Závěrečný úkol KPI

237 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. ArgumentaceTématem této práce je charakteristika poradenských a intervenčních organizací u osob sezrakovým postižením. Zvolila jsem si ho, protože mám k této problematice docela blízko,zajímám se o ní a často se s osobami se zrakovým postižením a jejich problémy setkávám.Problematikou výchovy, rozvoje a vzdělávání jedinců se zrakovým postižením se zabýváspeciálně pedagogická disciplína, která bývá v odborné literatuře různě označována.Nejčastěji se objevujícím termínem je oftalmopedie. Tento obor se zabývá výzkumempedagogických jevů u osob se zrakovým postižením, cílem je co největší možný rozvojosobnosti, příprava na další život, povolání, pracovní zařazení a uplatnění se ve společnosti.AnotaceTento článek nás seznamuje s organizacemi, které poskytují poradenství pro zrakověpostižené osoby.Dále jsou zde uvedeny nejznámější a důležité poradenské a intervenční organizace jako jeSONS ČR, Tyfloservis, Tyflocentrum.Následně se věnuje popisu těchto různých organizací tj. jejich působení, poslání, aktivity aposkytovaných služeb.Poslední odstavec je zaměřen na rozdíly mezi těmito třemi organizacemi. Všechny organizaceslouží lidem se zrakovým postižením a napomáhají jim začlenit se do společnosti.Klíčová slovaSONS ČR, Tyfloservis, Tyflocentrum, zrakové postižení
  2. 2. Poradenské a intervenční organizace u osob se zrakovým postiženímV České republice existují organizace, které pomáhají osobám se zrakovým postižením.Jedná se převážně o neziskové organizace - občanská sdružení a obecně prospěšné společnostiobstarávající služby, které obvykle nezajišťuje stát. Některé mají celorepublikovou působnost,jiné jsou regionální. Jedná se např. o SONS ČR, Tyfloservis, TyfloCentrum, podpůrnáuniverzitní centra (jsou to střediska zřízená v rámci fakult některých univerzit, např. Teiresiáspři MU Brno, Centrum Pyramida při Pedagogické fakultě v Ostravě a Centrum Slunečnice přiEkonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě), rekvalifikační střediska pro nevidomé(Dědina v Praze a Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích)SONS ČRSjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky je občanské sdruženís celostátní působností, které vzniklo 16. 6. 1996 sloučením dvou, do té doby celostátněpůsobících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením, České unienevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. V současné doběprovozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v rámci celé České republiky20 odborných (registrovaných) pracovišť - sociálních poraden, které poskytují osobám sezrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odbornésociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozícív důsledku zrakového postižení. Cílem sociálního poradenství poskytovaného sociálnímiporadnami SONS ČR je umožnit lidem se zrakovým postižením (případně jejich rodinnýmpříslušníkům a osobám blízkým), jež se dostali do nepříznivé životní situace, řešit jiprostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací,rad a případné další pomoci.TyfloservisProjekt Tyfloservis, terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých, jerealizován nepřetržitě od ledna 1991. Nejprve do roku 1996 občanským sdružením Česká unienevidomých a slabozrakých, poté do konce roku 2000 její nástupnickou organizací, rovněžobčanským sdružením, s názvem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.Postupně tak byl na celostátní úrovni vybudován fungující systém sociální rehabilitacedospělých nevidomých a slabozrakých. V roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých aslabozrakých ČR založila obecně prospěšnou společnost Tyfloservis, o. p. s.,která od 1. 1. 2001 převzala projekt Tyfloservis v plné šíři. Základním zdrojem financování jeod samého počátku dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více let, kteří mají výraznépotíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky asystematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenníchčinnostech.
  3. 3. TyflocentrumVznik této společnosti je spojen se změnami v územně správním uspořádání našeho státu asamosprávy. Od 1. 1. 2000 v naší republice platí nové krajské uspořádání. ZakladatelSjednocená organizace nevidomých a slabozrakých reagoval na tuto skutečnost rozhodnutímo postupném vzniku krajských středisek sociálních služeb pro nevidomé.TyfloCenta začala vznikat v letech 2000 - 2003, kdy SONS v některých krajích zakládalaprvní krajská střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké. Tato střediska majíkompenzovat a rozšiřovat nabídku služeb pro zrakově postižené, zavádět nové služby podleregionálních poměrů a potřeb. Formou právního zřízení TyfloCenter je obecně prospěšnáspolečnost, jejíž činnosti je dotována ze zdrojů MVSV, krajských úřadů a magistrátůkrajských měst.Rozdíly mezi SONS, Tyfloservisem a TyfloCentremVšechny organizace slouží lidem se zrakovým postižením. Tyflocentrum je obecně prospěšnáspolečnost a má krajskou působnost a SONS je občanské sdružení a má působnostcelorepublikovou. Tyfloservis, o.p.s. je jedinou společností s krajskými středisky.TyfloCentra mají většinou své regionální pobočky v několika větších městech daného kraje,pracují zcela samostatně (nezávisle na ostatních Tyflocentrech a relativně nezávisle na svémzřizovateli SONS). SONS má své odbočky a odborná střediska v převážné většině okresů ČRa jednotlivé pobočky a střediska úzce spolupracují s hlavním vedením SONS.TyfloCentra působí jako centrum denních služeb pro osoby se zrakovým postižením. Těmtolidem poskytuje sociální služby, kterými jim pomáhá v překonávání potíží způsobených jejichzrakovým postižením. Poskytují sociální poradenství, průvodcovskou a předčitatelskouslužbu, sociálně aktivizační služby (tj. různé akce a aktivity), některá TyfloCentra i sociálnírehabilitaci (tj. různé kurzy pro rozvoj konkrétních dovedností). Členové SONS působív jednotlivých oblastních pobočkách, kde se pravidelně scházejí. Vyvíjejí zde činnost, kteroupomáhají hájit zájmy lidí se zrakovým postižením a napomáhají jejich začleňování dospolečnosti (tj. organizují pro ně různé akce, atd.). Prostřednictvím svých odborných středisek(tj. např. Tyflokabinet, Střediska integračních aktivit, atd.) navíc poskytuje lidem se zrakovýmpostižením specifické odborné služby. Je zřizovatelem některých dalších organizací (mimojiné i TyfloCenter). Střediska Tyfloservis, o.p.s. zajišťují terénní a ambulantní sociálnírehabilitaci nevidomých slabozrakých osob.
  4. 4. Zdroje o PIPEKOVÁ, J. , Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. o sons.cz [online]. © 2002-2012. Dostupný na World Wide Web: <http://www.sons.cz/pravni/index.php> o tyfloservis.cz [online]. © 2005-2011. Dostupný na World Wide Web: <http://tyfloservis.cz> o tyflocentrum.cz [online]. © 2002-2011. Dostupný na World Wide Web: <http://www.tyflocentrum.cz> o knivic.unas.cz [online]. © 2006. Dostupný na World Wide Web: <http://www.knivic.unas.cz/rozdilst.htm>Tyto zdroje jsem si zvolila, protože všechny jsou zaměřeny na problematiku poradenskýchorganizací pro osoby se zrakovým postižením. Dalším důvodem je to, že mi pomohlyzpracovat tento odborný text.
  5. 5. Obr. 1: Infografika - počet pracovišť jednotlivých organizací v ČR

×