Nettstedet ditt er snart ulovlig - Tilgjengelighet

Jostein Magnussen
Jostein MagnussenFaglig leder at NetLife Research
Nettstedet ditt er snart ulovlig- hvilke krav stilles? ,[object Object],Aud Marie Hauge, ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova,[object Object],1,[object Object]
Epinova,[object Object],Etablert Mai 2007,[object Object],100 % eid av ansatte,[object Object],26 ansatte,[object Object],Eksperter på fagfeltet CMS, EPiServer og Universell Utforming,[object Object],Lang erfaring på utvikling av løsninger, teknologi og muligheter,[object Object],Engasjert i å hente ut potensiale på nett.,[object Object],Teknisk implementering av EPiServer CMS,[object Object],2,[object Object]
Hva er universell utforming?,[object Object],Deltasenteret (2005) sin definisjon:,[object Object], ”Begrepet universell utforming blir ofte brukt synonymt med tilgjengelighet for alle, planlegging for alle og design for alle. Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming”,[object Object],3,[object Object]
Tilgjengelighetspyramiden,[object Object],4,[object Object]
De 7 prinsipp for universell utforming,[object Object],The Center for Universal Design ved North Carolina State University,[object Object],Like muligheter for bruk,[object Object],Fleksibel i bruk,[object Object],Enkel og intuitiv i bruk,[object Object],Forståelig informasjon,[object Object],Toleranse for feil,[object Object],Lav fysisk anstrengelse,[object Object],Størrelse og plass for tilgang og bruk,[object Object],5,[object Object]
Er dette universelt utforma?,[object Object],6,[object Object]
7,[object Object]
Alternative løysingar ,[object Object],8,[object Object]
Tilgjengelighet,[object Object],Fysisk tilgjengelighet,[object Object],Bygg,[object Object],Transport ,[object Object],Digital tilgjengelighet,[object Object],Nettsider	,[object Object],Automater,[object Object],9,[object Object]
Hvem trenger tilgjengelige nettsider?,[object Object],ALLE, men spesielt,[object Object],[object Object]
Personer med nedsatte funksjonsevner
Fremmedspråklige
Brukere av PDA, mobiltelefoner, eldre nettlesere, små skjermer
Brukere med datamaskin uten høyttaler m.m10,[object Object]
Personer med nedsatt syn,[object Object],Fakta, fra Blindeforbundet sine nettsider:,[object Object],[object Object]
70 prosent av alle over 70 år får grå stær (tåkesyn)
Vel 37 millioner av jordas befolkning er blinde og 124 millioner er svaksynte
Fargeblinde; mellom 5% og 8% av alle menn er fargeblind11,[object Object]
Fargeblind?,[object Object],12,[object Object]
Personer med nedsatt syn på nett,[object Object],Skjermleser,[object Object],Leselist,[object Object],Skjermforstørrer,[object Object],13,[object Object]
Personer kognitive utfordringer,[object Object],[object Object]
Lesing
Problemløsning
Konsentrasjon
Matematikk
Type kognitiv utfordring kan være
Dysleksi: http://www.dysleksiforbundet.no/14,[object Object]
En dag er det deg,[object Object],15,[object Object]
Hvorfor tilgjengelige nettsider?,[object Object],Juridisk,[object Object],Økonomisk ,[object Object],Etisk,[object Object],16,[object Object]
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven,[object Object],Sikre alle like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse ,[object Object],hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne,[object Object],bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes,[object Object],17,[object Object]
DTL - virkeområde,[object Object],Offentlige virksomheter	,[object Object],Jobbe for å fremme universell utforming i virksomheten,[object Object],Private virksomheter,[object Object],Gjelder tilsvarende rettet mot allmennheten,[object Object],18,[object Object]
DTL - unntak,[object Object],Uforholdsmessig byrde,[object Object],så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten,[object Object],19,[object Object]
DTL - aktivitetsplikt,[object Object],«Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet». (http://www.handboka.no/Sak/Lover/Diskrim/disk01.htm),[object Object],20,[object Object]
DTL - § 11,[object Object],Plikt til universell utforming av IKT,[object Object],Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. ,[object Object],For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021.,[object Object],(http://universellutforming.difi.no/Komit%C3%A9innstilling),[object Object],21,[object Object]
DTL - § 11 ,[object Object],22,[object Object]
DTL - § 11 – håndheving,[object Object],Difi har tilsynet,[object Object],Kan kreve tilgang til løsninger (innloggede tenester),[object Object],Kan vedtak tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg,[object Object],23,[object Object]
Hvordan gjøre nettsider tilgjengelige?,[object Object],Tenk tilgjengelighet allerede i fase 1, fikse på allerede eksisterende nettsteder kan være ressurs- og tidkrevende,[object Object],Følge standarder (HTML og CSS),[object Object],Følge WAI og Difi sine retningslinjer for tilgjengelighet,[object Object],Validering og manuell testing,[object Object],Brukertesting,[object Object],24,[object Object]
Hvordan oppfylle loven?,[object Object],WCAG 2.0 AA,[object Object],25,[object Object]
WAI og Difi/Norge.no,[object Object],[object Object]
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#is (WAI)WCAG 2.0 på norsk,[object Object],[object Object]
http://kvalitet.difi.no/26,[object Object]
WCAG 2.0,[object Object],[object Object]
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#is (WAI)WCAG 2.0 på norsk,[object Object],[object Object]
http://kvalitet.difi.no/27,[object Object]
1 of 44

Recommended

Netlife web quiz by
Netlife web quizNetlife web quiz
Netlife web quizJostein Magnussen
340 views13 slides
8 juni 2011_nrk_foredrag_fagdag_netlife by
8 juni 2011_nrk_foredrag_fagdag_netlife8 juni 2011_nrk_foredrag_fagdag_netlife
8 juni 2011_nrk_foredrag_fagdag_netlifeJostein Magnussen
580 views81 slides
Netlifes historie og tips til grundere på Screensailor Network by
Netlifes historie og tips til grundere på Screensailor NetworkNetlifes historie og tips til grundere på Screensailor Network
Netlifes historie og tips til grundere på Screensailor NetworkJostein Magnussen
515 views63 slides
11 okt 2012_new_york_intranet_global by
11 okt 2012_new_york_intranet_global11 okt 2012_new_york_intranet_global
11 okt 2012_new_york_intranet_globalJostein Magnussen
795 views99 slides
8minutes jostein magnussen_inma by
8minutes jostein magnussen_inma8minutes jostein magnussen_inma
8minutes jostein magnussen_inmaJostein Magnussen
499 views30 slides
Smidig 2009: Bør vi la oss Scrumme by
Smidig 2009: Bør vi la oss ScrummeSmidig 2009: Bør vi la oss Scrumme
Smidig 2009: Bør vi la oss ScrummeJostein Magnussen
576 views28 slides

More Related Content

Similar to Nettstedet ditt er snart ulovlig - Tilgjengelighet

Nettstedet ditt er snart ulovlig by
Nettstedet ditt er snart ulovligNettstedet ditt er snart ulovlig
Nettstedet ditt er snart ulovligaudmaha
301 views46 slides
Innledning universell utforming by
Innledning universell utformingInnledning universell utforming
Innledning universell utformingaudmaha
356 views16 slides
Innledning til universell utforming på web by
Innledning til universell utforming på webInnledning til universell utforming på web
Innledning til universell utforming på webguest219d2a6
949 views16 slides
Dette må du kunne om universell utforming by
Dette må du kunne om universell utformingDette må du kunne om universell utforming
Dette må du kunne om universell utformingaudmaha
553 views56 slides
Aud Marie Hauge, Epinova: Innledning til universell utforming på web by
Aud Marie Hauge, Epinova: Innledning til universell utforming på webAud Marie Hauge, Epinova: Innledning til universell utforming på web
Aud Marie Hauge, Epinova: Innledning til universell utforming på webDag Tjemsland
516 views16 slides
Gode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbruker by
Gode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbrukerGode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbruker
Gode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbrukerNina Taraldsen
541 views55 slides

Similar to Nettstedet ditt er snart ulovlig - Tilgjengelighet(20)

Nettstedet ditt er snart ulovlig by audmaha
Nettstedet ditt er snart ulovligNettstedet ditt er snart ulovlig
Nettstedet ditt er snart ulovlig
audmaha301 views
Innledning universell utforming by audmaha
Innledning universell utformingInnledning universell utforming
Innledning universell utforming
audmaha356 views
Innledning til universell utforming på web by guest219d2a6
Innledning til universell utforming på webInnledning til universell utforming på web
Innledning til universell utforming på web
guest219d2a6949 views
Dette må du kunne om universell utforming by audmaha
Dette må du kunne om universell utformingDette må du kunne om universell utforming
Dette må du kunne om universell utforming
audmaha553 views
Aud Marie Hauge, Epinova: Innledning til universell utforming på web by Dag Tjemsland
Aud Marie Hauge, Epinova: Innledning til universell utforming på webAud Marie Hauge, Epinova: Innledning til universell utforming på web
Aud Marie Hauge, Epinova: Innledning til universell utforming på web
Dag Tjemsland516 views
Gode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbruker by Nina Taraldsen
Gode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbrukerGode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbruker
Gode brukeropplevelser for web redaktør og sluttbruker
Nina Taraldsen541 views
Universell utforming som verktøy for betre nettsider by audmaha
Universell utforming som verktøy for betre nettsiderUniversell utforming som verktøy for betre nettsider
Universell utforming som verktøy for betre nettsider
audmaha446 views
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie loven by CoreTrek
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie lovenKundeseminar April 2014, universell utforming og cookie loven
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie loven
CoreTrek405 views
Universell utforming av digitale løsninger by Metronet
Universell utforming av digitale løsningerUniversell utforming av digitale løsninger
Universell utforming av digitale løsninger
Metronet1K views
Lecture on Interaction Design, Pt 3 by Jon Skivenes
Lecture on Interaction Design, Pt 3Lecture on Interaction Design, Pt 3
Lecture on Interaction Design, Pt 3
Jon Skivenes306 views
Web2.0: en informasjons- og kommunikasjonsrevolusjon? by Marika Lüders
Web2.0: en informasjons- og kommunikasjonsrevolusjon?Web2.0: en informasjons- og kommunikasjonsrevolusjon?
Web2.0: en informasjons- og kommunikasjonsrevolusjon?
Marika Lüders240 views
Core trek 2015 by CoreTrek
Core trek 2015Core trek 2015
Core trek 2015
CoreTrek374 views
Tilgjengelighet - Nøkkelen til økt verdi på ditt nettsted by Tord Heyerdahl
Tilgjengelighet - Nøkkelen til økt verdi på ditt nettsted Tilgjengelighet - Nøkkelen til økt verdi på ditt nettsted
Tilgjengelighet - Nøkkelen til økt verdi på ditt nettsted
Tord Heyerdahl1.3K views
Frokostseminar Tilgjengelighet by Per Krämer
Frokostseminar TilgjengelighetFrokostseminar Tilgjengelighet
Frokostseminar Tilgjengelighet
Per Krämer356 views
Innlegg 26. mai 2010 by frankfardal
Innlegg 26. mai 2010Innlegg 26. mai 2010
Innlegg 26. mai 2010
frankfardal313 views

More from Jostein Magnussen

7 steg til en fantastisk brukeropplevelse by
7 steg til en fantastisk brukeropplevelse7 steg til en fantastisk brukeropplevelse
7 steg til en fantastisk brukeropplevelseJostein Magnussen
733 views77 slides
Drømmeintranettet jostein magnussen_distri by
Drømmeintranettet jostein magnussen_distriDrømmeintranettet jostein magnussen_distri
Drømmeintranettet jostein magnussen_distriJostein Magnussen
522 views65 slides
Brukeropplevelse og e-læring - REN møte by
Brukeropplevelse og e-læring - REN møteBrukeropplevelse og e-læring - REN møte
Brukeropplevelse og e-læring - REN møteJostein Magnussen
754 views66 slides
Digital effekt kr_sand_2010_siste by
Digital effekt kr_sand_2010_sisteDigital effekt kr_sand_2010_siste
Digital effekt kr_sand_2010_sisteJostein Magnussen
253 views64 slides
Yggdrasil 2010 jostein_sluttaatulle by
Yggdrasil 2010 jostein_sluttaatulleYggdrasil 2010 jostein_sluttaatulle
Yggdrasil 2010 jostein_sluttaatulleJostein Magnussen
319 views61 slides
Digital effekt bergen_2010 by
Digital effekt bergen_2010Digital effekt bergen_2010
Digital effekt bergen_2010Jostein Magnussen
272 views39 slides

More from Jostein Magnussen(15)

7 steg til en fantastisk brukeropplevelse by Jostein Magnussen
7 steg til en fantastisk brukeropplevelse7 steg til en fantastisk brukeropplevelse
7 steg til en fantastisk brukeropplevelse
Jostein Magnussen733 views
Drømmeintranettet jostein magnussen_distri by Jostein Magnussen
Drømmeintranettet jostein magnussen_distriDrømmeintranettet jostein magnussen_distri
Drømmeintranettet jostein magnussen_distri
Jostein Magnussen522 views
Brukeropplevelse og e-læring - REN møte by Jostein Magnussen
Brukeropplevelse og e-læring - REN møteBrukeropplevelse og e-læring - REN møte
Brukeropplevelse og e-læring - REN møte
Jostein Magnussen754 views

Nettstedet ditt er snart ulovlig - Tilgjengelighet

Editor's Notes

 1. Ei løysing som fungerer for alle. Internett er slikt eit unikt medium der dette er mogeleg.
 2. Ønskjer minst mogelegpersonleg assistanse. Men på eit eller anna tidspunkt må ein lage tilpassaløysingar til spesielle områderMen det er ingen mål å lage ei løysing som fungerer for eit fåtall, eller ei løysing som ikkje fungerer for nokon. Motstandarane av uu trur at detteMe har snakka mykje om tekniske muligheiter, men ønskjer at nettet skal bli betre for alle og ikkjeberre for ei gruppe. Barcelona hadde den første tilgjengelege gata. Dei fjerna bilar, og fekkplutseleg masse plass. Her ville alle bu fordi alle kom til på ein enkel måte. Dette blei den dyraste gata i byen. Men det er viktig å finne ein konsensus som fungerer for alle. Til dømes lyskryss: det kan verairriterande om ein bur i nærleiken, spesielt på natta. Då kom dei fram til at ein skulle ha ein fjernkontroll som ein delte ut til blinde og andre som kunne trenge det som aktiverte lyskryssa. Dette blir også brukt på metro og bussar for å aktivere høgtalere
 3. Dersom ein har desse i mente når einlagar nettsider så forstår einkorleisein skal lage nettsider som er universelt utforma. Har eit skjema, fyller ut mange felter, klikker send, kjem til ei side som seier at du ikkje har fylt ut alle felt rett, kjem tilbake til forrige side og då er alle felta borte og må starte på nytt. For ein person med funksjonsnedsetting tek dette kanskje 10 gonger så mykje tid å fylle inn på nytt, som det gjer for ein person utan funksjonsnedsettelse.
 4. - Veldig vanleg på nettsider, dette er ein utfordring for alle, ikkjeberre blinde, svaksynte etc
 5. Då hjelp det ikkje endre på noko, men må sjå på heilheita
 6. Finne alternative løysingar til dei klassiske løysingane som fungerer betre for alle
 7. Nåregsnakkar om kven som treng universelt utforma nettsider, rynker mange på nasen. Alle veit jo kven som treng det. Men like ofte siteg i kundemøter med personar som seier, me har ingen blinde brukere, me har ingen som ikkje forstår kva me driv med…Nedsatt funksjonsevne:Motoriske utfordringer, personer med nedsatt hørsel, kognitive utfordringer, synshemmingHovudregelen er at personar med nedsatte funksjonsevner brukar mykje lenger tid enn ein person utan nedsatte funksjonsevner
 8. Når det gjelder reell fargeblindhet, som egentlig betyr at man er fargesvak, er det en klar overvekt av menn. Faktisk er så mange som mellom 5 og 8 % av alle menn såkalt fargeblinde. I motsetning til når det gjelder kvinner hvor tallet ligger på ca 0,3 %. De aller fleste har problemer med å skille mellom rødt og grønt, noen få har problemer med gult og blått, mens de færreste er fullstendig fargeblinde
 9. Den største utfordringen har ein blantpersonar med kognitive utfordringer. ”Dysleksi er et av den vestlige verdens mest vanlige handikap. I Norge kan man regne med at flere hundre tusen mennesker i større eller mindre grad er rammet. Alvorlige dyslektiske forstyrrelser forekommer hos 5-10% av befolkningen. Det betyr at det er dyslektiske elever i nesten alle skoleklasser.” (
 10. Norge: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (01.01.09)Lov om offentlige anskaffelser (01.01.07)Universell utforming og tilgjengelighet skal tas med i planlegging av alle offentlige anskaffelserEUUSA: Section 508Tilgjengelige nettsider er ofteLettere å lasteBedre optimalisert mot søkemotorerMer strukturerte og dermed lettere å vedlikeholdeMer lettlestOmdømmestyrkende
 11. Er ikkjekomen på offentleghøyringendå, derfor blir det tidlegast 1.juni 2012
 12. WCAG 2.04 hovedprinsippGjenkjenbart - informasjon og brukergrensesnitt må presenteres på måter brukerne kan tilegne seg. Anvendelig - brukergrensesnitt og navigasjon må fungere. Forståelig - informasjon og kontroll med brukergrensesnitt må være forståelig. Robust - innhold må kunne presenteres på ulike agenter inkludert hjelpemiddelteknologi. 12 retningslinjer 61 suksesskriterier (A - må, AA - børog AAA - kan)