Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Benimaclet-
Promotor/ Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet
Àmbit d’actuació / Terrenys inclosos al PAI Benimaclet Es...
Presentació
Context
PAI Benimaclet-Est. Història de 20 anys
Aparcament autogestionat
Horts Urbans de Benimaclet
Per què un...
Benimaclet-
Des del punt de vista de l’urbanisme tradicional, el
Planejament és un plànol dibuixat per tècnics i polítics ...
Benimaclet-
El 25 de març de 1994 es va acordar, en sessió plenària de
l’Ajuntament de València, el Projecte d’Urbanitzaci...
Benimaclet-
El17defebrerde1995,s’adjudicaelcontracteaBenimaclet
Este, S.A., empresa constituïda per Urbem, Edival i Cobasa...
Benimaclet-
l’han de pagar tots els propietaris i com més barata serà
menys pagaran. Sembla que amb això volen beneficiar ...
Benimaclet-
Enfront de la falta de perspectives de què les reclamacions
veïnals serviren per a alguna cosa, l’Associació d...
Benimaclet-Tot continuant amb aquest procés d’ocupació d’espais,
i amb l’objectiu de recuperar part de l’horta que va ser
...
Benimaclet-
Pels beneficis que genera al barri i a la ciutat:
-- Recuperem un tros de l’horta de Benimaclet, poble que
tée...
Benimaclet-
Actualment, el PAI Benimaclet Est ha passat a millor vida, i
aixòéselquevolienelsveïnsdeBenimaclet,queestanque...
Benimaclet-
Benimaclet-
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1.
L’objecte d’aquesta convocatòria oberta és obtenir idees
vàlides per a debatre s...
Benimaclet-
FASES DE LA INICIATIVA
2.
S’estableixen tres fases d’actuació:
1.	 Concurs d’idees: convocat per la AVV de Ben...
Benimaclet-
ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ
3.
Estrictament l’àmbit objecte del concurs es correspon amb
els terrenys inclosos en el P...
Benimaclet-
CONVOCANT
4.
PROMOTOR
Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet
Av/ Valladolid nº42 baix 46020 València
http:...
Benimaclet-
PARTICIPANTS
5.
Es valoraran especialment, les propostes multidisciplinars
que contemplen aspectes urbanístics...
Benimaclet-
CRITERIS DE VALORACIÓ
6.
Es valorarà especialment que les propostes presentades
tinguen incidència en els segü...
Benimaclet-
7.
-- La superfície del PAI és de 269.775 m2. D’ells 217.560
m2 eren de domini públic (vials, parcs, sòl escol...
Benimaclet-
DOCUMENTACIÓ FACILITADA
8.
La documentació es podrà consultar i baixar del web del
concrus www.benimacletest.w...
Benimaclet-
CALENDARI
9.
ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CONCURS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Dijous 8 de gener de 2015 a les 19:30 ho...
Benimaclet-
10.
Es farà una inscripció prèvia, necessària per tenir un
control bàsic del nombre d’equips participants, amb...
Benimaclet-
CONSULTES
11.
S’obrirà un període de consultes a partir de la publicació
de les bases definitives i fins el 15...
Benimaclet-
ENTREGA
12.
Ladocumentacióapresentarpelsconcursantsesfaràsota
lema i consistirà en:
-- Dos panells A1 vertical...
Benimaclet-
13.
Amb la present convocatòria es busca el major grau de
debat i participació. El concurs és una ferramenta p...
Benimaclet-
MEMBRES DEL JURAT
14.
El jurat està composat per representants del món veïnal,
acadèmic i tècnic de prestigi n...
Benimaclet-
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
15.
La participació en aquesta convocatòria suposa la
plena acceptació de les bases. L...
Benimaclet-
Aquesta iniciativa s’ha plantejat com una convocatòria
oberta, ha estat presentada als col·lectius ciutadans d...
Benimaclet-
REPRESENTANT DE L’EQUIP
NOM I COGNOMS ________________________________________________________________________...
Organitza Col·labora Patrocina
Bases definitives
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

150116 BENIMACLET EST- (VALÈNCIA. PAÍS VALENCIÀ). BASES DEFINITIVES DE CONCURS URBANÍSTIC.es_vlc

448 views

Published on

SCREDULE ABOUT URBAN PLANNING COMPETITION IN BOROUGH OF BENIMACLET. VALÈNCIA. VALENCIAN COUNTRY.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

150116 BENIMACLET EST- (VALÈNCIA. PAÍS VALENCIÀ). BASES DEFINITIVES DE CONCURS URBANÍSTIC.es_vlc

 1. 1. Benimaclet- Promotor/ Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet Àmbit d’actuació / Terrenys inclosos al PAI Benimaclet Est, Barri de Benimaclet, València (Espanya), Horts urbans de Benimaclet CONCURS D’IDEES PER A CONSENSUAR LA TRANSICIÓ ENTRE LA CIUTAT I L’HORTA AL VOLTANT DELS HORTS URBANS DE BENIMACLET, VALÈNCIA convocatòria oberta Organitza Col·labora Patrocina www.benimacletest.wordpress.com Bases definitives
 2. 2. Presentació Context PAI Benimaclet-Est. Història de 20 anys Aparcament autogestionat Horts Urbans de Benimaclet Per què uns horts urbans autogestionats? Per què convoquem un concurs obert d’idees? Bases Objecte de la convocatòria Fases de la iniciativa Àmbit de l’actuació Convocant Participants Criteris de valoració Recomanacions i paràmetres a tenir en compte en les propostes Documentació facilitada Calendari Inscripció Consultes Entrega Selecció de les propostes i premis Membres del jurat Acceptació de les bases Participació ciutadana Fitxa d’inscripció
 3. 3. Benimaclet- Des del punt de vista de l’urbanisme tradicional, el Planejament és un plànol dibuixat per tècnics i polítics que proposen uns usos per al territori que prometen felicitat ciutadana i benefici econòmic, però que poques vegades responen a la necessitat real dels barris. Amb la crisi, aquest manera de fer ciutat s’ha posat en dubte en comprovar que molts espais, no solament no han estat construïts, sinó que el Planejament ha significat una amenaça que finalment ha derivat en abandonament i conflicte. Aquest és el cas de Benimaclet Est, on el primer PAI(Plad’ActuacióIntegrada)queesvaaprovaramblanova legislació urbanística, era abusiu en els seus paràmetres d’edificabilitat, i en el que una dinàmica de revisions per tal d’aconseguir més rendibilitat, fou la causa d’una situació enquèfinalment,icomsesoldirpopularment,l’avaríciaha trencat el sac. A més a més, el Planejament no va comptar en cap moment amb la participació activa dels habitants del barri. Enfront d’aquesta situació, l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, una entitat conscient i responsable, que treballa desinteressadament en benefici del barri i amb un tarannà constructiu, decideix convocar un concurs d’idees per a consensuar la transició entre la ciutat i l’horta al voltant dels Horts Urbans de Benimaclet, en València, com una experiència pionera d’urbanisme d’anticipació. L’enfocament i el plantejament d’aquesta convocatòria parteix de les següents premisses: els participants hauran de ser equips multidisciplinaris; les bases s’han elaborat de manera participativa amb els col·lectius locals; el subjecte d’actuació és la ciutat construïda (ús, disseny i gestió);estractadeferpossibleelpasdelPlaalProcés;els paràmetres urbanístics previstos per a aquests terrenys hauran de ser revisats sota indicadors ambientals, econòmics i socials; els mitjans de comunicació i els partits polítics hauran d’atendre a aquesta participació directadelacomunitatqueofereixrespostesacomhabitar el seu propi territori. En definitiva, aquesta és una pràctica ciutadana que redefineix el seu entorn de manera participativa i comunitària. Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, es proposa iniciar una estratègia pionera que avance les línies bàsiques d’actuació per al desenvolupament futur dels terrenys del ja caducat PAI de Benimaclet Est, tot atenent a uns criteris consensuats pels agents ciutadans implicats i al context actual en què, els Horts Urbans de Benimaclet ens han fet replantejar-nos la transició entre la ciutat i l’horta.
 4. 4. Benimaclet- El 25 de març de 1994 es va acordar, en sessió plenària de l’Ajuntament de València, el Projecte d’Urbanització del Pla Parcial Sector 4 SUP-Benimaclet, i s’aprovà definitivament, el Pla Parcial PRR4- Benimaclet que desenvolupa el sector. El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de València, estableix una densitat màxima de 65 habitatges per hectàrea, la qual cosa suposa en aquest cas, la construcció de 1.144 habitatges, tot passant, amb el Pla Parcial, a una densitatde75habitatgesperhectàreaambunaedificabilitat total de 161.455 m2 de sostre, dels que 143.250,82 m2 són per al concessionari i 18.207 m2 per a l’Ajuntament. D’aquest total de 161.455 m2 de sostre, 139.928 m2 són per a ús residencial, la qual cosa possibilita la construcció total de 1.345 habitatges. Recordem que en aquella època l’aprofitament urbanístic que corresponia a l’Ajuntament era del 15% (en arribar al govern central el PP va reduir aquest percentatge al 10%, segons va dir per tal d’abaratir el preu del sòl). L’oposició va aconseguir introduir en les bases del concurs que l’execució del parc de 17.000 m2, fóra a càrrec del concessionari. Aquest parc està com a Sistema General en el PGOU i per tant, en aquell moment, no hi havia obligació de costejar-lo. Després de l’aprovació de la LRAU, tots els jardins de la xarxa local d’espais lliures, es fan a càrrec de l’agent urbanitzador. PAI BENIMACLET-EST. HISTÒRIA DE 20 ANYS
 5. 5. Benimaclet- El17defebrerde1995,s’adjudicaelcontracteaBenimaclet Este, S.A., empresa constituïda per Urbem, Edival i Cobasa, S.A., en ser l’única proposta presentada d’acord amb els plecs de condicions que regien en el concurs, és a dir: un 50% d’habitages de VPO i pagament del jardí de 17.000 m2. Tot això tenint en compte que el Pla Parcial aprovat en 1994, va suposar la modificació del PGOU, que passava de 65 a 75 habitatge per hectàrea, i el pas de 1.144 a 1.345 habitatges. El 24 de juliol de 1998, en sessió plenària es va acordar considerar que a l’empara del que disposa la disposició transitòria4aapartat2delaLRAU,lamercantilBenimaclet Este, S.A. (concessionària de les actuacions pel sistema d’expropiació per a l’execució del Pla Parcial de Benimaclet) adquireix la condició legal d’urbanitzador de la corresponent Unitat d’Execució. L’empresa esmentada sol·licita, d’una banda, no fer el 50% de VPO (perquè considera que, en no poder adquirir els terrenys per expropiació, les condicions ja no són tan favorables) i d’una altra, que el parc s’execute a càrrec del 10% de l’aprofitament urbanístic que correspon a la ciutat. Al respecte d’això, els tècnics municipals informen: -- Que l’execució del parc fou acceptada pel concessionari en les bases del concurs, tot valorant el cost en 75.624.218.- ptes.+ IVA, i per tant s’ha de mantenir l’obligació. L’adjudicatària avançà aquest import per la qual cosa serà l’Ajuntament qui haurà de fer el parc quan s’execute la reparcel·lació. -- No s’estima la pretensió de rebaixar el percentatge d’habitatgesprotegits,iesmantél’obligaciódedestinar un50%del’edificabilitatprivadadecaràcterresidencial a la construcció d’habitatges protegits. L’agent urbanitzador va acceptar aquestes condicions, i el 18 d’abril de 2001 va firmar el contracte amb l’Ajuntament. En el punt 1.4 s’arreplega el pagament dels 87 milions de pessetes per al parc. En el punt 1.5 es cita que la cessió de terrenys per a ús dotacional podrà ser amb caràcter anticipat a compte de la reparcel·lació. Uns anys més tard comença a plantejar-se la possibilitat d’acollir-se al criteri que es va aplicar al barri d’Orriols, on es passà d’un 25% inicial de VPO a solament un 8%. Finalment, en Benimaclet es mantindrà l’obligació d’un 50% d’habitatge protegit, però solament en els terrenys que pertanyen a l’agent urbanitzador (al voltant d’un 24%). Es presenta el Projecte de Reparcel·lació i el 8 de juny de 2009, la Comissió d’Urbanisme en denega l’aprovació per dues raons: Primera: l’Ajuntament pretén que l’agent urbanitzador que disposa del 24% dels terrenys, assumisca la construcció de quasi la totalitat de l’habitatge protegit, i deixa lliure d’aquesta exigència, el 75% de la resta de propietaris, entre ells el BBVA que s’havia fet càrrec de gran part dels terrenys per impagament dels seus propietaris. Segona, l’Ajuntament es nega a actualitzar els preus del Projected’Urbanitzaciópresentaten1994.Laurbanització
 6. 6. Benimaclet- l’han de pagar tots els propietaris i com més barata serà menys pagaran. Sembla que amb això volen beneficiar la resta de propietaris. Enfront d’aquest desacord entre l’Ajuntament i l’agent urbanitzador, no s’aprova la reparcel·lació i no es cedeixen els terrenys a la ciutat. En conclusió, l’Ajuntament té la responsabilitat de resoldre aquest problema que s’arrossega des de fa 20 anys, problema derivat de no haver-se executat el Pla per expropiació, tal i com s’aprovà, i per adaptar-lo en l’any 2000 a la LRAU sense complir les condicions que aquesta exigeix. Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, s’han fet gestions durant tots aquests anys tant davant l’Ajuntament com davant l’agent urbanitzador Urbem, destinades a desbloquejar la cessió de terrenys perquè es pogueren realitzar els equipaments que el barri necessita, però tot això sense cap resultat. S’han atribuït les responsabilitats l’un a l’altre sense aportar cap solució. L’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet ha presentat al·legacionspertalquenoesconstruirentantshabitatges, perquè l’altura dels edificis no fos tan elevada, perquè es cediren els terrenys per a equipament, perquè es fes el parc (el cost del qual ja s’havia pagat). Però de tot això, no s’ha aconseguit res.
 7. 7. Benimaclet- Enfront de la falta de perspectives de què les reclamacions veïnals serviren per a alguna cosa, l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet decideix en febrer de 2010 passar de la reclamació a l’acció: començar a ocupar els terrenys abandonats del PAI, plens d’enderrocs i brossa, per tal de condicionar-los i dedicar-los a usos veïnals, d’acord amb les seues peticions i necessitats. En primer lloc es condicionà una superfície de 5.000 m2 per al seu ús com a aparcament gratuït amb capacitat per a 60 vehicles. Aquesta obra es realitzà amb maquinària pesadaalllargd’unmatí,iesvacostejaramblesaportacions voluntàries dels veïns en forma de bons de 5 euros. Els propietaris de l’esmentada parcel·la, enfront d’aquesta iniciativa, cediren l’ús del terreny amb la signatura d’un document privat amb l’Associació de Veïns i Veïnes en el qual s’assegurava que l’aparcament seria obert i gratuït. L’aparcament porta en funcionament quatre anys, i dóna servei a tots els veïns. El manteniment l’han portat a cap els veïns, i darrerament, amb l’ajuda dels serveis municipals. APARCAMENT AUTOGESTIONAT Primera experiència d’ocupació i autogestió. Any 2010
 8. 8. Benimaclet-Tot continuant amb aquest procés d’ocupació d’espais, i amb l’objectiu de recuperar part de l’horta que va ser arrasada amb l’arribada de les immobiliàries, l’any 2011 es va iniciar l’ocupació d’una parcel·la de 4.000 m2, en la qual s’hi encabirien 60 horts. Hui, amb l’ampliació d’una altra parcel·la d’uns altres 4.000 m2, realitzada en abril d’aquest any 2014, ja són 100 els horts que funcionen, i al voltant de 300 persones treballen, costegen i gaudeixen de manera totalment autogestionada dels horts. Per dur endavant aquesta iniciativa, s’elegiren uns terrenys que, en el PGOU, estigueren dins l’àrea dibuixada com a Parc, de manera que s’ocuparen uns terrenys no edificables i que, abans o després, una vegada feta la reparcel·lació, seran cedits a l’Ajuntament. A més a més, com ja hem dit anteriorment, la legislació urbanística valenciana recull la figura de la “cessió anticipada de sòl per a ús dotacional”, figura que obre una via legal per tal de legalitzar l’ocupació. El propietari del terreny era el BBVA, el qual, en començar els treballs de condicionament per part dels veïns, va aturar les obres i envià seguretat privada per tal d’impedir- ne l’ocupació. Després d’uns mesos de lluita sense sentit que va incloure una denúncia per part del Banc a dos veïns de l’Associació, i que fou desestimada pel fiscal, s’aconseguí, finalment, que el BBVA cedira anticipadament els terrenys a l’Ajuntament, i que l’Ajuntament en cedira l’ús a l’Associació de Veïns i Veïnes, sense cap perjudici per a les parts. Podeu trobar tot això detallat i ampliat a al web dels horts www.huertosurbanosbenimaclet.com, en l’apartat cronologia. HORTS URBANS DE BENIMACLET Segona experiència d’ocupació i autogestió. Any 2012
 9. 9. Benimaclet- Pels beneficis que genera al barri i a la ciutat: -- Recuperem un tros de l’horta de Benimaclet, poble que téelseuorigenenl’horta,irecuperemtambéelsistema de sèquies de reg, de camins i alqueries. En aquest cas utilitzem un ramal de la Sèquia del Mestalla. -- Generem un lloc de trobada per als veïns, un lloc d’intercanvi de treball i d’il·lusió, lluny de les relacions competitives i monetàries. -- Creem dins dels horts una zona comunitària, gestionada i mantinguda pels hortolans, però oberta a tot el barri i on es puguen realitzar les activitats que els veïns proposen. -- Generem punts de compostatge, de manera que gestionem els nostres propis residus. -- Somunexemplepertaldeconsiderarl’hortaactivacom un element actiu i definitori de la ciutat de València. Pels beneficis que genera als hortolans i hortolanes: -- Promocionem l’autoconsum de productes frescos (Km 0) i la sobirania alimentària, amb l’aportació d’una nova perspectiva sobre la seguretat alimentària, sobre l’ús de productes químics i l’atenció a la terra. -- El treball comunitari de la terra comporta efectes positius de tipus psicològic, terapèutic i social (sensació de benestar, integració social, sentiment de comunitat...) -- És una proposta alternativa d’educació ambiental i nutricional a disposició dels centres educatius del barri,iunaapostaperl’agriculturaecològicaenunbarri amb una profunda tradició agrícola. -- Es potencien les relacions transversals entre els veïns, en especial entre generacions. Pels drets que s’exerceixen i les possibilitats que s’obrin: -- És un procés comunitari de construcció d’un projecte social, vertebrador, democràtic i inclusiu, fonamentat i sostingut per la participació ciutadana. -- És una acció col·lectiva que va des d’allò local cap a nivells superiors de l’acció política i econòmica. Els veïns decideixen no esperar el compliment de les promeses polítiques ni dels terminis urbanístics i actuen per a recuperar un espai comú necessari. -- Escenifica la producció col·lectiva de coneixements i la realització d’aprenentatges horitzontals mitjançant cursos de formació sobre agricultura, intercanvi d’experiències, de llavors, de propostes d’utilització de la zona comuna, etc. -- Contribueix a reclamar el dret a una vida digna per als veïns de Benimaclet, i els permet constituir-se en subjectes reals de l’acció transformadora del barri. PER QUÈ UNS HORTS URBANS AUTOGESTIONATS?
 10. 10. Benimaclet- Actualment, el PAI Benimaclet Est ha passat a millor vida, i aixòéselquevolienelsveïnsdeBenimaclet,queestanque allò que començà sense participació ciutadana i s’inicie un nou procés amb la participació dels habitants del barri. ElPAIanterioralteravaelmediambientdelbarri.Elsedificis projectats, de gran alçada, haurien tallat la brisa que ens arriba del mar. Els 1.345 habitatges haurien comportat al voltant de 5.000 noves persones en un barri on hi ha mancança d’equipament públic, la qual cosa hauria agreujat el problema. L’Associació de Veïns i Veïnes vol un barri més ecològic, més verd i més humà. Benimaclet és un barri perifèric situat al nord de la ciutat de València que limita amb l’Horta Nord i que compta amb 30.000 habitants. L’Horta Nord conforma un paisatge agrícola, mil·lenari i de regadiu tradicional, únic a Europa, que des dels anys 60, el planejament ha posat en perill de desaparició a causa d’un urbanisme depredador. Benimacletsignifica‘filldeMaclet’,itéelseuorigenenuna alqueria musulmana. Aquest nucli agrícola, transformat en poble d’horta, fou absorbit pel creixement de la ciutat fins que va perdre la seua municipalitat per convertir-se en un barri més d’una gran ciutat. En el PGOU de 1989, es dibuixa el traçat de la Ronda Nord de circumval·lació de la ciutat, i els terrenys que queden entre la Ronda i el barri de Benimaclet, són inclosos, en 1995dinsdelPAIBenimaclet-Est.Estractade200.000m2 de terrenys d’horta que són sentenciats a desaparéixer. Els nous propietaris abandones els cultius, reomplin les parcel·les amb terra estèril d’excavacions i escombraries, es destrossen els camins, les sèquies, les alqueries... L’horta es converteix en descampat i abocador de fem. Han passat 20 anys des de la presentació del PAI i no s’ha edificat res. Aquest planejament ha acabat punxat com la bombollaimmobiliària.Ara,enl’any2014,enfrontdelafalta de viabilitat i solvència financera de l’agent urbanitzador, l’Ajuntament ha decidit rescindir l’adjudicació. A més a més,larevisiódelPGOUdeValènciaqueestavaparalitzada des de 2008, s’ha obert de nou a exposició pública i al·legacions durant el primer trimestre de 2015. La documentació que s’ha presentat a la informació pública mostra allò que ens temíem: la voracitat urbanitzadora passa a l’altre costat de la Ronda Nord, pensada en el Pla vigent com a límit del creixement de la ciutat i barrera de protecció de l’horta. És necessari definir, d’una vegada per sempre, una transició entre la ciutat i l’horta perquè els límits de la ciutat no canvien contínuament a costa de la desaparició de l’horta de València. Ara és, per tant, el moment de plantejar un nou repte ciutadà des de l’Associació de Veïns i Veïnes. I el repte és anticipar-se al planejament de manera participativa per tal de decidir un futur compatible amb l’horta. Aquesta iniciativa naix d’un barri, però aspira a convertir-se en un referent per a la ciutat de València, amb el plantejament d’un model participatiu sobre com gestionar les restes de la crisi immobiliària, i amb la generació d‘una resposta des de la societat civil, que posa en dubte els processos urbanístics i especulatius que ens han portat al desastre, i amb la proposta de noves formes de fer ciutat. PER QUÈ CONVOQUEM UN CONCURS OBERT D’IDEES?
 11. 11. Benimaclet-
 12. 12. Benimaclet- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 1. L’objecte d’aquesta convocatòria oberta és obtenir idees vàlides per a debatre sobre el present i futur dels terrenys del PAI Benimaclet-Est amb l’administració pública, els partits polítics i els propietaris dels terrenys, ja que, des demarçde2014,laComissiód’Urbanismedel’Ajuntament de València va dictaminar obsolet aquest planejament no realitzat després de 20 anys.
 13. 13. Benimaclet- FASES DE LA INICIATIVA 2. S’estableixen tres fases d’actuació: 1. Concurs d’idees: convocat per la AVV de Benimaclet, amb la col·laboració de totes aquelles associacions veïnals, ciutadanes i acadèmiques que desitgen participar. En tot moment s’informarà les administracions públiques, els partits polítics i els propietaris dels terrenys del desenvolupament de la iniciativa. 2. Presentació dels resultats a la ciutat: mitjançant unes jornades de debat públiques amb la presència de tots els agents ciutadans i dels mitjans de comunicació. 3. Obertura d’una negociació amb l’Ajuntament, els partits i el propietaris perquè assumisquen les conclusions de tot el procés.
 14. 14. Benimaclet- ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 3. Estrictament l’àmbit objecte del concurs es correspon amb els terrenys inclosos en el PAI Benimaclet-Est. Es tracta d’una superfície 269.775 m2, on hi havia previstos 1.345 habitatges i un parc urbà de 17.000 m2. Dins dels terrenys del futur parc, es troben els Horts Urbans de Benimaclet, amb una superfície aproximada de 8.000 m2. No obstant això, cal atendre al següent torn: l’Horta Nord, el barri de Benimaclet i les previsions de planejament segons la revisió del Pla General.
 15. 15. Benimaclet- CONVOCANT 4. PROMOTOR Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet Av/ Valladolid nº42 baix 46020 València http://avvbenimaclet.wordpress.com/ http://benimacletest.wordpress.com/ COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CONCURS L’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet ha comptat amb la participació de les següents persones per a l’organització del concurs i la redacció de les bases: -- Antonio Pérez. President de l’AVV de Benimaclet -- Francisco Guardeño. Portaveu de l’AVV de Benimaclet -- Arturo Sanz. Horts urbans de Benimaclet -- Manuel Cerdá. Benimaclet Conta -- Antonio Montiel. Advocat de dret urbanístic. Per l’horta -- Jordi Peris. Utópika -- Carles Dolç. Arquitecte -- Mariola Fortuño. A peu de carrer -- Fernado Gaja. Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València -- Ernest Cano. Degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València -- David Estal. Secretaria del concurs -- Carolina Juan. Secretaria del concurs Col·laboradors: -- Marga Vidal. Web -- Raquel Ricart. Assessorament lingüístic -- Cecilia Rodríguez. Disseny gràfic PATROCINADOR -- Caixa Popular. Cooperativa Valenciana de Crèdit RECOLZAMENTS CIUTADANS I VEÏNALS -- Horts Urbans de Benimaclet -- Centre Instructiu Musical CIM -- Benimaclet ENTRA, Benimaclet CONTA, Benimaclet VIU -- Associació de Comerciants -- Col·legis Públics: Carles Salvador, Pare Català i Municipal de Benimaclet -- Institut Ferrer i Guàrdia -- Institut Rascanya-A.Cañuelo -- Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de València -- Federació Setem -- Grup Scout Xaloc -- Per l’Horta -- GA-València -- Revista Paisea -- Asociación Española de Paisajistas -- Universitat Lliure de Benimaclet -- Universitat Popular RECOLZAMENTS INSTITUCIONALS -- Universitat de València Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial Facultat de Ciències Socials Econcult, Àrea d’investigació en Economia de la Cultura i Turisme -- Universitat Politècnica de València Vicerectorat de Campus i Infraestructures Escola d’Arquitectura Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Departament de Projectes ETSAV/ Tallers 1 i 5 Departament d’Urbanisme ETSAV/ Tallers XXI i TUR
 16. 16. Benimaclet- PARTICIPANTS 5. Es valoraran especialment, les propostes multidisciplinars que contemplen aspectes urbanístics, arquitectònics, paisatgístics, agrícoles, sociològics, jurídics i d’economia urbana. Les propostes podran ser presentades per equips formats per professionals i/o estudiants d’arquitectura, enginyeria de camins, agrònoms, sociòlegs, economistes, etc. No es podran presentar els membres del jurat i de la comissió organitzadora ni familiars directes d’aquests. Els llistats de participants i d’autoria de les propostes, es podran fer públics al web del concurs respectant la Llei 15/1999 (LOPD), prèvia conformitat segons fitxa d’inscripció.
 17. 17. Benimaclet- CRITERIS DE VALORACIÓ 6. Es valorarà especialment que les propostes presentades tinguen incidència en els següents aspectes: -- El tractament de la transició entre l’horta i la ciutat i la resolució del límit de la ciutat. València ha crescut amb la destrucció de l’horta, i ara s’ha de plantejar com integrar-la i mantenir-la com un component més de la seua condició metropolitana. -- La salvaguarda de les condicions mediambientals existents (brises marines, connexions visuals entre el centre històric del barri i l’horta i de l’estructura territorial de l’horta (camins, sèquies, alqueries...) -- La preservació del model d’habitatge del barri: cases de poble, blocs amb habitatges en planta baixa, alqueries, relació amb la terra... S’ha de buscar un teixit amb diversitat en l’habitatge i funcional (habitatge lliure i de protecció; en propietat, de lloguer i comunitària; des del mini-estudi a la casa amb pati...) -- La contribució a un model de ciutat ambientalment sostenible i la reducció de la petjada de carboni: mobilitat, energia, gestió de residus i ús de l’aigua. -- La contribució a un model de ciutat econòmicament i socialment inclusiu i divers. -- La qualitat de l’espai públic i l’aparició de l’espai comunitari (entés com la transició entre allò públic i allò privat). -- La justificació de metodologies participatives per a l’ús i la gestió dels serveis comunitaris.
 18. 18. Benimaclet- 7. -- La superfície del PAI és de 269.775 m2. D’ells 217.560 m2 eren de domini públic (vials, parcs, sòl escolar, equipament...) i la resta, 52.214 m2 eren de domini privat. Aquests percentatges podran ser revisats pels concursants. -- L’edificabilitat que recollia el PAI venia definida pel PGOU, per tant, la seua revisió comportaria una revisió puntual del Pla. L’edificabilitat que defineix el Pla és de 161.455 m2 de sostre, dels quals 143.250,82 m2 eren de domini privat i 18.207 m2 eren d’ús públic. L’edificabilitat total podrà ser revisada a la baixa, i els percentatges parcials abans citats, també podran variar,tottenintencomptequeesbuscaràqueaquesta revisió a la baixa siga assumible per l’Ajuntament de València i posteriorment s’inicie una negociació amb els propietaris dels terrenys. -- Es partirà del llistat d’equipaments que recollia el PAI: parc urbà, sòl escolar, esportiu i equipament cultural. No obstant això, es podrà modificar de forma raonada aquest llistat i s’anima des del concurs, a proposar noves formes de gestió dels equipaments, tot buscant la participació directa dels ciutadans i l’autogestió. Com a exemple d’això estan els Horts Urbans de Benimaclet, autogestionats pels adjudicataris de les 100 parcel·les, sense cap cost per a l’administració i sota el paraigua de l’AVV de Benimaclet. -- No es plantejaran en el concurs limitacions d’altura en les edificacions. -- Els viaris dibuixats en el planejament (que inclouen el traçatdelaprolongaciódel’AvingudaValladolid)podran ser replantejats. El barri de Benimaclet té en l’actualitat una accessibilitat en automòbil complicada, però no ho és l’accessibilitat en transport públic (bus i metro), bicicleta i per als vianants. Aquesta dificultat d’accedir en cotxe no està clar que siga un problema, més bé semblaunavantatge,jaqueeltrànsitinterndelbarriés escàs i lent. De fet, en l’any 2013 l’AVV de Benimaclet vasol·licitarlarealitzaciód’unazonadetràficpacificat “zona30”,pertaldedisminuirencaramésl’impactedel vehicle privat en el barri. RECOMANACIONS I PARÀMETRES A TENIR EN COMPTE EN LES PROPOSTES
 19. 19. Benimaclet- DOCUMENTACIÓ FACILITADA 8. La documentació es podrà consultar i baixar del web del concrus www.benimacletest.wordpress.com. Aquesta documentació compren: -- Bases (en valencià i en castellà) -- Àmbit d’actuació -- Estat Actual -- Planejament. Pla Parcial PRR4-Benimaclet 1994; PAI Benimaclet-Est 1995; Projecte de Reparcel·lació PAI Benimaclet-Est 2009 (no aprovat); RSPGOU València 2008-2014 (fase d’exposició pública i d’al·legacions). -- Cartografia històrica -- Documentació sobre l’Horta Nord (Per l’Horta) -- Proposta Benimaclet barri amb trànsit pacificat (AVV Benimaclet) -- Documentació aportada per entitats i col·lectius veïnals (s’aniran afegint al web a l’apartat de participació veïnal) Més informació sobre Benimaclet a: -- Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet: http://avvbenimaclet.wordpress.com/ -- Horts urbans de Benimaclet: http://huertosurbanosbenimaclet.com/ -- Caixa Fosca - AVV. Benimaclet: http://caixafosca.com/A.VV/#Home -- Benimaclet Conta: http://benimacletconta.com/ -- Benimaclet Viu: http://trobada2010.blogspot.com.es/ -- Benimaclet Entra: http://benimacletentra.org/ -- Benimaclet conFusion: http://beniconfusionfest.es/ -- Yo soy de Benimaclet: http://yosoydebenimaclet.com/
 20. 20. Benimaclet- CALENDARI 9. ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CONCURS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Dijous 8 de gener de 2015 a les 19:30 hores Centre Instructiu Musical de Benimaclet. Carrer del Baró de Sant Petrillo, 14 DIFUSIÓ DE LES BASES DEFINITIVES Divendres 16 de gener de 2015 ESDEVENIMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS HORTS Febrer de 2015 INCRIPCIÓ I CONSULTES Fins el 15 de març de 2015 ENTREGA Fins el dimarts 14 d’abril de 2015 a les 23:59h REUNIÓ DEL JURAT Dimecres 22 d’abril de 2015 RESULTATS Durant el mes de Maig de 2015 EXPOSICIÓ PÚBLICA, JORNADES DE DEBAT I ENTREGA DE PREMIS Durant el mes de maig de 2015
 21. 21. Benimaclet- 10. Es farà una inscripció prèvia, necessària per tenir un control bàsic del nombre d’equips participants, amb les condicions següents: -- Quota d’inscripció al concurs: 20 euros per equip, que es destinarà íntegrament a cobrir despeses d’organització. L’import de la inscripció s’haurà d’ingressar en el compte IBAN ES 47 3159 0063 5623 8423 5418, tot indicant en el concepte “Inscripció Convocatòria Benimaclet-Est” i el nom del representant de l’equip”. -- Termini del període d’inscripció: 15 de març de 2015. -- Els participants enviaran el comprovant del pagament de la quota d’inscripció, juntament amb la fitxa d’inscripció que s’adjunta en l’annex, a l’adreça de la secretaria del concurs: concursodeideas@avvbenimaclet.es INSCRIPCIÓ
 22. 22. Benimaclet- CONSULTES 11. S’obrirà un període de consultes a partir de la publicació de les bases definitives i fins el 15 de març de 2015. Les consultes es faran a la secretaria del concurs (concursodeideas@avvbenimaclet.es) o directament a través del web del concurs on seran publicades les respostes periòdicament de manera conjunta i anònima.
 23. 23. Benimaclet- ENTREGA 12. Ladocumentacióapresentarpelsconcursantsesfaràsota lema i consistirà en: -- Dos panells A1 verticals sobre suport rígid (cartró ploma d’1cm). Hauran de contenir l’exposició gràfica i la memòria de la proposta. Els panells aniran numerats i constarà en el cantó superior esquerre de cada panell. -- Un sobre tancat, amb el lema de la proposta indicat en l’exterior, dins del qual s’inclourà còpia de la fitxa d’inscripció amb la identificació dels participants. -- Un sobre amb el lema a l’exterior que incloga un CD amb un arxiu PDF amb el lema com a títol i dos arxius JPG (amb una resolució de 300ppp) amb els títols “lema_01” i “lema_02”. La documentació es podrà presentar en valencià o en castellà. La documentació es presentarà en mà o s’enviarà per correu a: Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet Av. Valladolid, 42 baix. 46020 VALÈNCIA L’entregaenmàesfaràeldimarts,14d’abrilde2015entre les 16 i les 20 hores. L’enviament per correu postal o missatgeria es farà amb data límit dimarts 14 d’abril de 2015 a les 23:59h. Els equips que participen hauran d’enviar, dins d’aquest termini, un correu electrònic amb comprovant de l’enviament on figure el lema i la data de l’enviament a: concursodeideas@avvbenimaclet.es. Les propostes enviades per correu hauran d’arribar en el termini d’una setmana.
 24. 24. Benimaclet- 13. Amb la present convocatòria es busca el major grau de debat i participació. El concurs és una ferramenta per a fomentar l’intercanvi d’idees i la reflexió. No es busca un projecte guanyador per portar-lo a terme, sinó un conjunt de propostes que generen coneixement, debat i il·lusió. EXPOSICIÓ DE TOTES LES PROPOSTES S’exposaran totes les propostes presentades i es buscarà que l’exposició siga itinerant, començant pel barri, escoles i facultats i finalitzant en un lloc de rellevància de la ciutat. Es penjaran també totes les propostes en el web del concurs. PUBLICACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES Es seleccionaran un nombre per determinar de propostes finalistes que seran editades en una publicació de difusió massiva del barri. També es buscarà la publicació en revistes de caràcter acadèmic de les universitats col·laboradores i en els mitjans de comunicació. PREMIS Es concediran 3 premis de 2.500 euros bruts. Els premiats tindran l’oportunitat d’exposar la seua proposta en les jornades de debat que es realitzaran en un lloc de rellevància local, i en presència de representants acadèmics, polítics i dels mitjans de comunicació. Tant la selecció de les propostes finalistes com les premiades seran decidides pels membres del jurat, atenent als criteris de valoració descrits. El concurs no es podrà declarar desert. SELECCIÓ DE LES PROPOSTES I PREMIS
 25. 25. Benimaclet- MEMBRES DEL JURAT 14. El jurat està composat per representants del món veïnal, acadèmic i tècnic de prestigi nacional: -- Antonio Pérez. President de la AVV de Benimaclet -- Arturo Sanz. Horts Urbans de Benimaclet -- Ernest Cano. Degà de la Facultat de Ciències Socials. Representant de la Universitat de València -- Vicent Esteban Chapapría. Director Escola d’Enginyers deCamins,CanalsiPorts.RepresentantdelaUniversitat Politècnica de València -- Zaida Muixí. Arquitecta i urbanista. Barcelona -- Maria Auxiliadora Gálvez. Arquitecta. Madrid -- Paola Sangalli. Biòloga i paisatgista. Donosti -- David Estal. Secretaria del concurs. Veu sense vot
 26. 26. Benimaclet- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 15. La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases. Les resolucions del jurat seran inapel·lables i la organització es reserva el dret d’interpretaciódelesbases,aixícomlasoluciódequalsevol incidència que puga sorgir. La propietat intel·lectual dels treballs presentats és dels seus autors. Tanmateix, el convocant del concurs es reserva els drets de publicació i reproducció dels materials gràfics presentats, tant virtuals com en suport paper. En compliment d’allò establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per les persones participants podran ser incorporades a un fitxer responsabilitat de l’AVV Benimaclet amb la finalitat de facilitar les comunicacions i intercanvis d’informació amb aquelles persones i entitats les competències i funcions de les quals estiguen relacionades amb l’organització de la convocatòria. No seran transmeses les dades a tercers amb altres finalitats.
 27. 27. Benimaclet- Aquesta iniciativa s’ha plantejat com una convocatòria oberta, ha estat presentada als col·lectius ciutadans del barri i de la ciutat per tal de recollir les seues aportacions i suggeriments. En les bases s’han recollit les aspiracions del barri i s’ha intentat no limitar les propostes. Igualment, s’iniciarà la recollida d’informació i documentacióenlaqualpodràparticiparqualsevolciutadà o col·lectiu sobre: Com és Benimaclet? Com volem que siga Benimaclet? Quina és la resposta des de Benimaclet a la situació de crisi i canvi en què ens trobem? Aquesta documentació serà recollida i abocada al web del concurs amb data límit 15 de març de 2015. Procés de gestació del concurs i de participació ciutadana: -- L’entitat convocant és l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet. -- Presentació prèvia de la iniciativa al barri i col·lectius en el Centre Instructiu Musical de Benimaclet el 2 de juliol de 2014. http://www.caixafosca.com/A.VV/ index.html#Concurs_d__un_nou_urbanisme_per_al_PAI_ Benimaclet_Este -- Redacció de les bases per la comissió organitzadora del concurs, tot agrupant les persones i els col·lectius col·laboradors. -- Presentació pública de la iniciativa i de les bases del concurs i acte de participació ciutadana el 8 de gener de 2015. En aquest acte es donarà paraula a tots els col·lectius del barri i de la ciutat interessats en participar i en aportar suggeriments a la convocatòria. Les intervencions seran gravades en vídeo i penjades íntegrament en el web. -- Les bases definitives, amb els suggeriments recollits en l’acte de participació, es publicaran el 16 de gener de 2015. -- Esdeveniment de participació ciutadana en els horts, amb la possible realització de Tallers, tot coincidint amb la Festa d’Hivern. Aquest acte estarà obert a tots els veïns i als participants del concurs. Febrer de 2015. -- Exposició, publicació i divulgació de les propostes. Realització de jornades de debat sobre les propostes premiades. Presentació dels resultats als partits polítics i propietaris dels terrenys. -- Recollida d’aportacions ciutadanes a partir dels resultats del concurs per a iniciar una negociació amb l’administració local i els propietaris dels terrenys.
 28. 28. Benimaclet- REPRESENTANT DE L’EQUIP NOM I COGNOMS ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CIUTAT ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DIRECCIÓ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TELÈFON _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CORREU ELECTRÒNIC __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTICIPANTS (nom complet + disciplina) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MOTIVACIÓ (per què et presentes a aquesta convocatòria) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Acceptem la publicació del nostre nom als llistats de participants i d’autoria de les propostes. SÍ NO DATA SIGNATURA
 29. 29. Organitza Col·labora Patrocina Bases definitives

×