Zakon o zastiti potrosaca (3. ak)

4,447 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zakon o zastiti potrosaca (3. ak)

 1. 1. Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb <ul><li>ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA </li></ul><ul><li>Učenice: Katarina Jadrijević </li></ul><ul><li>Danijela Batovac </li></ul><ul><li>Matea Sever </li></ul><ul><li>Zdenka Stiblik </li></ul><ul><li>Mentorica: Prof. Božica Uroić </li></ul>
 2. 2. UVOD. . . <ul><li>Zadatak i cilj ove prezentacije jest da vas upoznamo s pravima koje imate kao kupac, te opće upoznavanje sa Zakonom o zaštiti potrošača koji štiti kupca, kao i proizvođača. </li></ul><ul><li>KUPAC JE BOG, A PRODAVAČ KRALJ !!! </li></ul>
 3. 3. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAĆA . . . <ul><li>Zakon o zaštiti potrošača uređuje i štiti odnose između kupca i potrošača. </li></ul><ul><li>Štiti osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga na tržištu </li></ul><ul><li>Četiri osnovna prava potrošača su: </li></ul><ul><li>- pravo na informaciju </li></ul><ul><li> - pravo da se potrošačeva riječ čuje i uvažava </li></ul><ul><li> - pravo na izbor </li></ul><ul><li> - pravo na sigurnost </li></ul><ul><li>Svjetski dan prava potrošača </li></ul><ul><li>obilježen je 15. ožujka 1983 . </li></ul>
 4. 4. J. F. KENNEDY. . . <ul><li>“ Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas. </li></ul><ul><li>I mene kao predsjednika SAD- a. </li></ul><ul><li>Potrošači su najveća gospodarska </li></ul><ul><li>skupina na koju utječe svaka javna </li></ul><ul><li>ili privatna gospodarska odluka. </li></ul><ul><li>Oni su najvažnija skupina čiji </li></ul><ul><li>se stavovi vrlo često ne čuju. </li></ul><ul><li>Glas potrošača mora se čuti. ” </li></ul><ul><li>( J. F. Kennedy, ožujka 1962. godine </li></ul><ul><li>u prigodi predstavljanja američkom </li></ul><ul><li>Kongrsu “ Deklaracije o zaštiti potrošača. ” ) </li></ul>
 5. 5. PRVO SPOMINJANJE U RH. . . <ul><li>Na temelju članka 88. Ustava RH, Hrvastki sabor je na čelu s predsjednikom Hrvastkog sabora Vladimirom Šeksom i predsjednikom RH Stjepanom Mesićem donio odluku o proglašenju Zakona o zaštiti potrošača. </li></ul><ul><li>Zakon o zaštiti potrošača, proglašen je na sjednici Hrvatskog sabora 13. srpnja. 2007 . godine. </li></ul><ul><li>Zakon je sukladan s ostalim zakonima, te odredbe ovog Zakona ne utječu na prava koja potrošači imaju na temelju drugog zakona. </li></ul>
 6. 6. ŠTO UREĐUJE ZAKON. . . <ul><li>Zakon daje kupcu neka prava među kojima su: </li></ul><ul><li>1 . pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača </li></ul><ul><li>2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu </li></ul><ul><li>3 . pravo na pravnu zaštitu potrošača </li></ul><ul><li>4 . prava na informiranje i edukaciju potrošača </li></ul><ul><li>5. pravo na udruženje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa </li></ul><ul><li>6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača radu tijela koja rješavaju pitanja od njihovih interesa </li></ul>
 7. 7. OBVEZE TRGOVCA. . . <ul><li>Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ovog zakona i propisima obveznog prava. </li></ul><ul><li>Na zahtjev i po izboru potrošača, proizvod koji ima nedostatak zamijeniti novim ili mu vratiti iznos plaćen za taj proizvod, odnosno sniziti cijenu ili ukloniti nedostatak (isto vrijedi i za pružanje usluga) </li></ul><ul><li>Potrošač može u slučaju prethodne stavke zaht i jevati povrat plaćenog iznosa, samo ako je prethodno trgovcu dao primjereni rok za ispunjenje ugovora. </li></ul><ul><li>Nedostatak proizvoda ili usluge dokazuje se sudskim vještačenjem ako je potrebno. Troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac- ovisno o rezultatu vještačenja. </li></ul><ul><li>Trgovac je dužan, u tijeku jamstvenog roka, popraviti u primjerenom roku neispravan proizvod potrošaču koj i je dao jamstveni list, ili, ako to nije moguće, umjesto istog predati mu proizvod koji je ispravan. </li></ul>
 8. 8. RAČUN. . . <ul><li>1. Trgovac mora za obavljenu uslugu ili prodan proizvod ispostaviti račun koji mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv, čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku </li></ul><ul><li>2. Trgovac mora omogućiti provjeru izračunatog iznosa </li></ul><ul><li>3. Trgovac se mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje </li></ul><ul><li>4. Izdavanje računa nije dozvoljeno naplaćivati </li></ul><ul><li>5.Mora biti istaknuta cijena s PDV- om i bez PDV- a </li></ul><ul><li>Mora sadržavati: </li></ul><ul><li>1. mjesto izdavanja </li></ul><ul><li>2. broj i nadnevak </li></ul><ul><li>3. Naziv </li></ul><ul><li>4. Adresu i matični broj </li></ul><ul><li>5. Ime prodavatelja </li></ul><ul><li>6. Ima kupca </li></ul><ul><li>7. Količinu i uobičajeni naziv naziv isporučene robe ili usluge </li></ul><ul><li>8. Nadnevak isporuke dobara </li></ul><ul><li>9. Nadnevak isporuke </li></ul><ul><li>10. Iznos naknade ( cijena ) </li></ul><ul><li>11. Zbroj iznosa naknade + PDV </li></ul>
 9. 9. AKCIJSKA PRODAJA. . . <ul><li>Akcijska prodaja je prodaja određene količine proizvoda jednog proizvođača u određeno vrijeme na određenom mjestu, i to po cijeni koja je niža od cijene tog pro i zvoda u redovitoj prodaji. </li></ul><ul><li>Proizvod koji je pod utjecajem akcije mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen riječima “ AKCIJA ” ili “ AKCIJSKA PRODAJA ” </li></ul>
 10. 10. SNIŽENJE I RASPRODAJA. . . <ul><li>Proizvod koji se prodaje na sniženju, odnosno rasprodaji mora biti jasno, vidljivo i čitko označen cijenom prije i cijenom nakon sniženja,odnosno tijekom rasprodaje </li></ul><ul><li>Proizvod koji je na sniženju, a istječe mu rok trajanja mora imati dodatno i jasno istaknut najkraći ili krajnji rok uporabe </li></ul><ul><li>Trgovac mora vidljivo odvojiti proizvode koje je stavio na sniženje ili rasprodaju od proizvoda koji nisu na sniženju ili rasprodaji </li></ul>
 11. 11. PROIZVODI S GREŠKOM. . . <ul><li>Proizvode s greškom kupac mora odvojiti od ostalih proizvoda te istaknuti da je riječ o proizvodu s greškom, te upoznati kupca o kojoj se greški radi. </li></ul><ul><li>Svaki proizvod mora u ambalaži sadržavati jamstveni list, a trgovac prilikom svake kupnje mora potvrditi taj jamstveni list </li></ul><ul><li>U slučaju kvara proizvoda koji je još pod zaštitom jamstvenog lista, potrošač ima pravo na popravak tog proizvoda u ovlaštenim servisima ili ima pravo zamijenit proizvod za drugi ili isti takav proizvod. </li></ul>
 12. 12. DESET TEMELJNIH NAČELA ZAŠTITE POTROŠAČA EU. . . <ul><li>1. Kupujte što želite i gdje želite </li></ul><ul><li>2. Ako proizvod nije ispravan, vratite ga </li></ul><ul><li>3. Osigurati visoke sigurnosne standarde za prehrambene artikle i ostale proizvode </li></ul><ul><li>4. Imate pravo znati što jedete </li></ul><ul><li>5. Ugovori moraju biti neskriminirajući i transparentni za potrošača </li></ul><ul><li>6. Ponekad potrošač može promijeniti svoje mišljenje </li></ul><ul><li>7. Stvoriti uvjete kako bi potrošač mogao usporediti cijene i ostvariti pravo na izbor </li></ul><ul><li>8. Potrošač ne smije biti prevaren i zavaran </li></ul><ul><li>9. Potrošač mora biti zaštićen i u vrijeme godišnjeg odmora ili dok je na putovanju </li></ul><ul><li>10. Osigurati učinkovitu naknadu štete u prekoograničenim sporovima </li></ul>
 13. 13. DOBRO JE ZNATI. . . <ul><li>TKO JE POTROŠAČ? </li></ul><ul><li>Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao na tržištu, u svrhe koje nisu namijenjene njegovu zanimanju niti njegovoj poslovnoj aktivnosti ili poduzetničkoj djelatnosti. </li></ul><ul><li>ŠTO JE TO AMBALAŽA? </li></ul><ul><li>Ambalaža je omot u koji se pakira proizvod. Mora biti neškodljiva za zdravlje, prilagođena obliku i masi proizvoda te ne smije dovoditi potrošača u zabludu glede mase i veličine proizvoda. </li></ul><ul><li>Ambalaža u vidu vrećica i torbi koje imaju logotip </li></ul><ul><li>ili naziv proizvođača ili trgovca, smatra se </li></ul><ul><li>promidžbenim sredstvom. Takvu ambalažu </li></ul><ul><li>trgovac ne smije naplatiti. </li></ul>
 14. 14. DOBRO JE ZNATI. . . <ul><li>ŠTO JE AVANS ILI PREDUJAM? </li></ul><ul><li>Novčana svota koja pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorena strana daje na račun ispunjenja obveze, još prije nego je tražbina dospjela. </li></ul><ul><li>ŠTO JE TO BARCODE? </li></ul><ul><li>Barcode je smisleni niz tamnih crta i svjetlijih međuprostora koji omogućavaju elektronskoj opremi da očitaju u njima sadržanu logičnu poslovnu informaciju o proizvodu. </li></ul><ul><li>ŠTO JE TO CIJENA? </li></ul><ul><li>Cijena u trgovačkom pravu, vrijednost stvari izražen u novcu. </li></ul><ul><li>ŠTO JE TO NABAVNA CIJENA? </li></ul><ul><li>Nabavna cijena je jedinična cijena koštanja po kojoj se kupuju robe i usluge čiju strukturu čine fakturirana cijena dobavljača umanjena za eventualne popuste i zavisne troškove. </li></ul>
 15. 15. DOBRO JE ZNATI. . . <ul><li>ŠTO JE TO DEKLARACIJA? </li></ul><ul><li>Deklaracija je pisana obavijest u kojoj se navode osnovni podaci o proizvodu poput zemlje podrijetla, proizvođački naziv proizvoda, sastav, uputsva za korištenje. . . </li></ul><ul><li>ŠTO JE DRŽAVNI INSPEKTORAT? </li></ul><ul><li>Državni inspektorat je središnje tijelo državne uprave osnovno isključivo za obavljanje inspekcijskih poslova. </li></ul><ul><li>ŠTO JE TO FRANŠIZA? </li></ul><ul><li>Franšiza je postotak ili iznos štete određen ugovorom o osiguranju, na koji osiguratelj ne preuzima obvezu da ga nadoknadi. </li></ul><ul><li>ŠTO SU TO KRIVOTVORINE? </li></ul><ul><li>Krivotvorina je proizvod koja nosi zaštićen žig. </li></ul>
 16. 16. DOBRO JE ZNATI. . . <ul><li>ŠTO JE TO KUPON? </li></ul><ul><li>Kupon je oblik novčanog popusta koji se često koristi u marketinške svrhe. </li></ul><ul><li>ŠTO JE TO REKLAMACIJA? </li></ul><ul><li>Reklamacija je legitimno pravo potrošača naručitelja da zahtjeva od izvoditelja otklanjanje nedostataka u garantnom roku. </li></ul>
 17. 17. TKO BRINE O PROMICANJU ZAKONA. . . <ul><li>Kod nas se o promicanju ovog zakona brine Udruga za zaštitu potrošača sa sjedištem u Zagrebu. </li></ul><ul><li>Također, mnoge emisije poput Potrošačkog koda brinu da glas potrošača bude glasan. </li></ul>
 18. 18. “ POTROŠAĆ ” DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA. . . <ul><li>Potrošač je nepolitička, nestranačka nevladina udruga građana udruženih s ciljem pružanja pomoći građanima RH u zaštiti njihovih prava kao potrošača, te poticanje prilagodbe hrvatskog zakonodavstva najvišim standardima zaštite razvijenim u demokracijama. </li></ul><ul><li>Osnovano je 12. travnja 2000. godine. </li></ul><ul><li>Nikad ne treba sumnjati u sposobnost skupine </li></ul><ul><li>ozbiljnih i predanih građana da promjene svijet. </li></ul><ul><li>Naprotiv, takvi su ga uvijek i mijenjali. </li></ul><ul><li>ILIJA RKMAN </li></ul><ul><li>Zaslužan za donošenje zakona, </li></ul><ul><li>te njegovo promicaanje. </li></ul>
 19. 19. S OBZIROM NA STUPANJ RAZVIJENOSTI ZAŠTITE POTROŠAČA EUROPE. . . <ul><li>1. Visok stupanj zaštite potrošača i razvijene organizacije za zaštitu potrošača: Nizozemska, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Norveška, Švedska </li></ul><ul><li>2. Umjeren stupanj: Belgija, Italija, Španjolska </li></ul><ul><li>3. Niski stupanj: Grčka, Portugal, Švicarska </li></ul>
 20. 20. NEKI PRIMJERI POVREDE PRAVA POTROŠAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ . . . <ul><li>Uvoz proizvoda bez deklaracije ili kontrole kvalitete ( takvi se prodaju po nižim cijenama budući da se na iste ne plaća porez ) </li></ul><ul><li>Svi oblici prijevare i obmane ( različiti čajevi za gubitak suvišnih kilograma, različiti kućanski uređaji, “ čarobne ” krpe, “ čudesne ” četke, različiti medicinski uređaji ) </li></ul>
 21. 21. ŠTO MISLE POTROŠAČI. . . <ul><li>Hrvatski potrošači ne osjećaju se sigurnima na tržištu i potrebna je organizacija koja bi ih štitila. </li></ul><ul><li>Postoji značajna razlika među čimbenicima koji utječu na izbor prehrambenih proizvoda i kućanskih uređaja. </li></ul>
 22. 22. PO ISTRAŽIVANJIMA NEKIH MEDIJA. . . <ul><li>62,1% Hrvata nije informirano o konceptu zaštite potrošača </li></ul><ul><li>71,5% potrošača smatra da nisu zaštićeni na tržištu </li></ul><ul><li>87,6% potrošača smatra da bi u tome pomogla nekakva organizacija za zaštitu potrošača </li></ul><ul><li>56,6% potrošača su snažno uvjereni da bi najbolje rješenje bila nezavisna institucija </li></ul><ul><li>35,6% potrošača smatra da bi “ kvazi “ - državna institucija bila prihvatljivija u ovom trenutku </li></ul>
 23. 23. PO ISTRAŽIVANJIMA NEKIH MEDIJA. . . <ul><li>Gotovo 50% ispitanika nije bilo zadovoljno metodom rješavanja žalbe (kućanski uređaji), tj. 35,1% (prehrambeni proizvodi). </li></ul><ul><li>7,1% žrtava financijske prijevare: većina ih se žalila, ali 93% ispitanika nije uspjelo povratiti svoj novac. </li></ul><ul><li>Ekologija: više od 50% ispitanika smatra da su ekološka obilježja proizvoda i njegova ambalaža važan dio njihovih kupovnih odluka. Ipak, potpuni nedostatak informacija. </li></ul>
 24. 24. DOBRO JE ZNATI. . . <ul><li>Iako bi prodavač tokom života i školovanje trebao usvojiti etička načela – zlouporabe i neetičko ponašanje još su čest problem. </li></ul><ul><li>Prva udruga zaštite potrošača osnovana je u Nizozemskoj 1912. </li></ul><ul><li>Međunarodna udruga za zaštitu potrošaČa sa sjedištem u Londonu ujedinjuje i podržava 220 krovnih organizacija. </li></ul><ul><li>U mnogim zemljama vlada financira razneoblike zaštite potrošaća. </li></ul><ul><li>Svijetska praksa pokazala je da primjena ovog zakona ne ispunjava očekivanja zakonodavca. </li></ul><ul><li>Uvođenjem obrazovanja u škole stvaramo “ pametne kupce ”. </li></ul><ul><li>Danas kupci odustaju od borbe za vlastita prava zbog skupih sudskih troškova i procesa. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>HVALA NA PAŽNJI ! </li></ul><ul><li> </li></ul>

×