Laporan hazard hazard

7,033 views

Published on

oral test - for SHO examination

Laporan hazard hazard

 1. 1.  Pembentangan ini merupakan tugasan bahagian 2 dalam Kertas iv Ujian Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. Subjek kajian untuk tugasan ini ialah Kilang Kelapa Sawit Syarimo yang merupakan kilang sawit di bawah IOI Corp. Berhad. Aktiviti utama kilang ini ialah pemprosesan minyak sawit mentah. Sebagai sebuah kilang yang komited terhadap OSHA 1994, kilang ini telah menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan mengamalkan polisi keselamatan kesihatan syarikat. Proses kerja yang dikaji untuk tugasan ini ialah proses kerja kimpalan arka elektrik.
 2. 2. CHAIRMAN MR. STEPHENSON DECRUZ SECRETARY MR. IKAM SINGH SEWA Accident reportingOSH Promotion & Emergency Response Enforcement & Contractor & Investigation Training Plan Workplace Inspection Mr.Ridwan Ibrahim Mr Yessiel Mr. Asrul Mr.Amir Mahmud Mr.Indera A. Wakil Wakil Wakil Wakil WakilPEKERJA PEKERJA PEKERJA PEKERJA PEKERJA1. LUKMAN SABA 1. IWAN SAPARUDDIN 1. YESSIEL 1.HASRAWATI MADDU 1. SULAIMAN MAMENG2. ASHARI SAMSUL 2. YUNUS MAKKA 2.ALMAN A 3.SULAIMAN ABDULLAH
 3. 3. •Elektrod dan voltan tinggi menghasilkan arka, di manaelektrod di posisikan hampir dengan bahan kerja besi.•Elektrod digerakkan mengikut bahagian yang hendakdi pateri•Suhu kimpalan mencecah sehingga 4000°C•Kepingan besi akan cair dan bercantum pada suhutersebut
 4. 4.  Mengenalpasti hazard di tempat kerja, menilai risiko dan mencadangkan langkah-langkah kawalan untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko hazard tersebut.
 5. 5. Carta-alir Proses HIRARC Pengelasan Aktiviti Kerja Wakil Wakil RundinganMajikan Pekerja Kenalpasti Hazard Semakan Semula Penilaian Risiko Menyediakan Pelan Tindakan Pengawalan Risiko (Jika Perlu) Pelaksanaan
 6. 6. Kaedah Mengenalpasti HazardAnalisis Tinjauan Tempat Data Kerja HAZARD Perbincangan dan Rundingan
 7. 7. Kekerapan Sesuatu KejadianTahap Kemungkinan Definisi 5 Paling Mungkin Hazard/kejadian yang paling mungkin berlaku 4 Mungkin Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa 3 Dapat dijangka Mungkin berlaku pada masa akan datang Belum diketahui berlaku selepas beberapa 2 Jarang sekali tahun Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah 1 Tidak dapat dijangka berlaku
 8. 8. Keterukkan Sesuatu KejadianTahap Keterukkan Definisi Banyak kematian, kerosakan harta benda dan 5 Malapetaka pengeluaran tidak dapat dipulihkan Kira-kira satu kematian, kerosakan besar harta 4 Fatal benda jika hazard berlaku 3 Serius Kecederaan yang tidak fatal Menyebabkan hilang upaya tetapi bukan 2 Ringan kecederaan kekal Sedikit lelasan, lebam, luka, kecederaan jenis 1 Sedikit sahaja rawatan
 9. 9. KETERUKKAN (S)KEKERAPAN 1 2 3 4 5 (L) 5 5 10 15 20 25 4 4 8 12 16 20 3 3 6 9 12 15 2 2 4 6 8 10 1 1 2 3 4 5
 10. 10. Risiko Diskripsi Tindakan Risiko TINGGI memerlukan tindakan segera untuk mengawal hazard seperti yang diperincikan dalam hirarki kawalan.15 - 25 Tinggi Tindakan yang diambil mestilah didokumentasikan dalam borang penaksiran risiko termasuk tarikh siap. Risiko SEDERHANA memerlukan pendekatan terancang bagi mengawal hazard dan mengguna pakai langkah sementara jika5 - 12 Sederhana perlu. Tindakan yang diambil mestilah didokumentasikan dalam borang penaksiran risiko termasuk tarikh siap. . Risiko yang dikenalpasti sebagai RENDAH boleh dianggap sebagai boleh diterima dan pengurangan selanjutnya tidak 1-4 Rendah diperlukan. Walau bagaimanapun, jika risiko tersebut boleh diselesaikan segera secara berkesan, langkah kawalan hendaklah dilaksanakan dan direkodkan.
 11. 11. IDENTIFIKASI HAZARD PENILAIAN RISIKO Hazard Aktiviti Risiko & Kesan (L) (S) LxS Tahap Risiko Memeriksa peralatan Wayar terdedah kelengkapan dan mesin Renjatan elektrik 3 4 12 Sederhana Memasang rod kimpalan Tersepit Luka pada nozzle 2 1 2 RendahKeselamatan Pendedahan Haba berlebihan semasa pada Haba panas proses kimpalan sedang Heat Stress 2 3 6 Sederhana dijalankan Percikkan bunga api, Objek melayang logam atau bendasing Cedera pada mata, kulit 4 2 8 Sederhana semasa operasi kimpalan terbakar sedang di jalankan Terhidu asap atau gas Pendedahan yang terjana iaitu gas CO, Penyakit paru-paru kepada bahan 5 4 20 Tinggi Ferum Oksida dan wasapKesihatan kimia Nitrus Pendedahan kepada Conjunctivitis, Radiasi, sinaran cahaya ultraungu Mata menjadi kering 5 2 10 Sederhana ultraungu (ultraviolet), cahaya infra merah dan cahaya terang
 12. 12. 1. Hazard Keselamatan  Hazard renjatan elektrik – kekemasan di tempat kerja.2. Hazard Kesihatan  Hazard pendedahan kepada bahan kimia - berkaitan gas yang terjana semasa proses kimpalan dilakukan.
 13. 13.  Kekerapan berlaku (L) = 3 Keterukkan daripada kejadian (S) = 4 Tahap Risiko = L x S = 12 (Tahap sederhana)
 14. 14.  Kekerapan berlaku (L) = 5 Keterukkan hazard (S) = 4 Tahap Risiko = L x S = 20 (Tahap tinggi)
 15. 15.  Pengantian - Mengantikan alat kimpalan jenis arka elektrik kepada alat kimpalan jenis acetylene. Pengasingan - Mengasingkan proses mengimpal arka elektrik dengan kawasan laluan orang. Kawalan Kejuruteraan - Mengadang kawasan kerja kimpalan. Kawalan pentadbiran - Menyediakan prosedur kerja selamat dan memberikan latihan kepada pekerja tentang keselamatan di tempat kerja. Pengunaan peralatan Perlindungan diri (PPE) - Mengunakan alat perlindungan diri yang betul sebagai contoh sarung tangan kulit dan apron kulit.
 16. 16.  Pengasingan - Mengasingkan proses mengimpal arka elektrik (kawasan kubikel kecil yang dilengkapi dengan penyedut ekzos setempat). Kawalan Kejuruteraan – menyediakan penyedut ekzos setempat (LEV). Kawalan pentadbiran - Menyediakan prosedur kerja selamat dan memberikan latihan kepada pekerja tentang keselamatan di tempat kerja. Pengunaan peralatan Perlindungan diri (PPE) - Mengunakan alat perlindungan diri yang betul (Respirator dan eye googles).
 17. 17.  Menaikkan nama baik syarikat. Memotivasikan pekerja. Meningkatkan kualiti kerja secara keseluruhan. Dapat mengelakkan kemalangan di masa akan datang dengan mengenalpasti hazard lebih awal.
 18. 18. › Module 1, 2, 3 &4. Training Manual for Safety and Health Officer Certificate Programme. NIOSH. 2011› Akta Keselamatan dan Kesihatan dan Peraturan- Peraturan, Akta 514. MDC Publishers Sdn. Bhd.. 2006› Factories and Mechinary Act with Regulations. Act 139. MDC Publishers Sdn. Bhd.. 2005› DOSH, Guidelines for Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC). 2008› PERKESO, Laporan Statistik.
 19. 19. › http://www.osha.gov› http://www.niosh.com.my› http://www.dailyexpress.com.my

×