Godisnji plan-2013-14

7,929 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,877
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Godisnji plan-2013-14

 1. 1. Trgovacka škola Zagreb Trg J. F. Kennedyja br. 4 2013./14. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
 2. 2. I. MATERIJALNI UVJETI a) Radni prostor Trgovačka škola svojim djelovanjem obuhvaća cijeli Zagreb i njegovu bližu okolicu, osiguravajući potrebite trgovinske kadrove. Prostor za neposredno izvođenje nastave koristi se u zgradi broj 4 na Trgu J. F. Kennedyja. Tu je na raspolaganju 18 učionica, koje u oba turnusa (smjene) koriste učenici 30 razrednih odjela ( I. turnus 15 razrednih odjela, II. turnus 15 razrednih odjela ). U ovim je prostorima, u večernjim satima, također i obrazovanje odraslih, još 6 obrazovnih grupa. b) Vanjska površina Športski tereni sadrže kombinirano košarkaško - rukometno igralište, igralište za odbojku, atletsku stazu, skakalište i bacalište. Oni, uglavnom, zadovoljavaju potrebe izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i programa slobodnih aktivnosti. Zelene površine se redovito održavaju. Uređen je prilaz školi i športskim terenima s obje strane zgrade i popravljena ograda oko športskih terena. c) Oprema radnog prostora Sve učionice opremljene su stolovima, stolicama i školskim pločama: Učionice na drugom katu, učionica 39 na prvom katu i učionica broj 8 u prizemlju opremljene su potrebnom informatičkom opremom za izvođenje suvremenih oblika nastavnih procesa (LCD monitori, računala,…). Učionica broj 1 je uređena kao praktikum za izvođenje stručno-teorijskih predmeta. Tijekom ljetnih praznika temeljito su očišćene i svježe obojene učionice i ostali prostori škole. Veći dio potrganog namještaja popravljen je tijekom ljetnih praznika, a manji dio zamijenjen novim. Školska knjižnica je opremljena odgovarajućim namještajem, osobnim računalima, a stare police za knjige su popravljene. Prostori za voditelja i učeničkog referenta u obrazovanju odraslih, te voditelje praktične nastave i smjena, pedagoga, satničara i koordinatora državne mature opremljeni su odgovarajućim namještajem i umreženim osobnim računalima. Postojeća informatička učionica (broj 5) ima 15 umreženih računala putem ADSL priključka. Prije šest godina je uređen kabinet sa računalima (broj 6), LCD projektorom i digitalnom kamerom za potrebe drugih strukovnih predmeta kao što su poslovne komunikacije, računovodstvo i strukovne vježbe. Oprema polako zastarijeva, pa ćemo je kontinuirano zamjenjivati novom. Ministarstvo se obvezalo sudjelovati u nabavi odgovarajuće programske podrške. Od ove školske godine treba pristupiti opremanju praktikuma za potrebe izvođenja nastave strukovnih predmeta u učionici broj 2. Također se planira osuvremeniti učionica broj 38. Škola raspolaže sa zadovoljavajućim brojem tehničkih nastavnih sredstava, koje treba stalno održavati i nadopunjavati. 1
 3. 3. II. PODACI O UČENICIMA U redovnom obrazovanju Trgovačka škola izvodi obrazovanje u programu - prodavač u trogodišnjem trajanju i u programu - komercijalist u četverogodišnjem trajanju. Prema Odluci o planu upisa učenika u šk. god. 2013./14. u Trgovačku školu je upisano:  u program – prodavač: u I. razred 93 učenika u 6 razredna odjela, u II. razred: 93 učenika u 3 razrednih odjela, te u III. razred 142 učenika u 6 razrednih odjela.  u program – komercijalist: u I. razred 111 učenika u 4 razredna odjela, u II. razred 94 učenika u 4 razredna odjela, u III. razred 75 učenika u 3 razredna odjela, a u IV. razred 94 učenika u 3 razredna odjela. Dakle, u program prodavač je upisano 402 učenika u 16 razrednih odjela, a u program komercijalist 359 učenika u 14 razrednih odjela, što čini 761 učenika u 30 razrednih odjela. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA U 2012./13. ŠKOLSKOJ GODINI I NA POČETKU 2013./14. ŠKOLSKE GODINE RAZRED BROJ RAZREDNIH ODJELA ŠKOLSKE GODINE 2012/2013. 2013/2014. I 7 10 II 10 7 III 10 10 IV 3 3 Ukupno: 30 30 RAZREDNI ODJELI Program PRODAVAČ BROJ UČENIKA RAZREDNI ODJELI Program KOMERCIJALIST BROJ UČENIKA I A 26 I Ak 30 I B 28 I Bk 28 I C 25 I Ck 27 I D 26 II Ak 28 I E 28 II Bk 30 I F 28 II Ck 23 I G 29 II Dk 24 II A 25 III Ak 22 II B 28 III Bk 25 II C 27 III Ck 23 III A 25 III Dk 24 III B 21 IV Ak 26 III C 20 IV Bk 24 III D 23 IV Ck 25 III E 21 III F 22 2
 4. 4. III. PLANIRANI GODIŠNJI FOND SATI I NASTAVNICI POPIS NASTAVNIH PREDMETA, FOND SATI I PLANIRANI BROJ DJELATNIKA NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE UKUPNO PLANIRANO SATI TJEDNO UKUPNO PLANIRANO SATI GODIŠNJE PLANIRANI BROJ DJELATNIK A1. razredi 2. razredi 3. razredi 4. razredi Hrvatski jezik 10X3=30 7X3=21 10X3=30 3X3=9 90 3069 5,35 1. strani jezik- engleski jezik (3X3)+(7X2)= 23 (4X3)+(3X2)=18 (4X3)+ ( 6X2) =24 3X3=9 84 2865 4,25 2. strani jezik- engleski jezik 1X2=2 1X2=2 1X2=2 2X2=4 1. strani jezik- njemački jezik (1X3)+ (1X2) =5 (1X3)+ (1X2) =5 (1X3)+ (1X2) =5 2X3=6 49 1673 2,525 2. strani jezik- njemački 3X2=6 4X2=8 4X2=8 3X2=6 Povijest 10X2=20 4X2=8 28 980 1,375 Zemljopis 3X2=6 7X2=14 20 700 1,5 TZK 10X2=20 7X2=14 10X2=20 3X2=6 60 2046 4 Matematika (3X3)+( 7X2) =23 (4X3)+( 3X2) =18 (4X3)+ (6X2) =24 3X2=6 71 2431 4,5 Informatika 3X2=6 4X2=8 4X2=8 28 980 1,5 Osnove informatike 3X2=6 Etika 3X1=3 3X1=3 3X1=3 1X1=1 10 341 0,775 Vjeronauk 9X1=9 7X1=7 10X1=10 3X1=3 29 988 1,575 Politika i gospodarstvo 3X2=6 6X2=12 20 594 0,9 Psihologija prodaje 3X2=6 6 192 0,55 Ponašanje potrošača 6X1=6 6 192 0,275 Odnosi s kupcima 6X2=12 12 384 0,8 Poznavanje robe 10X3=30 7X3=21 (4X3)+( 6X2) =24 3X2=6 81 2781 3,75 Ekologija i održivi razvoj 2X2=4 4 140 0,175 Osnove trgovačkog prava 4X2=8 8 280 0,5 Trgovinsko poslovanje 3X2=6 4X3=12 4X3=12 30 1050 1,675 Nabavno poslovnje 7X4=28 28 980 1,675 Prodajno poslovanje 3X3=9 9 315 0,45 Osnove marketinga 3X2=6 6 210 0,275 Poslovanje prodavaonice 7X1=7 7 245 0,375 Prodajna komunikacija 7X2=14 14 490 0,625 Kreativnost u poslovanju 6X2=12 12 420 0.6 Aranžiranje i estetsko oblikovanje 3X2=6 6 210 0,275 Poslovna dokumentacija 6X1=6 6 192 0,3 Marketing 3X3=9 9 288 0,4 Poslovne komunikacije 6X2=12 8X2=16 8X2=16 6X2=12 56 1924 2,575 Računovodstvo 3X2=6 4X2=8 4X2=8 - 22 770 1,225 Poduzetništvo 4X2=8 3X3=9 17 568 0,9 Transport, špedicija i osiguranje 3X2=6 6 192 0,275 Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja 3X3=9 9 288 0,4 Strukovne vježbe 3X2=6 4X2=8 8X2=16 6X2=12 42 1434 1,55 Praktična nastava 7X1=7 3X1,75=5,25 6X3,5=21 33 1101 1,3 SVEUKUPNO NEPOSREDNE NASTAVE PREMA NASTAVNOM PLANU 918 31313 48,575 3
 5. 5. U ovoj školskoj godini Trgovačka škola planira izvršiti 31313 sati nastave , 2040 sati neposrednog rada s učenicima u sklopu razredništva, 875 sata dopunske nastave, 416 sati dodatne nastave, 420 sati rada voditelja stručnih aktiva, kabineta i praktikuma, 105 sati djelovanja sindikalnog povjerenika, 840 sata rada voditelja smjena, satničara, koordinatora za državnu maturu, te 140 sati zaštite na radu. Tome treba pribrojiti i posebne sate nastavnika koji predaju 3 i više predmeta – 175 sati i korištenje bonusa od 70 sati godišnje prema Kolektivnom ugovoru. Dakle, sveukupno to čini godišnji fond od 36 400 sati rada nastavnika. Prema planiranom ukupnom fondu sati i prosječnoj tjednoj normi od 20 do 28 sati, potrebno je 48,575 neposrednih izvršilaca nastavnog plana i programa. Osim ovih sati u organizaciji izvođenja nastave sudjeluju i ostali stručno – pedagoški djelatnici : ravnatelj, pedagozi i knjižničari. OSTALI NEPOSREDNI RAD IZ PRAVILNIKA I KOLEKTIVNOG UGOVORA SATI TJEDNO SATI GODIŠNJE RAZREDNIŠTVA 60 2046 DOPUNSKA NASTAVA 25 875 DODATNA NASTAVA 13 416 NASTAVA 3 I VIŠE PREDMETA 5 175 SINDIKALNI POVJERENIK 3 105 POVJERENIK ZAŠTITE NA RADU 4 140 KOORDINATOR DRŽAVNE MATURE 6 210 SATNIČAR 6 210 VODITELJ SMJENE 12 420 VODITELJ PRAKTIKUMA 6 210 VODITELJ AKTIVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI 1 35 KABINETI I SPECIJALIZIRANE UČIONICE 5 175 BONUSI 2 70 SVEUKUPNO 148 5087 4
 6. 6. Plan sati za djelatnike na određenom radnom vremenu prema nastavnim predmetima : RED. BROJ PREDMET SATI GOD. DJELATNIK 1. Hrvatski jezik 96 0,15 2. Poslovne komunikacije 218 0,35 3. Povijest 280 0,375 4. Matematika 350 0,5 5. Informatika 385 0,5 6. Engleski jezik 490 0,675 7. Poznavanje robe 105 0,125 8. Računovodstvo 280 0,375 UKUPNO 2204 3,05 STRUKTURA POSLOVA I RADNIH ZADATAKA ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U okviru godišnjeg zaduženja svaki odgojno -obrazovni djelatnik dužan je ispuniti utvrđene tjedne / godišnje obveze neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi i neposrednog rada u svezi razredništva, a preostali sati do 40 sati tjedno odnosno do pune godišnje obveze odnose se na poslove pripreme i praćenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada, ostale poslove u svezi razredništva, dodatni i dopunski odgojno-obrazovni rad te ostale poslove. Ovi poslovi se planiraju na bazi 40-satnog radnog tjedna u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/2008.), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12) i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (od 21.12.2010.) sukladno Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (N.N. 94/2010). Pojedinačna zaduženja nastavnika izražena su, na osnovi navedenog Zakona , Pravilnika, i Kolektivnog ugovora u Rješenju o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza nastavnika za školsku godinu 2013./2014. , te čine sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada škole. Rješenja je odobrio ravnatelj 13. rujna 2013. 5
 7. 7. OPTEREĆENJE PROFESORA REDOVNOM (R), DODATNOM I DOPUNSKOM (D) NASTAVOM RED. BR. IME I PREZIME PROFESORA, STUDIJSKA GRUPA I STUPANJ STRUČNE SPREME NASTAVNI PREDMET GODIŠNJI FOND SATI R GODIŠNJI FOND SATI D 1 VLASTA BRAJČIĆ, Filoz.fak. Zagreb,Jugoslavenski jezici i književnost i talijanski jezik - VII Hrvatski jezik 630 2 MARIJA MATIJEVIĆ,Filoz.fak. Zagreb, Jugoslavenski jezici i književnost i fonetika - VII Hrvatski jezik 498 102 3 ZORA MAREŠIĆ,Filoz.fak. Sarajevo,Historija jugosl. knjiž. i srps.-hrvat.,hrvat.- srpsk. jezika - VII Hrvatski jezik 393 4 TOMISLAVA MARINKOVIĆ,Filoz.fak. Zagreb Hrvatski ili srpski jezik i jugosl. književ. – VII Hrvatski jezik 192 64 5 LUJA MIKIĆ,Filoz.fak. Novi Sad, Jugoslavenska književnost – VII Hrvatski jezik 630 6 KRISTIAN SANTO, Filozofski f., Zagreb, prof. hrv. jezika i književnosti, dipl. hungarolog , VII Poslovne komunikacije Hrvatski jezik 280 96 7 GORDANA ZELIĆ.Filoz.fak. Zagreb, Jug.i jezici i književnost i komp. književnost – VII Hrvatski jezik 630 8 GABRIJELA ČORKOVIĆ,Filoz.fak. Zagreb,Engleski jezik i književnost i česki jezik i književnosti – VII Engleski jezik 420 9 DANIJELA SEKIĆ, Filoz.fak. Zadar, Engleski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost- VII Engleski jezik 717 10 VESNA KUČERA - TERZIĆ,Filoz.fak. Zagreb, Engleski jezik i književnost - VII Engleski jezik 623 64 11 SANDRA MANESTAR, Filoz. fak. Zagreb, Engleski jezik i književnost - VII Engleski jezik 691 32 12 VESNA ŠIŠIĆ,Filoz.fak. Zagreb,Njemački jezik i književnost i španjolski jezik - VII Njemački jezik 694 99 13 JASMINA POSAVEC - TUŠEK , Filoz.fak. Zagreb, Njemački jezik i književnost i engl. jez. i njiževnost - VII engleski jezik Njemački jezik 694 35 14 MARIJA SOVEC, Filozofski fakultet, Zadar, Njemački i sociologija - VII Njemački jezik 70 15 IVANA PAŽANIN, Filozofski fakultet, Zadar, Njemački i engleski jezik - VII Njemački jezik Engleski jezik 315 414 16 SANJA KESEDŽIĆ ,PMF Zagreb,Matematika, praktična informatika - VII Matematika 589 102 17 MIRJANA LAZIĆ,PMF Zagreb, Matematika s topologijom – VII Matematika 542 70 18 GAŠPAR IVANA, PMF, Zagreb, Matematika - VII Matematika 542 70 19 STJEPAN POLJAK, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mag. edukacije matematike i informatike - VII Matematika 210 70 20 HELENA STOPIĆ, PMF Zagreb, Matematika Informatika VII Matematika 548 64
 8. 8. 21 MARTIN LJUDEVIT ČIČAK, Filozofski fakultet, profesor filozofije i informatologije - VII Informatika 350 22 SLAVKO ZEC, Saobraćajni fakultet Zagreb, Saobraćaj - VII Informatika Osnove informatike 420 210 23 DUBRAVKA KOVAČIĆ,PMF Zagreb, Geografija – VII Zemljopis 630 70 24 IVICA TONKOVIĆ, PMF Zagreb, Geologija i geografija - VII Zemljopis 70 35 25 IVO ŠKRMETA, Filozofski fakultet Zadar, povijest Povijest Politika i gospodarstvo Etika 280 338 32 35 26 GORANA VIDOVIĆ, Filoz.fak. Zagreb, Povijest - VII Povijest 700 27 VANDA MACEKOVIĆ,Filoz. fak. Zagreb, Psihologija - VII Psihologija prodaje Ponašanje potrošača Etika 192 192 70 28 LEON ARSOVSKI,Katolički bogoslovni fakultet Zagreb – VII Vjeronauk 647 29 JOSIP RUKELJ,Katolički bogoslovni fakultet Zagreb – VII Vjeronauk Etika 341 239 70 30 ĐURĐICA DVORAČEK,Fakultet za fizičku kulturu Zagreb,Fizički odgoj u školi i kineziterapija - VII TZK 472 31 RUŽICA MARŠIĆ,Fakultet za fizičku kulturu Zagreb,Fizička kultura - VII TZK 466 32 VINKA MARTINEC,Fakultet za fizičku kulturu Zagreb, Tjelesni odgoj - VII TZK 554 105 33 VIDA MARTINKO, Fakultet za fizičku kulturu Zagreb, Tjelesni odgoj – VII TZK 554 34 ADŽAMIĆ MARIO, Ekonom.fak. Rijeka Međunarodna razmjena – VII Računovostvo Poznavanje robe 280 105 35 STJEPAN BRZAK,Fakultet prometnih znanosti, VII Poznavanje robe 740 36 MARIJA FOLNOVIĆ, PMF Zagreb ,Biologija - VII Ekologija i održivi razvoj Poznavanje robe 140 630 37 KATICA DENONA,Vanjska trgovina Zagreb, Vanjska trgovina - VII Trgovinsko poslov. Politika i gospodarstvo Računovodstvo Strukovne vježbe 140 256 140 140 64 38 GORDANA DRMIĆ, Vanjska trgovina, Zagreb, vanjska trgovina - VII Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe Marketing Strukovne vježbe 175 210 192 140 7 6
 9. 9. 39 BISERKA GULIN,Vanjska trgovina Zagreb, Unutarnja trgovina – VII Tehnika vanjskotg. poslovanja. 288 Trgovinsko poslov. 105 Nabavno poslov. 140 Strukovne vježbe 140 Praktična nastava 35 40 VERICA JAKIĆ,Ekonomski fakultet Zagreb,VII Prodajno poslovanje Osnove marketinga Poznavanje robe Praktična nastava 210 140 315 88 41 MARIJA JANDRIJEVIĆ - PUNTAR, Vanjska trgovina, Zagreb,Unutarnja trgovina – VII Aranžiranje i estet. oblikovanje Nabavno poslovanje Praktična nastava 210 140 127 35 42 DUBRAVKA LIEBL,Vanjska trgovina Zagreb, Vanjska trgovina – VII Marketing Osnove marketinga Osnosi s kupcima Trgovinsko poslov. Strukovne vježbe Praktična nastava 96 70 64 210 204 96 43 KATICA NAKIĆ,Vanjska trgovina Zagreb,VII Poznavanje robe Prodajno poslov. Transport, špedicija i osiguranje Strukovne vježbe Praktična nastava 315 105 192 128 52 44 MIRJANA PAVIČIĆ, Ekonomski fak. Zagreb, VII Poduzetništvo Odnosi s kupcima Praktična nastava 192 192 208 45 MIRJANA PAPUGA,Ekonomski fak. Zagreb, Vanjska trgovina - VII Osnove trgovačkog prava 280 35 46 DIJANA PERIŠA-ŠENETA,Ekonom.fak. Zagreb, Informacijski sistemi u udr. radu. – VII Nabavno poslov. Praktična nastava Kreativnost u poslovanju 280 35 420 35 47 DANICA POLJIČAK,Ekonomski fak. Zagreb, Vanjska trgovina – VII Trgovinsko poslov. Strukovne vježbe Poslovne komunikacije 105 140 560 48 IVAN PRITIŠANAC,Ekonom.fak. Zagreb, Organizacijski smjer – VII Nabavno poslov. Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Praktična nastava 140 140 256 131 8
 10. 10. 49 MIRJANA RUBČIĆ FABRIS,Ekonomski fak. Zagreb,Ekonomika društvenih djelatnosti - VII Poslovne komunikacije Poslovna dokumentacija 682 64 50 IVANKA SPAJIĆ-JUG, Ekonomski fak. Zagreb, Razmjena i tržište – VII Poznavanje robe Poslovanje prodavaonice Odnosi s kupcima Praktična nastava 210 105 128 224 51 TANJA ŠILOVIĆ , Ekonom. fak. Zagreb, Unutrašnja trgovina - VII Poduzetništvo Nabavno poslovanje Praktična nastava 128 96 64 52 BRANKA UGLEŠIĆ,Ekonomski fak. Zagreb, Ekon. razmjena i organizacija tržišta – VII Pposlovne komunikacije Strukovne vježbe Poslovna dokumentacija 402 192 128 53 BOŽICA UROIĆ, Ekonomski fak. Zagreb, Transport i špedicija- VII Prodajna komunikacija Trgovinsko poslov. Strukovne vježbe 490 105 140 54 NELA VUJEVIĆ, Ekonomski fak. Zagreb, Razmjena i tržište - VII Računovodstvo Trgovinsko poslovanje Strukovne vježbe 350 210 210 35 9
 11. 11. PROGRAM RADA PEDAGOŠKO - RAZVOJNE SLUŽBE IVICA TONKOVIĆ, prof. 210 sati godišnje 1. Program rada S A T N I Č A R A - P R O G R A M E R A 1. Poslovi na upisu učenika u prvu godinu - upoznavanje sa upisom : - utvrđivanje broja razrednih odjela - organizacija programa izborne i fakultativne nastave - sudjelovanje u organizaciji i provođenju upisa - formiranje razrednih odjela s obzirom na jezik, spol, izbornu i fakultativnu nastavu - planiranje i organizacija nastavnog prostora 2. Poslovi na tehničkom osiguranju nastave: - utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih djelatnika za realizaciju ukupnog fonda nastave 3. Poslovi na kadrovskom osiguranju nastave: 4 - priprema svih potrebnih elemenata za izradu satnice prije početka školske godine . Operativni poslovi vezani za realizaciju nastave: - usuglašavanje eventualnih izmjena u zaduženju nastavnika po razredima na početku i tijekom školske godine - praćenje realizacije fonda sati - rješavanje problema zaostatka u realizaciji fonda sati u dogovoru sa voditeljima - praćenje i usuglašavanje svih radnji i rokova vezanih za završne i popravne ispite - praćenje i realizacija Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi 5. Normativna djelatnost: - suradnja pri izradi rješenja o zaduženju djelatnika i izradi godišnjeg plana rada 10
 12. 12. 2. Program rada P E D A G O G A BELINDA BOČINA, dipl. pedagog – VII 1760 sati godišnje 11
 13. 13. Područje rada Svrha Zadaće Sadržaj Oblici metode Subjekt suradnici Mjesto Vrijeme Razina postignuća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRA-NJE ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA -kvalitetna organizacija rada -unapređivanje odgojno- obrazovnog procesa - sudjelovanje u izradi i realizaciji školskog Kurikuluma -sveobuhvatno planiranje i programiranje rada kao sastavni dio Godišnjeg plana i programa -opremanje nastavnim sredstvima i didaktičkim materijalom -planovi stručnih organa u školi -oblici nastave -izvannastavne i izvanškolske aktivnosti -organizacija rada -ekološki odgoj, zdravstveno prosvjećivanje -kulturna i javna djelatnost -plan rada pedagoga -timski rad -razgovor -dogovor -individualno -grupno -tandem - ravnatelj -voditelji -satničar -predsjednici aktiva -Dom zdravlja -Područni ured -Centar za socijalnu skrb škola rujan 2. RAD S NASTAVNICIMA - pomoć nastavnicima -unapređivanje odgojno- obrazovnog procesa - pomoć pri izradi nastavničkih kurikuluma za pojedini predmet -kvalitetnije praćenje -vrednovanje -stvaranje pozitivnog ozračja u razredu,među nastavnicima -analiza stanja -primjena novih metoda i oblika rada --praćenje nastavnika početnika -organizacijski stručni poslovi -pomoć razrednicima -praćenje stručnog usavršavanja -priprema,posjete, praćenje,analiza, vrednovanje i iskorak naprijed u nastavi -izrada programa stručnog osposobljavanja pripravnika -pomoć u pripremanju nastavnog sata -vođenje dokumentacije -izostanci,negativne ocjene,neprimjereno ponašanje, emocionalni, socijalni, obiteljski problemi -razgovor -pisanje -simulacija -metoda otvorenog učenja -timski rad -individualni -razgovor -demonstracija -igranje uloga -pedagoška radionica -grupni -frontalni -pedagog -ravnatelj -nastavnici -mentori -tajnica -savjetnici -učenici -razrednici -voditelji škola učionica ured pedagoga -tijekom godine -listopad -studeni -veljača 12
 14. 14. Područje rada Svrha Zadaće Sadržaj Oblici metode Subjekt suradnici Mjesto Vrijeme Razina postignuća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.RAD S UČENICIMA -pomoć učenicima u rješavanju problema - pomoć razrednicima -osposobiti grupe učenika za pomoć kolegama u razredu -prevencija u cilju poboljšavanja zdravlja učenika - osvijestiti humane vrednote -osvijestiti pojam spolnosti -povećati utjecaj učenika na život u školi -suradnja s učenicima na zahtjev razrednika, predmetnog nastavnika, roditelja, osobnu inicijativu -pronaći učenike, odabrati teme, folije,tekstove -osposobiti učenike za samostalan nastup -uključiti učenike u preventivne mjere zdravstvene zaštite -satovi razrednog odjela -formirati vijeće učenika -organizacijski, administrativni i pedagoški poslovi nastavnika - izostanci -negativne ocjene -nedolično ponašanje -uništavanje imovine -osobni problemi (socijalni, zdravstveni, emocionalni,obiteljski itd.) -pušenje,alkohol,AIDS -reproduktivno zdravlja -sistematski pregledi - cijepljenje učenika - kako je mojem „JA“ u novom tijelu -Godišnji plan i program rada -izvješće o uspjehu na I. polugodištu -pedagoške radionice -razgovor -rješavanje problema -rasprava -iskustveno učenje -grupni -frontalni -individualni -savjetodavni rad -proučavanje pedagoške dokumentacije -igranjeuloga -predavanje -diskusija -dogovor - pedagog -učenici -razrednici -nastavnici -roditelji -liječnica -socijalni radnici -razredna vijeća -komisija za izricanje pedagoških mjera -klinike za mladež -ravnatelj -voditelji -učionica -ured pedagoga -mjesto stanovanja učenika -knjižnica -druge škole -ambulante -bolnice -centar za socijalnu skrb -druge ustanove -tijekom godine -rujan -veljača -svibanj 4. RAD S RODITE- LJIMA - informirati roditelje o životu i radu u školi -poboljšati suradnju roditelja i škole -edukacija roditelja -prisustvo roditeljskim sastancima -pružiti pomoć na osobni zahtjev roditelja, razrednika -formirati vijeće roditelja - osobna karta škole - vaše dijete je srednjoškolac - suradnja roditelja i škole - prevencijom protiv ovisnosti -predavanje -pedagoška radionica -iskustveno učenje -razgovor -roditelji - pedagog -ravnatelj -liječnik -socijalni radnik -policija -knjižnica -učionica -ured pedagoga -tijekom godine 13
 15. 15. Područje rada Svrha Zadaće Sadržaj Oblici metode Subjekt suradnici Mjesto Vrijeme Razina postignuća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. RAD U STRUČNIM TIJELIMA ŠKOLE -aktivno sudjelovanje u radu Razrednog vijeća, Nastavničkog vijeća i stručnih aktiva -suradnja sa Povjerenstvom za kvalitetu -pratiti, analizirati, predlagati, vrednovati i unapređivati odgojno-obrazovni rad analiza uspjeha, izostanaka i pedagoških mjera (I. i II. polugodište) -prezentacija rezultata istraživanja - odgojne mjere -informacija o upisu -predavanje -analiziranje -rješavanje problema -proučavanje pedagoške dokumentacije -pedagog -nastavnici -ravnatelj -voditelji škola tijekom godine 6. UPIS UČENIKA - kvalitetno planiranje i provedba upisa učenika u prvi razred -dogovor o planu upisa -formiranje komisija -provedba upisa -izvješće o upisu -informacije za učenike I roditelje -priprema lista za upise -rad s upisnim komisijama -pisani materijala -dogovor -individualni -grupni -komisijski rad -ravnatelj -članovi komisija -satničar -pedagog škola -po potrebi i OŠ -lipanj -srpanj -kolovoz -rujan 7. RAD NA PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI -praćenje i ažuriranje pedagoške dokumentacije -ostvarivanje uvida u pedagošku dokumentaciju - dnevnici rada -matične knjige -upisnice -prijavnice -sva ostala dokumentacija -praćenje -predlaganje mjera za poboljšanje -razrednici -pedagog -ravnatelj -voditelji škola (zbornica, ured) tijekom godine 8. STATISTIKA -praćenje svih pokazatelja o životu i radu škole -korištenje statistike -ispunjavanje obrazaca -izvješća -obrasci -individualni -pisanje -interpretacija -Ministarstvo -Gradski ured -Područni ured -Zavod za statistiku -pedagog ured -rujan -listopad -lipanj -srpanj -kolovoz 14
 16. 16. Područje rada Svrha Zadaće Sadržaj Oblici metode Subjekt suradnici Mjesto Vrijeme Razina postignuća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. AKCIJSKO ISTRAŽIVANJE -osvijetliti određeno aktualno pitanje (prema dogovoru u stručnom aktivu i stručnim suradnicima -definirati problem -izraditi anketu -provesti anketu -obraditi -interpretirati rezultate NV i šire -anketa -rad na tekstu -individualni -rad u skupini -frontalni -pedagog -stručni suradnici -učenici učionica -veljača -svibanj 10. RAD NA PROFESIONALNOM INFORMIRANJU I USMJERAVANJU -upotpuniti saznanja učenika o mogućnostima nakon završene škole -pružiti učenicima potrebne informacije -kako postići ono što žele -provođenje ankete o profesionalnim namjerama -obrada i interpretacija ankete -pomoć pojedincima -anketa -rad na tekstu -individualni -frontalni - učenici završnih razreda -pedagog -Zavod za zapošljavanje -učilišta i fakulteti škola -od ožujka do svibnja 11. STRUČNO USAVRŠAVANJE - stručna edukacija -pomoć nastavnicima na individualnom stručnom usavršavanju -prisutstvo seminarima i savjetovanjima -rad u stručnim tijelima škole -individualni plan i program stručnog usavršavanja -sudjelovanje na seminarima koje organizira Zavod -literatura -radionice -rad u skupinama -individualno -organizatori stručnog usavršavanja -pedagog škola i mjesta održavanja stručnih skupova tijekom godine 15
 17. 17. Područje rada Svrha Zadaće Sadržaj Oblici metode Subjekt suradnici Mjesto Vrijeme Razina postignuća 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. SURADNJAS DRUGIM INSTITUCIJAMA -poboljšati sveukupan rad -izvršavati dogovoreno i planirano - rješavanje aktualnih problema -po potrebi -Ministarstvo -Gradski ured -Centar za vanjsko vrednovanje -Zavod za statistiku -MUP -Centri za socijalnu skrb -udruge i strukovne organizacije - Agencija za odgoj i obrazovanje po potrebi tijekom godine 13. OSTALI POSLOVI -unapređivanje rada -sudjelovanje u organizaciji i provedbi -natjecanja učenika -Dan maturanata -sudjelovanje u radu ispitnog povjerenstava za provođenje državne mature -ekskurzije učenika -rad u timu za prevenciju -rad u timu za povećanje sigurnosti -obilježavanje prigodnih i značajnih datuma i događaja -timski rad -iskustveno učenje -frontalni rad i u skupinama -individualni rad -ravnatelj -voditelji nastavnici -razrednici -satničar roditelji -agencije -državni organi -ustanove škola i druge institucije tijekom godine 16
 18. 18. 3. Program rada P S I H O L O G A MARIJA JURIĆ, Filoz. fak. Sarajevo, Pedagogija i psihologija – VII 1760 sati godišnje VRSTA POSLA Suradnici Vrijeme 1. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 1.1. Suradnja u organizaciji i planiranju rada škole za šk.god. 2013./14. 1.2. Prijem novih učenika i raspoređivanje u razredne odjele Sudjelovanje u prihvatu učenika prvog razreda 1.3. Sudjelovanje u organizaciji i provođenju upisa u prvi razred 1.4. Sudjelovanje u formiranju obrazovnih grupa 1.5. Sudjelovanje u organizaciji državne mature 2. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA ŠKOLE 2.1. Sudjelovanje u izradi i izvještaju godišnjeg plana i programa rada škole te školskog kurikuluma za školsku godinu 2013./ 14. 2.2. Izrada i izvještaj plana i programa rada stručnog suradnika psihologa za školsku godinu 2013./ 14. 2.3. Izrada/sudjelovanje i izvještaj školskog preventivnog programa 2.4. Planiranje rada za učenike s posebnim potrebama u šk.god. 2013./14. 2.5. Sudjelovanje u planiranju provođenja državne mature 2.6. Sudjelovanje u izradi plana i programa stažiranja nastavnika početnika 2.7. Sudjelovanje u izradi prijedloga plana i programa rada razrednika 3. STATISTIČKI PODACI NA POČETKU I NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 3.1. Sudjelovanje u prikazu statističkih podataka na kraju i početku školske godine. 4. RAD S UČENICIMA na individualnoj i / ili skupnoj razini od pripreme, realizacije do evaluacije rada 4.1. Utvrđivanje stanja učenika na području  intelektualne razvijenosti  sklonosti za učenje: slabih i jakih strana  emocionalnog razvoja i osobina ličnosti  socijalnih vještina i značajki ponašanja  obrazovne okoline  školske/razredne klime  posebnih potreba ravnatelj, nastavnici ravnatelj povjerenstvo Članovi Povjerenstva Knjižničar, nastavnici razrednici nastavnici 09.mj. 06.mj, 08.mj. 09.mj. 09., 06. 09.mj. 09., 06. 09., 06. 09., 06. Tijekom 17
 19. 19. 4.2. Savjetodavni rad s učenicima 4.2.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad u kojem se učenici upućuju na unapređenje u učenju i postignuću te primjeni znanja u poboljšanju učenikovog mentalnog zdravlja 4.2.2. Primjena i provođenje različitih kognitivnih i bihevioralnih intervencija usmjerene na poboljšanje učenja i ponašanja: Strategije učenja za učenike prvih razreda 4.3. Intervencije u radu s učenicima 4.3.1. Rad s učenicima na promjenama u području prepoznatih teškoća 4.3.2. Intervencije na razini škole/razreda u svrhu poboljšanja uvjeta učenja i prilagodbe na školsku okolinu 4.3.3. Provođenje individualnog i grupnog treninga vještina učenja, socijalnih vještina i komunikacijskih vještina 4.3.4. Primjena intervencijskih mjera u kriznim situacijama 4.4. Prevencija 4.4.1. Rad na programima kojima se gradi pozitivan odnos učenika s vršnjacima i odraslim osobama 4.4.2. Rano otkrivanje potencijalnih akademskih deficita i/ili teškoća u učenju 4.4.3. Potiče kreiranje sigurne i podržavajuće okoline za učenje 4.4.4. Podupiranje uvažavanja različitosti 5. RAD S RODITELJIMA 5.1. Utvrđivanje stanja učenika provođenjem anamnestičkog intervjua 5.2. Individualni i / ili grupni rad savjetodavni rad sa svrhom pomoći roditelju u razumijevanju razvojnih potreba 5.3. Intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama u području prepoznatih teškoća 5.4. Obrazovanje roditelja o vještinama roditeljstva i tehnikama discipliniranja; strategijama suočavanja s rizičnim ponašanjima 6. RAD S NASTAVNICIMA 6.1. Utvrđivanje stanja učenika prikupljanjem anamnestičkih podataka 6.2. Individualni i / ili grupni rad savjetodavni rad s nastavnicima u razumijevanju razvojnih potreba učenika te dogovori o najboljim načinima pružanja podrške učeniku u svladavanju specifičnih teškoća 6.3. Intervencija 6.3.1. Rad s nastavnicima na promjenama u području prepoznatih teškoća nastavnici Stručnjaci određene spec., nastavnici, roditelji Stručnjaci određene spec., nastavnici, roditelji Stručnjaci određene spec., nastavnici godine tijekom.g. Po potrebi Tijekom godine 18
 20. 20. 6.3.2. Razvijanje strategije individualizacije u poučavanju u svrhu optimalnog učenikovog napredovanja 6.4. Obrazovanje nastavnika o primjeni strategija učenja i poučavanja; tehnikama vođenja razreda i upravljanja ponašanjem; radionice nenasilne komunikacije 7. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJNI PROGRAMI 7.1 Preporučuje i provodi znanstveno potvrđene programe i strategije –Anketa o ovisnostima 7.2. Evaluira učinkovitost programa i mjera : Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilja u maloljetničkim vezama 7.3. Humanitarne aktivnosti 8. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE 8.1. Koordinira suradnju s ostalim stručnjacima u području mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u lokalnoj zajednici 8.2. Ostvaruje partnerstvo s roditeljima i nastavnicima kako bi se postigla zdrava školska i obiteljska klima 8.3. Promovira pitanja važna za psihofizičko zdravlje u školskoj okolini. 8.4. SURADNJA sa školskom liječnicom, socijalnim radnicima, defektolozima… 9. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO- OBRAZOVNOG PROCESA 9.1. Prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praćenja rada pojedinih učenika i/ili nastavnika 9.2. Pregled pedagoške dokumentacije prema potrebi 9.3. Praćenje popravnih ispita 9.4. Prisustvovanje sjednicama Razrednih i Nastavničkih vijeća 10. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 10.1. Sudjelovanje i prisustvovanje na stručnim vijećima, seminarima, konferencijama, verificiranim edukacijama ( u organizaciji i/ili s preporukopm AZOO, MZOŠ, HPK...) 11.2. Praćenje inovacija putem literature i interneta 11.4. Sudjelovanje u radu različitih sekcija i udruga 11.5. Izvanškolski stručni rad ( predavanja i sl.) 12. VOĐENJE DOKUMENTACIJE O RADU Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti, nastavnici CZSS,Zavod za javno zdravstvo Sv. Rok, nastavnici Tijekom godine 19
 21. 21. 4. Program rada K N J I Ž N I Č A R A ANĐELKA RAVLIĆ, Komparativna književnost i fonetika,VII --------1760 sati godišnje ZORA MAREŠIĆ, prof. -------------------------------------------------------------------------528 sati godišnje AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE BROJ SATI 1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA:  Školska knjižnica je suvremeni knjižnično – informacijski prostor škole koji učenicima omogućuje pristup izvorima informacija, kroz knjižnični fond, kao i korištenje digitalnih i mrežnih izvora i bolju komunikaciju u usvajanju suvremenih metoda učenja i istraživačkog rada.  Knjižnica vrši organizirano UPOZNAVANJE učenika s knjižničnom građom i razvija NAVIKE stručne literature, časopisa, referentne zbirke i AV građe. korištenja knjižničnih izvora te sustavno upućuje učenike u služenje svim izvorima znanja i informacija, od  Knjižnica pruža POMOĆ  učenicima u korištenju raznih izvora znanja i razvija naviku kod učenika za čitanje predgovora, pogovora, bibliografija, kazala i sažetaka u stručnoj i referentnoj literaturi. Neposredna pedagoška pomoć prava; pomoć učenicima u izradi edukativnih plakata i učenicima pri izboru građe u knjižnici; u obradi zadanih tema, referata, istraživačkih radova iz pojedinih nastavnih područja, pretraživanje mrežnih izvora, uz potrebu navođenja korištenih izvora, citiranja bibliografskih podataka i poštivanje autorskih tematskih prezentacija za nastavu.  IZRADA UPUTA  Razvijanje za samostalne radove i referate učenika, osobito za maturante, kako bi usvojili tehniku i kompoziciju izrade seminarskih i stručnih radova u svom budućem školovanju i obrazovanju na fakultetu. INFORMACIJSKE  Rad s učenicima u čitaonici: pismenosti učenika, kroz obradu pojedinih tema, korištenjem knjižničnih i mrežnih izvora: knjižničnih kataloga, tematskih bibliografija i on-line kataloga drugih knjižnica. KORIŠTENJE RAČUNALA za učenje i istraživanje, uz poštivanje Pravilnika o korištenju računala  Suradnja s učenicima i nastavnicima u grupama slobodnih aktivnosti (novinarska, jezična, dramska, povijesna, u čitaonici, te korištenje periodike za samostalno učenje i istraživanje uz uporabu predmetnih kataloga za pojedine naslove periodike.. Knjižničar, a uključeni su svi učenici škole svi 1. razredi svi 2. i 3. razredi svi 4. razredi tijekom školske godine rujan i listopad knjižničar svakodnevn o, tijekom školske godine siječanj, veljača 957 sati 20
 22. 22. geografska, ekološka grupa ), te pomoć izbornoj i fakultativnoj nastavi u pripremi učenika za DRŽAVNU MATURU  , preporukom relevantnih priručnika. POSUDBA  Promicanje čitanja i poboljšanje lektire, beletristike, stručnih i popularno-znanstvenih knjiga i periodike; pedagoška pomoć učenicima u izboru knjižnične građe za učenje i razvijanje intelektualnih sposobnosti . ČITALAČKE PISMENOSTI  Sustavno učenika, izradom preporučenih popisa znanstveno-popularne literature i beletristike za učenike, prema nastavnim predmetima i područjima znanosti ili prema posebnim interesima učenika. POUČAVANJE, samostalnom radu, učenju i služenju izvorima znanja, kao savjetovanje i pomoć učenicima u putokaz za cjeloživotno učenje.  Rad s učenicima na razvijanju građanskog odgoja i društvenih kompetencija, promicanje zdravih navika svakodnevnog življenja, ekološke osviještenosti i brige za zdravi okoliš. 2. STRUČNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST  PLANIRANJE Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno- -Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici: obrazovnog rada, izrada godišnjeg plana rada knjižnice i plana kulturnih aktivnosti knjižnice u suradnji s prof. hrvatskog jezika i drugim aktivima škole.  NABAVA  Praćenje novije stručne literature, bibliografija i kataloga izdavačkih kuća; čitanje recenzija kritika i prikaza novih knjiga i stručnih časopisa - Vođenje pravilne i sustavne nabavne politike knjižne i neknjižne građe, te periodike u školskoj knjižnici; izrada plana nabave za lektirne naslove, referentnu zbirku te novu stručnu, psihološku i metodičko-pedagošku literaturu.  IZRADA POPISA LITERATURE, popisa za potrebe učenika i nastavnika škole. tematskih i bibliografskih  OBLIKOVANJE ZBIRKE  - Informiranje učenika i nastavnika o novitetima knjižne i neknjižne građe u knjižnici, te suradnja s nastavnicima u svezi nabave lektire, stručne literature, periodike i ostale knjižnične građe za potrebe suvremene nastave. OBRADA  GRAĐE – tehnička i stručna obrada knjiga i AV građe: inventarizacija, signiranje, klasifikacija, katalogizacija i kompjutorska obrada; narudžba, predmetna obrada i vođenje kartoteke stručnih i popularno-znanstvenih časopisa IZRADA POMAGALA - Katalogizacija knjižnične građe: izrada stručnog, mjesnog, abecednog i predmetnog kataloga te popisi AV građe po predmetima, radi boljeg planiranja i korištenja u knjižničar tijekom školske godine 21
 23. 23. nastavi.  BILTENI PRINOVA  - Izrada popisa nove literature za potrebe stručnih vijeća, nastavnika i učenika škole. STATISTIKA I BROJČANI POKAZATELJI -  Izrada statističkih pregleda o korištenju knjižnične građe u knjižnici: razredna posudba i godišnji pregledi posudbe te „najčitači“ kroz školsku godinu. IZVJEŠĆA  o provedbi revizije, otpisa i inventure knjižnične građe te Godišnje izvješće o stanju i vrijednosti fonda školske knjižnice, u suradnji s računovodstvom škole; izvješće o ostvarenom kurikulumu knjižnice i provedenim kulturnim aktivnostima za učenike. ZAŠTITA GRAĐE  Rad na otpisu fonda; zastarjela i izgubljena građa tijekom informatizacije građe. - pravilan smještaj, zaštita i čuvanje knjižnične građe na policama i vitrinama u prostoru knjižnice i čitaonice. 375 sati 3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŽNICE  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti i sadržaja, te izrada godišnjeg plana kulturnih akcija knjižnice kroz školsku godinu i izrada Kurikuluma knjižnice kao dio Kurikuluma škole.  Pripremanje i postavljanje tematskih izložaba u skladu s odgojnim i obrazovnim programima škole.  Organiziranje promocije knjiga, književnih susreta, tribina, predavanja, projekcija, organiziranje kvizova i natjecanja u znanju za učenike i sl.  Obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture, kao i značajnih osoba iz svijeta znanosti, kulture, sporta; obilježavanje važnih svjetskih spomen dana.  Uređenje i obogaćivanje prostora knjižnice i čitaonice, panoa i hodnika u prostoru škole: edukativnim plakatima, priznanjima i zahvalama za rad i postignute uspjehe naših učenika te stvaranja ugodnog vizualnog i estetskog ozračja u prostoru škole.  Koordinacija i suradnja s čimbenicima kulturnog i javnog života u lokalnoj zajednici: Narodna knjižnica August Cesarec Ravnice i Kvaternikov trg, Gradska knjižnica, Radnička knjižnica kao i kulturne ustanove grada Zagreba, od knjižnica, muzeja, galerija i sl.  Informiranje učenika o značajnim kulturnim manifestacijama u gradu Zagrebu i Hrvatskoj.  Suradnja s nakladnicima, antikvarijatima, muzejima, galerijama, Knjižnicama grada Zagreba, NSK i drugim kulturnim ustanovama u gradu Zagrebu i šire. Knjižničar u suradnji s predmetnim nastavnicima Knjižničar i vanjski suradnici Tijekom školske godine, ali i za vrijeme praznika za učenike 183 sata 22
 24. 24. 4. STRUČNO USAVRŠAVANJE  Praćenje i čitanje knjižnične građe (stručnih knjiga, pedagoško- psihološke literature, beletristike i časopisa, recenzija nove literature).  Praćenje literature s područja knjižničarstva i dokumentaristike.  Suradnja s nakladničkim kućama u svezi novih izdanja udžbenika, priručnika i stručne literature za potrebe učenika i nastavnika škole.  Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare.  Sudjelovanje na Županijskog stručnom vijeću i Međužupanijskim stručnim vijećima za srednjoškolske knjižničare I., II. i XXI. županije (3 – 4 puta godišnje).  Suradnja s MZOS-om i Agencijom za odgoj i obrazovanje RH, Matičnom službom KGZ-a za školske knjižnice.  Sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara RH 2014.  Posjet drugim školskim knjižnicama i upoznavanje s posebnim oblicima rada u knjižnicama.  Usavršavanje za računalnu obradu građe u knjižnici i primjena programa METEL WIN za obradu građe i knjižnično poslovanje.  Suradnja s NSK i Katedrom za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu - usavršavanja u struci i primjena novih znanja u knjižnici Knjižničar Anđelka Ravlić Tijekom školske godine 120 sati 5. SURADNJA S RAVNATELJEM, NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA ŠKOLE  Suradnja s ravnateljem škole u svezi poboljšanja uvjeta rada u školskoj knjižnici i čitaonici, nabava opreme i pomagala.  Suradnja s nastavnicima svih nastavnih područja u svezi nabave stručne literature, priručnika za pripremu učenika na državnoj maturi, narudžba periodike za učenike i nastavnike .  Izrada popisa preporučene popularno-znanstvene literature za sve nastavne predmete u suradnji s voditeljima stručnih aktiva u školi, radi popularizacije čitanja i razvijanja čitalačke pismenosti učenika.  Suradnja u svezi nabave AV građe za potrebe nastave  Suradnja s nastavnicima u svezi provedbe kulturnih aktivnosti i događanja u našoj školi:predavanja, susreti, gostovanja, predstave, izložbe, projekcije, predstavljanja i sl.).  Pomoć nastavnicima pri realizaciji nastavnih sadržaja, kao i rada slobodnih i izvannastavnih aktivnosti učenika. Ravnatelj, knjižničar i voditelji stručnih vijeća Tijekom školske godine 23
 25. 25.  Priprema i odabir literature za izvođenje nastavnih sadržaja i nabava lektirnih naslova za hrvatski jezik, kao i za strane jezike .  Suradnja s razrednicima svih razrednih odjela tijekom školske godine u svezi dugovanja učenika, izvješća o posudbi i korištenju knjižnične građe, te izboru „najčitača“ u školskoj knjižnici.  Suradnja s ravnateljem i razrednicima u svezi odabira i nabave knjiga za nagrade najboljim učenicima na kraju školske godine.  Suradnja s ravnateljem, pedagogom, psihologom, tajnikom škole i učeničkom referadom ( novi djelatnici i učenici, dugovanja i sl.).  Suradnja s računovođom škole u svezi nabave knjižničnog fonda i opreme; godišnja izvješća o stanju i vrijednosti fonda.  Sjednice Nastavničkog vijeća na kraju obrazovnog razdoblja i tijekom školske godine, kao i sudjelovanje u ispitnom povjerenstvu za državnu maturu, dežurstva na ispitima državne mature.  Sastanci stručnih vijeća pojedinih nastavnih predmeta uz sudjelovanje knjižničara, s posebnim osvrtom na nabavi stručne literature, AV građe, stručnih i popularno-znanstvenih časopisa za učenike i nastavnike škole.  Sastanci stručnog vijeća profesora hrvatskog jezika i književnosti u svezi provedbe kulturnih aktivnosti škole, te nabave određenih naslova lektire i beletristike za učenike. knjižničar Ravnatelj, stručni suradnici i voditelji stručnih aktiva na školi Tijekom godine 125 sati UKUPNO 1 – 5 : 1760 sati 24
 26. 26. IV. FINANCIJSKA SREDSTVA Škola se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske za plaće zaposlenika, naknade zaposlenika utvrđene kolektivnim ugovorom, stručno usavršavanje nastavnika, informatizaciju škole, a iz proračuna grada Zagreba financiraju se materijalni troškovi škole, prijevoz zaposlenika, investicijsko održavanje i nabava školske opreme, sredstava i pomagala. Ukupni prihod čini oko 80% proračunskih sredstava, a 20% su vlastita sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću - obrazovanjem uz rad. 25
 27. 27. V. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD 1. Kalendar Trgovačke škole Početak školske godine 2013./2014. - 1. rujna 2013. Početak nastave : o učenička odjeljenja - 2. rujna 2013. o obrazovanje odraslih  dokvalifikacija – program komercijalist - 2. rujna 2013.  ostali razredi – program prodavač - 30. rujna 2013. I. polugodište od 2. rujna 2013. do 20. prosinca 2013.  Zimski odmor učenika : od 23. prosinca 2013. do 10. siječnja 2014. godine  Proljetni odmor učenika: od 14. travnja 2014. do 21. travnja 2014. godine. II. polugodište  od 13. siječnja 2014. do :  16. svibnja 2014. - za završne razrede  13. lipnja 2014. - za ostale razrede  obrazovanje odraslih : a) dokvalifikacija - program komercijalist – do 17. svibnja 2014. c) ostali razredi - program prodavač : - 1. razred- do 24. svibnja 2014. - 2. razred- do 24. svibnja 2014. - 3. razred- do 24. svibnja 2014. Ljetni odmor učenika od 16. lipnja 2014. do 29. kolovoza 2014. godine Završetak školske godine 2013./2014. - 31. kolovoza 2014. godine. Razredni ispiti : a) ljetni rok :  za završne razrede : 5.,6.,7.,8.,9.,12.,13.,14. I 15. svibnja 2014. (Sjednica 19. svibnja 2014.)  za ostale razrede : 4.,5.,6.,9.,10.,11. i 12. lipnja 2014. (Sjednica 17. lipnja 2014.) b) jesenski rok :  za sve razrede : 19.,20. i 21. kolovoza 2014. ( Sjednica 22. kolovoza 2014.) Popravni ispiti : a) I. rok :  za završne razrede : 9., 10 i 11. lipnja 2014. ( Sjednica 12. lipnja 2014.)  za ostale razrede : 30. lipnja i 1. i 2. srpnja 2014. (Sjednica 3. srpnja 2014.) b) II. rok :  za sve razrede : 22., 25. i 26. kolovoza 2014. ( Sjednica 27. kolovoza 2014.) 26
 28. 28. KALENDAR IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠK. GOD. 2012./2013. A)Ljetni rok  5. listopada 2013.- Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada  do 15. listopada 2013. - Rok za upoznavanje učenika sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnoga rada  do 20. listopada 2013. - Objavljivanje tema za završni rad (komercijalisti i prodavači)  do 31. listopada 2013. - Izbor tema za završni rad  do 1. travnja 2014. - Prijavljivanje obrane završnog rada / tajništvo škole/ od 9 do 13 sati - soba 44/I  do 6. lipnja 2014. - Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik /tajništvo škole/ od 11 do 13 sati - soba 44/I, uz potpisani konzultacijski list od mentora i prihvaćen i pozitivno ocijenjen završni rad  od 16. do 20. lipnja 2014. - Obrana završnog rada  23. lipnja 2014. – Sjednica Povjerenstava za obranu završnih radova i Prosudbenog odbora : utvrđivanje uspjeha na obrani završnih radova i dokumentacija  4. srpnja 2014. - Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu B)Jesenski rok  do 31. listopada 2013. - Izbor tema za završni rad  do 10. srpnja 2014. - Prijavljivanje obrane završnog rada / tajništvo škole/  do 19. kolovoza 2014. - Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik /tajništvo škole/  28. kolovoza 2014. - Obrana završnog rada  29. kolovoza 2014. – Sjednica Povjerenstava za obranu završnih radova i Prosudbenog odbora  3. rujna 2014. - Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu C)Zimski rok  do 31. listopada 2013. - Izbor tema za završni rad  do 30. studenog 2014. - Prijavljivanje obrane završnog rada  do 22. siječnja 2015. - Predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik /tajništvo škole/  2. veljače 2015. - Obrana završnog rada  3. veljače 2015. – Sjednica Povjerenstava za obranu završnih radova i Prosudbenog odbora  5. veljače 2015. - Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu Raspored obrane završnog rada bit će objavljen naknadno na mrežnim stranicama škole http://www.trgovacka-skola.hr/. Učenici koji žele pristupiti polaganju Državne mature istu će savladati prema pravilniku i vremeniku NCVO. Povjerenstvo za provođenje Državne mature: predsjednik povjerenstva Darko Grgurić, ispitni koordinator Vanda Maceković, prof. Članovi: 1. Sanja Kesedžić,prof., 2. Vesna Kučera terzić,prof., 3. Zora Marešić, prof., 4. Ivana Pažanin, prof. 27
 29. 29. Tumačenje školskog kalendara Rujan 2013. Listopad 2013. pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj početak-ujutro- I. turnus 1 1 2 3 4 5 6 5. 2 3 4 5 6 7 8 1. 7 8 9 10 11 12 13 6. 9 10 11 12 13 14 15 2. 14 15 16 17 18 19 20 7. 16 17 18 19 20 21 22 3. 21 22 23 24 25 26 27 8. 23 24 25 26 27 28 29 4. 28 29 30 31 9. 21 nastavni dan=4,2 tjedna 22 nastavna dana=4,4 tjedna Studeni 2013. Prosinac 2013. pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 2 3 9. 1 13. 4 5 6 7 8 9 10 10. 2 3 4 5 6 7 8 14. 11 12 13 14 15 16 17 11. 9 10 11 12 13 14 15 15. 18 19 20 21 22 23 24 12. 16 17 18 19 20 21 22 16. 25 26 27 28 29 30 13. 23 24 25 26 27 28 29 20 nastavnih dana=4 tjedna 30 31 15 nastavnih dana=3 tjedna Siječanj 2014. Veljača 2014. pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 2 3 4 5 1 2 19. 6 7 8 9 10 11 12 I.t. 3 4 5 6 7 8 9 20. 13 14 15 16 17 18 19 17.u 10 11 12 13 14 15 16 21. 20 21 22 23 24 25 26 18. 17 18 19 20 21 22 23 22. 27 28 29 30 31 19. 24 25 26 27 28 23. 15 nastavnih dana=3 tjedna 20 nastavnih dana=4 tjedna Ožujak 2014. Travanj 2014. pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 2 23. 1 2 3 4 5 6 28. 3 4 5 6 7 8 9 24. 7 8 9 10 11 12 13 29. 10 11 12 13 14 15 16 25. 14 15 16 17 18 19 20 I.t. 17 18 19 20 21 22 23 26. 21 22 23 24 25 26 27 30.u 24 25 26 27 28 29 30 27. 28 29 30 31. 31 28. 17 nastavnih dana=3,4 tjedna 21 nastavni dan=4,2 tjedna 28
 30. 30. Svibanj 2014. Lipanj 2014. pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 2 3 4 31. 1 35. 5 6 7 8 9 10 11 32 2 3 4 5 6 7 8 36. 12 13 14 15 16 17 18 33. 9 10 11 12 13 14 15 37. 19 20 21 22 23 24 25 34. 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 35. 23 24 25 26 27 28 29 20 nast. dana=4 tjedna 10 nast. d.=2 tj.-završni 30 10 nastavnih dana=2 tjedna Srpanj 2014. Kolovoz 2014. pon uto sri čet pet sub ned tj pon uto sri čet pet sub ned tj 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 U/II. Tumač: Blagdani i državni praznici u RH Dani koji se odrađuju 8.10.2012. Dan neovisnosti 7.10. 2013. odrađuje se 12.10.2013. 1.11.2012. Svi sveti 2.5. 2014. odrađuje se 26.4.2014. 25.12.2012. Božić 26.12.2012. Sveti Stjepan Nenastavni dani i dani godišnjeg odmora 1.1.2013. Nova godina 6.1.2013. Sveta tri kralja Državna matura 31.3.2013. Uskrs ljetni rok: 20.5.2014.-9.6.2014. 30.5.2013. Tijelovo jesenski rok: 21.8.2014.-8.9.2014. 1.5.2013. Praznik rada 22.6.2013. Dan antifašističke borbe Kraj nastave za završne i ostale razrede 25.6.2013. Dan državnosti 5.8.2013. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 15.8.2013. Velika Gospa Subote, nedjelje 29
 31. 31. 2. Redovna nastava Trgovačka škola će u ovoj školskoj godini obrazovati učenike i polaznike za slijedeće profile: Komercijalist IV. - stupanj stručne spreme 4 godine Prodavač III. - stupanj stručne spreme 3 godine Operativni planovi imaju i sadržaje namijenjene učenicima sa teškoćama u razvoju. Takvi planovi se rade u suradnji sa pedagogom škole, a prilagođeni su dokumentiranoj teškoći djeteta. Operativne planove predmetni nastavnici predaju pedagogu škole do 16. rujna 2013. godine i sastavni su dio pedagoške dokumentacije škole. Fakultativna nastava nije ponuđena zbog nedostatka prostora. 3. Ostali oblici odgojno - obrazovnog rada Osim redovne nastave planiraju se sljedeći oblici odgojno-obrazovnog rada: a) Dopunski i dodatni odgojno - obrazovni rad - 875 sata dopunske nastave i 416 sati dodatne nastave . Opširnije u Kurikulumu Trgovačke škole. b) Produžni odgojno obrazovni rad Po završetku pojedinog obrazovnog razdoblja, a nakon analize uspjeha na Razrednim vijećima, organizirat će se produžna nastava. Grupe do najviše 15 učenika odradit će fond od 3 nastavna sata (što je prosječno 10% sati redovne) u predmetima koji su negativno ocjenjeni. Evidencija produžne nastave vodit će se u dnevnicima rada. Razrađeni planovi i programi produžne nastave sastavni su dio pedagoške dokumentacije. c) Ekskurzije i stručne posjete Kroz operativne programe nastavnika može se vidjeti da su planirane razne stručne posjete učenika. Opširnije u Kurikulumu Trgovačke škole. d) Izvannastavne aktivnosti Učenici mogu svoje interese zadovoljiti u nekoj od ponuđenih izvannastavnih aktivnosti : literarna grupa, govornička grupa, povijesna grupa, ekološka grupa,web grupa, školski sportski klub „Maksimir“, knjižničarska grupa, školski list, humanitarna grupa. Za učenike koji se žele natjecati u stranim jezicima, matematici ili strukovnim predmetima u programu prodavač i komercijalist, također je predviđeno dodatno pripremanje za natjecanje u okviru natjecateljskih grupa. Opširnije u Kurikulumu Trgovačke škole. 4. Učeničko upravljanje Svoja prava učenici neposredno ostvaruju u razrednom odjelu.Tu zajednički razmatraju program odgojno - obrazovnog rada,raspravljaju i odlučuju o uspjehu na kraju polugodišta i na kraju školske godine. Analiziraju uvjete u kojima se postižu odgovarajući rezultati rada,a posebno uzroke,ako rezultati nisu zadovoljavajući, te predlažu mjere koje treba poduzeti da bi se stanje popravilo i unaprijedilo. 30
 32. 32. Učenici sudjeluju u radu razrednog i Nastavničkog vijeća putem Vijeća učenika, koje razmatra odgojno- obrazovni program, organizaciju praktične nastave, uspjeh učenika, standard učenika, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, kulturnu i javnu djelatnost i primjenu odgojnih mjera. Posebna pozornost poklanja se informiranosti učenika kako bi mogli što aktivnije sudjelovati u odgojno- obrazovnom procesu. Svaka zajednica razrednog odjela konstituira se na početku školske godine.Rasporedom sati utvrđen ja dan i sat sastanka zajednice ( svaki tjedan 1 sat), a ostalih 1 sat tjedno razrednik organizira individualno izvan satnice. Program rada svake razredne zajednice ulazi u pedagošku dokumentaciju. RAZREDNICI Program PRODAVAČ RAZREDNIK ZAMJENIK RAZREDNIKA Program KOMERCIJALIST RAZREDNIK ZAMJENIK RAZREDNIKA I A Josip Rukelj Gordana Zelić I Ak Sanja Barbarić Vida Martinko I B Marija Jandrijević- Puntar Vida Martinko I Bk Dubravka Kovačić Josip Rukelj I C Helena Stopić Tanja Šilović I Ck Gabrijela Čorković Nela Vujević I D Gordana Zelić Josip Rukelj II Ak Marija Matijević Dubravka Liebl I E Mirjana Lazić Dijana Periša- Šeneta II Bk Gorana Vidović Vida Martinko I F Ružica Maršić Ivo Škrmeta II Ck Vlasta Brajčić Vinka Martinec I G Vanda Maceković Ivan Pritišanac II Dk Vinka Martinec Zora Marešić II A Luja Mikić Sandra Manestar III Ak Biserka Gulin Đurđica Dvoraček II B Ivica Tonković Verica Jakić III Bk Božica Uroić Đurđica Dvoraček II C Leon Arsovski Slavko Zec III Ck Gordana Drmić Sanja Kesedžić III A Ivana Gašpar Stjepan Brzak III Dk Mirjana Papuga Ivana Pažanin III B Ivanka Spajić- Jug Leon Arsovski IV Ak Vida Martinko Jasmina Posavec Tušek III C Đurđica Dvoraček Kristian Santo IV Bk Ivo Škrmeta Vesna Šišić III D Ivan Pritišanac Vesna Kučera Terzić IV Ck Tomislava Marinković Katica Nakić III E Zora Marešić Mirjana Pavičić III F Mirjana Pavičić Branka Uglešić 31
 33. 33. Plan djelovanja razrednika je detaljno prikazan u Kurikulumu Škole. Odgojni rad u nastavi Kao i u svim školama, tako je i kod nas uočena pojava da se nastava više orijentira na obrazovni nego na odgojni proces. Kako zbog toga dolazi do malih odgojih efekata,nužno je da svaki razrednik i nastavnik razradi detaljne planove odgojnog rada svog odjela. Odgojni rad mora sadržavati konkretnu problematiku. Prema potrebi, pedagozi će surađivati sa socijalnom službom prema mjestu stanovanja učenika društveno neprihvatljivog ponašanja. Treba uspostaviti čvrstu suradnju između obitelji i škole s ciljem sprečavanja devijantnog ponašanja učenika. Također će zaživjeti i intenzivirati se rad u okviru projekta „Prevencija ovisnosti“. Plan odgojnog djelovanja Najčešći oblici društveno neprihvatljivog ponašanja koji su nazočni i u našoj školi su sljedeći : - neopravdano izostajanje i bježanje iz škole i kuće, - namjerno oštećivanje školskog prostora i inventara, - krađa školske imovine i stvari učenika, - fizička i verbalna agresija prema učenicima i nastavnicima, - konzumiranje alkohola i uzimanje raznih opijata, - pisanje grafita neprimjerenog sadržaja, onečišćavanje okoliša, - vandalističko ponašanje, - ucjenjivanje i oduzimanje novca i stvari učenika. Kao prvo, najznačajniju sustavnu ulogu u odgojnom radu treba vršiti razrednik. Identificiranje učenika, društveno neprihvatljivog ponašanja imat će u svom tretmanu pedagog škole,kao i roditelje istih učenika. Svi nastavnici, a posebno razrednici, moraju obratiti pozornost da se učenicima objasni ustrojstvo škole, kako bi se oni lakše snalazili. Osim toga treba razvijati suradničke odnose između nastavnika i učenika, povezivati se s poduzećima u trgovini i drugim djelatnostima te činiti napore da se u cjelokupni odgojni rad ugrađuju moderniji i fleksibilniji oblici. Da bi se djelotvorno i pravovremeno moglo djelovati u svim odgojnim situacijama, svaki razrednik treba izučavati objektivnim tehnikama (upitnici, skalari itd.), socio-ekonomsko i kulturno stanje u učeničkim obiteljima te inventar stavova o bitnim pitanjima demokratskog društva. 32
 34. 34. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA SUDIONICI PL.BR. SATI CILJ AKTIVNOSTI OBLICI I METODE RADA VRIJEME REALIZACIJ E NAČIN VREDNOV ANJA TROŠKOV NIK Predsjed nici razreda, pedago- ginja, psihologi nja, ravnatelj 40 Sudjelova ti u unapređe nju kvalitete rada škole Provedba upitnika o prevenciji ovisnosti i analiza; aktivnosti prevencije nasilja u školi; sudjelovanje u školskim projektima; analiza uspjeha odgojno- obrazovnog rada na kraju kvartala, polugodišta i prijedlozi mjera za poboljšanje; učešću učenika u planiranju i realizaciji slobodnih aktivnosti u školi; humanitarne akcije; sudjelovanje u organizacija izleta i ekskurzija ; sudjelovanje u radu Školskog odbora škole i drugih organa upravljanja kad se radi o učeničkim pravima i obvezama; evaluacija plana i programa Vijeća učenika Individualn i rad, grupni rad, timski rad frontalni rad Razgovor, metoda čitanja i pisanja, diskusija Tijekom školske godine Izvješće, anketni upitnik U sklopu materij alnih troškov a škole 33
 35. 35. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA SUDIONICI CILJ BR.SATI SADRŽAJI OBLICI I METODE RADA VRIJEME REALIZACIJE NAČIN VREDNOVA NJA Roditelji predstav nici razredni h odjela, ravnatelj , tajnica Sudjelovat i u unapređe nju rada škole 10 sati Donošenje programa rada Timski rad, Frontal ni rad Rasprav e studeni Izvješće na kraju školske godine Mišljenje roditelja o prijedlozima pravilnika koji definiraju prava učenika studeni Mišljenje i prijedlozi o uvjetima rada i predlaganje mjera za unapređenje odgojno- obrazovnog rada Tijekom godine Upoznavanje s projektima škole studeni Mišljenje o uspjehu u obrazovnom radu, izvannastavnim aktivnostima i izvan školskim aktivnostima Na kraju 1. polugodišta i na kraju šk. god. Suradnja Vijeća roditelja i stručnih tijela škole Tijekom šk. god. Razmatranje pritužbi roditelja u svezi odgojno- obrazovnog rada Tijekom šk. god. Mišljenje roditelja o stručnim izletima i maturalnim putovanjima studeni Predlaganje kandidata za člana Školskog odbora po potrebi Pokretanje inicijative za akcije vezane uz opremanje i uređenje škole Tijekom godine Drugi poslovi u skladu sa Statutom škole Tijekom godine Evaluacija plana rada Vijeća roditelja na kraju školske godine lipanj 34
 36. 36. OPERATIVNI PLAN PERMANENTNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA I PEDAGOGA Permanentno usavršavanje je kontinuiran i domišljen sustav rada utemeljen na verificiranim programima, koji imaju najfleksibilnija obilježja. Fleksibilnost programa permanentnog usavršavanja uvjetovan je znanstvenim, društvenim i sustavnim promjenama. Razvoj znanosti je u stalnom porastu.Stručnjak koji se usavršava prati dostignuća svoje struke. Društvene promjene,također traže svoju znanstvenu interpretaciju,koja se očekuje od djelatnika u obrazovnoj djelatnosti.Permanentno usavršavanje pretpostavlja praćenje promjena u odgojno - obrazovnom sustavu u svim pojavnim oblicima. Plan treba obuhvatiti ova područja : - aktualna teorijska i praktična pitanja sadašnjeg trenutka - pedagoško - psihološko područje - matična struka i metodika. Sheme iz tih područja obradit će se tijekom školske godine u okviru dogovorenih oblika rada. 1. Organizacija odgojno - obrazovnog rada U okviru toga ove godine proradit će se tri odgojne teme u okviru stručnog usavršavanja nastavnika: - odgojno obrazovni tretman produženog stručnog postupka - uključivanje učenika s posebnim potrebama - partnerstvo roditelja i škole 2. Didaktičko - metodičke teme organizacije odgojno - obrazovnog procesa: - didaktičko – metodičke inovacije kod nas i u svijetu - stvaralački rad nastavnika i učenika i tehnike samostalnog intelektualnog rada - okvirni nacionalni kurikulum – razlikovni kurikulumi Odgojno - obrazovna komunikacija i suvremena nastavna sredstva i pomagala Kibernetika i nastavni proces - Suvremeni nastavni sustavi - Filmski rad nastavnika - filmska nastava - Trajanje i organizacija nastavnog sata - Fleksibilni raspored odgojno obrazovnog procesa - Ostala suvremena stremljenja u didaktici - Psihološko usavršavanje nastavnika - Psihološke osnove procesa učenja najavom, refleksi - asocijacije. Zakonitosti napametnog učenja (učenje po dijelovima,cjelinama,odnos vježbe ili ponavljanja-zapamćivanja). - Učenje s razumijevanjem - inteligentno učenje. Osmišljavanje gradiva. Umjetno osmišljavanje - matetika. Odnos razumijevanja i pamćenja. - Osnovni uvjeti uspješnog učenja : pažnja,interes,motivacija. - Psihologija ispitivanja i ocjenjivanja učenika.Osnovne karakteristike ispitnih postupaka : valjanost,pouzdanost,objektivnost i osjetljivost Psihološke osnove profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika. - Psihologija međuljudskih odnosa u školi. Program permanentnog usavršavanja pedagoga, odvijat će se putem županijskih stručnih vijeća i u ponuđenim sadržajima Agencije za odgoj i obrazovanje. Svaki djelatnik izrađuje i svoj individualni plan i program permanentnog usavršavanja, koji se pohranjuje u pedagoškoj dokumentaciji škole. 35
 37. 37. STRUČNI AKTIVI Svi su nastavnici uključeni u rad pripadajućih stručnih aktiva. Aktivi se sastaju, u pravilu, svakog mjeseca, a po potrebi i češće. Program rada Stručnog aktiva hrvatskog jezika Predsjednik Stručnog aktiva je prof. Zora Marešić, a članovi su profesori : Vlasta Brajčić, Gordana Zelić, Marija Matijević, Luja Mikić, Tomislava Marinković i Kristian Santo koji zamjenjuje prof. Marinković koja je na skraćenom radnom vremenu. Nastava hrvatskog jezika je sastavni dio cjelokupnog programskog sustava za jezični i književni odgoj i izobrazbu. Sadržaji nastavnog predmeta - hrvatski jezik : književnost (kazalište, medijska kultura), hrvatski jezik i jezično izražavanje. Ciljevi i zadaci nastavnog predmeta – hrvatski jezik : - Razvijati ljubav za hrvatski jezik i književnost jer je jezična i književna kultura dio opće kulture - Steći spoznaje o hrvatskom jeziku kao sredstvu komunikacije, ali i glavnoj oznaci individualnog i nacionalnog identiteta - Upoznati reprezentativna djela hrvatske i svjetske književnosti - Usvajanje novih spoznaja te obogaćivanje rječnika i načina izražavanja - Steći jezično i književno znanje, tj. jezičnu i književnu kulturu - Osposobljavanje za samostalno čitanje, razumijevanje i tumačenje književnih djela i stručnih tekstova. Nastavni oblici : frontalni, individualni,rad u parovima, rad u grupama. Nastavne metode : usmeno izlaganje, razgovor (dijalog), rad na tekstu, uvježbavanje, ponavljanje, provjeravanje, interpretativno čitanje, metoda spoznaje, pisanje , rješavanje problema, uočavanje,zaključivanje,povezivanje,predavanje,objašnjavanje, itd. Nastavna sredstva : udžbenik, ploča i kreda,audio i video kasete,TV emisije,živa riječ, zbirke poezije, bilježnica, čitanka, film. Aktiv će sustavno pratiti metodičku literaturu (programe, udžbenike, časopise, obrazovne radio i TV emisije), jezikoslovnu, književno – znanstvenu, filmološku i medijsku literaturu; tražiti mogućnosti ostvarivanja integracija i korelacija nastave hrvatskog jezika s drugim nastavnim predmetima i umjetničkim i znanstvenim područjima te redovito sudjelovati u radu stručnih skupova (savjetovanja i seminara ). Krajem prošle školske godine odabrali smo udžbenike za ovu školsku godinu : Snježana Zrinjan:Hrvatski jezik 1, čitanka, Alfa skript , Zagreb Udžbenici za program komercijalist Snježana Zrinjan:Hrvatski jezik 1, udžbenik i rb, Alfa skript , Zagreb Snježana Zrinjan, Hrvatski jezik 2, čitanka, Alfa skript , Zagreb Snježana Zrinjan:Hrvatski jezik 2, udžbenik i rb, Alfa skript , Zagreb Snježana Zrinjan:Hrvatski jezik 3, čitanka i rb, Alfa skript , Zagreb 36
 38. 38. Snježana Zrinjan:Hrvatski jezik 3, udžbenik i rb, Alfa skript , Zagreb Snježana Zrinjan, Hrvatski jezik 4, čitanka i rb, Alfa skript , Zagreb Snježana Zrinjan:Hrvatski jezik 4, udžbenik i rb, Alfa skript , Zagreb D. Dujmović-Markusi, T. Španjić. Čitanka 1, čitanka i radna bilježnica, Profil Edukacija, Zagreb Udžbenici za program prodavač T. Španjić, B. Brkašić: Čitanka 2, čitanka i radna bilježnica , Profil Edukacija, Zagreb V. Prepelić-Đuričković: Čitanka 3, čitanka i radna bilježnica, Profil Edukacija, Zagreb V. Kajganić, V. Močnik: Hrvatski jezik 1, udžbenik i radna bilježnica, Profil Edukacija, Zagreb M. Bogdanović, V. Močnik, R. Žukina: Hrvatski jezik 2, udžbenik i radna bilježnica, Profil Edukacija, Zagreb Vedrana Močnik: Hrvatski jezik 3, udžbenik i radna bilježnica,Edukacija, Zagreb Plan rada Aktiva po mjesecima RUJAN : - dogovor o realizaciji propisanog plana i programa u našim izvedbenim programima - dogovor o obveznoj lektiri - analiza novih udžbenika - dogovor o elementima ocjenjivanja : književnost, lektira, jezik, izražavanje, odnos prema radu - dogovor i raspored oglednih predavanja LISTOPAD : - dogovor o obimu gradiva iz pojedinih dijelova programa za dobivanje pozitivne ocjene - informacije o nabavci novih izdanja u školskoj knjižnici i o ponudi novih časopisa vezanih uz predmet - ponude zagrebačkih kazališta i odabir predstava koje mogu pomoći u izvođenju nastave STUDENI : - dogovor o usvajanju minimalno potrebnog znanja i tempo ocjenjivanja - mogući problemi u realizaciji nekih nastavnih cjelina - osvrt na ogledno predavanje PROSINAC : - analiza realizacije nastavnih planova i programa na kraju prvog polugodišta i dogovor za drugo polugodište - problemi u ocjenjivanju učenika sa smanjenim sposobnostima VELJAČA : - analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta - zapažanja u kojim je razredima bilo problema usvajanja nastavnog gradiva i navođenje problema - broj negativnih ocjena i način smanjivanja istih te dogovor o pomoći tim učenicima 37
 39. 39. OŽUJAK : - lektira - kako potaknuti učenike da više čitaju - ponuda atraktivnih naslova i svjetskih hitova - dogovor o temama za pisani dio popravnih i razrednih ispita za oba programa - izrada pitanja za usmeni dio popravnih i razrednih ispita za oba programa TRAVANJ : - kontinuirano usavršavanje nastavnika – raspored posjeta stručnim predavanjima i seminarima - posjet kazalištu kao motivacija za čitanje literarnog djela - osvrt na ogledno predavanje SVIBANJ : - realizacija nastavnih programa u završnim razredima - ocjenjivanje učenika LIPANJ : - analiza realizacije nastavnih programa - uspjeh učenika u školskoj godini 2012./2013. - razredni ispiti – rad u komisijskim povjerenstvima - stručna predavanja i seminari SRPANJ : - popravni i predmetni ispiti - rad u komisijskim povjerenstvima - analiza rada i problema u protekloj školskoj godini i načini prevladavanja istih u sljedećim godinama Ovaj plan proširivat će se temama koje se nametnu u izvođenju nastave tijekom godine, kao i osvrtima na seminare koji će se organizirati ove godine u cilju boljeg izvođenja nastave i usavršavanja nastavnika. Nastava hrvatskog jezika je sastavni dio cjelokupnog programskog sustava za jezični i književni odgoj i izobrazbu. - Aktiv broji 8 profesora: Program rada stručnog aktiva stranih jezika - njemački jezik: prof. Vesna Šišić, prof. Jasmina Posavec-Tušek, prof. Ivana Pažanin, prof. Marija Sovec - engleski jezik: prof. Gabrijela Čorković, prof. Danijela Sekić, prof. Sandra Manestar, prof. Ivana Pažanin, prof. Vesna Kučera-Terzić . - Predsjednica aktiva je prof. Vesna Šišić. - usuglasiti načine praćenja i vrednovanja znanja i zalaganja učenika Temeljne odrednice aktiva: - prilagoditi izvedbene programe kako bi se učenicima učenje olakšalo i učinilo zanimljivijim - radi jedinstvenosti pristupa i izvođenja usuglasiti metode izvođenja nastave 38
 40. 40. - usuglasiti se oko izbora udžbenika i nastavnih sredstava i pomagala - tijekom školske godine brinuti za osobno stručno usavršavanje - odlaziti na seminare i stručne skupove na razini grada i države - biti u redovitom kontaktu i zajedno rješavati probleme tijekom školske godine Plan rada stručnog aktiva po mjesecima - program rada aktiva za tekuću godinu RUJAN: - provođenje i analiza rezultata inicijalnih testova u 1. razredima - organiziranje dodatne nastave za učenike koji polažu državnu maturu - definiranje i usklađivanje komponenti praćenja i ocjenjivanja učenika - dogovor o realizaciji propisanog plana i programa u izvedbenim programima profesora - dogovor o elementima ocjenjivanja - dogovor o obimu gradiva iz pojedinih dijelova programa za dobivanje pozitivne ocjene - dogovor i raspored oglednih predavanja - dogovor o sadržaju razlikovnih i dopunskih ispita za naknadno upisane učenike - dogovor o usvajanju minimalno potrebnog znanja i tempu ocjenjivanja - nabava stručne literature i ostalih didaktičko-metodičkih sredstava za potrebe nastave LISTOPAD: - informacije o nabavci novih izdanja u školskoj knjižnici i o ponudi novih časopisa vezanih uz predmet - dogovor o individualnom radu s pojedinim učenicima koji imaju teškoće u svladavanju gradiva - ponude zagrebačkih kazališta i odabir predstava koje mogu pomoći u izvođenju nastave STUDENI: - posjet „Interliber-u“ na Zagrebačkom velesajmu - analiza realizacije nastavnih planova i programa na kraju prvog polugodišta i dogovor za drugo polugodište PROSINAC: - problemi u ocjenjivanju učenika sa smanjenim sposobnostima - stručno usavršavanje na nivou aktiva SIJEČANJ: - priprema i organiziranje školskih natjecanja kroz školsku godinu - dogovor s članovima aktiva o realizaciji programa i povremeno predstavljanje rezultata rada (panoi i sl.) - dogovor o timskom rješavanju problema u tijeku nastavne godine VELJAČA: - pripremanje učenika za državnu maturu 39
 41. 41. - odlazak na seminare i podnošenje izvješća OŽUJAK: - stručno usavršavanje na nivou aktiva - lektira-poticanje učenike da više čitaju-ponuda atraktivnih naslova i svjetskih hitova - usavršavanje nastavnika: raspored posjeta stručnim predavanjima i seminarima TRAVANJ: - posjet kazalištu kao motivacija za čitanje literarnog djela - praćenje stručne literature, časopisa i korištenje novih saznanja u nastavi - realizacija nastavnih programa u završnim razredima SVIBANJ: - ocjenjivanje učenika - analiza realizacije nastavnih programa LIPANJ: - uspjeh učenika u šk. god. 2013./2014. - analiza rada i problema u protekloj školskoj godini i način prevladavanja istih u slijedećim godinama SRPANJ: Ovaj plan proširivat će se temama koje se nametnu u izvođenju nastave tijekom godine, kao i osvrtima na seminare koji će se organizirati u cilju boljeg izvođenja nastave i usavršavanja nastavnika. Za kvalitetnu i uspješnu nastavu veoma su važni zajednički elementi i mjerila ocjenjivanja. ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA NJEMAČKI I ENGLESKI KAO I. I II. STRANI JEZIK Elementi ocjenjivanja: Osnovni elementi ocjenjivanja učenika u postupcima provjeravanja jesu: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja, usmeno i pismeno izražavanje, praktična i kreativna primjena naučenoga gradiva, razvijenost vještina, načini sudjelovanja u usvajanju nastavnih sadržaja te napredak u razvoju učenikovih ostalih psihofizičkih sposobnosti i mogućnosti. Kriteriji ocjenjivanja: - Učenicima je potrebno dati objašnjenja ocjena i odgovoriti na sljedeća pitanja: - Što znači nedovoljan, dovoljan, dobar, vrlo dobar, odličan? Opisna i brojčana vrijednost ocjene: - Ocjenu odličan (5) može dobiti onaj učenik koji je u potpunosti i s razumijevanjem usvojio programske sadržaje više od 90% te vlada znanjem na razini samostalnoga donošenja kritičkih sudova; - Ocjenu vrlo dobar (4) može dobiti onaj učenik koji je usvojio programske sadržaje od 75-89%, pokazao reproduktivno znanje te stečeno znanje ne primjenjuje samostalno nego samo uz pomoć nastavnika; 40
 42. 42. - Ocjenu dobar (3) može dobiti onaj učenik koji je usvojio programske sadržaje od 60-74% i pokazao puko reproduktivno znanje; - Ocjenu dovoljan (2) može dobiti onaj učenik koji je usvojio programske sadržaje od 50-59% (uglavnom samo temeljne činjenice), a u gradivu se snalazi na razini pukoga prepoznavanja; - Ocjenu nedovoljan (1) može dobiti onaj učenik koji nije udovoljio zahtjevima za ocjenu dovoljan (2). Postoci pri pisanim provjerama usvojenosti programskih sadržaja: 0-49 =1 50-59 =2 60-74 =3 75-89 =4 90-100=5 - Aktiv stranih jezika uključit će se u proces samovrednovanja u svrhu unapređivanja kvalitete škole kao organizacije, unapređivanja kvalitete nastave i nastavnika i unapređivanja postignuća učenika te razvoja kompetencija, prema programu Agencije za odgoj i obrazovanje. PROCES SAMOVREDNOVANJA - Plan međusobnih posjeta nastavnih sati vezano uz proces samovrednovanja odredit će se na slijedećem sastanku aktiva. - Ishodi učenja prema kriteriju ovladavanja vještinama (slušanje, govor, čitanje, pisanje) i razinama znanja prema Bloomu (znanje, razumijevanje, primjena, analiza, evaluacija, sinteza). ISHODI UČENJA - prepoznati Znanje-slušanje, govor, čitanje, pisanje - ponoviti - opisati - reći tko, kada, gdje, zašto - razumijeti informacije i upute Razumijevanje-slušanje, govor, čitanje, pisanje - razumijeti govorni jezik u neposrednom kontaktu ili putem medija - vladati širokim rasponom vokabulara - razumjeti dulje pisane i usmene prezentacije - pismeno i usmeno se izraziti - započeti, prekinuti i nastaviti razgovor - prevesti - aktivno sudjelovati - ispričati - napisati svojim riječima - opisati - preoblikovati 41
 43. 43. - razvijati govornu tečnost i točnost u stranom jeziku pri razmjeni informacija, interakciji, izražavanju mišljenja i osjećaja i drugim govornim aktivnostima Primjena-govor, pisanje - čitati različite tekstove u svrhu prikupljanja informacija - pisati tekstove za različite svrhe (prenošenje informacija, utvrđivanje razumijevanja, upostavljanje kontakata, kreiranje maštovitih tekstova) - aktivno koristiti usvojena govorna sredstva u situacijama koje su relevantne za učenike. - upotrijebiti - primijeniti - prikazati u kratkim crtama - napisati - analizirati i raspraviti film i izbor iz književnosti Analiza-slušanje, govor, pisanje, čitanje - usporediti - zaključiti - dovesti u vezu - raspraviti o sličnostima i razlikama između engleskoga/njemačkoga i drugih stranih jezika Evaluacija-slušanje, govor, pisanje, čitanje - raspraviti o društvenim odnosima i vrijednostima u različitim kulturama zemalja engleskoga/njemačkoga govornog područja - prezentirati i raspraviti međunarodne vijesti i aktualne događaje - procijeniti - usporediti - razlikovati - raspraviti - obraniti stav - zastupati mišljenje - -zaključiti - smisliti Sinteza-govor, pisanje - povezati - napisati - iznijeti Udžbenici šk. god. 2013./2014. - Ljiljana Troskot: Deutch in der Wirthschaftsschule 1, 2, 3, 4 Njemački jezik: - Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić: zweite.sprache@deutsch.de 1, 2, 3 - John & Liz Soars: New Headway, Elementary, 3rd Edition-student's book, workbook Engleski jezik: 42
 44. 44. - John & Liz Soars: New Headway, Pre-Intermediate, 3rd Edition-student's book, workbook - John & Liz Soars: New Headway, Intermediate, 4th Edition-student's book, workbook - John & Liz Soars: New Headway, Upper-Intermediate, 3rd Edition-student's book, workbook Program rada stručnog aktiva matematike, informatike i zemljopisa Predsjednik Stručnog aktiva je Ivica Tonković prof. zemljopisa, a članovi su: profesori matematike: Sanja Kesedžić, Ivana Gašpar, Mirjana Lazić, Helena Stopić i Sanja Barbarić profesori informatike : Slavko Zec, Martin Ljudevit Čičak profesori zemljopisa: Dubravka Kovačić , Ivica Tonković. Krajem prošle školske godine odabrani su udžbenici iz matematike za ovu školsku godinu: Udžbenici za program komercijalist Sanja Varošanec : Matematika 1, udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola, Element Matematika Sanja Varošanec : Matematika 2, udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred tehničkih škola, Element Sanja Varošanec : Matematika 3, udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehničkih škola, Element Ivo Đurović,Jasenko Đurović i Sanja Rukavina: Matematika 4, udžbenik sa zbirkom zadataka za ekonomske škole, Neodidacta Udžbenici za program prodavač Salamon-Šego : Matematika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Alka script Matematika Salamon-Šego : Matematika za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Alka script Salamon-Šego : Matematika za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Alka script Udžbenici za program komercijalist Geografija 1: udžbenik iz geografije za 1. razred srednjih strukovnih škola, Ružica Vuk, Emil Čokonaj, Vjekoslav Robotić, Meridijani Zemljopis Geografija 2: udžbenik iz geografije za 2. razred srednjih strukovnih škola, Dragutin Feletar, Emil Čokonaj, Meridijani Geografija 3: udžbenik za 3. razred ekonomske škole, Dragutin Feletar, Zoran Stiperski, Meridijani Gvozdanović, Ikica, Kos, Lipljin, Milijaš,Zvonarek : Računalstvo 1 i 2 Informatika Srića : Informatika III, Školska knjiga, Zagreb Trupčević : ACCESS, Školska knjiga, Zagreb Udžbenici za program prodavač Geografija 1: udžbenik iz geografije za 1. razred srednjih strukovnih škola, Ružica Vuk, Emil Čokonaj, Vjekoslav Robotić, Meridijani Zemljopis Geografija 2: udžbenik iz geografije za 2. razred srednjih strukovnih škola, Dragutin Feletar, Emil Čokonaj, Meridijani 43
 45. 45. K. Raić: Računalstvo 1, Pentium , Vinkovci Informatika Plan : Održati tijekom školske godine barem 4 sastanka stručnog vijeća Program za profesore matematike i informatike - izrada prijedloga okvirnog plana i programa u funkciji rasterećenja učenika za zanimanje prodavač i komercijalist : - izrada i usklađivanje operativnih godišnjih planova i programa - dogovor o elementima i kriterijima ocjenjivanja, te zadatcima za učenike za minimum znanja - analiza pravilnika o normi rada nastavnika i pravilnika o ocjenjivanju - prisustvovanje predavanjima i seminarima koja organizira Županijsko stručno vijeće za matematiku ekonomskih škola, te predavanjima i radionicama koje organizira Hrvatsko matematičko društvo i izvještavanje o tome na sastancima aktiva - prisustvovanje oglednim predavanjima sustručnjaka radi koordinacije i usklađivanja programa i kriterija ocjenjivanja - uspostava suradnje s ostalim Trgovačkim školama u županiji - informiranje o novoj stručnoj literature, dogovor o udžbenicima koje će koristiti učenici, te o nabavi literature za knjižnicu - na kraju I. polugodišta i na kraju školske godine analizirati postignuti uspjeh pojedinih razreda i ostvareni plan i program pojedinih članova stručnog aktiva. Seminari u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje za područje informatike i matematike. Program za profesore informatike - izrada prijedloga okvirnog plana i programa u funkciji rasterećenja učenika za zanimanje prodavač i komercijalist : - izrada i usklađivanje operativnih godišnjih planova i programa - dogovor o elementima i kriterijima ocjenjivanja, te zadatcima za učenike za minimum znanja - analiza pravilnika o normi rada nastavnika i pravilnika o ocjenjivanju - prisustvovanje predavanjima i seminarima koja organizira Agencija za odgoj i obrazovanje i Županijsko stručno vijeće za informatiku, te predavanjima i radionicama koje organizira CARNET - prisustvovanje oglednim predavanjima sustručnjaka radi koordinacije i usklađivanja programa i kriterija ocjenjivanja - uspostava suradnje s ostalim Trgovačkim školama u županiji - informiranje o novoj stručnoj literature, dogovor o udžbenicima koje će koristiti učenici, te o nabavi literature za knjižnicu - na kraju I. polugodišta i na kraju školske godine analizirati postignuti uspjeh pojedinih razreda i ostvareni plan i program pojedinih članova stručnog aktiva. Ogledna predavanja – informatika : 1. Slavko Zec : EXCEL – baza podataka 2. Martin Ljudevit Čičak : kreiranje Web stranice 44
 46. 46. RUJAN : Program za profesore zemljopisa : - analiza uspjeha na kraju šk. god. 2012./2013., razgovor o postignutom uspjehu, u cijelosti je realiziran nastavni plan i program - dogovor o ciljevima i zadacima nastave - konzultacije o izradbi nastavnih planova i programa za drugi razred u programu prodavač, te prvi i drugi razred u programu komercijalist - dogovor o određenoj promjeni u nastavnom planu i programu za drugi razred programa komercijalist - dogovor o izmjeni određenih nastavnih sadržaja i načinu njihove obrade - pregled nastavnih pomagala i sredstava, prvenstveno geografskih karata - dogovor o elementima ocjenjivanja (usmeno novo, usmeno staro, karta, pismeno, odnos prema radu) LISTOPAD : - dogovoriti stalne termine za sastanke stručnog aktiva radi koordinacije rada nastavnika i međusobnog usavršavanja - dogovor o određivanju osnovne građe za pozitivnu ocjenu učenika STUDENI : - konzultacije o provođenju oglednih predavanja - uskladiti elemente za praćenje rada učenika - raspravljati o eventualnim problemima usvajanja znanja učenika PROSINAC : - dogovor programa za permanentno usavršavanje nastavnika u šk.god. 2013./2014., u skladu s ovogodišnjim mogućnostima - analizirati izvođenje nastavnih planova i programa, analiza realizacije, eventualne izmjene i dopune - analiza I. polugodišta - konzultacije o održavanju zimskog seminara SIJEČANJ : - analiza sudjelovanja na zimskom seminaru u organizaciji Geografskog društva Hrvatske, te izvještaj iz područja uže struke i didaktičko - metodičke realizacije nastavnih sadržaja VELJAČA : - analizirati broj negativno ocijenjenih učenika i utvrditi metode za njihovo smanjivanje ( ili povećanje prosjeka ) - pojedinačno analizirati razredna odjeljenja i dogovoriti dodatni plan za pojedina odjeljenja OŽUJAK : - analiza dosadašnjeg uspjeha učenika - osvrt na realizaciju nastavnog plana i programa TRAVANJ : - sudjelovanje na sastanku stručnog aktiva kojeg organiziraju prosvjetne službe na nivou grada ( ako bude organiziran) 45
 47. 47. SVIBANJ : - koordinacija rada nastavnika stručnog aktiva i ostalih srodnih disciplina - dogovor o eventualnim mogućnostima odlaska na ljetni seminar LIPANJ : - analiza realizacije nastavnih planova i programa tijekom šk. god. 2013./2014. - analiza rezultata vrednovanja znanja učenika na kraju školske godine - dogovor o sudjelovanju na ljetnom seminaru kojeg organizira Geografsko društvo Hrvatske SRPANJ : - analiza vrednovanja znanja učenika nakon prvog popravnog roka - pregled zbirke nastavnih pomagala,prvenstveno zemljopisnih karata - pregled stručne literature u školskoj knjižnici - analiza uspjeha učenika nakon drugog popravnog roka KOLOVOZ : - analiza rada stručnog aktiva na kraju školske godine,te osvrt na ljetni seminar PREGLED OGLEDNIH PREDAVANJA : 1.D. Kovačić, prof. : Njemačka (program - komercijalist) 2. I. Tonković, prof. : Geološka prošlost Zemlje ; Klasifikacija klima (program - prodavač) Predsjednik aktiva je prof. Ivo Škrmeta. Aktiv broji 6 profesora : Ivo Škrmeta (povijest, etika, politika i gospodarstvo), Gorana Vidović (povijest), Vanda Maceković (etika), Leon Arsovski (vjeronauk), Josip Rukelj (vjeronauk, etika) i Katica Denona(politika i gospodarstvo). Program rada stručnog aktiva vjeronauka, etike, politike i gospodarstva i povijesti Temeljne odrednice rada aktiva: - Stručni aktiv će usuglasiti načine praćenja i vrednovanja znanja i zalaganja učenika (npr. elementi ocjenjivanja). - Članovi stručnog aktiva pokušat će prilagoditi svoje izvedbene programe tako da se dodirne teme iz ovih predmeta vremenski i sadržajno usuglase,što bi trebalo učenicima olakšati učenje i učiniti ga zanimljivijim - Profesori iz istih predmeta će nastojati tražiti i usuglasiti oblike (metode) izvođenja nastave kako bi predmet bio jedinstven u pristupu i izvođenju - Profesori iz istih predmeta će se usuglasiti oko izbora udžbenika i nastavnih sredstava i pomagala,a u skladu s tim po potrebi poduzeti korake za nabavu istih - Članovi aktiva će se tijekom školske godine brinuti za osobno stručno usavršavanje,za što će plan i program predati pedagogu škole - Članovi stručnog aktiva će odlaziti na seminare i stručne skupove na razini grada i države - Članovi aktiva bit će u redovitom kontaktu i zajedno pokušavati rješavati tekuće probleme tijekom školske godine 46
 48. 48. Plan rada stručnog aktiva po mjesecima : RUJAN : - Organizacija rada aktiva u novoj školskoj godini . - Rasprava o nastavnim planovima i programima (prijedlozi i načini realizacije). - Utvrđivanje elemenata vrednovanja (ocjenjivanja) i načina praćenja rada učenika. LISTOPAD : - Razgovor o nastavnim sredstvima i pomagalima (i njihovom korištenju u nastavnom procesu), a pogotovo o literaturi za nastavnike i učenike. - Prijedlozi za nabavku potrebnih (nedostatnih ili novih) nastavnih sredstava ili pomagala. STUDENI : - Posjet “Interliber-u” na Zagrebačkom velesajmu PROSINAC : - Razgovor o dodirnim točkama (sadržajnim,pedagoškim i metodičkim) psihologije, etike, vjeronauka i povijesti. SIJEČANJ : - Analiza uspjeha učenika na I. polugodištu - Mjere za postizanje boljih rezultata VELJAČA : - Razgovori i demonstracije : način izrade pripreme za školski sat OŽUJAK : - Ogledno predavanje prof. politike i gospodarstva: „ Gospodarstvo RH u sklopu EU“ TRAVANJ : - Ogledno predavanje prof. povijesti : „Problematika NDH u učenju povijesti“ SVIBANJ : - Ogledno predavanje prof. vjeronauka : „Međureligijski susreti” LIPANJ : - Ogledno predavanje prof. vjeronauka : „Sokratovo načelo – učenje k vrlini” SRPANJ : - Analiza realizacije nastavnih planova i programa tijekom šk. god. 2013/14. - Analiza vrednovanja učenika KOLOVOZ: - Analiza nastavnih rezultata na kraju školske godine i prijedlozi za rješavanje problema u nastavnom radu 47
 49. 49. - Analiza rada stručnog aktiva i prijedlozi za njegovo poboljšanje Predsjednik Stručnog aktiva je prof. Vinka Martinec, a članovi su profesori : Đurđica Dvoraček, Ružica Maršić, Vida Martinko i Nikša Marinković. Program rada stručnog aktiva tjelesne i zdravstvene kulture RUJAN - sjednica stručnog aktiva - zaduženje sati po profesorima - zaduženja profesora po slobodnim aktivnostima - nastava: testovi inicijalnog stanja, atletika LISTOPAD - nastava prema planu i programu - oslobađanje od nastave TZK-e u dogovoru sa spec.šk.medicine - slobodne aktivnosti prema planu - nabava potrebnih rekvizita STUDENI - nastava prema planu i programu - praćenje vrednovanje i ocjenjivanje - slobodne aktivnosti prema planu - skupština ŠSK Maksimir PROSINAC - nastava prema planu i programu - slobodne aktivnosti prema planu - ogledno predavanje prof. Martinec - odbojka, drugi razred ( vršno, podlaktice ) - praćenje, provjeravanje, ocjenjivanje SIJEČANJ - analiza odgojno obrazovnih postignuća - dogovor o radu u drugom obrazovnom razdoblju - nastava prema planu i programu - slobodne aktivnosti prema planu VELJAČA - nastava prema planu i programu - slobodne aktivnosti prema planu - pripreme za školska međurazredna natjecanja OŽUJAK - nastava prema planu i programu - ogledno predavanje prof. Maršić - rukomet 4.razred (skok šut ) - slobodne aktivnosti prema planu i programu - praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika 48
 50. 50. TRAVANJ - nastava prema planu i programu - slobodne aktivnosti prema planu - ogledno predavanje prof. Martinko - atletika ( ciklička kretanja različitim tempom ) 2.raz. - sastanak ŠSK Maksimir SVIBANJ - nastava prema planu i programu - slobodne aktivnosti prema planu - praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika - zaključivanje ocjena ( završni razredi ) LIPANJ - nastava prema planu i programu - slobodne aktivnosti prema planu - testovi finalnog stanja - ogledno predavanje prof. Dvoraček - korektivna gimnastika ( skolioza ) 2.raz. - praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika - analiza Slobodne aktivnosti će se odvijati po slijedećem rasporedu. prof. Vida Martinko -Prvi turnus poslije podne: utorak 19.10h - 20.30h odbojka, stolni tenis, nogomet prof. Vinka Martinec - Drugi turnus poslije podne: četvrtak 19.10h - 20.30h odbojka, stolni tenis Atletika i pješačke ture na sljeme organizirati će se u dogovoru sa učenicima. Program rada aktiva strukovnih predmeta Predsjednik Stručnog aktiva je prof. Dijana Periša – Šeneta, , a članovi su profesori : Mario Adžamić, Stjepan Brzak, Martin Ljudevit Čičak, Katica Denona, Gordana Drmić, Marija Folnović, Biserka Gulin, Verica Jakić, Marija Jandrijević-Puntar, Dubravka Liebl, Vanda Maceković, Katica Nakić, Mirjana Papuga, Mirjana Pavičić, Danica Poljičak, Ivan Pritišanac, Mirjana Rubčić-Fabris, Kristian Santo, Ivanka Spajić-Jug, Tanja Šilović, Ivo Škrmeta, Marina Šeneta, Ana Špoljarić, Branka Uglešić, Božica Uroić i Nela Vujević. Strukovnu grupu predmeta čine predmeti : - program prodavač: nabavno poslovanje, poslovanje prodavaonice, poznavanje robe, prodajno poslovanje, prodajna komunikacija, poslovna dokumentacija, osnove marketinga, ponašanje potrošača, politika i gospodarstvo, ekologija i održivi razvoj, kreativnost u poslovanju, aranžiranje i estetsko oblikovanje, odnosi s kupcima, praktična nastava; - program komercijalist : poznavanje robe, trgovinsko poslovanje , poslovne komunikacije, transport,špedicija i osiguranje,politika i gospodarstvo, informatika, računovodstvo, strukovne vježbe, marketing, tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja, poduzetništvo, osnove trgovačkog prava, psihologija prodaje, stručna praksa. 49
 51. 51. Aktiv tijekom šk. godine 2013./2014. planira slijedeće aktivnosti: RUJAN - Izbor predsjednika i zapisničara aktiva - Usvajanje programa rada za novu školsku godinu - Rasprava o zaduženjima nastavnika za tekuću godinu - Utvrđivanje novih nastavnih predmeta u novom planu i programu za zanimanje prodavač i izradba izvedbenih i operativnih nastavnih planova i programa - Školski kalendar i kalendar izradbe i obrane završnog rada- utvrđivanje nastavnih predmeta, mentora i broja kandidata po mentoru, utvrđivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada tekuće školske godine - Analiza dosadašnjeg korištenja nastavnih sredstava i pomagala, planiranje nabavke novih, te dokumentacija u radu (izvješće o obilasku učenika na praktičnoj nastavi, konzultacijski list) - Suradnja s knjižnicom – nabava novih izvora znanja, suradnja u nastavi, potpora školskim projektima i obilježavanje značajnijih datuma - Usklađivanje i dogovor oko elemenata ocjenjivanja, ishoda učenja i razine znanja - Dogovor o provođenju Zaštite na radu - Dogovor o polaganju razlikovnih ispita u odnosu između starog i novog programa prodavač i između programa prodavač-komercijalist - Dogovor o kriterijima formiranja grupa po razrednim odjelima u nastavnim predmetima poslovne komunikacije i strukovne vježbe - Dogovor o unaprjeđenju kvalitete rada prema smjernicama Povjerenstva za kvalitetu rada Škole – školski projekti, školski kurikulum - Dogovor o stručnom usavršavanju nastavnika prema katalogu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - Biranje mentora za stručne ispite - Definiranje stručnih ekskurzija - Snimanje stanja u prvim razredima - Obilježavanje značajnijih datuma LISTOPAD - Organizacija predavanja iz područja struke- novi proizvodi na tržištu, nove tehnike prodaje, marketinške aktivnosti, elektronička trgovina - Organizacija tribina i uređenje školskih panoa - Sudjelovanje na stručnim skupovima - Izvješća sa seminara – prenošenje informacija članovima aktiva - Prijedlozi tema za završni rad - Dogovor o školskim natjecanjima u zanimanju prodavač i komercijalist - Prijedlozi mjera za poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa - Suradnja sa stručno-pedagoškom službom - problematika praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika s teškoćama - Obilježavanje značajnijih datuma STUDENI - Ogledno predavanje u organizaciji pedagoške službe škole - Organizacija posjeta izložbama ili stručnim skupovima vezanim uz nastavu - Analiza realizacije nastavnih planova i programa s osvrtom na eventualne poteškoće u realizaciji istih - Posjet nastavi-kritički prijatelj - Izvješća sa seminara – prenošenje informacija članovima aktiva 50
 52. 52. - Podjela tema za završni rad, objava na web stranici - Obilježavanje značajnijih datuma PROSINAC - Izvješća sa seminara – prenošenje informacija članovima aktiva - Realizacija plana i programa rada (potrebne korekcije sadržaja, sati) - Problematika praktične nastave i stručne prakse - Aktivnosti u doba zimskog odmora za učenike - Planiranje rada u drugom polugodištu - Određivanje mentora i priprema učenika za natjecanja - Provođenje razlikovnih ispita za redovnu prekvalifikaciju u programu komercijalist - Realizacija školskog projekta glede božićne priredbe i humanitarnih akcija - Aktivnosti pokretanja školskog lista SIJEČANJ - Analiza rezultata rada u prvom polugodištu i prijedlozi mjera za poboljšanje uspjeha u 2. polugodištu - Realizacija praktične nastave i stručne prakse - Razmatranje kvalitete nastave (inovacije, metodika rada) - Informiranje o propisima, stručnim časopisima novim katalozima proizvođača - Organizacija povjerenstva za zimski rok obrane završnog rada - završetak zimskog roka završnih ispita - Stručno usavršavanje djelatnika - Program stručnih ekskurzija - Provedba školskih natjecanja za zanimanje prodavač i komercijalist VELJAČA - Izvješća sa seminara – prenošenje informacija članovima aktiva - Priprema učenika za županijsko natjecanje - Analiza uspjeha na zimskom roku obrane završnog rada - Mogućnosti razvoja novih programa za usavršavanje u djelatnosti trgovine u obrazovanju odraslih - Pregled provođenja školskih projekata - Rad na školskom listu OŽUJAK - Izvješća sa seminara – prenošenje informacija članovima aktiva - Organizacija posjeta priredbama Zagrebačkog velesajma - Obilježavanje Dana škole i Dana potrošača - Mogućnosti suradnje sa stručnim aktivima unutar Udruge trgovačkih škola RH - Suradnja s Udrugom za zaštitu potrošača - Sudjelovanje na županijskom natjecanju - Analiza rada i uspjeha pred proljetne praznike - Diskusija o novom planu i programu za zanimanje komercijalist TRAVANJ - Izvješća sa seminara – prenošenje informacija članovima aktiva - Državno natjecanje-prodavač, komercijalist - Analiza stanja u svezi izradbe završnog rada - Provođenje stručnih ekskurzija za prodavače i komercijaliste - Sudjelovanje na sajmu vježbeničkih tvrtki - Obilježavanje značajnijih datuma 51
 53. 53. SVIBANJ - Izvješća sa seminara – prenošenje informacija članovima aktiva - Analiza stručnih ekskurzija i rezultata natjecanja učenika - Aktivnosti oko izrade i obrane završnog rada - Organizacija povjerenstava za obranu završnih radova - Informacije o izvedbi stručnih ekskurzija i posjeta sajamskim priredbama - Prigodno obilježavanje 8. svibnja Međunarodnog dana crvenog križa- humanitarna akcija - Utvrđivanje obvezne literature za učenike i preporučene literature za profesore- odabir udžbenika za šk. god. 2014./2015. - Sudjelovanje u projektu „Dojdi osmaš“ - Suradnja sa pedagoškom službom škole oko uspješnog završetka nastavne godine LIPANJ - Izvješća sa seminara – prenošenje informacija članovima aktiva - Primjedbe na realizaciju programa i prijedlozi za poboljšanje kvalitete rada - Realizacija praktične nastave i stručne prakse - Provođenje popravnih i razlikovnih ispita - Sudjelovanje u organiziranju prigodnih manifestacija povodom blagdana i jubileja - Inventura uzoraka robe i drugih materijala potrebnih za nastavu SRPANJ/ KOLOVOZ - Analiza uspjeha na kraju šk. god. 2013./2014. - Analiza kvalitete završnih radova učenika - Utvrđivanje sadržaja koji bi potaknuli kreativan rad učenika - Integrirana nastava - mogućnosti - Planiranje aktivnosti za slijedeću školsku godinu - Smjernice pri zaduženju nastavnika za sljedeću školsku godinu - Utvrđivanje razlikovnih ispita u prekvalifikaciji za zanimanje komercijalist u obrazovanju odraslih - Diskusija o proširenju ponude programa u području trgovine u obrazovanju odraslih - Izrada godišnjeg izvješća o radu aktiva 52
 54. 54. PLAN RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA Red. broj TEME NOSITELJ TEME I VRIJEME REALIZACIJE SUDIONICI 1 Utvrđivanje konačne raspodjele poslova svih nastavnika tijekom školske godine Ravnatelj i satničar - kolovoz nastavnici, ravnatelj, pedagozi 2 Diskusija o sadržaju godišnjeg plana i programa rujan 3 Utvrđivanje manjkova i viškova nastavnika satničar 4 Utvrđivanje brojnog stanja i strukture učenika po razredima i programima 5 Tumačenje novih zakona, uputa, pravilnika i sl. u odgojno - obrazovnom radu - Organizacija predavanja s aktualnom tematikom ravnatelj nastavnici - LISTOPAD nastavnici 6 Problematika izrade izvedbenih programa u funkciji rasterećenja učenika pedagog 7 Školski kalendar 8 Analiza uspjeha učenika u protekloj školskoj godini pedagog - LISTOPAD nastavnici 9 Analiza uspjeha učenika u I. polugodištu i tijekom II. polugodišta pedagog SIJEČANJ - TRAVANJ nastavnici 10 Prijedlog za utvrđivanje rasporeda i zaduženja svih nastavnika u slijedećoj školskoj godini ravnatelj i satničar - LIPANJ nastavnici 11 Objašnjenje eventualnih korekcija u nastavnim planovima i programima te ostalim aktima važnim za rad škole 12 Utvrđivanje obveza dolaska nastavnika na rad ravnatelj - SRPANJ nastavnici 13 Ostala tekuća problematika ( žalbe, molbe, udaljenja učenika iz škole ) Voditelj, ravnatelj - tijekom školske godine pedagog 53

×