Successfully reported this slideshow.
OUTSOURCING: očakávania a
  realita (prieskum)      Jozef Šupšák,
      šéfredaktor
       www...
O prieskume...

  Prieskum sa uskutočnil v mesiacoch jún až august 2007
  Zaslaných 1765 web formulárov
  Odpovedalo...
O prieskume - východiská
                                                 ...
Outsourcing v komplexnej alebo čiastočnej forme
                         60,5  %

     ...
Outsourcing zatiaľ nevyužívame...
Zaujímame sa o outsourcing


 60
                      53,3


...
Od outsourcingu očakávame predovšetkým

                                         ...
V outsourcingu vidíme najmä tieto
    potenciálne riziká

                               ...
Pri výbere dodávateľa zvažujeme
 najmä tieto kritériá

              cena                  ...
Predpokladaný časový horizont do uzatvorenia
nového outsourcingového vzťahu


      15,3
              ...
Ako dodávateľa outsourcingu preferujeme

    externého dodávateľa                          4...
Preferujeme dĺžku outsourcingovej zmluvy (s
možnosťou predĺženia)             7,9
          ...
Outsourcing už využívame...Spoločnosť sa na vstup do
outsourcingového vzťahu pripravila

               ...
Najnáročnejšie v príprave bolo

 definovanie služieb, ich
                                ...
Pri príprave sme využili


    32,7


              14 %
                 nezávisléh...
Prechodná fáza trvala

 6 mesiacov                                 28,9  %  3 mesia...
S výsledkami sme


                                           %

        ...
Outsourcingom sme dosiahli pozitívne
výsledky

 sústredenie sa na vlastný core
                     ...
V outsourcingovom vzťahu sme
  zaznamenali aj problémy...

                               ...
Zhrnutie

  Outsourcing je (zatiaľ) žiadanou službou v stredných a veľkých firmách
  Šesťdesiat percent organizácií z ...
Zhrnutie

  Tí, ktorí outsourcing využívajú, ho zrealizovali za pol roka až
  rok
  Najnáročnejšie v príprave bolo d...
Zhrnutie


  Tretina opýtaných deklarovala, že v ich outsourcingovom
  vzťahu sa nevyskytli žiadne problémy
  Vo vzť...
Ďakujem za pozornosť.     Jozef Šupšák,
     šéfredaktor
     www.efocus.sk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Outsourcing in Slovakia

3,276 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Outsourcing in Slovakia

 1. 1. OUTSOURCING: očakávania a realita (prieskum) Jozef Šupšák, šéfredaktor www.efocus.sk Jsupsak(at)efocus.sk
 2. 2. O prieskume...  Prieskum sa uskutočnil v mesiacoch jún až august 2007  Zaslaných 1765 web formulárov  Odpovedalo 187 respondentov (CIO, riaditeľov odborov informatiky a služieb, IT špecialistov a decision makers)  Väčšina respondentov zo stredných a veľkých firiem (tretina z nich pracuje v spoločnostiach so 101 až 500 zamestnancami, tretina nad 1000 a pätina s 500 až 1000 zamestnancami)  Prevažujúca činnosť podnikania: tretina z priemyslu a obchodu, pätina z finančného sektora, pätina z oblasti telekomunikácií a utilít  V prieskume prevažovali (40 percent) organizácie s rozpočtom na IT nad 50 miliónov korún  Prevažovali IT ako samostatné jednotky na čele s riaditeľom
 3. 3. O prieskume - východiská Prevažujúca činnosť Počet zamestnancov v organizácii 33,3 % 15,4 11 20,1 % finančný sektor 12,7 9,3 priemysel a obchod utility, telekomunikácie do 50 verejná správa, 51-100 20,1 školstvo, zdravotníctvo 16,9 31,7 101-500 ostatné organizácie 501-1000 29,5 nad 1000 Výška IT rozpočtu v organizácii Postavenie IT organizácie 40 37,4 35 6,5 30 25 20,1% 23,5 19 20 15 10 37,3 5 56,2 % 0 do 1 mil. Sk 1 - 10 mil. Sk 10 až 50 mil. Sk nad 50 mil. Sk samostatná org. jednotka súčasť inej org. jednotky dcérska spoločnosť
 4. 4. Outsourcing v komplexnej alebo čiastočnej forme 60,5 % už využívame 26 plánujerme využívať neplánujeme 13 nevieme, čo to je 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70
 5. 5. Outsourcing zatiaľ nevyužívame... Zaujímame sa o outsourcing 60 53,3 50 27,8 % 40 30 11,1 20 7,8 10 0 procesov komplexného IS čiastočný vývoja aplikácií outsourcing ICT
 6. 6. Od outsourcingu očakávame predovšetkým %* garantovaná kvalita a úroveň 55,6 služieb sústredenie sa na core biznis 52,1 zníženie celkových nákladov na 45,8 iCT dostupnosť odborníkov pre 44,4 rozličné oblasti ICT prenesenie rizík na dodávateľa 27,1 presné plánovanie nákladov na 24,3 údržbu a rozvoj udržiavanie najmodernejšie 23 technolog. platformy transformáciu invest. nákladov na 16 prevádzkové prekonanie prekážok súvisiacich s 11,8 rastom 0 10 20 30 40 50 60 * respondenti mohli uviesť viacero odpovedí, najviac tri
 7. 7. V outsourcingu vidíme najmä tieto potenciálne riziká 67,4 nájdenie správneho partnera %* 48,8 vysoká cena služby obava o bezpečnosť dát a strata 47,7 kontroly nad nimi strata vlastných odborných 30,4 zdrojov 23 zhoršenie kvality služby ohrozenie kritických procesov vo 21,5 firme zložitosť/nejasnosť legislatívy 5 žiadne 2 2 iné 0 10 20 30 40 50 60 70 * respondenti mohli uviesť viacero odpovedí,
 8. 8. Pri výbere dodávateľa zvažujeme najmä tieto kritériá cena 63,7 % * garancia služby na úrovni SLA 60 know-how, medzinárodné skúsenosti 53,3 realizácia podobných projektov u nás, alebo v zahraničí 45,2 doterajšie obchodné vzťahy 36,3 iné 1 dostupnosť služby v požadovaných lokalitách, 0 * respondenti mohli uviesť viacero odpovedí, najviac tri regiónoch
 9. 9. Predpokladaný časový horizont do uzatvorenia nového outsourcingového vzťahu 15,3 38,9 % 14,5 31,3 do roka do dvoch rokov do piatich rokov neskôr
 10. 10. Ako dodávateľa outsourcingu preferujeme externého dodávateľa 48,7 % viac dodávateľov (multisourcing) - vzťahy riadia 29,9 naši zamestnanci dcérsku spoločnosť 14,3 (vyčlenenie vlastného IT) viac dodávateľov - vzťahy riadi 5,2 primárny dodávateľ viac dodávateľov - vzťahy medzi dodávateľmi riadi tretia 1,9 strana 0 10 20 30 40 50 60
 11. 11. Preferujeme dĺžku outsourcingovej zmluvy (s možnosťou predĺženia) 7,9 48,9 % 43,2 menej ako tri roky tri až šesť rokov dlhšie obdobie
 12. 12. Outsourcing už využívame... Spoločnosť sa na vstup do outsourcingového vzťahu pripravila 4,8 30,5 % 25,7 39 menej ako pol roka polrok až rok rok až dva roky dlhšie
 13. 13. Najnáročnejšie v príprave bolo definovanie služieb, ich 35,4 % popis a ocenenie popísanie procesov a 19,3 dokumentácie vyselektovanie vhodných 14,2 oblastí stotožnenie sa zamestnancov so 12,7 zmenami zmeny v procesoch 12,3 hardvérové a softvérové 3,3 zmeny školenie personálu 2,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40
 14. 14. Pri príprave sme využili 32,7 14 % nezávislého konzultanta vlastné zdroje know-how potenciálnych dodávateľov 53,3
 15. 15. Prechodná fáza trvala 6 mesiacov 28,9 % 3 mesiace 28,9 12 mesiacov 13,2 4 mesiace 6,6 2 mesiace 5,3 1 mesiac 3,9 18 mesiacov 2,6 15 mesiacov 2,6 9 mesiacov 2,6 5 mesiacov 2,6 8 mesiacov 1,4 7 mesiacov 1,4 0 5 10 15 20 25 30 35
 16. 16. S výsledkami sme % 82,7 skôr spokojní ako nie 10,9 úplne spokojní 5,4 skôr nespokojní 1 nespokojní 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 17. 17. Outsourcingom sme dosiahli pozitívne výsledky sústredenie sa na vlastný core 65,1 biznis %* dostupnosť odborníkov pre 35 rozličné oblasti ICT garantovaná kvalita a úroveň 30,1 služieb prenesenie rizík na dodávateľa 30,1 transformácia investičných 24,5 nákladov na prevádzkové presné plánovanie nákladov na 22,6 údržbu a rozvoj zníženie celkových nákladov na 16 ICT prekonávanie prekážok 15,1 súvisiacich s rastom udržanie modernej technolog. 14,1 platformy bez investícií 0 10 20 30 40 50 60 70 * respondenti mohli uviesť viacero odpovedí, najviac tri
 18. 18. V outsourcingovom vzťahu sme zaznamenali aj problémy... %* žiadne vážnejšie problémy 36,3 ľudský faktor a rozdiely vo firemnej kultúre 33,3 nízka flexibilita pri požiadavkách na zmeny 30,4 nedostatky v oblasti riadenia a monitorovania outsour. 25,5 vzťahu garantovaná kvalita a úroveň služieb 23,5 odchýlky od očakávaní v oblasti účtovania poplatkov 12,7 6,9 dlhodobé nedosahovanie garantovanej kvality služieb dlhodobý pokles spokojnosti užívateľov 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 * respondenti mohli uviesť viacero odpovedí, najviac tri
 19. 19. Zhrnutie  Outsourcing je (zatiaľ) žiadanou službou v stredných a veľkých firmách  Šesťdesiat percent organizácií z prieskumu využíva outsourcing a ďalšia štvrtina túto službu plánuje využívať  Len 13 percent respondentov neplánuje outsourcing využívať, ale ich odmietavý postoj nie je definitívny  Najväčší záujem je o čiastočný outsourcing a outsourcing vývoja aplikácií  Outsourcing procesov a komplexných IS iba v zárodkoch  Prioritné očakávania záujemcov o outsourcing: garancia kvality a úrovne služieb, sústredenie sa na core biznis a zníženie celkových nákladov na ICT  Potenciálni záujemcovia zvažujú najmä: cenu, garanciu služby na úrovni SLA a know-how dodávateľa
 20. 20. Zhrnutie  Tí, ktorí outsourcing využívajú, ho zrealizovali za pol roka až rok  Najnáročnejšie v príprave bolo definovanie služieb, ich popis a ocenenie  Vyše 82 percent opýtaných (ktorí túto službu využívajú) bolo so službou skôr spokojných ako nie  Skôr nespokojných ako spokojných boli iba 5 percent a výslovne nespokojných iba percento  Najväčšie benefity služby v praxi: sústredenie sa na vlastný core biznis a garantovaná kvalita a úroveň služby  Zníženie nákladov na ICT až na šiestom mieste očakávaných benefitov (16 perc. respondentov)
 21. 21. Zhrnutie  Tretina opýtaných deklarovala, že v ich outsourcingovom vzťahu sa nevyskytli žiadne problémy  Vo vzťahu dodávateľ – odberateľ služby sa najčastejšie vyskytovali problémy takéhoto typu: ľudský faktor a rozdiely vo firemnej kultúre, nízka flexibilita pri požiadavkach na zmeny, nedodržanie garantovanej kvality a úrovne služby
 22. 22. Ďakujem za pozornosť. Jozef Šupšák, šéfredaktor www.efocus.sk

×