Medicos sinfronteras

1,147 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Medicos sinfronteras

 1. 1. Treball José Javier Muñoz Servera Projecte Final de Màster Curs 2011-2012
 2. 2. ÍNDEX Introducció L’Entitat Forma Jurídica Marc Jurídic Finançament de l’entitat El capital humà Recursos Materials Comptes Anuals Indicadors Conclusió Final
 3. 3. Introducció Médecins Sans Frontières (nom originari) va ser fundada a França l’any 1971 per un grup que englobava metges i periodistes. Qualcuns metges eren testimonis del genocidi de la minoria Ibo, ja que treballaven en el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR). Aquest grup se sentia frustrat davant l’obligació de guardar silenci que exigia el CICR als seus membres, sobre lo vist i fet al Biafra. Un altra grup de metges que acabava d’arribar de socórrer a les víctimes de les inundacions que assoliren el Pakistan Oriental (actual Bangladesh) es van adonar de que, un cop finalitzat el procés de descolonització, l’escenari internacional estava en fase de transformació i s’imposava adaptar l’ajuda humanitària a les noves necessitats. A partir d’aquest moment, atendre a les víctimes no seria suficient: Hi hauria que denunciar les violacions dels drets humans, crear corrents d’opinió a través dels medis de comunicació i professionalitzar l’ajuda.
 4. 4. MSF Médicos sin Fronteras (MSF) és una organitzaciómèdica internacional que aporta la seva ajuda a les víctimes decatàstrofes d’origen natural o humà y de conflictes armats,sense cap discriminació qualcuna de raça, sexe, religió, filosofiao política que reivindica el dret universal a l’assistència mèdicahumanitària i a la salut de forma global.Actualment té iniciats projectes d’ajuda humanitària arreu delmón, concretament a aquests països:
 5. 5. Projectes MSF Els projectes seguits per a cada continent són els següents:
 6. 6. MSF A l’any 1999 l’entitat va rebre el Premi Nobel de la Pau. El comitè Nobel de Noruega li va concedir per ser pionera en el treball humanitari en varies localitats. També ha guanyat el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia el 1991. A més, ha rebut molts altres premis de caràcter internacional al llarg del temps.
 7. 7. Estructura MSF
 8. 8. MSF Actualment, compta amb més de 3,8 milions de socis, prop de 22.000 professionals fent-hi feina, dos mil voluntaris treballant en programes humanitaris a setanta països i altres mil en labors administratives. Preveu i tracta qualcunes infermetats com la tuberculosi, el sida i la meningitis.
 9. 9. MSF L’acció humanitària de Médicos Sin Fronteras és desinteressada a més de no ser de caràcter lucratiu. El seu objectiu no és transformar la societat, sinó a permetre-li superar un període crític: el seu objectiu fonamental són les persones, no els Estats. Per aquest motiu les seves intervencions són limitades en el temps.- Les condicions bàsiques que fomenten són les següents: Humanitat Imparcialitat Independència Neutralitat Accés lliure i independent Avaluació imparcial Universalitat i proporcionalitat Lliure elecció d’accions i medis Responsabilitat, supervisió i control
 10. 10. MSF A més de d’oferir l’ajuda humanitària descrita, addicionalment realitza altres funcions que publica a la seva pàgina web, així com impresos com:- Noticies- Entrevistes- Publicacions- Blogs- Campanyes- Agenda- Bolletins
 11. 11. L’ENTITAT MSF té la característica de ser una Entitat No Lucrativa, ja que la intencionalitat econòmica de l’entitat al constituir-la no és l’obtenció de beneficis, sinó un benefici social, cobrint una demanda específica creada per un mercat que no reparteix d’una forma eficient els recursos disponibles. Podem confirmar que MSF persegueix un interès general, duent a terme un treball de cooperació amb la gent més necessitada de qualsevol part del món, fora excloure ningú. L’entitat actua on han ocorregut catàstrofes naturals, guerres, o d’altres conseqüències que provoquen que hi hagi víctimes les quals no obtindrien altra ajuda per part de l’oferta del mercat existent. El que tracta MSF és pal·liar aquestes debilitats del mercat capitalista en què ens trobem actualment.
 12. 12. L’ENTITAT El sector on opera és el sector terciari, o el que és el mateix, el sector serveis. L’ajuda aportada per part dels professionals, administratius, col·laboradors és la finalitat d’aquesta Entitat de caràcter solidari, englobada dins l’economia social. Segons la definició del CIRIEC (Economia Social), MSF és una institució sense fins lucratius, productora no de mercat privat (els serveis que produeix no són destinats a la venda, sinó a cobrir necessitats humanitàries bàsiques), tampoc controlada per les administracions públiques (ja hem comentat abans que és fruit d’un col·lectiu de persones), i la seva principal font de finançament són les aportacions dels seus socis o membres col·laboradors, que aporten recursos fora contraprestació qualcuna (ho fan per solidaritat amb la gent necessitada d’aquests tipus de serveis).
 13. 13. ONG Hem pogut observar en el temps que Médicos Sin Fronteras no es troba només als països en vies de desenvolupament, sinó també als països desenvolupats, quan ha ocorregut per desgràcia una catàstrofe natural o humana, ja que les seves accions en forma de prestacions de serveis, van encaminades a: L’ajuda humanitària en cas de sofrir qualcuna emergència, l’acció social o cooperació per al desenvolupament, entre altres. El que podem confirmar sobre l’entitat és que és una ONGD (de Desenvolupament) ja que opera al 3er món, així com també ONGS (d’Acció Social), degut a que també presta els seus serveis als més desfavorits del 1er món, anomenat Quart Món.
 14. 14. La ONG Ara passarem a realitzar una sèrie de preguntes que es poden demanar sobre les característiques generals de les ONG’s per a veure si compleix els requisits i confirmar realment es tracta d’una ONG o no:- ¿És una empresa privada, sense ànims de lucre i independent de governs i institucions?.  Afirmatiu- ¿Està basada en una ideologia altruista i una actitud transformadora de sensibilització ciutadana?  Afirmatiu- ¿Té una finalitat social d’interès general dirigida al col·lectiu de persones desfavorides?  Afirmatiu- ¿Presten els seus serveis de forma gratuïta?  Afirmatiu-¿És una organització de base social?¿Empra mecanismes solidaris com voluntaris o donants?  Afirmatiu• Hem comprovat com l’entitat MSF és una ONG, ja que compleix totes les característiques generals que han de complir per a ser-ho.• A continuació passarem a descriure les característiques específiques d’aquesta.
 15. 15. La ONG Característiques específiques de l’entitat:- Objectiu: Producció i distribució de benestar social, mitjançant la prestació de serveis que reporten un benefici social a l’usuari.  Ajuda humanitària.- Oferta social i solidària orientada a la solució de problemes, dirigida a una demanda tàcita o inexistent, formada per col·lectius desfavorits.  Eradicació d’ajuda tant humanitària com defensa dels drets humans.- Finançament procedent de fonts distintes a la prestació del servei. Recerca constant de fons  Finançament de quotes dels socis, voluntaris i d’altres.- Solidaritat en l’ input i en l’output ocupant un lloc predominant i prioritari.  Ajuda econòmica de forma solidària per part dels socis, voluntaris i d’altres, a més de la prestació del servei per part de l’entitat.- Aportació a la societat d’un valor afegit, canalitzant els desitjos de solidaritat dels donants (intermediació social) i redistribució dels fons (intermediació econòmica).  Cobreixen una necessitat que ni el mercat ni les administracions públiques ho fan. La gent que vol donar doblers els dóna a l’entitat per a que aquesta, posteriorment, els distribueixi on fan més falta.
 16. 16. Forma jurídica Les ONG com a persones jurídiques de dret privat i d’interès general se constitueixen fundamentalment baix la forma d’associacions o fundacions, essent l’associació la forma jurídica predominant. Podem dir que l’entitat MSF (entitat espanyola MSF - Espanya) és una associació privada. L’entitat és declarada d’utilitat pública per acord del Consell de Ministres amb data de 27 d’agost de 1993. Aquest tipus d’entitats gaudeixen duna sèries de beneficis fiscals (Regulats a la Llei 49/2002, de 23 de desembre). Les aportacions de donants privats o les quotes d’associació a aquestes entitats, tindran una deducció en el IRPF d’un 25%, i en el IS d’un 35%, el que les fa preferents davant un donant (ja sigui persona física o empresa) a l’hora d’elegir on dipositar les seves aportacions.
 17. 17. Marc Jurídic MSF – Espanya, al tractar-se d’una associació, es trobarà regulada per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’associació. Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública. Reial Decret 776/1998, de 30 de abril, per el que s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i les normes d’informació pressupostaria d’aquestes entitats. Estableix l’obligatorietat per a les fundacions de competència estatal y associacions d’utilitat pública. Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d’associacions. Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del regim fiscal en les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge. Reial Decret 1512/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat. Reial Decret 1491/2011, de 24 de octubre, pel que s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius. Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fines lucratius estableix en el seu articulat els beneficis fiscals i les obligacions que tenen aquestes entitats. Els procediments relatius a la utilitat pública es troben regulats també en el Reial Decret 1786/1996, de 19 de juliol.
 18. 18. L’Entitat MSF compleix amb tota la normativa vigent (dóna una bona imatge), pel que la fa una entitat més transparent a l’hora d’escollir-ne una on dipositar desinteressadament els inputs dels donants. Ha aconseguit complir els principis de la La Fundació Lleialtat per al període 2008/2010.
 19. 19. Finançament de l’entitat El finançament de les ONG, Mercat de donants: definit des de el punt de vista  Subvencions del receptor, consisteix en  Quotes d’associats l’obtenció dels recursos  Donacions econòmics necessaris per a  Patrocini que una entitat es proveeixi de béns i serveis que Mercat de béns i serveis: posteriorment emprarà per al  Campanyes de recaptació seu funcionament, que  Activitats mercantils sempre anirà destinat a cobrir  Rendiments d’inversions financeres la finalitat per la qual es va  Rendiments d’altres actius crear.  Contractes per serveis o convenis de col3Laboració Segons la classificació de la Sra. Herranz, podem distingir Mercat d’inversors: els següents tipus de mercats  Préstecs de donants:  Crèdits  Deutes en general
 20. 20. Finançament de l’entitatAquests són els orígens dels ingressos i el destí de lesdespeses suportades per l’entitat internacional:
 21. 21. Despeses MSF internacionalSegons la sevanaturalesa Segons els projectes per continent
 22. 22. Despeses MSF internacional segonsels projectes per a cada regió.
 23. 23. Finançament de l’entitat MSF-E En el cas de MSF – Espanya, el compte de Resultats ens descriu d’ on provenen els ingressos de l’entitat per a l’any 2010 en aquest cas: (FONT WEB MSF – CUENTA DE RDOS DETALLADA 2010).
 24. 24. Finançament de l’entitat D’aquest compte podem extreure unes quantes conclusions. Podem dir que MSF és econòmicament independent, parlant en quant a la recaptació de recursos, ja que el 93,11% dels ingressos obtinguts provenen per part del sector privat (havent pressupostat un 85,82%, el que ens situa més enfora de la realitat), mentre que per part del sector públic només s’ha aconseguit per al 2010 nomes un 6,89%, enfront el 15,48% pressupostat a l’inici de l’any. El que tracta MSF és la fidelització per part dels socis que donen, desinteressadament els recursos necessaris (en forma de doblers) a l’entitat per a que aquesta canalitzi els seus desitjos cap al cobriment de les necessitats bàsiques d’ajuda humanitària a les persones més necessitades, com ja hem comentant anteriorment.
 25. 25. Finançament de l’entitat També podem comparar els ingressos obtinguts l’any 2009 amb l’any 2010. Hi podem observar una gran diferència primerament en la quantitat d’ingressos, que passa de 71.644.791€ a 102.872.236€.Amb la crisi econòmica, els agents econòmics els quals formem el mercat, han experimentat una sensibilització molt més marcada amb les persones més necessitades, que podria haver influït les campanyes de sensibilització que van fer i segueix realitzant MSF.
 26. 26. Finançament de l’entitat El segon aspecte a destacar és que només les recaptacions privades són les que han augmentat de forma considerable d’un any a un altre, concretament han passat de la recaptació al 2009 de 63.347.908€ a 95.785.029€ (i dintre d’aquests, els que més han augmentat han estat els fons privats de MSF - Espanya en base a la quota obtinguda, seguida molt de prop per part de fons d’altres seccions de MSF arreu del món).
 27. 27. Finançament de l’entitat MSF-E  Com hem pogut podem observar, bàsicament l’entitat MSF- E es finança amb les quotes dels socis, així com donatius de particulars i empreses i d’altres col·lectius.
 28. 28. Finançament de l’entitat  En canvi, la recaptació per part del sector públic ha decaigut de 8.296.883€ a 7.087.207€ respecte a l’any anterior (segurament degut als temps que corren, amb la crisi econòmica mundial).
 29. 29. El capital humà A més dels recursos financers que suporten el pes econòmic de l’organització, aquesta necessita per al seu desenvolupament un altre tipus de recursos sense els quals tampoc podria dur a terme la seva activitat. Es tracta de les persones que realitzen la funció dintre de la ONG, que n’hi ha de dos tipus: Voluntaris: Són aquelles persones que cooperen amb l’entitat sense rebre cap tipus de contraprestació econòmica. Personal contractat: És el personal laboral de l’organització, és a dir, aquell que reporta el seu treball obtenint una retribució econòmica per aquest fet.
 30. 30. Voluntaris MSF segueix al peu la llei de Cooperació, concretament en el seu article 37.3 fa referència a ells en els següents termes: <<Els voluntaris de cooperació per al desenvolupament es trobaran vinculats a l’organització en la que prestin els seus serveis per mitjà d’un contracte no laboral que contempli com a mínim: a) Els recursos necessaris per a fer front a les seves necessitats bàsiques en el país de destí. b) Una assegurança d’assistència a favor del voluntari que en tot cas cobreixi els riscos d’infermetat i accident durant el període de la seva estància a l’estranger i despeses de repatriació. c) Un període de formació, en cas de ser necessari.>>
 31. 31. Personal Contractat Una de les normes de conducta defineix que es respectaran escrupolosament la legalitat vigent quan la relació entre les ONG i les persones que reporten el seu treball sigui de caire laboral. Les ONG hauran d’adoptar les mesures necessàries per a evitar que es produeixi qualsevol discriminació o exclusió de participar en la mateixa per raó de raça, sexe, nacionalitat o religió. Així com desenvolupar polítiques internes que garanteixin l’efectiva igualtat de gènere i participació de les minories.
 32. 32. Personal MSF- E Font: CCAA Auditades MSFE 2010Font: Informe del tresorer MSFE 2010
 33. 33. Recursos Materials Són tots els elements d’aquesta naturalesa que l’organització necessita per a poder dur a terme les seves activitats, com per exemple: locals, mobiliari, equips de processament d’informació, entre d’altres. Es poden aconseguir de diferents formes, com adquirint els mateixos (nous o emprats), mitjançant donació (com ocorre quan uns equips s’han quedat obsolets a una ONG les soles transferir a una altra que els necessita en aquell estat) o, inclús per herència.
 34. 34. Recursos Materials Font: CCAA Auditades MSFE 2010 Podem veure que de l’any 2009 a l’any 2010 s’han incorporat a l’entitat: Aplicacions informàtiques, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, mobiliari, altre immobilitzat material, així com altres actius financers. Mentre que els terrenys han decrescut, segurament per la falta de liquides actual deguda a la crisi mundial ocorreguda des de l’any 2007, ha fet que moltes entitats i persones hagin tingut que vendre les construccions que tenien com a segones residències, inversions, entre altres.
 35. 35. Comptes anuals de MSF  El Balanç de Situació  En aquest apartat passarem a explicar de forma breu les partides d’Actiu que componen el Balanç, descrites a la memòria de l’entitat.Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 36. 36. Balanç de Situació  L’immobilitzat intangible, com diu a les CCAA ’10, el qual comprenen les aplicacions informàtiques i les marques, es troba comptabilitzat pel seu preu d’adquisició o pel seu cost de producció, minorat per l’amortització soferta o correccions valoratives pel deteriorament. L’Entitat revisa el valor residual i la vida útil de cada un d’ells al tancament de l’exercici.Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 37. 37. Balanç de Situació  L’immobilitzat material, compost per les construccions, instal·lacion s, mobiliari, equips per al processament d’informació i altre immobilitzat, es troben enregistrats al Balanç pel seu cost d’adquisició, minorant les amortitzacions i correccions valoratives pel deteriorament acumulades. A la memòria hi trobarem aquesta breu descripció de les partides. Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 38. 38. Balanç de Situació Font: CCAA Auditades MSFE 2010 A les partides d’Actius No corrents Mantinguts per a la Venda, s’han comptabilitzat les herències de les quals l’entitat és beneficiaria i que es troben lliures de càrregues i plenament adjudicats, pels que es troba previst un pla de venda per als mateixos. Els Actius son revalorats cada 6 mesos i no s’amortitzen i són valorats pel menor entre el cost comptable i el valor raonable menys els costos de venda. A la informació de la memòria hi podem trobar les explicacions d’aquestes partides.
 39. 39. Balanç de Situació  A l’ Immobilitzat financer hi trobem els dipòsits i fiances valorats pel seu valor de desemborsament.  A les comptes d’efectiu i altres líquids equivalents hi ha l’efectiu de caixa i dels comptes corrents que té l’entitat als dipòsits bancaris a la vista. També s’inclouen altres inversions a curt termini sempre i quan siguin fàcilment convertibles en imports determinats d’efectiu i no tinguin pràcticament risc en l’operació. A la memòria també hi trobarem la desagregació d’aquestes partides.Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 40. 40. Balanç de Situació  Les Subvencions, Donacions i Legats es comptabilitzen com a ingressos reconeguts en patrimoni net un cop es té coneixement oficial de la concessió oficial i s’hagin complit les condicions per a l’adquisició de les mateixes o no hi hagi dubtes raonables sobre la recepció de les mateixes. El detall de les mateixes es trobarà integrat dins laFont: CCAA Auditades MSFE 2010 memòria.
 41. 41. Balanç de Situació Font: CCAA Auditades MSFE 2010 Les Provisions es reconeixen a les comptes del Balanç quan l’associació té una obligació present, ja sigui legal contractual, implícita o tàcita, com a resultat d’un succés passat. El que passarà és que l’entitat es tindrà que desfer d’una determinada quantitat de recursos de la que disposi. Els imports valorats es farà de la millor estimació a la data de tancament. La memòria ens indicarà la informació pertinent d’aquestes partides.
 42. 42. Excedent de l’activitat  A la partida de Reconeixement d’ingressos hi haurà les quotes i donatius dels socis valorats en el moment de ser adquirits al valor raonable.  L’ Impost de Societats, com ja em esmentat en un dels punts anteriors del treball, ens diu que l’entitat es trobarà lligada a la Llei 49/2003 que eximeix de l’impost sobre societats per a determinats rendiments obtinguts. Els altres rendiments no contemplats a la Llei 49/2003 aniran gravats al 10%. A la memòria hi figura l’explicació més detallada d’aquest procediment. Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 43. 43. Passius Financers  Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial com a un actiu, passiu financer o instrument de patrimoni, de conformitat amb el fons econòmic de l’acord contractual, segons la seva naturalesa.  Passius financers, on hi ha els creditors comercials i altres comptes a pagar, que no es trobin classificats com a mantinguts per a negociar o com a passius financers, es reconeixen al seu valor raonable, minorant els costos de transacció que siguin directament atribuïbles a l’emissió dels mateixos. El detall el trobarem Font: CCAA Auditades MSFE 2010 dintre de la memòria.Les Transaccions entre entitats vinculades es troben valorades al Balanç pelseu valor raonable de la contraprestació entregada o rebuda.
 44. 44. Balanç de Situació El Passiu  Els Fons Propis de l’entitat ens diu la memòria que la composició i el moviment del patrimoni net es presenten a l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net. *Nota: A la memòria hi trobem també el de l’any 2009 (per a poder fer-ne el comparatiu, però nosaltres no l’inclourem, a efectes pràctics).Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 45. 45. El Passiu A la memòria de l’entitat hi podem trobar: El detall de l’origen de les Subvencions i donacions de caràcter No Reintegrable. Les explicacions de les Provisions dotades, a l’apartat número (14), fent-ne el comparatiu de l’any 2009 amb l’any 2010. Les Deutes financeres i els Creditors Comercials es descriuen de forma clarificadora a l’apartat número (15). Els deutes amb l’Administració Pública queden desagregats a l’apartat (16). I per acabar també es descriuen de forma clara les informacions sobre: Personal de l’entitat, la informació mediambiental, els honoraris d’auditoria, entre d’altres. D’aquesta manera, un usuari extern a l’associació pot veure’n la imatge fidel de la mateixa, observant les Comptes Anuals Auditades de l’entitat.
 46. 46. Estat de Canvis en el Patrimoni Net Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 47. 47. Compte de Pèrdues i GuanysFont: CCAA Auditades MSFE 2010
 48. 48. Estats d’Ingressos i Despeses Reconeguts  L’Estat d’Ingressos i Despeses es diferencia del Compte de Pèrdues i Guanys de l’entitat en que aquest recull el resultat obtingut d’aquesta darrera, i posteriorment integra les Subvencions no reintegrables, donant com a resultat el Total d’ingressos i Despeses reconeguts per l’Entitat (A la data de tancament de la mateixa). Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 49. 49. Els equilibrisfinancers Els equilibris financers expressen el compte de resultats de l’associació en funció de l’afectació de les despeses a activitats que s’inclouen directament a la Missió Social o d’altres que no s’hi inclouen a aquesta finalitat, però que són necessàries per a la realització d’aquesta primera. D’altra banda, els ingressos es classifiquen en Ingressos Privats i Ingressos Públics Institucionals. La diferència d’aquestes dues partides (d’Ingressos i Despeses) expressa el superàvit o el dèficit en els que l’entitat hagi generat durant l’exercici.Font: CCAA Auditades MSFE 2010
 50. 50. Indicadors per avaluar la gestiódels recursos financers (Herranz) Rati d’eficàcia en l’obtenció de recursos: Ens servirà per a veure si s’ha realitzat les previsions estimades a principi d’any amb els recursos obtinguts durant tot l’any. Fórmula EOR = Rec. Obtinguts / Rec. Previstos Recursos Previstos 2009 = 76.250.071€ Recursos Obtinguts 2009 = 71.644.791€ ◦ EOR2009 = 71.644.791/76.250.071 = 0,9396029  93,96% Recursos Previstos 2010 = 84.645.185€ Recursos Obtinguts 2010 = 102.872.236€ ◦ EOR2010 = 102.872.236 /84.645.185 =1,215334  121,15%
 51. 51. Rati EOR Com podem observar, a l’any 2009 no es van aconseguir les previsions estimades sobre els ingressos obtinguts. Però molt contràriament s’ha aconseguit a l’any 2010, on s’ha aconseguit un 21,15% més dels ingressos estimats que esperava l’entitat. Segurament ha ocorregut això degut a la conscienciació social sobre les catàstrofes naturals ocorregudes aquest darrer any (al Japó, a Haití...). El que podem dir a n’ aquest punt és que no s’ha aconseguit exactament tot el que s’havia esperat obtenir ni al 2009 ni al 2010 de qualcunes partides, com per exemple les Subvencions Institucionals, on al 2009 s’esperava rebre uns 12.300.000€ i es van recaptar tan sols 8.296.883€ (només es va realitzar en un 67,45% la previsió a l’ inici d’any). A l’any 2010 va passar, en part, el mateix, ja que s’esperava recaptar de les mateixa font uns 12.000.000€ i es van recaptar efectivament 7.087.207€ (menys que el 2009, segurament degut a la crisi econòmica soferta també per al Govern), el que suposa que es va aconseguir al 2010 un 59,06% de l’ esperat. El que ha passat,a l’any 2010 és que d’altres partides d’ingrés, com és el cas dels Ingressos Privats, han cobert de forma significativa les previsions estimades, fet que ha suposat obtenir-ne més del total estimat amb els dos tipus de fonts (pública i privada).
 52. 52. Indicadors per avaluar la gestiódels recursos financers (Herranz) Rati sobre els Costos de l’obtenció de recursos: Aquest rati ens servirà per a avaluar si els costos incorreguts durant un any ens han sortit més o menys cars del que s’havia previst a principi d’any. Fórmula ECOR = Cost efectiu dels recursos obtinguts / Cost efectiu dels recursos prevists Nota: El cost efectiu dels recursos és el cost de captació de fons, coneixent com a tals aquells costos destinats a accions publicitàries amb finalitats recaptatòries, anomenat en el balanç financer com a Fundraising (Recaptació de Fons).
 53. 53. ECOR Fundraising Real a l’any 2009= 7.016.048€ Recursos obtinguts a l’any 2009= 71.644.791€ - Cost efectiu dels recursos obtinguts per a l’any 2009= Fundraising Real a l’any 2009 / Recursos obtinguts a l’any 2009 = 0,09792823  9,9792% Fundraising Previst a l’any 2009= 8.188.817€ Recursos Prevists a l’any 2009= 76.250.071€ - Cost efectiu dels recursos prevists per a l’any 2009= Fundraising Previst a l’any 2009 / Recursos prevists a l’any 2009 = 0,10739422  10,7394% Fundraising Real a l’any 2010= 9.106.794€ Recursos obtinguts a l’any 2010= 102.872.236€
 54. 54. ECOR - Cost efectiu dels recursos obtinguts per a l’any 2010= Fundraising Real a l’any 2010 / Recursos obtinguts a l’any 2010 = 0,08852584  8,8852% Fundraising Previst a l’any 2010= 9.139.956€ Recursos Prevists a l’any 2010= 84.645.185€ - Cost efectiu dels recursos prevists per a l’any 2010= Fundraising Previst a l’any 2010 / Recursos prevists a l’any 2010 = 0,10797963  10,7979% ECOR 2009= 9,9792%/10,7394% = 0,911782  91,17% ECOR 2010= 8,8852%/10,7979% = 0,819789  81,97% Conclusió ECOR: Observem per als 2 anys consecutius que ECOR és inferior a la unitat, el que vol dir que els dos anys l’entitat ha obtingut els recursos més barats del que tenia en un principi previst.
 55. 55. Indicadors per avaluar la gestió dels recursos financers (Herranz) Rati sobre l’eficiència en l’obtenció de recursos: Ens dirà quin tipus d’eficiència (sempre i quan com a mínim a un dels 2 ratis esmentats en anteriors apartats s’hagi assolit un bon resultat) hem obtingut per a un any concret. Fórmula EFOR = EOR / ECOR EFOR per a l’any 2009= 93,96% / 91,17% = 1,0306  103,06% EFOR per a l’any 2010= 121,15% / 81,97% = 1,4479  144,79% Per a l’any 2009, al ser la EOR <1, al igual que la ECOR <1, direm que l’eficiència es troba condicionada, ja que hem aconseguit els recursos d’una forma més barata, però no hem assolit la previsió d’ingressos prevists per a aquest any. En canvi per a l’any 2010, tenim una EOR >1 i una ECOR <1, el que tindrem una situació d’eficiència màxima, degut a l’obtenció de més recursos dels prevists i a més, més barats, els que optimitza tant els inputs com els outputs de l’entitat.
 56. 56. Conclusió El que podem dir de forma resumida sobre l’entitat Médicos Sin Fronteras és que es tracta d’una gran associació a nivell internacional, que no té caràcter governamental (és una associació privada integrada per un grup de persones), que realitza tasques com a element canalitzador dels desitjos dels usuaris, patrocinadors i també de les entitats públiques (via subvencions) cap a les persones més necessitades, sigui en el lloc que sigui i fora cap mena d’exclusió. En conclusió, hi ha solidaritat en els inputs per part dels donants dels recursos, i en els outputs, per par de l’entitat a l’oferir aquests serveis de forma gratuïta i tenir la voluntat de realitzar-la. MSF – E té la facultat de ser una Associació declarada d’Utilitat Pública, el que la fa gaudir de molts privilegis fiscals (mencionats als punts anteriors), però alhora té moltes normes comptables i fiscals que assolir (anomenades també a l’apartat del marc jurídic), el que fa que el personal sigui personal qualificat, ja que realitzarà la informació que, posteriorment, serà inclosa a les Comptes Anuals de l’exercici i després serà sotmesa a una auditoria de comptes externa.
 57. 57. Conclusió Tal com diu l’informe d’auditoria, les Comptes anuals de l’exercici 2011 reflecteixen la imatge fidel de l’entitat MSF- E. Els ratis analitzats al punt anterior són uns bons indicadors, per a saber si l’entitat ha aconseguit el que sempre es pretén (minimitzar costos i maximitzar beneficis). Pel que hem pogut observat a n’aquest darrer punt, hem pogut descriure el millor resultat que ha obtingut l’entitat ha estat per a l’any 2010, on la situació ha estat d’eficiència màxima.
 58. 58. Bibliografia Cuentas-anuales-auditadas-MSFE-2010MSF88-Memòria 2010 Estatuts - associació- Médicos- Sin- Fronteras Identitat -MSF Informe-del-tesorero-MSFE-2010 MSF-cuenta-de-resultados-detallada-2010 REGLAMENT - INTERN- MÉDICOS – SIN - FRONTERAS www.msf.es Tema_1_y_2-ONG-Herranz Tema_1_y_3-ONG-Socias-Pastor Tema_2-ONG-libro_Socias Tema_3-ONG-Socias Tema_4-ONG-Herranz Tema_5-ONG-Herranz Tema_6_1_-ONG - legislació Tema_6_2_BOICAC_C1_73.3.08 Tema_7-ONG-libro_Socias Tema_8-ONG-libro_Socias Tema_9-ONG-libro_Socias Tema_12 Tema_12_Herranz

×