Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

QAducation cursusinformatie2013v2

359 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

QAducation cursusinformatie2013v2

 1. 1. Cursusinformatie
 2. 2. QAducation al 10 jaar kwaliteitscursussen ten dienste van de laboratoria Wij verzorgen opleiding en training op het gebied van  kwaliteitszorg voor laboratoria uit alle branches  interpretatie van de normen  NEN-EN-ISO/IEC 17025 (test- en kalibratielaboratoria)  NEN-EN-ISO 15189 en CCKL Praktijkrichtlijn (medische laboratoria)  NEN-EN-ISO/IEC 17020 (inspectieinstellingen)Inlichtingen  interne audits,Voor inlichtingen betreffende de  corrigerende en preventieve maatregelencursussen kunt u terecht bij  statistiek,Ad Snijders (tel +31 573 25 50 05 of  validatie en meetonzekerheid,fax +31 573 25 50 05)Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99)  controles  kalibratie,U kunt zich ook wenden tot  IT-systemen,QAducation vof  microbiologie,Postbus 9  asbest7240 AA LochemPer e-mail: info@qaducation.nl Onze cursussen zijn bedoeld voorWebsite: www.qaducation.nl  (hoofd)analisten  kwaliteitsfunctionarissen  interne auditorenBankrekening  laboratoriummanagersINGbank nr. 9562475  IT specialisten van laboratoriaIBAN nr. NL70 INGB0009562475BIC nr. INGBNL2A  medische laboratoriumspecialisten In 10 jaar tijd heeft QAducationBTW nr.  meer dan 200 cursussen gegevenNL8120.68.154.B01  voor meer dan 1800 tevreden cursisten  afkomstig van meer dan 600 laboratoria, bedrijven en instellingen  waarvan meer dan 80 uit België enKvK nr.  waarvan meer dan 90 medische laboratoria08116345 QAducation wegwijs voor een competent laboratorium
 3. 3. InhoudCursussenCursusdataHandreiking bij de keuze van QAducation-cursussenCursus Asbest: Kwaliteitsbeheersing binnen laboratoria en inspectie-instellingenCursus Inspectienorm ISO 17020:2012 praktisch interpreterenCursus Interne AuditCursus Interne en externe QC voor medische laboratoriaCursus ISO 15189 Methodevalidatie in de klinische chemie: theorie en praktijkCursus ISO 15189:2012 praktisch interpreterenCursus ISO 17025:2005 praktisch interpreterenCursus Kalibreren in een test- of medisch laboratorium door analistenCursus Kwaliteitszorg vanuit managementperspectiefCursus Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatorenCursus Kwaliteitszorg voor medische laboratoriumspecialisten i.o. en Interne AuditCursus Lijnscontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersingCursus Praktische statistiek in het laboratorium (incl. Excel)Cursus Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoriaCursus Validatie en borging van digitale systemen in laboratoria (gebaseerd op GAMP)Cursus Validatie en meetonzekerheidCursus Validatie en meetonzekerheid in de microbiologieTraining Corrigeren met de 4 x O-aanpakTraining Corrigeren met de 4 x O-aanpak voor medische laboratoriaDocentendr.ir. Jo H.M. van den Bergdrs. Ad G. SnijdersGastdocentenLocatieHotelarrangementRoute naar Golden Tulip Hotel Keyser BredaRoute naar Business Faculty Brussel
 4. 4. CursusdataAsbest: Kwaliteitsbeheersing binnen laboratoria en Kwaliteitszorg voor medische laboratoriumspecialisten en Interneinspectieinstellingen audit6 en 7 december 2012 — 21 en 22 maart 2013 —12 en 13 december 2013 13 en 14 september, 24, 25 en 26 oktober 2012 — 12, 13 september, 30, 31oktober en 1 november 2013Inspectienorm ISO 17020:2012 praktisch interpreteren30 januari 2013 — 15 februari 2013 (Brussel) — 25 september 2013 Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing 9 oktober 2012 — 14 februari 2013 — 8 november 2013Interne audit3 en 4 oktober 2012 — 5 en 6 februari 2013 — 2 en 3 oktober 2013 Praktische statistiek voor het laboratorium (incl. Excel) 15, 16, 24 en 25 januari 2013 — 12, 13, 26 en 27 september 2013Interne en externe QC voor medische laboratoria2 november 2012 — 22 maart 2013 — 22 november 2013 Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria 31 oktober en 1 november 2012 — 4 en 5 april 2013 — 14 en 15 november 2013ISO 15189 Methodevalidatie in de klinische chemie: theorie enpraktijk Validatie en borging van digitale systemen in laboratoria8 november 2012 — 12 april 2013 — 21 november 2013 (gebaseerd op GAMP) 29 en 30 november 2012 — 24 en 25 april 2013 — 20 en 21 november 2013ISO 15189:2012 praktisch interpreteren1 februari 2013 — 15 februari 2013 (Brussel) — 27 september 2013 Validatie en meetonzekerheid 12, 13 en 19 november 2012 — 29, 30 mei en 7 juni 2013 — 3, 4 en 13 decemberISO 17025:2005 praktisch interpreteren 201331 januari 2013 — 26 september 2013 Validatie en meetonzekerheid in de microbiologieKalibreren in een test- of medische laboratorium door analisten 6 en 7 november 2012 — 13 en 14 februari 2013 — 21 en 22 november 20136, 7 en 14 december 2012 — 24, 25 april en 7 mei 2013 — 3, 4 en 13 december2013 Wat vragen ISO 15189 en de CCKL Praktijkrichtlijn van de medische laboratoria ?Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief 1 februari 2013 — 27 september 201322 maart 2013 Training Corrigeren met de 4 x O-aanpakKwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren 8 februari 2013 — 4 oktober 201331 oktober, 1 en 2 november 2012 — 6, 7 en 8 maart 2013 — 13, 14 en 15november 2013 Training Corrigeren met de 4 x O-aanpak voor medische laboratoria 7 december 2012 — 14 februari 2013 — 10 oktober 2013
 5. 5. Handreiking bij de keuze van QAducation-cursussenInleidingSoms krijgen wij vragen van potentiële cursisten die antwoord willen op de volgende vraag: Iser een optimale volgorde voor het volgen van QAducation-cursussen? In deze handreikingwillen wij - uiteraard vrijblijvend - ingaan op deze vraag.KwaliteitsmanagementsysteemcursussenVeel van onze cursisten vallen binnen hun werkkring onder de werking van eenkwaliteitssysteem. De inrichting en de eisen aan zo’n kwaliteitssysteem zijn vastgelegd innormen. Deze normen zijn in de laboratoriumsector o.a. de ISO/IEC 17025 (test- enkalibratielaboratoria), de ISO 15189 of de CCKL Praktijkrichtlijn (medische laboratoria) en deISO 17020 (Inspectie-instellingen). Voor de drie genoemde beroepsgroepen in delaboratoriumsector biedt QAducation een ééndaagse cursus aan waarin de betreffendenorm uitgebreid besproken en geïnterpreteerd wordt. Na het volgen van deze cursus heeft ueen goede basis voor bijvoorbeeld de cursus “Interne audit” waarin u als toekomstig auditorde normeisen moet gaan vertalen in gerichte auditvragen. Maar ook (aankomende)kwaliteitscoördinatoren maken met deze basiscursus een goede start als ze de cursus“Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren” willen gaan volgen. En omdat automatiseringeen steeds grotere rol speelt in de laboratoriumsector zien we ook in de verschillende normensteeds meer aandacht voor digitale systemen. Vandaar dat de genoemdebasisnormcursussen ook interessant zijn voor cursisten die de cursus “Validatie en borging vandigitale systemen in laboratoria” willen volgen.Cursussen met een sterke statistische componentDe QAducation-cursus “Praktische Statistiek voor laboratoriummedewerkers” kan gezienworden als de statistiekbasiscursus binnen ons cursusaanbod. De inhoud van deze cursuswordt in andere op statistiek gebaseerde cursussen soms deels kort herhaald maar zekerintensief gebruikt. Denk daarbij aan de cursussen “Validatie en meetonzekerheid in de(voedingsmiddelen, water en medische) microbiologie”, “Validatie en meetonzekerheid” ofde cursus “In- en externe QC voor medische laboratoria”. Ook voor de cursussen“Lijncontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing” en “Statistiek en methodevalidatievoor medische laboratoria” vormt onze basis statistiekcursus een goed fundament.
 6. 6. Cursus Asbest: Kwaliteitsbeheersing binnenlaboratoria en inspectie-instellingenDoelgroep DocentenInspecteurs, analisten, kwaliteitsfunctionarissen en leidinggevenden in de Het vakinhoudelijke deel van de cursus zal worden verzorgd door ing. Janasbestsector Tempelman, dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders.Cursusduur CursusmateriaalTwee achtereenvolgende dagen. De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de Documentatiemaptweede dag van 9.00 tot 17.00 uur. CursusprijsLocatie € 1095,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskostenGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda OvernachtingKorte beschrijving De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.Naast behandeling van relevante criteria uit ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17025 BTW.wordt in de cursus veel aandacht geschonken aan de vaktechnische uitvoering U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen devan asbestinspecties en –analyses aan de hand van de vaktechnische normen boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aan(NEN2930, 2990, 5896, 5897 en ISO14966) en de opleidingsaspecten van uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.inspecteurs en analisten. Ook achtergronden van asbestmetingen wordenbenoemd in de cursus. AanmeldingBijzondere aandacht gaat uit naar aanpassing van de normen en Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetmeetmethoden per 1 juli 2013 als gevolg van de nieuwe, verlaagde, aanmeldingsformulier in te vullen op de website.blootstellingsnormen voor asbest. InlichtingenInhoud Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 5731. Waarom asbest meten? Normen, gezondheidsrisico’s, de asbestketen 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).2. Aanpassingen in 2013: implementatie rapport Gezondheidsraad 2010, U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. rapport TNO/RIVM, consequenties voor meetmethoden, gevolgen voor Per e-mail: info@qaducation.nl asbestketen, introductie LAVS Website: www.qaducation.nl3. Beoordeling van potentiële risico’s: bouw- en constructiematerialen, grond, puin en afval, visuele inspecties en risicoklassen4. Actuele blootstelling: eindcontroles, niet-sloopsituaties, werkomstandigheden5. Selectie van meetmethoden: welke methode, licht- of elektronenmicroscopie, meetmethoden bij hoog-risicosaneringen, kleefmonsters6. ISO/IEC17025: opleiding en training, meetonzekerheid, beheersing van kwaliteit, kalibraties en herleidbaarheid, registraties en aantoonbaarheid7. ISO/IEC17020: Oordeel van de inspecteur, opleiding en training, uitrusting en hulpmiddelen, kwaliteitsborging van inspecties, beoordeling werkplannen, oneigenlijke druk, registraties en rapportage, afkeuring, valkuilen, nieuwe Het cursuscertificaat “Asbest: Kwaliteitsbeheersing binnen laboratoria en inspectie ISO/IEC 17020 wat verandert er? -instellingen” stelt u in staat uw deelname aan de cursus aan te tonen.
 7. 7. Cursus Inspectienorm ISO 17020:2012praktisch interpreterenDoelgroep documenten en registraties, directiebeoordeling, interne audits enKwaliteitscoördinatoren, managers, (hoofd)inspecteurs corrigerende en preventieve maatregelen. Tenslotte komen de normatieve bijlage A (onafhankelijkheidseisen) en deCursusduur informatieve bijlage B (inhoud inspectierapporten en certificaten) aan deEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. orde.Locaties DocentenGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersBusiness Faculty, St. Lendriksborre 6, 1120 Brussel CursusmateriaalKorte beschrijving DocumentatiemapIn deze cursus over de nieuwe norm ISO 17020:2012 wordt een overzicht gegevenvan de normelementen uit de kwaliteitsnorm voor inspectie-instellingen. Tevens Cursusprijswordt ingegaan op de samenhang tussen de verschillende criteria en wordt de € 550,- excl. 21 % BTW, incl. koffie, thee en lunchcursist inzicht gegeven op welke wijzen aan criteria kan worden voldaan. Dewijzigingen t.o.v. de oude norm uit 1998 komen aan bod. Aanmelding Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetInhoud aanmeldingsformulier in te vullen op de website.1. Inleiding Belangrijke kenmerken van de norm komen aan de orde. Inlichtingen2. Opzet ISO 17020:2012 Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 We bespreken de indeling van de norm. 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).3. Algemene eisen U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. Onpartijdigheid, onafhankelijkheid en geheimhouding komen aan de orde. Per e-mail: info@qaducation.nl4. Structurele eisen Website: www.qaducation.nl In deze module wordt gedetailleerd ingegaan op alle criteria waarin administratieve eisen en eisen betreffende organisatie en management zijn geformuleerd.5. Eisen ten aanzien van middelen Personeel, faciliteiten, apparatuur en uitbesteding zullen worden behandeld.6. Proces eisen De criteria die een relatie hebben met de vaktechnische aspecten van de inspectiewerkzaamheden passeren de revue, zoals inspectiemethoden, behandeling van te inspecteren objecten en monsters, registraties, inspectierapporten en certificaten, klachten en beroep.7. Eisen aan het managementsysteem Hierin zijn documentatie van het managementsysteem, beheer van
 8. 8. Cursus Interne AuditDoelgroep 6. PsychologieKwaliteitsfunctionarissen, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, Wat doe je wel, wat doe je niet; beoordeling of vaststelling; verantwoor-(aankomende) interne auditoren delijkheid; personen; onvolledigheid; eigen mening; persoonlijke afrekeningCursusduur De lezingen worden afgewisseld met workshops en rollenspel.Twee achtereenvolgende dagen. De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, detweede dag van 9.00 tot 17.00 uur. Docenten Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersLocatieGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Cursusmateriaal DocumentatiemapKorte beschrijvingDe cursus “Interne Audit” reikt de kennis aan voor het voorbereiden op, uitvoeren Cursusprijsvan, rapporteren over en evalueren van audits en het toepassen van € 995,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskostenaudittechnieken in laboratoria. OvernachtingInhoud De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.Lezingen: BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen1. Audits een verkenning de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation Definitie en typen aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.2. Wat zeggen de normen ISO 17025, ISO 15189 en CCKL Praktijkrichtlijn? Doelstelling; de norm is de basis; documentatie en praktijk; jaarplan; breedte Aanmelding - en diepte-audits; systeem- en vaktechnische audits; competentie en Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het opleiding auditors; vreemde ogen of de frisse blik aanmeldingsformulier in te vullen op de website.3. Kwaliteitsdenken Procesmodel; Deming-cirkel; kwaliteitsdriekhoeken; het primaire proces in relatie tot een kwaliteitsmanagementsysteem Inlichtingen4. Het auditproces Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 Fasering; plan; steekproef; scope; voorbereiding; vraagstelling; formeel vs. 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). Informeel; wie is benaderbaar; structureel of incidenteel; check en cross- U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. check vs. aantoonplicht; koppeling van informatie; de vingers erachter; Per e-mail: info@qaducation.nl afwijkingen; papierwinkel vragenlijsten; checklists; registratie; verslaglegging; Website: www.qaducation.nl beoordeling van informatie; distributie van informatie; tijdspad; corrigerende maatregelen; controles; goedkeuring en autorisatie5. Verantwoordelijkheden Het cursuscertificaat “Interne audit” stelt u in staat de competentie van uw interne Wie doet wat; verantwoordelijkheden van lijnmanagement; kwaliteits- auditoren aan te tonen. coördinator en auditor
 9. 9. Cursus Interne en externe QC voormedische laboratoriaDoelgroep 6. Externe QC met SKMLHoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische Rapportage, histogrammen, Youden plot, Difference plot, SA score, TE scorelaboratoriumspecialisten DocentenCursusduur De cursus wordt gegeven door dr. Jo Klaessens (StatAlike). De training wordtEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. verzorgd door dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders.Locatie CursusmateriaalGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda DocumentatiemapKorte beschrijving CursusprijsKwaliteitscontroles als methodiek om onjuiste analyseresultaten te voorkomen. € 550,- excl. 21 % BTW, incl. koffie, thee en lunchInvulling geven aan de eisen van de CCKL Praktijkrichtlijn en ISO15189 eninterpretatie van resultaten van externe QC. Basiswoorden zijn statistiek, Aanmeldingcontrolekaarten, ringonderzoeken en evaluaties. De cursus geeft direct Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hettoepasbare kennis en vaardigheden en gaat in op alledaagse QC-problemen. aanmeldingsformulier in te vullen op de website.Inhoud Inlichtingen1. Statistische basisbegrippen Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 Precisie, bias, total error, allowable total error 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).2. Controleren en beheersen van de kwaliteit, CCKL Praktijrichtlijn, ISO 15189, U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. ISO 17025, Per e-mail: info@qaducation.nl3. Interne QC: Website: www.qaducation.nl Algemene grondbeginselen: doel, mogelijkheden Actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen Levey-Jennings, Westgard regels: uitleg van de regels en hun betekenis Effectiviteit van de regels, snelheid van respons, ARL (average run length)4. Toepassingsaspecten interne QC CLSI EP protocol Relatie met klinische relevantie Niveaus van controle, frequentie Opzetten van een controlekaart Omgaan met effecten a.g.v. verandering van batch, kalibrator, reagens, etc. Omgaan met afwijkingen: correctieve acties, vrijgeven van de resultaten5. Externe QC Algemene aspecten: doel, mogelijkheden, Z-score, Youden-plot, eis aan Het cursuscertificaat “Interne en externe QC voor medische laboratoria” stelt u in methode staat de competentie (mede) aan te tonen.
 10. 10. Cursus ISO 15189 Methodevalidatie in deklinische chemie: theorie en praktijkDoelgroep 5. Inleiding besliskunde: wat verwacht de arts van een laboratorium en hoeHoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische interpreteert hij het resultaat (referentie interval, beslisgrenzen, sensitiviteit,laboratoriumspecialisten HBO of academisch specificiteit, etc. ) 6. Klinische validatie, bespreking van een aantal voorbeelden uit de (klinischCursusduur chemische) laboratorium praktijk. Opstellen van referentie waarden met o.a.Een dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Bhattacharya analyse, optimalisatie van beslisgrenzen met ROC curves etc.Locatie DocentGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda De cursus wordt gegeven door dr. ir. Jos Wielders (Laboratorium Adviesbureau Wielders), klinisch chemicus. Cursusbegeleiding door dr. ir. Jo H.M. van den BergKorte beschrijving en drs. Ad G. Snijders.ISO15189 stelt nadrukkelijk eisen aan de validatie van analysemethoden. Zo moetbijvoorbeeld voor de analytische validatie de meetfout bekend zijn (juistheid, Cursusmateriaalprecisie) en voor de klinische validatie referentiewaarde, beslisgrenzen, Documentatiemapsensitiviteit, etc. onderzocht worden. Binnen de klinische chemie speelt de totalerror allowable (TEA) een grote rol. CursusprijsDeze eendaagse cursus geeft een overzicht van de theoretische principes van € 550,- excl. 21 % BTW, incl. koffie, thee en lunchmeetfout en methode validatie van kwantitatieve methoden. De stof is gericht opklinisch chemische, hematologische, endocrinologische en farmacologische / Aanmeldingfarmaceutische laboratoria. Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetNa een algemene inleiding worden de richtlijnen toegelicht en praktische aanmeldingsformulier in te vullen op de website.voorbeelden (ook uw meegebrachte casuïstiek) besproken. Naast behandelingvan verificatie (of implementatie validatie) van CE gemarkeerde kits, ligt het Inlichtingenaccent op analytische en klinische validatie van nieuw ontwikkelde methoden. Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).Inhoud U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.1. Algemene begrippen en principes kwaliteitsbewaking in medische Per e-mail: info@qaducation.nl laboratoria: meetfout, precisie, juistheid, interne en externe Website: www.qaducation.nl kwaliteitsbewaking2. Inleiding methode validatie voor kwantitatieve analyses: verschil verificatie en validatie, biologische variatie, klinisch toegestane meetfout (TEA) versus analytische meetfout. Hoe wordt de TEA vastgesteld, welke marges voor bias en imprecisie.3. Welke eisen stellen ISO15189, CLIA, CCKL, IVD directive 98/79/EC aan methode validatie. Hoe wordt een validatie opgezet? Wat is herleidbaarheid?4. Praktische methode validatie: Besproken worden voorbeelden uit de Het cursuscertificaat “ISO15189 Methode validatie in de klinische chemie: theorie laboratoriumpraktijk en praktijk” stelt u in staat uw deelname aan de cursus aan te tonen.
 11. 11. Cursus ISO 15189:2012 praktischinterpreterenDoelgroep 4. Technische eisenKwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, Hierbij worden de eisen voor de vaktechnische aspecten besprokenkwaliteitsfunctionarissen, analisten waaronder selectie van methoden, validatie, controles en rapportage. 5. Bijlagen A, B & C van ISO 15189Cursusduur Kruisverwijzingstabellen en ethiekEen dag van 9.30 tot 17.00 uur. 6. Verschillen ISO 15189:2012 en CCKL Praktijkrichtlijn 7. Verschillen ISO 15189:2012 met ISO 15189:2007Locaties De verschillen worden behandeldGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL BredaBusiness Faculty, St. Lendriksborre 6, 1120 Brussel Docenten Dr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders, bijgestaan door klinischKorte beschrijving chemicus dr. Ir. Jos P.M. Wielders (Laboratorium Adviesbureau Wielders)In de cursus worden de normcriteria verduidelijkt en geïnterpreteerd en wordtde samenhang van deze norm met andere kwaliteitsnormen besproken. CursusmateriaalDe praktische invulling van normcriteria staat centraal. Binnenkort verschijnt de Documentatiemapnieuwe 2012 versie van de kwaliteitsnorm ISO 15189 “Medical laboratories –Particular requirements for quality and competence”. De beroepsverenigingen Cursusprijsin de medische laboratoriumsector hebben samen met de Raad voor € 550,- excl. 21 % BTW en inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en eenAccreditatie (RvA/CCKL) besloten om over te stappen van de 4de CCKL goedverzorgde lunch.Praktijkrichtlijn naar ISO 15189:2012. Professionalisering en internationaleerkenning zijn de belangrijkste redenen voor de overgang. De transitiefase loopt Aanmeldingvan 2013 tot 2018. Er is een maximum van 16 deelnemers.Te verwachten is dat de norm ISO 15189 verplicht zal worden gesteld voor U kunt inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website.medische laboratoria door verzekeraars en/of overheid, brancheorganisatie ofaccrediterende organisaties. Er zijn wel degelijk verschillen tussen de CCKL Inlichtingenpraktijkrichtlijn en ISO 15189. De cursus is een must voor medische laboratoria die Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573zich willen voorbereiden op het voldoen aan ISO 15189 en of internationale 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).erkenning nastreven. U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. Per e-mail: info@qaducation.nlInhoud Website: www.qaducation.nl1. Inleiding Principes van kwaliteitsmanagement en achtergronden van accreditatie.2. Opzet ISO 15189 De structuur van de normen wordt toegelicht.3. Eisen aan management en organisatie Interpretatie en verduidelijking van de eisen die gelden voor organisatie en Het cursuscertificaat “Wat vragen ISO 15189 en de CCKL Praktijkrichtlijn van de managementsysteem (bijv. inkoop, beleid, directiebeoordeling, medische laboratoria? ” stelt u in staat uw competentie (mede) aan te tonen. corrigerende en preventieve maatregelen, documentatiesysteem, etc.)
 12. 12. Cursus ISO 17025:2005 praktischinterpreterenDoelgroep CursusmateriaalKwaliteitscoördinatoren, laboratoriummanagers, (hoofd)analisten, Documentatiemap(aankomende) interne auditoren CursusprijsCursusduur € 550,- excl. 21 % BTW, incl. koffie, thee en lunchEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. AanmeldingLocatie Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda aanmeldingsformulier in te vullen op de website.Korte beschrijving InlichtingenIn de cursus wordt een overzicht gegeven van de normelementen, wordt Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573ingegaan op de samenhang tussen de verschillende criteria en wordt de cursist 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).inzicht gegeven op welke wijzen aan criteria kan worden voldaan. U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.De samenhang met andere normen op kwaliteitsgebied zoals bijvoorbeeld ISO Per e-mail: info@qaducation.nl15189 (medische laboratoria), ISO 17020 (inspectie-instellingen) en ISO9001 wordt Website: www.qaducation.nlverduidelijkt. Interpretaties van normteksten komen uitgebreid aan de orde.Inhoud1. Inleiding Belangrijke kenmerken van de norm komen aan de orde2. Opzet ISO 17025 We bespreken de indeling van de norm3. Kwaliteitsmanagementsysteemeisen Enige voorbeelden van normcriteria die besproken worden: beleid en doelstellingen, beoordeling van contracten, klachtenregeling, interne beoordelingen, corrigerende en preventieve maatregelen, directiebeoordeling4. Technische eisen De vaktechnische aspecten van de werkzaamheden passeren de revue (enige voorbeelden: opleiding en scholing, selectie en validatie van methoden, monsterbeheer, kwaliteitscontroles, rapportage)Docenten Het cursuscertificaat “ISO 17025:2005 praktisch interpreteren” stelt u in staat deDr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders competentie (mede) aan te tonen.
 13. 13. Cursus Kalibreren in een test- of medischlaboratorium door analistenDoelgroep 6. Gebruik en kalibratie van thermometersAnalisten die kalibraties uitvoeren, apparatuurbeheerders en Veelvoorkomende thermometers (Pt100, thermokoppels) komen aan dekwaliteitscoördinatoren orde. Kalibratie in de praktijk, wat kan er mis gaan en hoe moet het wel.Cursusduur DocentenDrie dagen Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersDe eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede dag van 9.00 tot 17.00 van QAducationuur. De derde dag is ongeveer 1 à 2 weken later van 9.00 tot 17.00 uur. Drs. Martin J. de Groot van Kelvin TrainingenLocatie CursusmateriaalGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda DocumentatiemapKorte beschrijving CursusprijsIngegaan wordt op de vraag welke apparatuur moet worden gekalibreerd en € 1415,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskosten.met welke frequentie. De kalibratiemethoden voor balansen, pipetten enthermometers worden uitgebreid besproken. De cursist neemt aan een Overnachtingpraktijktraining deel. De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl. BTW.Inhoud U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen de1. ISO/IEC 17025:2005 en ISO 15189: 2007 boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aan Welke eisen stelt de norm aan “in house”kalibraties. Veel praktijkvoorbeelden uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten. laten zien waar het mis kan gaan.2. Kritische meetapparatuur Aanmelding Oefening met een expertsysteem waarmee de frequentie van kalibraties Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het kan worden bepaald. aanmeldingsformulier in te vullen op de website.3. Kalibratie van balansen OIML-richtlijnen en voorschriften, bespreking van de kalibratiemethode. Een Inlichtingen kalibratie van een balans wordt getoond. Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 5734. Meetonzekerheid 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). Introductie over meetonzekerheid bij kalibraties aan de hand van het U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. internationale document EA 4/02. De bepaling van de meetonzekerheid Per e-mail: info@qaducation.nl wordt aan de hand van enkele voorbeelden voor balansen uitgewerkt. Website: www.qaducation.nl5. Kalibratie en interne controle van pipetten NEN-ISO 8655 wordt behandeld en tevens wat er komt kijken bij het kalibreren van een pipet. U voert zelf een kalibratie uit. Uitwerking van het Het cursuscertificaat “Kalibreren in een test- of medisch laboratorium door meetonzekerheidsbudget. analisten” stelt u in staat de competentie (mede) aan te tonen.
 14. 14. Cursus Kwaliteitszorg vanuitmanagementperspectiefDoelgroep 8. Implementatietraject en in stand houden van een kwaliteitszorgsysteemLaboratoriummanagers en leidinggevenden in laboratoria Stapsgewijs of integraal, stuurgroep of projectleider en andere vragen die bij het implementeren op je afkomen.Cursusduur 9. Kosten en opbrengstenEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Kwaliteit kost wel wat, maar wat levert het op?Locatie DocentenGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersKorte beschrijving CursusmateriaalIn deze cursus wordt inzicht gegeven in de diverse normen voor Documentatiemapkwaliteitsmanagementsystemen, worden de typischemanagementverantwoordelijkheden besproken en wordt ingegaan op de rol Cursusprijsvan de diverse laboratoriumfunctionarissen in het kwaliteitsmanagementsysteem. € 550,- excl. 21 % BTW, incl. koffie, thee en lunchInhoud Aanmelding1. Kwaliteitsprincipes Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het De acht principes op een rijtje. aanmeldingsformulier in te vullen op de website.2. Kwaliteitssystemen voor laboratoria De verschillende kwaliteitszorgsystemen worden behandeld. Inlichtingen3. Vereisten van de norm Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 De criteria uit de norm, waarvoor directe managementbetrokkenheid is 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). vereist, worden besproken. U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.4. Beleid en doelstellingen Per e-mail: info@qaducation.nl Niet alleen algemeen kwaliteitsbeleid komt hier aan de orde, ook het beleid Website: www.qaducation.nl dat op verschillende systeemonderdelen geformuleerd moet worden passeert de revue.5. Directiebeoordeling Het mag geen verplicht nummer zijn, maar moet wel minimaal de in de norm geformuleerde onderwerpen bevatten.6. Borging en controle Wat zijn borgingspunten, hoe wordt geborgd en hoe wordt de borging aantoonbaar gemaakt.7. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De TVB’s van het lijnmanagement en van de kwaliteitscoördinator worden Het cursuscertificaat “Kwaliteitszorg vanuit managementperspectief” stelt u in tegen het licht gehouden. staat uw competentie en betrokkenheid bij kwaliteit aan te tonen.
 15. 15. Cursus Kwaliteitszorg voorkwaliteitscoördinatorenDoelgroep 10. Communicatie: Goede communicatie naar management, medewerkersKwaliteitscoördinatoren of medewerkers die in deze functie benoemd (willen) en collega’s vormt een essentiële schakel.gaan worden, leidinggevenden 11. Psychologie: De kwaliteitscoördinator van reactief naar pro-actief. De coachende kwaliteitscoördinator, die tactisch opereert. Valkuilen enCursusduur kansen.Drie dagen. 12. NEN-EN-ISO 17025 en ISO15189: Praktisch interpreteren.De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede en de derde dag van 13. Directiebeoordeling: Hoe kan de kwaliteitscoördinator mede invulling9.00 tot 20.00 uur. geven aan de directiebeoordeling?Locatie DocentenGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersKorte beschrijving CursusmateriaalInzicht in het ontwikkelen van integraal kwaliteitsbeleid, zelfreflectie op de Documentatiemapfunctie Kwaliteitscoördinator, proactiviteit ontwikkelen i.p.v. reactief opereren.Aanleren van vaardigheden om doeltreffendheid, doelmatigheid en effec- Cursusprijstiviteit van eigen functioneren en van het kwaliteitssysteem te bewerkstelligen. € 1415,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskosten.Inhoud Overnachting1. Kwaliteitssystemen voor laboratoria: Verschillen en overeenkomsten tussen De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 400,- incl. diverse (normen voor) kwaliteitmanagementsystemen. BTW.2. Kwaliteit: Definities, 8 principes van kwaliteitsmanagement, Plan-Do-Check- U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen de Actcyclus, kosten en opbrengsten. boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aan3. Organisatie: Verschillende typen organisaties, plaats van de uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten. kwaliteitscoördinator daarin.4. Beleid: Missie, kwaliteitsbeleid, SMART-doelstellingen. Aanmelding5. Personeel: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, werving en Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het selectie, scholing, personeelsdossiers, lijnfunctionarissen vs. aanmeldingsformulier in te vullen op de website. kwaliteitscoördinatoren.6. Documentatie: Opzet, beheer, onderhoud en consistentie van in- en Inlichtingen externe documenten. Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 5737. Faciliteiten: Aspecten van huisvesting komen aan de orde. 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).8. Primaire proces: Van opdracht tot rapportage, monsterontvangst, - U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. acceptatie en -registratie, monstervoorbehandeling en representativiteit, Per e-mail: info@qaducation.nl …., kalibratie, lijncontroles, …. Website: www.qaducation.nl9. Borging: Controles, klachten, interne audit, directiebeoordeling. Kritische aspecten vragen om borging en beheersing door middel van Het cursuscertificaat “Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren” stelt u in staat maatregelen. uw competentie als kwaliteitscoördinator aan te tonen.
 16. 16. Cursus Kwaliteitszorg voor medischelaboratoriumspecialisten i.o. en InterneAuditDoelgroep 7. Organisatie en personeelMedische laboratoriumspecialisten in opleiding (Klinisch chemici, immunologen, 8. Interne audit: een verkenningmedisch microbiologen, embryologen, moleculair genetici, 9. Verbetercyclilaboratoriumartsen). De cursus is ontwikkeld in opdracht van 10. Het primaire procesen in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen in 11. Faciliteiten en apparatuurde Federatie Medische Laboratorium Specialismen (FMLS). 12. Validatie en meetonzekerheidVan deelnemers aan de cursus wordt verwacht dat ze 13. Kwaliteitscontrolesvoorafgaande aan de cursus tenminste op hoofdlijnen kennis genomen hebbenvan het eigen kwaliteitssysteem en de norm ISO 15189 gelezen. Het volgen van Docentende cursus in het tweede jaar van de opleiding wordt als ideaal gezien. Dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders en gastdocentenCursusduur CursusmateriaalVijf dagen. De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede dag van Documentatiemap9.00 tot 17.00 uur. De derde dag is ongeveer 1 à 2 weken later van 13.30 tot20.00 uur, de vierde en de vijfde dag van 9.00 tot 17.00 uur. Cursusprijs € 1995,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskosten.LocatieGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Overnachting De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 600,- incl.Korte beschrijving BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragenDe cursus past in het curriculum van de medische laboratoriumspecialisten in de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducationopleiding. De cursus is breed van opzet en behandelt een groot aantal aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.aspecten van kwaliteitszorgsystemen van medische laboratoria. Zowelnormeisen, kwaliteitssysteemprincipes en vaktechnische aspecten komen aan Aanmeldingde orde in de cursus. De laatste dag is een training voor interne auditor. Van Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het aanmeldings-deelname aan deze laatste dag kunt u afzien. formulier in te vullen op de website. Bij afzien van de vijfde cursusdag wordt de prijs gekort met € 200,- op de cursus en € 200,- op het hotel.InhoudAls cursusvorm is gekozen voor korte (duo-)presentaties met veel Inlichtingenzelfwerkzaamheid door de deelnemers in de vorm van cases, rollenspel, Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573discussies etc. 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).1. Kwaliteit: het denkproces opstarten U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.2. Van certificatie naar accreditatie Per e-mail: info@qaducation.nl3. Kwaliteitsmanagementsystemen Website: www.qaducation.nl4. De norm als basis5. Implementatieaspecten Het cursuscertificaat “Kwaliteitszorg voor medische laboratoriumspecialisten i.o.6. Kwaliteitsmanagement en Interne Audit” stelt u in staat de competentie (mede) aan te tonen.
 17. 17. Cursus Lijnscontroles als instrument voorkwaliteitsbeheersingDoelgroep CursusmateriaalKwaliteitsmedewerkers, leidinggevenden, hoofd- en eerste analisten en Documentatiemapmethodeontwikkelaars, kwaliteitsfunctionarissen Tijdens de cursus wordt gebruikt gemaakt van het boek “Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium” van dr. J.W.A. Klaessens. Via hetBenodigde voorkennis aanmeldingsformulier kunt u het boek bestellen.Statistische kennis op het niveau van de cursus “Praktische Statistiek voor hetlaboratorium (incl. Excel)” is absoluut vereist. Cursusprijs € 550,- excl. 21 % BTW, incl. koffie, thee en lunchCursusduurEen dag. De cursus duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Aanmelding Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetLocatie aanmeldingsformulier in te vullen op de website.Golden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda InlichtingenKorte beschrijving Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573Eerste-, tweede- en derdelijnscontroles als beheersingsmethodiek voor de 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).kwaliteit van het analytische proces. Controlekaarten en de evaluatie daarvan U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.worden uitgebreid besproken. Hoe wordt de statistiek bij de controles ingezet. Per e-mail: info@qaducation.nlOefeningen en een case zorgen voor inzicht. Website: www.qaducation.nlInhoud1. Controle en beheersing van kwaliteit: ISO 17025, ISO 15189, CCKL Praktijkrichtlijn, AP042. Niveaus van kwaliteitscontrole: eerstelijns, tweedelijns, derdelijns3. Controlekaarten: Shewhart, Levey-Jennings, Westgard, de nieuwe NEN66034. Controlegrenzen, actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging5. Opzet controlekaart, controlemateriaal, multicomponent analyse6. Poolen van gegevens van opvolgende controlekaarten7. Toepassingsmogelijkheden gegevens controlekaart8. Ringonderzoek, evaluatie, Z-score9. Youden plot, Horwitz functieDocentenDe cursus wordt gegeven door dr. Jo Klaessens (StatAlike). De training wordt Het cursuscertificaat “Lijnscontroles als instrument voor kwaliteitsbeheersing”begeleid door dr.ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders. stelt u in staat de competentie (mede) aan te tonen.
 18. 18. Cursus Praktische statistiek in hetlaboratorium (incl. Excel)Doelgroep bepaling op basis van kwaliteitscontrolegegevens.(Senior-)analisten, kwaliteitscoördinatoren, afdelingshoofden 7. Statistiek voor microbiologie: Lognormale Poisson verdeling, rangrekentoets Wilcoxon.Cursusduur 8. Monsterneming: Bemonsteringsstrategie, monstertypes.Vier dagen verdeeld over twee keer twee opeenvolgende dagen. 9. Signaalbewerking en glaswerk: Signaal, filters, ruis, eisen te stellen aanDe eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede, derde en vierde dag glaswerk.van 9.00 tot 17.00 uur. DocentenLocatie dr. Jo W.A. Klaessens (StatAlike), cursusbegeleiding door dr. ir. Jo H.M. van denGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Berg en drs. Ad G. Snijders.Korte beschrijving CursusmateriaalDe cursus biedt een goede basis voor de statistische kennis, die nodig is voor het Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid vooruitvoeren van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en het borgen het laboratorium’ en ‘Statistiek in het laboratorium met Excel’, beiden van dr.van het analytische proces en de daaruit voortkomende resultaten. J.W.A. Klaessens. U kunt deze boeken bij aanmelding van de cursus bestellen.Basisbegrippen uit de statistiek worden besproken en uitgebreid gebruikt inoefenopgaven. Complexere statistische technieken komen ook aan de orde, Cursusprijswaaronder regressie- en variantieanalyse. U wordt geleerd welke statistische € 1745,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskostentechnieken m.b.v. Excel eenvoudig en doeltreffend doorgerekend kunnenworden, zodat u zich op de toepassing kunt blijven richten. Overnachting De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 410,- incl.Inhoud BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragenLezingen: de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation1. Basisaspecten: Ware waarde, spreiding, standaard deviatie, aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten. variatiecoëfficiënt, onafhankelijke waarnemingen, verdelingen, normale, T- verdeling en gebruik ervan, foutenwet. Aanmelding2. Beslissen: Hypothese, soorten fouten, Z-toets, T-toets, F-toets, Chi kwadraat- Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het toets, gepaard en ongepaard, Kolmogorov-Smirnov toets, Dixons Q-toets aanmeldingsformulier in te vullen op de website. op uitbijters, niet-parametrisch toetsen.3. Kalibratie: Responsfunctie, regressierekening, correlatiecoëfficiënt, Inlichtingen interferentie en matrixeffecten. Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 5734. Validatie: Hoe bepaalt men de prestatiekenmerken van analysemethoden 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). zoals juistheid, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. aantoonbaarheidsgrens, bepalingsgrens, selectiviteit, terugvinding, Per e-mail: info@qaducation.nl modelafwijking en robuustheid. Website: www.qaducation.nl5. Kwaliteitscontroles: Opzet en onderhoud van controlekaarten, controlegrenzen, z-score, Youden-plot. Het cursuscertificaat “Praktische statistiek in het laboratorium (incl. Excel)” stelt u6. Meetonzekerheid: Vergelijking en uitwerking van geformaliseerd proces en in staat uw competentie op het gebied van praktische statistiek aan te tonen.
 19. 19. Cursus Statistiek en methodevalidatie voormedische laboratoriaDoelgroep Software voor methodevalidatieHoofdanalisten, kwaliteitscoördinatoren, researchanalisten en medische 1. CLSI EP protocollen en software pakkettenlaboratoriumspecialisten 2. Sofwarepakketten als Medcalc, StatisPro en Rhoads EP Evaluator De cursus omvat diverse oefeningen.CursusduurTwee opeenvolgende dagen De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de Docenttweede dag van 9.00 tot 17.00 uur. De cursus wordt gegeven door dr. Jo Klaessens (StatAlike). Jo Klaessens is chemometricus en gespecialiseerd in laboratorium statistiek en kwaliteit. Hij isLocatie voorzitter van de NEN subcommissie statistische toepassingen. Hij is auteur vanGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda het boek “Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium”. Cursusbegeleiding door dr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders.Korte beschrijvingNa een opfrissing van de statistische basis, worden de hulpmiddelen behandeld Cursusmateriaalwaarmee de ontwikkeling en validatie van analysemethoden praktisch en Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid voorefficiënt kunnen worden uitgevoerd. het laboratorium’ en ‘Statistiek in het laboratorium met Excel’, beiden van dr. J.W.A. Klaessens. U kunt deze boeken bij aanmelding van de cursus bestellen.InhoudStatistische basis Cursusprijs1. Omgaan met onzekerheid: ware waarde, standaardafwijking, € 995,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskosten. vrijheidsgraden, afronden van waarnemingen2. Vormen van spreiding: binnen-dag en tussen-dag precisie, bias, total error Overnachting3. Het gebruik van kansverdelingen en beslissingen nemen: Z-toets, T-toets, F- De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl. Toets BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen4. Kalibratie, lineariteit, bereik, recovery, aantoonbaarheidsgrens, de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation rapportagegrens aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.Kwaliteitsnormen / Validatie van methoden1. CCKL Praktijkrichtlijn, ISO 15189, CLIA ’88, Europese eisen, CLSI documenten Aanmelding2. Verificatie en validatie van kwantitatieve methoden Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het3. Verificatie en validatie van kwalitatieve methoden (bijv. bacteriologie) aanmeldingsformulier in te vullen op de website.4. Kwaliteitseisen voor analysemethoden, biologische variabiliteit, allowable total error Inlichtingen5. Vergelijken van methoden of instrumenten: T-toets, gewone lineaire Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 regressie, Deming- of orthogonale regressie, Passing en Bablok 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).6. Vergelijken van kwalitatieve methoden U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.Kwaliteitscontrole Per e-mail: info@qaducation.nl1. Interne QC: controlekaart, Levey-Jennings, Westgard regels Website: www.qaducation.nl2. Actiegrenzen, waarschuwingsgrenzen, probleemopvolging3. Externe QC: SKML, Z-score, Youden plot Het cursuscertificaat “Statistiek en methodevalidatie voor medische laboratoria” stelt u in staat uw deelname aan de cursus aan te tonen.
 20. 20. Cursus Validatie en borging van digitalesystemen in laboratoria(gebaseerd op GAMP)Doelgroep DocentenHoofden van laboratoria, beleidsmakers, kwaliteitscoördinatoren, (hoofd) De cursus wordt gegeven door Frans Leijseanalisten en IT medewerkers (ITC Validation Consultants) en dr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. SnijdersCursusduur (QAducation).Twee achtereenvolgende dagen.De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede dag van 9.00 tot 17.00 Cursusmateriaaluur. DocumentatiemapLocatie CursusprijsGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda € 1095,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskostenKorte beschrijving OvernachtingWanneer wel en wanneer niet een digitaal systeem valideren. Wat kan de De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.leverancier bijdragen? Hoe verloopt een validatieproces van een digitaal BTW.systeem? En hoe onderhouden we in kwaliteitsopzicht een digitaal systeem. De U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen decursus past geheel binnen de kaders van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ) boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aanzoals we die kennen binnen laboratoria en de zorgsector. uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.Inhoud AanmeldingWaarom Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door hetAan de hand van normeisen wordt duidelijk gemaakt dat ook van digitale aanmeldingsformulier in te vullen op de website.systemen aangetoond moet worden dat ze voldoen.Wat InlichtingenWelke systemen moeten gevalideerd en geborgd worden. Hoe ver gaan we Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573daar bij? Er wordt voor digitale systemen een indeling in categorieën 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).gepresenteerd die voor inzicht in de complexiteit van die systemen moet U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.zorgen. Waar liggen risico’s en hoe groot zijn die? Per e-mail: info@qaducation.nlHoe Website: www.qaducation.nlhet opbouwen van een validatiedossier. De levenscyclus van een digitaalsysteem wordt besproken. In verschillende workshops worden documentenontwikkeld (bijv. een User Requirement Specification en een PerformanceQualification). Configuratiemanagement, het managen van wijzigingen en het Het cursuscertificaat “Validatie en borging van digitale systemen in laboratoriabijhouden van logboeken komen eveneens aan de orde. (gebaseerd op GAMP)” stelt u in staat uw competentie op dit gebied aan te tonen.
 21. 21. Cursus Validatie en meetonzekerheidDoelgroep 5. Meetonzekerheid deel 2Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen Module 2 wordt nu verder statistisch uitgewerkt. Ook in deze module wordt een groot beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid in de vorm vanBenodigde voorkennis opgaven.Statistische kennis op het niveau van de cursus “Praktische Statistiek voor hetlaboratorium (incl. Excel)” is absoluut vereist. Docenten De cursus wordt gegeven door dr. Jo W.A. Klaessens (StatAlike), dr. ir. Jo H.M.Cursusduur van den Berg en drs. Ad G. Snijders.Twee opeenvolgende dagen en een terugkomdag.De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede en derde dag van 9.00 Cursusmateriaaltot 17.00 uur. Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium’ van dr. J.W.A. Klaessens.Locatie U kunt het boek bij aanmelding van de cursus bestellen.Golden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda CursusprijsKorte beschrijving € 1415,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskosten.Methoden behoren gevalideerd te zijn en de meetonzekerheid dient bekend tezijn. De cursus geeft antwoord op de vraag hoe het validatieonderzoek in elkaar Overnachtingsteekt en geeft methoden om de meetonzekerheid te bepalen. Statistiek speelt De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.daarbij een belangrijke rol. BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragen de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducationInhoud aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.1. Validatie deel 1 De status van methoden, de inrichting van het validatieproces en het Aanmelding gebruik van prestatiekenmerken komen aan de orde. Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het2. Meetonzekerheid deel 1 aanmeldingsformulier in te vullen op de website. Er wordt ingegaan op typen foutenbronnen en op twee belangrijke benaderingen voor het bepalen van de meetonzekerheid. Regels die Inlichtingen worden toegepast voor het converteren, combineren en expanderen van Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 foutenbijdragen worden behandeld. De benadering van het onderwerp is 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99). vanuit de procedurele kant. U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.3. Basisaspecten Per e-mail: info@qaducation.nl In deze module worden een aantal statistische basisbegrippen behandeld Website: www.qaducation.nl die nodig zijn bij de berekening van de meetonzekerheid.4. Validatie deel 2 Het cursuscertificaat “Validatie en meetonzekerheid” stelt u in staat de Aan de hand van presentaties en vooral veel opgaven wordt het statistisch competentie van uw interne medewerkers op dit terrein aan te tonen. toetsen verduidelijkt.
 22. 22. Cursus Validatie en meetonzekerheidin de microbiologieDoelgroep immunologische, instrumentele en PCR-methoden.Leidinggevenden, (hoofd- en eerste) analisten en kwaliteitsfunctionarissen 5. Meetonzekerheid deel 2 De bepaling van de meetonzekerheid in de microbiologie aan de handBenodigde voorkennis van de norm ISO/TS 19036 wordt toegelicht en met praktische oefeningenVan de cursisten wordt verwacht dat ze over basiskennis van de statistiek geïllustreerd.beschikken. DocentenCursusduur De cursus wordt gegeven door Dr. ir. Paul in ’t Veld, dr. ir. Jo H.M. van den BergTwee opeenvolgende dagen. en drs. Ad G. Snijders.De eerste dag duurt van 13.30 tot 20.00 uur, de tweede dag van 9.00 tot 17.00uur. Cursusmateriaal Documentatiemap en de boeken ‘Statistiek, validatie en meetonzekerheid voorLocatie het laboratorium’ van dr. J.W.A. Klaessens.Golden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda U kunt het boek bij aanmelding van de cursus bestellen.Korte beschrijving CursusprijsIn deze tweedaagse cursus leert u of uw medewerker hoe het validatieproces € 995,- excl. 21 % BTW en excl. verblijfskosten.procedureel in elkaar behoort te steken en hoe u dat proces kunt inrichten omop efficiënte wijze alle relevante prestatiekenmerken, waaronder de Overnachtingmeetonzekerheid, te bepalen. Dit doen we vanuit een normatieve en De kosten van een volledig verzorgd verblijf in het hotel bedragen € 205,- incl.statistische achtergrond. De theorie vullen we ruimschoots aan met de nodige BTW. U kunt via het aanmeldingsformulier op de website QAducation opdragenpraktijkvoorbeelden. de boeking te verzorgen. Het hotelarrangement wordt dan door QAducation aan uw bedrijf gefactureerd samen met de cursuskosten.Inhoud1. Validatie deel 1 Aanmelding Onderwerpen die aan de orde komen zijn: wat vraagt de norm, Er is een maximum van 16 deelnemers. U kunt inschrijven door het validatieplan, keuze prestatiekenmerken en hoe deze zijn gedefinieerd, aanmeldingsformulier in te vullen op de website. wat betekent conformiteit, gelijkwaardigheid en eigen methoden.2. Meetonzekerheid deel 1 Inlichtingen Naast de geformaliseerde wordt de praktische aanpak met behulp van Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573 lijncontroles behandeld. Bronnen van meetonzekerheid. 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).3. Inleiding statistiek U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem. Gemiddelde, standaarddeviatie, normale verdeling en de Foutenwet Per e-mail: info@qaducation.nl4. Validatie deel 2 Website: www.qaducation.nl Hoe ziet een validatie-onderzoek in de microbiologie eruit. Vaststelling van de relevante prestatiekenmerken in de microbiologie voor kwalitatieve en Het cursuscertificaat “Validatie en meetonzekerheid in de microbiologie” stelt u kwantitatieve methoden. Validatie van snelle technieken zoals in staat de competentie van uw interne medewerkers op dit terriin aan te tonen.
 23. 23. Training Corrigeren met de 4 x O-aanpakDoelgroep CursusmateriaalAnalisten, kwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en interne auditoren DocumentatiemapCursusduur CursusprijsEen dag van 9.30 tot 17.00 uur. € 550,- excl. 21 % BTW en inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een goedverzorgde lunch.LocatieGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Aanmelding Er is een maximum van 16 deelnemers.Korte beschrijving U kunt inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website.De doelstelling is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse,Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van Inlichtingenmaatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen. Deze aanpak Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573kan zowel bij corrigerende maatregelen als bij preventieve maatregelen 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).worden toegepast naar aanleiding van afwijkingen uit (interne en externe) U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties n.a.v. de directiebeoordeling. De 4 Per e-mail: info@qaducation.nlx O-aanpak volgt direct uit de eisen van de betreffende kwaliteitsnormen en Website: www.qaducation.nlwordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helptbij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen. De training omvat 0,5dag theorie en 0,5 dag groepsgewijs oefenen met praktijkcases.Inhoud1. Normen: Wat vraagt de norm ISO 17025.2. Leren verbeteren: Stapsgewijs en doorbraakverbetering, de Deming-cirkel en de fasen van een verbeteringsproces komen aan de orde.3. Verbeterteams: Welke typen personen zijn nodig voor verbeterprocessen.4. Methoden: Beschikbare methoden voor problemen identificeren, gegevens verzamelen, oorzaak- en omvanganalyse, ideeën genereren, beslissingen nemen en bewaken van de verbetering5. Methoden: analyseren: Met o.a. 5x waarom, pareto-analyse e.a.6. Methoden: ideeën genereren: Met o.a. benchmarking, brainstormen, e.a.7. Maatregelen doorvoeren: Het proces van het corrigeren van afwijkingen wordt behandeld. Technieken die leiden tot het nemen van preventieve maatregelen worden besproken.Docenten Het cursuscertificaat “Corrigeren met de 4 x O-aanpak” stelt u in staat uwDr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders competentie (mede) aan te tonen.
 24. 24. Training Corrigeren met de 4 x O-aanpakvoor medische laboratoriaDoelgroep CursusmateriaalAnalisten, kwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en interne auditoren DocumentatiemapCursusduur CursusprijsEen dag van 9.30 tot 17.00 uur. € 550,- excl. 21 % BTW en inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een goedverzorgde lunch.LocatieGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Aanmelding Er is een maximum van 16 deelnemers.Korte beschrijving U kunt inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website.De doelstelling is het leren volgen van de 4 x O-aanpak (Oorzaakanalyse,Omvanganalyse, Oplossingen en Operationaliteit) bij het nemen van Inlichtingenmaatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen. Deze aanpak Voor inlichtingen betreffende de cursus kunt u terecht bij Ad Snijders (tel +31 573kan zowel bij corrigerende maatregelen als bij preventieve maatregelen 25 50 05) of Jo van den Berg (tel +31 495 52 65 99).worden toegepast naar aanleiding van afwijkingen uit (interne en externe) U kunt zich ook wenden tot QAducation vof, Postbus 9, 7240 AA Lochem.audits, klachten, kwaliteitscontroles en acties n.a.v. de directiebeoordeling. De 4 Per e-mail: info@qaducation.nlx O-aanpak volgt direct uit de eisen van de betreffende kwaliteitsnormen en Website: www.qaducation.nlwordt bij accreditatieonderzoeken intensief beoordeeld. De systematiek helptbij het structureel en effectief oplossen van afwijkingen. De training omvat 0,5dag theorie en 0,5 dag groepsgewijs oefenen met praktijkcases.Inhoud1. Normen: Wat vraagt de norm ISO 15189.2. Leren verbeteren: Stapsgewijs en doorbraakverbetering, de Deming-cirkel en de fasen van een verbeteringsproces komen aan de orde.3. Verbeterteams: Welke typen personen zijn nodig voor verbeterprocessen.4. Methoden: Beschikbare methoden voor problemen identificeren, gegevens verzamelen, oorzaak- en omvanganalyse, ideeën genereren, beslissingen nemen en bewaken van de verbetering5. Methoden: analyseren: Met o.a. 5x waarom, pareto-analyse e.a.6. Methoden: ideeën genereren: Met o.a. benchmarking, brainstormen, e.a.7. Maatregelen doorvoeren: Het proces van het corrigeren van afwijkingen wordt behandeld. Technieken die leiden tot het nemen van preventieve maatregelen worden besproken.DocentenDr. ir. Jo H.M. van den Berg en drs. Ad G. Snijders Snijders bijgestaan door klinisch Het cursuscertificaat “Corrigeren met de 4 x O-aanpak voor medischechemicus dr. Ir. Jos P.M. Wielders (Laboratorium Adviesbureau Wielders) laboratoria” stelt u in staat uw competentie (mede) aan te tonen.
 25. 25. Dr.ir. Jo H.M. van den BergJo van den Berg werkt nationaal en internationaal als kennis vanzelfstandig adviseur op dit gebied (Van den Berg  kwaliteitsystemen op basis van de normen ISO 17025, ISO 15189, CCKLConsultancy). Tezamen met Qualedge B.V. verzorgt hij praktijkrichtlijn, ISO 17020, ISO 17043 (ILAC G13), ISO 9001, GLP en GMPonder de naam QAducation professionele trainingen  interpretatie van de normenen cursussen op het gebied van kwaliteitszorg en  accreditatie- en certificatieprocessenlaboratoriummanagement.  dagelijkse praktijk in laboratoria  statistiekstudeerde  kalibratie scheikundige technologie aan de Technische  chemie Universiteit Eindhoven.  monsterneming specialisatie: chromatografie  IT systemen voor laboratoriawerkte als cursusleider en docent cursussen gas- en vloeistofchromatografie Technische Universiteit ervaring als Eindhoven  manager en medewerker van laboratoria in de industrie, werkgroepleider bij DSM Research B.V. (chemie) die werken conform ISO 17025 en GLP richtlijnen sectiehoofd en laboratorium manager (120 medewerkers) bij Solvay Duphar  beoordelaar voor de Raad voor Accreditatie (teamleider en B.V . (farmacie, gewasbeschermingmiddelen, medical devices, vitamines, vakdeskundige) en voor een certificerende instelling chemie), GLP compliance  consultant laboratoriummanager bij Pasminco Budel Zink B.V. (metaal), ISO 17025  docent cursussen kwaliteitszorg en cursussen chromatografie geaccrediteerd  beoordeelde door de Raad van Accreditatie, GLP inspectie en zelfstandig consultant Van den Berg Consultancy certificerende instellingentreedt op als vakdeskundige chromatografie teamleider bij Raad voor Accreditatie voor de normen ISO 17025, ISO 15189, CCKL Praktijkrichtlijn, ISO 17043 (ILAC-G13) en ISO 17020
 26. 26. Drs. Ad G. SnijdersAd Snijders biedt diensten aan in de vorm vanconsultancy, interim-management, projectleiding en kennis vanpersoonlijke begeleiding (Qualedge B.V.). In  kwaliteitsystemen op basis van de normen ISO 17025, ISO 17020, ISO 17043samenwerking met Van den Berg Consultancy (ILAC G13), ISO 9001, GLP en GMPverzorgt hij onder de naam QAducation professionele  interpretatie van de normentrainingen en cursussen op het gebied van  accreditatie- en certificatieprocessenkwaliteitszorg en (laboratorium)management.  dagelijkse praktijk in laboratoria  statistiekstudeerde  kalibratie analytisch-chemie HBO-B  chemie scheikunde RijksUniversiteit Utrecht  chemische analyse specialisatie: spectrometrie  monsterneming  IT systemen voor laboratoriawerkte in zowel uitvoerende als managementposities bij Akzo Zout Chemie Bedrijven en Akzo Zout ervaring als Research  manager en medewerker van laboratoria in de industrie en commerciële als docent School voor Laboratoriumpersoneel en VWO dienstverlenend laboratorium dat werkt conform ISO 17025 als hoofd atoomspectrometrie en directeur bij Tauw Milieu B.V., ISO 17025  beoordelaar voor de Raad voor Accreditatie (teamleider en geaccrediteerd vakdeskundige) en voor een certificerende instelling als zelfstandig consultant Qualedge B.V.  consultant  docent aan laboratoriumschool en middelbaar onderwijs (VWO) entreedt op als  docent van cursussen kwaliteitszorg vakdeskundige anorganische chemie  beoordeelde door de Raad van Accreditatie, GLP inspectie en teamleider bij de beoordeling van kwaliteitssystemen ISO 17025, ISO 17020, certificerende instellingen ISO 17043 (ILAC-G13)
 27. 27. GastdocentenAan een aantal van de cursussen zijn gastdocenten verbonden.Dr. ir. Paul in ’t VeldIs werkzaam bij de VWA als microbioloog. Is actief betrokken bij standaardisatie, o.a. door het voorzitterschap van ISOTC 275/SC9/WG3: revisie ISO 16140. Heeft veel ervaring met validatie, referentiematerialen en kwaliteitsborging. Treedtook op als vakdeskundige in binnen- en buitenland.Dr. Jo KlaessensEigenaar van StatAlike te Den Dolder, adviesbureau voor statistische en chemometrische vraagstukken binnen de la-boratoriumwereld. Actief als voorzitter van normcommissies binnen de NEN.Jan Tempelman, ingMeer dan 30 jaar ervaring op asbestgebied. Adviseur op dat terrein van de overheid. Normen op asbestgebied ko-men van zijn hand.Frans LeijseEigenaar van ITC Validation Consultants te Haarlem, actief op het gebied van validatie van gedigitaliseerde sys-temen. Heeft een aantal grote ziekenhuizen en laboratoria op automatiseringsgebied begeleid.www.itcvc.nlProf. dr. Bert NiestersHoogleraar Moleculaire Virologische Diagnostiek / Medische Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als vak-deskundige actief voor CCKL en de Raad voor Accreditatie. 0Dr.ir. Jos WieldersActief als klinisch chemicus te Amersfoort. Eigenaar van Laboratorium Adviesbureau Wielders te Amersfoort. VitamineD heeft zijn specifieke aandacht. Treedt op als vakdeskundige voor CCKL en de Raad voor Accreditatie.Drs. Martin de GrootKent de in-and-outs van de kalibratiewereld. Heeft zijn eigen adviesbureau Martin de Groot Consultancy te Vught. Alsteamleider en vakdeskundige actief voor de Raad voor Accreditatie. www.kelvin-trainingen.nl
 28. 28. Hotelarrangement Golden Tulip hotel KeyserBij meerdaagse cursussen biedt QAducation voor haar cursisten vrijblijvend een volledig verzorgd arrange-ment aan in het cursushotel.Meerdaagse cursussen starten namelijk altijd om 13.30 uur (filevrij naar Breda reizen !). De cursus loopt diedag door tot circa 20.00 uur. Rond 17.00 uur wordt de cursus gedurende 30 minuten onderbroken enwordt een kleine snack geserveerd, dit ter overbrugging tot het diner (rond 20.15 uur). Cursisten zonderhotelarrangement gaan dan rond 20.00 uur huiswaarts en worden de volgende cursusdag weer om 09.00bij de cursus terugverwacht.Cursisten met een hotelarrangement verblijven op basis van volledige verzorging en hebben tijdens deinformele uren de gelegenheid om met docenten en medecursisten te netwerken. Vanwege dit laatsteaspect en omdat u met een hotelarrangement de nodige rust inbouwt in de cursus, beveelt QAducationhet hotelarrangement van harte aan. De kosten van het hotelarrangement worden tezamen met de cur-sus bij de werkgever in rekening gebracht. Dit betekent tevens dat u niet persoonlijk met het hotel behoeftaf te rekenen.Als u gebruik wil maken van het hotelarrangement kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier.
 29. 29. Route naar Golden Tulip hotel Keyser BredaAdres Vanaf station BredaGolden Tulip hotel Keyser, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda Met uw rug naar het station staand op het stationsplein steekt u aan de rechterkant van het stationsplein over en volgt u de Willemstraat. U steekt deVanuit de richting Den Haag / Rotterdam / Dordrecht singel over, gaat het park in en volgt het wandelpad aan de linkerkant van hetVolg de A-16 tot afslag 15 (Rijsbergen). U gaat links af onder de snelweg door. U park. Bij de uitgang van het park gaat u rechtsaf en daarna al snel links derijdt nu op de rondweg van Breda en volgt de borden Chassé theater. Na circa Vlaszak in die op het Kloosterplein/Oude Vest uitkomt. U gaat hier rechtsaf en5,5 km verlaat u de rondweg (afslag Bavel/Chassétheater) en gaat linksaf onder volgt de Oude Vest tot u links aanhoudend de Keizerstraat inloopt. Dede rondweg door (Clausius Prinsenlaan). Volg deze weg tot u bij het kruispunt bij wandeling bedraagt circa 1300 meter. Uiteraard kunt u ook een treintaxi of eende singel komt. 100 meter na dit kruispunt komt u bij weer een verkeerslicht. Hier stadsbus nemen.kunt u links af naar de Chassé Parking (overdekt parkeren; adres Coulissen 2) ofu gaat bij deze verkeerslichten rechtdoor. Indien u deze weg volgt komt u met Parkereneen bocht naar links vanzelf in de Keizerstraat. Pak na 100 meter na de bocht Op parkeerterrein Mols is betaald parkeren 24 uur per dag. Het parkeertariefmeteen de eerste weg rechts en na 5 meter direct links. U ziet na 75 meter aan bedraagt € 16 per 24 uur. Er kan met pinpas of met contact geld (munten ende rechterkant de ingang tot parkeerterrein Mols. biljetten van € 5 en € 10) betaald worden. Het parkeerterrein ligt achter deAdres: Achter de Lange Stallen 1, 4811 HM Breda. voormalige Stallen. Indien u van het P-terrein af komt en er links omheen loopt dan ziet u aan de overzijde van de Keizerstraat het cursushotel liggen.Vanuit de richting Utrecht /Gorinchem Indien u in de Chassé Parking wilt parkeren ga dan na de slagboom directVolg de A27 tot afslag 15 (Breda). Ga bij het einde van de afslag linksaf. U rijdt rechts en parkeer in de buurt van de lift/trap achterzijde. Verlaat daar denu op een rondweg van Breda (Franklin Rooseveltlaan). Pak op deze rondweg Parking. Links vooruitkijkend ziet u op 100 meter de Keizerstraat liggen. Hetde eerste afslag en ga rechtsaf (Claudius Prinsenlaan). Volg deze weg tot u bij cursushotel ligt links op de hoek. Tarief € 14 per 24 uur. Er kan met Chipknip enhet kruispunt bij de singel komt. 100 meter na dit kruispunt komt u bij weer een contant (munten en biljetten van € 5 en € 10) betaald worden.verkeerslicht. Hier kunt u links af naar de Chassé Parking (overdekt parkeren;adres Coulissen 2) of u gaat bij deze verkeerslichten rechtdoor. Indien u dezeweg volgt komt u met een bocht naar links vanzelf in de Keizerstraat. Pak na100 meter na de bocht meteen de eerste weg rechts en na 5 meter direct links.U ziet na 75 meter aan de rechterkant de ingang tot parkeerterrein Mols.Adres: Achter de Lange Stallen 1, 4811 HM Breda.Vanuit de richting TilburgVolg de A58 en ga voor Breda de A27 op richting Gorinchem/Utrecht. Neemafslag 15 (Breda) en ga bij het eind van de afslag links af (over de snelweg). Urijdt nu op de rondweg van Breda.Zie verder onder Utrecht / Gorinchem.Vanuit de richting AntwerpenVolg na de grens bij knooppunt Galder richting Utrecht/Tilburg (A58/A27) en gabij knooppunt St. Annabosch de A27 op (richting Utrecht). Neem Afslag 15(Breda). Zie verder onder Utrecht/Gorinchem.
 30. 30. Route naar Business Faculty BrusselAdres Vanaf station VilvoordeBusiness Faculty, St. Lendriksborre 6, 1120 Brussel Neem bus 47 en stap af aan halte Hoogveld, ga naar rechts en volg de Tyraslaan tot aan het Securitas gebouw, dat gelegen is op de hoek van de Sint-Vanuit de richting Gent, Antwerpen (A12) en Bergen Lendriksborre. Het gebouw van Business Faculty is het tweede gebouw aan uwOp de Brusselse ring neemt u uitrit 6: “kanaalzone en militair Ziekenhuis”. Aan linkerkant.het einde van de afrit gaat u naar rechts. Na +/- 400m, ter hoogte van“Securitas”, slaat u links af (Sint-Lendriksborre). ParkerenBusiness Faculty is gevestigd in het mercator research park aan de linkerzijde De parking biedt plaats aan 300 wagens.van de weg (tweede gebouw) Deze staat gratis ter beschikking van de gasten.Vanuit de richting Luik, Namen, Leuven of AntwerpenU volgt richting Gent. Op de Brusselse ring neemt u uitrit 6 “kanaalzone en militairZiekenhuis”. Aan het einde van de afrit gaat u naar links. Na +/- 400m, terhoogte van “Securitas”, slaat u links af (Sint-Lendriksborre).Business Faculty is gevestigd in het mercator research park aan de linkerzijdevan de weg (tweede gebouw)GPSIndien uw GPS de straat “Sint-Lendriksborre” niet herkent, dan raden we u aanom Tyraslaan 75 in te geven.U komt dan automatisch op de hoek met de Sint-Lendriksborre uit.Vanaf station Brussel-NoordMogelijkheid 1 met tramlijn 3 en bus 47Neem tramlijn 3 richting esplanade en stap af in halte Heembeek.Neem daar bus 47 en stap af aan halte Hoogveld, ga naar rechts en volg deTyraslaan tot aan het Securitas gebouw, dat gelegen is op de hoek van deSint-Lendriksborre. Het gebouw van Business Faculty is het tweede gebouwaan uw linkerkant.Mogelijkheid 2 met bus 57 (enkel spitsuren/vertrek aan wTC)Neem de laatste halte: militair Ziekenhuis: ga naar rechts tot u op de Tyraslaankomt. Hier gaat u naar rechts en volgt de weg tot aan het Securitas gebouw,dat gelegen is op de hoek van de Sint-Lendriksborre. Het gebouw van BusinessFaculty is het tweede gebouw aan uw linkerkant.

×