Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EficièNcia EnergèTica

936 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EficièNcia EnergèTica

 1. 1. LA PROBLEMÀTICA ENERGÈTICA
 2. 2. Les fonts d’energia <ul><li>Renovables </li></ul><ul><li>Solar </li></ul><ul><li>Eòlica </li></ul><ul><li>Hidràulica </li></ul><ul><li>Biomassa </li></ul><ul><li>Geotèrmica </li></ul><ul><li>Marítima </li></ul><ul><li>No renovables </li></ul><ul><li>Petroli </li></ul><ul><li>Gas natural </li></ul><ul><li>Carbó </li></ul><ul><li>Urani </li></ul>
 3. 3. Consum d’energia primària a Espanya (2006)
 4. 4. Energia nuclear <ul><li>Al món hi ha unes 435 centrals nuclears. </li></ul>
 5. 5. Generació de residus radioactius -La radioactividad d’aquests residus pot durar dècades, segles o inclòs mil·lennis.
 6. 6. Accidents .Txernòbil (Ucraïna 1986) <ul><ul><li>Augment de 100 vegades, la incidència del càncer de tiroides infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>9 milions de persones afectades ( 3 milions </li></ul></ul><ul><ul><li>a Rússia, 2,5 a Bielorr ú ssia y 3,5 a Ucraïna) </li></ul></ul><ul><ul><li>Superfície contaminada: 160.000 km2 </li></ul></ul>
 7. 7. Impactes ambientals i socials dels combustibles fòssils Petroli, gas natural i carbó
 8. 8. Ca nvi clim à tic
 9. 9. Pluja à cida <ul><li>Acidificació de bos cos i llacs </li></ul><ul><li>Afectació al patrimoni cultural (monuments) </li></ul><ul><li>Impact e a la salu t humana </li></ul>
 10. 10. MARE E S NEGR E S Prestige ( novembre 2002) <ul><li>En 6 mes o s es van recollir m é s de 23.000 a us petrole j ad e s (6.000 viv e s y 17.000 m ortes ) </li></ul><ul><li>El número d ’aus afectad e s, seg ons SEO/BirdLife, es calcula entre l e s 115.000 i les 230.000 </li></ul>
 11. 11. Conflict e s
 12. 12. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA <ul><li>Cada any moren 2,3 milions de persones per culpa de la contaminació de l’aire arreu del món. </li></ul><ul><li>16.000 persones només a Espanya. </li></ul>
 13. 13. La tecnosfera
 14. 14. Esgotament dels combustibles fòssils <ul><li>Petroli: 40,86 anys </li></ul><ul><li>(Reserves: 1208,2x 10 9 barrils </li></ul><ul><li>Consum: 29.565 x 10 6 barrils/any) </li></ul><ul><li>Gas natural: 63 anys </li></ul><ul><li>Carbó: 155 anys </li></ul>Fuente: BP Statistical review
 15. 15. Consum energètic i emissions de CO 2 (Any 2004. Font:“iea”) 5,4 9,6 2,23 Huella ecológica (hectáreaspor persona) 7.72 329.77 5.924 252.91 32.53 Espanya 19.73 5,799.97 13.338 3,920.61 1,641.04 USA 4,18 26.583 2.516 15.985 11.213 Món Tn CO2 per cápita Emissions Mt of CO2 Electricity Consumption Population (kWh/capita) Electricity Consumption (TWh) Energy Production (Mtoe)
 16. 16. Petjada ecològica i biocapacitat
 17. 17. É s po s sible un altre model energ è tic?
 18. 18. Potencial de les renovables (Informe de Greenpeace “Renovables 2050”
 19. 19. L e s energies renovables <ul><li>Geot è rmica </li></ul><ul><li>Bioma s sa </li></ul><ul><li>Energ i a del mar </li></ul><ul><li>Minihidr à ulica </li></ul><ul><li>Solar </li></ul><ul><li>E ò lica </li></ul>
 20. 20. Energia geotèrmica En todo el mundo casi 8.500 MW de potencia, destacando países como Estados Unidos (2.700 MW), Filipinas (2.000 MW), Japón (1.000 MW), Italia (430 MW), Francia (330), a los que hay que sumar Nueva Zelanda, México, Indonesia, Austria, Alemania, Grecia, Portugal, Otro tipo de aprovechamiento energético es el térmico, empleando la energía geotérmica como fuente calorífica para usos en calefacción industrial, urbana, agrícola, etc. En este sentido destacan países como Islandia, que cuenta con la mayor red del mundo en Rekjvik, Estados Unidos, China Rusia, Japón, Francia, etc. El sistema se basa en redes centralizadas enterradas abastecidas por agua a 60-90 ºC que distribuyen el calor hasta los hogares mediante tuberías aisladas e intercambiadores de calor estratégicamente ubicados.
 21. 21. Biomas s a <ul><li>Biocarburants </li></ul><ul><li>Biog à s </li></ul><ul><li>Residus agrícoles </li></ul><ul><li>i forestals </li></ul>
 22. 22. Energia del mar <ul><li>Energia mareomotriu </li></ul><ul><li>Energia de las ones </li></ul><ul><li>Energia dels corrents marins </li></ul><ul><li>Energia de la diferència de temperatura de l’aigua del mar </li></ul>
 23. 23. Energia minihidr à ulica <ul><li>Amb l’energia minihidràulica podem produir electricitat amb un impacte ambiental molt petit. </li></ul>
 24. 24. Energia eòlica <ul><li>Potència eòlica instal·lada a Espanya (a desembre de 2007): 15.145 MW </li></ul><ul><li>Número de parcs eòlics: 672 (12-2007) </li></ul><ul><li>Producció del 10% de l’electricitat durant l’any 2007. </li></ul><ul><li>La potència instal·lada al món (12-2007) de 94.000 MW eviten l’emissió de 122 milions de tones de CO2 a l’any, l’equivalent a 20 grans centrals elèctriques de carbó. </li></ul>
 25. 25. Energia solar Energia neta distrib uï da
 26. 26. Energia solar tèrmica <ul><li>A i gua calent a sanitària </li></ul><ul><li>- Calefacció </li></ul><ul><li>- Refrigeració </li></ul><ul><li>- Climatització de piscines </li></ul>
 27. 27. Energia solar fotovoltaica Aplicacio n s aut òn o me s Co nn exió a la xarxa
 28. 28. Energia solar passiva Vi ure millor c o n s um i nt m e nys
 29. 29. Centrals termosolars
 30. 30. C uina solar
 31. 31. Eficiència energètica .  
 32. 32. Eficiència energètica .   Es diu d’un equip que és eficient energèticament, quan amb iguals o millors prestacions de servei que altres, consumeix menys energia.  
 33. 33. L’ETIQUETATGE ENERGÈTIC Segons una normativa europea, els electrodomèstics comercialitzats a partir del 28 de maig de 1995 han de portar l’anomenada “etiqueta energètica” per a la seva venda, basant-se en un sistema de test homologat comparatiu. A partir de l’any 2004 es van incloure dues categories més: A+ i A++. <ul><li>Els electrodomèstics que l’han de portar són: </li></ul><ul><li>neveres - forns elèctrics </li></ul><ul><li>rentadores - aire condicionat </li></ul><ul><li>assecadores </li></ul><ul><li>aparells d’il·luminació </li></ul><ul><li>rentavaixelles </li></ul>
 34. 34. Etiqueta energètica (bombetes) Més eficient Menys eficient <ul><li>Informació de l’etiqueta energètica d’una bombeta : </li></ul><ul><li>L’eficàcia   energètica, classificada en lletres (de la A a la G) </li></ul><ul><li>Potència </li></ul><ul><li>Lúmens </li></ul><ul><li>Duració en hores </li></ul>
 35. 35. Etiqueta energètica (nevera) <ul><li>Informació de l’etiqueta energètica d’una nevera: </li></ul><ul><li>L’eficàcia   energètica, classificada en lletres (de la A a la G) </li></ul><ul><li>El consum anual en kWh </li></ul><ul><li>El volum d’aliments de la nevera, en litres </li></ul><ul><li>El volum d’aliments del congelador, en litres </li></ul><ul><li>Les estrelles que corresponen a la capacitat de congelació </li></ul><ul><li>El nivell de soroll </li></ul>
 36. 36. Etiqueta energètica (rentadora) Rentadora Informació de l’etiqueta energètica d’una rentadora: - l'eficàcia energètica, classificada en lletres (de la A a la G) - el consum en kWh, per a un cicle de rentat de cotó blanc a 60º C - l'eficàcia de rentat, en lletres (de la A a la G) - l'eficàcia d'assecat, en lletres (de la A a la G) - la capacitat de l’aparell, en kg - el consum d'aigua en litres, per a un cicle de rentat de cotó blanc a 60º C - el nivell de soroll durant el rentat - el nivell de soroll durant la fase d'assecat
 37. 37. Etiqueta energètica (rentavaixelles) <ul><li>Informació de l’etiqueta energètica d’un rentavaixelles: </li></ul><ul><li>- l'eficàcia energètica, classificada en lletres (de la A a la G) </li></ul><ul><li>- el consum en kWh per cicle </li></ul><ul><li>- l’eficàcia de rentat ( de la A a la G) </li></ul><ul><li>l’eficàcia d’assecat ( de la A a la G) </li></ul><ul><li>el nombre de coberts </li></ul><ul><li>el consum d’aigua, en litres, per cicle </li></ul><ul><li>- el nivell de soroll </li></ul>
 38. 38. Etiqueta energètica (assecadora) Informació de l’etiqueta energètica d’una assecadora: - l'eficàcia energètica, classi- ficada en lletres (de la A a la G) - el consum en kWh per cicle - la capacitat en kg. - el nivell de soroll
 39. 39. Comparativa dels aparells eficients contra els convencionals
 40. 40. EQUIPS OFIMÀTICS -Els equips que porten aquesta etiqueta estalvien energia quan entren en període de repòs (standby) Els aparells que poden portar aquesta etiqueta són: l’ordinador, la impressora, el fax, l’escàner, la fotocopiadora, etc.
 41. 41. Consums residuals El consum d’aparells que no s’usen representa entre el 5% i el 16% del consum de cada llar, depenent dels països (International Energy Agency) A EEUU aquesta despesa és d’uns 5.000 milions de dòlars anuals. Per a una llar mitjana de la UE, seria d’uns 500 kwh/any malbaretats.
 42. 42. ETIQUETATGE DELS COTXES Etiqueta obligatòria Etiqueta voluntària
 43. 43. ETIQUETA TGE DE LS COTXES Volkswagen Lupo: 3 litres/100km Classe “A” Hummer: 24 litres/100Km Classe “G” “ L’objetiu no és anar molt depresa sinó arribar molt lluny&quot;
 44. 44. <ul><li> </li></ul>Passat, present ¿Futur?
 45. 45. Renovables i eficiència; l’únic futur!!!

×