Skolski kurikulum-013-2014

3,653 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,917
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skolski kurikulum-013-2014

 1. 1. TRGOVAČKA ŠKOLA Trg J. F. Kennedyja br. 4 ŠKOLSKI KURIKULUM UPUTNIK - KURIKUL - CURRICULUM 13./14. Trgovačka škola Trg J. F. Kennedyja br. 4 10 000 Zagreb trgovacka-skola@zg.t-com.hr, http://www.trgovacka-skola.hr
 2. 2. 2 ŠKOLSKI KURIKULUM UPUTNIK - KURIKUL - CURRICULUM TRGOVAČKA ŠKOLA S A D R Ž A J 1. ŠKOLSKI KURIKULUM – određenje pojma 2. POSEBNOSTI ŠKOLE 3. ODGOJNO-OBRAZOVNE VRIJEDNOSTI I CILJEVI 4. KALENDAR RADA TRGOVAČKE ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2013./2014. 5. RASPORED SATI I OBLICI SURADNJE 6. DOPUNSKI I DODATNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 7. RAD SA UČENICIMA KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNU ŠKOLU PO PRIMJERENOM OBLIKU ŠKOLOVANJA 8. PLANOVI I PROGRAMI RADA RAZREDNIKA 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI 10. EKSKURZIJE I STRUČNE POSJETE 11. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 12. PROGRAM MJERA SIGURNOSTI U ŠKOLI 13. PROGRAM RADA NA PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI 14. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 15. SAMOEVALUCIJA REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
 3. 3. 3 1. ŠKOLSKI KURIKULUM - NASTAVNI UPUTNIK - ŠKOLSKI KURIKUL određenje pojma Pojam kurikulum - nastavni uputnik - školski kurikul podrazumijeva sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj učenika. Kurikulum obuhvaća, osim službenih programa nastave i neformalne programe. Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje; ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće ciljeve; sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima; program izbornih predmeta i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Glavna zadaća školskog kurikuluma je razvoj jedinstvenog profila škole. 1. 2. NEKI POGLEDI NA KURIKULUM - KURIKUL Osobna definicija kurikuluma ukazuje na to što je nekome od posebne važnosti i koji su mu prioriteti Kurikulum znači “trajne” nastavne predmete kao što su gramatika, čitanje, matematika, prirodopis i knjige koje najbolje utjelovljuju osnovno znanje. Kurikulum čine oni nastavni predmeti koji su najkorisniji za život u suvremenom društvu. Kurikulum se ne može opisati po svojim vanjskim karakteristikama već po gledištu na kojem nastaje. Kurikulum je nešto što se treba osjetiti (iskusiti), a ne nešto što se treba vidjeti. Kurikulum je ukupnost svega čemu podučavamo učenike kako bi stekli osnovne vještine i znanja na različitim mjestima podučavanja. Kurikulum je preispitivanje autoriteta i traganje za kompleksnijim pogledima na ljudske situacije (npr. postmodernizam) Nema pravog odgovora na pitanje što je kurikulum: definicije su uvjetovane pogledima - npr.: strategija učenja i poučavanja (tako definira onaj koji je zainteresiran za procese, usredotočen na dijelove)
 4. 4. 4 2. POSEBNOSTI ŠKOLE 2.1. POVIJEST ŠKOLE Prema materijalno dokazivim pisanim tragovima – svjedodžbama vidljivo je da su se trgovci školovali već od 1937./1938. školske godine. Za pretpostaviti je da su se školovali i ranijih godina u nekom drugom pravno - formalnom obliku. Škola je smještena u istočnom dijelu grada Zagreba, u neposrednoj blizini Dinamovog stadiona, te je kvalitetno prometno povezana mrežom tramvajskih i autobusnih linija sa ostalim područjima grada Zagreba. Školska zgrada je iz 1956. godine. Sastoji se od 18 učionica, knjižnice, soba voditelja, učeničkog referenta, pedagoga, satničara, zbornice. Škola također ima sportsku dvoranu, te školsko igralište koje se sastoji od jednog košarkaškog i jednog rukometnog terena. Škola ima dva informatička kabineta, 8 učionica s informatičkom opremom za izvođenje suvremenih oblika nastavnih procesa (LCD monitori, multimedijalni projektori i računala), od školske godine 2011./2012. u učionici br. 1 uređen je praktikum za strukovne predmete također škola posjeduje kvalitetnu arhivu. Upisno područje što ga ustanova pokriva je cijeli grad Zagreb i njegova bliža okolica. U redovnoj nastavi škola izvodi dva obrazovna programa: NAZIVI I RAVNATELJI TRGOVAČKE ŠKOLE u ZAGREBU, Trg Johna F. Kennedyja 4. Prema pismenim tragovima - starim svjedodžbama - vidljivo je da su se trgovci školovali već od 1937./1938. škol. god. na dalje. Za pretpostaviti je da su se školovali i ranijih godina. Kod nas u Školi postoji matična dokumentacije od 1946. godine na dalje. NAZIVI ŠKOLA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ I RAVNATELJI: 1. Kraljevina Jugoslavija Stručna područna škole u Zagrebu, Draškovićeva ulica - trgovački odsjek škol. god. 1937/38. i 1938/39. - potpis Upravnika nečitljiv v.r. 2. Kraljevina Jugoslavija - Banovina Hrvatska Stručna područna škole u Zagrebu, Krešimirov trg 8. - odjel trgovine škol.god. 1939/40. - potpis Upravitelja: Ing. Gomerči Rudolf v.r. 3. Nezavisna država Hrvatska Stručna područna škola u Zagrebu - odjel trgovine od škol.god. 1940/41. do 1943/44. - odjel trgovine - potpis Ravnatelja: Ing. Gomerči Rudolf v.r. 4. FNRJ - Narodna Republika Hrvatska Škola za učenike u privredi trgovačkog i ugostiteljskog smjera, Zagreb, Nova cesta Stručna područna škola - trgovački odjel od škol. god. 1944/45. do 1946/47. potpis Upravnika: Urgjević Hinko v.r. 5. FNRJ - Narodna Republika Hrvatska Škola za učenike u privredi trgovačkog i ugostiteljskog smjera, Zagreb, Ljubljanica b.b. Stručna područna škola - trgovački odjel od škol. god. 1947/48. do 1950/51. - potpis direktora: Urgjević Hinko v.r. 6. Škola za učenike u trgovini, Zagreb, Ulica 8. maja (ugao Ul. 8. maja i Gundulićeve) od škol. god. 1951/52. do 1955/56. - direktor: Trivanović Luka v.r. 7. Škola za učenike u trgovini, Zagreb, Trg J.F. Kennedya br. 4. od škol. god. 1956/57. do 1959/60.
 5. 5. 5 - direktor: Trivanović Luka 8. Trgovinska škola za učenike u privredi u Zagrebu, Trg Johna F. Kennedya br. 4. od škol. god. 1960/61. do 1963/64. - direktor: Omčikus Jelena 9. Školski centar za stručno obrazovanje kadrova u trgovini Trgovinska škola za učenike u privredi u Zagrebu, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. od škol. god. 1964/65. do 1973/74. - direktor Centra: Jagić Slavko direktor Škole: Stilinović Milan 10. Za napomenuti je: Trgovinska škola za učenike u privredi u Zagrebu je već od 1962/63. imala Područno odjeljenje u Zaboku od 1966/67. do 1972/73. " " Samobor od 1969/70. do 1973/74. " " Glina od 1972/73. do 1974/75. " " Krapina od 1972/73. " " Kostajnica Školski centar za stručno obrazovanje kadrova u trgovini 11. OOUR Trgovinska škola, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. i 5. (uprava na br. 4.) od škol. god. 1974/75. do 1977/78. - direktor Centra: Jagić Slavko - direktor Trgovinske škole: Stilinović Milan do 9. 1. 1979. 12. Trgovinski obrazovni centar, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. i 5. (uprava br. 4.) od 1978/79. do 1983/84. - direktor Centra: Jagić Slavko do 30.6.1981. Od škol. god. 1975/76. učenici se školuju po novom Nastavnom planu i programu - pripremni i završni stupanj srednjeg usmjerenog obrazovanja: - za pripremni stupanj nastava se izbodi u zgradi br. 4. - za završni stupanj usmjerenog obrazovana nastava se izvodi u zgradi br. 5. - od 1977/78. 13. Trgovinski obrazovni centar, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. i 5. (uprava br. 4.) - direktor Centra: Klepac Mladen od 1.9.19981. - pripremni stupanj obrazuje se u zgradi br. 4. - završni stupanj srednjeg usmjerenog obrazovanja obrazuje se u zgradi br. 5. 14. Trgovinski obrazovni centar "Cvetko (Većeslav) Flores", Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. i 5. (uprava br. 4.) od škol. god. 1984/85. do 1990/91. direktor Centra je do 31.8.1985. Klepac Mladen, a od " " 1.9.1985. do 8.5.1990. Ranđelović Stanislav v.d. direktor je od 9.5.1990. do 8.5.1991. Pervan Andrija 15. 1991/92. škol. god. Centar mijenja naziv u TRGOVAČKA ŠKOLA, Zagreb, i Trg J.F. Kennedyja br. 4. - v.d. direktor je Andrija Pervan 16. Trgovačka škola, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. - direktor: od 9.5.1991. do 31.8.2005. Škrobo Stanko 17. 1991./92. Trgovačka škola mijenja Nastavi plan i program prodavača, te se upisuju učenici za zanimanje prodavač u trajanju od tri godine. U školi su se školovali učenici po starom nastavnom planu i programu, III. (treći) i IV. (četvrti) stupanj prodavača određene struke i novo upisani učenici po trogodišnjem programu prodavač.
 6. 6. 6 škol. god. 1993/94. škola je samo u zgradi br. 4 Nakon završenog trogodišnjeg programa za zanimanje prodavač i završenog programa srednjeg usmjerenog obrazovanja prodavača III. i IV. stupnja škol. godine 1993/94. na završnom ispitu je bilo 20 razreda učenika srednjeg usmjerenog obrazovanja i 21 razreda učenika za zanimanje prodavač 18. Trgovačka škola, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. - ravnatelj: Stanko Škrobo škol. god. 1995/96. osim 20 razreda prodavača u Školu se upisuje i a. 2 razreda za zanimanje komercijalist 19. Trgovačka škola, Zagreb, Trg Johna F. Kennedyja br. 4. - v.d ravnatelj: od 1.9.2005. do 16.1.2006. Martinko Vida - ravnatelj Škole je Darko Grgurić od 17.1.2006. godine 2.2. Filozofija škole Slogan škole: Ne moraju svi biti odlični učenici, ali bi svi trebali postati odlični ljudi! Tumačenje simbolike grba Trgovačke škole:  Zlatna otvorena knjiga – znanje zlata vrijedno i osnovna ljudska vrijednost knjiga kao zlatni temelj obrazovanja za sva vremena.  Bijela vaga – iskrenost, pravednost, povjerenje, obvezni temelj svakog međusobnog odnosa a naročito prodavača i kupaca.  Plavi pokazivač balansa – boja neba, boja Zagreba, boja EU, pokazuje na knjigu znanja ali i znak nove pismenosti @ - interneta.  @ - čvrsto povezuje stranice knjige i cjelokupno znanje čovječanstva dostupno preko interneta.  Dva crvena kvadrata – asociraju na hrvatski grb i simbol hrvatske kvalitete (kakvoće).  Grb je bez okvira – slobodan i otvoren međusobnoj razmjeni znanja, informacija i dobara, jer je sloboda bit trgovine i napretka čovječanstva. (grb osmislio i tekst napisao: Krešimir Hublin, prof.)
 7. 7. 7 2.3. Vizija i misija škole Trgovačka škola je škola u kojoj se zbog pozitivnog ozračja učenici, profesori i roditelji ugodno osjećaju. Trudimo se biti škola u kojoj učenici mogu i vole učiti te škola u kojoj se svi dobro osjećamo! Škola može i mora biti mjesto tolerancije, nenasilja i dijaloga. Škola zadovoljava potrebe učenika u stjecanju općih i stručnih kompetencija. Škola pruža pomoć mladim ljudima da se bore protiv kriza i problema. Odgojna dimenzija škole vidljiva je na svakom nastavnom satu. U školi naglašeno treba njegovati tradicionalne vrijednosti kao što su znanje, pristojnost, kultura ophođenja, marljivost, upornost, pravednost, poštivanje starijih, poštivanje svojih profesora, poštivanje svojih kolega. Lijepo je ponašanje poželjno, a kućni red okvir je uljudnoga ophođenja učenika i profesora. Neprestano trebamo naglašavati da učenici s uljudnim ponašanjem imaju veće šanse za pronalazak boljega zaposlenja te je zato potrebno inzistirati na uljudnom komuniciranju. Također moramo učenicima omogućiti razvoj u školi koja je mjesto nulte tolerancije na bilo koji oblik nasilja i tako odgajati učenike da se problemi mogu rješavati na miran i uljuđen način. U najvećoj mogućoj mjeri potreban je individualan pristup učenicima pred kojima su jednaki zadaci, a različite mogućnosti. 3. ODGOJNO-OBRAZOVNE VRIJEDNOSTI I CILJEVI Odnosom dviju velikih grupa pristupa odgoju i njegovoj „moći“, nativista koji veliki značaj pridaju naslijeđenom i optimista koji su skloniji iskustvenom, dokazalo se da moramo uvažavati i njegovati oba. Bitno nam je, u vremenu visoke tehnologije, podići razinu samoodgoja, poticati svijest o tomu da rad na vlastitoj produkciji traje tijekom cijelog života čovjeka. Brze promjene traže prilagodbu. Ali za to treba ostvariti dobre temelje ne samo kroz vještine učenja nego i razvijanja drugih pozitivnih osobina. Tu je prvenstveno otvorenost prema novom, sloboda ličnosti, ali i kritičnost i tolerancija kao neizostavan uvjet prevencije negativnih pojava u kontaktima s drugima. Obrazovanje bi trebalo nužno razvijati najviše etičke kategorije: dobrotu, pravičnosti , istinoljubivosti i slobodoljubivosti. Potrebno je naučiti prihvaćati različitosti koje su sastavni dio svakodnevice. Mi u ovoj školskoj godini obrazujemo 6 učenika romske nacionalne manjine, imamo 1 strana državljana, 1 povratnik iz inozemstva. Učenici koji su osnovnu školu završili po primjerenom obliku obrazovanja je 51. Njegujući kulturu uvažavanja i poštivanja različitosti lakše ćemo valorizirati vlastite vrline, kao i nedostatke, te spoznati koliko zajedništvo može biti poticajno i značajno u poboljšanju kvalitete življenja. Da bi svi imali ista prava, svi imaju pravo da ne budu isti. Prihvaćanje interkulturalnog modela življenja u Europi preduvjet je razvoju demokratskog mišljenja i sudjelovanja u njegovom razvoju. Naravno da ćemo u ovaj proces neminovno uključiti i roditelje, jer stari didaktički trokut: učenik- nastavnik-roditelj još uvijek se potvrđuje kao čvrsta forma. Uz neizbježna prilagodbe potiče i održava ravnotežu u postignućima učenika. Trijada traži uvažavanje odnosa partnerstva, međusobnog povjerenja. Kažemo da čovjek tijekom svoga razvoja preuzima način mišljenja, osjećanja i ponašanja svoje sredine. Sociološkim rječnikom rečeno inkulturira se. Budući da su komunikacijske vještine sastavni dio svake djelatnosti, neizostavne su i ovdje. Potpomažući kvalitetu inkulturiranja naših učenika promovirat ćemo nultu toleranciju prema nasilju, alkoholu, opojnim sredstvima. U stalnom kontaktu sa realizatorima praktične nastave također poticati navedeno, kako bi rad u školi pomogao kvalitetnijoj praksi i obrnuto.
 8. 8. 8 Kroz suradnju sa vanjskim institucijama istaknuti sve negativne posljedice za društvo, bez uljepšavanja, ali i bez senzacionalizma. Od najgoreg smrtnog ishoda do razorenih obitelji, kriminala, različitih oblika delinkvencije, te skupih i upitno uspješnih tretmana resocijalizacije i liječenja. U cjelokupnom procesu, a velikim dijelom i kroz nastavu tjelesne i zdravstvene kulture isticati važnost zdravih stilova života, te poticanja zaštite okoliša u kojem živimo. Odgajati i obrazovati trebamo učenike koji će poslije naše škole imati znanje, znati ga upotrijebiti, koji će biti marljivi i kvalitetno živjeti s drugima Razvijati temeljne kompetencije (jezično-komunikacijske, matematičke, informatičko-tehnologijske, poduzetničke, socijalne i građanske) kako bi bili konkurentni u europskom okviru. Njegovati i diferencirati estetske sadržaje kako kroz predmet promocijskih aktivnosti, tako i u cjelokupnom izgledu škole i prostora oko nje. Odgajati i obrazovati učenike koji će biti osposobljeni za cjeloživotno učenje i samostalno samoorganizirano učenje kako bi se suočavali sa stalnim promjenama, znali pronalaziti rješenja i mogućnosti za sebe i druge Razvijati i njegovati vještine ka inovatorstvu, poduzetništvu sa ciljem osobnog razvoja i napretka sredine u kojoj djeluje. Putem vijeća učenika učiti ih o preuzimanju odgovornosti za događanja u školi i užoj sredini, poticati na inicijativu i rješavanje problema u okviru mogućnosti. Diferencirati razine kompetencija te tako širiti krug suradnika kroz pojedina događanja i situacije. Kroz satove razrednika, te radioničke oblike druženja tijekom školovanja razvijati kulturu odgovornosti za samoga sebe, za bližu i širu zajednicu, kritično promišljanje. Uz navedeno pridodajmo i to da slika mladog čovjeka postaje potpuno i sa osvješćivanjem vlastitog povijesnog i kulturnog nasljeđa i nacionalnog identiteta. Zadovoljstvo učenika i profesora i dobra suradnja sa roditeljima cilj nam je i težnja. Naravno da nas sve navedene specifičnosti često dovode u situacije promjene dinamike rada. U našoj radnoj sredini uočili smo i potrebu rada sa roditeljima. Podsjećanje, definiranje, poticanje na stalnu suradnju i na to da njihova uloga još ima intenzivan utjecaj na razvoj i uspjeh djeteta. Za postignuće svih ovih ciljeva treba nam stalno praćenje, revaloriziranje i osuvremenjivanje odgojno- obrazovnog procesa, kao i usavršavanje nastavnika. Društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti Najznačajnije vrijednosti na koje posebnu pažnju usmjerava školski kurikulum:  ZNANJE I VJEŠTINE  KREATIVNOST I PODUZETNIČKI DUH  ODGOVORNOST  INOVATIVNOST Odgojno-obrazovni ciljevi:  osigurati način poučavanja učenika koji će poticati i unaprjeđivati njihov kompletan razvoj u skladu sa sposobnostima i sklonostima  razvijati svijest učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta  promicati i razvijati različite oblike zdravih stilova života, športske i humanitarne aktivnosti, stručne ekskurzije te promicanje svih organiziranih i smislenih događanja s ciljem prevencije delinkvencije  odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim vrijednostima, isticati ljudska prava radi poštivanje različitosti  razvijati težnju za aktivnim sudjelovanjem u životu zajednice  osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i strukovnih kompetencija, shvaćanje promjenjivosti društveno-kulturnog konteksta
 9. 9. 9 naziv aktivnosti, programa / projekta „Pokreni novi smjer“ nositelji aktivnosti, programa/ projekta Ambidekster klub Voditelji projekta: Ana Podvorec, prof. socijalni pedagog ciljevi aktivnosti, programa / projekta • prevencija viktimizacije mladih u lancu trgovanja ljudima te senizbilizacija javnosti za proaktivno djelovanje u smjeru zaštite djece i mladih od viktimizacije • razvijanje samozaštitnih i asertivnih oblika ponašanja u mladih kako bi smanjili rizična ponašanja i znali izbjeći potencijalno opasne situacije • doprinos u razvoju socijalno odgovornog ponašanja u mladih • doprinos u razvoju prosocijalnih stavova i vrijednosti u mladih • doprinos u razvoju samopoštovanja i samopouzdanja u mladih • doprinos u razvoju sposobnosti mladih za adaptivno i konstruktivno ponašanje namjena aktivnosti, programa / projekata Aktivnosti programa „Pokreni novi smjer“ namijenjene su učenicima četvrtog razreda. način realizacije aktivnosti, programa / projekta Cilj projekta „Pokreni novi smjer“ je razvoj specifičnih vještina i znanja koje će pridonijeti asertivnom i samozaštitnom ponašanju u mladih, učenika i učenica u završnim razredima srednjih škola te podizanje razine informiranosti o problematici trgovanja ljudima. Također je specifičan cilj ovog projekta projekta senizbilizirati javnosti za proaktivno djelovanje i međusobno povezivanje svih relevantnih dionika u lokalnim zajednicama u smjeru zaštite djece i mladih od viktimizacije, budući da su djeca i mladi kao psihosocijalno osjetljiva društvena skupina u lancu trgovanja ljudima posebici izloženi. vremenik aktivnosti, programa / projekta, (broj sati tjedno, broj uključenih učenika) U projektu će se provoditi slijedeće aktivnosti: • „Novi izazovi“- program edukacije mladih Program je namijenjen učenicima završnih razreda srednjih škola, obuhvaća ciklus od tri radionice:  Pojavni oblici trgovine ljudima i rizične situacije/okruženje u kojoj mladi mogu biti izloženi  Društveni kontekst trgovine ljudima s naglaskom na društveni kontekst rodne ravnopravnosti  Razvijanje samozaštitinih fakotra i informiranje o asertivnim i samozaštitinim oblicima ponašanja u rizičnim situacijama (listopad- studeni) • Novi izazovi ,nova scena u dva, tri trena“- dramske radionice u svrhu kreiranja forum scene na temu opasnosti od trgovanja ljudima dramske radionice i kreiranje forum scene imaju za cilj potaknuti u grupi posebice motiviranih mladih daljnje promišljanje o problematici trgovanja ljudima i samozaštitnog ponašanja kroz kreativnu tehniku forum teatra i drugih dramskih tehnika. Uključeni mladi će kroz ciklus od četiri radionice imati zadatak postaviti forum
 10. 10. 10 • NEOformalno - neformalno o formalnome Također smo prijavili sudjelovanje u projektu Hrvatskog debatnog društva, NEOformalno - neformalno o formalnome, koji surađuje s udrugom HERMES, a financira se od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport. Projekt NEOformalno - neformalno o formalnome zamišljen je kao aktivnost kojem se među učenicima zagrebačkih srednjih škola (gimnazija, strukovnih i obrtničkih) prvo mapira razina političke pismenosti, a zatim temeljem nalaza kroz radionički tip podučavanja upoznaje s njihovim pravilima. Cilj projekta je povećati svijest mladih o aktivnoj građanskoj participaciji te ponuditi rješenje sveprisutnoj apatiji mladih političkim i društvenim životom. Konkretnom aktivnosti u projektu uključuje fokus grupu s učenicima i učenicama svake godine (po tri predstavnika po godini), zatim radionici o pravima mladih i aktivnom sudjelovanju u društvu te završnu aktivnost u Gradskoj skupštini • UDRUGA DIM Suradnju sa udrugom Dim namjeravamo nastaviti čim nam udruga pošalje nove planove. scenu na temu trgovine ljudima kako bi istu prikazali svojim vršnjacima Obuhvat: 1 skupina korisnika* 5 radionica= 20 sati dramske edukacije (Listopad- studeni) • Događaji “ Novi izazovi ,nova scena u dva, tri trena“ (prosinac) način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja Uspješnost provođenja projekta evaluiraju korisnici i izvoditelji projektnih aktivnosti, ali i stručni suradnici škole. Korisnici ispunjavaju evaluacijske liste sa ciljem procjene korisnosti tretmana. Izvoditelji grupnog rada po završetku projekta procjenjuju svakog pojedinog korisnika , u odnosu na postavljene ciljeve na početku tretmana. Roditelji učenika uključenih u tretman također uz pomoć evaluacijske liste procjenjuju eventualne pomake koji su nastali tijekom grupnog rada. Izvješće izvoditelja aktivnosti uključuju ukupan broj korisnika uključenih u projektne aktivnosti, razred korisnika, izvoditelje aktivnosti, broj održanih sati, opis i ostvarenost aktivnosti, ciljevi aktivnosti te opis procesa, odnosno komentare izvoditelja. O pojedinim aktivnostima tražimo stručno mišljenje od stručnog tima škole usmenim putem. Evaluaciju projekta provodimo radi usavršavanja i unapređivanja projektnih aktivnosti. troškovnik aktivnosti, projekta podmiruje Ambidekster klub, financijska potpora: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
 11. 11. 11 4. KALENDAR RADA TRGOVAČKE ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2013./2014. Blagdani i državni praznici u RH Dani koji se odrađuju 8.10.2013. Dan neovisnosti 7.10. 2013. odrađuje se 12.10.2013 1.11.2013. Svi sveti 2.5. 2014. odrađuje se 26.4.2014 25.12.2013. Božić 26.12.2013. Sveti Stjepan Nenastavni dani i dani godišnjeg odmora 1.1.2014. Nova godina 6.1.2014. Sveta tri kralja Državna matura 20.4.2014. Uskrs ljetni rok: 20.5.2014.-9.6.2014. 21.4.2014. Uskrsni ponedjeljak jesenski rok: 21.8.2014.-8.9.2014. 1.5.2014. Praznik rada 19.6.2014. Tijelovo Kraj nastave za završne i ostale razrede 22.6.2014. Dan antifašističke borbe 25.6.2014. Dan državnosti 5.8.2014. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 15.8.2014. Velika Gospa pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 1 2 3 4 5 6 5. 1 2 3 9. 2 3 4 5 6 7 8 1. 7 8 9 10 11 12 13 6. 4 5 6 7 8 9 10 10. 9 10 11 12 13 14 15 2. 14 15 16 17 18 19 20 7. 11 12 13 14 15 16 17 11. 16 17 18 19 20 21 22 3. 21 22 23 24 25 26 27 8. 18 19 20 21 22 23 24 12. 23 24 25 26 27 28 29 4. 28 29 30 31 9. 25 26 27 28 29 30 13. 30 5. pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 13. 1 2 3 4 5 1 2 19. 2 3 4 5 6 7 8 14. 6 7 8 9 10 11 12 I.t. 3 4 5 6 7 8 9 20. 9 10 11 12 13 14 15 15. 13 14 15 16 17 18 19 17.u 10 11 12 13 14 15 16 21. 16 17 18 19 20 21 22 16. 20 21 22 23 24 25 26 18. 17 18 19 20 21 22 23 22. 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 19. 24 25 26 27 28 23. 30 31 pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 2 23. 1 2 3 4 5 6 28. 1 2 3 4 31. 3 4 5 6 7 8 9 24. 7 8 9 10 11 12 13 29. 5 6 7 8 9 10 11 32. 10 11 12 13 14 15 16 25 14 15 16 17 18 19 20 I.t. 12 13 14 15 16 17 18 33. 17 18 19 20 21 22 23 26. 21 22 23 24 25 26 27 30.u 19 20 21 22 23 24 25 34. 24 25 26 27 28 29 30 27. 28 29 30 31. 26 27 28 29 30 31 35. 31 28. pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 35. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 36. 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 37. 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 30 U/II. Rujan2012. Listopad2012. Studeni2012. početak-ujutro-I.turnus 21nastavnidan=4,2tjedna 22nastavnadana=4,4tjedna 20nastavnihdana=4tjedna Prosinac2012. Siječanj2013. Veljača2013. 15nastavnihdana=3tjedna 20nastavnihdana=4tjedna 15nastavnihdana=3tjedna Ožujak2013. Travanj2013. Svibanj2013. 21nastavnidan=4,2tjedna 17nastavnihdana=3,4tjedna 20nast.dan=4tjedna/10nast.d.=2tj.-završni Lipanj2013. Srpanj2013. Kolovoz2013. 10nastavnihdana=2tjedna
 12. 12. 12 KALENDAR IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠK. GOD. 2012./2013. A) Ljetni rok • 5. listopada 2013.- Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada • do 15. listopada 2013. - Rok za upoznavanje učenika sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnoga rada • do 20. listopada 2013. - Objavljivanje tema za završni rad (komercijalisti i prodavači) • do 31. listopada 2013. - Izbor tema za završni rad • do 1. travnja 2014. - Prijavljivanje obrane završnog rada / tajništvo škole/ od 9 do 13 sati - soba 44/I • do 7. lipnja 2013. - Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik /tajništvo škole/ uz potpisani konzultacijski list od mentora od 9 do 13 sati - soba 44/I • od 16. do 20. lipnja 2014. - Obrana završnog rada • 23. lipnja 2014. – Sjednica Povjerenstava za obranu završnih radova i Prosudbenog odbora: utvrđivanje uspjeha na obrani završnih radova i dokumentacija • 4. srpnja 2014. - uručivanje svjedodžbi B) Jesenski rok • do 10. srpnja 2014. - Prijavljivanje obrane završnog rada / učenička referada/ • do 19. kolovoza 2014. - Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik / učenička referada/ • 28. kolovoza 2014. - Obrana završnog rada • 29. kolovoza 2014. – Sjednica Povjerenstava za obranu završnih radova i Prosudbenog odbora • 3. rujna 2014. - Uručivanje svjedodžbi o završnom radu C) Zimski rok • do 30. studenog 2014. - Prijavljivanje obrane završnog rada • do 24. siječnja 2015. - Predaja završnog rada / učenička referada / • 2. veljače 2015. - Obrana završnog rada • 3. veljače 2015. – Sjednica Povjerenstava za obranu završnih radova i Prosudbenog odbora • 5. veljače 2015. - Uručivanje svjedodžbi o završnom radu Razredni ispiti: LJETNI ROK: • za završne razrede: 5.,6.,7.,8.,9.,12.,13.,14. i 15.. svibnja 2014. (Sjednica 19. svibnja 2014.) • za ostale razrede: 4.,5.,6.,9.,10.,11. i 12.. lipnja 2014. (Sjednica 17. lipnja 2014.) JESENSKI ROK: • za sve razrede: 19.,20. i 21. kolovoza 2014. ( Sjednica 22. kolovoza 2014.) Popravni ispiti: I rok • za završne razrede : 9.,10. i 11. lipnja 2014. (Sjednica 12. lipnja 2014.) • za ostale razrede: 30. lipnja, 1. i 2. srpnja 2014. (Sjednica 3. srpnja 2014.) II rok • za sve razrede: 22., 25. i 26.. kolovoza 2014. ( Sjednica 27. kolovoza 2014.) Povjerenstvo za provođenje Državne mature: predsjednik povjerenstva Darko Grgurić, ispitni koordinator Vanda Maceković, prof. Članovi: Zora Marešić, prof. Ivana Pažanin, prof., Vesna Kučera - terzić, prof., Jasmina Posavec - Tušek, prof.
 13. 13. 13 5. RASPORED SATI I OBLICI SURADNJE Školsku godinu započeli smo uvodeći e-dnevnike u sve komercijalne razrede što će uvelike olakšati rad razrednicima, profesorima, a roditelji će imati uvid u ocjene u bilo kojem trenutku. Učenici programa prodavač i programa komercijalist imaju petodnevni radni tjedan (ne radi se subotom). Izuzetak predstavlja tečaj zaštite na radu koji se održava subotama u rujnu i listopadu za program komercijalist, jer se teorijska nastava za ovaj program održava pet dana u tjednu. Nastava se u jutarnjem turnusu održava od 705 do 1305 , a u popodnevnom od 1310 do 1905 sati. Program obrazovanja uz rad ne radi subotom. Raspored sati izrađuje se po smjenama. Satnica sadrži slijedeće podatke: prezime i ime nastavnika, predmete koje predaju pojedini nastavnici s naznakom broja sati svakog predmeta tjedno, ukupno zaduženje nastavnika u smjeni i sveukupno, raspored dežurstava nastavnika po danima,sate sastanka zajednice učenika razrednih odjela, sat primanja roditelja od strane pojedinih razrednika. Posebni rasporedi rada izrađuju se za obrazovanje uz rad, popravne ispite, završne ispite itd., te za dopunsku i produžnu nastavu. Sve satnice se urudžbiraju i na kraju pohranjuju u pedagoškoj dokumentaciji škole. Oblici suradnje a) Oblici suradnje s roditeljima Za svakog nastavnika utvrđuje se u rasporedu sati dan i sat primanja roditelja (1 sat tjedno). Uz ovo, nastavnici će davati kraće informacije roditeljima, primati isprike izostanaka i sl. za vrijeme velikog odmora (poslije 2. sata) ili po završetku nastave. Roditeljski sastanci utvrđuju se posebnim rasporedom. S roditeljima učenika I. razreda održat će se 4 sastanka. Prvi sastanak treba biti u razdoblju između 15. rujna i 15. listopada, na kojem će se dati informacije o sustavu obrazovanja te organizaciji i izvođenju nastave (kućni red, pravilnik o ocjenjivanju, raspored sati, školski kalendar). Drugi sastanak treba održati poslije sjednice za I. polugodište,treći tijekom ožujka i četvrti prije kraja II. polugodišta - svi s težištem na problemima učenja,discipline i izostajanja. S roditeljima učenika ostalih razrednih odjela održat će se tri sastanka, tj. bez onog na početku školske godine. Za organiziranje i vođenje roditeljskih sastanaka zaduženi su razrednici,a na sastanke se može pozvati i pedagog ili ukoliko okolnosti nalažu i ravnatelj škole. b) Suradnja s trgovačkim poduzećima Najintenzivnija suradnja provodi se s onim trgovačkim poduzećima u kojima se realiziraju nastavni programi praktične nastave, stručne prakse i strukovnih vježbi. Za organizaciju i provođenje svih oblika prakse prodavača i komercijalista, kontakte s odgovarajućim službama u trgovačkim poduzećima redovito održavaju voditeljica praktične nastave prof. Marija Jandrijević-Puntar i nastavnici praktične nastave. Posebna pozornost poklanja se suradnji s trgovačkim poduzećima za koje se obrazuju grupe učenika bilo u redovnom obrazovanju ili uz rad. Za ovu suradnju zaduženi su: organizatori praktične nastave i voditelj obrazovanja uz rad. Ravnatelj i pedagozi škole surađuju na ispitivanju i utvrđivanju obrazovnih potreba trgovačkih poduzeća u neposrednim kontaktima s trgovačkim poduzećima. Na temelju utvrđenih potreba za obrazovanjem stručno-pedagoška služba, u dogovoru s trgovačkim poduzećima, radi na izradi odgovarajućih programa i surađuje s tijelima nadležnim za njihovo donošenje.
 14. 14. 14 c) Suradnja s drugim školama Škola održava kontakte radi izmjene iskustava sa svim stručnim školama u Republici Hrvatskoj u kojima se izvode programi prodavača i komercijalista, s obzirom na rasterećenje učenika, zahtjeve tržišta rada ili daljnjeg školovanja, provođenje novog jedinstvenog modela obrazovanja za zanimanje prodavač, te međužupanijskog i državnog natjecanja u podsektoru trgovine za zanimanja prodavač i komercijalist. Planira se suradnja sa sličnim školama izvan naše države. Kontakte pretežno održava ravnatelj i voditelj međužupanijskog vijeća prof. Dubravka Liebl neposredno ili putem Udruge djelatnika trgovačkih škola Republike Hrvatske. Radi zajedničkog rješavanja kadrovskih, organizacijskih i drugih tekućih problema ravnatelj održava redovne kontakte sa školama u Zagrebu. Ove će školske godine biti intenzivirana suradnja sa svim srodnim školama u Republici Hrvatskoj u pripremama za osmišljavanje novih programa prema zahtjevima obveznog srednjoškolskog obrazovanja i uklapanja u europske obrazovne sustave. 6. DOPUNSKI I DODATNI ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD Dopunska nastava održavat će se za sve učenike koji izrazito zaostaju u svim nastavnim predmetima, bilo tijekom godine ili poslije I. i II. polugodišta. Dio nastavnih sati će se namijeniti učenicima završnih razreda programa komercijalist za pripremu državne mature iz ključnih predmeta: hrvatski jezik, matematika, strani jezici, te politika i gospodarstvo. Nastavnici svih predmeta davat će zainteresiranim učenicima individualnu pomoć. Programi dopunskog rada izrađuju se u skladu s individualnim potrebama učenika i čine sastavni dio pedagoške dokumentacije. Programi dopunskog i dodatnog rada izrađuju se u skladu s individualnim potrebama učenika i čine sastavni dio pedagoške dokumentacije. Planira se održati dopunska nastava i to: Hrvatski jezik : 1. prof. Marija Matijević - 35 sati Informatika : 1. prof. Martin ljudevit Čičak - 35 sati 2. prof. Slavko Zec - 70 sati Matematika : 1. prof. Sanja Barbarić – 70 sati 2. prof. Sanja Kesedžić – 70 sati 3. prof. Ivana Gašpar – 70 sati 4. prof. Mirjana Lazić - 70 sati Njemački jezik : 1. prof. Vesna Šišić - 35 sati 2. Jasmina Posavec - Tušek - 35 sati Ekonomska grupa predmeta, praktična nastava: 1. prof. Nela Vujević – 35 sati 2. prof. Dijana Periša - Šeneta - 35 sati 3. prof. Mirjana Papuga - 35 sati Zaštita na radu: 1. prof. Marija Jandrijević Puntar - 35 sati Ekološka grupa: 1. prof. Ivica Tonković - 35 sati
 15. 15. 15 2. prof. Dubravka Kovačić - 35 sati Povijest: 1. Ivo škrmeta - 35 sati Web grupa : 1. prof. Josip Rukelj - 70 sati Crveni križ : 1. prof. Vinka Martinec - 35 Planira se održati dodatna nastave i to: Hrvatski jezik : 1. prof. Marija Matijević - 32 sata 2. prof. Tomislava Marinković - 64 sata Matematika : 1. prof. Sanja Kesedžić – 32 sata Engleski jezik : 1. prof. Sandra Manestar - 32 sata 2. prof. Vesna Kučera-Terzić - 32 sata Njemački jezik : 1. prof. Vesna Šišić – 64 sati Politika i gospodarstvo: 1. prof. Katica Denona – 64 sati 7. RAD S UČENICIMA KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNU ŠKOLU PO PRIMJENOM OBLIKU ŠKOLOVANJA Sukladno odredbama Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju, u svezi s načinom prijave na natječaj i upis u srednje škole, ove godine smo upisali 11 učenika prvog razreda za zanimanje prodavač i 11 komercijalista koji će nastavu pratiti po prilagođenom programu, odnosno u redovnom programu uz individualizirani pristup. U prvim razredima je i dvoje učenika sa individualiziranim pristupom upućenih na ponavljanje razreda u prethodnoj školskoj godini, pa je ukupan broj 13 učenika. Dio učenika treba i stručnu pomoć defektologa - rehabilitatora. U drugim razredima 1 je učenika kojima treba primjenu individualiziranog postupka kod prodavača i 1 među komercijalistima. Prilagođeni program predviđen je za 7 prodavača i jednog komercijalistu. U programu prodavača jedan je učenik sa individualiziranim pristupom. U 3 razredima 13 prodavača i 4 komercijalista imaju teškoće u razvoju. Komercijalista je po individualiziranom postupku 3, a prilagođeni program ima jedan polaznik. Kod prodavača individualizirani postupak ima 9, a prilagođeni program 4. U četvrtom razredu komercijalnog programa jedna je učenica po prilagođenom programu. Ukupan broj učenika u ovoj školskoj godini je 51 učenik. Svi oni učenici su integrirani u redovite razredne odjele, uz uvažavanje specifičnosti njihovih teškoća, prate nastavu po redovitom programu. Da bi ostvarili ciljeve i zadatke koji se pred njih postavljaju učinit će se sljedeće: 1. Učenike prvih razreda rasporediti po razrednim odjelima, vodeći računa o ukupnom broju učenika u razredu, kao i afinitetu razrednika za rad sa takvim učenicima NOSITELJ POSLA : ravnatelj, pedagozi, programer-satničar 2. Održati radni dogovor s razrednicima u čijim razrednim odjelima se nalaze učenici s teškoćama u praćenju određenih nastavnih sadržaja. NOSITELJ POSLA : razrednici i pedagozi. 3. Održati sjednice Razrednih vijeća odjela u kojima se nalaze učenici s teškoćama, na kojima ih upoznati s vrstama teškoća svakog učenika i dogovoriti način prilagodbe nastavnih sadržaja, te individualiziranih postupaka i oblika rada koji će se primjenjivati u radu s njima.
 16. 16. 16 NOSITELJ POSLA : razrednici, članovi Razrednih vijeća tih razrednih odjela, pedagozi. 4. Na sastanku stručnih aktiva hrvatskog jezika i matematike, nastavnici-sustručnjaci će razmijeniti iskustva i utvrditi zajedničke elemente pomoći učenicima, praćenja i ocjenjivanja njihova uspjeha, poštujući pritom vrstu i stupanj teškoće kod pojedinog učenika. NOSITELJ POSLA : voditelji stručnih aktiva i pedagozi. 5. S učenicima prvih razreda obaviti pojedinačne razgovore u cilju formiranja potpune slike o dosadašnjem školovanju i postignutom uspjehu, njihovim obiteljskim prilikama-uključujući i kvalitetu komunikacije između roditelja i ostalih ukućana s djetetom, odgojne postupke roditelja, eventualne negativne pojave u obitelji, njihove radne navike, suradnju roditelja sa školom, njihove vlastite procjene uspješnosti, jesu li imali raniji psihološki ili sličan tretman itd. Upućivanjem pisanih zahtjeva školama koje su prethodile našoj tražimo i pismenu potvrdu gore navedenih stavki (članovi stručnih timova ili pojedinačni odgojno-obrazovni radnici koji su sudjelovali u radu s djetetom. Budući da nemamo logopeda kao člana stručno razvojne službe kontaktirat ćemo ustanove kod kojih su djeca u tretmanu. Po potrebi izvještavat ćemo ih o uspjehu učenika. S učenicima starijih razreda proanalizirati prošlogodišnje rezultate i stečena iskustva u našoj školi. NOSITELJ POSLA : pedagozi. Tijekom godine redovito pratiti, analizirati stanje, poticati učenike na rad i po potrebi intervenirati, uključujući i roditelje učenika. Pomagati im u učenju, odnosno više u tome kako treba učiti, a po potrebi upućivati ih i stručnim institucijama koje im mogu pomoći. Na kraju nastavne godine izvršiti analizu postignutog na sjednicama razrednih vijeća i kao poseban segment (u okviru analize uspjeha na kraju školske godine) na sjednici Nastavničkog vijeća škole.
 17. 17. 17 8. PLANOVI I PROGRAMI RADA RAZREDNIKA Red broj PROGRAM RADA IME I PREZIME RAZREDNIKA FOND SATI 1 Osnovne informacije u svezi org. škole: struktura škole: o organizacija nastave (raspored sati) o nastavni planovi i programi o kućni red o organizacija rada učeničkog odbora i pomoć u njegovom osnivanju (predsjednik, zamjenik, blagajnik, knjižničari, učenici zaduženi za raspored sati) o suradnja s pedagogom o suradnja s učeničkim referentom o analiziranja uspjeha i odgojnih mjera (SRZ, sjednice) o način kontaktiranja s roditeljima (starateljima) o način opravdavanja izostanaka o rad školske ambulante i vrijeme u kojem se mogu obavljati zdravstveni pregledi o školske akcije (humanitarne,ekološke) izleti, zajedničke posjete kinu, kazalištu, izložbama, sajmovima o obilježavanje blagdana I-A k : Sanja Kesedžić I-B k : Dubravka Kovačić I-C k : Gabrijela Čorković I-A : Josip Rukelj I-B : Marija Jandrijević - Puntar I-C : Helena Stopić I-D: Gordana Zelić I-E: Mirjana Lazić I-F: Ružica Maršić I-G: Vanda Maceković 70 2 Život i rad: o zajedničke sudbine o humanitarne akcije - vrijednost ideala, o jedinstva i solidarnosti, osjećaj osobne o pripadnosti i korisnosti o dijalog s vremenom ili vrijeme šutnje o zašto rat dehumanizira odnose među ljudima o ljubav je jača od mržnje 3 Kultura ponašanja - vječna tema: o odnos prema roditeljima,starijima kupcima u prodavaonici, profesorima u školi, drugim učenicima, prijateljima... o poštenje,iskrenost,tolerancija,razumijevanje o lijepo ponašanje u kući, školi, prodavaonici,prometu o oslovljavanje i pozdravljanje o pristojno komuniciranje o pomaganje djeci,nemoćnima,starijim osobama, o roditeljima,kolegama u razredu o tolerancija prema onima koji imaju drugačije mišljenje
 18. 18. 18 4 Razvijanje pravilnog odnosa: o prema sebi (samokritika) o prema drugim ljudima (članovima obitelji, starijim osobama,suprotnom spolu) o tolerancija, uvažavanje, prijateljstvo, solidarnost o prema materijalnim dobrima (čuvanje,odgovornost za rukovanje) o prema okolini - ekološki problemi II -A K : Marija Matijević II -B K : Gorana Vidović II -C K : Vlasta Brajčić II -D K : Vinka Martinec II - A: Luja Mikić II - B: Ivica Tonković II - C: Leon Arsovski 70 5 Važnost pravilnog odnosa prema radu: o učenje kao rad, planiranje, radne navike o redovito dolaženje na nastavu i redovito savladavanje nastavnog gradiva o disciplina, aktivnost, umor i dosada u školi o organizacija pomoći učenicima s teškoćama u učenju, te bolesnim učenicima o kako učiti : način i metode učenja o učenje, pamćenje i zaboravljanje o upućivanje na samostalnost u radu (samovrednovanje i samoocjenjivanje) kako prevladati strah od ispitivanja 6 Razgovor o radnim obvezama kao doprinos pojedinca za naše opće dobro: o učenje prema mogućnostima učenika o redovito izvršavanje domaćih uradaka o pomaganje slabijim učenicima (oblici pomoći) o uspjeh pojedinca - uspjeh grupe 7 Razgovor na temu prijateljstva: o da li je kolega iz razreda postao moj prijatelj o motivi zajedništva i života u razredu o teškoće komuniciranja o lažna solidarnost o problemi prilagođavanja ličnosti o poticaj za pravilan odnos prema drugima kroz pravilan odnos prema sebi i radu 8 Utjecaj i uloga škole na formiranje mlade osobe 9 Demokratski i humani odnosi između učenika i nastavnika i među samim učenicima
 19. 19. 19 10 Međuljudski odnosi - vječan psihosociološki fenomen (potreba za permanentnim pacificiranjem i humaniziranjem odnosa među ljudima) ličnost određuje međuljudske odnose, međuljudski odnosi određuju ličnost III-A K : Biserka Gulin III-B K : Božica Uroić III-C K : Gordana Drmić III-D K : Mirjana Papuga III-A : Ivana Gašpar III-B: Ivanka Spajić - Jug III-C: Đurđica Dvoraček III–D : Ivan Pritišanac III –E : Zora Marešić III - F : Mirjana Pavičić 70 64 11 Potkultura i trendovi u današnjem društvu 12 Funkcija medija u odgoju mladih: prednosti i nedostaci radija i televizije pred ostalim sredstvima masovnog komuniciranja 13 Humanizacija odnosa među spolovima: o spolni identitet mladog čovjeka o razlika psihofizičke konstitucije muškarca i žena o opći psihodinamički principi odnosa među spolovima o kontracepcija - brak 14 Problem nataliteta u Hrvatskoj 15 Filozofijsko promišljanje o pojmu morala i nemorala 16 Erotizam u svakodnevnom životu 17 Higijena, zdravlje, ishrana: o zdravlje i briga o zdravlju o higijena -osobna higijena,higijena prostora o odnos prema kalorijama,tjelesnom razvoju i aktivnosti 18 Odgovornost za svoje i tuđe zdravlje: o Alkoholizam, narkomanija, pušenje, AIDS, kontracepcija o Kako izbjeći opasnosti alkohola i droge o Plavi telefon 19 Štetne ovisnosti: o alkohol, o droga - predavanje liječnika 20 Kako ostati emocionalno stabilan, kako postići opće, vedrije, raspoloženje i imati optimistički stav, te kako isto prenijeti na one oko sebe 21 Problem destrukcije i namjernog uništavanja dobara 22 o
 20. 20. 20 23 o knjiga - izvor novih saznanja,zabava o zdrav duh u zdravom tijelu o uključivanje u rad humanitarnih organizacija o razvijanje interesa za kulturne priredbe,čitanje, o glazbu,šport,njegovanje hobija o ponuditi nekoliko načina koji će ispuniti o vrijeme i "dušu" IV-A K : Vida Martinko IV-B K : Ivo Škrmeta IV-C K : Tomislava Marinković 64 24 Upute za samoobrazovanje – mogućnosti 25 Moje buduće zanimanje: o što su učenici očekivali od škole i da li su zadovoljni postignutim o prva iskustva u trgovačkim radnjama Moje buduće zanimanje - analiza rada: o što smo naučili i stekli ove šk. god. o koliko smo blizu dobrom i uspješnom prodavaču / komercijalisti o mogućnosti daljnjeg školovanja o zaposlenje kao način zadovoljenja egzistencijalnih problema o mogućnost zapošljavanja, natjecanje, radni odnos i prava, sindikalno organiziranje o priprema za završni ispit (upute,savjeti) 26 Priprema za godišnju sjednicu/ kraj šk. god.: o osvrt na zajednički rad RZ o zadovoljstvo postignutim u ovoj šk. god. o gdje je pogreška? o obrazloženje postignutog uspjeha, pohvala, kazni o da li je ostvarena rasterećenost učenika Sve se glavne teme obrađuju u svim razredima, ali dubina, opseg i način realiziranja svake teme ovisit će o uzrastu i zainteresiranosti učenika. U provođenju programa zdravstvenog odgoja aktivno će sudjelovati i dr. Vlasta Mandac spec. školske medicine zadužena za učenike Trgovačke škole u Zagrebu.
 21. 21. 21 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI Učenicima će se ove školske godine ponuditi sljedeće slobodne aktivnosti R.br. Program slobodnih aktivnosti Ime i prezime djelatnika Godišnji fond sati 1. Literarna grupa Zora Marešić, prof. hrvatskog jezika 35 Uredništvo šk. lista Luja Mikić, prof. hrvatskog jezika / Uredništvo šk. lista Marija Matijević, prof. hrvatskog jezika / Uredništvo šk. lista Vlasta Brajčić, prof. hrvatskog jezika / Govornička grupa Kristian Santo, prof. hrvatskog jezika 35 2. Grupa za povijest Gorana Vidović, prof. povijesti 35 3. Humanitarna grupa Vida Martinko, prof. TZK-a 35 4. Prevencija ovisnosti Dijana Periša - Šeneta, prof. EGP-a 35 NATJECATELJSKE GRUPE 5. Njemački jezik Vesna Šišić, prof. njemačkog jezika 6. Engleski jezika Gabrijela Čorković, prof. engleskog jezika Sandra Manestar, prof. engleskog jezika 7. PRODAVAČ 2014. Ivan Pritišanac, prof. EGP-a Stjepan Brzak, prof. EGP-a Katica Nakić, prof. EGP-a Mirjana Rubčić Fabris, prof. EGP-a Ivanka Spajić - Jug, prof. EGP-a Tanja Šilović, prof. EGP-a Verica Jakić, prof. EGP-a Katica Denona, prof. EGP-a Božica Uroić, prof. EGP-a Branka Uglešić, prof. EGP-a Danica Poljičak, prof. EGP-a Marija Jandrijević - Puntar, prof. EGP-a Mirjana Papuga, prof. EGP-a Mario Adžamić, prof. EGP-a
 22. 22. 22 8. KOMERCIJALIST 2014. Danijela Sekić, prof. engleskog jezika Mirjana Pavičić, prof. EGP-a Biserka Gulin, prof. EGP-a Gordana Drmić, prof. EGP-a Tanja Šilović, prof. EGP-a Nela Vujević, prof. EGP-a Dijana Periša - Šeneta, prof. U K U P N O
 23. 23. 23 10. EKSKURZIJE I STRUČNE POSJETE Kroz operativne programe nastavnika može se vidjeti da su planirane razne stručne posjete učenika: Zagrebački velesajam ( jesenski, proljetni, specijalizirani : Promet i logistika, Interliber, Modernpak, Obrtništvo, Energetika, dani mode, Dani ljepote, Biam ), posjeta gospodarstvenim organizacijama, povijesni muzej, prirodoslovno - matematički muzej, tehnički muzej , kazališne predstave. Planiraju se sljedeće stručne posjete u okviru praktične nastave, stručne prakse i strukovnih vježbi – sukladno robi i trgovinskom poslovanju: o za učenike I. razreda 1. Podravka – Koprivnica 2. Koestlin – Bjelovar 3. Vindija – Varaždin 4. Sirela – Bjelovar 5. Zdenka – Veliki Zdenci 6. Karlovačka pivovara – Karlovac 7. Straža- Hum na Sutli 8. Gavrilović – Petrinja 9. Mlinar – Križevci o za učenike II. razreda 1. Levis - Varaždin 2. Varteks – Varaždin 3. Tvornica papira – Zagreb 4. Lisca - Sevnica 5. Vindija – Varaždin (skladište) 6. Dilj – Vinkovci 7. Spačva - Vinkovci o za učenike III. razreda 1. Rogaška tvornica stakla - Rogaška 2. Gorenje– Varaždin 3. Tvornica keramike- Krapina 4. Fructal - Ajdovščina 5. Končar – Zagreb 6. Tvornica duhana Rovinj Planovi za stručne ekskurzije će biti dogovoreni na stručnim aktivima poznavanja robe i ekonomske grupe predmeta do 15. siječnja 2014. godine. Stručno –edukativne ekskurzije se planiraju i u okviru regionalne zajednice „Radna zajednica Alpe- Jadran“ s posebnim naglaskom na regije naših susjeda Republike Italije (Lombardija, Veneto, Furlanija-Julijska krajina i Trentino-Alto Adige) i Republike Austrije (Koruška, Štajerska, Gornja Austrija i Gradišće). Maturalne večere se mogu također planirati u Zagrebu i izvan Zagreba, ali svakako u terminima poslije završene nastave i prije podjele završnih svjedodžbi. Plan stručnih posjeta će se razmatrati na kolegiju tijekom školske godine i one će se realizirati u dane praktične nastave / stručne prakse ili u sklopu strukovnih vježbi u vremenu tijekom ožujka i travnja 2014. godine. Za djelatnike je također predviđena jedna stručna ekskurzija u vremenu tijekom ožujka i travnja 2014. godine ukoliko će škola moći osigurati materijalna sredstva za izvođenje istih. Maturalne ekskurzije planiraju se za vrijeme proljetnih i ljetnih praznika u dogovoru s roditeljima učenika, razrednikom i agencijom koja će organizirati ekskurziju.
 24. 24. 24 11. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Nositelji: 1. Pedagoška služba škole: prof. Belinda Bočina, prof. Marija Jurić 2. Voditelj izvannastvane aktivnosti: prof. Dijana Periša Šeneta Važnost provođenja programa: Korištenje sredstava ovisnosti neposredno ugrožava život i zdravlje, psihičko i socijalno funkcioniranje pojedinaca. Negativne posljedice za društvo su gubitak ljudskih resursa, razaranje obitelji, kriminal, skupi i vrlo često neuspješni zdravstveni i resocijalizacijski tretmani… Prevencija ovisnosti koja je usmjerena prema učenicima ima za cilj cijelo odgojno područje škole i nije povezana s određenim nastavnim predmetom. Najvažniji odgojni cilj je da se djeca razviju u osobe koje same odlučuju, sigurne su u sebe, odgovorno se odnose prema sebi i drugima te im ne trebaju opojna sredstva za oblikovanje života i prevladavanje teških nedaća. Ciljevi:  Razumijevanje ovisnosti kao prepreke ka ostvarivanju pozitivnih životnih ciljeva  Povećanje znanja i usvajanje točnih informacija o kratkoročnom i dugoročnim utjecajima duhana, alkohola, modernih medija i raznih vrsta droga na živčani sustav, doživljavanje i ponašanje pojedinaca i zajednice, bez senzacionalizma  Razvijanje pozitivnih stavova prema životu bez ovisnosti i samozaštitnog ponašanja Ciljna skupina: neposredno – učenici – predstavnici razrednih odjela cijele škole ( po 1 učenik = 30 učenika), a putem njih i razrednika – posredno svi učenici Sudionici:  Svi nastavnici, a posebno razrednici i nastavnici izvannastavnih aktivnosti  Ravnatelj, pedagozi, knjižničari  Učenici i njihovi roditelji  Psihologinja s klinike za ovisnosti (KB Sestra milosrdnica)  Doktorica područne školske ambulante  Djelatnik pripadajući PU Zagreb – Maksimir Aktivnosti:  Obrada aspekata teme u okviru satova razredne zajednice, roditeljskih sastanaka, grupe izabranih učenika, Nastavničkog vijeća, predavanja psihologinje, liječnice, policijskog djelatnika (usmena izlaganja uz prezentaciju u Powerpoint- u)  Anketiranje znanja i stavova učenika glede životnih ciljeva, ovisnosti, korištenja slobodnog vremena putem upitnika  Izrada obrazovnih materijala za nastavnike, učenike i roditelje (Powerpoint)  Izrada plakata i slogana glede raznih aspekata teme (prema željama učenika)  Gledanje, analiza sadržaja i diskusija filma koji se bavi temom ovisnosti ( npr. Gia, Dnevnik sportaša, Trainsporting, Ta divna Splitska noć) – preporuka učenicima  Radionice za učeničku temu: Životni ciljevi i razne ovisnosti (alkohol, pušenje, droga, Internet, kockanje), životne vještine za adolescente  Radionica za roditelje na temu: Unapređivanje roditeljskih vještina  Školska debata na temu: Može li se izbjeći zamka ovisnosti  Savjetovanje i promicanje zdravog i kreativnog načina života učenika S učenicima prvih razreda (putem radionica) odradit će se sljedeće teme:  Ovisnost se ne događa drugima i posebnima
 25. 25. 25  Droga, ovisnost, kriza, tolerancija  Zbog čega droge uzimaju adolescenti  Rizik u životu  Kako rješavamo životne probleme i donosimo odluke?  Kako odolijevati socijalnom pritisku?  Kako izbjeći dosadu?  A kakao sa znatiželjom??  Što znači biti odrastao?  Tko sam ja? – pojam o sebi  Kakva sam osoba – koliko vrijedim?  Kako ojačati samopoštovanje – koliko smo svjesni svojih osjećaja i kako ih izražavamo  Kako ojačati samopoštovanje - kako kontrolirati neugodne emocije?  Kako ojačati samopoštovanje – kontrola straha  Kako ojačati samopoštovanje – kontrola bijesa  Kako postupati s tuđom ljutnjom?  Kako reagirati na uvrede, kako rješavati konflikte?  Depresija – što je to? Kako se boriti protiv nje?  Koje su posljedice uporabe droge?  Legalne droge – kava i duhan  Legalne droge – alkohol  Ilegalne droge – marihuana  Ilegalne droge – psihostimulatori  Ilegalne droge – psihodepresori  Ilegalne droge – halucinogeni i zlouporaba otapala  Što učiniti sa spoznajom da netko uzima drogu?  Suradnja sa lokalnom zajednicom i ostalim subjektima koji brinu o ovisnostima (MZOŠ, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Zagreb – Sektor za obrazovanje i mlade, školska ambulanta kvart Maksimir, IV policijska postaja za za Maksimir, ustanove za sprječavanje i liječenje ovisnosti u Zagrebu, nevladine organizacije koje se bave tretmanom ovisnika i prevencijom ovisnosti)  Stvaranje baze podataka rizične skupine učenika Evaluacija: Ukupnost provedenih planiranih aktivnosti Broj izrađenih obrazovnih materijala i plakata Povratne informacije učenika kroz diskusiju, debatu i ponovljeni upitnik Smanjenje slučajeva konzumiranja sredstava ovisnosti u školi
 26. 26. 26 12. PROGRAM MJERA SIGURNOSTI U ŠKOLI Analizirajući dosadašnja iskustva u provođenju mjera sigurnosti u školi, nameće se potreba intenziviranja pojedinih mjera sigurnosti koje će se provoditi kroz posebni program. Školsku godinu smo započeli sa 790 učenika (30 razredna odjela) i 75 polaznika u programu u obrazovanju odraslih (2 razredna odjeljenja) - nakon produljenja upisnog roka utvrdit će se točan broj polaznika u obrazovanju odraslih te koliko je potrebno razrednih odjeljenja . Ovako veliki broj ljudi koji svakodnevno „cirkulira“ školskim prostorom pitanje sigurnosti stavlja u red prioriteta svih školskih aktivnosti. Ulaz u zgradu se kontrolira od 600 do 2200 sata (na ulazu zgrade nalazi se osobe u prijemnoj službi) . Ostvarene su sve bitne pretpostavke za uspješno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa (prostorni i drugi materijalno tehnički uvjeti, stručno zastupljena nastava, osigurano obavljanje praktične nastave i stručne prakse za sve učenike, ustroj rada svih službi i dr...). Međutim, činjenice da relativno velik broj učenika ima izrečene pedagoške mjere za neprihvatljivo ponašanje, znatan broj učenika dolazi iz nestimulativnih obiteljskih sredina, oko polovice roditelja slabo ili nikako ne surađuju sa školom, raste broj učenika – ovisnika o duhanu, alkoholu i drugim sredstvima ovisnosti, što je raširena pojava među tinejdžerskoj populaciji) upućuju na potrebu maksimalne angažiranosti svih činitelja u školi i njenom socijalnom okruženju. NOSITELJI I PROVODITELJI PROGRAMA : Nastavničko vijeće, Razredna vijeća kao stručni organi i svaki njihov član u sklopu svojih obaveza i zaduženja, razrednici, pedagozi škole, knjižničarke, Vijeće učenika, Vijeće roditelja, školska liječnica, Centri za socijalnu skrb s područja odakle dolaze naši učenici, Policijska postaja Maksimir i sami učenici kroz nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. CILJ PROGRAMA: Afirmacija pozitivnih vrijednosti, suočavanje s postojanjem problema nesigurnosti i nasilja, razvijanje spoznaje o opasnostima od oružja, razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja kod učenika, pomoć učenicima u životnim opredjeljenjima, pozitivno usmjeravanje i pomoć u organiziranju slobodnog vremena, uključivanje učenika u sportske aktivnosti i druge kreativne sadržaje, kako u školi, tako i izvan škole. SADRŽAJE, METODE I OBLIKE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA S UČENICIMA postaviti tako da pridonose razvijanju otpornosti učenika na negativne utjecaje – promicati pozitivne vrijednosti, socijalno prihvatljivom ponašanju i korištenju emocionalne inteligencije. Tako stvarati pozitivnu školsku klimu, kao preduvjet za kvalitetno usvajanje znanja, vještina, sposobnosti i navika naših učenika. NOSITELJI: Nastavnici, ravnatelj i stručne službe svojim individualnim pristupom i zajedničkim sudjelovanjem u radu stručnih tijela škole. RAD RAZREDNIKA Obuhvaćaju sadržaje u svezi sa suzbijanjem nasilnog ponašanja i posljedicama takvog ponašanja, ustrojstvo i organizaciju rada škole, kulturu ponašanja, odnos prema radu, međusobne odnose u razredu i školi, humanizaciju odnosa između učenika i nastavnika, humanizaciju odnosa među spolovima, pitanja morala, higijene, ishrane i zdravlja, odnos prema sredstvima ovisnosti, organiziranje i sadržajno provođenje slobodnog vremena, pripremu za buduće zanimanje itd.). Realizacija će se odvijati, prije svega , putem satova razredne zajednice uz primjenu nastavnih metoda: rješavanje problema, seminari, pedagoške radionice, igranje uloga, simulacije i dr.), zatim kroz projekt “Stop nasilju iza zatvorenih vrata” uz angažman učenika , roditelja i nastavnika i potrebnu pomoć školske liječnice, nadležnih službenika socijalne skrbi, policije- kontakt policajca za našu školu.
 27. 27. 27 Pedagozi škole će neposredno sudjelovati u spomenutim sadržajima i pružati stručnu pomoć svim sudionicima. Učenici se također upoznaju o tome kome i kako se prijavljuje nasilno ponašanje u školi i izvan škole (otvoreni telefoni pojedinih udruga i društava za psihološku pomoć, centrima za socijalnu skrb, policiji), a pedagozi i ravnatelj škole će postupati u skladu sa Protokolom postupanja u kriznim situacijama u školi (akt Gradskog ureda za obrazovanje i šport od 15. ožujka 2004. godine). NOSITELJI I PROVODITELJI : razrednici, vodstvo razrednih zajednica, Vijeće učenika, pedagozi, ravnatelj, školska liječnica, socijalni radnici, predstavnici policijske postaje. Navedene sadržaje dužni su provoditi svi akteri odgojno-obrazovnog procesa. Programima individualnog stručnog usavršavanja predviđene su prigodne teme za educiranje nastavnika, napose razrednika, kako prepoznati rane i neposredne znakove upozorenja kojima učenik traži pomoć od odraslih, jer prepoznavanje odaslanih signala je ključ za pravovremeno rješavanje problema. Nastaviti prošlogodišnji način suradnje s roditeljima i obogatiti je uvođenjem novih sadržaja (uključivanje roditelja u neke oblike nastavnog i izvannastavnog rada, izlete, akcije i druge aktivnosti u organizaciji Vijeća roditelja škole.) Uključiti posebne grupe roditelja (djece koja trebaju individualizirani pristup i djece sa zdravstvenim teškoćama) u savjetodavni rad (individualno i u skupinama) reafirmirati značaj didaktičkog trokuta : učenik-nastavnik-roditelj. NOSITELJI: razrednici, pedagozi, ravnatelj, ostali nastavnici i roditelji. Stalna je zadaća škole unaprjeđivanje kvalitete života i rada, koja treba rezultirati poboljšanjem uspjeha, a istovremeno djelovati reducirajuće na pojavu neprihvatljivog ponašanja naših učenika. Drugim riječima promijeniti odnos izrečenih mjera sprečavanja i pedagoških mjera poticanja, u korist ovih drugih. Dalje raditi na afirmaciji interdisciplinarnog tima i obogaćivanju njegovih sadržaja, oblika i metoda rada. Radi učinkovitog suzbijanja pojava nasilja potrebno je : - osposobiti sve djelatnike škole da znaju kako treba reagirati u kriznoj situaciji (hitno dojaviti policiji i hitnoj medicinskoj pomoći o ugroženosti učenika i zaposlenika škole ). - o svim uočenim tjelesnim ozljedama učenika izvijestiti razrednika, voditelja, pedagoga te ravnatelja škole, a oni obavještavaju liječnicu školske medicine i nadležni centar socijalne skrbi). - Prema Gradskom uredu za obrazovanje i šport i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa postupati prema Protokolu postupanja u kriznim situacijama. NOSITELJI : Nastavničko vijeće, Razredna vijeća, Interdisciplinarni tim pri školi i Povjerenstvo za praćenje ovog programa pri školi. S obzirom na višegodišnje iskustvo u provođenju preventivnog Programa ovisnosti u školi možemo reći da mjere izravno utječu na sigurnost u školi. Zato će se i ove godine prvih 6 razreda krenuti s programom prevencije putem satova razredne zajednice. Program sadrži 30 radionica za koje postoje izvedbeni programi. U ostalim razredima će se, također, prema izboru razrednika održati neke od ovih radionica. NOSITELJI : razrednici i pedagozi škole. Imajući u vidu specifičnosti u organizaciji i izvođenju nastave (prodavači su dva dana u tjednu na praktičnoj nastavi izvan škole, komercijalisti jedan dan na stručnoj praksi, obrazovanje odraslih i dr.) i nedostatan prostor, ovaj Program je “popis” sadržaja iz Godišnjeg plana i programa rada škole i aktivnosti iz zaduženja svakog profesora u okviru njegovog 40-satnog radnog tjedna, tako da nije moguće specificirati kolika su sredstva potrebna za svaku aktivnost i Program u cjelini. Pojave koje narušavaju sigurnosnu situaciju škola će rješavati, u okviru svojih prava i nadležnosti, zatim u okviru Interdisciplinarnog tima uz pomoć organa i institucija čiji su predstavnici u timu, a po potrebi uključiti Gradski ured i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Krajnji cilj svih mjera je stvaranje sigurne škole, a postupkom evaluacije će se utvrditi u kojim oblastima su postignuti dobri rezultati,a što će trebati korigirati i dopuniti u hodu, kao i u programu za narednu godinu. Predstavnike roditelja i učenika izabrat će se na prvom sastanku Vijeća roditelja i Vijeća učenika.
 28. 28. 28 13. PROGRAM RADA NA PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI Profesionalna orijentacija kao sistematska aktivnost u davanju pomoći pojedincu sadrži četiri osnovne komponente : 1. Sistematsko upoznavanje osobina učenika : U školi postoje dosjei u koje se ulažu svi podaci o učenicima: upisni dokumenti,podaci o socijalnim i materijalnim prilikama,sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, te postignuti rezultati,mišljenja nastavnika o učeničkim sposobnostima u njegovom odgojno – obrazovnom uspjehu,samostalan rad učenika,liječnički nalazi,mišljenje socijalne službe, rezultati anketiranja o profesionalnim željama i namjerama i mišljenje stručne službe profesionalne orijentacije i škole u pravcu profesionalnog razvoja učenika. 2. Profesionalno informiranje : Vrši se putem redovnih aktivnosti škole (u redovnoj nastavi,izbornoj nastavi, slobodnim aktivnostima, kulturnom, javnom, fizičkom i zdravstvenom djelovanju škole) i posebnim oblicima rada (predavanje za učenike,predavanje za roditelje, individualno informiranje - informiranje putem radio i TV emisija, posjete gospodarstvenim organizacijama, filmske priredbe,samostalni radovi učenika,informacije putem tiskanog materijala ). Svaki nastavnik u svom izvedbenom programu odredit će nast. jedinice u kojima će vršiti proces. informiranje učenika u redovnoj nastavi, izbornoj nastavi i u slobodnim aktivnostima. Predavanje za učenika: • specifične karakteristike sustava odgoja i obrazovanja • različite vrste, oblici i mogućnosti obrazovanja nakon sadašnjeg školovanja • činitelji ispravnog izbora zanimanja • zapreke na putu do željenog zanimanja • pomoć službe na profesionalnoj orijentaciji • mogućnosti nastavka stručnog obrazovanja Predavanja za roditelje: • Na roditeljskim sastancima stručno-razvojna služba škole održat će roditeljima predavanje aktualnim temama iz profesionalne orijentacije i školskog sustava. Informacije će po potrebi individualno. • Korištenje radio i TV emisija • U vitrinama školske zgrade bit će izloženi informativni materijali iz područja profesionalne orijentacije. • Posjete trgovačkim poduzećima s nastavnicima i to : − posjet tipičnoj trgovačkoj organizaciji − posjet trgovačkoj organizaciji s deficitarnim zanimanjima. • Na satovima razredne nastave upriličit će se filmska priredba u dogovoru sa službom za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje. • Anketiranje U dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje provest će se anketa i s rezultatima upoznati razrednike, Nastavničko vijeće. Nadarene učenike kao i učenike s profesionalnim problemima, uputit će se na timsku obradu u Zavod za zapošljavanje.
 29. 29. 29 3. Škola će u drugoj polovini svibnja sudjelovati u tradicionalnoj akciji „Dojdi osmaš“ koju organizira Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. U istom razdoblju Škola će pokušati organizirati „Dane otvorenih vrata“ koji će se sastojati iz dva djela: a) predstavljanje Škole i programa b) okrugli stol s predstavnicima gospodarstva i nadležnim državnim institucijama o sadašnjem stanju i budućnosti obrazovnog sektora trgovine. 4. Savjetovanje i praćenje savjetovanih učenika.
 30. 30. 30 14. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 1. Aktivnost Izložba uz DAN EUROPSKE KULTURNE BAŠTINE – 23. 9. 2013., uz osvrt na članstvo Hrvatske u Europskoj uniji Odgojno-obrazovni ciljevi Upoznati učenike s kulturnom baštinom Europe, te bogatstvom i raznolikošću vlastitog kulturnog naslijeđa Hrvatske. Prikazati hrvatski nacionalni kulturni identitet u odnosu na kulturne identitete europskih zemalja. Namjena aktivnosti Razviti interes učenika za bolje upoznavanje i vrednovanje identiteta hrvatske kulturne baštine u okvirima Europske unije - Hrvatska i članstvo u Europskoj uniji. Nositelji aktivnosti Knjižničar, profesori geografije, povijesti, politike i gospodarstva te učenici 2.,3. i 4. razreda Način realizacije Izrada plakata za školske panoe i učionice, a profesori geografije, povijesti i politike i gospodarstva potaknut će na svojim nastavnim satima ovu temu i o njoj bolje upoznati učenike. Vrijeme realizacije RUJAN - 16. do 26. rujna 2013. Način vrednovanja i postignuti rezultati Učenici će moći vrednovati važnost kulturnih i povijesnih utjecaja na razvoj hrvatskoga društva i kulture, te povezati događaje i procese iz prošlosti Hrvatske i Europe s povijesnog, geografskog i kulturološkog stajališta. Detaljan troškovnik Materijale i plakate sami ćemo osmisliti i napraviti o vlastitom trošku. 2. Aktivnost Izložba o književniku FRANZU KAFKI – 27. 9. 2013., uz 130. obljetnicu rođenja – (3. 7. 1883.) Ciljevi aktivnosti Upoznati učenike s književnikom koji je obilježio povijest književnosti i europsk kulturu 20. stoljeća. Zainteresirati učenike da čitaju vrijedna djela klasika književnosti i u njima pronalaze i prepoznaje životne vrijednosti i istine. Namjena aktivnosti Namijenjeno svim učenicima škole, osobito učenicima 3. i 4. razreda koji Kafkina djela obrađuju u nastavi književnosti, a obavezna su djela s popisa državne mature. Nositelji aktivnosti Profesori hrvatskog jezika i književnosti i knjižničar, te učenici 3 i 4. razreda. Način realizacije Pripremiti izložbu na centralnom panou škole, a u nastavi hrvatskog jezika i književnosti podijeliti zadatke učenicima 4. razreda da naprave prezentaciju o književniku, njegovom životu i radu u Pragu. Vrijeme realizacije RUJAN - LISTOPAD 27. 9. - 7. 10. 2013. Način vrednovanja i postignuti rezultati Učenike koji će raditi na izradi plakata i prezentacija o Kafki nagraditi dobrom ocjenom za samostalne radove ili prezentacije, javno ih pohvaliti i predstaviti njihove radove drugim učenicima škole. Detaljan troškovnik Sve materijale – plakate za izložbu i prezentacije izradit ćemo vlastitim sredstvima Škole u prostoru školske knjižnice. 3. Aktivnost Izložba uz DAN NEOVISNOSTI Republike Hrvatske – 8. 10. 2013., 22. obljetnica Ciljevi aktivnosti Upoznati značajne datume iz povijesti svoga naroda i svoje domovine. Cijeniti domoljublje da bismo znali cijeniti i vrijednosti drugih naroda i kultura. Prenositi mlađim naraštajima prave vrijednosti: pravdu, humanost, domoljublje, miroljubivost, uvažavanje različitosti drugih … Namjena aktivnosti Izložba na centralnom panou Škole namijenjena svim učenicima Škole, s ciljem da upoznaju značenje ovoga datuma za noviju povijest Republike Hrvatske.
 31. 31. 31 Nositelji aktivnosti Profesori povijesti, hrvatskog jezika i književnosti te knjižničar. Način realizacije Pripremiti u knjižnici tematsku izložbu DOMOVINA U SRCU PJESNIKA , a učenici 1. i 2. razreda izrađuju prezentacije za nastavu ili plakate s određenim zadacima; istražuju Domovinski rat u stručnoj literaturi u knjižnici, kao i dostupne mrežne izvore. Vrijeme realizacije LISTOPAD - 8. – 14. listopad 2013. Način vrednovanja i postignuti rezultati Nagraditi učeničke radove: prikupljene i istražene materijale za izložbu ili prezentacije za nastavu, radi poticanja i angažiranja i drugih učenika u nastavi povijesti ili u nastavi hrvatskog jezika. Detaljan troškovnik Vlastito financiranje izložbe, izrade materijala u školskoj knjižnici i izlaganje prikupljenog, PPT prezentacija i sl. 4. Aktivnost MJESEC HRVATSKE KNJIGE 2013. posvećen 100. obljetnici rođenja književnika, nobelovca ALBERTA CAMUSA (7. 11. 1913.) Ciljevi aktivnosti Upoznati i čitati vrhunska djela književnika nobelovca, osobito onih koji su u programu obavezne lektire za srednje škole, kao što su djela A. Camusa. Učenici će izraditi plakate o književniku i njegovim djelima, s posebnim naglaskom na činjenicu da je A. Camus dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1957. godine. Namjena aktivnosti Namijenjeno svim učenicima, osobito maturantima koji u programu lektire imaju i djela A. Camusa, pa će oni biti i najviše uključeni i angažirani za ovu aktivnost. Nositelji aktivnosti Profesorice hrvatskog jezika i književnosti i knjižničarka. Način realizacije Učenici će u suradnji s prof. hrvatskog jezika pripremiti materijale za izradu plakata s posebnim zadacima u suradnji s knjižničarkom i predstaviti ih drugim učenicima Škole. Vrijeme realizacije LISTOPAD i STUDENI 2013. Način vrednovanja i postignuti rezultati Nagraditi učenike za izradu plakata i prezentacija odabranog književnika i predstavljanje njegovih djela drugim učenicima. Detaljan troškovnik Sve plakate napravit ćemo u školskoj knjižnici o vlastitom trošku, izložbu i prezentacije pripremit ćemo vlastitim sredstvima. 5. Aktivnost Predstavljanje knjige i susret s književnikom u dogovoru s profesorima hrvatskog jezika, nakladnicima i književnikom : odlazak s učenicima na Interliber i u narodnu knjižnicu Augusta Cesarca u Ravnicama Ciljevi aktivnosti Razvijati kod učenika pozitivan odnos prema knjizi, kroz čitanje suvremenih književnih djela i djela mlađih naraštaja hrvatskih književnika. Kako smo još u Mjesecu hrvatske knjige, cilj nam je potaknuti učenike na popularizaciju knjige i čitanje, praćenjem suvremene beletristike domaćih i stranih autora, kao i povoljnom kupnjom na sajmu knjiga Interliber 2013. Namjena aktivnosti Upoznavanje učenika s aktualnim naslovima iz područja suvremene hrvatske književnosti, popularnim knjigama za mlade, književna putopisna proza i sl. Nositelji aktivnosti Prof. hrvatskoga jezika i književnosti i knjižničar Način realizacije Pripremiti književni susret za učenike i razgovor s autorom knjige u narodnoj knjižnici, na satu hrvatskoga jezika Vrijeme realizacije Studeni 2013. Način vrednovanja i postignuti rezultati Čitajući književna djela učenici će obogatiti svoj rječnik, razviti ljubav prema knjizi i čitanju, što će dati dobre rezultate učenicima ne samo u nastavi
 32. 32. 32 hrvatskog jezika i književnosti, nego će općenito poboljšati čitalačku pismenost. Detaljan troškovnik Književni susret organizirat ćemo u suradnji s nakladničkom kućom i narodnom knjižnicom August Cesarec u Ravnicama , a on će za školu biti besplatan, uz mogućnost povoljne kupnje autorovih knjiga. 6. Aktivnost DAN SJEĆANJA na Vukovar 1991. 22. obljetnica pada Vukovara Ciljevi aktivnosti Potaknuti učenike u slobodnim aktivnostima i povijesnoj grupi na prikupljanje materijala o Domovinskom ratu; Razvijati domoljublje, znati cijeniti žrtvu generacija prije nas; Naučiti koristiti razne vrste izvora informacija u knjižnici za izradu edukativnih plakata i prezentacija za nastavu povijesti. Namjena aktivnosti Ukazati na važnost dokumentacijskog materijala,osobito onoga koji se čuva u arhivima i muzejima, a dokumentira i proučava Domovinski rat. Nositelji aktivnosti Profesori povijesti, razrednici prvih razreda i knjižničar. Način realizacije Pripremiti izložbu od prikupljenog materijala u predvorju škole. Zapaliti svijeće u spomen na sve poginule u Domovinskom ratu. Vrijeme realizacije U školi uz izložbu i paljenje svijeća bit će 17. i 18. 11. 2013. Način vrednovanja i postignuti rezultati Učenici će biti pohvaljeni i nagrađeni dobrim ocjenama iz nastave povijesti za svoje radove i prezentacije , a njihov materijal iskoristit ćemo za izložbu na velikom panou u predvorju škole. Detaljan troškovnik Prikupljanje materijala, izradu plakata, prezentacija i postav izložbe radimo od vlastitih sredstava škole. 7. Aktivnost Izložba SIMBOLI KRŠĆANSTVA, uz 1700. obljetnicu Milanskog edikta ( 313. ), kojim je kršćanstvo postalo priznata religija, a u Godini vjere 2013. Ciljevi aktivnosti Usvajanje temeljnih religijskih i humanih vrijednosti koje donosi kršćanstvo uz razvijanje tolerancije prema drugim religijama. Sagledati značenje simbola kršćanske religije kao identiteta opstojnosti hrvatskoga naroda, uz suvremeni pristup simbolima kršćanske vjere. Namjena aktivnosti U nastavi književnosti i vjeronauka 1., 2.,3. i 4. razredi izdvojiti i obraditi teme na plakatima: Povijesni razvoj kršćanstva, Kršćanstvo i renesansa, Kršćanstvo u likovnoj umjetnosti i sl. , a sve predstaviti na zajedničkoj izložbi. Razviti kreativnost učenika u izradi simbola kršćanstva - zainteresirani učenici. Nositelji aktivnosti Profesori vjeronauka, etike, povijesti knjižničar Način realizacije Stručno predavanje o povijesti kršćanstva i njegovo značenje za opstojnost hrvatskog naroda i hrvatske kulturne baštine – značenje dominikanaca, pavlina, isusovaca, franjevaca i drugih crkvenih redova za razvoj hrvatske kulture. Izložba - izrada likovnih radova na temu Simboli kršćanstva. Vrijeme realizacije PROSINAC, 2. – 13. 12. 2013. Način vrednovanja i postignuti rezultati Nagraditi učenike za njihove likovne radove koji će biti izloženi na zajedničkoj izložbi u školskoj knjižnici i u predvorju Škole uoči Božićnih blagdana. Detaljan troškovnik Detaljan troškovnik razradit ćemo naknadno kada budemo imali sve detalje, a predavanje će vjeroučitelj dogovoriti u suradnji s KBF-om, a troškove potrebnog materijala za likovne radove osigurat će škola. 8. Aktivnost DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH - 15. siječanj
 33. 33. 33 Izložba KROZ HRVATSKU POVIJEST Ciljevi aktivnosti Razvijanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju i razvijanju nacionalnog identiteta, uz uvažavanje drugih nacija, njihovih posebnosti i različitosti. Namjena aktivnosti Potaknuti učenike da pamte značajne datume iz svoje nacionalne povijesti i da znaju sagledati važnost i značenje nacionalnih blagdana. Potaknuti učenike da i sami posjećuju muzeje, knjižnice, arhive i druge kulturne ustanove. Nositelji aktivnosti Profesori povijesti i knjižničar Način realizacije Kroz istraživački rad učenicima dati posebne zadatke; odvesti učenike u Hrvatski povijesni muzej, Muzej grada Zagreba ili Državni arhiv… Učenici oblikuju prezentacije i plakate za nastavu, a iz prikupljenog materijala radimo odabir za izložbu na panou škole. Izložba reprodukcija s tematikom iz hrvatske povijesti. Vrijeme realizacije SIJEČANJ 2014. Način vrednovanja i postignuti rezultati Učenici dobivaju pohvale i dobre ocjene iz nastave povijesti, a njihovi radovi se pohranjuju i čuvaju za neke buduće aktivnosti. Detaljan troškovnik Dogovoriti posjet muzejima kada se ne plaćaju ulaznice; Na zimskim praznicima s učenicima posjetiti muzeje i ostale kulturne ustanove. Ostalo financiramo iz vlastitih sredstava škole. 9. Aktivnost IZLOŽBA O MARKU MARULIĆU, ocu hrvatske književnosti, uz 490. obljetnicu smrti ( 5. 1. 1524. ) Ciljevi aktivnosti Potaknuti intelektualnu znatiželju učenika za istraživanjem u nastavi književnosti. Približiti učenicima stariju hrvatsku književnost na zanimljiv način, uočiti važnost Marulićeva književnog rada za povijesni razvoj hrvatskog jezika i književnosti. Razviti svijest o vrijednosti književnih djela kao nositelja razvoja kulture. Namjena aktivnosti Potaknuti učenike na istraživanje, proučavanje i usporedbu književnih djela od Biblije, Marulićeve Judite do Judite Mire Gavrana. Na primjeru ovih djela sagledati univerzalno značenje i simboliku domoljublja, patriotizma i zalaganja za ideale pravde i istinoljublja. Nositelji aktivnosti Profesori hrvatskog jezika i književnosti te knjižničar škole. Način realizacije Istražiti knjižnu građu o Marku Maruliću, proučiti njegova djela, vrijeme u kojem je živio i stvarao, a sve istraženo pokazati kroz prezentaciju učenicima drugog razreda, i postaviti sadržajnu i sveobuhvatnu izložbu plakata i knjiga o Marku Maruliću i vremenu u kojem je živio i radio. Vrijeme realizacije 15. – 30. SIJEČNJA 2014. Način vrednovanja i postignuti rezultati Učenike uključene u bilo koji oblik aktivnosti pohvaliti ili nagraditi dobrom ocjenom, a naučene metode rada moći će primijeniti i na druga istraživanja. Detaljan troškovnik Materijale za plakate i izložbu sami ćemo osmisliti o vlastitom trošku, a izložbu ćemo postaviti u školskoj čitaonici, uz predavanje profesora hrvatskog jezika za učenike o značenju Marka Marulića za hrvatsku književnost. 10. Aktivnost DANI HRVATSKOG JEZIKA - Izložba uz Međunarodni dan materinskog jezika - 21. 2. ( UNESCO ), a posvećujemo 100. obljetnici smrti hrvatskog književnika ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Ciljevi aktivnosti Upoznati vrijednosti materinjeg jezika i kulture; znati cijeniti svoju kulturu i književnost svoga naroda unutar europske i svjetske kulture.
 34. 34. 34 Upoznati književni rad A. G. Matoša, jednog od najintrigantnijih hrvatskih pisaca, koji je bio ispreda svog vremena, uz njegovanje jezičnih posebnosti hrvatskog jezika, a bez pretjerane upotrebe anglizama i tuđica, za što se zalagao i Matoš. Namjena aktivnosti Ukazati na značenje materinskog jezika i pisane kulture na materinskom jeziku, kao i položaj hrvatskog jezika unutar Europske unije, a sve kroz književna djela A. G. Matoša, koji je naglašavao uporabu hrvatskih riječi u hrvatskom jeziku. Nositelji aktivnosti Profesori hrvatskog jezika i književnosti i knjižničar Način realizacije Izložba plakata o životu i književnom radu Antuna Gustava Matoša. Istraživanje učenika knjižničara i 4. razreda, pod nazivom A što bi rekao Matoš?, o anglizmima i tuđicama u svakodnevnoj uporabi u hrvatskom jeziku. Vrijeme realizacije 20. 2. - 10. 3. 2014. Način vrednovanja i postignuti rezultati Pohvaliti i nagraditi dobrom ocjenom učenike koji će biti uključeni u realizaciju ovoga projekta i svih aktivnosti, a postignute rezultate moći će koristiti i u drugim predmetima i sličnim prigodama. Detaljan troškovnik Vlastitim sredstvima škole pripremit ćemo materijal za izradu plakata, postaviti izložbu i organizirati istraživanje učenika 4. razreda. 11. Aktivnost SVJETSKI DAN ZAŠTITE POTROŠAČ 15. OŽUJKA Ciljevi aktivnosti Ukazati učenicima, (prodavačima i komercijalistima) vrijednosti toga dana. Kako se sami boriti za što bolju zaštiti osobnih interesa u potrošnji i razloge i ciljeve slavljenja toga dan. Povezati taj dan s osobnim zvanjem. Namjena aktivnosti Namijenjeno učenicima svih razreda prodavača i komercijalista kako bi znali cijeniti trajne vrijednosti svoga zvanja i sebe kao potrošača. Nositelji aktivnosti Profesori ekonomske grupe predmeta i knjižničari Način realizacije Na satima stručnih predmeta ukazati na vrijednosti toga dana. Napraviti radionice s određenim ciljem – ukazati na probleme potrošača. Od panoa sa satu napraviti izložbu u holu škole na temu zaštite potrošača. Vrijeme realizacije OŽUJAK I TRAVANJ 2013. Način vrednovanja i postignuti rezultati Pohvaliti i nagraditi ocjenom učenike koji se uključe u izradu edukativnih plakata, reprodukcija ili prezentacija za nastavu . Detaljan troškovnik Plakate za izložbu uraditi od vlastitih sredstava škole. 12. Aktivnost Uz SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 7. 4. 2014. – pod motom: „Neka hrana bude vaš lijek, a lijek vaša hrana“ (Hipokrat), izložba i predavanje o zdravoj prehrani adolescenata Ciljevi aktivnosti Upoznati učenike o hrani koju konzumiramo, koliko smo svjesni da hranom unosimo i otrove u svoje tijelo, plaćamo li svojim zdravljem tehnološki napredak i primjenu znanstvenih otkrića u proizvodnji hrane. Imamo li potpune informacije o svemu što konzumiramo kao potrošači svakoga dana? Namjena aktivnosti Ova aktivnost je namijenjena svim učenicima škole. Njome želimo ukazati na važnost zdrave prehrane i zdravih životnih navika u razvoju adolescenata. Nositelj aktivnosti Profesori ekonomske grupe predmeta, TZK i knjižničar Način realizacije Učenici će uraditi plakate i malo istraživanje za izložbu o zdravoj prehrani pod nazivom Znamo li zapravo što jedemo? , a škola će u suradnji sa školskom liječnicom ili stručnom osobom organizirati predavanje u školi za sve učenike . Vrijeme realizacije Travanj 2014.
 35. 35. 35 Način vrednovanja i postignuti rezultati Učenike pohvaliti i nagraditi za izradu plakata, izložaka i materijala za izložbu i ukupan angažman u ovoj aktivnosti. Detaljan troškovnik Sve aktivnosti realizirati vlastitim sredstvima škole, u suradnji sa stručnom službom škole, školskom liječnicom ili vanjskim stručnim suradnikom. 13. Aktivnost KORIZMA I USKRSNI TJEDAN - 14. – 22. 4. 2014. Ciljevi aktivnosti Upoznati značenje Korizme i posta kroz povijest kršćanstva. Upoznati korizmene i uskrsne običaje hrvatskog naroda. Ukazati na značenje pojma i smisla muke, patnje i smrti u kršćanstvu. Namjena aktivnosti Potaknuti učenike na suosjećanje za siromašne, obespravljene, bolesne i potrebite. Učiti se toleranciji i žrtvovanju za drugoga te izgraditi osjećaj za pomoć drugome u nevolji, bijedi, siromaštvu, bolesti i sl. Nositelji aktivnosti Vjeroučitelji, prof.hrvatskog jezika i knjižničar. Način realizacije Prigodno uređenje prostora škole; učenici izrađuju pisanice, čestitke i ukrase. Velika izložba „Iz riznice Zagrebačke katedrale“ – reprodukcije djela likovnih umjetnika, kao i likovnih radova – knjižnica u Ravnicama. Vrijeme realizacije Travanj 2014. Način vrednovanja i postignuti rezultati Pohvaliti učenike koji će svoje slobodno vrijeme raditi za humanitarne svrhe; prikupljati novac za potrebe siromašnih i nagraditi one koji će izrađivati pisanice, čestitke i ukrase, te likovne radove na tematiku Uskrsa. Detaljan troškovnik Škola će osigurati materijal za izradu ukrasa i čestitki, kao i reprodukcije za izložbu „Simbolika uskrsnuća“. 14. Aktivnost Izložba uz 450 . obljetnicu smrti književnika WILLIAMA SHAKESPEARE ( 23. 4. 1564.?) Ciljevi aktivnosti Ukazati učenicima na vrijednost književnog opusa Williama Shakespeare. Razviti kod učenika naviku čitanja klasika književnosti kao što su Shakespeareova djela, upoznati život i djelo jednog od najplodnijih pisaca engleske i svjetske dramske književnosti. Namjena aktivnosti Namijenjeno učenicima 2. razreda kako bi znali cijeniti književne djela i iz njih crpiti općeljudske vrijednosti i humane poruke. Znati sagledati značenje Shakespeareovih misli, poruka i djela, kako za povijest književnosti, tako i za ukupno kulturno blago čovječanstva. Nositelji aktivnosti Profesori hrvatskog jezika i književnosti i knjižničar. Način realizacije Izložba o životu i književnom radu W. Shakespearea, s naglaskom na svevremensku antologiju misli i poruka koje susrećemo u Shakespeareovom književnom opusu. Posjetiti neko kazalište u gradu koje izvodi jednu od Shakespeareovih drama. Vrijeme realizacije 2. – 15. svibanj 2014. Način vrednovanja i postignuti rezultati Pohvaliti i nagraditi učenike koji se uključe u izradu edukativnih plakata, izradu antologije misli i poruka ili prezentacija za nastavu. Detaljan troškovnik Plakate i sve materijale za izložbu uraditi od vlastitih sredstava škole. 15. Aktivnost IZLOŽBA „EUROPSKO SJEĆANJE“ , uz Dan Europe – 9. 5. 2014. Ciljevi aktivnosti Potaknuti učenike na obljetnice značajnih događaja koji su obilježili povijesni razvitak Europe i njezinih zemalja, kao što su: 100 godina od izbijanja Prvog svjetskog rata, 25 godina od pada Berlinskog zida i 10 godina od proširenja Europske unije na središnju i istočnu Europu – događaji koji su promijenili tijek ne samo europske već i svjetske povijesti. Namijenjeno svim učenicima, a osobito maturantima, kako bi bolje razumjeli
 36. 36. 36 Namjena aktivnosti suvremene događaje u Europi i svijetu na početku 21. stoljeća. Izvući pouke i zaključke iz svih ratova, nepravdi i posljedica koje ratovi i sukobi ostavljaju za sobom, a tiču se svih europskih zemalja. Nositelji aktivnosti Profesori povijesti, geografije i knjižničar Način realizacije Izložba Europsko sjećanje obuhvatit će nekoliko cjelina kao što je navedeno u ciljevima aktivnosti, a plakate će izrađivati učenici 1. i 2. razreda. Vrijeme realizacije 16. – 30. 5. 2014. Način vrednovanja i postignuti rezultati Pohvaliti ili nagraditi učenike koji će biti uključeni u izradu edukativnih plakata i materijala za izložbu i izradu prezentacija za nastavu. Detaljan troškovnik Sve aktivnosti i izložbeni materijal realizirati iz vlastitih sredstava škole. 16. Aktivnost IZLOŽBA UZ MEĐUNARODNI DAN MUZEJA – 18. 5. 2014. Muzeji moga grada - posjet muzejima i galerijama grada Zagreba Ciljevi aktivnosti Upoznati i posjetiti što više muzeja i galerija u našem gradu Zagrebu. Razviti trajnu naviku posjećivanja kulturnih sadržaja i aktivnosti u svome gradu, ali i šire, osobito na stručnim i maturalnim putovanjima učenika. Namjena aktivnosti Namijenjeno svim učenicima škole, koji će tijekom školske godine s razrednicima, predmetnim profesorima ili voditeljima pojedinih grupa ili aktivnosti posjetiti barem nekoliko zagrebačkih muzeja, galerija ili arhiva. Učenici će svoje dojmove i razmišljanja iznijeti na tematskim plakatima, što će sve zajedno biti izloženo u školskoj čitaonici uz Međunarodni dan Muzeja Nositelj aktivnosti Razrednici, predmetni nastavnici, stručni suradnici, knjižničar. Način realizacije Posjet učenika muzejima, galerijama i arhivima u gradu Zagrebu, gdje će učenici posjetiti stalne ili povremene postave, čuti neko stručno predavanje i bolje upoznati povijest svoga grada. Prikupiti brošure, letke i plakate pojedinih muzeja za zajedničku izložbu Muzeji moga grada u školskoj knjižnici. Vrijeme realizacije Tijekom školske godine 2013. / 2014., a završno predstavljanje krajem svibnja i početak lipnja 2014. Način vrednovanja i postignuti rezultati Pohvaliti ili nagraditi sve učenike koji se uključe svojim radovima u ovu aktivnost. Detaljan troškovnik Dogovoriti organizirane grupne posjete učenika i nastavnika pojedinim ustanovama, u dane kada se plaćaju jeftinije ulaznice ili su ulazi besplatni. Kroz školsku godinu knjižnica će provesti i druge kulturne aktivnosti, obilježiti važne obljetnice ili međunarodne dane na panou knjižnice i u hodnicima Škole kao što su:  8. 9. - međunarodni dan pismenosti  80. godina smrti pjesnika Dragutina Domjanića (7. 6. 1933.)  26. 9. – europski dan jezika  15. 10. – 15. 11. 2013. – Mjesec hrvatske knjige  16. 11. – međunarodni dan tolerancije  13. – 17. 11. 2013. – Interliber, posjet sajmu knjiga  11. – 17. 3. – Dani hrvatskog jezika  21. 3. – svjetski dan pjesništva  22. 3. – svjetski dan voda  5. 5. – Dan hrvatske enciklopedije ( za maturante )  Majčin dan ( 2. nedjelja u svibnju – 12. 5.)  Dan grada Zagreba ( 31. 5.)
 37. 37. 37  160 godina smrti Vatroslava Lisinskog ( 31. 5. 1854.)  160 godina rođenja književnika Ante Kovačića ( 6. 6. 1854. ) Od školske godine 2010./2011. sudjelujemo u realizaciji projekta Međužupanijskog stručnog vijeća pedagoga grada Zagreba vezanom uz istraživački projekt iz područja pripreme i izvedbe nastavnog sata. Koordinatorica u realizaciji je pedagoginja Belinda Bočina. 15. SAMOEVALUCIJA REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Samovrednovanje je proces trajnog praćenja, analiziranja i procjenjivanja rada odgojno-obrazovne ustanove i svih čimbenika koji ju takvom sačinjavaju. Pri tomu se polazi od zamisli da svi sudionici škole najbolje poznaju prilike u njoj i da smo najpozvaniji na pronalaženje jakih strana u svom radu, kao i nedostataka. Na taj način, zajedničkim djelovanje, potrebno je utvrditi, a potom i ostvariti ciljeve bitne za unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada. U procesu samovrednovanja uključit ćemo učenike i roditelje kako bismo sveobuhvatnije pridonijeli stvaranju potpune slike o školi i omogućiti njen bolji razvoj. Potrebno je sagledati sve njene sastavnice, pored uspjeha u učenju, kao što su materijalni uvjeti, upravljanje školom, školsko ozračje, do pedagoških standarda i na taj način raditi na povećanju vrijednosti škole. U svom radu služit ćemo se svim podacima koje pruža škola, a po potrebi i drugi subjekti s kojim škola surađuje. Cilj nam je potaknuti otvorenu raspravu o kvaliteti odgoja i obrazovanja u ustanovi sa svim našim nosiocima i korisnicima. Na taj način ćemo pridonijeti razvoju škole i unapređenju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava, kao i podizanju standarda učenja i poučavanja u stjecanju znanja i kompetencija naših učenika u zanimanjima u kojim se osposobljavaju. U provođenju procesa samovrednovanja koristit ćemo podatke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (nacionalni ispiti i državna matura). Samovrednovanjem će se omogućiti bolji uvid u postojeće stanje, te postaviti temelje za osmišljavanje i uvođenje promjena u sastavnice školskog kurikuluma. Napomena: nakon donošenja strukovnog kurikuluma od strane MZOŠ-a i Agencije za srednje strukovno i obrazovanja odraslih školski Kurikulum Trgovačke škole u Zagrebu biti će nadopunjen aktualnim sadržajima. KLASA:602-03/13-17/006 UR.BROJ:251-107-01-13-0017 U Zagrebu 19. rujna 2013. godine PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA __________________________ Vida Martinko, prof.

×