Marques de ensenada fátima del río

264 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marques de ensenada fátima del río

  1. 1. MARQUES DE ENSENADA
  2. 2. Índice- Biografía- Reformas levadas a cabo por Ensenada- Causas da súa destitución- Últimos anos
  3. 3. Zenón de Somodevilla yBengoechea , é o nomecompleto do Marqués deEnsenada. Naceu en Hervías(A Rioxa) en 1702 e morreu enMedina del Campo (Valladolid)en 1781. Foi estadista epolítico ilustrado español,cegando a ocupar cargos comoo de secretario de Facenda,Guerra, da Mariña e de Indias.Foi conselleiro de Estadodurante tres reinados, os deFelipe V, Fernando VI e CarlosIII
  4. 4. Foi incorporado o servicio da Monarquía por Patiño, o cal oreclutou como oficial do Ministerio da Marina durante apreparación dunha expedición a Ceuta. Foi ascendendendoprogresivamente na carreira burocrática hasta o posto decomisario da Marina en Ferrol. Pero o que fixo que fose unpolítico destacado foi o seu eficaz labor como organizador daescuadra española, destinada a reconquistar Nápoles durantea Guerra de Sucesión de Polonia. Estes servicios fixeron quefora premiado con título de marqués de Ensenada en 1736.Desde entón ocupou os altos cargos da Monarquía. Convertidopracticamente en ministro universal, Ensenada encamiñou asúa política fortalecendo o Exército e a Marina en previsióndo inevitable conflicto que España tería que soster conInglaterra polos seus intereses coloniais enfrontados,conflicto no que desconfiaba poder contar coa axuda deFrancia.
  5. 5. Ensenada é o encargado de controlartodo por iso as negociacións se facíancon el. Foi tras a firma do SegundoPacto de Familia (1743) cos Borbóns deFrancia cando o marqués tivo as manslibres para dedicar todo o seu tempo osasuntos internos de España, acometendonovos proxectos. As reformas deEnsenada son a mostra do labor dunministro ilustrado. Algunhas dasreformas levadas a cabo son asseguintes:
  6. 6. • Aprobouse o novo modelo de Facenda en 1749 que substituía os impostos tradicionais polo imposto único de catastro. Nunca chegou a aplicarse pola oposición nobiliaria.• Mellorou a navegación no Ebro hasta Tortosa e mellorou os portos de Barcelona e Palma de Mallorca.• Mellorou a carretera do porto de Guadarrama á altura de San Rafael (entre Madrid e Segovia)• Creou en 1752 a Real Academia de Belas Artes de San Fernando, enmarcada na plena ilustración.• Creación do XIro Rel en 1752: tratábase dunha identidade bancaria que favorecía as transferencias de fondos públicos e privados fora do país.• Impulsou o comercio coas colonias de América
  7. 7. • Os británicos querían conseguir a destitución do marques. En 1754 conseguírono a base dunha serie de intrigas en palacio. Intentando forzar unha guerra entre España e Gran Bretaña, Francia e os seus axentes en Madrid deron apoio á secreta intervención que preparaba o marqués para atacar ós colonos ingleses. Finalmente acháronse as ordes de guerra firmadas polo marqués sen o coñecemento do rei, o que levou a que o marqués fose arrestado e acusado de alta traizón a Coroa. Foi desterrado a provincias, pasando a residir baixo vixilancia en Granada, máis tarde conseguiu permiso para instalarse en Cádiz. Ca chegada de Carlos III retornou a corte española. No estalido do célebre Motín de Esquilache (revolta que tivo lugar en Madrid baixo o reinado de Carlos III), dado que foi unha cabeza de turco xunto ó ministro italiano, perdeu os cargos que tiña na corte. Foi exiliado a Medina del Campo, localidade onde faleceu o 2 de decembro de 1781, sen poder saír xamais de alí e tras 15 anos de inactividade política.

×