Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utredninglokaler öf 100512

278 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Utredninglokaler öf 100512

  1. 1. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2010-05-12 Jessica Melin Tfn 0171-62 54 51 e-post jessica.melin@enkoping.se Utredning av lokaler för Öppen förskola i centrum Bakgrund Uppdraget har varit att finna lämpliga lokaler för Öppen förskola. Verksamheten specificerat behov av kök/café för besökare, toalett/skötrum, kapprum/vagnsrum, kontor, plats för samling och babymassage, samt möjlighet att inreda vrår för läsning, bygglek m m. Under hösten och vintern har ett antal olika lokaler besökts och värderats av personalen. Nedan följer en kort objektsbeskrivning och sammanfattning av omdömena. Sammanfattande beskrivning av besökta objekt Korsängsskolan (Bottenvåning hus H) Efter besöket uteslöts detta alternativ eftersom lokalerna inte ansågs var lämpliga ur flera aspekter bl a tillgänglighet och säkerhet. Att nyttja lokaler i Korssängsskolan hade annars varit ett sätt att uppnå bättre lokalutnyttjande i lokaler som redan hyrs av skolförvaltningen. Ungdomens hus Lokalerna var väl lämpade för öppen förskola. Mycket attraktiva och ändamålsenliga med god tillgänglighet. Detta alternativ hade gett bättre lokalutnyttjande i lokaler som redan hyrs in externt av kommunen. Verksamheten i Ungdomens hus är redan delad mellan LSS-fritids och Fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet vilket gjorde det omöjligt att schematekniskt frigöra lokalerna efter Öppna förskolans behov. Scoutstugan Lokalerna är väl lämpade för öppen förskola med två större rum för café och samling samt en mycket bra, inhägnad utemiljö. Tillgång till separat pentry med egen kyl/frys. Barnvagnar kan ställas inomhus i hall och utomhus under tak. Personalen ansåg lokalerna vara mörka och såg läget som lite ”ensligt” vilket skulle vara till nackdel vid öppning/stängning. Vi har blivit lovade att få lägga nytt golv i tänkta café-delen samt allmän uppfräschning av lokalerna. Vissa delar av lokalerna samutnyttjas med Scoutrörelsen. Hyreskostnaden är relativt låg och samarbetet med Utredninglokaler ÖF 100512 (1).doc jmn Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-62 50 00 0171-62 50 12 7 07 27-3 212000-0282 745 80 ENKÖPING E-post: skolforvaltning@enkoping.se
  2. 2. 2 (2) FEL: DET GICK INTE ATT HITTA REFERENSKÄLLAN hyresvärden har vid tidigare förhyrning fungerat mycket bra. För att å ett smidigt samutnyttjande krävs smart förvaring, något som verksamheten får investera i. Gamla Tingsrätten Dessa lokaler ligger centralt men saknar kontakt med yttre miljö eftersom de ligger på andra våningen utan hiss. Möjlighet finns att sätta in hiss, men förvaring av barnvagnar ses som ett problem.. Närhet till BVC ses som en fördel. Stort renoveringsbehov. Marknadsmässig hyra, med tillägg för större anpassningar. Svårt med parkeringar. Alternativet sågs som mindre attraktivt totalt sett. Skattehuset Centralt läge nära Korsängsskolan, Försäkringskassan, BVC och Familjens Hus. Ytan är ca 150 kvm med tillgång till inhägnad förskolegård. Detta alternativ sågs av verksamheten som det bästa alternativet vilket gjorde att vi inledde en utredning med fastighetsägaren kring möjlig planlösning för att möta Öppna förskolans behov. Tyvärr gjorde myndighetskrav gällande brand och ventilation att hyresvärden ansåg investeringarna oskäliga. Kaptensgården Bra läge, men lokalerna ej lämpliga för Öppen förskola. Alltför stor lokal (2000 kvm) som är svår att dela av. Okänt hur mycket renovering som krävs efter en omfattande vattenskada. Riskobjekt, ej aktuellt för ÖF. Eriksgatan 23 (Tidigare Försäkringskassan) Stora lokaler i centrala stan. Lokalerna som eventuellt skulle kunna avgränsas för Öppen förskola ligger en halvtrappa ner med entré genom ett trapphus med hiss. Stort rejält kapprum, bra hygienutrymmen, något omodernt pentry. En stor sal med ”källarfönster”, ett extra litet lekrum samt ett litet personalutrymme. Tillgång till yttre miljö saknas. Avslutande rekommendation Jag föreslår att Öppna förskolan flyttas till Scoutstugan där vi på bästa sätt och till en rimlig kostnad kan tillgodose verksamhetens krav. Enköping 2010-05-12 Jessica Melin Fastighetssamordnare

×