Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Odluka o kupnji Mentor: Božica Uroić, prof Učenica: Nikolina Golomejić 4Ak
Uvod <ul><li>U ponašanju pri kupnji kupca često vode navike, dakle ponavljanje kupnje određenog proizvoda koji zadovoljava...
<ul><li>Odluka o kupnji i cijeli proces odlučivanja najčešće ovisi o vrsti proizvoda </li></ul><ul><li>Razlika je odlučiva...
Proces donošenja odluke o kupnji <ul><li>Proces donošenja odluke o kupnji u sebi objedinjuje brojne psihološke, društvene ...
1. Razine donošenja odluka potrošaća <ul><li>Ne zahtijevaju sve situacije u kojima potrošać donosi odluke isti stupanj ang...
<ul><li>osnovni kriterij razlikovanja razina odlučivanja je postojanje odnosno ne postojanje razvijenog kriterija za ocje...
<ul><li>Rutinsko ponašanje je razina odlučivanja u kojoj potrošači odlučuju na osnovu prethodnih iskustava i znanja ili n...
<ul><li>Potrošačeva evocirana skupina razlikuje se od njegove neželjene skupine  marke , koje potrošač iz bilo kojeg raz...
2. Faze procesa odluke o kupnji  <ul><li>Potrošač prolazi kroz pet osnovnih faza: </li></ul><ul><li>spoznaja problema, <...
3. Uloge u procesu donošenja odluke o kupnji <ul><li>Obitelj kao osnovna grupa življenja pojedinaca ima sustav uloga koji ...
<ul><li>Pojedini članovi obitelji mogu u različitim kupovinama imati jednu ili više od sljedećih uloga: </li></ul><ul><li...
<ul><li>donositelj odluke ima mogućnost odlučivanja kupiti ili ne kupiti proizvod. To su obično jedan ili oba roditelja ...
<ul><li>Sa stajališta marketinga od iznimne je važnosti identificirati koji članovi obitelji imaju dominantan utjecaj na k...
Zaključak ! <ul><li>Proces donošenja odluke o kupnji u sebe objedinjuje brojne psihološke, društvene i kulturalne utjecaje...
Literatura: <ul><li>Marketing; Dragomir Mađerić </li></ul><ul><li>internet </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Odluka o kupnji (N. Golomejić)

4,843 views

Published on

Published in: Technology, Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Odluka o kupnji (N. Golomejić)

 1. 1. Odluka o kupnji Mentor: Božica Uroić, prof Učenica: Nikolina Golomejić 4Ak
 2. 2. Uvod <ul><li>U ponašanju pri kupnji kupca često vode navike, dakle ponavljanje kupnje određenog proizvoda koji zadovoljava neku njegovu potrebu </li></ul><ul><li>Stoga se događa da iz navike kupac kupuje proizvod određene marke, u isto doba, na istome mjestu, kod istog prodavača… </li></ul><ul><li>Međutim dogodi li se nešto što remeti naše navike, kupac se suočava s problemom donošenja odluke o kupnji nekog drugog proizvoda, na nekom drugom prodajnome mjestu </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Odluka o kupnji i cijeli proces odlučivanja najčešće ovisi o vrsti proizvoda </li></ul><ul><li>Razlika je odlučivati o kupnji svakodnevnih potrepština i o trajnim potrošnim dobrima (automobil, namještaj, televizor, osobno računalo, stan, kuća, itd.) </li></ul><ul><li>Postoje, dakle, različiti tipovi ponašanja potrošaća u kupnji te ih možemo svesti na složeno ponašanje i uobičajeno ponašanje u kupnji </li></ul>
 4. 4. Proces donošenja odluke o kupnji <ul><li>Proces donošenja odluke o kupnji u sebi objedinjuje brojne psihološke, društvene i kulturalne utjecaje na potrošaća </li></ul><ul><li>Odluka je odabir jedne mogućnosti između jedne ili više ponuđenih, dok proces donošenja odluke o kupnji predstavlja niz sekventnih utjecaja i odluka koje rezultiraju željenom akcijom </li></ul>
 5. 5. 1. Razine donošenja odluka potrošaća <ul><li>Ne zahtijevaju sve situacije u kojima potrošać donosi odluke isti stupanj angažiranosti i isti opseg traženja informacija o kupovnom “problemu” </li></ul><ul><li>razlikuju se tri specifične razine odlučivanja potrošača: </li></ul><ul><li>1. opsežno rješavanje problema, </li></ul><ul><li>   2. ograničeno rješavanje problema i </li></ul><ul><li>   3. rutinsko ponašanje.  </li></ul>
 6. 6. <ul><li>osnovni kriterij razlikovanja razina odlučivanja je postojanje odnosno ne postojanje razvijenog kriterija za ocjenjivanje kategorija proizvoda ili određenih marki u toj kategorij i </li></ul><ul><li>Ukoliko potrošači imaju do određene razine razvijen kriterij za vrednovanje kategorije proizvoda i marki u toj kategoriji, ali nisu u potpunosti lojalni niti jednoj od marki unutar sužene skupine, tada govorimo o ograničenom rješavanju problema </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Rutinsko ponašanje je razina odlučivanja u kojoj potrošači odlučuju na osnovu prethodnih iskustava i znanja ili na osnovu navike kupovanja pojedinih kategorija proizvoda i marki proizvoda, a potreba za traženjem dodatnih informacija je veoma mala </li></ul><ul><li>Kao dodatno pojašnjenje ovom modelu važan je pojam evocirane skupine - odnosi se na specifične marke unutar određene kategorije proizvoda što ih potrošač razmatra pri kupovini </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Potrošačeva evocirana skupina razlikuje se od njegove neželjene skupine marke , koje potrošač iz bilo kojeg razloga ne uključuje u razmatranje, kao i od inertne skupine marki prema kojima je ravnodušan </li></ul><ul><li>evocirana skupina sastoji se od malog broja marki koje potrošač poznaje, pamti i smatra prihvatljivima </li></ul>
 9. 9. 2. Faze procesa odluke o kupnji  <ul><li>Potrošač prolazi kroz pet osnovnih faza: </li></ul><ul><li>spoznaja problema, </li></ul><ul><li>traženje informacija, </li></ul><ul><li>vrednovanje alternativa, </li></ul><ul><li>odluka o kupnji i </li></ul><ul><li>poslije kupovno ponašanje </li></ul>
 10. 10. 3. Uloge u procesu donošenja odluke o kupnji <ul><li>Obitelj kao osnovna grupa življenja pojedinaca ima sustav uloga koji je sastavni dio njezine strukture i funkcioniranja </li></ul><ul><li>Ekonomska funkcija obitelji je podložna podjeli uloga koje se na različite načine preklapaju s odgovornostima, pravima i obvezama članova obitelji </li></ul><ul><li>Obitelj kao potrošačka jedinica i način njenog funkcioniranja u tom smislu od velikog su značaja za proces donošenja odluke o kupnji </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Pojedini članovi obitelji mogu u različitim kupovinama imati jednu ili više od sljedećih uloga: </li></ul><ul><li>inicijatori , su aktivni u prepoznavanju problema, upućuju na potrebu kupovine proizvoda i često sugeriraju specifičnu marku </li></ul><ul><li>utjecajni članovi mogu podržati ili odbiti prijedlog inicijatora. Utjecajni član ima najčešće konačnu riječ pri izboru marke proizvoda </li></ul>
 12. 12. <ul><li>donositelj odluke ima mogućnost odlučivanja kupiti ili ne kupiti proizvod. To su obično jedan ili oba roditelja </li></ul><ul><li>kupci odlaze, pronalaze i kupuju proizvod </li></ul><ul><li>korisnik proizvoda može biti netko od prethodnih ili sasvim neka druga osoba (npr. kada su u pitanju poklon proizvodi ili prigodna kupovina za nekoga izvan obitelji) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Sa stajališta marketinga od iznimne je važnosti identificirati koji članovi obitelji imaju dominantan utjecaj na koje kategorije proizvoda, marke proizvoda i naravno, na koje faze unutar procesa odlučivanja o kupnji </li></ul><ul><li>Podjela uloga u obitelji pri procesu odlučivanja o kupnji posebno je značajna za komunikacijsku strategiju ali i za ostale elemente marketinškog spleta važno je izdvojiti uloge u odnosu na životni ciklus obitelji poradi fokusiranja stvarnih ciljnih grupa </li></ul>
 14. 14. Zaključak ! <ul><li>Proces donošenja odluke o kupnji u sebe objedinjuje brojne psihološke, društvene i kulturalne utjecaje na potrošača </li></ul><ul><li>Donošenje odluke o kupnji predstavlja niz sekventnih utjecaja i odluka koje rezultiraju željenom akcijom </li></ul><ul><li>Sa stajališta marketinga važna je podjela uloga u obitelji pri procesu odlučivanja o kupnji zbog komunikacijske strategije, ali i za ostale elemente marketinškog spleta </li></ul>
 15. 15. Literatura: <ul><li>Marketing; Dragomir Mađerić </li></ul><ul><li>internet </li></ul>

×