C ciz projekt intenz kurzu cj jako ciziho j oi 2005

492 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C ciz projekt intenz kurzu cj jako ciziho j oi 2005

  1. 1. Název projektu: Intenzivní kurz češtiny pro cizinceVARIANTY KURSU:1.A1 Čeština pro úplné začátečníky2.A2 Čeština pro mírně pokročilé3.A3 Čeština pro středně pokročilé Žáci jsou zařazování do varianty A1 nebo B1. V případě, že se ve variantě A1 sejdou žáci, kteří již určité základy jazyka mají,může se tomu škola přizpůsobit a postupovat podle mírně náročnější varianty A2.ÚČASTNÍCI KURSU jsou ke dni zahájení kursu starší 15 let a mají ukončenou povinnou školní docházku. Pro zařazení doodpovídající varianty kursu je vhodný tzv. jazykový audit, který můžeme zajistit přímo ve škole, nebo ho lze nahradit vyplněnímkrátkého dotazníku. Žáka zařazuje do příslušné varianty kursu škola, a to s ohledem na jeho potřeby, pokročilost a jazyk, kterým je žákschopen komunikovat s lektorem. 1) Přednostně jsou přijímáni žáci doporučení úřadem práce.ROZSAH VÝUKY 300 vyučovacích hodin, z toho 220 vyučovacích hodin výuka s lektorem, nejváše 5 vyučovacích hodinzávěrečná zkouška a zbytek je samostudium podle pokynů a materiálů lektora. Kurz trvá cca 3 měsíce s tím, že výuka probíhá 4vyučovací hodiny každý pracovní den s výjimkou prázdnin a studijního volna v rozsahu cca 15 pracovních dnů.FORMY A METODY závisí na komunikačních schopnostech a zájmech skupiny. Probírají se mluvnická i konverzační témata azákladní reálie, výuka je doplňována hrami, písněmi, prací na internetu (např, zadávání inzerátů do rubriky Hledám práci), hraním rolí,prací s autentickými texty aj.ZAKONČENÍ KURZU Zkouška má písemnou a ústní část. V písemném testu se prověřuje schopnost poslechu s porozuměním, tichého čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby aznalosti mluvnice. Schopnost samostatného písemného projevu se prověřuje ve zvlášť označených domácích úkolech zadanýchzpravidla na dobu vícedenního studijního volna. V ústní části se prověřuje výslovnost, schopnost samostatné komunikace a kompenzační vyjadřování. V odůvodněných případech může lektor některou část zkoušky prominout. 2)Obsahová specifikace kursůCÍL KURSU Dosáhnout toho, aby se cizinec dorozuměl v základních životních a pracovních situacích a porozuměl jednoduchýmjazykovým projevům.CÍLOVÁ ÚROVEŇ užívání jazyka podle Společného evropského referenčního rámce: A1 Uživatel základů jazyka Čeština pro úplné začátečníkyTEMATICKÝ PLÁNŘečová etiketa●Představování, odkud jsem, moje profese●Pozdravy●Datum a čas, části dne a roku●Mám rád...Mluvnice1.Abeceda. Hláskování 1.Výslovnost2.Skloňování podst. a příd. jmen a zájmen 1.stupňování adjektiv3.Časování sloves - všechny časy 1.Imperativ 2.Vid 3.Trpný rod reflexivní i participiální 4.Modální slovesa moci, muset, smět, chtít, umět 5.Znát - vědět. Jít - jet.4.Číslovky 1.Základní číslovky, počet, cena 2.Řadové číslovky, datum5.Příslovce, stupňování Neurčitá, tázací a záporná příslovce a zájmena6.Vedlejší věty, připojování pomocí spojek7.Pořádek slov ve větě.
  2. 2. 8.Si, seKonverzační témata se slovní zásobou1.Volný čas2.Jídlo. Restaurace3.Základní reálie o ČR, o Praze. Významné české osobnosti4.Rodina, příbuzenské vztahy5.Lidské tělo. Nemoc. U lékaře6.Popis osoby7.Počasí8.Práce. Hledám práci. Životopis. Inzeráty9.Vzdělávací soustava ČR10.Můj byt. Hledám byt, inzerce11.Oblečení a obuv12.Kultura - film, divadlo, hudba. literatura - základní pojmy Čeština pro středně pokročiléCÍL KURSU: Zdokonalit ústní i písemný projev žáka hlavně po lexikální a mluvnické stránce. Dosáhnout toho, aby se žákdorozuměl v různýh životních a pracovních situacích a porozuměl nepříliš složitým jazykovým projevům.CÍLOVÁ ÚROVEŇ užívání jazyka podle Společného evropského referenčního rámce: A2 Samostatný uživatel jazykaTEMATICKÝ PLÁNMluvnice9.Abeceda. Hláskování10.Skloňování podst. a příd. jmen a zájmen 1.stupňování adjektiv11.Časování sloves - všechny časy 1.Imperativ 2.Vid 3.Trpný rod reflexivní i participiální 4.Modální slovesa moci, muset, smět, chtít, umět12.Číslovky 1.Základní číslovky, počet, cena 2.Řadové číslovky, datum 3.Další druhy číslovek13.Příslovce, stupňování 1.Neurčitá, tázací a záporná příslovce a zájmena14.Vedlejší věty, připojování pomocí spojek15.Pořádek slov ve větě.16.Si, se17.Předložky18.Pravopis 1.psaní i-y 2.psaní zdvojených hlásek a souhláskových skupin 3.velká písmena 4.interpunkce19.Stylistické možnosti češtiny20.Mluvená a spisovná čeština - průběžněKonverzační témata se slovní zásobou13.Můj den14.Jídlo. Restaurace. Zdravá výživa15.Základní reálie o ČR, o Praze. Významné české osobnosti16.Rodina, příbuzenské vztahy17.Oblečení a obuv. Móda18.Globální problémy lidstva19.Životní prostředí20.Lidské tělo. Nemoc. U lékaře21.Počasí22.Práce. Hledám práci. Životopis. Inzeráty23.Vzdělávací soustava ČR24.Můj byt. Hledám byt, inzerce25.Kultura - film, divadlo, hudba. literatura, výtvarné umění, architektura
  3. 3. 26.Aktuální události - průběžně1) Naši lektoři jsou výhradně rodilí mluvčí a mluví také anglicky, rusky,německy a francouzsky. Z didaktických důvodů je ale zcelanevhodné, aby žáci, hovořící slovanskými jazyky byli v jednom kursu se žáky mluvícími jazyky neslovanskými. Důvodem jsou značnérozdíly ve výuce mluvnice a slovní zásoby.2) Např. je-li lektor v malé skupině (do 6 žáků) spokojen s ústním vyjadřováním žáků, může žákům, kteří se kuezu pravidelně účastní ajsou na něm aktivní, prominout ústní část zkouškyV Praze dne 23. 8. 2005

×