Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jouni eho 10 6 2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jouni eho 10 6 2013

 1. 1. Copyright © 2012By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsAvoin Kotka kokeiluhankeKokemuksia,tuloksia, suosituksiaToimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy ,10.6.2013
 2. 2. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsSisällysluettelo1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke?2. Miten kokeiluhanke toteutettiin?3. Kotkan kaupunkistrategian joukkoistaminen4. Johtopäätökset - Mitä opittiin kokeiluhankkeesta?
 3. 3. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsInspiraationa Sitran ”Brickstarter” tutkimusInternet ja sosiaalinen media muokkaavat käsitystämme paikallisestapäätöksentekokultturista.Esimerkki: Change by Us, New York City. Esimerkki: Kickstarter
 4. 4. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsInspiraationa Sitran ”Brickstarter” tutkimusJulkinen sektori ja käyttäjälähtöisyys?
 5. 5. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsInspiraationa Sitran ”Brickstarter” tutkimusVoisiko syntyä uudenlainen (käyttäjälähtöinen) tapa osallistaa kansalaiset japäättäjät yhteisen kaupunkiympäristön kehittämiseen?
 6. 6. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsKotkan kaupungin tahtotila lisätä avoimempaavuorovaikutusta”Vuorovaikutuksen merkitys muuttuu - kaupungin tulevaisuus on entistä enemmän jokaisen yhteisellävastuulla. Asukkaat ovat kaupunkien vielä vähän hyödynnetty voimavara.”
 7. 7. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsMiten Avoinkotka kokeiluhanke toteutettiin?• Hanke toteutettiin viiden organisaation yhteistyöhankkeena: Sitra, CursorOy, Kotkan kaupunki, Dakar Oy sekä Oxford Research Oy• Palvelun määrittely ja rakentaminen 1/2013-3/2013• Avoinkotka.fi palvelu julkaistiin 19.3.2013• Kaksi ensimmäistä kokeilukohdetta Kantasatama ja tuulipuistot• Kolmas kokeilukohde, Jokipuiston nimiäänestys• Neljäs kokeilukohde, Kotkan kaupunkistrategian joukkoistaminen, päivitysprosessintukena (25.4–7.5.2013)• Avoinkotka.blogspot.fi blogi• Kokeiluhankkeen tulosten esittely seminaarissa (10.6.), loppuraporttiheinäkuun loppuun mennessä ja keskustelutilaisuus elokuussa Sitralla.
 8. 8. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsPalvelun etusivu
 9. 9. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsKantasatama – Ideoita väliaikaiskäyttöön• Palveluun on lisätty 27 ideaa.Kommentteja ja keskusteluaniukasti.• Kaupungin lupaus palkita ”enitentykkäyksiä saanut idea” 500 euronavustuksella• Eniten ”tykkäyksiä” 37kplliikennepuisto idea• Miten päästään ideoistatoteutukseen?• Miten päästään aitoonyhteiskehittelyyn?• Voidaanko jatkossa kytkeä ideoidenjoukkorahoitus toiminnallisuus?
 10. 10. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsKaupunkistrategian joukkoistaminen• Valtuuston aloitteesta haluttiinhyödyntää avoinkotka.fi palveluakansalaiskuulemiseenstrategiapäivityksen yhteydessä• Kaupunginjohtajankoollekutsuma vaikuttajaryhmälaati neljä avointa kysymystästrategiaan liittyen kysyttäväksikaupunkilaisilta. Lisäksi kysymys”kotkalaisuudesta” kaupunginvision tiivistämiseen liittyen• Kaupunginjohtajan videopitch• Kaksi viikkoa aikaa vastataavoimiin kysymyksiin (25.4–7.5.2013)• Vastausten yhteenveto tiedoksipäättäjille ja vastauksetkokonaisuussaan verkkoon
 11. 11. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsTuloksia – Kaupunkistrategian joukkoistaminen• Vastauksia saatiin kysymyksiin keskimäärin 170 kappaletta/kysymys.Yhteensä n. 60 sivua kansalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä kaupunginkehittämiseen.• Keskimäärin kysely-sivulla käytettiin 3.42 minuuttia.• Kaupunkistrategia-kyselyn vastauksista voi tunnistaa teemoja, jotkatoistuivat vastauksissa (yrittäjyys, työpaikat, koulutus).• Vastaukset olivat pääasiallisesti rakentavia ja asiallisia. Tästä voisi päätellä,että Avoinkotka-palvelu on onnistunut luomaan uskottavan ja luotettavanvuorovaikutuskanavan, jossa kansalaiset kokevat, että heidän vastauksiakuunellaan ja otetaan huomioon.
 12. 12. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsTuloksia – Kaupunkistrategian joukkoistaminen05010015020025024.huhti 25.huhti 26.huhti 27.huhti 28.huhti 29.huhti 30.huhti 1.touko 2.touko 3.touko 4.touko 5.touko 6.touko 7.toukoKaupunkistrategia-kyselyn kävijämäärä
 13. 13. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsMinulle kotkalaisuus on….”Ihmiset edellä. Kaupunki on asukkaita varten ei asukkaat kaupunkia. Pieni onkaunista ja toimivaa. Kaikkea ei mitata rahassa vaan ihmisillä on muitakinkuin taloudellisia arvoja.””Turvasatama, jonne on hyvä palata maailman tuulista.Myö ollaa selvittypahemmistakii tuulist nyt levitetää siivet ja lennetää rohkeasti kohti tulevaa!””Persoonnallista ja reipasta merihenkisyyttä””Kotkalaisuus on Posso räntäsateessa ja ****mainen huumori. Kotka onpersoonallinen, ruostumaton ja sitkeä kuin laivan köysi.””Merenläheisyyttä ja sukulaisten tuomaa turvaa””On ylpeyden aihe olen syntynyt Kotkaan. Asunut 4 vuotta ulkomailla ja viimekesänä muutin perheeni kanssa takaisin. Minulle Kotkalaisuus onturvallisuutta, merellisyyttä, kaunista luontoa, ylpeyttä.”
 14. 14. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsJohtopäätökset - Mitä opittiin kokeilusta? 1/21. Kokeilu synnytti positiivista ”pöhinää” ja rakentavaa keskusteluauudenlaisesta tavasta osallistaa kansalaiset oman kaupunkinsakehittämiseen2. Suhteellisen lyhyessä ajassa (19.3.2013-31.5.2013) palvelu saatiinkäyntiin ja käyttäjäkunta löysi palvelun.3. Joukoista pitää huolehtia verkossa (crowd management)4. Pelkkä teknologia ei riitä – ”verkkopalvelu edellä” ei vie pitkälle, vaanmyös muut prosessit pitää miettiä suhteessa uusiinvuorovaikutusmenetelmiin5. ”Mitä sitten?” eliØ Miten kantasataman hyvät ideat tästä eteenpäin?Ø Kaupunkilaisten vastausten ja näkemysten huomiominen kaupunkistrategianjalkauttamisessa?
 15. 15. Copyright © 2013By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsJohtopäätökset - Mitä opittiin kokeilusta? 2/26. Ajoituksella on merkitystä, ts. mitä aikaisemmin vuorovaikutukseenpäästään, sitä parempi7. Tuulipuiston hyödynjakomallien kokeileminen osoittautui liianhaastavaksi8. Onko kaupungilla resursseja systemaattisempaan palvelunhyödyntämiseen?9. Ihmiset pitää saada käy(ttä)mään palvelussa – markkinointia ei voiunohtaa10. Miten ja kuka määrittelee ”legitimiteetin” kun haetaan tukeapäätöksenteolle joukkoistamisen avulla?Ø Mikä on krittinen massa?Ø Tiettyjen kansalaisryhmien syrjiminen?
 16. 16. Copyright © 2012By Oxford Research OyKotka Kristiansand Copenhagen Stockholm BrüsselsKIITOS!www.oxfordresearch.fiLisätietoja:jouni.eho@oxfordresearch.fi

×