Úvod do studia nových médií

Josef Šlerka
Josef ŠlerkaDirector at NFNZ and Charles University
Úvod do studia
nových médií
Lehký úvod do oboru a do jeho kontextu
Josef Šlerka
Co je médium
aneb malá hereze
Médium
Médium je tradičně spojené s myšlenkou pohybu. Je tím, co
pohybu vůbec umožňuje a zároveň vymezuje jeho konkrétní
možnosti. Je přitom zcela lhostejno, zda se jedná o fyzický
pohyb zahrnující přemístění předmětu nebo zda máme
namysli pohyb nějaké myšlenky či znaku (takovému pohybu
říkáme sémiosis).
Právě pohyb znaků a myšlenek je ale tím, co nás v případě
analýzy médií obvykle zajímá.
Médium je tedy prostředí, ve kterém se odehrávají konkrétní
akty výměny znaků, přemýšlení nebo sémiosis.
Médium


Ze sémiotického pohledu je médium vymezením
možností reprezentace.
Studovat média znamená studovat jejich omezení.
Dva mýty techniky
Dva mýty techniky: Prométheus a Faust
Filosofie techniky

Nietzsche
Marx
Heidegger
McLuhan
Nietzsche
„Fundamental innovations: In place of "moral values,"
purely naturalistic values. Naturalization of morality. In
place of "sociology," a theory of the forms of domination.
In place of "society," the culture complex, as my chief
interest (as a whole or in its parts). In place of
"epistemology," a perspective theory of affects (to which
belongs a hierarchy of the affects; the affects transfigured;
their superior order, their "spirituality"). In place of
"metaphysics," and religion, the theory of eternal
recurrence (this as a means of breeding and
selection).“ (Nietzsche: Will to power)
Marx
„Buržoazie nemůže existovat, aniž stále vyvolává převraty ve
výrobních nástrojích, aniž tedy revolucionuje výrobní vztahy, a tím i
všechny společenské vztahy. První podmínkou existence všech
dřívějších průmyslových tříd bylo naproti tomu nezměněné
zachování starého způsobu výroby. Buržoazní epocha se od všech
ostatních epoch odlišuje neustálými převraty ve výrobě, ustavičnými
otřesy všech společenských vztahů, věčnou nejistotou a pohybem.
Všechny pevné, zakořeněné vztahy se svým doprovodem starých
ctihodných představ a názorů se rozkládají, všechny nově utvořené
zastarávají, dřív než mohou zkostnatět. Všechno stavovské a
ustálené valem mizí, všechno posvátné je znesvěcováno a lidé jsou
nakonec donuceni podívat se na své životní postavení, na své
vzájemné vztahy střízlivýma očima.“ (Komunistický manifest)
Marx

„První historickým činem je tedy výroba prostředků k
uspokojení těchto potřeb, produkce samotného
materiálního života, a tento historický čin, základní
podmínkou veškerých dějin, je nutno plnit každý den a
každou hodinu, dnes stejně jako před tisíci a tisíci lety,
aby se lidé alespoň udrželi naživu.“
Marx

„Druhá věc je, že už sama první uspokojená potřeba,
činnost k jejímu uspokojení a nástroj k jejímu
uspokojení, k němuž se dospělo, vedou k novým
potřebám – a toto vytváření nových potřeb je první
historický čin.“
Marx

„Třetím vztahem, který tu hned od začátku vstupuje do
dějinného vývoje, je skutečnost, že lidé, kteří
každodenně znovu vytvářejí svůj vlastní život, začínají
vytvářet nové lidi, začínají se rozmnožovat – vztah
mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, rodina.“
Marx
„Z toho vysvítá, že určitý způsob nebo určitý
průmyslový stupeň je vždy spojen s určitým způsobem
součinnosti čili s určitým společenským stupněm a že
sám tento způsob součinnosti je výrobní silou, že na
množství lidem dostupných výrobních sil závisí stav
společnosti a že tedy dějiny lidstva je nutno studovat a
zpracovat vždy v souvislosti s dějinami průmyslu a
směny.“
Heidegger
“Všechno funguje. To je na tom právě to děsivé, že to
funguje a že toto fungování vede opět k dalšímu
fungování a že technika člověka stále více odpoutává
od Země a vykořeňuje ho…. Máme už jen čistě
technické vztahy. To už není žádná Země, na čem
člověk dnes žije. ”Spoléhat s řešením problému na
filosofii je bezvýchodné, protože “filosofie nebude moci
způsobit žádnou bezprostřední změnu nynějšího stavu
světa. To neplatí jen o filosofii, nýbrž o všech pouze
lidských myšlenkách a touhách. Už jenom nějaký bůh
nás může zachránit."
Heidegger

“‘Ge-Stell‘ vidí všecko už jen z hlediska, kolik je čeho,
co se dá použít, objednat k tomu a onomu způsobu: a
to, k čemu se to dá použít, je zase jenom předmětem
objednávky, zase dalšího příkazu, dalšíh dotazu, takže
jsou jenom samé takové vztahy.” (Komentář
J.Patočky)
McLuhan

1. Co ten výtvor zesiluje nebo zvyšuje, umožňuje nebo
urychluje? Tak se lze ptát na odpadkový koš, malbu,
parní válec nebo zip, stejně jako na Eukleidovy poučky
či fyzikální zákony. Můžeme se ptát na všechna slova
nebo fráze všech jazyků.
McLuhan


2. Jestliže se rozšíří nebo vystupňuje aspekt nějaké
situace, zároveň se tím odstraňuje starý stav. Co tento
nový orgán odsune, co díky němu zastarává?
McLuhan

3. Jaké opakování nebo oživování dřívějších činností
vstupuje zároveň s novou formou do hry? Jaké starší,
neužívané pozadí se aktualizuje a stává součástí nové
formy?
McLuhan

4. Dovedeme-li tuto novou formu na hranici jejích
možností (další komplementární činnost), bude se
snažit zvrátit to, co bylo její původní charakteristikou.
Jaké možnosti zvratu má nová forma?
Studia nových médií
pokus o úvod
Kontext
obrat od modernity k postmodernitě
intenzivním procesem globalizace
přechodem Západu od industrialismu k
postindrusialismu (informační společnost)
rozpad klasických mocenských struktur a nástup
nového geopolitckého uspořádání
historie kontrakultury a umělecké avantgrady
Pragmatická definice


Nová jsou tedy taková média, jejichž omezení nejsou
ještě plně popsána a vyčerpána.
Lev Manovich
Language of new media
Charakteristika

1. Numerical Representation
2. Modularity
3. Automation
4. Variability
5. Transcoding
New media
New textual experiences: new kinds of genreand
textualform, entertainment, pleasure and patterns of
media consumption (computer games, simulations,
special effects cinema).
New ways of representing the world: media which, in
ways that are not always clearly defined, offer new
representational possibilities and experiences
(immersive virtual environments, screen-based
interactive multimedia).
New media

New relationships between subjects (users and
consumers) and media technologies: changes in the
use and reception of image and communication media
in everyday life and in the meanings that are invested
in media technologies.
New media

New experiences of the relationship between
embodiment, identity and community: shifts in the
personal and social experience of time, space, and
place (on both local and global scales) which have
implications for the ways in which we experience
ourselves and our place in the world.
New media
New conceptions of the biological body’s relationship
to technological media: challenges to received
distinctions between the human and the artificial,
nature and technology, body and (media as)
technological prostheses, the real and the virtual.
New patterns of organisation and production: wider
realignments and integrations in media culture,
industry, economy, access, ownership, control and
regulation
The End?
... ale kdeže teď to teprve začne
1 of 28

Recommended

Některé obecně rozšířené mýty o Facebooku by
Některé obecně rozšířené mýty o FacebookuNěkteré obecně rozšířené mýty o Facebooku
Některé obecně rozšířené mýty o FacebookuJosef Šlerka
5.4K views53 slides
Hranice se stírají by
Hranice se stírajíHranice se stírají
Hranice se stírajíJosef Šlerka
643 views35 slides
Internet of things by
Internet of thingsInternet of things
Internet of thingsJosef Šlerka
939 views19 slides
Získáváme, čistíme a ukládáme data by
Získáváme, čistíme a ukládáme dataZískáváme, čistíme a ukládáme data
Získáváme, čistíme a ukládáme dataJosef Šlerka
767 views14 slides
Strojová cesta do zákazníkovy duše by
Strojová cesta do zákazníkovy dušeStrojová cesta do zákazníkovy duše
Strojová cesta do zákazníkovy dušeJosef Šlerka
1.5K views30 slides
Social Insider by
Social InsiderSocial Insider
Social InsiderJosef Šlerka
704 views12 slides

More Related Content

Viewers also liked

Last.fm by
Last.fmLast.fm
Last.fmJosef Šlerka
799 views33 slides
Český a slovenský Twitter pod lupou by
Český a slovenský Twitter pod lupouČeský a slovenský Twitter pod lupou
Český a slovenský Twitter pod lupouJosef Šlerka
3.3K views31 slides
Každý bude jiný... Bohužel... by
Každý bude jiný... Bohužel...Každý bude jiný... Bohužel...
Každý bude jiný... Bohužel...Josef Šlerka
1.3K views11 slides
The Art of Trolling 2.0 For Dummies by
The Art of Trolling 2.0 For DummiesThe Art of Trolling 2.0 For Dummies
The Art of Trolling 2.0 For DummiesJosef Šlerka
1.7K views28 slides
Ways to understand fans - social network analysis by
Ways to understand fans - social network analysisWays to understand fans - social network analysis
Ways to understand fans - social network analysisJosef Šlerka
4.3K views42 slides
Shall we dance by
Shall we danceShall we dance
Shall we danceJosef Šlerka
1.5K views58 slides

Viewers also liked(19)

Český a slovenský Twitter pod lupou by Josef Šlerka
Český a slovenský Twitter pod lupouČeský a slovenský Twitter pod lupou
Český a slovenský Twitter pod lupou
Josef Šlerka3.3K views
Každý bude jiný... Bohužel... by Josef Šlerka
Každý bude jiný... Bohužel...Každý bude jiný... Bohužel...
Každý bude jiný... Bohužel...
Josef Šlerka1.3K views
The Art of Trolling 2.0 For Dummies by Josef Šlerka
The Art of Trolling 2.0 For DummiesThe Art of Trolling 2.0 For Dummies
The Art of Trolling 2.0 For Dummies
Josef Šlerka1.7K views
Ways to understand fans - social network analysis by Josef Šlerka
Ways to understand fans - social network analysisWays to understand fans - social network analysis
Ways to understand fans - social network analysis
Josef Šlerka4.3K views
The Art of Trolling 2.0 by Josef Šlerka
The Art of Trolling 2.0The Art of Trolling 2.0
The Art of Trolling 2.0
Josef Šlerka1.5K views
All about Facebook? All about you! by Josef Šlerka
All about Facebook? All about you!All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!
Josef Šlerka2.8K views
Malý velký svět bublin na Facebooku by Josef Šlerka
Malý velký svět bublin na FacebookuMalý velký svět bublin na Facebooku
Malý velký svět bublin na Facebooku
Josef Šlerka6.5K views
過得還不錯的一年(下) by Y-j Hsieh
過得還不錯的一年(下)過得還不錯的一年(下)
過得還不錯的一年(下)
Y-j Hsieh192 views
SLX - prezentare in limba romana by Human Invest
SLX - prezentare in limba romanaSLX - prezentare in limba romana
SLX - prezentare in limba romana
Human Invest904 views
6. બેરોજગારી અને રોજગારી, How to generate Employment.(Revolution In Life) by Joshimitesh
6. બેરોજગારી અને રોજગારી, How to generate Employment.(Revolution In Life)6. બેરોજગારી અને રોજગારી, How to generate Employment.(Revolution In Life)
6. બેરોજગારી અને રોજગારી, How to generate Employment.(Revolution In Life)
Joshimitesh2.3K views
מגמות וחידושים בפילנתרופיה סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015 by Eli Hurvitz
מגמות וחידושים בפילנתרופיה  סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015מגמות וחידושים בפילנתרופיה  סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015
מגמות וחידושים בפילנתרופיה סיכום מכנס המרכז לפילנתרופיה אפקטיבית - 2015
Eli Hurvitz347 views
Deep dive into feature versioning in SharePoint 2010 by Jeremy Thake
Deep dive into feature versioning in SharePoint 2010Deep dive into feature versioning in SharePoint 2010
Deep dive into feature versioning in SharePoint 2010
Jeremy Thake2.2K views

Similar to Úvod do studia nových médií

Katrin Vodrážková: Niklas Luhmann: Realita masmédií by
Katrin Vodrážková: Niklas Luhmann: Realita masmédií Katrin Vodrážková: Niklas Luhmann: Realita masmédií
Katrin Vodrážková: Niklas Luhmann: Realita masmédií ÚISK FF UK
347 views27 slides
Jan Škvrňák: Využití geoinformačních a síťových dat v medievistice by
Jan Škvrňák: Využití geoinformačních a síťových dat v medievisticeJan Škvrňák: Využití geoinformačních a síťových dat v medievistice
Jan Škvrňák: Využití geoinformačních a síťových dat v medievisticeÚISK FF UK
37 views25 slides
SNM má na víc (Jakub Jetmar) by
SNM má na víc (Jakub Jetmar)SNM má na víc (Jakub Jetmar)
SNM má na víc (Jakub Jetmar)Studia nových médii, FF UK, Praha
50 views21 slides
Reartikulace konceptů ideologie a hegemonie by
Reartikulace konceptů ideologie a hegemonieReartikulace konceptů ideologie a hegemonie
Reartikulace konceptů ideologie a hegemonieSEO specialista a copywriter Daniel Beránek
105 views86 slides
Posthumanistické tendence v performance art by
Posthumanistické tendence v performance artPosthumanistické tendence v performance art
Posthumanistické tendence v performance artmargitafx
934 views90 slides
Posthumanistické tendence v performance art: od body-artu po bioart by
Posthumanistické tendence v performance art: od body-artu po bioartPosthumanistické tendence v performance art: od body-artu po bioart
Posthumanistické tendence v performance art: od body-artu po bioartStudia nových médii, FF UK, Praha
963 views90 slides

Similar to Úvod do studia nových médií(20)

Katrin Vodrážková: Niklas Luhmann: Realita masmédií by ÚISK FF UK
Katrin Vodrážková: Niklas Luhmann: Realita masmédií Katrin Vodrážková: Niklas Luhmann: Realita masmédií
Katrin Vodrážková: Niklas Luhmann: Realita masmédií
ÚISK FF UK347 views
Jan Škvrňák: Využití geoinformačních a síťových dat v medievistice by ÚISK FF UK
Jan Škvrňák: Využití geoinformačních a síťových dat v medievisticeJan Škvrňák: Využití geoinformačních a síťových dat v medievistice
Jan Škvrňák: Využití geoinformačních a síťových dat v medievistice
ÚISK FF UK37 views
Posthumanistické tendence v performance art by margitafx
Posthumanistické tendence v performance artPosthumanistické tendence v performance art
Posthumanistické tendence v performance art
margitafx934 views
Informace, komunikace a bytí by Jiří Stodola
Informace, komunikace a bytíInformace, komunikace a bytí
Informace, komunikace a bytí
Jiří Stodola1.5K views
Veronika Bajgarová: UTOPIE A JEJICH VÝZNAM V DĚJINÁCH FIOLOSIE by Daniel Szabó
Veronika Bajgarová: UTOPIE A JEJICH VÝZNAM V DĚJINÁCH FIOLOSIEVeronika Bajgarová: UTOPIE A JEJICH VÝZNAM V DĚJINÁCH FIOLOSIE
Veronika Bajgarová: UTOPIE A JEJICH VÝZNAM V DĚJINÁCH FIOLOSIE
Daniel Szabó695 views
04.tradicni pohledy.pls.fsv.zs2011 by Jan Sládek
04.tradicni pohledy.pls.fsv.zs201104.tradicni pohledy.pls.fsv.zs2011
04.tradicni pohledy.pls.fsv.zs2011
Jan Sládek455 views
Náhledové PDF - prvních 30 stran Budoucnost organizací by Tomáš Hajzler
Náhledové PDF - prvních 30 stran Budoucnost organizacíNáhledové PDF - prvních 30 stran Budoucnost organizací
Náhledové PDF - prvních 30 stran Budoucnost organizací
Tomáš Hajzler2.6K views
Bauman zygmunt uvahy o postmoderni dobe by Daniel Szabó
Bauman zygmunt uvahy o postmoderni dobeBauman zygmunt uvahy o postmoderni dobe
Bauman zygmunt uvahy o postmoderni dobe
Daniel Szabó1.3K views
Demokracie v casech_posmoderny by Daniel Szabó
Demokracie v casech_posmodernyDemokracie v casech_posmoderny
Demokracie v casech_posmoderny
Daniel Szabó342 views
Radek Hála - Nadčasové stavění v souladu s řádem života by Baobaby1
Radek Hála - Nadčasové stavění v souladu s řádem života Radek Hála - Nadčasové stavění v souladu s řádem života
Radek Hála - Nadčasové stavění v souladu s řádem života
Baobaby15.7K views
Utopie ve sci-fi, zejména utopie atomového/kosmického věku (Pavel Vachtl) by Pavel Vachtl
Utopie ve sci-fi, zejména utopie atomového/kosmického věku (Pavel Vachtl)Utopie ve sci-fi, zejména utopie atomového/kosmického věku (Pavel Vachtl)
Utopie ve sci-fi, zejména utopie atomového/kosmického věku (Pavel Vachtl)
Pavel Vachtl5 views
Karl Mannheim: IDEOLOGIE A UTOPIE by Daniel Szabó
Karl Mannheim: IDEOLOGIE A UTOPIEKarl Mannheim: IDEOLOGIE A UTOPIE
Karl Mannheim: IDEOLOGIE A UTOPIE
Daniel Szabó618 views
Michael Hauser: Ideologie obrazu ve stalinismu, nacismu a liberálním kapitalismu by Daniel Szabó
Michael Hauser: Ideologie obrazu ve stalinismu, nacismu a liberálním kapitalismuMichael Hauser: Ideologie obrazu ve stalinismu, nacismu a liberálním kapitalismu
Michael Hauser: Ideologie obrazu ve stalinismu, nacismu a liberálním kapitalismu
Daniel Szabó634 views
Vliv nových médií na společnost by Martin Stecher
Vliv nových médií na společnost Vliv nových médií na společnost
Vliv nových médií na společnost
Martin Stecher2.3K views
Provedení ideje trojčlennosti sociálního organismu by emhe
Provedení ideje trojčlennosti sociálního organismuProvedení ideje trojčlennosti sociálního organismu
Provedení ideje trojčlennosti sociálního organismu
emhe850 views
Kpi závěrečný úkol by b747826
Kpi  závěrečný úkolKpi  závěrečný úkol
Kpi závěrečný úkol
b747826242 views

More from Josef Šlerka

Znaky, znaky, modely by
Znaky, znaky, modelyZnaky, znaky, modely
Znaky, znaky, modelyJosef Šlerka
68 views91 slides
LLM a mixed methods v humanitních vědách by
LLM a mixed methods v humanitních vědáchLLM a mixed methods v humanitních vědách
LLM a mixed methods v humanitních vědáchJosef Šlerka
6 views36 slides
Vliv AI na mediální trh by
Vliv AI na mediální trhVliv AI na mediální trh
Vliv AI na mediální trhJosef Šlerka
1.1K views26 slides
Informační věda - Pravděpodobnosti by
Informační věda - PravděpodobnostiInformační věda - Pravděpodobnosti
Informační věda - PravděpodobnostiJosef Šlerka
64 views25 slides
Informacni veda: Pocitace by
Informacni veda: PocitaceInformacni veda: Pocitace
Informacni veda: PocitaceJosef Šlerka
26 views69 slides
Inforamační věda: Algoritmus by
Inforamační věda: AlgoritmusInforamační věda: Algoritmus
Inforamační věda: AlgoritmusJosef Šlerka
37 views42 slides

More from Josef Šlerka(20)

LLM a mixed methods v humanitních vědách by Josef Šlerka
LLM a mixed methods v humanitních vědáchLLM a mixed methods v humanitních vědách
LLM a mixed methods v humanitních vědách
Josef Šlerka6 views
Vliv AI na mediální trh by Josef Šlerka
Vliv AI na mediální trhVliv AI na mediální trh
Vliv AI na mediální trh
Josef Šlerka1.1K views
Informační věda - Pravděpodobnosti by Josef Šlerka
Informační věda - PravděpodobnostiInformační věda - Pravděpodobnosti
Informační věda - Pravděpodobnosti
Josef Šlerka64 views
Inforamační věda: Algoritmus by Josef Šlerka
Inforamační věda: AlgoritmusInforamační věda: Algoritmus
Inforamační věda: Algoritmus
Josef Šlerka37 views
Co je to datova novinarina by Josef Šlerka
Co je to datova novinarinaCo je to datova novinarina
Co je to datova novinarina
Josef Šlerka108 views
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvod by Josef Šlerka
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvodAlgoritmy a sociální sítě - stručný úvod
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvod
Josef Šlerka173 views
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R... by Josef Šlerka
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...
Josef Šlerka438 views
Dezinformační weby a zpravodajství v ČR by Josef Šlerka
Dezinformační weby a zpravodajství v ČRDezinformační weby a zpravodajství v ČR
Dezinformační weby a zpravodajství v ČR
Josef Šlerka1.3K views
INFOWAR IN CZECH REPUBLIC by Josef Šlerka
INFOWAR IN CZECH REPUBLICINFOWAR IN CZECH REPUBLIC
INFOWAR IN CZECH REPUBLIC
Josef Šlerka416 views
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě by Josef Šlerka
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěČeská média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Josef Šlerka1.8K views
Svět viděný cizíma očima by Josef Šlerka
Svět viděný cizíma očimaSvět viděný cizíma očima
Svět viděný cizíma očima
Josef Šlerka323 views
Do Birds of a Feather Flock Together? by Josef Šlerka
Do Birds of a Feather Flock Together?Do Birds of a Feather Flock Together?
Do Birds of a Feather Flock Together?
Josef Šlerka630 views
Projekt Navigátor - datová část by Josef Šlerka
Projekt Navigátor - datová částProjekt Navigátor - datová část
Projekt Navigátor - datová část
Josef Šlerka438 views
Stručná zpráva o jednom experimentu by Josef Šlerka
Stručná zpráva o jednom experimentuStručná zpráva o jednom experimentu
Stručná zpráva o jednom experimentu
Josef Šlerka767 views
Wikipedie ve službách zla?! by Josef Šlerka
Wikipedie ve službách zla?!Wikipedie ve službách zla?!
Wikipedie ve službách zla?!
Josef Šlerka689 views

Recently uploaded

Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
24 views48 slides
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
37 views38 slides
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
18 views22 slides
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
23 views22 slides
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
32 views38 slides
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
26 views60 slides

Recently uploaded(6)

Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste24 views
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste37 views
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste18 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste23 views
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste32 views
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste26 views

Úvod do studia nových médií

 • 1. Úvod do studia nových médií Lehký úvod do oboru a do jeho kontextu Josef Šlerka
 • 2. Co je médium aneb malá hereze
 • 3. Médium Médium je tradičně spojené s myšlenkou pohybu. Je tím, co pohybu vůbec umožňuje a zároveň vymezuje jeho konkrétní možnosti. Je přitom zcela lhostejno, zda se jedná o fyzický pohyb zahrnující přemístění předmětu nebo zda máme namysli pohyb nějaké myšlenky či znaku (takovému pohybu říkáme sémiosis). Právě pohyb znaků a myšlenek je ale tím, co nás v případě analýzy médií obvykle zajímá. Médium je tedy prostředí, ve kterém se odehrávají konkrétní akty výměny znaků, přemýšlení nebo sémiosis.
 • 4. Médium Ze sémiotického pohledu je médium vymezením možností reprezentace. Studovat média znamená studovat jejich omezení.
 • 5. Dva mýty techniky Dva mýty techniky: Prométheus a Faust
 • 7. Nietzsche „Fundamental innovations: In place of "moral values," purely naturalistic values. Naturalization of morality. In place of "sociology," a theory of the forms of domination. In place of "society," the culture complex, as my chief interest (as a whole or in its parts). In place of "epistemology," a perspective theory of affects (to which belongs a hierarchy of the affects; the affects transfigured; their superior order, their "spirituality"). In place of "metaphysics," and religion, the theory of eternal recurrence (this as a means of breeding and selection).“ (Nietzsche: Will to power)
 • 8. Marx „Buržoazie nemůže existovat, aniž stále vyvolává převraty ve výrobních nástrojích, aniž tedy revolucionuje výrobní vztahy, a tím i všechny společenské vztahy. První podmínkou existence všech dřívějších průmyslových tříd bylo naproti tomu nezměněné zachování starého způsobu výroby. Buržoazní epocha se od všech ostatních epoch odlišuje neustálými převraty ve výrobě, ustavičnými otřesy všech společenských vztahů, věčnou nejistotou a pohybem. Všechny pevné, zakořeněné vztahy se svým doprovodem starých ctihodných představ a názorů se rozkládají, všechny nově utvořené zastarávají, dřív než mohou zkostnatět. Všechno stavovské a ustálené valem mizí, všechno posvátné je znesvěcováno a lidé jsou nakonec donuceni podívat se na své životní postavení, na své vzájemné vztahy střízlivýma očima.“ (Komunistický manifest)
 • 9. Marx „První historickým činem je tedy výroba prostředků k uspokojení těchto potřeb, produkce samotného materiálního života, a tento historický čin, základní podmínkou veškerých dějin, je nutno plnit každý den a každou hodinu, dnes stejně jako před tisíci a tisíci lety, aby se lidé alespoň udrželi naživu.“
 • 10. Marx „Druhá věc je, že už sama první uspokojená potřeba, činnost k jejímu uspokojení a nástroj k jejímu uspokojení, k němuž se dospělo, vedou k novým potřebám – a toto vytváření nových potřeb je první historický čin.“
 • 11. Marx „Třetím vztahem, který tu hned od začátku vstupuje do dějinného vývoje, je skutečnost, že lidé, kteří každodenně znovu vytvářejí svůj vlastní život, začínají vytvářet nové lidi, začínají se rozmnožovat – vztah mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, rodina.“
 • 12. Marx „Z toho vysvítá, že určitý způsob nebo určitý průmyslový stupeň je vždy spojen s určitým způsobem součinnosti čili s určitým společenským stupněm a že sám tento způsob součinnosti je výrobní silou, že na množství lidem dostupných výrobních sil závisí stav společnosti a že tedy dějiny lidstva je nutno studovat a zpracovat vždy v souvislosti s dějinami průmyslu a směny.“
 • 13. Heidegger “Všechno funguje. To je na tom právě to děsivé, že to funguje a že toto fungování vede opět k dalšímu fungování a že technika člověka stále více odpoutává od Země a vykořeňuje ho…. Máme už jen čistě technické vztahy. To už není žádná Země, na čem člověk dnes žije. ”Spoléhat s řešením problému na filosofii je bezvýchodné, protože “filosofie nebude moci způsobit žádnou bezprostřední změnu nynějšího stavu světa. To neplatí jen o filosofii, nýbrž o všech pouze lidských myšlenkách a touhách. Už jenom nějaký bůh nás může zachránit."
 • 14. Heidegger “‘Ge-Stell‘ vidí všecko už jen z hlediska, kolik je čeho, co se dá použít, objednat k tomu a onomu způsobu: a to, k čemu se to dá použít, je zase jenom předmětem objednávky, zase dalšího příkazu, dalšíh dotazu, takže jsou jenom samé takové vztahy.” (Komentář J.Patočky)
 • 15. McLuhan 1. Co ten výtvor zesiluje nebo zvyšuje, umožňuje nebo urychluje? Tak se lze ptát na odpadkový koš, malbu, parní válec nebo zip, stejně jako na Eukleidovy poučky či fyzikální zákony. Můžeme se ptát na všechna slova nebo fráze všech jazyků.
 • 16. McLuhan 2. Jestliže se rozšíří nebo vystupňuje aspekt nějaké situace, zároveň se tím odstraňuje starý stav. Co tento nový orgán odsune, co díky němu zastarává?
 • 17. McLuhan 3. Jaké opakování nebo oživování dřívějších činností vstupuje zároveň s novou formou do hry? Jaké starší, neužívané pozadí se aktualizuje a stává součástí nové formy?
 • 18. McLuhan 4. Dovedeme-li tuto novou formu na hranici jejích možností (další komplementární činnost), bude se snažit zvrátit to, co bylo její původní charakteristikou. Jaké možnosti zvratu má nová forma?
 • 20. Kontext obrat od modernity k postmodernitě intenzivním procesem globalizace přechodem Západu od industrialismu k postindrusialismu (informační společnost) rozpad klasických mocenských struktur a nástup nového geopolitckého uspořádání historie kontrakultury a umělecké avantgrady
 • 21. Pragmatická definice Nová jsou tedy taková média, jejichž omezení nejsou ještě plně popsána a vyčerpána.
 • 23. Charakteristika 1. Numerical Representation 2. Modularity 3. Automation 4. Variability 5. Transcoding
 • 24. New media New textual experiences: new kinds of genreand textualform, entertainment, pleasure and patterns of media consumption (computer games, simulations, special effects cinema). New ways of representing the world: media which, in ways that are not always clearly defined, offer new representational possibilities and experiences (immersive virtual environments, screen-based interactive multimedia).
 • 25. New media New relationships between subjects (users and consumers) and media technologies: changes in the use and reception of image and communication media in everyday life and in the meanings that are invested in media technologies.
 • 26. New media New experiences of the relationship between embodiment, identity and community: shifts in the personal and social experience of time, space, and place (on both local and global scales) which have implications for the ways in which we experience ourselves and our place in the world.
 • 27. New media New conceptions of the biological body’s relationship to technological media: challenges to received distinctions between the human and the artificial, nature and technology, body and (media as) technological prostheses, the real and the virtual. New patterns of organisation and production: wider realignments and integrations in media culture, industry, economy, access, ownership, control and regulation
 • 28. The End? ... ale kdeže teď to teprve začne