Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shibboleth u Jednotné informační brány

719 views

Published on

Prezentace posteru z konfrence Inforum 2011

Published in: Business, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Shibboleth u Jednotné informační brány

  1. 1. Shibboleth uJednotné informační brány Jiří Pavlík, Martin Ledínský Univerzita Karlova v Praze INFORUM 2011, 24. - 26. 5. 2011
  2. 2. Shibboleth @ JIB• federativní autentizace eduID.cz• prostředí jednotného přihlášení• zachování autentizace podle IP adresy• zachování lokálních účtů v MetaLib JIB• úpravy aktivace zdrojů• spouštíme ve 2011
  3. 3. El. zdroje v JIB s podporou Shibboleth• ebrary• Elsevier Science Direct• EBSCOhost• OvidSP• Web Of Knowledge• WilsonWeb
  4. 4. Rozšíření• Gale• JSTOR• Oxford• Proquest• SpringeLink• Wiley• ...
  5. 5. eduID.cz• 22 organizací • AMU, CESNET, ČVUT, KNAV, MUNI, MENDELU, NKP, NTK, JČU, OSU, SLU, UPM, UJEP, UHK, UK, UPOL, UPa, ÚČL AV ČR, TUL, VŠB-TUO, VUT, ZČU
  6. 6. eduID.cz• 200 000+ uživatelů s ověřenou identitou• CESNET • provoz federace • technická a grantová podpora
  7. 7. Shibboleth SSO @ UK• PEZ, MetaLib, SFX, Aleph, DigiTool, EZproxy • grantová podpora CESNET - dokumentace• 100% el. zdrojů - Shibboleth/EZproxy• Mefanet, Moodle, DSpace, Microsoft Dreamspark, Foodle, Adobe Connect, ...
  8. 8. Ing. Jiří Pavlík, Mgr. Martin Ledínský ~ jiri.pavlik@ruk.cuni.cz, martin.ledinsky@ruk.cuni.cz

×