Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Matti Pohjola
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Digitalisaatiojaglobalisaatio
taloudenmuutosvoimina
2
Suomen talouskasvun strategia = hyödyntää maailmantalouden muutosvoimat
1	000	
2	000	
4	000	
8	000	
16	000	
32	000	
64	0...
3
Maailmantalouden muutosvoimat
•  Ennen: industrialismi ja nationalismi
–  Teollinen valmistus on atomien järjestämistä u...
Talouden rakennemuutos: teollisuudesta palveluihin, atomeista bitteihin
0	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	...
5
Kokonaistuotanto (bruttoarvonlisäys viitevuoden 2010)
hinnoin, milj. €
Kansantalouden kasvuongelmat johtuvat tehdasteoll...
60	
500	
1	000	
1	500	
2	000	
2	500	
3	000	
3	500	
4	000	
4	500	
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	20...
Maailmantalouden uudet muutosvoimat: Digitalisaatio ja globalisaatio
http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/book97/ch3/processor.l...
88
Toimintatapojen muutos: Digitaaliteknologia muuttaa toimintatapoja
automatisoimalla tietotyötä
Tietointensiivinen työ
T...
999
Robotit tulevat! – Ammattien automatisoinnin todennäköisyys
Lähde: Frey ja Osborne, The Future of Employment, 2013
Esi...
1010
Tuottavuuden uusi kasvu syntyy ihmisen ja tietokoneen uudesta työnjaosta
•  Tietokone voittaa ihmisen
rutiininomaisis...
11
Digitalisaatio ja työn muutos
Suomen digivalmiudet ovat erinomaiset väestön ja yritysten tietotekniikan
käytöllä mitaten
12
Lähde: Tilastokeskus
Osuus y...
13131313
Teknologian kehitys
Erik Brynjolfsson, The key to growth? Race with the machines,
TED-luento 2013
Kombinaatioita ...
14
Palvelun-
tuottajat
Alusta
Kuluttajat
Kuluttajien
määrän
kasvu lisää
alustan
houkuttele-
vuutta
tuottajille
Tuottajien
...
Markkinat keskittyvät muutamille alustoille: Voittaja voi viedä kaiken!
15
Lähde: www.statistica.com
Sosiaalisen median kä...
1616
Esimerkkejä digimurroksesta
Miljardia mobiilia maksutapahtumaa
Wolfgang Wahlster, Industry 4.0, dfki.de
Perinteinen m...
17
Kuluttajat ja uudet toimijat voittavat, perinteiset toimijat häviävät
Esimerkki: Musiikin myynti Yhdysvalloissa
Lähde: ...
18
Kuluttajat ja uudet toimijat voittavat, perinteiset toimijat häviävät
Lähde: Bean 2016
19
Muutosvoimat 1+ 2 => Talouskasvun osatekijät digitaalisessa taloudessa
1)  Työn merkitys vähenee
−  Kustannus/palkkakil...
20
Politiikkaa 1: Yrityksillä/yhteisöillä on kolme keinoa menestyä
1)  Palvelujen jatkuva kehittäminen
−  Sen ei tarvitse ...
21
Politiikkaa 2: Julkinen sektori voi, paitsi luoda digitaalisen liiketoiminnan kasvulle
puitteet, myös vaikuttaa siihen ...
22
Digitaaliset SOTE-palvelut: Terveys on ylellisyyshyödyke => Terveysmenojen bkt-
osuus (%) kasvaa => Digitalisaation vai...
23
Politiikkaa 3: Tiede ja teknologia ovat avainasemassa
•  Tiede loi puitteet teollistumiseen perustuvalle talouskasvulle...
24
24
0,0	
0,2	
0,4	
0,6	
0,8	
1,0	
1,2	
1,4	
1,6	
1,8	
2,0	
2,2	
2,4	
2,6	
2,8	
3,0	
3,2	
3,4	
3,6	
3,8	
4,0	
4,2	
4,4	
4...
25
Lopuksi
1)  Maailma ennen: nationalismi + industrialismi
−  Teollisuus kasvun veturina
2)  Maailma nyt: globalisaatio +...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Professori Matti Pohjola Kotkan-Haminan seudun seutufoorumissa 3.11.2016

Kotkan-Haminan seudun seutufoorumi 3.11.2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Professori Matti Pohjola Kotkan-Haminan seudun seutufoorumissa 3.11.2016

 1. 1. Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Digitalisaatiojaglobalisaatio taloudenmuutosvoimina
 2. 2. 2 Suomen talouskasvun strategia = hyödyntää maailmantalouden muutosvoimat 1 000 2 000 4 000 8 000 16 000 32 000 64 000 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Yhdysvallat Ruotsi Saksa Suomi Bruttokansantuote asukasta kohden viitevuoden 2010 hinnoin, € 100 vuotta sitten: industrialismi ja nationalismi 50 vuotta sitten: hyvinvointiyhteiskunta 25 vuotta sitten: Euroopan yhdentyminen Nyt?: digitalisaatio ja globalisaatio
 3. 3. 3 Maailmantalouden muutosvoimat •  Ennen: industrialismi ja nationalismi –  Teollinen valmistus on atomien järjestämistä uuteen, arvokkaampaan järjestykseen –  Sähkövoima käyttövoimana eli ”yleiskäyttöisenä teknologiana” –  Teolliset yritykset kulkivat kehityksen kärjessä •  Meillä metsä- ja metalliteollisuus –  Kansalliset ja toimialojen intressit tärkeitä •  Nyt: digitalisaatio ja globalisaatio –  Digitaalinen palvelutuotanto on bittien yhdistämistä arvokkaalla tavalla uudelleen, informaation muokkaamista tiedoksi –  ICT ja digitalisaatio ”yleiskäyttöisenä teknologiana” –  Korkean teknologian palveluyritykset kulkevat kärjessä •  Informaatio ja viestintä sekä liike-elämän palvelut –  Markkinat ovat aidosti globaalit: toiminnot keskittävät digitaalisille alustoille (esim. Facebook)
 4. 4. Talouden rakennemuutos: teollisuudesta palveluihin, atomeista bitteihin 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Saksa Suomi Ruotsi Euroalue Yhdysvallat 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Yhdysvallat Ruotsi Saksa Suomi Lähde: OECD Statistical Database Korkean teknologian palvelut = informaatio ja viestintä (mm. televiestintä ja tietojenkäsittelypalvelut) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Tehdasteollisuuden osuus bruttokansantuotteesta, % Korkean teknologian palvelualojen osuus bruttokansantuotteesta, %
 5. 5. 5 Kokonaistuotanto (bruttoarvonlisäys viitevuoden 2010) hinnoin, milj. € Kansantalouden kasvuongelmat johtuvat tehdasteollisuuden vaikeuksista – yksityiset palvelut ovat pitäneet kasvua yllä Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 28 000 30 000 32 000 34 000 36 000 38 000 40 000 42 000 44 000 46 000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Arvonlisäys yhteensä Yksityiset palvelut Julkisyhteisöjen palvelut Tehdasteollisuus Rakentaminen Energiahuolto: vesi- ja jätehuolto Alkutuotanto Tehdasteollisuus on supistunut vuodesta 2007/2008 alkaen Yksityiset palvelut ovat kasvaneet kaiken aikaa Nämä trendit kumonneet toisensa ⇒  Bruttoarvonlisäys on jäänyt vuoden 2006 tasolle
 6. 6. 60 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Metalliteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Kemianteollisuus Metsäteollisuus 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppa Amma2llinen, 2eteellinen ja tekninen toiminta: hallinto- ja tukipalvelut Informaa2o ja vies2ntä Liikenne Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kansantalouden rakennemuutos tehdasteollisuudesta palveluihin (bruttoarvonlisäys milj. euroa viitevuoden 2010 hinnoin, huom: molemmissa on sama asteikko, joten toimialojen kokoerot käyvät hyvin esiin)
 7. 7. Maailmantalouden uudet muutosvoimat: Digitalisaatio ja globalisaatio http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/book97/ch3/processor.list.txt Tietokoneiden iPad 2-ekvivalentin suorituskyvyn kustannus Internetin ja älypuhelimen käyttäjät, miljoonaa http://www.internetlivestats.com/internet-users/ ; http://www.emarketer.com
 8. 8. 88 Toimintatapojen muutos: Digitaaliteknologia muuttaa toimintatapoja automatisoimalla tietotyötä Tietointensiivinen työ Täysautomaattinen päätelaitteiden suorittama työ Asiakkaiden päätelaitteiden avulla suorittama itsepalvelutyö Mahdollisimman edullisissa olosuhteissa suoritettava taustatyö Lähellä asiakasta tuotettava kohtaamispalvelu § poistuu kokonaan § siirtyy asiakkaalle § siirtyy halpamaihin § säilyy ja lisääntyy Lähde: Matti Lehti Automaatio, innovaatiot ja yrittäjyys
 9. 9. 999 Robotit tulevat! – Ammattien automatisoinnin todennäköisyys Lähde: Frey ja Osborne, The Future of Employment, 2013 Esimerkkejä: - tallentaja, kutoja, kelloseppä 0,99 - urheilutuomari 0,98 - ravintolakokki 0,96 - verotarkastaja, tilintarkastaja, tarjoilija 0,94 - myyjä 0,92 - taksinkuljettaja 0,89 - kiinteistönvälittäjä 0,86 - kuorma-autonkuljettaja 0,79 - rakennustyöntekijä 0,71 - bussinkuljettaja 0,67 - poliisi 0,49 - ekonomisti 0,43 - urheilija 0,24 - kokki (chef) 0,1 - päätoimittaja 0,05 - toimitusjohtaja, kapellimestari, sosiaali- työntekijä, esikoulun opettaja, urheiluvalmentaja 0,01 – 0,02
 10. 10. 1010 Tuottavuuden uusi kasvu syntyy ihmisen ja tietokoneen uudesta työnjaosta •  Tietokone voittaa ihmisen rutiininomaisissa tehtävissä •  Tietokone voittaa ihmisen jopa älykkyyttä vaativissa tehtävissä •  Mutta ihmisten ja tietokoneiden tiimi voi voittaa sekä tietokoneen että ihmisen kaikissa tehtävissä > en.chessbase.com > >
 11. 11. 11 Digitalisaatio ja työn muutos
 12. 12. Suomen digivalmiudet ovat erinomaiset väestön ja yritysten tietotekniikan käytöllä mitaten 12 Lähde: Tilastokeskus Osuus yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä, %
 13. 13. 13131313 Teknologian kehitys Erik Brynjolfsson, The key to growth? Race with the machines, TED-luento 2013 Kombinaatioita tarjoavien alustojen merkitys kasvaa Wolfgang Wahlster, Industry 4.0, dfki.de Muutosvoimat 1 + 2 => Digitaaliset alustat muutoksen välineinä
 14. 14. 14 Palvelun- tuottajat Alusta Kuluttajat Kuluttajien määrän kasvu lisää alustan houkuttele- vuutta tuottajille Tuottajien määrän kasvu lisää alustan houkuttele- vuutta kuluttajille Digitaalisten palvelualustojen myönteinen kasvukierre Esimerkkejä alustoista: - älypuhelimien käyttöjärjestelmät: Apple, Android, Windows - verkkokaupat: Amazon, Alibaba, eBay, Tori.fi - yhteisöpalvelut: Facebook, Google+, Instagram Internet-yritykset ja muut tuottajat
 15. 15. Markkinat keskittyvät muutamille alustoille: Voittaja voi viedä kaiken! 15 Lähde: www.statistica.com Sosiaalisen median käyttäjämääriä maaliskuussa 2015, miljoonaa 288 300 300 300 347 500 700 829 1 415 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 Twi/er Skype Google+ Instagram LinkedIn Facebook Messenger WhatsApp QQ Facebook
 16. 16. 1616 Esimerkkejä digimurroksesta Miljardia mobiilia maksutapahtumaa Wolfgang Wahlster, Industry 4.0, dfki.de Perinteinen media keskittyy alustoille Perinteiset pankit uhkaavat kadota Kaupan asiakkuudet siirtyvät verkkoon Teollisuus siirtyy internetiin
 17. 17. 17 Kuluttajat ja uudet toimijat voittavat, perinteiset toimijat häviävät Esimerkki: Musiikin myynti Yhdysvalloissa Lähde: Bean 2016
 18. 18. 18 Kuluttajat ja uudet toimijat voittavat, perinteiset toimijat häviävät Lähde: Bean 2016
 19. 19. 19 Muutosvoimat 1+ 2 => Talouskasvun osatekijät digitaalisessa taloudessa 1)  Työn merkitys vähenee −  Kustannus/palkkakilpailukyky ei ole enää tärkeää −  … koska robotit vievät rutiinityön 2)  Perinteisen pääoman merkitys vähenee −  Pääomaa on lähes rajattomasti tarjolla 3)  Ideoiden merkitys kasvaa – hyvistä ideoista pulaa −  Uudet tuotteet ja toimintatavat −  Globaalit markkinat 4)  Ideoiden kombinoimiseksi ja skaalaamiseksi tarvittavien alustojen merkitys kasvaa −  Markkinat keskittyvät −  Winner takes all –yhteiskunta −  Eriarvoisuus kasvaa
 20. 20. 20 Politiikkaa 1: Yrityksillä/yhteisöillä on kolme keinoa menestyä 1)  Palvelujen jatkuva kehittäminen −  Sen ei tarvitse perustua uraauurtaville innovaatioille −  … vaan internet-yritysten tapaan vähittäiselle kehittämiselle −  Algoritmit + asiakasdata 2)  Henkilöstön osaaminen ja toimintatavat −  Digitaaliset kanavat + henkilöstön asiantuntemus = tuottavuuden uusi kasvu −  Joustavien työaikojen ja etätyön hyödyntäminen 3)  Yrityskulttuuri vastaamaan diginatiivinen asiakkaiden odotuksiin −  Digitoidaan kaikki mikä on digitoitavissa −  Kehitetään sitä tukevia johtamis-, kannuste- ja palkitsemisjärjestelmiä
 21. 21. 21 Politiikkaa 2: Julkinen sektori voi, paitsi luoda digitaalisen liiketoiminnan kasvulle puitteet, myös vaikuttaa siihen itse suoraan ICT:n suurena käyttäjänä rakentamalla omia alustojaan ja digitalisoimalla julkisia palveluja Pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeita:
 22. 22. 22 Digitaaliset SOTE-palvelut: Terveys on ylellisyyshyödyke => Terveysmenojen bkt- osuus (%) kasvaa => Digitalisaation vaikutukset suuria Lähde: OECD Health Data 2011 http://www.fihtanews.net/ Terveysmenojen bkt-osuus, %
 23. 23. 23 Politiikkaa 3: Tiede ja teknologia ovat avainasemassa •  Tiede loi puitteet teollistumiseen perustuvalle talouskasvulle •  Tiede on yhtä tärkeässä asemassa myös nyt ja tulevaisuudessa •  ICT:n ja digitalisaation epäsuora vaikutus tieteen kehityksen kautta on vielä kokematta •  Aalto-yliopisto maailman huipulle 2030 mennessä digitalisaation ja energian tutkimuksessa -  Digiplatform -  Energiaplatform •  Suomen tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit kuitenkin nyt vähenevät
 24. 24. 24 24 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Ruotsi Suomi Yhdysvallat 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Koko kansantalous Yritykset Julkisyhteisöt Sähkö- ja elektroniikkateollisuus T&K-investointien bkt-osuus, % T&K-investoinnit Suomessa, milj. euroa Suomen T&K-investoinnit supistuvat Lähteet: OECD ja Tilastokeskus
 25. 25. 25 Lopuksi 1)  Maailma ennen: nationalismi + industrialismi −  Teollisuus kasvun veturina 2)  Maailma nyt: globalisaatio + digitalisaatio −  Digitaaliset palvelut kasvun veturina 3)  Teollisuuden hintakilpailukyvyn korostaminen ratkaisuna Suomen ongelmiin on paluuta menneeseen maailmaan -  Hyvä kustannuskilpailukyky on välttämätön mutta ei riittävä ehto menestymiselle 4)  Tarvitaan rohkeampi kansallinen visio: -  Digitaalisuus on nostettava keskiöön hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa. -  Lisäksi on investoiva koulutukseen sekä tutkimukseen ja kehittämiseen 5)  Digiyhteiskunta ei ole ”top down” vaan on ”bottom up” −  Nuoret ja koulut ovat avainasemassa 6)  Julkinen sektori ei ole pelkkä taakka, vaan se voi olla muutoksen mahdollistaja

×