Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Pas A La Universitat

2,072 views

Published on

Informacions sobre el pas del batxillerat a la universitat

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Pas A La Universitat

 1. 2. El pas del batxillerat a la universitat: un repte per a tothom IES Badalona VII 26.05.2008 Joan F. Piniella UAB
 2. 4. BATXILLERAT: s’ha de triar entre 4 modalitats - Tecnologia - Ciències de la naturalesa i de la salut - Humanitats i Ciències socials -Arts UNIVERSITAT: s’ha de triar entre més de 100 titulacions Això s’ha de comentar
 3. 5. SI Que us agradi Que us sentiu còmodes Que proporcioni una bona base Que tingui flexibilitat per escollir estudis universitaris Etc, etc, etc NO Que sigui la més fàcil És la que escullen els amics El professor és molt simpàtic Etc, etc, etc
 4. 6. MÀXIMA INFORMACIÓ - TUTORS - PARES - AMICS - ....... Al final la decisió serà vostre !!
 5. 8. Accés universitat
 6. 10. mitjana de les 6 notes d’àrea CFGS 60% nota de batxillerat + 40% de l es PAU Batxillerat Nota d’accés
 7. 11. <ul><li>Web amb informació interessant sobre els estudis universitaris: què vols estudiar i per què? </li></ul><ul><li>http://www.gencat.net/estudisuniv/ </li></ul>
 8. 12. <ul><li>Web amb les notes de tall a nivell de tot l’estat espanyol: </li></ul><ul><li>https://www.micinn.es/notasweb/jsp/compBdDo.do </li></ul>
 9. 15. Biologia Biotecnologia Ciències Ambientals Enginyeries Tècniques Física Geologia Graduat Multimèdia Matemàtiques Matemàtiques+E Informàtica Química 1 Cientificotècnica 2 Ciències de la Salut Accés des de Batxillerat
 10. 16. Fisioteràpia Infermeria Medicina Podologia Veterinària 2 Ciències de la Salut Accés des de Batxillerat
 11. 17. Filologia Anglesa Filologia Catalana Filologia Clàssica Filologia Francesa Filologia Hispànica Dobles Filologies 3 Humanitats Accés des de Batxillerat
 12. 18. Estadística Gestió Aeronàutica 1 Cientificotècnica 4 Ciències Socials Accés des de Batxillerat 1 Cientificotècnica 2 Ciències de la Salut 4 Ciències Socials ADE+Dret Administració i Direcció d’Empreses Ciències Empresarials Economia 3 Humanitats 4 Ciències Socials 5 Arts Història Història de l’Art
 13. 19. Arts i Disseny Ciències Polítiques i de l’Administració Comunicació Audiovisual Direcció Hotelera Disseny Gràfic Disseny d’Interiors Disseny de Producte Dret Educació Social Qualsevol opció Accés des de Batxillerat
 14. 20. Geografia i Geografia en xarxa Humanitats Logopèdia Mestre, qualsevol especialitat Pedagogia Periodisme Prevenció i Seguretat integral Psicologia Publicitat de RR PP Relacions Laborals Qualsevol opció Accés des de Batxillerat
 15. 21. Sociologia Teràpia Ocupacional Traducció i Interpretació Turisme Qualsevol opció Accés des de Batxillerat
 16. 22. Nota de tall La nota de tall és la nota d’accés de l’últim alumne que ha obtingut plaça en uns estudis determinats. Per aquesta raó, la nota de tall varia cada any. La limitació depèn del nombre de places de les facultats i de la demanda de la titulació. La nota de les PAU no caduca. Els resultats queden registrats per sempre, així en qualsevol moment es poden utilitzar per accedir als estudis universitaris.
 17. 23. Estudiar UAB
 18. 25. <ul><li>Som una universitat de campus </li></ul><ul><li>Oferim una docència de qualitat </li></ul><ul><li>Fomentem l’intercanvi internacional </li></ul><ul><li>Estem en contacte amb el món laboral </li></ul><ul><li>Apostem per la formació continuada i la i nvestigació científica de qualitat </li></ul><ul><li>Tot un campus al teu servei </li></ul>
 19. 26. Estudis
 20. 27. Tipus de titulacions * 1 crèdit = 10 hores lectives 1r i 2n 6 Variable dobles titulacions Variable Variable Variable graduat 2n 2 120 segon cicle 1r 3 180 diplomatura / eng. tècnica 1r i 2n 4 300 llicenciatura / enginyeria Cicles Anys Crèdits*
 21. 28. Espai Europeu d’Educació Superior <ul><li>nova metodologia docent </li></ul><ul><li>sistema nou per equiparar titulacions i promoure la mobilitat d’estudiants a tot l’àmbit europeu </li></ul><ul><li>estructura general dels estudis : Grau i Postgrau </li></ul><ul><li>crèdits europeus ECTS </li></ul><ul><li>avaluació que té en compte el treball de l’estudiant </li></ul>60 60 60 60 120 180 240 GRAU POSTGRAU Títol de Grau Títol de Màster Títol de Doctor Primer cicle Segon cicle Tercer cicle
 22. 29. <ul><li>La declaració de Bolònia 19.06.1999 </li></ul><ul><li>Els crèdits ECTS (European credit transfer system) </li></ul><ul><li>Actualment a la universitat 1crèdit = 10 h lectives </li></ul><ul><li>Actualment a secundària 1crèdit = 30 h lectives </li></ul><ul><li>Els crèdits ECTS contemplen el temps d’estudi necessari per l’alumne. </li></ul><ul><li>1 ECTS són 25 h (6 h liderades per professor). </li></ul>
 23. 30. formen part de la mateixa carrera o d’altres estudis les proposa cada F acultat lliure elecció les marca cada universitat optatives les defineix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport obligatòries troncals Tipus d’assignatures
 24. 31. Tipus d’assignatures Les assignatures obligatòries i optatives són diferents en funció dels plans d’estudi que ofereix cada universitat. Per exemple : a la UAB, segons l'elecció que facis de les assignatures optatives de Ciències Ambientals , podràs obtenir les especialitzacions en Tecnologia Ambiental, Anàlisi Ambiental o Gestió Ambiental.
 25. 32. Exàmens setembre juny - juliol 2a convocatòria maig - juny gener - febrer 1a convocatòria 2n quadrimestre 1r quadrimestre
 26. 33. Experimentals
 27. 34. Biologia Biotecnologia Ciències Ambientals Física (adaptat EEES ) Geologia Matemàtiques (adaptat EEES ) Química Llicenciatures Estadística Diplomatura Bioquímica Segon cicle Matemàtiques + Enginyeria Informàtica Doble titulació
 28. 35. Humanes
 29. 36. Filologia Anglesa Filologia Catalana Filologia Clàssica Filologia Francesa Filologia Hispànica Filosofia Història Història de l’Art Humanitats (adaptat EEES ) Traducció i Interpretació (adaptat EEES ) Llicenciatures Antropologia Social i Cultural Història i Ciències de la Música Teoria de la Literatura i Literatura Comparada Segon cicle
 30. 37. Filologia Catalana + Fil. Anglesa Filologia Catalana + Fil. Hispànica Filologia Francesa + Fil. Anglesa Filologia Francesa + Fil. Catalana Filologia Francesa + Fil. Hispànica Filologia Francesa + Traducció i Int. Filologia Hispànica + Fil. Anglesa Dobles titulacions Arts i Disseny Disseny Graduats 5 anys
 31. 38. Salut
 32. 39. Medicina Veterinària (adaptat EEES ) Psicologia Llicenciatures Fisioteràpia Infermeria (adaptat EEES a E.Gimbernat ) Logopèdia (adaptat EEES ) Podologia Teràpia Ocupacional Diplomatures Ciència i Tecnologia dels Aliments Segon cicle 6 anys 5 anys
 33. 40. Socials
 34. 41. Administració i Direcció d’Empreses Ciències Polítiques i de l’Administració ( EEES ) Comunicació Audiovisual Dret Economia Geografia (adaptat EEES ) Pedagogia Periodisme Publicitat i Relacions Públiques (adaptat EEES ) Sociologia (adaptat EEES ) Llicenciatures Ciències Empresarials Relacions Laborals Turisme (adaptat EEES ) Diplomatures
 35. 42. Administració i Direcció Empreses + Dret Turisme + Empresarials Doble titulació 4 anys Ciències del Treball Criminologia Documentació Estudis d’Àsia Oriental Investigació i Tècniques de Mercat Segon cicle Arxivística i Gestió de Documents Dansa per a Mestres de Primària Direcció Hotelera Estudis Internacionals i Interculturals Prevenció i Seguretat Integral Graduats
 36. 44. Educació Social Mestre. Especialitat Educació Especial Mestre. Especialitat Educació Física Mestre. Especialitat Educació Infantil ( EEES ) Mestre. Especialitat Educació Musical Mestre. Especialitat Educació Primària ( EEES ) Mestre. Especialitat Llengua Estrangera Diplomatures Pedagogia (adaptat EEES ) Llicenciatures Psicopedagogia Segon cicle
 37. 45. Enginyeries
 38. 46. Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ( EEES ) Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat: · Electricitat · Electrònica Industrial · Mecànica · Química Industrial Enginyeries Tècniques Enginyeria de Telecomunicació Enginyeria Electrònica Enginyeria de Materials Eng.Superiors Segon cicle Enginyeria Informàtica (adaptat EEES ) Enginyeria Química Enginyeries Superiors 5 anys
 39. 47. Enginyeria Informàtica + Llicenciatura de Matemàtiques E.T. Industrial +E.T.Electricitat Dobles titulacions Multimèdia Gestió Aeronàutica Graduats 4 anys
 40. 48. Intercanvis
 41. 49. Conveni amb 430 universitats de 36 països diferents Programa DRAC, amb universitats dels Països Catalans Beques d’intercanvi d’estudiants europeus: Sòcrates-Erasmus Programes Sicue-Sèneca per a intercanvi entre universitats espanyoles Programa de Mobilitat de la UAB
 42. 50. Pràctiques
 43. 51. P ràctiques en empreses i institucions durant l’últim any de carrera. <ul><li>Es convaliden per un nombre variable de crèdits </li></ul><ul><li>Cobertura per l’assegurança escolar. No impliquen relació laboral </li></ul><ul><li>La durada depèn de les diferents titulacions </li></ul>Programa Citius <ul><li>Beques per fer pràctiques remunerades en empreses durant un any </li></ul><ul><li>Adreçat a alumnes que hagin acabat els estudis i que vulguin posar-se en contacte amb el món de l’empresa </li></ul>
 44. 52. Borsa de Treball <ul><li>Gestió d’ofertes </li></ul><ul><li>Cursos d’ h abilitats per trobar feina </li></ul><ul><li>Pràctiques a Europa (programa Leonardo) </li></ul>
 45. 53. Suport Estudis
 46. 54. 8 biblioteques especialitzades en les diferents àrees de coneixement de la Universitat 1 milió de llibres en el fons bibliogràfic i 4.500 places de lectura 56 aules d’informàtica Internet a l’abast de tothom amb connexió sense fil La sala d’estudi UAB , situada a la B iblioteca de S ocials , obre tot l’any , les 24h
 47. 55. UAB IDIOMES Cursos regulars i especials de llengües estrangeres (anglès, francès, alemany, italià, japonès). GABINET DE LLENGUA CATALANA Formació i certificació en llengua catalana, correcció i traducció de documents i consultes lingüístiques El CAL El centre d’autoaprenentatge de llengües com el català, el francès, l’ alemany i l’ anglès. Servei de Llengües amb reconeixement de crèdits
 48. 56. Beques que convoca el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: a departaments, beques generals i de mobilitat Beques de la UAB: UAB Idiomes, Graduat Superior, Estudis Internacionals i Interculturals, “Pere Menal “ per a estudiants de Matemàtiques Més de 200 a juts econòmics que ofereix la UAB: Intercanvi, Cultura en Viu, Promoció i Informació, Avaluació de Professorat i Pràcticum Beques i ajuts
 49. 57. Serveis
 50. 58. Transport Fàcil accés al campus des de qualsevol població de Catalunya. Connexió amb línies d’autobús, FGC, Renfe i comunicació amb les autopistes AP-7 i C- 5 8, per accedir-hi amb cotxe. Servei intern gratuït d’autobusos a tot el campus.
 51. 59. Tota mena de serveis: llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja,supermercat, bugaderia, tintoreria, perruqueria,etc. Situada al mateix campus de la UAB 2.000 places d’allotjament: 584 habitatges i 43 cases unifamiliars Vila U niversitària <ul><li>A: 2 persones 241 € p.pers. </li></ul><ul><li>B: 4 persones 185 € p.pers. </li></ul><ul><li>C: 5 persones 172 € p.pers. </li></ul><ul><li>D: 2 persones ( apartament ) 396 € </li></ul><ul><li>Cases Sert </li></ul>Tipus d’ habitatges
 52. 60. “ e” d’estudiants “t” de teatre “c” de cinema A l’edifici ETC hi trobaràs molts serveis que, com a futur alumne de l’Autònoma, et poden interessar. Formació teatral, musical, preestrenes de cine, club de muntanyisme, de manga, de poesia... La vida cultural al campus és intensa i variada! edifici etc...
 53. 61. Més de 80 activitats esportives generals i cursos monogràfics. Camp de futbol, frontó, piscina. Pistes per practicar pàdel, esquaix i tennis. Rocòdrom, sala de fitness, saunes, etc. Servei d’assessorament tècnic i programes individualitzats. SAF (Servei d’Activitat Física)
 54. 62. FAS (Fundació Autònoma Solidària) Promou la formació en els valors de la solidaritat, la cooperació i la tolerància , per mitjà del treball voluntari. Programes: Programa d’Integració dels Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE), Programa per a la Integració de Presos, P rograma de P romoció de la S alut, Voluntariat Hospitalari i C ooperació per al D esenvolupament. Funcions preventives , de promoció de la salut, assistencials i de recerca en l'àmbit de la salut. SAS (Servei Assistencial de Salut)
 55. 63. <ul><li>Telèfon | 93 581 11 11 </li></ul><ul><li>Web | www.uab.cat </li></ul>Informació UAB FUTURS ESTUDIANTS <ul><li>Cada mes, l’ e-autònoma a la teva bústia de correu electrònic! T’hi pots subscriure omplint la butlleta que et lliurem. </li></ul>
 56. 64. AL FINAL DE TOT S’HA DE BUSCAR FEINA -Possibilitat se sortides laborals diferents als estudis -Les sortides professionals depenen del moment -Formació continuada
 57. 65. Què saps? Què saps fer?

×