Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De toekomst van de arbeid
Naar nieuwe vormen van
werken en organiseren
Academielezing
Breda, 20 mei 2015
Willem de Lange
A...
ARBEID
Demografie
Kennis en technologie
ICT
MaatschappelijkEconomie
Politiek
Arbeidsmarkt
ARBEID
Demografie
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie
ICT
MaatschappijEconomie
Politiek
Arbeidsmarkt
Demografische ontwikkelingen:
wie wint de ‘war for talent’?
Ontgroening war for talent
- Generatie 2.0 /3.0
- Binden en bo...
5
2006
2010
Ouderenregelingen: werkgevers in de aanval
Ten onrechte ….
VO: BAPO levensfasebewust personeelsbeleid
ARBEID
Demografie
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie
ICT
MaatschappijEconomie
Politiek
Arbeidsmarkt
- War f...
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie
ICT
MaatschappijEconomie:
- Globalisering
- Ketens en...
10
Ontwikkelingen in de economie:
Flexibilisering van de arbeid
- van industrie naar dienstverlening
- globalisering / glo...
Werkgelegenheid in Nederland
12
De krant als aannemer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Vaste arbeidsrelatie Flexibele arbeids...
16
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie
ICT
MaatschappijEconomie:
- Globalisering
- Ketens en...
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie
ICT
MaatschappijEconomie:
- Globalisering
- Ketens en...
19
Arbeidsmarkt: differentiatie in aanbod en vraag
- heftiger schommelingen
- verkrapping > fricties
- krimpende beroepsbe...
De beroepsbevolking krimpt (dachten we)
Potentiële beroepsbevolking
Werkzame beroepsbevolking
Optimistisch
Neutraal
Pessim...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Arbeidsparticipatie mannen (%) Arb...
25
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie
ICT
MaatschappijEconomie:
- Globalisering
- Ketens en...
ARBEID
Demografisch:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie
- Intensivering
ICT
MaatschappijEconomie:
- Globali...
Kennis en technologie: life time employability
- Kennisintensivering
- Kennisveroudering
- Verdwijnen van middenbanen
- Ke...
Kennisveroudering en – intensivering
Halfwaardetijd = waarde van kennis na x jaar
Voorbeeld: elektrotechnisch ingenieur
Ha...
Humans need not apply
Eindhoven Airport
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering
ICT
MaatschappijEconomie:
- Globalis...
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering ICT:
- Grenzeloze
mogelijkheden
Maat...
ICT: het virtuele werken
- tijd- en plaatsonafhankelijk werken
- social media
- ‘24/7 connectivity’
- ‘Big data’
- eHRM
Het Nieuwe Werken: principes
Bron: Baane et al., 2010
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering ICT:
- Grenzeloze
mogelijkheden
Maat...
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering ICT:
Grenzeloze
mogelijkheden
Maatsc...
Maatschappij: maatschappelijk verantwoord werken
- Duurzaamheid
- Ethiek
- Individualisering
Bron: NRC, 27 april 2013
46
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering ICT:
Grenzeloze
mogelijkheden
Maatsc...
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering ICT:
Grenzeloze
mogelijkheden
Maatsc...
Politiek: liberalisering en ondernemerschap
- Wet werk en zekerheid
- Participatiewet
- ZZP’ers: de ‘gig worker’
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering ICT:
Grenzeloze
mogelijkheden
Maatsc...
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering ICT:
Grenzeloze
mogelijkheden
Maatsc...
Organisaties: nieuwe vormen van werken en organiseren
- Management: van beheersingsgericht naar participatief
- Van wantro...
55
ARBEID
Demografie:
- Ontgroening
- Vergrijzing
Kennis en technologie:
- Intensivering ICT:
Grenzeloze
mogelijkheden
Maatsc...
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Avans Academielezing Toekomst van arbeid
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Avans Academielezing Toekomst van arbeid

309 views

Published on

Avans Academielezing

Published in: Education
 • Be the first to comment

Avans Academielezing Toekomst van arbeid

 1. 1. De toekomst van de arbeid Naar nieuwe vormen van werken en organiseren Academielezing Breda, 20 mei 2015 Willem de Lange Avans Hogeschool
 2. 2. ARBEID Demografie Kennis en technologie ICT MaatschappelijkEconomie Politiek Arbeidsmarkt
 3. 3. ARBEID Demografie - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie ICT MaatschappijEconomie Politiek Arbeidsmarkt
 4. 4. Demografische ontwikkelingen: wie wint de ‘war for talent’? Ontgroening war for talent - Generatie 2.0 /3.0 - Binden en boeien van het schaarse talent (maar lang niet overal….) - Talentmanagement Vergrijzing duurzame inzetbaarheid - Ontwikkelbeleid vs. ontziebeleid - Competentieontwikkeling - Vitaliteitsbeleid - Generatiemanagement
 5. 5. 5 2006 2010
 6. 6. Ouderenregelingen: werkgevers in de aanval Ten onrechte …. VO: BAPO levensfasebewust personeelsbeleid
 7. 7. ARBEID Demografie - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie ICT MaatschappijEconomie Politiek Arbeidsmarkt - War for talent - Duurzame inzetbaarheid
 8. 8. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie ICT MaatschappijEconomie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt - War for talent - Duurzame inzetbaarheid
 9. 9. 10 Ontwikkelingen in de economie: Flexibilisering van de arbeid - van industrie naar dienstverlening - globalisering / glocalisering - outsourcing / offshoring - ketens en netwerken - turbulentie en onzekerheid
 10. 10. Werkgelegenheid in Nederland
 11. 11. 12
 12. 12. De krant als aannemer
 13. 13. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Vaste arbeidsrelatie Flexibele arbeidsrelatie Zelfstandigen Ontwikkeling van de flexibele schil 1990 - 2040 Bron: Paul de Beer
 14. 14. 16
 15. 15. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie ICT MaatschappijEconomie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering
 16. 16. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie ICT MaatschappijEconomie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering
 17. 17. 19 Arbeidsmarkt: differentiatie in aanbod en vraag - heftiger schommelingen - verkrapping > fricties - krimpende beroepsbevolking - life time employment is passé - mobiliteit - diversiteit: vrouwen en allochtonen - hoger opleidingsniveau werknemers - internationalisering • specialisten • ongeschoolde arbeid
 18. 18. De beroepsbevolking krimpt (dachten we) Potentiële beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Optimistisch Neutraal Pessimistisch
 19. 19. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Arbeidsparticipatie mannen (%) Arbeidsparticipatie vrouwen (%) Bron: Paul de Beer Arbeidsparticipatie mannen en vrouwen
 20. 20. 25
 21. 21. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie ICT MaatschappijEconomie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie
 22. 22. ARBEID Demografisch: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie - Intensivering ICT MaatschappijEconomie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie
 23. 23. Kennis en technologie: life time employability - Kennisintensivering - Kennisveroudering - Verdwijnen van middenbanen - Kennismanagement Leven Lang Leren
 24. 24. Kennisveroudering en – intensivering Halfwaardetijd = waarde van kennis na x jaar Voorbeeld: elektrotechnisch ingenieur Halfwaardetijd 1987: 10 jaar 1997: 5 jaar 2011: 3 jaar Bron: Den Hertog, 1997 / De Grip, 2011
 25. 25. Humans need not apply Eindhoven Airport
 26. 26. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT MaatschappijEconomie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’
 27. 27. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT: - Grenzeloze mogelijkheden MaatschappijEconomie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’
 28. 28. ICT: het virtuele werken - tijd- en plaatsonafhankelijk werken - social media - ‘24/7 connectivity’ - ‘Big data’ - eHRM
 29. 29. Het Nieuwe Werken: principes Bron: Baane et al., 2010
 30. 30. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT: - Grenzeloze mogelijkheden MaatschappijEconomie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’ Virtualisering
 31. 31. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT: Grenzeloze mogelijkheden Maatschappij: - Duurzaamheid - Ethiek - Individualisering Economie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’ Virtualisering
 32. 32. Maatschappij: maatschappelijk verantwoord werken - Duurzaamheid - Ethiek - Individualisering
 33. 33. Bron: NRC, 27 april 2013
 34. 34. 46
 35. 35. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT: Grenzeloze mogelijkheden Maatschappij: - Duurzaamheid - Ethiek - Individualisering Economie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’ Virtualisering Maatschappelijk verantwoord werken
 36. 36. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT: Grenzeloze mogelijkheden Maatschappij: - Duurzaamheid - Ethiek - Individualisering Economie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek: - Terugtrekkende overheid - Afbraak verzorgingsstaat - Wet- en regelgeving Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’ Virtualisering Maatschappelijk verantwoord werken
 37. 37. Politiek: liberalisering en ondernemerschap - Wet werk en zekerheid - Participatiewet - ZZP’ers: de ‘gig worker’
 38. 38. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT: Grenzeloze mogelijkheden Maatschappij: - Duurzaamheid - Ethiek - Individualisering Economie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek: - Terugtrekkende overheid - Afbraak verzorgingsstaat - Wet- en regelgeving Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’ Virtualisering Maatschappelijk verantwoord werken Liberalisering
 39. 39. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT: Grenzeloze mogelijkheden Maatschappij: - Duurzaamheid - Ethiek - Individualisering Economie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek: - Terugtrekkende overheid - Afbraak verzorgingsstaat - Wet- en regelgeving Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’ Virtualisering Maatschappelijk verantwoord werken Liberalisering Organisaties: - Leiderschap - Teamwork - Verantwoordelijkheid
 40. 40. Organisaties: nieuwe vormen van werken en organiseren - Management: van beheersingsgericht naar participatief - Van wantrouwen naar vertrouwen - Teamwork - Professionalisering - Verantwoordelijkheid op de werkvloer - Sturen op output / resultaat Rijnlands organiseren
 41. 41. 55
 42. 42. ARBEID Demografie: - Ontgroening - Vergrijzing Kennis en technologie: - Intensivering ICT: Grenzeloze mogelijkheden Maatschappij: - Duurzaamheid - Ethiek - Individualisering Economie: - Globalisering - Ketens en netwerken - Onzekerheid - Dienstverlening Politiek: - Terugtrekkende overheid - Afbraak verzorgingsstaat - Wet- en regelgeving Arbeidsmarkt: - Opleidingsniveau - Diversiteit - Internationalisering - Krimp - War for talent - Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering Differentiatie Employability: ‘education permanente’ Virtualisering Maatschappelijk verantwoord werken Liberalisering Organisaties: - Leiderschap - Teamwork - Verantwoordelijkheid Nieuwe vormen van werken en organiseren

×