Statut reperzentanta 2010

130 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Statut reperzentanta 2010

  1. 1. Statut reprezentanta školyO statut reprezentanta (SR) může požádat žák nebo ho může navrhnout vyučující přdemětu,jehož se má reprezentace tematicky týkat. V případě návrhu vyučujícího musí žák s návrhemsouhlasit svým podpisem.Návrh na udělení SR se podává na příslušném formuláři a obsahuje jméno žáka, třídu, označenípředmětu tematicky blízkého oboru reprezentace, zdůvodnění návrhu (příp. odkazy napodklady k návrhu), datum, podpis žáka, vyjádření a podpis vyučujícího příslušného předmětu,TU a ZŘTV. Z|RŤV si může vyžádat vyjádření ZŘPV.Vyučující příslušného předmětu s návrhem souhlasí, pokud žák- prokázal, že je schopen výkonu na úrovni odpovídající reprezentaci- z daného přdemětu je ke dni podání návrhu hodnocen známkou 1 nebo 2 (výjimečně 3)Pokud žák tyto podmínky poruší, podá vyučující návr na odnětí SR.TU s návrhem souhlasí, pokud žák- v daném čtvrtletí nemá neomluvené hodiny- v daném čtvrtletí zameškal méně než 20% výuky- v daném čtvrtletí nedostal kárné výchovné opatření- v 1. pololetí měl jedničku z chováníPokud žák tyto podmínky poruší, podá TU návrh na odnětí SR.ZŘTV svým souhlasem zařadí žáka do seznamu reprezentantů; tento souhlas může zezávažných důvodů kdykoli odvolat.Reprezentant má právo- reprezentovat školu na akcích, které si sám vybere nebo které mu doporučí vyučující, včetněuvolnění z výuky na dobu nezbytně nutnou k účasti na soutěži (nikoli na přípravu)- na odbornou péči vyučujícího příslušného předmětu- v případě úspěchu při reprezentaci na pochvalu ŘŠ a na zveřejnění tohoto úspěchu (web školy,nástěnky)- na úhradu nákladů na dopravu na reprezentaci mimo PrahuReprezentant má povinnost- se při reprezentaci chovat slušně a dodržovat stanovená pravidla- dbát na dobré jméno školy, třídy i sebe sama- při sportovních reprezentacích mít na sobě předepsané zapůjčené oblečení, při ostatníchzapůjčený odznak školy- soustavně dbát na udržování výkonnosti- pokládat právo reprezentovat za čest- ctít soupeře- svou neúčast na reprezentaci předem omluvit

×