Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les emocions

4,158 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
 • Be the first to comment

Les emocions

 1. 1. LES EMOCIONS<br />Josep Llorach Andrés<br />Marta Vidal Caballé<br />1r CFGS A<br />
 2. 2. OBJECTIUS<br />Definir que entenem per emocions. <br />Exposar l’opinió de diferents autors sobre la definició d’emoció.<br />Reconèixer les pròpies emocions.<br />Comparar les emocions dels adults amb la dels infants.<br />
 3. 3. QUÈ SÓN LES EMOCIONS?<br />Les emocions són una reacció afectiva, intensa i breu cap a una situació inesperada.<br />Ens ajuden a actuar d’una manera o altre.<br />Les emocions són necessàries per sobreviure.<br />Les emocions també tenen reaccions fisiològiques: suor,mal d'estómac,tremolors, galtes vermelles… <br />Saber reconèixer les emocions en el moment que es produeixen ens permet tenir un coneixement i autocontrol sobre nosaltres mateixos, produint una major vivència i satisfacció en tot allò que fem.<br />
 4. 4. DEFINICIÓ DE LES EMOCIONS SEGONSDIFERENTS AUTORS<br />Goleman: Són impulsos que ens fan actuar, són com programes que provoquen reaccions automàtiques resultat de l’evolució de l’espècie.<br />Bisquerra: És un estat complex de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa amb una resposta organitzada.<br />HarvardWilliam James: És, abans que res, un estat corporal i després és una percepció en el cervell.<br />
 5. 5. COM PODEM CLASSIFICAR LES EMOCIONS?<br />AGRADABLES:són aquelles que ens produeixen una bona sensació i ens fan sentir bé.<br />Exemples: . alegria<br /> . amor<br /> . eufòria<br />DESAGRADABLES: són aquelles que ens produeixen una sensació de malestar i ens fa sentir malament.<br />Exemples: . tristesa<br /> . plor<br /> . enuig<br /> . por<br />També podem trobar alguna altre emoció com la sorpresa que la considerem ambigua, ja que pot ser agradable o desagradable, depenen del motiu o la situació en què es produeix. <br />
 6. 6. AGRADABLES<br />Alegria: és un estat de benestar general que s’expressa mitjançant el somriure. Els infants l’expressen quan els acaricien, quan juguen… mentre que els adults la manifestem quan les coses ens surten bé. Generalment demostrem l’alegria com a una conseqüència d’haver superat la tristesa.<br />
 7. 7. Amor: és una emoció basada en el sentiment d’adoració o afecte profund cap a una persona, animal o cosa.<br />El nen transfereix amor a tot allò que li dóna estimació, en el cas de l’adult pot sentir amor sense tenir-ne una correspondència, tant en l’àmbit de parella com familiar. Podríem dir que el nen és més egocentrista que l’adult.<br />
 8. 8. Eufòria: és una sensació de màxima alegria. El nen pot mostrar una eufòria quan li compren la joguina més desitjada. En canvi un adult pot mostrar-la en el moment en què es compleix algun dels seus somnis o simplement perquè ha guanyat el seu equip. <br />
 9. 9. DESAGRADABLES<br />Tristesa: ésuna emocióque ens provoca un estat anímic negatiu, habitualment s’expressa mitjançant el plor i ens redueix l’activitat.<br />Un exemple clar en els infants és el moment que els separen de la mare. En canvi en els adults és provocada per la pèrdua d'algun familiar, de la feina, amistat…<br />
 10. 10. Plor: és un acte de vessar llàgrimes en resposta d’una emoció, i va acompanyat de gestos facials.<br />Els nadons ploren com a sistema de comunicació (gana, son) ó per cridar l’atenció dels pares. En els adults aquest acte pot ser per la pèrdua d'algun ésser estimat, per depressió ó simplement com una alliberació de l'estrès.<br />
 11. 11. Enuig: expressar contrarietat davant d’una amenaça que pot ser real o imaginària. S’expressa mitjançant l’expressió corporal i facial.<br />Els infants s’enfaden quan volen una cosa a l’instant i no la reben. En l’adult pot ser provocat per un insult que li afecta l’autoestima, per no aconseguir alguna fita ó simplement per canvis hormonals.<br />
 12. 12. Por: és una emoció desagradable provocada per un perill que pot ser real o imaginari, present o passat.<br />Els infants poden tenir por a l’obscuritat , a les persones desconegudes, a les tempestes. En canvi, la por dels adults a allò desconegut es basa més a una por social, por a parlar en públic, por a una operació, a la mort, a un atracament o simplement a una incertesa econòmica.<br />
 13. 13. Sorpresa: és de curta durada, ocasionada per un fet inesperat. Si la sorpresa és positiva provocarà alegria, i si és negativa ràbia o ira.<br />Els nens solen ser més expressius que els adults en la reacció davant d’una sorpresa, com pot ser una festa inesperada o l’arribada d' algú. Els adults acostumen a ser més discrets i no mostren tant exageradament la seva reacció.<br />
 14. 14. PERQUÈ HEM ESCOLLIT AQUEST TREBALL?<br /><ul><li> Hem escollit aquest treball perque a part de</li></ul>treballar els sentiments a classe en relació amb els infants, en volem realitzar una comparació amb els adults i d’aquesta manera veure en quins moments apareixen aquestes emocions en la vida quotidiana, tot donant exemples bàsics i entenedors. <br />
 15. 15. CONCLUSIÓ<br /><ul><li> En aquest treball hem pogut veure que les emocions dels infants i dels adults són molt similars ja que per molt que canviïn els elements que ens les provoquen, la reacció que patim és la mateixa.
 16. 16. Malgrat tot podem trobar alguna diferència ja que els adults en molts casos reprimeixen les seves emocions, en canvi els nens les mostren tal i com les senten.</li></ul>EXEMPLE:<br />NEN plorarà sempre<br />ADULT plorarà depenent de la situació<br />

×