Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parirala At Uri Nito

  • Login to see the comments

Parirala At Uri Nito

  1. 1. Si Inay <br />Ang ating ina ay sinasabing ilaw ng tahanan. Siya ang nag-aaruga at nag-aalaga sa atin mula pagsilang hanggang sa ating paglaki. Malaki ang naging kaugnayan niya sa atin. Siya ang humuhubog sa ating pagkatao upang lumaking isang mabuting bata. Sinisikap ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Pinag- aral niya tayo upang maging maganda ang ating kinabukasan. Bilang ganti naman dapat nating suklian ng kabutihan at pagmamahal, pagsunod sa kanyang utos, maging mabuting anak sa ating paglaki para siya ay maging masaya. Sa kanyang pagtanda tayo naman sana ay maging gabay na kalinga sa kanya.<br />
  2. 2. Parirala<br />lipon ng mga salita na walang buong diwa<br />Halimbawa:<br />nagtanim ng puno <br />mabuting tao<br />
  3. 3. Uri ng Parirala<br /><ul><li>Pariralang Pang-ukol</li></ul>Parirala na pinangungunahan ng pang-ukol at panuring nito.<br />Halimbawa:<br />Ang pagkain ay para sa mga bata.<br />Bumili ng bagong bahay sina Jose.<br />
  4. 4. <ul><li>Pariralang Pawatas</li></ul>Ito ay pariralang binubuo ng pawatas at panuring nito.<br />Halimbawa:<br />Ang maglingkod sa kapwa ay kabutihan.<br />Mahilig manood ng telebisyon ang nanay.<br />
  5. 5. <ul><li>Pariralang Pandiwa</li></ul>Ito ay binubuo ng pandiwa at ng panuring nito.<br />Halimbawa:<br />Ang mga mag-aaral ay nag-aaral ng kanilang leksyon.<br />Si Mang Jose ay nag-aararo ng kanilang bukid.<br />

×