Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociologia Del Treball

1,098 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociologia Del Treball

 1. 1. Sociologia del treball Què és per tu el treball? Tot treball ha de ser pagat? Digues tipus de treball no pagat.
 2. 2. Treball no remunerat  Arreglar el cotxe propi  Feines domèstiques:  Planxar la roba  Fer el dinar …  Treball voluntari:  Col·laborar amb la Creu Roja  Fer de voluntari de la Llengua …
 3. 3. Definició de treball  El treball és l’execució de tasques que suposen un esforç mental i físic i que tenen com a objectiu la producció de béns i serveis per atendre les necessitats humanes.  En totes les cultures el treball és la base de l’economia.
 4. 4. Ocupació o feina  L’ocupació o feina és el treball que és realitza a canvi d’una paga regular o salari.
 5. 5. Canvis en el treball(1)  Sennett, Richard (1998): La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Ed. Anagrama.  Sennett compara i contrasta les vides i les carreres d’un pare (Enrico) i un fill (Rico) per veure com ha canviat l’experiènia laboral.
 6. 6. Enrico (1)  Fa 25 anys, a Boston.  Enrico, immigrant italià, treballa com empleat a la neteja d’un edifici d’oficines.  A l’Enrico no li agradaven les males condicions de treball, ni el sou baix.  Però l’Enrico, gràcies a la seva feina, tenia una manera “decent” de cobrir les necessitats de la seva dona i els seus fills.
 7. 7. Enrico (2)  Va fregar wàters i fregar el terra cada dia durant 15 anys, abans de poder-se comprar una casa en un barri perifèric.  La seva feina no era atractiva, però era segura.  Estava protegit per un sindicat.  L’Enrico i la seva dona podien planificar el seu futur i el dels seus fills.  L’Enrico sabia quan es jubilaria i quan cobraria.
 8. 8. Enrico (3) Sennett diu:  “El treball de l’Enrico només tenia una finalitat: servir la seva família”.  “Tot i que l’Enrico estava orgullós de treballar durament en una feina decent, no volia el mateix per als seus fills”  “Per ell era important que els seus fills poguessin ascendir socialment”
 9. 9. Rico(1) Sennet, al cap de 15 anys es va trobar amb Rico, fill de l’Enrico  Rico havia acabat la llicenciatura d’enginyeria i havia entrat a una escola de negocis de Nova York.  Al llarg dels seus primers 14 anys de carrera professional, s’havia situat en el 5% superior de l’escala salarial
 10. 10. Rico(2)  Ell i la seva dona, Jannette, s’havien canviat de casa més de 5 vegades, després de casar-se, per poder avançar en les seves carreres professionals.  Calia assumir riscos i estar oberts als canvis.  S’havien adaptat a una època turbulenta.  S’havien fet rics.
 11. 11. Rico(3)  Tot i l’èxit, no són del tot feliços.  Rico i Janette creuen “estan perdent el control de les seves vides”.  Com assessor d’empreses, Rico té la sensació que no controla el seu temps ni el seu treball:  Els contractes són poc clars, sempre estan canviant.  El seu destí depèn, sovint, de la sort i de les dificultats que trobi per establir contactes
 12. 12. Jannette(1)  També nota que té molt poc control del seu treball.  Dirigeix un equip de comptables.  Escampats geogràficament:  Alguns treballen a casa  Altres a l’oficina  D’altres a milers de quilòmetres en una altra seu de l’empresa
 13. 13. Jannette(2)  En dirigir aquest “equip flexible”.  No pot confiar en l’establiment de relacions cara a cara.  No coneix personalment el treball dels altres.  Funciona a base de trucades telefòniques i correu electrònic
 14. 14. Rico i Jannette(1)  Han viscut per tot el país.  Han anat deixant amistats importants pel camí.  Els seus nous veïns no saben res del seu passat, d’on són o com són com a persones.
 15. 15. Rico i Jannette(2) Com diu Sennett:  “El caràcter volàtil de l’amistat i de les comunitats locals és la principal preocupació d’en Rico i la seva família”.
 16. 16. Rico i Jannette(3)  Treballen moltes hores i els preocupa no poder atendre bé els seus fills.  Han de fer jocs de mans per fer compatibles els seus horaris amb els dels seus fills.  Els sembla que estan donant un exemple desconcertant.
 17. 17. Rico i Jannette(4)  Intentaven inculcar als seus fills el valor de l’esforç i del compromís amb objectius a llarg termini.  Però les seves vides estan explicant una història diferent.
 18. 18. Rico i Jannette(5)  Són exemple de l’enfoc a curt termini i flexible de la nova societat.  Les seves històries laborals es caracteritzen:  Pel moviment constant  Pels compromisos temporals  Per les inversions de curta durada en el que estan fent.
 19. 19. Rico i Jannette(6)  La parella s’adona que “les qualitats del treball ben fet no són les d’un bon caràcter”
 20. 20. Sociologia del treball  Com et sentiries si et diguessin que mai tindràs feina?  Baixa d’autoestima  El treball com a element estructurador de la psicologia individual
 21. 21. 6 característiques del treball  Diner: Si no hi ha treball, ansietat  Nivell d’activitat: Què en fem del nivell de coneixements i capacitats aplicats?  Varietat: Diferència amb les activitats pròpies de les feines domèstiques  Estructura temporal: Ritme de treball, estructura. No aburriment.  Contactes socials: Amistats, altres activitats. Sinó disminueix el cercle d’amics i coneguts.  Identitat personal: Identitat social,autoestima, manteniment de la família.
 22. 22. Dona i treball  Històricament  Segregació ocupacional: Feines d’homes/Feines de dones  Dones. Treball a temps parcial, més que els homes  Desfasament salarial.  Desfasament en la jerarquia laboral
 23. 23. Polítiques laborals sensibles a la família  Horaris flexibles  Treball compartit  Treball des de casa
 24. 24. Atur  Conjuntural: D’una feina a una altra  Estructural: Desaparició d’una determinada indústria  L’atur pot fer trontollar la confiança en el valor social dels individus, es participa menys en assumptes civics  L’experiència també varia segons la classe social:  Per un obrer no qualificat les conseqüències més greus, segurament, seran les monetàries  Per un professor de 50 anys potser el més greu és la perspectiva professional que se li presenta.
 25. 25. Fi del treball per tota la vida  Flexibilitat, alguns l’entenen com la possibilitat de contractar i despedir quan es vulgui.  Silicon Valley: l’èxit es basa en l’alta qualificació dels treballadors, però van molt rapidament d’una empresa a una altra.  Els joves llicenciats britànics calculen que hauran de canviar unes 12 vegades de feina al llarg de la seva vida laboral  18 empreses d’entre les més rendibles al mercat de valors als USA tenen polítiques de personal molt proteccionistes
 26. 26. Decliu de la importància del treball  Gorz:  Planteja que el tema, ara, és alliberar-se del treball. Un treball que és opressiu o monòton.  Els estils de vida estan canviant i al marge del treball remunerat permanent.  Es pot generar un rebuig de la concepció “productivista” de la societat occidental.  Anem cap una societat dual: per una banda la producció i l’administració i per l’altra les activitats que puguin donar satisfacció personal El que Gorz no sembla calibrar és la importancia de la irrupció de les dones al món laboral, i que la feina remunerada segueix sent la clau per obtenir recursos materials per portar una vida variada.
 27. 27. Decliu de la importància del treball (2)  Sennett:  Nou paper dels bancs d’inversions  Ja no hi ha treballs per sempre  Quan un empresari té problemes en un lloc determinat se’n va a un altre.  Hi ha molts obrers qualifiats i professionals: Els empressaris poden triar  Amb el progrés tecnològic es poden reduir plantilles  Treball irrellevant  Ciutadans irrellevants, què en queda de la demoràcia?
 28. 28. I davant dels canvis al treball…  Segurament els governs hauran de prendre posició  Els sindicats hauran d’entrar més en qüestions socials  Sennett creu que no és sostenible un sistema que es basi en el treball precari

×