Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ApS TimeBanking 2.0 (Servei Comunitari)

421 views

Published on

ApS TimeBanking 2.0 (Servei Comunitari)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ApS TimeBanking 2.0 (Servei Comunitari)

 1. 1. Entitat Col·laboradora Escola Dr. Sobrequés Projecte 1.- MILLOREM L’APRENENTATGE Projecte 2.- ACOMPANYEM EN ELS DEURES Entitat Col·laboradora Casal d’Avis Projecte 3.- DISSENYEM UN LOGO Entitat Col·laborada FIRA EMBOTIT Projecte 4.- MUNTATGE PER LA FIRA DE L’EMBOTIT Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància d’aprendre. - Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre. - Fer recerca i buscar el material necessari per a l’acompanyament. L’acció de servei - Acompanyar els alumnes de 1r i 2n de Primària en el procés d’aprenentatge. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància de fer els deures. - Empatitzar amb els més petits en el moment de fer deures. - Aprendre tècniques d’estudi. L’acció de servei - Acompanyar els alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària en la realització dels deures. - Ajudar-los a organitzar i optimitzar el temps de treball. Els aprenentatges - Conèixer què és i com es fa un logo. - Aprendre a dissenyar un logo segons necessitats. - Propostes de Logo. L’acció de servei - Coordinar-se amb els avis per dissenyar un logo al seu gust. - Donar a conèixer el procés de creació del Logo. Els aprenentatges - Conèixer què és una fira. - Aprendre a (des)muntar estands i a col·locar productes. - Aprendre i valorar els riscos laborals. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar els estands. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Col·laborar en la difusió per ràdio del projecte. Horari - Diilluns a divendres de 16.30 a 17.30 - (Dia pendent de concretar) Horari - Dissabte 1 d’abril de 8.00 a 18.00 - Diumenge 2 d’abril de 6.00 a 20.00 Horari - Pendent de concretar. Horari - Diilluns a divendres de 16.30 a 17.30 - (Dia pendent de concretar)
 2. 2. Entitat Col·laboradora AJUNTAMENT Projecte 5.- MARQUEM RUTES PER BESCANÓ Projecte 6.- DINAMITZEM L’ESPAI JOVE Projecte 7.- FEM D’AGENTS CÍVICS Projecte 8.- ACOMPANYEM LA GENT GRAN Els aprenentatges - Conèixer l’entorn natural de Bescanó. - Aprendre a fer un marcatge de rutes. - Conèixer el material per a les plaques informatives. L’acció de servei - Ajudar en el marcatge de rutes esportives i wiki. - Dissenyar plaques informatives amb codis QR. Els aprenentatges - Conèixer què és un ESPAI JOVE. - Conèixer les activitats que s’hi duen a terme. - Ajudar a dinamitzar. L’acció de servei - Ajudar a dinamitzar les activitats de l’ESPAI JOVE. - Dissenyar noves activitats per involucrar-hi el jovent del poble. Els aprenentatges - Conèixer què vol dir ser cívic. - Conèixer les actituds que cal tenir per ser cívic i bon veí. - Detectar les necessitats d’intervenció. L’acció de servei - Fer accions en el poble per incentivar el civisme. - Informació i actuació en les necessitats detectades. - Redactar i presentar propostes a l’Ajuntament. Els aprenentatges - Conèixer el col·lectiu “Avis”. - Conèixer la situació dels“Avis”. - Conèixer el procés de l’envelliment i les dificultats. - Conèixer les malalties associades. L’acció de servei - Fer accions en el poble per ajudar la gent gran a sortir de casa tot acompanyant-los en l’activitat. - Avis de casa. - Avis de Bescanó. Horari - Dimecres de 16.00 a 18.00 - Dissabtes o diumenges matí, oer treballar sobre el terreny Horari - Dimarts, dimecres, dijous o divendres de 17.00 a 19.00 Horari - Dimarts, dimecres, dijous o divendres de 18.00 a 20.00 Horari - Horari pendent de concretar
 3. 3. Projecte 9.- EXPLIQUEM UN CONTE ALS PETITS Projecte 10.- ENSENYEM A JUGAR ELS PETITS Entitat Col·laboradora CÀRITAS Projecte 11.- AJUDEM A FER UN GRAN RECAPTE (25 de NOVEMBRE FET) Projecte 12.- COL·LOQUEM ELS ALIMENTS Entitat Col·laboradora INS LA MIQUELA Projecte 13. – ENSENYEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL Els aprenentatges - Conèixer què és un conte. - Aprendre a explicar contes. - Valorar la importància de la comunicació oral. L’acció de servei - Explicar un conte als petits. - Motivar els petits a escoltar i interactuar. Els aprenentatges - Conèixer què és un joc. - Aprendre a explicar un joc. L’acció de servei - Ensenyar els més petits a jugar a jocs. - Motivar els petits a jugar i interactuar. Els aprenentatges - Conèixer què és Càritas. - Conèixer què és Gran Recapte. - Aprendre a col·locar productes. - Aprendre a entrar dades. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar els estands. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Ajudar en l’entrada dades. Els aprenentatges - Conèixer els grups d’aliments. - Aprendre a col·locar productes. - Aprendre a entrar dades. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Ajudar en l’entrada de dades. Horari - De dilluns a divendres de 17.00 a 18.00 (pendent de concretar) Horari - De dilluns a divendres de 17.00 a 18.00 (pendent de concretar) Horari - Divendres 25 de novembre de 15.15 a les 17.30 - Dissabte 26 de novembre de 9.15 a 11.30 Horari - Dimarts i dimecres de la primera setmana de mes (horari a concretar) Els aprenentatges - Conèixer en quines App sóc hàbil. - Aprendre a ensenyar en què sóc competent. - Aprendre a ser professor. L’acció de servei - Ensenyar com funciona una App. - Donar pautes o idees per a projectes. - Resoldre dubtes a alumnes i professors que vulguin aprendre la utilització d’aquestes App. Horari - Dimecres de 16.00 a 18.00
 4. 4. NOM I COGNOMS ALUMNE: ____________________________________________ GRUP: 3r ESO ______ Marca de 1 a 3 els projectes que t’agradaria formar part (1 prioritat alta, 2 prioritat mitja i 3 prioritat baixa). Projecte 1.- MILLOREM L’APRENENTATGE Acompanyar els alumnes de 1r i 2n de primària en el procés d’aprenentatge. Projecte 2.- ACOMPANYEM EN ELS DEURES Acompanyar els alumnes de 3r a 5è de primària en la realització dels deures. Projecte 3.- DISSENYEM UN LOGO Dissenyar un Logo pel Casal d’Avis a partir de les idees que plantegin els avis. Projecte 4.- MUNTATGE PER LA FIRA DE L’EMBOTIT Ajudar en el muntatge dels estands i donar un cop de mà en la venda dels productes de la fira. Projecte 5.- MARQUEM RUTES PER BESCANÓ Dissenyar i fer el marcatge de diferents rutes per Bescanó. Projecte 6.- DINAMITZEM L’ESPAI JOVE Ajudar a dinamitzar l’Espai Jove amb l’ajuda del coordinador de joves del poble Projecte 7.- FEM D’AGENTS CÍVICS Fer accions en el poble per incentivar el civisme. Projecte 8.- ACOMPANYEM LA GENT GRAN Acompanyar la gent gran en les tasques quotidianes. Projecte 9.- EXPLIQUEM UN CONTE ALS PETITS Explicar un conte als petits i motivar-los a escoltar i interectuar. Projecte 10.- ENSENYEM A JUGAR ELS PETITS Explicar a jugar a jocs als petits i motivar-los a escoltar i interectuar. Projecte 12.- COL·LOQUEM ELS ALIMENTS Ajudar a distribuir i a entrar a excel els productes del Gran Recapte durant la 1a setmana de cada mes. Projecte 13. – ENSENYEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL Ensenyar als alumnes de 1r cicle com funciona una App,, donar idees i pautes per a projectes i ajudar a resoldre dubtes. Signatura Nom, Cognoms i DNI Pare/Mare/Tutor
 5. 5. L’acció de servei - Acompanyar als alumnes de 1r i 2n de 1ària en el procés d’aprenentatge. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància d’aprendre. - Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre. - Fer recerca i buscar material. Un Repte Acompanyem en la millora de l’aprenentatge (coordinar amb serveis socials) Projecte 1: Millorem l’aprenentatge Entitats col.laboradores - Escola Dr Sobrequés Professorat implicat - Departament de Català Espais curriculars que s’han treballat - Llengua (lectura i activitats de comprensió). - TIC (activitats de comprensió). - Cultura i Valors Ètics (empatia). - …. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: 1:1Ubicació: Escola Dr Sobrequés En curs: Si NoX Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h IM - Lingüística - Intrapersonal - Interpersonal
 6. 6. L’acció de servei - Acompanyar als alumnes de 3r, 4t i 5è de 1ària en la realització dels deures. - Ajudar-los a organitzar i optimitzar el temps de treball. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància de fer els deures. - Empatitzar amb els més petits en el moment de fer deures. - Aprendre tèc d’estudi. Un Repte Acompanyament en els deures (coordinar amb serveis socials) Projecte 2: Acompanyem en els Deures Entitats col.laboradores - Escola Dr Sobrequés Professorat implicat - Tots els Departaments. Espais curriculars que s’han treballat - Llengua (lectura i activitats de comprensió). - TIC (activitats de comprensió). - Cultura i Valors Ètics (empatia). - …. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: 1:1Ubicació: Escola Dr Sobrequés En curs: Si NoX IM - Totes les IM Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 7. 7. L’acció de servei - Coordinar-se amb els avis per a dissenyar un logo al seu gust. - Donar a conèixer el procés en la creació del Logo (TIC/TAC). Els aprenentatges - Conèixer què és i com es fa un logo. - Aprendre a dissenyar un logo segons necessitats. - Propostes de Logo. Un Repte Dissenyar un LOGO pel Casal d’Avis Projecte 3: Dissenyem un LOGO pel Casal d’Avis Entitats col.laboradores - Casal d’Avis Professorat implicat - Departament de Tecnologia. Espais curriculars que s’han treballat - Tecnologia (TIC/TAC). - Ed. Visual i Plàstica (Disseny). Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: Ubicació: Casal d’Avis En curs: Si NoX IM - EspacialVisual - Intrapersonal - Interpersonal Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 8. 8. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar els estands. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Radio informació projecte Els aprenentatges - Conèixer què és una fira. - Aprendre a muntar i desmuntar els estands i col·locar els productes. - Riscos Laborals (fulletó) Un Repte Ajudar a muntar i desmuntar en la Fira de l’Embotit (1 i 2 d’abril) Projecte 4: Mà d’Obra per la Fira de l’Embotit Entitats col.laboradores - Fira de l’Embotit Professorat implicat - Departament de Naturals. Espais curriculars que s’han treballat - Ed. Física (Control Postural/Tranport). - Naturals (Product/Manipulació). - Tecnologia ((des)Muntatge) Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: 5xtorn (matí/tarda) x diaUbicació: Parc Ajuntament En curs: Si NoX Data Inici: 1/04/2016 8am - 6pm muntatge Data Final: 2/04/2017 6am - 8pm preparar i vendre Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Naturista.
 9. 9. L’acció de servei - Ajudar en el marcatge de rutes esportives i wiki (1r any) - Dissenyar plaques informatives amb codis QR (2n any). Els aprenentatges - Conèixer l’entorn natural de Bescanó i les seves activitats. - Aprendre a fer un marcatge de rutes segons dificultat i activitat. Un Repte Fer el marcatge de rutes en l’entorn de Bescanó Projecte 5: Marquem rutes per Bescanó Entitats col.laboradores - Ajuntament de Bescanó. - Associacions Esportives (marcatge segons Ruta). Professorat implicat - Departament de Naturals. - Departament d’Ed. Física. - Departament de Tecno - Departament d’Ed. ViP Espais curriculars que s’han treballat - Ed. Física (Rutes/Geoaumentaty). - Naturals (Entorn). - Tecnologia (Materials). - Ed. ViP (Disseny). Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: http://www.estacio.clickUbicació: Parc de l’Estació En curs: Si NoX IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Naturista. - EspacialVisual - CinèticoCorp. Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 10. 10. L’acció de servei - Ajudar a dinamitzar les activitats de l’ESPAI JOVE. - Dissenyar noves activitats per involucrar el Jovent del Poble. Els aprenentatges - Conèixer què és un ESPAI JOVE. - Conèixer les activitats que s’hi duen a terme. - Ajudar a dinamitzar Un Repte Donem una empemta a l’ESPAI JOVE Projecte 6: Dinamitzem l’ESPAI JOVE Entitats col.laboradores - Ajuntament de Bescanó. - Espai Jove. Professorat implicat - Tots Departaments. - Responsable Espai Jove. Espais curriculars que s’han treballat - Ed. Física (Act. Esport). - Naturals (Act. Medi Natural). - Tecnologia (Act. Tecnològiques). - Ed. ViP (Act. Artístiques). - Música (Act. Musicals i de Ritme) Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: Ubicació: Espai Jove En curs: Si NoX IM - Intrapersonal. - Interpersonal. Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 11. 11. L’acció de servei - Fer accions en el poble per a incentivar el civisme (caques, ús carril bici, gossos lligats, ús de les escombraries, sorolls) - Informació i Actuació. Els aprenentatges - Conèixer què vol dir ser cívic. - Conèixer les actituds a tenir per a ser cívic i bon veí. - Detectar les necessitats d’intervenció (indumentària). Un Repte Ajudem als Bescanonins a cuidar el poble Projecte 7: Fem d’Agents Cívics Entitats col.laboradores - Ajuntament de Bescanó. - Brigada. Professorat implicat - Tots els Departaments. Espais curriculars que s’han treballat - Cultura i Valors Ètics. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: Ubicació: Espai Jove En curs: Si NoX Data Inici: Data Final: Hores de servei: Hores curriculars: IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Naturista. - Musical. Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 12. 12. L’acció de servei - Fer accions en el poble per a ajudar a la gent gran a sortir de casa tot acompanyant-los en l’activitat. - Avis de casa (1r any) - Avis de Bescanó (CAP) Els aprenentatges - Conèixer el col·lectiu “Avis”. - Conèixer la situació del “Avis”. - Conèixer el procés de l’envelliment i les barreres. - Conèixer les malalties. Un Repte Ajudem a la Gent Gran a Sortir de Casa Projecte 8: Acompanyem a la Gent Gran Entitats col.laboradores - Ajuntament de Bescanó. - Casal d’Avis. - CAP Bescanó + DIPSALUT (2n Any). (ensenyament@bescano.c at) Professorat implicat - Tots els Departaments. - Educació Física (podometre). Programa “Apadrina un Padrí") - Ciències Naturals. - Marta Muné i Diana Curto Espais curriculars que s’han treballat - Cultura i Valors Ètics. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: Ubicació: Casal d’Avis En curs: Si NoX Data Inici: Data Final: Hores de servei: Hores curriculars: IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Cinètico- Corporal Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 13. 13. L’acció de servei - Explicar un conte als petits. - Motivar als petits a escoltar i interactuar. Els aprenentatges - Conèixer què és un conte - Aprendre a explicar un conte Un Repte Expliquem un conte als petits Projecte 9: Expliquem un conte als petits Entitats col.laboradores - Ajuntament de Bescanó. - Lligar-ho amb Bescanó Llegim, Sant Jordi (TB Market) i PIN. Professorat implicat - Departaments de Llengua. - Educació Física (expressió). - Educació Musical (entonació) - Anna Gascón / Maite Pla Espais curriculars que s’han treballat - Cultura i Valors Ètics. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: 1:1 - 1:3 en funció demandaUbicació: Biblioteca Municipal En curs: Si NoX Data Inici: Data Final: Hores de servei: Hores curriculars: IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Lingüística. - Musical Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 14. 14. L’acció de servei - Ensenyar a jugar a jocs als petits. - Motivar els petits a jugar i interectuar. Els aprenentatges - Conèixer què és un joc - Aprendre a explicar un joc Un Repte Ensenyem a jugar las petits Projecte 10: Ensenyem a jugar Entitats col.laboradores - Ajuntament de Bescanó. - Lligar-ho amb Bescanó Llegim, Sant Jordi (TB Market) i PIN. Professorat implicat - Departaments de Llengua. - Educació Física (expressió). - Educació Musical (entonació) - Anna Gascón / Maite Pla Espais curriculars que s’han treballat - Cultura i Valors Ètics. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: 1:1 - 1:3 en funció demandaUbicació: Biblioteca Municipal En curs: Si NoX Data Inici: Data Final: Hores de servei: Hores curriculars: IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Lingüística. - Musical Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 15. 15. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar els estands. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Ajudar en l’entrada dades. Els aprenentatges - Conèixer què és Càritas. - Conèixer què és Gran Recapte. - Aprendre col·locar productes. - Aprendre a entrar dades. Un Repte Fem un Gran Recapte d’Aliments (25-26 novembre) Projecte 11: Ajudem a fer un Gran Recapte Entitats col.laboradores - Càritas Professorat implicat - Departament de Naturals. - Departament de Tecnologa. - Departament d’EF. - Llorenç (cult i valors ètics dll 14 o 21 novembre). Espais curriculars que s’han treballat - Ed. Física (Control Postural/Tranport). - Naturals (Productes). - Tecnologia (Dades) Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: Ubicació: En curs: Si NoX Data Inici: Data Final: Hores de servei: Hores curriculars: IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Naturista. Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
 16. 16. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Ajudar en l’entrada dades. Els aprenentatges - Conèixer els grups d’aliments - Aprendre col·locar productes. - Aprendre a entrar dades. Un Repte Ajudar a colocar Aliments - 1a setmana mes, dm i dc Projecte 12: Col·loquem els Aliments Entitats col.laboradores - Càritas Professorat implicat - Departament de Naturals. - Departament de Tecnologa. - Departament d’EF. Espais curriculars que s’han treballat - Ed. Física (Control Postural/Tranport). - Naturals (Productes). - Tecnologia (Dades) Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: Ubicació: En curs: Si NoX Data Inici: Data Final: Hores de servei: Hores curriculars: IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Naturista.
 17. 17. L’acció de servei - Ensenyar com funciona una App. - Donar pautes o idees per a projectes. - Resoldre dubtes prof- alum Els aprenentatges - Conèixer en quines Apps sóc hàbil. - Aprendre a ensenyar en què sóc competent. - Aprendre a ser professor. Un Repte Ajudar la Competència Digital Projecte 13: Ensenyem la Competència Digital Entitats col.laboradores - INS La Miquela Professorat implicat - Departament de Tecnologa. - Professor amb competència digital. Espais curriculars que s’han treballat - Tecnologia. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: Ubicació: Ins La Miquela En curs: Si NoX Data Inici: Data Final: Hores de servei: Hores curriculars: IM - Intrapersonal. - Interpersonal. - Digital (?)

×