Menaxhment - Permbledhje

7 years ago 20991 Views

Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje

7 years ago 3785 Views

Menaxhimi i BVM - Syllabus

7 years ago 784 Views

Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata

7 years ago 2233 Views

Marketing - Kollokviumi i 2-të

7 years ago 1036 Views

E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata

7 years ago 743 Views

Statistika - Provime të kaluara

7 years ago 1010 Views

Statistika - Ushtrime

7 years ago 1819 Views

Kontabiliteti i

7 years ago 1176 Views

E drejta biznesore

7 years ago 2423 Views

Sjellje organizative

7 years ago 8669 Views