Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio pangolina

387 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Presentacio pangolina

 1. 1. gnu/linux per a éssers humans
 2. 2. gnu/linux per a éssers humansCatalan LoCo Team
 3. 3. gnu/linux per a éssers humans
 4. 4. gnu/linux per a éssers humans
 5. 5. Ubuntu és una antiga paraula africana (zulú-xhosa) que significa "Humanitat cap als altres" o, també, "Jo sóc perquè tots plegats som".El SO Ubuntu porta lesperit de lUbuntu al món dels ordinadors. gnu/linux per a éssers humans
 6. 6. UBUNTU es manté a través duna comunitat dedesenvolupadors que reben el suport de lempresaCanonical,fundada per un multimilionari africàanomenat Mark Shuttleworth. la qual ven serveisrelacionats amb la distribució. UBUNTU té per objectiu ser un sistema operatiudescriptori enfocat a lusuari mitjà amb pocaexperiència amb GNU/Linux i amb el compromís de sersubministrat i actualitzat gratuïtament .
 7. 7. Manifest Mai es pagarà per Ubuntu. Ni tan sols existeix un preudiferenciador per a una enterprise edition. Sinclouran les millors traduccions i infraestructuresdaccessibilitat possibles. Daquesta manera, Ubuntu estarà alabast de moltes persones. La política de versions serà regular i predicible, concretamentcada 6 mesos. Tenint la possibilitat dutilitzar la versió estable o lade desenvolupament. Cada versió tindrà com a mínim suportdurant 18 mesos. Ubuntu vol promoure els principis del desenvolupament delprogramari lliure. Es pretén animar a fer ús del programari,millorar-lo i distribuir-lo.
 8. 8. Tal com marca la tradició, després de6 mesos despera, a loctubre de 2012es farà pública la versió definitiva delGNU/Linux Ubuntu 12.10.Per celebrar-ho, la comunitat delUbuntu en català, tal i com porta fentamb laparició danteriors versions delUbuntu, organitza una festa (ReleaseParty). Aquestes festes sónorganitzades per tot el món pels grupslocals (LoCo Teams) de lUbuntu.
 9. 9. gnu/linux per a éssers humans Una distribució GNU/Linux (també anomenada distro) és una recopilació daplicatius i eines conjuntament amb el nucli Linux. Es troben empaquetades duna determinada manera amb utilitats que facilitaran la configuració del sistema.
 10. 10. Què és lUbuntu? Ubuntu és una distribució de GNU/Linux basada en Debian, la distribució amb més programari preparat per a instal·lar que hi ha. GNU/Linux és un sistema operatiu lliure. Lliure significa que respecta les quatre llibertats del programari definides per Richard M. Stallman (RMS) i la FSF (Free Software Fundation).
 11. 11. Les quatre llibertats0 - Llibertat dexecutar el programa com es vulgui.1 - Llibertat destudiar-ne el codi font i de modificar-loper fer-ne el que es vulgui.2 - Llibertat de fer còpies del programa i de redistribuir-les.3 - Llibertat de publicar-ne versions modificades.La llicència GNU GPL (GNU General Public License)atorga aquestes llibertats.
 12. 12. Què és GNU?En 1984, RMS decideix crear un SO que pogués ser lliurei gratuït. Amb una petita comunitat de programadors, creala FSF. El nou SO es dirà GNU i utilitzarà la llicència GPL. El 1990 ja han desenvolupat quasi tots els elements imprescindibles del sistema: editor de text, shell, compilador, depurador... Però la producció del kernel (nucli) del sistema estava molt endarrerida.
 13. 13. Linux o GNU/Linux?En 1991, el finlandès Linus Torvalds,estudiant dInformàtica, comença atreballar en un nucli basat en MINIX. Elnou nucli sanomenarà Linux.Als pocs mesos, Torvalds decideix publicar-lo sota lallicència GPL i suneix al projecte GNU: és el naixementdel sistema GNU/Linux (1992).
 14. 14. Més enllà de lusuari
 15. 15. DistribucionsAl principi, la instal·lació dun sistema GNU/Linux era unprocés lent i complicat. Per tal de superar aquestadificultat, van néixer les primeres distribucions:1993 - Slackware i Debian1994 - Suse i RedHat...2004 – Ubuntu (Canonical Ltd, M. Shuttleworth)
 16. 16. A prop de lusuari
 17. 17. Escriptoris:Aquestes distribucions, faciliten el treball a lusuari ambdiferents entorns descriptori:Lightweight X11 Desktop Environment
 18. 18. Sabors «oficials» escriptori Unity escriptori KDE escriptori XFCE, més lleuger programari per a lensenyament escriptori LXDE: molt lleuger
 19. 19. Sabors «no oficials»Aprofitant les 4 llibertats abans esmentades hi ha tota mena dadaptacions de lUbuntu als gustos i a les necessitats de cadascú: media-centre per disseny i multimèdiaI tot un segiut de variants (LinuxMint, Linex, Guadalinex, LliureX, ...), algunes de les quals emprades per diferents administracions educatives.
 20. 20. Sistema Operatiu Ubuntu + +
 21. 21. Què shi pot fer?Tot allò que es pugui fer amb un ordinador:
 22. 22. Què shi pot fer?emprar tota mena deines ofimàtiques:.
 23. 23. Què shi pot fer?usar el correu electrònic, els fils de subscripció, els navegadorsweb, els xats:
 24. 24. Què shi pot fer?escoltar música, veure peŀlícules, crear fitxers dàudio i vídeo:
 25. 25. Què shi pot fer?fer dibuixos animats en 3D:
 26. 26. Què shi pot fer?jugar:
 27. 27. Què shi pot fer?actualitzar fàcilment sistema i programes...
 28. 28. Què shi pot fer?Instaŀlar fàcilment noves aplicacions i programes...
 29. 29. Però, a més a més...En ser programari lliure, silaplicació que trobeu no usagrada, la podeu modificar opagar algú perquè ho faci (llibertat1).Al 2004, quan es va crear lUbuntu,Mark Shuttleworth va dir: "Microsoftté la majoria del mercat en el noucamp del PC domèstic. Ubuntuestà dissenyat per a corregir
 30. 30. Catalan LoCo Team
 31. 31. Què són els LoCo Teams? ubuntu.catEquips de treball dusuaris i desenvolupadors de lUbuntu,dàmbit territorial o idiomàtic, dissenyats per a difondrelUbuntu i el programari lliure.Constitueixen grups dajut i de difusió i estan formats,sobretot, per voluntaris.
 32. 32. Història del LoCo en català● En maig de 2005, Rafael Carreras intenta, per primera vegada,organitzar una comunitat dubuntaries en català. Es va demanaruna llista de correu a Ubuntu, però no van entendre un LoCo noestatal i basat en un idioma, no pas en un territori. La “pre-comunitat” no va prosperar.● Al 2006, en un segon intent, van contactar uns pocs interessats areflotar lequip i es va demanar una llista de correu a la Càtedra deProgramari Lliure de la UPC: en poc temps, shi van subscriure 140persones.● El 15 de maig de 2007, el Community Council dUbuntu va atorgarloficialitat al Catalan LoCo Team.
 33. 33. Situació actual● Som 69 membres a lequip i376 persones subscrites a lesllistes de correu.● Ens organitzem a través duncanal dirc, un fòrum, unawiki, un web i un Planet.● Treballem en grups de treball(web, difusió, traducció,...).● Hem realitzat més de centreunions per irc, a més dediverses trobades, Installs Party ifestes.
 34. 34. Vies de contacte: Portal del LoCo en català: www.ubuntu.cat Fòrum: http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=206 Llista de correu: http://llistes.cpl.upc.edu/pipermail/ubuntucat-info/ Arxiu de la llista de correu:http://dir.gmane.org/gmane.linux.ubuntu.user.catalan Canal de xat irc: #ubuntu-cat@irc.freenode.org Wiki: https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam
 35. 35. Objectius a llarg termini● Ampliar la comunitat dusuaris (LoCo) (686 al mapa) iconsolidar un equip (Team) important de coŀlaboradors(98 al Launchpad).● Difondre lús de lUbuntu amb cursos, assessorament,jornades, festes,... ubuntaires

×