Informačná bezpečnosť na
 Slovensku (výsledky prieskumu)


        Jozef Šupšák,
        šéfredaktor eFOCUS
...
Agenda

1. Interpretácia výsledkov prieskumu
2. Trendy a očakávania
3. Čo na to analytici (Gartner)
4. Desatoro informačne...
Prieskum Informačná bezpečnosť


  Oslovených 1123 respondentov
  Formou printových dotazníkov, web
  formulárov a t...
Štruktúra respondentov prieskumu


                   iné (školstvo,
                 ...
Bezpečnostné stratégie

  Až 83 percent oslovených slovenských podnikov
  a organizácii (zastúpené boli tak výrobné po...
Bezpečnostné stratégie

                               Zameranie bezpečnostných stratégií

...
Bezpečnosť – najdynamickejšie sa
rozvíjajúca oblasť
  Posun v uvedomení si dôležitosti problému
  bezpečnosti ako celk...
Rozpočet na bezpečnosť
  Pomerne vysoký počet organizácií v SR – až 50 perc.
  oslovených – ktoré nemali stanovený roz...
Situácia vo svete
  Bezpečnosť informácií zostáva v prvej pätici
  najproblémovejších oblastí riaditeľov/manažérov pre...
Do čoho sa bude investovať
u nás...
  Najviac preferencii majú investície do bezpečnosti sietí
  a ochrana pred vírusm...
Investície slovenských firiem
v horizonte jedného roka

 Oblasti investovania v horizonte jedného roka v SR        ...
... a vo svete
  Medzi kľúčové bezpečnostné technológie, do ktorých
  sú zákazníci ochotní najviac investovať, patria
...
  Technológia VPN (Virtual Private Networks),
  ktorá zabezpečujú spojenie za hranicami siete (beyond the
  perimete...
Služby externého dodávateľa

  Až 67 perc. respondentov nemieni v najbližšom
  období využívať služby externého dodáva...
Externý dodávateľ/outsourcing

 Využívanie externého dodávateľa bezpečnostných
       služieb v najbližšom roku

 ...
Zmena prístupov pravdepodobná...

  Užívatelia si veľmi dobre uvedomujú, kde sú
  silné stánky outsourcingu (nižšie pr...
Outsourcing bezpečnosti je
alternatívou...

  Oblasti, v ktorých je externá spolupráca
  najefektívnejšia - penetračné...
Outsourcing...
  V každej organizácii musí existovať niekto, kto je
  schopný outsourcing riadiť, byť garantom záujmov...
Outsourcing bezpečnosti je
alternatívou...
  Neustály tlak na šetrenie, resp. odôvodňovanie
  nákladov robí značne kom...
Výhody outsourcingu podľa
slovenských CIO

   Najväčšie výhody outsourcingu IS/ICT          24-hodinov ý serv ...
Externý bezpečnostný poradca

     Používanie externých, bezpečnostných
         poradcov v minulosti
  Nie, ...
Najdôležitejšia oblasť
 bezpečnostnej politiky


Najdôležitejšie oblasti z pohľadu firemnej bezp.   Kontrola neužitočn...
Ohrozenie počítačovým vírusom
Ohrozovanie vírusmi
  Až 60 percent oslovených respondentov nebolo v poslednom
  období nepriaznivo ovplyvnených počít...
Najzávažnejšie problémy v oblasti
bezpečnosti IT


      Najzávažnejšie problém y v oblasti bezpečnosti IT
     ...
Komparácia SR & svet
     Najzávažnejšie problém y v oblasti bezpečnosti IT v SR
                   ...
Záujem o sieťové technológie v SR


        Záujem o sieťové technológie

 35%  32%
               ...
Technologické priority
Trend v obchode a podnikaní
Potenciálne hrozby a reakcie z
pozície užívateľa
Trendy

  Organizačné stratégie bezpečnosti položia dôraz na
  vypracovanie jasných kompetencií a separáciu
  povinn...
Trendy (dôsledok mobility)

  Mení sa profil IT užívateľov.
  Narastajúci počet notebookov, PDA a ďalších mobilných
 ...
Trendy (dôsledok mobility)

  Súčasné nástroje a politiky na podporu PC
  užívateľov permanentne pripojených do siete
...
Trendy (dôsledok mobility)
  Manažment rizík takýchto dát je veľmi obťažný.
  Politiky vzťahujúce sa k citlivým obchod...
Trendy (dôsledok mobility)
  Ešte menej je takých, ktorí si už definovali pravidlá aké
  dáta môžu byť prenášané a usc...
Odporúčania & závery

  Ak z predchádzajúcich grafov zoberieme do
  úvahy požiadavku zabrániť prelomeniu
  bezpečnos...
Odporúčania & závery

  Najefektívnejšie organizácie (čo by mohlo byť
  asi 20 perc. všetkých organizácií) znížia
  ...
Odporúčania & závery

  Byť proaktívní, zamerať sa na odstránenie
  zraniteľnosti skôr než sa objaví nečakaná
  hroz...
Odporúčania & závery

  Samotná technológia nevyrieši problematiku
  bezpečnosti.
  Integrované bezpečnostné riešeni...
Odporúčania & závery

  Permanentné monitorovanie nových hrozieb a
  ohrození informačného systému je
  nevyhnutnou ...
Odporúčania & závery


  Čím ofenzívnejší a aktívnejší budete, tým
  budete aj bezpečnejší.
  Chráňte svojich zákazn...
Desatoro informačnej bezpečnosti

  1. Indentifikujte svoje riziká (určite najkritickejšie dáta vo
  vašej spoločnosti...
Desatoro...

  5. Vzdelávajte zamestnancov a zvyšujte mieru
  ich povedomia
  6. Vykonajte bezpečnostný audit (najmi...
Desatoro...

  9. Sledujte najnovšie trendy v oblasti
  informačnej bezpečnosti (vrátane nových zraniteľných
  miest...
Ďakujem za pozornosť.        Jsupsak(at)efocus.sk

        Elektronická verzia tohto ako aj
      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IT security in Slovakia

1,884 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IT security in Slovakia

 1. 1. Informačná bezpečnosť na Slovensku (výsledky prieskumu) Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS www.efocus.sk
 2. 2. Agenda 1. Interpretácia výsledkov prieskumu 2. Trendy a očakávania 3. Čo na to analytici (Gartner) 4. Desatoro informačnej bezpečnosti
 3. 3. Prieskum Informačná bezpečnosť  Oslovených 1123 respondentov  Formou printových dotazníkov, web formulárov a telefonického interview odpovedalo 212 respondentov (18,8 perc.)  Realizácia prieskumu: máj – september 2004
 4. 4. Štruktúra respondentov prieskumu iné (školstvo, výskum...); 9,50% finančný a bankový sektor; 12% výroba; 48% štátna a verejná správa; 17,50% obchod/služby; 37%
 5. 5. Bezpečnostné stratégie  Až 83 percent oslovených slovenských podnikov a organizácii (zastúpené boli tak výrobné podniky, banky, finančné inštitúcie ako aj organizácie štátnej a verejnej správy) má spracovanú bezpečnostnú stratégiu.  Až 77 percent zamerali bezpečnostné stratégie na celý podnik, vrátane IT a iba 23 percent užšie – len na IT oblasť.  Tieto zistenia korešpondujú s medzinárodnými prieskumami Meta Group, podľa ktorého 60 perc. spoločností má vypracovaný program stratégie informačnej bezpečnosti.
 6. 6. Bezpečnostné stratégie Zameranie bezpečnostných stratégií Bezpečnosť Existencia bezpečnostných stratégií celého Bezpečnosť Nie podniku IT 17% 77% 23% Áno 83%
 7. 7. Bezpečnosť – najdynamickejšie sa rozvíjajúca oblasť  Posun v uvedomení si dôležitosti problému bezpečnosti ako celku.  Bezpečnosť je globálne jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí (podľa spoločnosti Gartner Group si teraz bezpečnosť vyžaduje viac ako 5 perc. zo všetkých rozpočtov IT).  Zmena prístupov v dôsledku priamej a bezprostrednej skúsenosti s reálnymi hrozbami a ohrozeniami (najmä vírusové útoky, nelegálne prieniky do IT systémy, narušenia integrity dát, strata a krádež dát).  Organizácie si uvedomujú potrebu koncepcie integrovanej bezpečnosti.
 8. 8. Rozpočet na bezpečnosť  Pomerne vysoký počet organizácií v SR – až 50 perc. oslovených – ktoré nemali stanovený rozpočet na bezpečnosť IT na najbližší rok.  Príčiny: nedostatok finančných prostriedkov, problematika bezpečnosti neraz na okraj pozornosti.  Zdroje sa vynakladajú až vtedy, ak nastane v organizácii krízová či priam havarijná situácia - dôjde k havárií IT systému, prieniku do databáz, strate dát, napadnutiu vírusom.  Stanovenie skutočných výdavkov na bezpečnosť IT komplikuje skutočnosť, že väčšina výdavkov sa financuje z iných ako bezpečnostných projektov (projekty obnovy aplikačného softvéru alebo infraštruktúry).
 9. 9. Situácia vo svete  Bezpečnosť informácií zostáva v prvej pätici najproblémovejších oblastí riaditeľov/manažérov pre oblasť informačných technológií (CIO)  Priemerné investície do bezpečnosti dosiahnu maximum 8 až 12 % rozpočtu IT (v USA 2005/2006, Európa/Ázia a Tichomorie 2006/2007), neskôr sa ustália na 5 až 7 % rozpočtu IT (v USA 2007/2008, Európa/Ázia a Tichomorie 2008/2009)
 10. 10. Do čoho sa bude investovať u nás...  Najviac preferencii majú investície do bezpečnosti sietí a ochrana pred vírusmi - až 28 perc. opýtaných označilo túto oblasť za prioritu.  Dostupnosť aplikácií a systémov (17 perc.) bola druhou najvyššou prioritou v investíciách oslovených respondentov.  Zhruba na úrovni 9 až 11 perc. v prioritách investovania sa zaradili ďalšie oblasti, ako ochrana pred katastrofami, bezpečnosť mobilného prístupu zamestnancov v teréne, vytvorenie bezpečnostnej stratégie, PKI, Directories a ďalšie.  Väčší dôraz sa kladie na technologické opatrenia ako na rozvoj po organizačnej a personálnej stránke (zavedenie systému manažmentu informačnej bezpečnosti) a na strategické smerovanie (periodické analýzy rizík). Tieto fakty môžu naznačovať nedostatok komplexného prístupu k manažmenu bezpečnosti v našich podnikoch.
 11. 11. Investície slovenských firiem v horizonte jedného roka Oblasti investovania v horizonte jedného roka v SR Vy tv orenie bezpečnostnej stratégie Dostupnosť aplikácií a sy stémov 28% 30% Bezpečnosť sietí a ochrana pred v írusmi 25% PKI, Directories, SSO a kartov é riešenia 20% 17% Bezpečnosť SAP a Microsof t produktov 11% Bezpečnosť pri elektronickom 15% 10% 9% obchodov aní 9% 8% Bezpečnosť mobilného prístupu 10% 5% zamestnancov v teréne Ochrana pred katastrof ami 5% 3% Iné 0% Perc. podiel jednotl. možnost í
 12. 12. ... a vo svete  Medzi kľúčové bezpečnostné technológie, do ktorých sú zákazníci ochotní najviac investovať, patria firewally - kontrolujú všetky prenosy a komunikáciu realizované cez sieť prostredníctvom kontroly informácií vstupujúcich a vystupujúcich zo siete (alebo časti siete) pomáhajúc zabezpečiť, že nedôjde k žiadnemu neautorizovanému prístupu do počítača a/alebo siete.  Technológia odhalenia narušenia, ktorá odhaľuje neoprávnený prístup a poskytuje varovania a reporty, ktoré možno analyzovať pri schémach a plánovaní.  Technológia filtrovania obsahu. Tá odhaľuje a eliminuje nežiadúci prenos.
 13. 13.  Technológia VPN (Virtual Private Networks), ktorá zabezpečujú spojenie za hranicami siete (beyond the perimeter), umožňujúc tak organizáciám bezpečne komunikovať s inými sieťami cez internet.  Manažment zraniteľnosti - umožňuje ohodnotiť bezpečnostnú situáciu siete pomocou odhaľovania bezpečnostných nedostatkov a navrhovaním zlepšujúcich opatrení.  Ochrana pred vírusmi, ktorá, ako to už jej názov napovedá, poskytuje ochranu pred vírusmi, červami a Trójskymi koňmi.
 14. 14. Služby externého dodávateľa  Až 67 perc. respondentov nemieni v najbližšom období využívať služby externého dodávateľa  Viac ako polovica skôr nemá ako má záujem o outsourcing v tejto oblasti  Jednoznačne negatívny postoj zaujala takmer pätina respondentov.  O outsourcing má zatiaľ záujem iba 15 percent respondentov a ďalších 9 perc. je v tejto otázke nerozhodnutých.
 15. 15. Externý dodávateľ/outsourcing Využívanie externého dodávateľa bezpečnostných služieb v najbližšom roku Áno 33% Nie 67% Záujem o outsourcing v budúcnosti Neviem Áno 9% 8% Skôr áno Rozhodne nie 7% 18% Skôr nie 58%
 16. 16. Zmena prístupov pravdepodobná...  Užívatelia si veľmi dobre uvedomujú, kde sú silné stánky outsourcingu (nižšie prevádzkové náklady, 24-hodinový servis, profesionálne riešenie externého dodávateľa, aj prenos zodpovednosti)  Prvým dobrým signálom - využívanie externých poradcov (až 40 percent oslovených využívala v minulosti služby externých bezpečnostných poradcov a budú tak robiť aj naďalej)  Outsourcing bezpečnosti - alternatívou pre spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť vlastného špecialistu/špecialistov
 17. 17. Outsourcing bezpečnosti je alternatívou...  Oblasti, v ktorých je externá spolupráca najefektívnejšia - penetračné testy, audity serverov alebo aj celkovej bezpečnosti IS, analýza rizík, tvorba bezpečnostných projektov, atď.  Úspešnosť závisí od serióznosti partnerov a presného definovania rozsahu, podmienok a pod.  Náklady na takýto zmluvný vzťah sa dosť ťažko odôvodňujú, keď sa organizácia nezmieta v problémoch spôsobených bezpečnostnými incidentmi...
 18. 18. Outsourcing...  V každej organizácii musí existovať niekto, kto je schopný outsourcing riadiť, byť garantom záujmov spoločnosti, prenášať tieto záujmy do zmluvných vzťahov, definovať bezpečnostnú politiku.  Informačná bezpečnosť nie je iba o zabepečení výpočtovej techniky na systémovej úrovni, ale je aj o fyzickej bezpečnosti, personálnej bezpečnosti, o organizácii a riadení.  Outsourcing informačnej bezpečnosti je ako každý iný outsourcing – je o ekonomickej efektívnosti.
 19. 19. Outsourcing bezpečnosti je alternatívou...  Neustály tlak na šetrenie, resp. odôvodňovanie nákladov robí značne komplikovaným udržiavanie vlastného - hoci aj jednočlenného – útvaru špecializovaného na informačnú bezpečnosť.  Manažment organizácií zatiaľ nemá dosť dobrú, resp. realistickú predstavu o tom, čo sa vlastne dá „zaručiť“ pri riešení bezpečnosti, ako aj v tom, ako vlastne „merať“ odborné schopnosti poskytovateľa v tejto špeciálnej oblasti.  (Ne)dôvera užívateľa zveriť IS a jeho bezpečnosť vonkajšiemu prostrediu.
 20. 20. Výhody outsourcingu podľa slovenských CIO Najväčšie výhody outsourcingu IS/ICT 24-hodinov ý serv is podľa slovenských CIO nižšie náklady 25% 23% prenesenie zodpov ednosti 19% prof esionálne riešenie, v y ššia 20% 17% odbornosť, špičkov é služby sústredenie sa na hlav ný predmet činnosti 15% presne v y čísliteľné náklady na 12% IT iné 10% 6% 6% žiadne 5% 4% 5% neuv azujeme o outsourcingu 5% 2% 1% neuv edené 0% nev iem Perc. podiel zosumarizovaných možností
 21. 21. Externý bezpečnostný poradca Používanie externých, bezpečnostných poradcov v minulosti Nie, a ani Áno a budeme neuvažujeme tak robiť aj 22% naďalej 41% Nie, ale môžeme o Áno, ale už tom uvažovať ich viac 30% nepoužijeme 7%
 22. 22. Najdôležitejšia oblasť bezpečnostnej politiky Najdôležitejšie oblasti z pohľadu firemnej bezp. Kontrola neužitočného surf ov ania po internete politiky k prístupu na internet Kontrola a záznam použív ania P2P a IM služieb 35% Kontrola prenosov ého 29% pásma pre prenos audio a 30% v ideo na sieti Autentif ikácia užív ateľov pri 25% prístupe k sieti Internet 17% 19% 20% Monitorov anie použív ania 15% siete Internet 15% 11% Ochrana siete proti 10% počítačov ým v írusom 5% 5% 5% Ochrana siete na úrov ni aplikácií 0% Perc. podiel jednotl. možností
 23. 23. Ohrozenie počítačovým vírusom
 24. 24. Ohrozovanie vírusmi  Až 60 percent oslovených respondentov nebolo v poslednom období nepriaznivo ovplyvnených počítačovým vírusom, resp. útokom.  26 perc. však bolo ohrozených vírusom a 14 perc. odmietlo túto informáciu zverejniť.  To sa dá pravdepodobne vysvetliť ich dobrou bezpečnostnou stratégiou, účinne realizovanými opatreniami a investíciami do bezpečnostného softvéru a hardvéru.  Avšak skutočnosť, že problémom bola vystavená štvrtina respondentov (a potenciálnych 14 perc., ktorí sa odmietli k tejto téme vyjadriť, čo však možno považovať aj ako čiastočne priznanie si negatívnej skúsenosti) je pomerne závažné zistenie.  Najväčšou prioritou z pohľadu firemnej politiky k prístupu na internet je ochrana siete proti počítačovým vírusom.
 25. 25. Najzávažnejšie problémy v oblasti bezpečnosti IT Najzávažnejšie problém y v oblasti bezpečnosti IT Vírusy 30% 26% 26% Otv orenosť siete 25% Nedostatok v edomostí zo 20% 16% strany použív ateľov Ochranu súkromných 15% 11% inf ormácií 8% Nedostatok zdrojov 10% 7% 7% 5% Nedostatok detekčných sy stémov 0% Slabú v nútornú spoluprácu Perc. podiel jednotl. možností
 26. 26. Komparácia SR & svet Najzávažnejšie problém y v oblasti bezpečnosti IT v SR Vírusy 30% 26% 26% Otv orenosť siete 25% Nedostatok v edomostí zo 20% 16% strany použív ateľov Ochranu súkromných 15% 11% inf ormácií 8% Nedostatok zdrojov 10% 7% 7% 5% Nedostatok detekčných sy stémov 0% Slabú v nútornú spoluprácu Perc. podiel jednotl. možností Najzáv ažnejšie problémy IT bezpečnosti (zahraničie, Forrester Research) 32% 35% Vírusy 30% Otvorenosť siete 22% 25% Nedostatok vedomostí u užívateľov Ochrana súkromných 20% 16% informácií 12% Nedostatok zdrojov 15% Neposkytnutie služby 8% Nedostatok detekčných 10% systémov 4% 4% Slabá vnútorná spolupráca 2% 5% 0% 1 typy ohrození
 27. 27. Záujem o sieťové technológie v SR Záujem o sieťové technológie 35% 32% Bezpečnosť 30% 25% IP komunikácia 20% 20% 16% 17% Bezdrôtov í / mobilní klienti 15% 15% Ukladanie / archiv ácia 10% údajov Inf raštruktúra 5% 0% Perc. podiel jednotl. možností
 28. 28. Technologické priority
 29. 29. Trend v obchode a podnikaní
 30. 30. Potenciálne hrozby a reakcie z pozície užívateľa
 31. 31. Trendy  Organizačné stratégie bezpečnosti položia dôraz na vypracovanie jasných kompetencií a separáciu povinností. Bezpečnostné tímy sa budú vyčleňovať smerom von z organizácií IT a budú vytvárať celofiremné skupiny pre bezpečnosť a kompatibilitu.  Čím viac finančných transakcií dané odvetvie realizuje elektronickou cestou cez verejné siete, tým viac musí investovať do riadenia bezpečnosti informácií a rizikových stavov.
 32. 32. Trendy (dôsledok mobility)  Mení sa profil IT užívateľov.  Narastajúci počet notebookov, PDA a ďalších mobilných zariadení pripájaných do siete zvyšuje zložitosť IT infraštruktúry, a tým aj sťažujeme manažment bezpečnosti.  V roku 2008 štyri z 10 PC zakúpených do veľkých organizácií budú notebooky (viac ako 60 percent dát kritických pre biznis je uložených na PC).  Užívatelia sa vzdiaľujú priamej správe tak ako sa stavajú nezávislými na fixnej IT infraštruktúre.  Narastá počet prístupov do podnikových systémov cez siete tretích strán.
 33. 33. Trendy (dôsledok mobility)  Súčasné nástroje a politiky na podporu PC užívateľov permanentne pripojených do siete nie sú tak efektívne a účinné aj pre mobilných užívateľov.  Štandardné nástroj bezpečnosti – VPN, antivírusová ochrana a personálne firewally pomáhajú síce izolovať zraniteľnosť PC zo sietí, ale neriešia otázku ako ochrániť dáta (pred stratou, odcudzením) v notebookoch, PDA a pod.
 34. 34. Trendy (dôsledok mobility)  Manažment rizík takýchto dát je veľmi obťažný.  Politiky vzťahujúce sa k citlivým obchodným dáta, ktoré môžu byť takýmto spôsobom uchovávané, sa netýkajú iba notebookov. Neustále rastie počet handheldov, ktorými možno vstúpiť do podnikového systému „zadnými dverami“.  Mnohí užívatelia sa spájajú s podnikovými sieťami neschválenými, osobnými PDA, smartphonmi či storage prístrojmi.  Iba málo organizácií má jasné pravidlá, akými zariadeniami sa možno pripájať do ich IT infraštruktúry.
 35. 35. Trendy (dôsledok mobility)  Ešte menej je takých, ktorí si už definovali pravidlá aké dáta môžu byť prenášané a uschovávané na takomto type personálnych zariadení.  Riadenie zraniteľnosti spočíva v poznaní, kde takáto zraniteľnosť existuje.  Užívateľ chápe svoj personálny prístroj ako čosi osobné a očakáva vysoký stupeň slobody. Takáto personálna sloboda je v priamom protiklade s kolektívnou bezpečnosťou vo firme.  Aj tu platí, že pevnosť podnikovej reťaze (informačného systému) sa posudzuje podľa pevnosti najslabšieho ohnivka.
 36. 36. Odporúčania & závery  Ak z predchádzajúcich grafov zoberieme do úvahy požiadavku zabrániť prelomeniu bezpečnostných systémov a ochranu dát, práve tieto oblasti sú najvyššou prioritou manažérov  Analytici odhadujú, že v roku 2006 výdavky na informačnú bezpečnosť poklesnú na 4 až 5 percent IT rozpočtov (predpokladá sa, že spoločnosti budú zdokonaľovať manažment bezpečnosti a efektívnosti)
 37. 37. Odporúčania & závery  Najefektívnejšie organizácie (čo by mohlo byť asi 20 perc. všetkých organizácií) znížia rozpočet na IT na 3 až 4 percenta.  Spoločnosti potrebujú vedieť, ako budú úspešné ak zavedú programy informačnej bezpečnosti, nové procesy a postupy.  Kľúčová otázka, ktorú si kladú: Budeme viac bezpeční ako v predchádzajúcom roku?
 38. 38. Odporúčania & závery  Byť proaktívní, zamerať sa na odstránenie zraniteľnosti skôr než sa objaví nečakaná hrozba či útok.  Najdôležitejšie je kupovať najbezpečnejšie produkty (HW, SW) a nabádať dodávateľov a obchodných partnerov, aby permanentne zlepšovali svoju informačnú bezpečnosť.  Stopercentná bezpečnosť neexistuje!
 39. 39. Odporúčania & závery  Samotná technológia nevyrieši problematiku bezpečnosti.  Integrované bezpečnostné riešenie funguje najlepšie, ak je vybudované na základe dôrazných smerníc a postupov a podporuje ho vhodný personál a reálne bezpečnostné opatrenia.  Dôkladná bezpečnostná politika a štandardy definujú, čo potrebuje ochranu, komu umožniť prístup a dôvod, prečo sa vyžaduje prístup.
 40. 40. Odporúčania & závery  Permanentné monitorovanie nových hrozieb a ohrození informačného systému je nevyhnutnou podmienkou a najlepšou investíciou, než pasívne sedenie a čakanie, kedy príde útok (zvonka, zvnútra).  V oblasti bezpečnosti je dobrá ofenzíva najlepšou defenzívou.
 41. 41. Odporúčania & závery  Čím ofenzívnejší a aktívnejší budete, tým budete aj bezpečnejší.  Chráňte svojich zákazníkov a oni ochránia váš biznis.
 42. 42. Desatoro informačnej bezpečnosti  1. Indentifikujte svoje riziká (určite najkritickejšie dáta vo vašej spoločnosti a venujte dostatok času a energie tomu najdôležitejšiemu).  2. Zapojte do procesu vrcholový manažment (dobrá bezpečnosť sa začína zhora...)  3. Vymenujte zodpovedného pracovníka (povereného koordináciou)  4. Vytvorte a implementujte bezpečnostnú politiku (smernice ako sa chrániť a zaobchádzať s údajmi vo firme)
 43. 43. Desatoro...  5. Vzdelávajte zamestnancov a zvyšujte mieru ich povedomia  6. Vykonajte bezpečnostný audit (najmite si nezávislú tretiu stranu)  7. Do plánu zakomponujte aj fyzickú bezpečnosť  8. Pamätajte na vnútorne hrozby (väčšina pokusov o útoky prichádza zvonka, ale tie najúspešnejšie vedú ľudia, ktorí majú vedomosti zvnútra firmy – mažte užívateľské účty bývalých zamestnancov)
 44. 44. Desatoro...  9. Sledujte najnovšie trendy v oblasti informačnej bezpečnosti (vrátane nových zraniteľných miest a útokov)  10. Pripravte sa na najhoršie (vytvorte plán reagovania na incidenty – ušetrí vám to čas v prípade akýchkoľvek problémov. V pláne stanovte, koho bude potrebné zapojiť do procesu, aká bude úloha danej osoby a akým spôsobom sa budú minimalizovať škody).
 45. 45. Ďakujem za pozornosť. Jsupsak(at)efocus.sk Elektronická verzia tohto ako aj ďalších vydaní na www.efocus.sk

×