Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ensenyaments Esportius

721 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ensenyaments Esportius

 1. 1. Ensenyaments Esportius 41
 2. 2. Índex1. Introducció i plantejament2. Titulacions de l’àmbit de les activitats físiques i esportives3. Estructura i requisits d’accés als cicles d’ensenyaments esportius4. Modalitats esportives5. Estructura curricular i itineraris formatius6. Centre Educatius d’Ensenyaments Esportius i la seva oferta7. Model d’oferta pública8. Convalidacions i homologacions9. Evolució dels cicles d’Ensenyaments Esportius10. La Regulació del sector professional de les activitats físiques i esportives.-. On puc trobar la informació dels cicles d’Ensenyaments Esportius? 42
 3. 3. 1. Introducció i plantejament -. Vull regularitzar la -. Vull fer alguna cosa meva situació / vull d’esports… crear una empresa. - Què necessito a -. Què hi ha? nivell de titulació? Perfils ………………………………………………………………………. - Un noi/noia jove que està - Un jove/adult que treballa o interessant en aquest àmbit i ha treballat en un sector no coneix l’estructura determinat (busseig, esquí, formativa. muntanya, ….) i que requereix de la titulació per seguir exercint. 43
 4. 4. Concretament:Regulació del sector - Animador/a o monitor/a esportiu/va-. Les professions de - Entrenador/a d’un esportl’àmbit esportiu estan concretregulades. - Director esportiu Per exercir aquestes professions, cal estar en possessió d’alguna titulació i estar registrat, segons s’estableix a la Llei 3/2008. Titulacions de l’àmbit Titulacions d’ensenyaments universitari: professionalitzadors: LCAFE i MEF Cicles d’Ensenyaments Esportius i Graus …. Cicles Formatius d’FP 44
 5. 5. 2. Titulacions de l’àmbit de les activitats físiques i esportives en elssistema educatiu no universitari. Ensenyaments del sistema educatiu Els EnsenyamentsEducació Infantil Esportius dinsEducació Primària d’aquest sistema Educació Bàsica educatiu.Educació SecundàriaobligatòriaBatxilleratFormacióProfessionalEnsenyaments Educació Titulacions:d’idiomes SecundàriaEnsenyaments Postobligatòria Ensenyamentsartístics de Règim - de grau mitjà EspecialEnsenyamentsEsportiusEducació de persones - de grau superioradultesEnsenyamentsUniversitaris 45
 6. 6. Grau Mitjà Formació professional Ensenyaments Esportius inicial LOGSE Alta Muntanya Descens de Barrancs Escalada Muntanya Mitjana Esquí Alpí Surf de Neu Conducció d’activitats Esquí de Fons físiques i esportives en el Futbol medi natural Futbol Sala Atletisme Basquetbol Handbol LOE Busseig esportiu Vela amb aparell fix Guia en el medi natural i Vela amb aparell lliure de temps de lleure Hípica de les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complert Activitats Eqüestres Hípica de les disciplines hípiques dorientació, resistència i turisme eqüestre Espeleologia Salvament i Socorrisme 46 Judo i defensa personal
 7. 7. Grau Mitjà Formació professional Ensenyaments Esportius inicial LOGSE Alta Muntanya Descens de Barrancs Escalada Muntanya Mitjana Esquí Alpí Surf de Neu Conducció d’activitats Esquí de Fons físiques i esportives en el Futbol medi natural Futbol Sala Atletisme Bàsquetbol Handbol LOE Busseig esportiu Esgrima Guia en el medi natural i Vela amb aparell fix de temps de lleure Vela amb aparell lliure Hípica de les dis. hípiques de salt, doma i concurs complert Activitats Eqüestres Hípica de les dis. hípiques dorientació, resistència i turisme eqüestre Espeleologia 47 Salvament i Socorrisme
 8. 8. Formació professional Ensenyaments EsportiusGrau Superior inicial LOGSE Alta Muntanya Escalada Esquí de Muntanya Esquí Alpí Surf de Neu Animació d’Activitats Esquí de Fons físiques i esportives Futbol Futbol Sala Atletisme Basquetbol Handbol LOE Ensenyament i animació Vela amb aparell fix socioesportiu Vela amb aparell lliure Hípica Condicionament físic Esgrima Salvament i Socorrisme Judo i defensa personal 48
 9. 9. Formació professional Ensenyaments EsportiusGrau Superior inicial LOGSE Alta Muntanya Escalada Esquí de Muntanya Esquí Alpí Surf de Neu Animació d’Activitats Esquí de Fons físiques i esportives Futbol Futbol Sala Atletisme Bàsquetbol Handbol LOE Ensenyament i animació Vela amb aparell fix socioesportiu Vela amb aparell lliure Hípica Condicionament físic Esgrima Salvament i Socorrisme Judo i defensa personal 49
 10. 10. 38 TitulacionsTitulacions d’Ensenyaments Esportius: Ensenyaments Esportius Titulacions LOGSE Titulacions LOE 23 Titulacions LOGSE 15 Titulacions LOEGrau mitjà: Grau superior: Grau mitjà: Grau superior:- Alta Muntanya - Alta Muntanya - Vela amb aparell fix - vela amb aparell fix- Descens de Barrancs - Esquí de Muntanya - Vela amb aparell lliure - Vela amb aparell lliure- Muntanya Mitjana - Escalada- Escalada - Hípica de salt, doma i concurs complert - Hípica- Esquí Alpí - Esquí Alpí - Hípica de resistència,- Esquí de Fons - Esquí de Fons orientació i turisme eqüestre.- Surf de Neu - Surf de Neu - Judo i Defensa Personal - Judo i Defensa Personal- Futbol - Futbol- Futbol Sala - Futbol Sala - Salvament i Socorrisme - Salvament i Socorrisme- Basquetbol - Basquetbol - Busseig esportiu amb- Atletisme - Atletisme escafandre autònom- Handbol - Handbol - Espeleologia - Esgrima - Esgrima 50
 11. 11. Certificacions regulades de l’àmbit de les activitats físiques iesportives. Possible Formacions esportives en període transitori de nivell 1 i de nivell 2 Reconeixement futur Totes les especialitats esportives que no contempla el sistema educatiu. Grau Mitjà Possible Formacions esportives en període transitori de nivell 3 Reconeixement futur Totes les especialitats esportives que no contempla el sistema educatiu. Grau SuperiorEscola Catalana de l’Esport. 51
 12. 12. 3. Estructura i requisits d’accés als cicles d’Ensenyaments Esportius: 52
 13. 13. Requisits d’accés als cicles d’Ensenyaments Esportius: Requisits acadèmics: Requisits esportius: Grau mitjà:a. ESO (o equivalents). a. Prova específica d’accés de l’especialitat corresponent.a. Prova general d’accés + d’Ensenyaments Esportius de b. Requisit esportiu d’accés de GM (o equivalents). l’especialitat corresponent.b. Curs d’accés a GM. Grau superior:a. Grau mitjà de l’especialitat corresponent a. Prova específica d’accés de + l’especialitat corresponent.a. BATX (o equivalents). + b. Requisit esportiu d’accés de l’especialitat corresponent.a. Prova general d’accés d’Ensenyaments Esportius de de GS (o equivalents). 53b. Curs d’accés a GS.
 14. 14. Consideracions:1. Diferenciar clarament els requisits d’accés que ha detenir l’alumne per formalitzar la matricula en un centre iels requisits per poder presentar-se a les diferents provesi/o procediments per assolir els requisits d’accés.- Proves específiques d’accés: no tenen cap requisit- Proves general d’accés: requisit d’edat2. L’alumne es pot inscriure a més d’una prova en elmateix curs o any natural. Fins i tot es pot inscriure aproves d’accés de nivells diferents. 54
 15. 15. Convocatòries de proves d’accés del Departamentd’Ensenyament PROVES ESPECÍFIQUES D’ACCÉS Convocatòria Convocatòria organitzada i organitzada igestionada pel DE gestionada pel (Centres)+ SGE Consell d’Aran PROVES GENERALS D’ACCÉS Convocatòria Convocatòria organitzada i organitzada i gestionada pel gestionada pel DE Consell d’Aran 55
 16. 16. Calendari anual Proves d’accés als Ensenyaments Esportius. Modalitat Set Oct Nov Des Gen Feb Març Abril Maig Juny Jul SetFutbol i Futbol Futbol G Sala Futbol Sala G Esquí Alpí G Esports Surf de neu G dHivern Esquí de fons G 1er Excursionisme G 2on Muntanya Mitjana G Muntanya i 2on Descens de Escalada Barrancs G 2on Escalada G 2on Alta Muntanya G Bàsquet Bàsquet G Handbol Handbol G C. Incial Hípica G Hípica C. Final Concurs G Vela fix G Vela Vela lliure GEspeleologia Espeleologia G Busseig Busseig GSalvament i S Salvament i S G Esgrima Esgrima G 56
 17. 17. Proves Generals:Dates d’inscripció: aproximadament mitjans de mes de marçDates de realització de la prova: aproximadament inici/mitjans de maigMatèries que conté la prova d’accés de caràcter general als cicles d’ensenyamentsesportius de grau superior:Llengua CatalanaLlengua castellanaIdioma estranger (AN/FR/AL) (organitzats per matèries a nivell d’aules)Matemàtiques / Història: a escollir una de les dues. Organitzats per matèries anivell d’aules).Els aspirants a les proves poden escollir el centre (seu de comissió avaluadora) onvol realitzar les proves generals d’accés.- Les comissions avaluadores estan situades en centres concrets repartits pelterritori. Preferiblement en centres on existeixi oferta de cicles d’ensenyamentsesportius. 57
 18. 18. Validesa de les proves d’accés (requisit acadèmic) convocades per al’accés diferents Ensenyaments professionalitzadors: Grau MitjàGrau Superior GS Cicles GS Part Comú GS Part Comú GSEnsenyaments = Formacions = Formació = cicles esportius nivell 1 professional Ensenyaments artístics Prova Prova Part específica Part específica específica/ específica/ Requisits Requisits esportius esportius 58
 19. 19. Curs d’accés. (Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny)Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjàCurs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superiorNormativa vigent:Annex 1. / Annex 2.1.5- Efectes. / 2.6- Efectes.c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova de caràctergeneral.Estructura del curs d’accésCurs d’accés a GMCurs d’accés a GS 59
 20. 20. Proves específiques d’accés: 60http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum_ense_prof_esport_proves
 21. 21. 4. Modalitats esportives: Modalitat de Muntanya i Escalada: Revisió Tècnic Tècnic Tècnic GRAU MITJÀ: superior superior superiord’esport en d’esport en d’esport en - G.M d’Escalada escalada alta esquí de muntanya muntanya - G.M. d’Alta muntanya - G.M. de muntanya755 hores 755 hores 755 hores mitjana - G.M. de Descens de Barrancs. Tècnic Tècnic Tècnic Tècnicd’esport en d’esport en d’esport en d’esport en escalada alta mitja descens GRAU SUPERIOR: muntanya muntanya de barrancs - G.S d’Escalada630 hores 680 hores 555 hores 555 hores - G.S. d’Alta Muntanya - G.S. d’Esquí de muntanya Certificat de primer nivell d’Excursionisme 7 Titulacions 420 hores 61
 22. 22. Modalitat d’Esports d’Hivern: Revisió Tècnic/a Tècnic/a Tècnic/a GRAU MITJÀ: superior superior superiord’esport en d’esport en d’esport enesquí alpí esquí de surf de fons neu - G.M d’Esquí Alpí - G.M. d’Esquí de fons 930 hores 855 hores 795 hores - G.M. de Surf de neu Tècnic/a Tècnic/a Tècnic/ad’esport en d’esport en d’esport enesquí alpí esquí de surf de GRAU SUPERIOR: fons neu 620 hores 565 hores 595 hores - G.S d’Esquí Alpí - G.S. d’Esquí de fons - G.S. de Surf de neu Certificat Certificat Certificat de primer de primer de primer nivell nivell nivell de d’esquí d’esquí de surf de alpí fons neu 6 Titulacions 465 hores 450 hores 450 hores 62
 23. 23. Modalitat de Futbol i Futbol Sala: Tècnic/a Tècnic/a superior superior GRAU MITJÀ: d’esport en d’esport en futbol futbol sala - G.M de Futbol 875 hores 830 hores - G.M. de Futbol sala Tècnic/a Tècnic/a d’esport en d’esport en futbol futbol sala GRAU SUPERIOR: 565 hores 555 hores - G.S de Futbol - G.S. de Futbol sala Certificat de Certificat de primer nivell primer nivell de de futbol futbol sala 455 hores 420 hores 4 Titulacions 63
 24. 24. Modalitat de Modalitat Modalitat de Bàsquet d’Atletisme HandbolRevisió Revisió Tècnic/a Tècnic/a Tècnic/a superior superior superior d’esport en d’esport en d’esport en bàsquet atletisme handbol GRAU MITJÀ: 765 hores 1.100 hores 750 hores - G.M d’Atletisme - G.M. de Bàsquet - G.M. d’Handbol Tècnic/a Tècnic/a Tècnic/a d’esport en d’esport en d’esport en bàsquet atletisme handbol GRAU SUPERIOR: 610 hores 600 hores 570 hores - G.S d’Atletisme - G.S. de Bàsquet - G.S. d’Handbol Certificat de Certificat de Certificat de primer nivell primer nivell primer nivell de d’atletisme d’handbol bàsquet 6 Titulacions 380 hores 500 hores 380 hores 64
 25. 25. Modalitat d’hípica: Tècnic esportiu superior en hípica 1.150 hores Tècnic Tècnic superior en Superior en les disciplines GRAU MITJÀ: les disciplines hípiques de hípiques de orientació, Salt, doma i resistència i - G.M de les disciplines concurs complert turisme hípiques de salt, doma i eqüestre concurs complert. 830 hores 660 hores - G.M. de les disciplines hípiques d’orientació, residència i turisme eqüestre. Certificat de cicle inicial d’hípica GRAU SUPERIOR: 620 hores - G.S d’Hípica 3 Titulacions 65
 26. 26. Modalitat de Vela: Tècnic/a Tècnic/a esportiu superior superior en d’esport en vela amb vela ambaparell lliure aparell fix 750 hores 750 hores GRAU MITJÀ: Tècnic/a Tècnic/a - G.M de vela amb aparell esportiva en Esportiu en lliure vela amb vela amb - G.M. De vela amb aparellaparell lliure aparell fix fix 600 hores 600 hores GRAU SUPERIOR: - G.S de Vela amb aparell lliure Certificat de cicle inicial de - G.S. de Vela amb aparell Vela amb aparell fix i aparell lliure fix 500 hores 4 Titulacions 66
 27. 27. Modalitat de Modalitat Busseig d’Espeleologia: esportiu: Tècnic/a esportiu en Tècnic/a Busseig esportiu en esportiu amb Espeleologia escafandre autònom 690 hores 600 hores GRAU MITJÀ:Certificat de cicle inicial de Certificat de cicle inicial de Busseig Esportiu - G.M de de Busseig Espeleologia esportiu amb escafandre Amb escafandre autònom autònom 450 hores 525 hores - G.M. d’Espeleologia 2 Titulacions 67
 28. 28. Modalitat de Modalitat de Salvament i Judo i Defensa Socorrisme: Personal: Tècnic/a Tècnic/a esportiu superior superior en d’esport en salvament judo i i socorrisme defensa personal 875 hores 775 hores GRAU MITJÀ: Tècnic/a Tècnic/a - G.M de Salvament i esportiva en Esportiu en Socorrisme. salvament Judo i - G.M. de Judo i Defensa i socorrisme defensa personal Personal. 660 hores 870 hores GRAU SUPERIOR: - G.S Salvament iCertificat de cicle inicial Certificat de cicle inicial Socorrisme. de de - G.S. De Judo i DefensaSalvament i Socorrisme Judo i defensa personal Personal. 695 hores 670 hores 4 Titulacions 68
 29. 29. Modalitat Noves titulacions en d’Esgrima: projecte (LOE): Tècnic/a esportiu GRAU MITJÀ: Piragüisme superior en Esgrima - G.M d’Esgrima 780 hores GRAU SUPERIOR: Tècnic/a esportiva en - G.S d’Esgrima Esgrima 400 hores 2 Titulacions GolfCertificat de cicle inicial d’ Esgrima 605 hores 69
 30. 30. 5. Estructura curricular i itineraris formatius: Titulacions LOGSE Titulacions LOEBloc Específic: Crèdits de caràcter Prova Específica d’accés o requisitcientífic, tècnic i pràctic. Coneixements esportiu d’accésconcrets de la modalitat i especialitatesportiva. Bloc Específic: Crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic. Coneixements concrets de la modalitat i especialitat esportiva. Bloc Comú: Crèdits transversals, coincidents i obligatoris a totes les modalitats i especialitats per nivells.Bloc de Formació Pràctica: en centres Mòdul de Formació Pràctica: enon l’alumnat pugui aplicar centres on l’alumnat pugui aplicarconeixements de les destreses coneixements de les destresesadquirides. adquirides. 70
 31. 31. Exemple d’estructura titulació LOE Durada hores Prova específica d’accés (CAT) Durada PAE_CI_HIP Dominar lesMòduls d’ensenyaments hores tècniques bàsiques de l’equitacióesportius del bloc comú (CAT) amb nivell suficient pel 240MEE_1_Bases del comportament desenvolupament de les tasques 30esportiu pròpies de la iniciació esportiva.MEE_2_Primers auxilis 20MEE_3_Activitat física adaptada i 01_ Maneig del cavall 10discapacitat 02_ Neteja i condicionament del cavall i del boxMEE_4_Organització esportiva 20 03_ Muntatge, col·locació i neteja de l’equipTotal 80 04_1 Valoració del cavall abans de la monta 04_2 Valoració del cavall durant la monta 05_1 Monta Durada 05_2 Tècnica d’equitacióMòduls d’ensenyaments hores 06_ Teoria de la preparació del cavall, materials iesportius del bloc específic (CAT) instal·lacions per la montaMEE_5_Transport i manteniment 30físic del cavall a terraMEE_6_Hipologia 30MEE_7_Metodologia de 1er nivell hípica: 70l’ensenyament de la hípica Prova Específica d’accés ………..240h.MEE_8_Acompanyament per 50itineraris a cavall Bloc comú ……………………………… 80h.MEE_9_Events hípics 20MEE_10_Formació pràctica 100 Bloc específic ………………………… 200h.Total 300 Mòdul de Formació Pràctica … 100h. TOTAL ………………………………….… 620h. 71
 32. 32. Itineraris formatius: Titulacions LOGSE Titulacions LOEBloc comú itinerari LOGSE Bloc comú itinerari LOE Poden cursar aquest bloc comú les persones que hagin superat una provaPoden cursar aquest bloc comú les específica d’accés de les especialitatspersones que hagin superat una de (o disposin del requisit esportius):prova específica d’accés de lesespecialitats de: - Busseig esportiu amb escafandre autònom/ Espeleologia/ Judo i defensa- Atletisme/ Basquetbol/ Handbol/ personal/ Vela amb aparell fix i aparellFutbol/ Futbol sala/ Esquí alpí/ esquí lliure/ Salvament i socorrismede fons/ Surf de neu/ /Esgrima.Excursionisme. Convalidables http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum_ense_prof_esport/guiesdestudi 72
 33. 33. ENSENYAMENTS ESPORTIUS UNIVERSITAT R C MPPAS Preparació proves accés GS Ó(INS i CFPA) GSEE T N GSFP RPPAM Preparació proves accésGM (CFPA) Curs E L B AGMEE, CSEE, PPAS presencial i a PPAS A Bdistància L O L R A Títol BATX C GMEE L Curs Prova Específica o Requisit esportiu Prova d’accés PPAMC ConvalidacionsR Reconeixement de ESO PQPI crèdits 73
 34. 34. Itineraris Formatius:Exemple 1: de GMEE a GSEE/GSFP- GMEE + Curs preparació GS + prova d’accés a GS + GSEE/GSFP- GMEE + Curs d’accés a GS + GSEE / GSFPExemple 2: GMEE + GMEE (Especialitats diverses).- 2 especialitats de muntanya i escalada/ 2 especialitats d’esports dhivern- 1 especialitat de muntanya i escalada + 1 especialitat d’esports d’hivernExemple 3: GMFP + GMEE d’una o diverses especialitats (Aplicantconvalidacions).Exemple 4: GSFP + GMEE d’una o diverses especialitats (Aplicantconvalidacions).Exemple 5: CAFE/MEF + GMEE d’una o diverses especialitats (Aplicantconvalidacions). + GSMEE… 74
 35. 35. 6. Centre Educatius d’Ensenyaments Esportius i la seva oferta 75
 36. 36. Joviat La Seu ECAM INS Alt INS Abat Oliba INS Jaume ETEVA d’Urgell Berguedà Callís CFTE Escola Pia Seminaridel Pont de SuertINS Pobla de INS Pere Segur Alsius i Torrent Joviat Manresa INS Serrallarga INS Rocagrossa INS QuercusINS Joan OróINS Mollerussa INS Alex. Satorras INS CAR INS Milà I Fontanals INS Rambla Prim INS Escola del TreballINS Cal.lípolis INS Joaquim Escola Bau Sant Escola Ignasi Lleó XIII Túrbula INS Jaume I Ubicació dels CFTE Escola centres per Pia de titularitat 76 i Catalunya 76 comarca INS Montsià
 37. 37. Oferta d’EnsenyamentsEsportius per modalitats Futbol i F.Sala Muntanya i Escalada Esport dHivern Bàsquetbol Handbol Atletisme Vela Hípica Busseig Esportiu Judo i defensa personal Salvament i Socorrisme 77
 38. 38. Total de 32 Centres que oferten Ensenyaments Esportius: centres SSTT SSTT SSTT Girona Barcelona Comarques Consorci dEducació de BarcelonaINS Pere Alsius i Torrent INS Milà i FontanalsINS Abat Oliba Túrbula INS Escola del TreballINS Rocagrossa INS Rambla Prim SSTTINS Serrallarga EFTE Catalana de Montjuïc Tarragona CFTE Escola Pia de Catalunya INS Cal.lípolis SSTT Lleó XIII INS Jaume I Baix Llobregat Escola Sant IgansiEFTE Escola Catalana de lEsport SSTT SSTT SSTT Vallès Occidental Lleida Terres de lEbre INS Centre dAlt Rendiment INS Joa Oró Esportiu INS La Pobla de SegurINS Centre de Tecnificació deTerres de l’Ebre SSTT INS MollerussaINS Joaquim Bau Catalunya Central EFTE Catalana de la Caparrella INS Alt Berguedà SSTT ETEVA INS Quercus Mareme-Vallès Oriental CFTE ECEM INS Jaume Callís Joviat (La Seu dUrgell)INS Alexandre Satorras Joviat (Manresa) CFTE Escola Catalana dAlta Muntanya 78 Seminari
 39. 39. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.Consorci de Barcelona Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Escola del Barcelona GM Futbol Treball2 INS Rambla Prim Barcelona GM Busseig Esportiu amb escafandre autònom GM Vela amb aparell fix GM Vela amb aparell lliure GM Salvament i Socorrisme3 EFTE Catalana de Barcelona *Centre reservat a l’alumnat que cursa a Montjuïc l’INEFC4 CFTE Escola Pia Barcelona 1er nivell d’Excursionisme de Catalunya GM Esquí Alpí GM Surf de Neu GM Futbol5 Escola Sant Ignasi Barcelona GM Futbol6 Lleó XIII Barcelona GM Esquí Alpí GM Surf de Neu 79
 40. 40. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT Vallès Occidental Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Centre d’Alt Sant Cugat del GM Futbol Rendiment Vallès GS Futbol Esportiu GM Futbol Sala GS Futbol Sala (oferta puntual) GM Esquí Alpí GM Surf de Neu 1er nivell Excursionisme GM Muntanya Mitjana 1er nivell Basquetbol 80
 41. 41. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT del Baix Llobregat Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 EFTE Catalana Esplugues del GM Atletisme de l’Esport Llobregat GS Atletisme (oferta puntual) GM Basquetbol GS Basquetbol (oferta puntual) GM Handbol (oferta puntual) GM Salvament i Socorrisme GM Judo GM Esgrima 81
 42. 42. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT de Barcelona Comarques Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Milà i Vilafranca del GM Futbol Fontanals Penedès 1er nivell Basquetbol2 Túrbula Sant Adrià del Besòs GM Futbol GS FutbolCentres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT de Tarragona Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Cal.lípolis Tarragona GM Futbol GS Futbol (oferta puntual)2 INS Jaume I Salou GM Vela amb aparell fix GM vela amb aparell lliure GM Salvament i Socorrisme 82
 43. 43. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT de Terres de l’Ebre Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Centre de Amposta GM Futbol Tecnificació de GS Futbol (oferta puntual) Terres de l’Ebre 1er nivell Excursionisme (oferta puntual)2 INS Joaquim Bau Tortosa GM Handbol Nota: actualment aquest centre no programa ofertaCentres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT del Vallès Occidental-Maresme Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Alexandre Mataró GM Futbol Satorras GM Futbol Sala 1er nivell de Basquetbol 83
 44. 44. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT Catalunya Central Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Alt Berguedà Bagà GM Muntanya mitjana2 INS Jaume Callís Vic GM Futbol 1er nivell Basquetbol3 INS Quercus Sant Joan de GM Futbol Vilatorrada 1er nivell de Futbol Sala 1er nivell Basquetbol4 CFTE Escola Guardiola de *Centre inactiu Catalana dAlta Berguedà Muntanya5 Joviat Manresa GM de les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre GM de les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complert.6 Seminari Vic GM de les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre GM de les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complert. 84
 45. 45. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT de Girona Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Abat Oliba Ripoll 1er nivell Excursionisme 2on nivell Muntanya Mitjana GM Esquí Alpí GM Surf de Neu2 INS Pere Alsius i Banyoles GM Futbol Torrent GS Futbol GM Basquetbol GM Salvament i Socorrisme3 INS Rocagrossa Lloret de mar GM Futbol4 INS Serrallarga Blanes GM Vela amb aparell fix GM Vela amb aparell lliure GM Busseig esportiu amb escafandre autònom 85
 46. 46. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT de Lleida Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades1 INS Joan Oró Lleida GM Futbol GM Futbol Sala 1er nivell de Basquetbol2 INS de la Pobla de La Pobla de Segur 1er nivell d’Excursionisme Segur GM Muntanya mitjana GM Descens de Barrancs GM Alta muntanya GS Alta muntanya GM Escalada GS Escalada (oferta puntual) GM Esquí Alpí GS Esquí Alpí GM Esquí de Fons (oferta puntual) GS Esquí de Fons (oferta puntual) GM Surf de neu GS Surf de neu GM Busseig Esportiu amb escafandre autònom GM Salvament i Socorrisme3 INS Mollerussa Mollerussa GM de les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre GM de les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complert. 86
 47. 47. Centres que oferten Ensenyaments Esportius.SSTT de Lleida Centre educatiu Municipi Especialitats ofertades4 EFTE Catalana de Lleida *Centre reservat a l’alumnat que cursa a la Caparrella l’INEFC5 Escola de Tècnics Salardú 1er nivell d’Excursionisme de la Vall d’Aran GM Muntanya mitjana GM Descens de Barrancs GM Alta muntanya GM Esquí Alpí GS Esquí Alpí GM Surf de neu GS Surf de neu6 CFTE ECEM Pont de Suert *Centre Inactiu7 Joviat La Seu d’urgell 1er nivell d’Excursionisme GM Muntanya mitjana GM Esquí Alpí GS Esquí Alpí GM Surf de neu GS Surf de neu GM Esquí de Fons 87
 48. 48. Centres a tenir en compte a la zona Lleida.Centres ubicats als SSTT de LleidaCentres que oferten determinades especialitats:- Esports d’hivern - Judo i defensa personal- Muntanya i l’Escalada - Hípica- Basquetbol - Esgrima- Atletisme- Handbol http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum_ense_prof_esport_centres 88
 49. 49. 7. Model públic d’Implantació Departament d’Ensenyament Secretaria Federacions General de Esportives l’Esport Catalanes 89
 50. 50. Conveni entre diferents entitats Bloc Comú Bloc Específic Bloc Complementari Clubs/Entitats per Bloc de Formació les pràctiques Pràctica Ensenyaments Esportius Gestió/Administració Materials/ Equipaments Docents Materials/ Equipamients Esportius 90
 51. 51. 8. Convalidacions, Homologacions i Equivalencies Tipus Administració competentA Convalidacions/Ho. de títols anteriors -. Ministeri d’Educació Ciència i Esport -CSDB Convalidacions/Ho. de període transitori -. Ministeri d’Educació Ciència i Esport -CSDC Convalidacions/ Ho. titulacions estrangeres Departament dEnsenyament versus cicles d’ensenyaments esportiusD Convalidacions/Ho. altres titulacions -. Establertes en l’Ordre (aplica el centre) (universitàries i no universitàries) de l’àmbit de - . Altres no establertes en l’Ordre (Ministeri d’Educació Ciència les activitats físiques i esportives i Esport - CSD)E Convalidacons/HO. altres titulacions -. Ministeri d’Educació Ciència i Esport -CSD (universitàries i no universitàries) 91 http://www.csd.gob.es/
 52. 52. CURSOS DE FORMACIÓ TECNIC D’ESPORTMONITORS TÈCNICS ESPORTIVA TÈCNIC SUPERIOR I ENTRENADORS D’ESPORT Nivell 1 - Nivell 2 - Nivell 3 Ensenyaments No Reglats Ensenyaments de Règim (impartits anteriorment a la Període transitori Especial - LOGSE regulació) Totes les modalitats Modalitats esportives, excepte les del Esportives règim especial Regulades Escoles autonòmiques de l’Esport i Centres autoritzats pelFederacions esportives Fede. autoritzades per Ad. Departament d’Educació Esportiva -. Homologació de títols -. Convalidació de matèries de formació Reconeixement -. Equivalència a efectes professionals 92
 53. 53. CURSOS DE FORMACIÓ TECNIC D’ESPORTMONITORS TÈCNICS ESPORTIVA TÈCNIC SUPERIOR I ENTRENADORS D’ESPORT Nivell 1 - Nivell 2 - Nivell 3 Ensenyaments No Reglats Ensenyaments de Règim (impartits anteriorment a la Període transitori Especial - LOGSE regulació) Totes les modalitats Modalitats esportives, excepte les del Esportives règim especial Regulades Escoles autonòmiques de l’Esport i Centres autoritzats pelFederacions esportives Fede. autoritzades per Ad. Departament d’Educació Esportiva -. Homologació de títols -. Convalidació de matèries de formació Reconeixement -. Equivalència a efectes professionals 93
 54. 54. 9. Evolució dels cicles d’Ensenyaments EsportiusAlumnes matriculats en les centres d’Ensenyaments Esportius2500200015001000 500 0 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 94
 55. 55. Alumnes matriculats en centres d’Ensenyaments Esportius140012001000 800 600 400 Pu+DE 200 Pu+SGE Pu+otras Privado 0 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 95
 56. 56. Noves titulacions (LOE): Tir olímpicGolf Tennis Piragüisme Taekwondo Karate 96
 57. 57. 10. La Regulació del sector professional de les activitats físiques i esportives Regula Exercici professional: determinades Com a prestació remunerada de empresari o professional de serveis dins de les l’àmbit de l’esport com a professions que defineix treballador (“no totes”). la pròpia llei. -Àmbit -La persona que consta com a prestador/a directe del territorial de servei, ha de ser la que realitzi aquell servei. Catalunya Sector públic i -Professionals en actiu han de tenir competències privat d’assistència sanitaria immediata, referides al reanimació cardipulmonar.- No regula: busseig professional, les activitats nauticoesportives, les activitats de salvament i socorrisme i les activitats esportives basades en la conducció d’aparells o vehicles de motor, menys el monitoratge o l’entrenament d’aquests sectors. 97
 58. 58. També inclou l’ajudant d’entrendor. Entrenador Necessitaré una titulació de grau mitjà per professional entrenar a equips i jugadors de nivell de l’esport bàsic i de nivell mitjà. corresponent Necessitaré una titulació de grau superior per entrenar a equips i jugadors d’alt nivell.Llocs de feina que es poden ocupar:-Entrenador titular o ajudant de qualsevol equip de les diferents categories dels diferentsesports que es practiquen-Entrenador en un centre de tecnificació esportiva (CAR, BLUME, ...)-Entrenador personal d’esportistes-Coordinador d’escoles esportives, campus esportius, ...-... 98
 59. 59. Concreta la paraula “professional” perquè en aquest àmbit sempre caldrà Animador o diferenciar-ho de la tasca realitzada de Monitor esportiu forma voluntària . professional Es requereix bàsicament una titulació de grau mitjà.Llocs de feina que es poden ocupar:-Monitor/animador d’esports en centres escolars, casals esportius, campus, ....-Monitor/animador d’esports en el medi natural-Monitor/animador en cases de colònies-Monitor/animador de condicionament físic-... 99
 60. 60. Cal diferenciar el director tècnic esportiu del gestor o del propietari d’una empresa. Director Es requereix una titulació de grau Tècnic superior, ja que la professió conté Esportiu competències que capaciten per gestionar recursos humans i prendre decisions de forma autònoma.Llocs de feina que es poden ocupar:- Director tècnic esportiu en clubs, empreses, entitats públiques, ...- Director tècnic esportiu d’esdeveniments esportius populars-Director tècnic esportiu en centres de tecnificació i d’alt rendiment-Director tècnic en federacions esportives-... 100
 61. 61. Esquema dels processos d’acreditació Treballar (Registre / Assegurança responsabilitat civil / Formació RCP) Acreditant Formació o experiència específicaPersones amb latitulació exigida La Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport101
 62. 62. Esquema dels processos d’acreditació Treballar (Registre / Assegurança responsabilitat civil / Formació RCP) Cursaran formació dins del Període Transitori (ECE) /sistema universitari per obtenir la titulació Cursaran formació en sistema educatiu Acreditant Formació o experiència específica Persones sense experiència iPersones amb la sensetitulació exigida formació La Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport102
 63. 63. Esquema dels processos d’acreditació Treballar (Registre / Assegurança responsabilitat civil / Formació RCP) Homologació, Cursaran formació dins del Període Transitori (ECE) convalidació /sistema universitari per obtenir la titulació Obtenció del Cursaran formació en formacions sistema educatiu Equivalències títol anteriors o MEPSE/CSD període transitori Acreditant (MEPSE/CSD) Formació o experiència específica Complir requisits d’accés Persones sense Persones que exerceixen en el camp professional experiència iPersones amb la i/o posseeixen formació no reglada sensetitulació exigida formació (sense la titulació exigida) La Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport103
 64. 64. Esquema dels processos d’acreditació Treballar (Registre / Assegurança responsabilitat civil / Formació RCP) Homologació, Cursaran formació dins del Període Transitori (ECE) convalidació /sistema universitari per obtenir la titulació Obtenció del Cursaran formació en Habilitació (SGE) formacions sistema educatiu Equivalències títol anteriors o MEPSE/CSD període transitori Acreditant (MEPSE/CSD) Formació o experiència específica Complir requisits d’accés Persones sense Persones que exerceixen en el camp professional experiència iPersones amb la i/o posseeixen formació no reglada sensetitulació exigida formació (sense la titulació exigida) La Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport104
 65. 65. Esquema dels processos d’acreditació Treballar (Registre / Assegurança responsabilitat civil / Formació RCP) Homologació, Cursaran formació dins del Període Transitori (ECE) convalidació /sistema universitari per obtenir la titulació Obtenció del Complir Cursaran formació en Habilitació (SGE) formacions sistema educatiu requisits Equivalències títol anteriors o MEPSE/CSD d’accés període transitori Acreditant Acreditació de (MEPSE/CSD) competències Reconeixement Formació o experiència específica Complir requisits d’accés Persones sense Persones que exerceixen en el camp professional experiència iPersones amb la i/o posseeixen formació no reglada sensetitulació exigida formació (sense la titulació exigida) La Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport105
 66. 66. - On puc trobar la informació dels cicles d’Ensenyaments Esportius?http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum_ense_prof_esporthttp://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyamentesports.ensenyament@gencat.cat 106

×