Baldintza

740 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Baldintza

  1. 1. BatuerazBALDINTZANORni hi hura gu zu zuek haiekbanintz bahintz balitz bagina bazina bazinete baliraNOR-NORI ni hura gu zu zuek haiekniri balitzait bazintzaizkit bazintzaizkidate balitzaizkithari banintzaio balitzaio bagintzaizkio bazintzaizkio bazintzaizkiote balitzaizkioguri balitzaigu bazintzaizkigu bazintzaizkigute balitzaizkiguzuri banintzaizu balitzaizu bagintzaizkizu balitzaizkizuzuei banintzaizue balitzaizue bagintzaizkizue balitzaizkizuehaiei banintzaie balitzaie bagintzaizkie bazintzaizkie bazintzaizkiete balitzaizkieNOR-NORK ni hura gu zu zuek haieknik banu bazintut bazintuztet banituhark banindu balu bagintu bazintu bazintuzte balituguk bagenu bazintugu bazintuztegu bagenituzuk baninduzu bazenu bagintuzu bazenituzuek baninduzue bazenute bagintuzue bazenituztehaiek banindute balute bagintuzte bazintuzte bazintuztete balituzteNOR(sg)-NORI-NORK niri hari guri zuri zuei haieinik banio banizu banizue baniehark balit balio baligu balizu balizue balieguk bagenio bagenizu bagenizue bageniezuk bazenit bazenio bazenigu bazeniezuek bazenidate bazeniote bazenigute bazenietehaiek balidate baliote baligute balizute balizuete balieteNOR(pl)-NORI-NORK niri hari guri zuri zuei haieinik banizkio banizkizu banizkizue banizkiehark balizkit balizkio balizkigu balizkizu balizkizue balizkie
  2. 2. guk bagenizkio bagenizkizu bagenizkizue bagenizkiezuk bazenizkit bazenizkio bazenizkigu bazenizkiezuek bazenizkidate bazenizkiote bazenizkigute bazenizkietehaiek balizkidate balizkiote balizkigute balizkizute balizkizuete balizkieteONDORIOA: ORAINNORni hura gu zu zuek haieknintzateke litzateke ginateke zinateke zinatekete liratekeNOR-NORI ni hura gu zu zuek haiek litzaidak zintzaizkidak litzaizkidakeniri e zintzaizkidake ete nintzaioke gintzaizkiok litzaioke zintzaizkioket litzaizkiokehari e zintzaizkioke e litzaiguk zintzaizkiguk litzaizkigukeguri e zintzaizkiguke ete nintzaizuk litzaizuk gintzaizkizuzuri litzaizkizuke e e ke nintzaizue gintzaizkizue litzaizkizuezuei litzaizueke ke ke ke litzaizkiekehaie nintzaieke hintzaiek litzaieke gintzaizkieke zintzaizkiek zintzaizkiekei e eteNOR-NORK ni hura gu zu zuek haieknik nuke zintuzket zintuzketet nituzkehark ninduke luke gintuzke zintuzke zintuzkete lituzkeguk genuke zintuzkegu zintuzketegu genituzkezuk nindukezu zenuke gintuzkezu zenituzkezuek nindukezue zenukete gintuzkezue zenituzketehaiek nindukete lukete gintuzkete zintuzkete zintuzketete lituzketeNOR(sg)-NORI-NORK niri hari guri zuri zuei haieinik nioke nizuke nizueke nieke
  3. 3. hark lidake lioke liguke lizuke lizueke liekeguk genioke genizuke genizueke geniekezuk zenidake zenioke zeniguke zeniekezuek zenidakete zeniokete zenigukete zenieketehaiek lidakete liokete ligukete lizukete lizuekete lieketeNOR(pl)-NORI-NORK niri hari guri zuri zuei haieinik nizkioke nizkizuke nizkizueke nizkiekehark lizkidake lizkioke lizkiguke lizkizuke lizueke lizkiekeguk genizkioke genizkizuke genizkizueke genizkiekezuk zenizkidake zenizkioke zenizkiguke zenizkiekezuek zenizkidakete zenizkiokete zenizkigukete zenizkieketehaiek lizkidakete lizkiokete lizkigukete lizkizukete lizkizuekete lizkieketeONDORIOA: LEHENNORni hura gu zu zuek haieknintzatekeen zatekeen ginatekeen zinatekeen zinateketen ziratekeenNOR-NORI ni hura gu zu zuek haiek zintzaizkidak zintzaizkidak zitzaizkidakeniri zitzaidakeen een eten en gintzaizkiokee zintzaizkioke zintzaizkioke zitzaizkiokeehari nintzaiokeen zitzaiokeen n en ten n zintzaizkiguk zintzaizkiguk zitzaizkigukguri zitzaigukeen een eten een zitzaizukee gintzaizkizuk zitzaizkizukzuri nintzaizukeen n een een zitzaizueke gintzaizkizue zitzaizkizuezuei nintzaizuekeen en keen keen hint zaie gintzaizkieke zintzaizkieke zintzaizkieke zitzaizkiekehaiei nintzaiekeen zitzaiekeen kee en en teen en nNOR-NORK ni hura gu zu zuek haieknik nukeen zintuzkedan zintuzketedan nituzkeen
  4. 4. hark nindukeen zukeen gintuzkeen zintuzkeen zintuzketen zituzkeenguk genukeen zintuzkegun zintuzketegun genituzkeenzuk nindukezun zenukeen gintuzkezun zenituzkeenzuek nindukezuen zenuketen gintuzkezuen zenituzketenhaiek ninduketen zuketen gintuzketen zintuzketen zintuzketeten zituzketenNOR(sg)-NORI-NORK niri hari guri zuri zuei haieinik niokeen nizukeen nizuekeen niekeenhark zidakeen ziokeen zigukeen zizukeen zizuekeen ziekeenguk geniokeen genizukeen genizuekeen geniekeenzuk zenidakeen zeniokeen zenigukeen zeniekeenzuek zenidaketen zenioketen zeniguketen zenieketenhaiek zidaketen zioketeen ziguketen zizuketen zizueketen zieketenNOR(pl)-NORI-NORK niri hari guri zuri zuei haieinik nizkiokeen nizkizukeen nizkizuekeen nizkiekeenhark zizkidakeen zizkiokeen zizkigukeen zizkizukeen zizkizuekeen zizkiekeen genizkiokeen genizkizukee genizkizuekee genizkiekeenguk n nzuk zenizkidakeen zenizkiokeen zenizkigukeen zenizkiekeen zenizkidakete zenizkiokete zenizkigukete zenizkieketezuek n n n nhaie zizkidaketen zizkioketeen zizkiguketen zizkizuketen zizkizueketen zizkieketenkBizakierazBALDINTZA
  5. 5. ONDORIOA: ORAIN

×