Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Habsburg 5

429 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Habsburg 5

 1. 1. L´ÉPOCA DELS HABSBURG LA DERROTA DE L´IMPERI ISABEL I FERRÀN II 1547-1504 1479-1516 Arbregenealógicdel sHabsburgespanyolsFELIP I JUANA I1504-1506 1504-1555 CARLES I 1516-1556 FELIP II 1556-1598 FELIP III 1598-1621 FELIP IV 1621-1665 CARLES II 1665-1700 1
 2. 2.  La familia dels Habsburg també coneguda casa dÀustria, originaris de la Suïssa germànica, són una de les gransfamílieseuropees des de 1291 i fins a 1918. Des de Felip II, elsHabsburgespanyolsdeixaràn les tasques de govern de la corona en els validos, persones de la seuaconfiança que tindràndistintsfinals. En contraposicióals “Austrias Mayores” (Carlos I iFelip II), es desenvolupen ara elsregnatsdels “AustriasMenores” (Felip III, Felip IV, y Carles II), denominatsaixípelseuescàs pes polític si el comparemamb el delsseuspredecesors. 2
 3. 3. 3
 4. 4. El poder del duc de Lerma va serinmens; va aplegar a manejar el“sello real”. Va arribar acontrolar el regne i a prendreelllsoles totes les decisionespolítiques entre 1599 i 1618.Elsincidentsmésimportants delseumandat van ser en 1609:*La firma de la treguaambelsPaísosBaixos i,*La expulsiódels moriscos. 4
 5. 5. En 1621 Olivares va començar la seuatasca de “ministre universal” delreiFelip IV, acumulantmoltscàrrecs depalau i regulant el accés a la personadel monarca. Volia unaadministraciómés ejecutiva icentralitzada; és lo que ell vaanomenar la ”Unión deArmas”, projecte per a augmentar elcompromís de totselsregnesde Espanya . Aquellprojecte deMonarquía més unida i més ejecutivano va aplegar a fer-serealitat, peròaixó no va fer desistir aOlivares de la seuapólíticabelicista, encaminada a recuperar eldominidelsPaïsosBaixos i la supremacía 5
 6. 6. Dates: 1618-1648Escenari:EUROPA, bàsicamentla actual AlemanyaCauses de la Guerra: El protestantismeielsconflictes a lImperi Resultat: Pau de Westfalia. •Final de la supremacía delsHabsburg. •Expansió de la dinastia Borbónica. •Expansió del ImperiSuec. •Compromís de llibertat de culte entre les diferentsreligions cristianes. •Pérdua de poder políticdelsEstatsPontificis. •Guerra entre Espanya i Françafins 1659. 6
 7. 7.  A finals del segle XVI i principis del XVII, els PaïsosBaixos, lid erats per Guillem i d´Orange -Nassau, eren immersos en la guerra de Flandes, en la quallluitaven per independitzar-se d„Espanya.  El 1590, la ciutat de Breda va ser presa pelsholandesos. La trevadelsdotzeanys va mantenir el país en calma entre 1609 i 1621.  Quan el reidEspanya Felip IV va pujar al tron el 1621, la treva va expirar i la guerra va començar de nou. La La rendició de Breda (títol original: La rendición de intenció de Felip IV eraBreda o Las lanzas) és un quadre del pintor espanyol Diego recuperar aquestaplaça tan Velázquez pintat el 1634 , i exposatactualment al Museu important des de la qual es del Prado, a Madrid. podria maniobrar per a altresconquestes. La ciudad de Breda va tindre que rendir-se finalment a l´any 1625. 7
 8. 8. La Pau de Westfàlia, també conegudacomels Tractats de Münster i Osnabrück, es refereix a la sèrie de tractats que van acabar la Guerra delstrentaanys i oficialmentreconeixien les ProvínciesUnides Holandeses iFirma del Tractat de la ConfederacióSuïssa. El Münster tractatespanyol que acabava la Guerra delsVuitantaAnys es va signar el 30 de gener de 1648. Sovint es diu que la Pau de Westfàlia inicia la diplomàcia moderna, en marcar el començament del sistema moderndestats nació (o "EstatsWestfalians"). Aixòésdegut aque és la primera vegada que es dóna el reconeixementmutu de la sobirania de cada país. 8
 9. 9.  Carles II va fertestament el 3 doctubre de 1700, en favor del duc FelipdAnjou, nét de Lluís XIV de França, enfront de la proposta de Marianna de Neuburg en la persona de Carles dÀustria. Carles II va morir l1 de novembre del 1700 a Madrid, i fouenterrat al Monestir de lEscorial. Quan FelipdAnjou el va succeir, una poderosa oposició es va aixecar contra ellfora i dintredEspanya. Començariaaixí la Guerra de SuccessióEspanyola entre la casa dels Borbons i la DinastiadelsÀustries peltron de la Corona espanyola. 9
 10. 10. Treballrealitzat per :María del Pilar i Lydia. 10

×