Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seneca inleiding maatschleerrobert m

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Seneca inleiding maatschleerrobert m

  1. 1. Robert M. Seksueel misbruik van heel jonge kinderen
  2. 2.  * Rechtsstaat  Wat heeft hij precies gedaan?  Welke wetten bestaan daarover?  Zijn er verzachtende omstandigheden?  Welke straffen bestaan er voor seksueel misbruik van kinderen  Wat is een redelijke straf voor deze specifieke misdrijven?
  3. 3.  Politiek  Zijn er goede en genoeg wetten voor dit soort misdrijven of moeten er nieuwe worden gemaakt?  Zorgt de overheid voor voldoende veiligheid op kinderdagverblijven?  Moet de politie meer op jacht gaan naar pedoseksuelen op internet?  Zijn de mogelijke straffen in Nederland hoog genoeg?
  4. 4.  Verzorgingsstaat  Zijn kinderdagverblijven in Nederland veilig?  Hoe is het toezicht in kinderdagverblijven geregeld?  Hoe gaan we om met heel jonge kinderen die misbruikt zijn?  enz
  5. 5.  Pluriforme Samenleving  Hoe gaan we om in Nederland met de groep pedoseksuelen?
  6. 6.  Conclusie:  Maatschappijleerthema’s raken elkaar!  => SENECA

×