Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saulės sistema

75,777 views

Published on

Pristatymas apie saules sistema pradinukams

Published in: Education
 • Login to see the comments

Saulės sistema

 1. 1. Saulės sistema Parengė p rad inių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Danielienė Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla
 2. 2. Saul ė, aplink ją skriejančios planetos ir kiti dangaus kūnai sudaro Saulės sistemą. <ul><li>Kada ir kaip susiformavo Saulės sistema? </li></ul><ul><li>Kas yra Saulė? </li></ul><ul><li>Kiek planetų skrieja aplink Saulę? </li></ul><ul><li>Kas dar klaidžioja Visatoje? </li></ul>SUSIPAŽINKIME...
 3. 3. Kaip susidarė Saulės sistema? <ul><li>Prieš 5 000 milijonų metų didžiulis dujų ir dulkių kamuolys virto Saule, o mažesnieji verpetai – planetomis. </li></ul><ul><li>Saulė – Visatos centras. </li></ul><ul><li>8 planetos sudaro Saulės sistemą. </li></ul>
 4. 4. Saulė <ul><li>Saulė – didžiulė žvaigždė, karštų dujų kamuolys. </li></ul><ul><li>Saulė susideda iš kelių sluoksnių. </li></ul>
 5. 5. Merkurijus <ul><li>Merkurijus – artimiausia Saulei ir greičiausiai judanti planeta. </li></ul>
 6. 6. Venera <ul><li>Venera yra arčiausiai Žemės. </li></ul><ul><li>Šios planetos paviršiaus temperatūra 480 ° C. </li></ul>
 7. 7. Žemė <ul><li>Žemė – vienintelė planeta Sau lės sistemoje, kurioje egzistuoja gyvybė. </li></ul><ul><li>Žemė turi vieną palydovą – Mėnulį. </li></ul>
 8. 8. Mėnulis <ul><li>Mėnulis yra Žemės palydovas. </li></ul><ul><li>Jis apsisuka aplink Žemę per mėnesį. </li></ul><ul><li>Mėnulyje nėra nei atmosferos, nei oro, nei gyvybės. </li></ul>
 9. 9. Marsas <ul><li>Marsas – raudonoji planeta. </li></ul><ul><li>Ši planeta labiausiai panaši į Žemę. </li></ul><ul><li>Marsas turi 2 palydovus. </li></ul>
 10. 10. Jupiteris <ul><li>Jupiteris – milžiniškas dujų kamuolys. </li></ul><ul><li>Jis didesnis už visas planetas kartu sudėjus. </li></ul><ul><li>Yra žinoma 16 Jupiterio palydovų. </li></ul>Jupiteris Jupiterio palydovo pavir š ius
 11. 11. Saturnas <ul><li>Saturnas – didžiulis dujų kamuolys. </li></ul><ul><li>Saturną supa daugybė žiedų. </li></ul><ul><li>Yra žinoma 18 Saturno palydovų. </li></ul>
 12. 12. Uranas <ul><li>Uranas yra trečia pagal dydį planeta. </li></ul><ul><li>Uranas kartais vadinamas “netvarkinga” planeta. </li></ul><ul><li>Jis turi 15 palydovų. </li></ul>
 13. 13. Neptūnas ir Plutonas <ul><li>Neptūnas - melsvos spalvos planeta. </li></ul><ul><li>Joje labai šalta, pučia stiprūs 1000km/h vėjai. </li></ul><ul><li>Plutonas – nykštukinė planeta,mažas ledo kamuolys. </li></ul><ul><li>Plutonas turi 1 palydovą. </li></ul>
 14. 14. Asteroidai, meteoritai ir kometos <ul><li>Asteroidai arba mažosios planetos – didžiuliai metalo ir uolienų gabalai. </li></ul><ul><li>Meteoritai – uolienų gabalai, kurie nukrinta ant Žemės. </li></ul><ul><li>Kometa – ledo ir dulkių sankaupa, sk r iejanti aplink Saulę. </li></ul>
 15. 15. Apibendrinkime, k ą sužinojome: <ul><li>Saulė – artimiausia Žemei žvaigždė ir Visatos centras. </li></ul><ul><li>Aplink Saulę sukasi 8 planetos: Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas bei nyk štukinė planeta Plutonas. </li></ul><ul><li>Saulės sistemoje, be planetų ir jų palydovų, klaidžioja daugybė įvairaus dydžio ledo ir uolienų gabalų. </li></ul>

×