Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

135,277 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

  1. 1. OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke Ime škole: Trgovačka škola, Zagreb Adresa: Trg J. F. Kennedy-a br. 4 Mjesto: Zagreb Poštanski broj: 10 000 2. Korisnici usluge su učenici prvih razreda 3. Tip putovanja: Uz planirano upisati broj dana i noćenja a) Škola u prirodi dana noćenja b) Višednevna terenska nastava dana noćenja c) Školska ekskurzija 2 dana 1 noćenja 4. Odredište Označiti s X ili upisati ime države a) u Republici Hrvatskoj b) u inozemstvu X (Italija) 5. Planirano vrijeme realizacije (u predložena dva tjedna) Od do 20 Datum Mjesec Datum Mjesec Godina 25./26.4 9./10.5. 2015. 6. Broj sudionika Upisati broj a) Predviđeni broj učenika 45 s mogućnošću odstupanja za tri učenika b) Predviđeni broj učitelja 3 c) Očekivani broj gratis ponuda 7. Plan puta Upisati traženo Mjesto polaska Zagreb Usputna odredišta Padova (Italija) Krajnji cilj putovanja Gardaland (Italija) 8. Vrsta prijevoza Traženo označiti ili dopisati kombinacije s relacijama a) Autobus X b) Vlak c) Brod d) Zrakoplov e) Kombinirani prijevoz 9. Smještaj Označiti s X/upisati broj zvjezdica/dopisati (moguće označiti više smještajnih kapaciteta) a) Hostel b) Hotel X s 3* c) Pansion d) Drugo 10. U cijenu ponude uračunati Upisati traženo ili označiti s X a) Ulaznice za X Gardaland b) Vodiča za razgled grada c) Sudjelovanje u radionicama d) Prehrana na bazi polupansiona X e) Prehrana na bazi punoga pansiona f) Ostalo g) Drugi zahtjevi prava na temelju članka 25. stavak 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14) Broj ponude 3/2015
  2. 2. 11. U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od: Traženo označiti s X ili dopisati a) Posljedica nesretnoga slučaja/nezgode ponuditi kao opciju, ali roditelji individualno odlučuju b) Zdravstveno osiguranje za inozemna putovanja c) Otkaza putovanja ponuditi kao opciju, ali roditelji individualno odlučuju d) Osiguranje prtljage Rok dostave ponuda je 28.1.2015. do 15:00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana 2.2.2015. u 19:10 sati. Napomena:Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati: a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima b) osiguranje odgovornosti i jamčevine c) licenciranog turističkog pratitelja za svaku grupu od 15 do 75 putnika d) trebaju biti u skladu s propisima vezanim u turističku djelatnost e) dostaviti ponude razrađene po traženim točkama Uz ponudu ponuditelji su dužni dostaviti: - identifikacijski kod - potvrdu o jamčevini - opće uvjete putovanja - BON 1 i BON 2 Kriterij izbora: cijena i kvaliteta ponude Zadnji termin promjene cijene putovanja u slučaju promjene cijene goriva ili promjene tečaja u odnosu EUR-kuna je 30 dana prije objave putovanja.

×