Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Slimmer	  werken	  als	  business	  case                     Jos	  Arets,	  Vivian	  Heijnen,	  Han	  ...
Slimmer	  werken	  als	  business	  caseColofon                                      ...
Slimmer	  werken	  als	  business	  caseInleiding                                     ...
Massale	  groei	  kennisproduc;e	  -­‐en	                         deling	  via	  (mobiel)	  internet...
Geschiedenis	  van	  7	  massamedia    Boekdrukkunst	  rond	  1500    Bandopnames	  van	  muziek	  &	  films	  rond	 ...
Kennisintensieve	  organisa;es                                            Uren	...
allowed for extensive practice as there’s so much ‘knowledge’ to    impart, or there is no access to the system/produc...
Kennisintensieve	  organisa;esWelke	  impact	  heee	  deze	  grafiek	  op	  uw	  denken	  en	  handelen?          ...
Kennisintensieve	  organisa;esMaakt	  u	  ook	  de	  sprong	  naar	  kennisproduc;e	  -­‐en	  deling	  in	  de	  21	  	  	...
De	  keten	  van	  formeel	  trainen                                           ...
De	  keten	  van	  slimmer	  werken 24/7	  toegang	                        Micro-­‐learning	  &  ...
Slimmer	   werken	   betekent	   in	   onze	   opvadng	   dat	   mensen	  Slimmer	  werken                ...
Eigen;jdse	  resources	  in	  de	  cloud	  24/7	                     voor	  alle	  medewerkers:    ...
Slimmer	  werkenOok	  onderweg	  naar	  slimmer	  werken?       TradiHoneel	  leren/trainen            ...
Slimmer	  werkenOok	  interesse	  in	  een	  duurzame	  oplossing	  om	  slimmer	  werken	  te	  ondersteunen?      ...
klantgerichtheid	  |	  lean	  |	  veiligheid	  |	  teams	  |	  performance	  management	  |	  gezondheid/vitaliteit	  |	  ...
Slimmer	  werkenDe	  effecten	  van	  slimmer	  werken	  met	  de	  digitale	  werk-­‐	  en	  leerwereld.	     •	  Kenni...
Business	  case	  slimmer	  werkenDe	  business	  case	  voor	  slimmer	  werken	  als	  rou;ne?             ...
Business	  case	  slimmer	  werkenBusiness	  case	  kwalita9ef:‘zachte	  indicatoren’.   •Werken	  =	  leren   •24/7/3...
Business	  case	  slimmer	  werkenBusiness	  case	  kwan9ta9ef:‘harde	  indicatoren’.   30% Kosten	  digitale	  werk-­...
Business	  case	  slimmer	  werken                                            ...
Business	  case	  slimmer	  werkenSlimmer	  werken	  =	  leren	  met	  business	  case.   •	  Schaalbaarheid   •	  For...
RoadmapSlimmer	  werken	  voor	  organisa9es	  op	  hoofdlijnen.  Jaar	  1                        ...
Slimmer	  werken	  met	  een	  business	  case:๏	  Wilt	  u	  een	  duurzame	  verbeteraanpak	  op	  de	  werkvloer?๏	  Vo...
www.tulser.comImprovement!Factory!*Informa-on!Factory!!             MEDIATechnology!Factory!
Vanaf	  2008	  onafgebroken	  Awards	  voor	  meetbare	  organisa9eresultaten	  -­‐	  door	  klanten	  getekend
Bibliografie•Arets, J. & V. Heijnen. (2008). Kostbaar misverstand. Den Haag: Academic Service•CBS.nl (2010) Bedrijfsopleidi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slimmer werken met een business case

529 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slimmer werken met een business case

 1. 1. Slimmer  werken  als  business  case Jos  Arets,  Vivian  Heijnen,  Han  Nich4ng  &  Noëlle  Sneep
 2. 2. Slimmer  werken  als  business  caseColofon AuteursDe  factsheet  ‘slimmer  werken  als  business  case  is  samengesteld  door:Jos  Arets,  www.tulser.com,  @aretsjos Drs.   Jos   Arets,   CEO   van   Tulser,   opereert   al   jaren   als   architect   van   leer-­‐   en  Vivian  Heijnen,  www.tulser.com,  @vivianheijnen presteerlandschappen   op   het   speelveld   van   het   verbeteren   van   de   presta?es   van  Noëlle  Sneep,  www.tulser.com,  @noellesneep organisa?es,   met   een   bijzondere   focus   op   de   ontwikkeling   van   het   HR-­‐vakgebied   in   de  Han  Nich7ng rich?ng  van  het  presta?eparadigma  en  het  innova?ef  inzeIen  van  nieuwe  media.Tulser  begeleidt  kennisintensieve  organisa?es  bij  slimmer  werken  als  business  case Drs.   Vivian  Heijnen,   managing   director  bij  Tulser,   geeK   leiding   aan   de   implementa?e   van   leer-­‐   en   presteerlandschappen   rondom   grootschalige   verbeterprojecten   met   meetbare   presta?everbetering.   Tevens   is   zij   verantwoordelijk   voor   het   productmanagement   bij   Tulser. Drs.   Noëlle   Sneep,   directeur   Tulser   Informa?on   Factory,   geeK   leiding   aan   een   team   van   professionals  op   het   gebied   van   leren   en   nieuwe   media.   Ze   ontwerpt   en   implementeert   digitale   werk   en   leerwerelden   die   meetbaar   bijdragen   aan   de   organisa?eresultaten   en   strategische   thema’s   binnen   klantorganisa?es   en   is   verantwoordelijk   voor   het   programmamanagement  hiervan. Han  Nich?ng,  ondernemer  en  interimmanager  bij  de  rijksoverheid,   heeK   een  sterke   focus   op   innova?e,   ontwikkeling   en   leren.   Hij  geeK   sturing   aan   complexe   programma’s,   zoals   momenteel   de   vorming   van   het   nieuwe   ministerie   van   Infrastructuur   en   Milieu,   waarin   oude  oplossingen  per  defini?e   niet   werken.   Hij  is  gericht   op   het  ontwikkelen  en   focussen   van   veranderkracht   van  organisa?es  en   de   daarin  werkzame   individuen.   Sinds  2006  is  hij  Kijk  op  www.tulser.com  voor  blogs  en  nadere  informa9e.   voorziIer  van  NVO2.Je  kunt  er  tevens  alle  factsheets  gra9s  downloaden.Meer  informa9e  over  de  factsheets  is  op  te  vragen  via  communica9e@tulser.comCopyright  ©2012,  TulserUitgegeven  in  eigen  beheer
 3. 3. Slimmer  werken  als  business  caseInleiding AgendaKennisintensieve  organisa9es  kunnen   slimmer  werken  in  de  21ste  eeuw.   1.  Kennisintensieve  organisa/es.Door   kenniswerkers   te   voorzien   van   intelligente   vormen   van   kennis   en   2.  Slimmer  werken.informa9e   9jdens   het   werk.   Uiteraard   afgeleid   van   de   ambi9e   van   de  organisa9e.   Zodat   slimmer   werken   mens   &  organisa9e   ondersteunt  om   3.  De  business  case  van  slimmer  werken.duurzame,  meetbare  resultaten  te  boeken.  Zo  wordt  slimmer  werken  een   4.  De  roadmap.middel  voor  kenniswerkers  om  de  kunstma9ge   scheiding   tussen  werken   5.  Tulser.en   leren   op   te   heffen;   het   nieuwe   werken   te   ondersteunen.   Slimmer  werken   als   eigen9jds   alterna9ef   voor   de   meer   tradi9onele   vormen   van  kennisontwikkeling  in  organisa9es   zoals   via  trainingen.    In  de   21ste   eeuw  staat   slimmer   werken   synoniem   voor   slimmer   omgaan   met   mensen   én   “Euro’s.  Dat  kan  met  een  kwalita9eve  én  kwan9ta9eve  business  case. Het  meest  waardevolle  bezit  van  een  organisa3e   in  de  21ste  eeuw  (profit  of  non-­‐profit)  zijn  de   kenniswerkers  en  hun  produc3viteit.  -­‐  Peter  Drucker
 4. 4. Massale  groei  kennisproduc;e  -­‐en   deling  via  (mobiel)  internet:   De   informa9e   die   op   1   dag   via   internet   wordt   gebruikt   past   op   168  miljoen  DVD’s     294   miljard   emails   worden   op   1   dag  verstuurd.Kennisintensieve  organisa;es   2   miljoen   blogs   worden   op   1   dag   gepubliceerd   (voldoende   om   Time  Magazine   voor  770  jaren   te  Hoe  is  de  kennisproduc;e   vullen).   250   miljoen   foto’s   worden   op   1   dag  gemaakt.   864.000   uren   video   worden   via  in  uw  organisa9e   Youtube  geüpload.    In   2015  kost  het  je  5  jaar  om  alle   video’s   te   bekijken,  die   binnen   1  geborgd? seconde   via  het  internet  worden   verspreid. ansomalex.com
 5. 5. Geschiedenis  van  7  massamedia Boekdrukkunst  rond  1500 Bandopnames  van  muziek  &  films  rond  1890 Growth  rates Cinema  in  1910 Radio  in  1920 TV PC TV  in  1950 Internet Mobile Internet  in  1995 Mobiel  internet  in  2000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Kennisintensieve  organisa;esHoe  produceert  uw  organisa9e   De   groei   van   mobiel   internet   is   historisch,   zie   de  kennis  via  mobiel  internet? grafiek  hierboven.  Daardoor  is  iedereen  24/7   online   om  op  een  eigen/jdse  manier  kennis   te  produceren  en  te  delen.
 6. 6. Kennisintensieve  organisa;es Uren  op  jaarbasisGelooM  u  nog  in  de  impact  van   Trainentraining? Werken Kerncijfers  bedrijfsopleiding  CBS  (2010): •De  markt  voor  bedrijfsopleidingen  bedraagt  1.7  miljard  Euro. Dit   is   1200   Euro   per   deelnemer   of   gemiddeld   460   Euro   per   werknemer. •Ongeveer   40%   van   de   medewerkers   wordt   bereikt   met   een   opleiding  met  grote  verschillen   per  bedrijfstak  (de  bouw  het   meeste). •60%  van  de  medewerkers  wordt  niet  bereikt! •De   gemiddelde   duur   van   een   opleiding   of   cursus   bedraagt   bijna  1  werkweek. •Bijna   de   helR   van   de   cursusuren   worden   besteed   aan   technische,  prak/sche  en  beroepsgerichte  vaardigheden. Tradi3oneel  leren  in  organisa3es  houdt  de   •Redementsme/ngen   van   bedrijfsopleidingen   blijven   kennisproduc3e  via  internet  (in  organisa3es)  niet  bij! onduidelijk  en  laag.
 7. 7. allowed for extensive practice as there’s so much ‘knowledge’ to impart, or there is no access to the system/product prior to rollout and any practice that does occur is often on some cut-down system, the ‘training’ servers or a simple simulation.Kennisintensieve  organisa;es Truth 3: Post-Training Drop-Off has a Major Impact Trainingen:    circa  90%  is  niet  just-­‐in-­‐3me.  Vrijwel  alle  trainingen  Hoeveel  trainingen  zijn  in  uw   worden  vooraf  gegeven.  Las6g,  want  mensen  zijn  ‘vergeetmachines’… Post-training drop-off is another reason why formal pre-rollout training simply can never be the most effective approach to developing user competence. Ebbinghausorganisa9e  just-­‐in-­‐;me? Harold Stolovitch & Erica Keeps carried out some very interesting research on desired vs. actual knowledge acquisition Demonstreert   de   ‘vergeetcurve’   waaruit   blijkt   dat   and performance improvement. The data from their research mensen   gewoonlijk   90%   van   de   informa/e   /jdens   uncovered some important facts about human memory and processing. The graph below shows the results. een  training  binnen  30  dagen  vergeten,  tenzij  deze   consequent   wordt   herhaald.   Zie   de   grafiek   hiernaast   over   de   impact   van   training   op   de   presta/es  van  de  organisa/e. John  Medina   7   –   9   eenheden   informa/e   kunnen   in   het   kortetermijngeheugen   worden   opgeslagen.   Alleen   via   herhaling   is   het   mogelijk   om   te   onthouden   en   h e t   d u u r t   / e n   j a a r   v o o r d a t   h e t   l a n g e -­‐ termijngeheugen   dit   op   systeemniveau   heeR   Following an initial dip during the training event (the ‘typing/golf geïntegreerd  /  opgeslagen. pro dip’) - where performance drops as new ways of carrying out tasks are tried out and tested - knowledge and performance then Hoe   effec3ef  is   het  als   de   training  over   de   implementa3e   van   nieuwe   soHware   twee   maanden   voor   ‘go   live’   heeH   plaatsgevonden?   Weten   improve during the training session. The individual walks out the medewerkers  dan  bij  de  eigenlijke  ‘go  live’  nog  hoe  het  systeem  werkt?   door knowing more than they did prior to the training session and Voor   de  meeste  trainingen  geldt  dat  het  in   organisa3es  leOerlijk  fysiek   usually with higher levels of task performance than when they onmogelijk  is  om  trainingen  just-­‐in-­‐3me  te  plannen  voor  onderwerpen   started the training. waarmee  de  presta3es  van  de  organisa3es  moeten  worden  verbeterd.   September 2010 Edition
 8. 8. Kennisintensieve  organisa;esWelke  impact  heee  deze  grafiek  op  uw  denken  en  handelen? Presta;e Kennisproduc9e  &  deling  via   social  media  /  learning Uit   de   grafiek   blijkt   dat   tradiHoneel   leren   in   Adop9e  organisa9es o r g a n i s a / e s   v i a   b i j v o o r b e e l d   t r a i n i n g e n   onvoldoende   gelijke   tred   houdt   met   de   noodzaak   Tradi9oneel  leren  in   organisa9es van  organisa/es  om  zich  aan  te  passen  (adapHe)   en   met   de   kennisproducHe   –en   deling   via   social   media  /  learning Tijd
 9. 9. Kennisintensieve  organisa;esMaakt  u  ook  de  sprong  naar  kennisproduc;e  -­‐en  deling  in  de  21      eeuw? ste Industriële  economie Kenniseconomie Trainingen Slimmer  werken Kennis InformaHe Kennisbezit Kennisdeling 9/5  werken  of  leren 24/7  kennisproducHe  -­‐en  deling Leren  =  werken Werken  =  leren Formeel  leren Informeel  leren EenrichHngsverkeer TweerichHngsverkeer Hiërarchie Netwerk
 10. 10. De  keten  van  formeel  trainen Tijdens  het Bij  problemen Moeilijk  om   Kennis  uit   Training  in  een Deelnemers werk  geen   of  innova3es meetbare   boeken leslokaal competenter training  of   geen presta3es  te   ondersteuning ondersteuning demonstreren Leren  niet  op  de  werkplek Geen  ondersteuning  3jdens  het  werk Medewerkers   bezi`en   vaak   veel   kennis,   opgedaan   uit   boeken   of   in   de   vooropleiding.   Maar   het   toepassen   van   deze   theorie  in  de  dagelijkse  werkprak/jk  blijkt  vaak  nog  niet  zo  makkelijk  te  zijn.  Toch  richten  de  meeste  trainingen  zich  op  het   vergroten  van  de  kennis  van  de  medewerkers  en  is  er   weinig  ondersteuning  beschikbaar   voor  het  toepassen  van  kennis   en   het  ondersteunen   van   het  dagelijks   werk.  Dat  komt  door  de  behoorlijk  strikte  scheiding  tussen  het  trainingslokaal  en   de   ondersteuning   op   de   werkplek.   Dan   is   het   niet   verwonderlijk   dat   de   meetbare   effecten   van   trainingen   op   de   organisa/eresultaten  nauwelijks  voorhanden  zijn.  Slimmer  werken Formeel  trainen  ondersteunt  Hoe  ondersteunt  u  de  toepassing   slimmer  werken  tegenwoordig   onvoldoende…in  de  prak;jk  anders  dan  met  training?
 11. 11. De  keten  van  slimmer  werken 24/7  toegang   Micro-­‐learning  & Tijdens  het  werk Meetbare   Business  case van  resources   50-­‐70%  reduc3e performance en  gekoppeld  aan presta3es voor  slimmer voor  iedereen formeel  trainen support taken organisa3e werken mogelijk 24/7  ondersteuning  3jdens  het  werk In  plaats  van  1  werkweek  training  per  jaar  beschikbaar  te  stellen   voor  40%  van  de  medewerkers  en  trainingen  te  richten   op   het  vergroten   van  kennis,  is  het  ook  mogelijk  om  aan   iedereen   alle  mogelijke  resources  beschikbaar   te  stellen  die  de   prak/jk   ondersteunen.   Dat   kan   door   e-­‐performance   support   aan   te   bieden.   Dit   is   een   (elektronische)   vorm   van   ondersteuning   van   taken   die   kri/sch   zijn   voor   de   organisa/eresultaten.   Bijvoorbeeld   in   de   vorm   van   een   checklist,   videofilm,   demonstra/e   enzovoort.   Of   door   korte   vormen   van   e-­‐Learning   aan   te   bieden   (micro   learning)   waarmee   werknemers   kri/sche   taken   kunnen   leren.   Met   als   voordeel   dat   de   elektronische   vormen   van  resources   voor   iedereen   bijna   onbeperkt   lijken   te   zijn.   Kennis   en   informa/e   voor   iedereen   op   de   werkplek   verandert   van   schaarste   (te   weinig   middelen  om  iedereen  te  ontwikkelen)  naar  een  vrij  aanbod  tegen  lagere  kosten  dan  bij  formeel  trainen.Slimmer  werken Werken  =  Lerenziet  u  ook  dat  werken  =  leren?
 12. 12. Slimmer   werken   betekent   in   onze   opvadng   dat   mensen  Slimmer  werken /jdens   het  werken  toegang   hebben  tot   de  juiste  kennis   of   informa/e,  die  het  mogelijk   maakt  het  werk  beter  te  doen.  Hoe  toekomstbestendig  is  uw   Tradi/oneel  vindt  het  leren  plaats  in  een  leslokaal  en  wordt   geen  of   nauwelijks  ondersteuning  geboden  op  het   moment  organisa9e  m.b.t.  slimmer   dat   je   werkt.   Juist   op   het   moment   dat   je   kennis   of   informa/e   nodig   hebt,   is   het   dan   niet   aanwezig.   Dat  werken? verandert  met  slimmer   werken.  Dan  wordt  kennis  via  korte   e-­‐learnings   (micro   learning)   aangeboden   en   prak/sche   vormen  van  taakondersteuning   (performance   support).   De   taakondersteuning  is  gebaseerd  op  de  kri/eke  taken  van  de   organisa/e   en   volgt   de  standaarden  die   zijn  opgesteld.   Zo  Aanbod  slimmer  werken  met  o.a.  micro  learning  &  performance  support   wordt   werken   en   leren   consequent   verbonden   met   de   Organisa3eresultaten gewenste  organisa/eresultaten. In  de  figuur   hiernaast  wordt   zichtbaar  dat  tradi/oneel  leren   Werken en  werken   is   gescheiden.   Terwijl  met   slimmer   werken  het   Expert mogelijk  is  om   competente  professionals  en  experts   /jdens   Vergevorderde   Leren Competente   professional professional het  werk  (elektronisch)   te  ondersteunen  met  de  gewenste   kennis  en  informa/e.  En   natuurlijk   kan  deze  ondersteuning   Ingevoerde   beginner ook   /jdens   het   leren   plaatsvinden.   Consequent   wordt   het   Beginner aanbod   van   slimmer   werken   afgeleid   van   de   gewenste   organisa/eresultaten.
 13. 13. Eigen;jdse  resources  in  de  cloud  24/7   voor  alle  medewerkers: Social  learning  via  wikis,  blogs,  forum  e.d.   Micro-­‐learning,  e-­‐performance  support,  e-­‐pop,  360  graden  feedback  aangevuld   met  werkplekleren  ,  verbeterprojecten  en  70%  minder  klassieke  training.Plan Do Begeleiding  van  management  &  teams  met  dezelfde  aanpak  in  een  mix  van  advisering  en  ontwikkeling.Check Act Werken  =  leren  in  (kleine)  teams  met  de  verbeteraanpak Organisa;e-­‐ In  kleine  teams  wordt  methodisch  gewerkt  met  een  verbeteraanpak.  Eerst  worden  de  gewenste  organisa9eresultaten  vastgesteld.   resultaten: Dan  wordt  het  probleem  meetbaar  in  kaart  gebracht:  de  kloof  tussen  huidig  en  gewenst.  Pas  als  de  oorzaken  van  het  probleem   volledig  duidelijk  zijn  worden  interven9es  gekozen  en  uitgevoerd.  Consequent  met  meetbare  organisa;eresultaten  tot  gevolg. Veiligheid
 14. 14. Slimmer  werkenOok  onderweg  naar  slimmer  werken? TradiHoneel  leren/trainen Slimmer  werken E-­‐learning E-­‐working Trainingslokaal Werkplek Instruc;e  /  training Informa;e Doelgroepen Gepersonaliseerd  via  internet Kennis  via  trainingen Just-­‐in-­‐;me  informa;e  op  de  werkplek  via  micro-­‐learning  &   performance  support  &  social  learning Lesgroepen Communi;es Doceren Coaching  &  (e-­‐)samenwerking Documenten  &  presenta;es Wikis,  podcast,  blogs  etc.   Catalogus  cursusaanbod Kennis  &  informa;e  24/7  toegankelijk Push Pull
 15. 15. Slimmer  werkenOok  interesse  in  een  duurzame  oplossing  om  slimmer  werken  te  ondersteunen? Digitale  werk-­‐  en  leerwereld De   digitale   werk-­‐   en   leerwereld   is   mobiel   te   ontsluiten   en   bestaat   uit   Werkplekleren Performance een   resultaatgerichte   combinaHe   support van   technologische   intervenHes   in   (taakondersteuning) Voor  de  kri9eke  taken   samenhang   met   andere   vormen   van   in  de  organisa9e KennisproducHe  -­‐  en  deling werken  =  leren.   Verschillende  vormen van  (cer9ficerende)   trainingen,  coaching, e-­‐POP Micro  learning Social  learning communi9es  enz. voor  individuen  en   (rijke  vormen  van  resources   (blogs,  wiki’s,  forum,   voor  teams  het  e-­‐TOP voor  alle  medewerkers) yammer,  e.d.) Prototype  van  een  digitale  werk-­‐  en  leerwereld  om  slimmer  werken  te  ondersteunen
 16. 16. klantgerichtheid  |  lean  |  veiligheid  |  teams  |  performance  management  |  gezondheid/vitaliteit  |  loopbaan  |  projectmanagement Klantgerichtheid Prototype  van  een  digitale  werk-­‐  en  leerwereld  om  slimmer  werken  te  ondersteunen Werkplekleren Performance Begeleiding   klantvriendelijke   support bejegening  aan  de  balie •Telefoonscript  ontvangst    klanten •Checklist    klachtenamandeling •Gedragsregels   KennisproducHe  -­‐  en  deling Trainingen  &   coaching e-­‐POP Micro-­‐learning Social  learning •Basistraining 360graden  feedback   •Problemen  oplossen (blogs,  wiki’s,  forum,      klantgerichtheid   klantgerichtheid •Klantgericht  communiceren yammer,  e.d.) •Omgaan  met  agressieve •Klachten  amandeling    klanten •Voortdurend  verbeterenSlimmer  werkenOok  interesse  in  een  duurzame  oplossing  om  slimmer  werken  te  ondersteunen?
 17. 17. Slimmer  werkenDe  effecten  van  slimmer  werken  met  de  digitale  werk-­‐  en  leerwereld.   •  Kennis  –en  informa/e  ondersteuning  /jdens  het  werk •  Spectaculaire,  meetbare  toename  van  de  kennisproduc/e  –en  deling •  24/7    (mobiele)  toegang  van  alle  resources  (kennis  en  informa/e)  voor  iedere  medewerker  van  de  organisa/e •   Eenvoudiger   te   sturen   door   bestuur   en  management,   omdat   iedereen   de   beschikking  heeR   over   relevante  en   real  /me  actueel  te  maken  kennis   en  informa/e.  Geen  enkele  medewerker  kan  meer  zeggen  ‘iets   niet  te  hebben   geweten’.   Dus   kan   het   bestuur   en   management   strikter   sturen   op   de   gewenste   uitvoering   van   taken   in   overeenstemming  met  de  standaarden  van  de  organisa/e •  Werken  =  leren  wordt  technologisch  ondersteund •  Informeel  leren  op  de  werkplek  wordt  ondersteund  en  verspreid   •  Kennis  en  informa/e  is  geen  schaarste  meer  voor  alle  medewerkers •  Meer  tevredenheid  van  de  medewerkers  over  de  eigen/jdse  vorm  van  ondersteuning  /jdens  het  werken •  Business  case  ten  opzichte  van  formeel  trainen  is  al/jd  aanwezig  bij  grotere  organisa/es
 18. 18. Business  case  slimmer  werkenDe  business  case  voor  slimmer  werken  als  rou;ne? Verbinding(met(de( core(business( Vanleerdoelennaar organisa>eresultaten De  business  case  slimmer  werken  heeR  de   Meer(bereik( ( Uitsluitend volgende  kenmerken: Lagerekostenviamicro< learningenlerenwordt leerinterven>esalsde oorzaakeen schaalbaar Slimmer   kennistekortis. •  KwalitaHef Slimmerwerken werken  als   alsbusinesscase •  Kwan/ta/ef  in  ROI  en  in  meetbare   business  case toename  van  de  kennisproducHe  of   andere  business  metrics Resources( Werken(=(leren( (In)formeellerenwordt Meetbaarminderverlet mettechnologieopde enmeerdraagvlakbij werkplekondersteund professionals
 19. 19. Business  case  slimmer  werkenBusiness  case  kwalita9ef:‘zachte  indicatoren’. •Werken  =  leren •24/7/365  toegankelijkheid •Leren  is  een  proces   •Context  bepaald  leren •Pull  versus  push •Meer  tevredenheid  /  eigen/jds •Werken  =  leren  =  relevant  voor  de  business
 20. 20. Business  case  slimmer  werkenBusiness  case  kwan9ta9ef:‘harde  indicatoren’. 30% Kosten  digitale  werk-­‐  en   50% 50-­‐70% 100% Minder  verletkosten Vermindering  budge`en   formeel  trainen  door   Spectaculair  hoger  bereik leerwereld  in  vergelijking van  gem.  40%  naar  100% met  formele  trainingen aanbod  van  slimmer  werken   van  alle  medewerkers in  de  digitale  werk-­‐  en   leerwereld •  Lagere  kosten  training  /  deelnemer •  Meetbare  toename  kennisproduc/e  –en  deling   •  ROI  mogelijk •  Meetbare  bijdrage  aan  organisa/eresultaten
 21. 21. Business  case  slimmer  werken Besparing  met  de  digitale  werk-­‐  en  leerwereld   met   24/7   bereik   voor   iedereen   +   meetbare   toename  kennisproduc3e  –en  deling TradiHoneel  leren/trainen Digitale  werk-­‐  en  leerwereld Kosten  per   Totale  kosten   Jaar  1 Jaar  2 Jaar  3 deelnemer (training  klantgerichtheid) Digitale  werk-­‐   en  leerwereld €  150.000 €  125.000 €  125.000 4000   €  75 €  300.000 (thema  klantgerichtheid) medewerkers Kosten  training   €  50.000 €  25.000 €  25.000 medewerkers Verletkosten €  80 €  320.000 Verletkosten €  0 €  0 €  0 Kosten  training   €  50.000 €  50.000 €  50.000 300  managers €  500 €  150.000 managers Verletkosten €  0 €  0 €  0 Verletkosten €  200 €  60.000 Business  case+ €  580.000 €  630.000 €  630.000 Totaal €  830.000 ROI 132% 320% 320%
 22. 22. Business  case  slimmer  werkenSlimmer  werken  =  leren  met  business  case. •  Schaalbaarheid •  Formeel  &  informeel  leren •  Werken  =  leren •  Micro-­‐learning  &  performance  support •  Aansluiten   bij  de  me/ngen   van  de  organisa/e.  Vaak  wordt  de   Balanced  Score  Card   gebruikt  om  op   vier   belangrijke  gebieden  (door  de  organisa/e  vastgesteld)  de  presta/es  te  meten. •  Meetbare  toename  van  de  kennisproduc/e  –en  deling. •  Meetbare  toename  van  kennisnetwerken  in  de  organisa/e. •  Slimmer  werken  is  een  meetbare  investering  met  rendement  in  de  vorm  van  een  posi/eve  business  case.
 23. 23. RoadmapSlimmer  werken  voor  organisa9es  op  hoofdlijnen. Jaar  1 Jaar  2 1.Keuze  strategisch  thema   organisa;e 2.Business  case  op  hoofdlijnen Jaar  3 1.Visie  &  strategie  slimmer   3.Digitale  werk-­‐  en  leerwereld   werken  afgerond  en   binnen  zes  maanden   geïmplementeerd opera;oneel 2.Keuze  tweede  en  eventueel   4.Quick  wins  in  kosten,  bereik   1.Slimmer  werken  met  de   derde  strategische  thema en  kwaliteit digitale  werk-­‐  en  leerwerelden   3.Business  case  posi;ef  in   5.Bouwstenen  visie  en  strategie   renderen  meetbaar  met   kwalita;ef  en  kwan;ta;ef   slimmer  werken posi;eve  ROI’s,  meer  kwaliteit   opzicht 4.Annual  report  slimmer  werken   en  meer  tevredenheid  in  de   met  opbrengsten,  prognoses   organisa;e en  verbeterpunten 2.Mogelijk  inzegen  digitale   werk-­‐  en  leerwereld  om  de   dienstverlening  aan  klanten  te   verbeteren
 24. 24. Slimmer  werken  met  een  business  case:๏  Wilt  u  een  duurzame  verbeteraanpak  op  de  werkvloer?๏  Voor  management  en  medewerkers?๏  Wilt  u  advisering  en  ontwikkeling  voor  het  management  en  de  medewerkers  laten  regelen?๏  E-­‐learning  voor  alle  medewerkers  beschikbaar  stellen?๏  Taakondersteuning  voor  iedereen  conform  de  eigen  standaarden  elektronisch  toegankelijk  laten  maken?๏  Mogelijkheden  bieden  aan  alle  medewerkers  om  best  prac/ces  24/7  online  te  delen  en  meetbaar  met  elkaar  meer  kennis   te  produceren  en  te  delen?๏  Wilt  u  een  eigen/jdse  werkgever  zijn  met  een  posi/ef  imago  bij  cliënten  en  medewerkers?๏  Kortom:  wilt  u  ook  slimmer  werken?๏  Met  een  posi/eve  business  case?Neem  dan  vrijblijvend  contact  op  met  Tulserwww.tulser.com  |  info@tulser.com  
 25. 25. www.tulser.comImprovement!Factory!*Informa-on!Factory!! MEDIATechnology!Factory!
 26. 26. Vanaf  2008  onafgebroken  Awards  voor  meetbare  organisa9eresultaten  -­‐  door  klanten  getekend
 27. 27. Bibliografie•Arets, J. & V. Heijnen. (2008). Kostbaar misverstand. Den Haag: Academic Service•CBS.nl (2010) Bedrijfsopleidingen•Cross, J. (2010). The Working Smarter Fieldbook. Berkeley: Internet Time Press.•Medina, J. (2008). Brainrules. Seattle: Pear Press•Stolovitch, H.D. & E.J. Keeps (2004). Training ain’t Performance. Alexandria: ASTD press.

×