Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clasificación dos seres vivos en reinos

345 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Clasificación dos seres vivos en reinos

  1. 1. OS SERES VIVOS Clasificación en 5 Reinos varios
  2. 2. REINO DOS ANIMAIS • Son pluricelulares E toman o alimento dotros seres vivos. • Poden desprazarse dun lugar a outro. • Relacionanse co medio grazas as seus órganos dos sentidos e ao sistema nervioso.
  3. 3. REINO DAS PLANTAS • Son pluricelulares que non necesitan tomar alimento, fabrícano elas mesmas coa axuda da luz do Sol. • Viven fixas ao chan ,non se desprazan.
  4. 4. REINO DOS FUNGOS • Son seres vivos pluricelulares , que noN se desprazan e deben tomar alimento. • Moitos forman cogomelos.
  5. 5. REINO DAS BACTERIAS (moneras) • Son seres unicelulares e moi pequenas (microbios). • Algunhas son útiles, comas que fabrican o iogurt. • Outras son dañinas e causan enfermidades como a farixgites.
  6. 6. OS VIRUS • Son tan pequeNos e tan simples que non están incluidos en ningún reino. • Sólo poden reproducirse dentro doutro ser vivo. • Producen enfermidades como: a gripe.
  7. 7. REINO DOS PROTOZOOS E ALGAS • Os protozoos son unicelulares e alimentanse doutros seres vivos .Exemplos son as amebas e paramecios. • As algas son parecidas ás plantas e non toman alimento , fabíicano, pero viven na auga. •grazas

×