Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteques digitals

1,470 views

Published on

Sessió de formació per l' ICE (Institut de Ciències de l' Educació) de la URV
Octubre 2000


 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblioteques digitals

 1. 1. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’ EDUCACIÓ Octubre 2000 JOSÉ LUIS GONZALEZ UGARTE BIBLIOTEQUES DIGITALS
 2. 2. Enquesta prèvia
 3. 3. Biblioteca electrònica, digital o virtual ? BIBLIOTECA VIRTUAL BIBLIOTECA DIGITAL BIBLIOTECA ELECTRÒNICA
 4. 4. Biblioteca electrònica INFORMACIÓ CONVERTIDA A FORMAT ELECTRÒNIC (DIGITALITZACIÓ)
 5. 5. Biblioteca digital INFORMACIÓ ELECTRÒNICA (DIGITALITZADA) RELACIONADA ENTRE SÍ
 6. 6. Biblioteca virtual INTEGRA TOTS ELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA TRADICIONAL AMB ACCÉS ELECTRÒNIC COL.LECCIÓ DIGITAL GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ + GESTIÓ DEL CONEIXEMENT +
 7. 7. Biblioteques digitals: antecedents <ul><li>Plantejament teòric: anys 60 </li></ul><ul><li>Acceptació del terme: anys 90 </li></ul><ul><li>Concepte hipotètic de “biblioteca del futur” </li></ul><ul><li>Condicionament a Internet i tecnologia web </li></ul>
 8. 8. Biblioteques digitals: característiques <ul><li>Responsabilitat distribuïda </li></ul><ul><li>Requeriment de tecnologia </li></ul><ul><li>Enllaços transparents a l’ usuari </li></ul><ul><li>Objectiu: accés universal </li></ul><ul><li>Col.leccions: documents en paper digitalitzats +nous recursos digitals </li></ul>
 9. 9. Biblioteques digitals: problemes <ul><li>Fortes inversions </li></ul><ul><li>Coneixements especialitzats </li></ul><ul><li>Obsolescència d’ equips i coneixements </li></ul><ul><li>Nou marc legal </li></ul><ul><li>Duplicació de tasques </li></ul><ul><li>Absència de criteris comuns </li></ul><ul><li>Canvi de cultura en el servei </li></ul>
 10. 10. Biblioteques digitals: beneficis <ul><li>Millora i augment de la informació bibliogràfica </li></ul><ul><li>Tranformació usuaris potencials en usuaris reals </li></ul><ul><li>Identificar accessibilitat amb disponibilitat </li></ul><ul><li>Igualtat d’ oportunitats </li></ul><ul><li>Repartiment de costos </li></ul>
 11. 11. Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC) <ul><li>Serveis: </li></ul><ul><li>- Catàleg col.lectiu (CCUC) </li></ul><ul><li>- Bases de dades pròpies </li></ul><ul><li>- Sumaris electrònics de revistes </li></ul><ul><li>- Accés consorciat a bdd bibliogràfiques </li></ul><ul><li>- Compra conjunta de revistes electròniques </li></ul><ul><li>- Indexació cooperativa de recursos electrònics </li></ul><ul><li>- Emmagatzemament d’ arxius digitals </li></ul><ul><li>Universitats públiques catalanes + Biblioteca de Catalunya </li></ul><ul><li>2 nivells d’accés: membre + accés a serveis </li></ul>
 12. 12. CBUC -Projectes de futur- <ul><li>Tesis doctorals en format electrònic </li></ul><ul><li>Estàndards per a la digitalització del fons </li></ul><ul><li>Millora dels serveis actuals </li></ul>
 13. 13. El CBUC en xifres <ul><li>3 milions de volums </li></ul><ul><li>1.4 milions de títols </li></ul><ul><li>6.993 revistes </li></ul><ul><li>200 revistes en format electrònic (IDEAL) </li></ul><ul><li>93.062 sumaris </li></ul><ul><li>1.603.592 referències d‘ articles </li></ul><ul><li>12 bases de dades pluridisciplinars </li></ul><ul><li>7 bases de dades d’ àmbit català </li></ul>
 14. 14. Sumaris electrònics (1) <ul><li>Procedència informació : EBSCO + Universitat Complutense de Madrid </li></ul><ul><li>Prestacions : </li></ul><ul><ul><li>Consulta per diferents camps (títol revista, autor, títol article) [públic] </li></ul></ul><ul><ul><li>Servei d’ alerta [membres CBUC,control IP] </li></ul></ul>
 15. 15. Sumaris electrònics (2) <ul><li>Actualització setmanal </li></ul><ul><li>Disponibilitat - diferents casuístiques- </li></ul><ul><li>Prestacions personalizables: Servei d’ alerta: - alta d’ actualitzacions </li></ul><ul><li>- baixa d’ actualitzacions </li></ul><ul><li>- consulta d’ actualitzacions </li></ul>
 16. 16. Sumaris electrònics (3)
 17. 17. Sumaris electrònics (4)
 18. 18. <ul><li>Objectiu: oferir un conjunt nuclear d’informació electrònica </li></ul><ul><li>interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat universitària i investigadora de Catalunya independentment d’on aquestes persones exerceixin aquesta activitat </li></ul><ul><li>Informació: pública i privada (membres del CBUC) </li></ul><ul><li>Selecció: - d’interès per les biblioteques </li></ul><ul><li> - qualitat de l’accés </li></ul><ul><li> - condicions econòmiques </li></ul>Bases de dades (1)
 19. 19. <ul><li>Fases : 1ª) Principis del 1999: el contingut actual </li></ul><ul><ul><ul><li>2ª) Objectiu: </li></ul></ul></ul><ul><li>- 3-4 bases de dades nuclears per àrea </li></ul><ul><li>- 300-500 revistes electròniques per àrea </li></ul><ul><li>- enllaços entre bdd i recursos del CBUC: </li></ul><ul><li>el CCUC i la bdd de sumaris electrònics. </li></ul><ul><li>Localització : recursos distribuïts entre: </li></ul><ul><ul><ul><li>- els propis servidors del Consorci </li></ul></ul></ul><ul><li>- servidors remots d’empreses distribuïdores o editores </li></ul><ul><li>Control d’accés : adreces IP </li></ul>Bases de dades (2)
 20. 20. Bases de dades (3)
 21. 21. Bases de dades (4) <ul><li>MEDLINE </li></ul><ul><li>MATHSCINET </li></ul><ul><li>ERIC </li></ul>
 22. 22. Medline <ul><li>Descripció : literatura biomèdica, la recerca i la pràctica clínica. </li></ul><ul><li>Contingut: > 9 milions de registres </li></ul><ul><li>Editor : National Library of Medicine (USA) </li></ul><ul><li>Abast Cronològic: : 1966-- </li></ul><ul><li>Software de recuperació : OVID </li></ul>
 23. 23. Mathscinet <ul><li>Descripció : Important base de dades sobre matemàtiques que conté la informació de dues publicacions: Mathematical Reviews i Current Mathematical Publications </li></ul><ul><li>Contingut : >1,2 milions de registres. </li></ul><ul><li>Editor : American Mathematical Society </li></ul><ul><li>Abast cronològic : 1940-- </li></ul>
 24. 24. Eric <ul><li>Descripció : Recull les fonts: Resources in Education i Current Index to Journals in Education </li></ul><ul><li>Contingut: 775.000 registres </li></ul><ul><li>Editor: Educational Resources Information Center del US departament of Education. </li></ul><ul><li>Abast Cronològic: 1966-- </li></ul><ul><li>Software de recuperació : OVID </li></ul>
 25. 25. Biblioteca virtual Cervantes <ul><li>30.000 obres en castellà </li></ul><ul><li>Caràcter hispanoamericà </li></ul><ul><li>Universitat d’ Alacant + Banco Santander Central Hispano </li></ul>
 26. 26. Projecte Gutenberg <ul><li>Documents publicats <1923 </li></ul><ul><li>Caràcter mundial </li></ul><ul><li>>1000 autors >3.500 obres “clàssiques”: </li></ul><ul><ul><li>“ light literature”: Alícia, Faules </li></ul></ul><ul><ul><li>“ heavy literature”: Bible, Shakespeare </li></ul></ul><ul><ul><li>“ reference”: enciclopèdies, diccionaris... </li></ul></ul><ul><li>University of Illinois </li></ul>
 27. 27. Electronic Text Center <ul><li>Humanitats </li></ul><ul><li>51.000 textos 350.000 imatges </li></ul><ul><li>Secció hispana </li></ul><ul><li>University of Virginia </li></ul>
 28. 28. Engiweb 2.0 : la web de recursos per l ‘enginyer <ul><li>Ciència i tecnologia </li></ul><ul><li>Selecció de recursos a Internet </li></ul><ul><li>Enfocat a: alumnes i professors </li></ul><ul><li>Universitat Rovira i Virgili - ETSE/ETSEQ </li></ul>
 29. 29. JOSÉ LUIS GONZALEZ UGARTE mailto://jgonzale@etse.urv.es Telèfon: 977-55 96 34

×