Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
モテ声ボーダープレゼン資料
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Uc plan jazykova priprava 2004

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Uc plan jazykova priprava 2004

  1. 1. Návrh učebního plánu pro studijní obor SOŠ Jazyková přípravaA. Povinné odborné předměty zkratka název předm. pozn. 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. Celkem PCJ První cizí jazyk P1 3 3 3 3 12 PCK Konverzace v prvním cizím jazyce 2 2 2 2 8 DCJ Druhý cizí jazyk P2 3 3 3 3 12 DCK Konverzace v druhém cizím jazyce P3 - - 2 2 4 SLK Svštová literatura a kultura 2 2 1 1 6 ČLK Česká literatura a kultura 2 2 2 2 8 OJV Obecná jazykověda P4 1 1 1 1-0 3,5 ČEJ Český jazyk, stylistika a pragmatika 2 2 1 2 7 součet 15 15 15 15,5B. Povinné všeobecně vzdělávací předměty zkratka název předm. pozn. 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. Celkem MAT Matematika 2 2 - - 4 PRI Základy přírodních věd 2 2 - - 4 CLZ Člověk a zdraví - - 2 - 2 EKV Ekoligická výchova - - 2-0 - 2,5 TEV Tělesná výchova a sporty 2 2 2 2 8 ZSV základy společenských věd 2 2 2 - 6 ZEM Zeměpis 2 2 - - 4 VKT Výpočetní a komunikační technika 2 2 2 - 6 TEE Textové editory a ediční příprava textu - - 0-2 - 1 PAJ Počítačové aplikace pro cizí jazyky - - - 2 2 EKN Ekonomika a účetnictví 2 2 - - 4 PPE Právo a personalistika - 2 2 - 4 Součet 14 16 13 4C. Povinně volitelné předměty zkratka název předm. pozn. 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. Celkem SSM Seminář ke státní meturitě P5 3 3 jazykový blok P6 PTL Překladatelství a tlumočnictví - - 0-2 2 3 LDI Lingvodidaktika - - 1 2 3 POL Polygrafie - - 2 - 2 PPT Praktická činnosti v cizím jazyce - - 2-3 2 4,5 součet 0 0 5-6,5 9 ekonomický blok P6 ESP Ekonomika soukromého podnikání - - 2 2 4 ŽOP Živnostenské a obchodní právo - - 2 - 2 EPA Ekonomické počítačové aplikace - - - 2 2 ŘMS Řešení modelových situací - - 2 2-3 4,5 součet 0 0 6 9,5 Ührn 29 31 *32 *28P1 První cizí jazyk je ten, kterému se žák učil na ZŠ nebo v jiné organizaci akreditované MŠMT, a to v rozsahu nejméně 8hodin týdně v součtu za celou docházku na hodiny tohoto jazyka.P2 Druhý cizí jazyk je ten, kterému se žák učil v rozsahu menším než v poznámce P1 nebo vůbec ne.P3 Jsou-li žákovy dosavadní výsledky v 2. cizím jazyce na takové úrovni, že by v něm žák mohl konverzovat již v 1.ročníku, budiž mu to umožněno v nepovinném předmětu, na který ve 3. ročníku naváže v předmětu DCK na odpovídajícíúrovni máročnosti.P4 Číselný znak 1-0 znamená, že v 1. pololetí se učí 1 hodina daného předmětu týdně, ve 2. pololetí žádná.P5 Jedná se o seminář ze 3. předmětu státní části maturity.P6 Žák si vybere buď jazykový, nebo ekonomický blok.6. 12. 2004

Views

Total views

289

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×