Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Výuka dospělýchIndividuál X skupinaFungování skupinySkupinová dynamika
Individuál X skupinaPodle počtu studentů rozlišme výukuindividuální (1:1)mikroskupinovou (2 – 6 osob)skupinovou (7 – 15 os...
Není skupina jako skupina- veřejný kurz v jazykové škole -začátečníci- veřejný kurz v jazykové škole – přípravak SZZ- fire...
Rozdíly mezi individuální a    skupinovou výukou          Individuální   Výhody         NevýhodySo...
Skupinová     VýhodyNevýhodyorganizační stabilitapodmínky v JŠvzájemná komunikace      občas někdochybíJŠ neruš...
Jaký je? Je dobré vědět, ke kterému typu nášstudent patří - lze zjistit při jazykovémauditu či diagnostice. Využijeme to i...
Jak skupina fungujeSkupinový tlak:Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.Motivace a stimulace:Motivace je souhrn vnitřních...
Prostředí – výzdoba učebny, výtvorystudentů...Participace – podíl na řešení společnéhoúkolu (rozdělit „role“)Hodnocení – n...
Vývoj skupinyšeptaná“ - před vznikem vztahůformování – vznikají vztahy i neformálnístrukturastorming – členové se vůči sob...
Skupinová dynamika
Prvky skupinové dynamiky:Cíle a normy - v každé skupině, cíle členů se mohou lišit.Členové mohou vytvářet koalice a kliky ...
Podskupiny vznikají v každé (větší) skupině. Je důležité,do jaké míry se jejich členové ztotožňují s normami a cílicelé sk...
Soudržnost a napětí (dostředivé a odstředivé síl)y – mezisoudržnost či dostředivé síly patří síly a mechanismyzpůsobující,...
Skupinová dynamika     Proč pracovat ve skupinách?- soustředění ne jen procvičování jazyka,ale i na komunikaci- pracuj...
Lektor po dobu této práce monitoruje, organizuje,moderuje. Měl by:- plánovat cíle a praktické výstupy- dát studentům vstup...
Diskuse – co se může stát?- student přejde do jinéhojazyka- jazykové znalosti nestačí napřesné zachycení myšlenky- student...
interakce se „zvrhne“ vmonology- vždy někteří studenti hodněmluví, někteří skoro vůbec ne- student se neptá, protoženerozu...
C ciz vyuka dosp priloha
C ciz vyuka dosp priloha
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C ciz vyuka dosp priloha

364 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C ciz vyuka dosp priloha

 1. 1. Výuka dospělýchIndividuál X skupinaFungování skupinySkupinová dynamika
 2. 2. Individuál X skupinaPodle počtu studentů rozlišme výukuindividuální (1:1)mikroskupinovou (2 – 6 osob)skupinovou (7 – 15 osob)„maxiskupinovou“ (hromadnou –víc než 15 osob)
 3. 3. Není skupina jako skupina- veřejný kurz v jazykové škole -začátečníci- veřejný kurz v jazykové škole – přípravak SZZ- firemní kurz- firemní kurz před dlouhodobou pracovnícestou- nízkoprahový kurz
 4. 4. Rozdíly mezi individuální a  skupinovou výukou Individuální Výhody NevýhodySoukromí dojížděnídojíždění = příplatek rušení hodinProstředí nemá kopírkulépe se plánuje některé aktivity - nelze
 5. 5. Skupinová VýhodyNevýhodyorganizační stabilitapodmínky v JŠvzájemná komunikace občas někdochybíJŠ neruší výuku (do počtu)lze mít 5 hod. Denně nenosídom. úkolyrůzné uspořádání sestavenískupiny
 6. 6. Jaký je? Je dobré vědět, ke kterému typu nášstudent patří - lze zjistit při jazykovémauditu či diagnostice. Využijeme to i přiskupinové výuce
 7. 7. Jak skupina fungujeSkupinový tlak:Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.Motivace a stimulace:Motivace je souhrn vnitřních pohnutek.
 8. 8. Prostředí – výzdoba učebny, výtvorystudentů...Participace – podíl na řešení společnéhoúkolu (rozdělit „role“)Hodnocení – někdo potřebuje „být dobrý“,někdo chce vědět, co může zlepšitHmotná – bonbony, osvědčení
 9. 9. Vývoj skupinyšeptaná“ - před vznikem vztahůformování – vznikají vztahy i neformálnístrukturastorming – členové se vůči sobě vymezujíperforming – vysoký výkon, dosahování cílůformální konec
 10. 10. Skupinová dynamika
 11. 11. Prvky skupinové dynamiky:Cíle a normy - v každé skupině, cíle členů se mohou lišit.Členové mohou vytvářet koalice a kliky (podskupiny) zaúčelem prosazení svých cílů. O těch se diskutuje, mohoukvůli nim vznikat konflikty. Pak vznikají pravidla apostupy), jež mají pomoci dosáhnout cílů.Interakce a komunikace – nejvýraznější část vzájemnéhopůsobení členů. Způsob komunikace ovlivňuje další oblastiskupinové dynamiky (např. atmosféru, způsoby vedenískupiny, jak skupina pracuje s cíli a normami, poměrdostředivých a odstředivých sil).
 12. 12. Podskupiny vznikají v každé (větší) skupině. Je důležité,do jaké míry se jejich členové ztotožňují s normami a cílicelé skupiny.Struktura skupiny - systém pozic a rolí ve skupině. Skorov každé skupině jsou formální a neformální struktury, ježse mohou překrývat či lišit.Pozice a role – pozice určuje místo člena skupiny vestruktuře. Pozice určuje status člena (soubor jeho práv/výhod/ a povinností), určuje rozsah jeho moci. Role jechování očekávané skupinou od svého člena na danépozici.
 13. 13. Soudržnost a napětí (dostředivé a odstředivé síl)y – mezisoudržnost či dostředivé síly patří síly a mechanismyzpůsobující, že členové chtějí do skupiny patřit. Napětíjsou naproti tomu síly rozleptávající skupinu a způsobující,že (některým/všem) členům skupiny v ní není dobře.Přetlak a výron velkého množství odstředivých sil může vkrajním případě způsobit i rozpad skupiny.
 14. 14. Skupinová dynamika Proč pracovat ve skupinách?- soustředění ne jen procvičování jazyka,ale i na komunikaci- pracují po celou dobu- nečekají, až na ně přijde řada- učí se tím, že řeší jazykové úkoly asituace- objevují jazyk
 15. 15. Lektor po dobu této práce monitoruje, organizuje,moderuje. Měl by:- plánovat cíle a praktické výstupy- dát studentům vstupní data (výčet,brainstorming...) - dát úkol odpovídající jazykové úrovni (zájmu)- jasné zadání (sdělit, napsat, ukázat)- ujistit se, že studenti vědí, co mají dělat- rozdělit role ve skupině (vedoucí, zapisující,prezentující, čtoucí...) a dbát na střídání rolí - uvážit prostorové uspořádání nábytku
 16. 16. Diskuse – co se může stát?- student přejde do jinéhojazyka- jazykové znalosti nestačí napřesné zachycení myšlenky- student opakuje své chyby- student se nepřipraví nadiskusi- student se nezapojí
 17. 17. interakce se „zvrhne“ vmonology- vždy někteří studenti hodněmluví, někteří skoro vůbec ne- student se neptá, protoženerozuměl tomu, co se řeklopředtím- některému studentovi nenírozumětt

×