Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acut 2012 pediatria

2,894 views

Published on

Curs Urgències Pediàtriques per metges de familia i infermeres de pediatria dels pirineus

Published in: Health & Medicine

Acut 2012 pediatria

 1. 1. Curs Urgències en Atenció Primària. Mòdul Pediàtric Dr. Jordi Fàbrega Març 2012
 2. 2. Índex1. Aproximació al nen malalt. Triangle d’Avaluació Pediàtrica2. Urgències pediàtriques més freqüents3. Criteris d’Exclusió Escolar4. Emergències pediàtriques. Estabilització inicial
 3. 3. 1. Aproximació al nen malalt.Triangle d’Avaluació Pediàtrica
 4. 4. Introducció:L’avaluació i el maneig del nen greu ésdifícil, fins i tot per mans expertes.Factors de dificultat:- El nen no ens diu el què passa- Poc col—laborador per por o dolor- Variabilitat de les constants vitalssegons l’edat- Situació destrès ‘emocional’ per partde la família.
 5. 5. IntroduccióPer mitigar el retràs en la identificaciódel nen greu existeixen diferentsescales.Objectius:- establir el grau de severitat- determinar la urgència d’intervencióAquesta avaluació ha de ser ràpida,estructurada i sistemàtica.
 6. 6. Atenció al nen greu CICLE D’ACTUACIÓ:Avaluació Intervenció Reevaluació
 7. 7. Introducció:MBEG, BEG, AEG, REG, MEGNO M’AGRADA !!NO TÉ BONA PINTA!!“Ningú es mor amb les constantsnormals”
 8. 8. Avaluació del nen greu • Impressió generalTAP • Principal àrea de compromís • Rapidesa d’actuació • Avaluació ràpida i ordenadaABCDE • Detecció de problemes • Sistemàtica d’actuacióEXAMEN FÍSIC SECUNDARI I Hº CLÍNICA DETALLADA
 9. 9. PATPaediatric Assessment Triangle
 10. 10. TAPo Eina ràpida (30-60’’), senzilla i útil per totes edatso Només cal i NO CAL TOCAR!!o Equival al procés intuitiu propi del personal mèdic amb experiència pediàtricao Identifica: Impressió global: estable/inestable Àrea principal de compromís: SNC/resp/CV Determina la urgència/rapidesa d’actuació L’objectiu NO és diagnosticar al pacient sinó respondre a la pregunta: QUÈ NECESSITA EL NEN??
 11. 11. Aspecte general• Reflexa: estat d’oxigenació i ventilació perfusió cerebral homeòstasi corporal funció del SNC• “Tickles” TICLS:•Tone: moviments espontanis, posició adoptada (segonsedat), resistència•Interactiveness: estat d’alerta, interactua ambient,agafa objectes..•Consolability: es calma amb el cuidador o plor continu•Look: manté contacte visual amb examinador•Speech/cry: paraules adecuades per l’edat, plor fort.
 12. 12. Treball respiratori Reflexa l’intent de compensar les deficiències de la oxigenació i la ventilació. Sorolls anormals ⇑esforç respiratori roncs postura anormal veu apagada o ronca FREstridor INS/ESPIRATORI tiratge queixit taquipnea sibilàncies aleteig nasal
 13. 13. Perfusió cutània Permet determinar si el GC i la perfusió dels òrgans vitals són adequats.Palidesa pell/mucoses per hipoperfusió,anemia,hipoxiaMotejat per hipoperfusió/vasoconstricció. Potser normal en el lactantCianosi acre (perifèrica): hipoperfusió / VC.
 14. 14. Treball Perfusió Impresió general deAspecte Exemples respiratori cutània l’estat funcional Maltractament Lesió cerebral Disfunció cerebral 1ª Disfunció VDVP Hipoglucèmia Intoxicació Asma lleu Dificultat respiratòria Bronquiolitis Laringotraqueobronquitis NAC Aspiració cos extrany Insuficiència Asma greu respiratoria Traumatisme pulmonar Ferida tòrax Xoc compensat Deshidratació lleu-moderada Hemorràgia externa Taquicardia Deshidratació greu Taquicardia greu Xoc descompensat Septicèmia Hemorràgia massiva Insuficiència Parada cardiorrespiratòria cardiorrespiratòria
 15. 15. TAP INSUFICIÈNCIA RESPIRATORIADISFUNCIÓ CEREBRAL 1ª DIFICULTAT RESPIRATÒRIA FRACÀS CARDIORRESPIRATORI XOC DESCOMPENSAT XOC COMPENSAT
 16. 16. Treball Perfusió Impresió generalAspecte Actuació inicial respiratori cutània de l’estat funcional Oxigen segons necessitats Disfunció cerebral 1ª Control glicèmia!! Dificultat respiratòria Posició confort Oxígen segons necessitats Tto etiològic (broncodilatadors, cortis?) Insuficiència Posició obertura via aèrea respiratoria Oxígen 100%. Tto etiològic Intubació? Xoc compensat Oxigen segons necessitats Accés vascular Sèrumterapia Tto etiològic (antibiòtics?) Oxigen 100% Accés vascular Xoc descompensat Sèrumterapia Tto etiològic (antibiòtics?) Posició obertura via aèrea Oxígen 100%. Insuficiència RCP cardiorrespiratòria Tto etiològic: adrenalina, desfibrilació, antibiòtics
 17. 17. TAP 3 anys, consulta per tos i febreAspecte general :Perfusió cutània:Treball respiratori:Tiratge intercostal i subcostal Sibilàncies audibles DIFICULTAT RESPIRATÒRIA
 18. 18. TAP 5 anys, consulta per mareigAspecte general: hipotònic, poc alertaPerfusió cutània:Treball respiratori: DISFUNCIÓ CEREBRAL 1ª
 19. 19. TAP 2 mesos, portada perquè “s’ofega”Aspecte general : Hipotonia Plor dèbilTreball respiratori: Respiració ronca-nasal Balanceig capPerfusió cutània: INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA
 20. 20. TAP 12 mesos, consulta per vòmits i diarreaAspecte general (TICLS):Treball respiratori:Perfusió cutània: pàlida, vasoconstreta XOC COMPENSAT
 21. 21. TAP 8 anys, consulta per febreAspecte general: obnubilat, paraules inadecuades, no contacte visualTreball respiratori:Perfusió cutània: pàlid, vasoconstret XOC DESCOMPENSAT
 22. 22. Atenció al nen greu CICLE D’ACTUACIÓ:Avaluació Intervenció Reevaluació
 23. 23. Avaluació del nen greu • Impressió generalTAP • Principal àrea de compromís • Rapidesa d’actuació • Avaluació ràpida i ordenada • Detecció de problemesABCDE • Sistemàtica d’actuació • TOCAR!! Cts vitalsEXAMEN FÍSIC SECUNDARI I Hº CLÍNICA DETALLADA
 24. 24. ABCDEA. Via aèreaB. Respiració (Ventilació i Oxigenació)C. CirculacióD. Exàmen neurològic bàsicE. Exposició i primer exàmen físic* En el trauma, A inclou alerta i columna cervical i C inclou control d’hemorràgies.
 25. 25. CONSIDERACIONS FINALS:- Per tractar s’ha de RECONÈIXER al nen greu.- S’ha de ser SISTEMÀTIC i ORDENAT: utilitat delTAP i ABCDE.- Reevaluació constant.- Hem de conèixer les nostres limitacions i serresponsables del nen fins a l’última intervenció.
 26. 26. TRIATGE EN PEDIATRIA (‘trier’= ordenar)Amb urgències pediàtriques atenem un ampliventall de patologies: des de la vertaderaemergència a les “banalitats”.El retràs en la identificació del nen greu pot tenirconseqüències importants.El sistema de triatge té com a objectius:- identificar ràpidament al pacient d’alt risc- prioritzar l’accés als recursos assistencials- reduir el risc per pacients i professionals- reduir el temps d’espera de les patologiesurgents.
 27. 27. ESTADIS T màx espera Reevaluació TAP- I: Ressuscitació: risc vital 0’ continua 3- II: Emergència: Disfunció greu 15’ 15’ 2- III: Urgent: Disfunció lleu 30’ 30’ 1- IV: Menys urgent 60’ 60’ 0- V: No urgent 120’ 60’ 0
 28. 28. TAP 16 mesos, consulta per febre, mucositat i tosAspecte general (TICLS):Treball respiratori:Perfusió cutània: 95% Nens NORMALITAT
 29. 29. Dubtes, preguntes, comentaris.... Doncs seguim !!
 30. 30. 2. Urgències Pediàtriques més freqüents
 31. 31. ÍNDEX:1. Síndrome febril2. Infeccions respiratòries via aèria superior.3. Infeccions respiratòries via aèria inferior.4. GEA5. Infecció d’orina6. Dermatologia7. Eines útils informatives
 32. 32. SÍNDROME FEBRIL Falses febres: Temperatura rectal > 38’5 ºC • sobreabrigament i axil·lar > 38ºC . • deshidratació •Fàrmacs (þ-lact)BUSCAR ETIOLOGIA DE LA FEBRE:• Anamesis / Epidemiologia /Antecedents personals• Exploració física:• +/- Exploracions complementàries: (Confirmar el dx)• Analítica•Tira reactiva d’orina(sediment d’orina)• Rx Tòrax/Sinus...• Serologies / Cultius Presència de etiologia TRACTAMENT ESPECÍFIC No evidenciem etiologia: SÍNDROME FEBRIL SENSE FOCO
 33. 33. SÍNDROME FEBRIL SENSE FOCUS:
 34. 34. YIOS (Young Infant Observation Scale: < 3 mesos)
 35. 35. YALE OBSERVATIONSCALE (3-36 mesos)
 36. 36. SÍNDROME FEBRIL SENSE FOCUS:Risc bacterièmia Edat:< 1m: 21% 1-2 m: 13 % 2-3 m: 4% Aspecte sèptic: irritable, letàrgic, mala perfussió, cianosis, hipo/hiperventilació, apnees, hipotèrmia
 37. 37. SÍNDROME FEBRIL SENSE FOCUS: ≤ 15 dies: INGRÉS+ESTUDI COMPLERT SÈPSIA+AB EMPÍRIC• Hemograma/pcr/PCT/Hemocultiu/Sediment d’orina/Urocultiu• Punció lumbar• Rx Tòrax si clínica respiratòria• AB ev empíric: AMPICILINA + CEFOTAXIMA
 38. 38. 16 dies – 3 Mesos:• Hemograma/pcr/PCT/Hemocultiu/Sediment d’orina/Urocultiu• Rx Tòrax• Punció lumbar si clínica meningitis Criteris Rochester: • Clínics: Bon estat general Estat de Salut previ SA No infecció local • Analítics: 5000 – 15000 leucòcits bandes < 1500 leucòcits orina < 10/camp Criteris de Baix Risc: Alta sense AB + Control en 12-24 h (Si < 1 mes ingrés) No Criteris de Baix Risc: Ingrés • No signes clínics de gravetat: +/- AB + Control analític 8-12 h. • Signes clínics de gravetat: Estudi complert de sèpsia AB empíric
 39. 39. Resum < 3 mesos + febre
 40. 40. • Paracetamol: Apiretal® VO 3 mesos – 3 anys: 10-20 mg/kg/6 hores Pes x 0.15 • Ibuprofé: Junifen® / Dalsy® 10-30 mg/kg/6 hores Pes / 3 (Pes/2 si >39ºC)1. Bon estat general i febre < 48 h.: • Antitèrmics • Tira reactiva d’orina • Observació domiciliària (Control petèquies i sensori) • control pediatre en 12/24 h.2. Bon estat general i febre > 48 h. : • En funció de la temperatura (40ºC) i la vacunació antipneumocòccica3. Mal estat general: INGRÉS •Proparacetamol: Perfelgan® 15 mg/kg/6 hores
 41. 41. ANTITÈRMICSSi NO hi ha component inflamatori:. PARACETAMOL: oral 15 mg /kg /dosis /4-6 hores rectal 25 mg/kg/dosis e.v.: 15 mg/kg/dosis - Contraindicat si insuficiència hepàticaSi existeix component inflamatori:. IBUPROFÈ 7-10 mg /kg /dosis cada 6 h oral - NO recomanat en < 3 mesos - Efecte “sostre”. - Vigilar efectes secundaris AINEs
 42. 42. PERFIL DE SEGURIDADConclusió : L’administració d’acetaminofen o ibuprofè haDemostrat un perfil de seguritat clínica similar
 43. 43. DOSIFICACION ADECUADAConclusió: Més de la meitat dels cuidadors enquestatsadministren dosis inadequades d’acetaminofè o ibuprofè
 44. 44. ÍNDEX:1. Síndrome febril2. Infeccions respiratòries via aèria superior.3. Infeccions respiratòries via aèria inferior.4. GEA5. Infecció d’orina6. Dermatologia7. Eines útils informatives
 45. 45. INFECCIONS RESPIRATORIES VIA AEREA SUPERIOR1. CVA.2. Faringoamigdalitis3. Otitis4. Sinusitis5. Obstrucció Aguda Vies Respiratòries Altes
 46. 46. TAP 16 mesos, consulta per febre, mucositat i tosAspecte general (TICLS):Treball respiratori:Perfusió cutània: NORMALITAT
 47. 47. 1. CVA:Clx: Congestión y secreción nasal Estornudos ConjuntivitisEtiología: VÍRICA • rinovirus • VRS • parainfluenzaevirus • coronavirusTto: SINTOMÁTICO (Analgésicos y antitérmicos)
 48. 48. Video rentats nasals 2
 49. 49. TAP 6 anys, consulta per febre d’inici brusc fins 39’6ºC, cefalea, dolor abdominal i odinofàgiaAspecte general (TICLS):Treball respiratori:Perfusió cutània: NORMALITAT
 50. 50. NO SUPURATIVAS: - Glomerulonefritis postestreptocòccica - Febre Reumàtica
 51. 51. • Complicaciones supuradas:1. Absceso periamigdalar yretroamigdalar:• > 8 años,fiebre alta, dolor +++ dificultad para hablar, trismus tortículis• Tumefacción amigdalar asimétrica, linfadenitis2. Absceso retrofaríngeo y faríngeo lateral:• < 3 años, fiebre alta, aspecto tóxico, dolor intenso, dificultad para deglutir y respirar, babeo e hiperextensión del cuello• Tumefacción en pared postero-lateral de la faringe linfadenitis y meningismo. Tto: Ingreso Amoxicilina-clavulánico 100 mg/kg/día ev (c/8 h) Valoración ORL para valorar Drenaje Quirúrgico.
 52. 52. Foto Rx abcès
 53. 53. • Mononucleosis infecciosa: Virus Ebstein-Barr Sdr. Mononucleósido: CMV, TXP, hep A, VIH Clx: Incubación: 1-2 semanas Prodrómica: 1-2 semanas: Malestar, fatiga, cefalea, nauseas,dolor abdominal. Estado: 2-4 semanas: Fiebre alta, faringoamigdalitis conexudado blanco-grisáceo, linfadenopatías generalizadas, esplenomegalia,hepatomegalia, exantema maculo papuloso (80% si amoxicilina),odinofagia + halitosis. Dx: leucocitosis con linfocitosis > 50%y > 10% linfocitos reactivos Serología VEB: Paul Bunell y Ac específicos ; CMVTto: SINTOMÁTICO Ingreso si complicaciones: dificultad respiratoria, gran esplenomegalia, meningitis, encefalitis, mielitis, Guillain-Barré,anemia hemolítica. Corticoides 1-2 mg/kg/día
 54. 54. TAP 14 mesos, consulta perque en el context d’un quadrecatarral amb tos i mocs, sense febre inicia otàlgiaesquerra de matinada Aspecte general : Perfusió cutània: Treball respiratori: NORMALITAT
 55. 55. 3. OTITIS Pars fláccida MartilloPars tensa Triángulo luminoso
 56. 56. 3.1 OTITIS EXTERNA Infección CAE+ fc: verano / piscinasClx: edema, otalgia, otorrea no fiebre ni MEGOtoscopia: edema y eritema del CAE con secreción amarillo-verdosa• Etiología: Pseudomona aeruginosa (90%) S. Aureus, Streptococcus, Herpes zoster• Tto: TÓPICO: lavados suero salino hipertónico ácido acético al 2% gotas con antibiótico + corticoide Colircusí Genta-dexa®; Otix®
 57. 57. Tapón de Cerumen:• Masa amarillenta o marrón por secreción de las glándulas sebáceasy ceruminosas, epidermis, pelos y partículas de suciedad.• Hipoacusia si obstrucción completa del CAE• TTO: No perforación timpánica: LAVADO A 37 º © Perforación: Instrumental por Orl Reblandecer antes con gotas óticas: Agua oxigenada 3%; Otocerum®
 58. 58. Cuerpo extraño ótico:Sensación de ocupación y molestiaSobreinfección: Otalgia y OtorreaTTO: Extracción cuerpo extraño ( sedación o anestesia general) Si insecto: primero alcohol o éter para matarlo.
 59. 59. 3.2 OTITIS MEDIA AGUDA: Infección Oido medioMuy frecuente: 66% 1er episodio < 1 año > 90% niños 1er episodio < 1 año 66 % > 3 episodios en < 5 años + fc: 6 – 12 meses guardería, lactancia artificial, fumadores família - fc: > 4 años Clínica: • Fiebre: Sens. 69% CVA: Sens. 96% Esp. 23% Esp. 8% VPP 38% OJO ! VPN 53% • Otalgia: Irritabilidad / Rechazo alimento / Insomnio Signo trago • Otorrea
 60. 60. •Otoscopia: Abombamiento o “llenado” timpánico Fase congestiva Fase de abombamiento Fase de perforación
 61. 61. StreptococcusVÍRICA 30%: Sensible • pneumoniae R. Mod. ResistenteEtiología: (CMI< 1mg/ml) VRS, parainfluenzae, influenzae A/B,Amoxicilina 38.5% 32.9% 28.6% enterovirus, rhinovirus, adenovirusAmoxicilina (CMI>2mg/ml) 87.6% 6.2% 6.2%Amoxicilina-Clavulánico 88.2% 5.6% • BACTERIANA 70% : S. Pneumoniae ( 30-40%) 6.2%Cefalosporinas 51.5% H. Influenzae (15-27%)41% 7.5%Macrólidos 48% S. Pyogenes (3-5%) ----- 52%Haemophilus moxarella catarhalis, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, influenzae (Betalactamasa + 23%)Amoxicilina-clavulánico p,chlamydia mycoplasma 99.5%Cefalosporinas 99.8%Macrólidos 89.4% 9.2% 1.4%Streptococcus pyogenesPenicilina, ampicilina, amoxicilinaAmox-clav,cefalosporinas 100 %Macrólidos 79.5 % ----- 20.5%Tratamiento: 1.Amoxicilina 80 mg/kg/día c/8 h. (8% fracaso) 2.Amoxicilina-Clavulánico 80 mg/kg/día (100/12.5) 3.Alergia a Betalactámicos: Josamicina 50mg/kg/día c/12 h.
 62. 62. 3.2 OTITIS MEDIA AGUDA:Tratamiento: 1.Amoxicilina 80 mg/kg/día c/8 h. (8% fracaso) 2.Amoxicilina-Clavulánico 80 mg/kg/día (100/12.5) 3.Alergia a Betalactámicos: Josamicina 50mg/kg/día c/12 h. Si > 2 anys, Afebril i amb BEG (++++ Vírica) Ibuprofé 48 hores (c/8 hores) i revalorar
 63. 63. 3.3: OMA COMPLICADA: 0.2 %1. Mastoiditis: Amox-Clav 1002. Mastoiditis + osteítis Cefotaxima 2003. Complicaciones intracraneales: + Cloxacilina 100(< 2%) Absceso epidural Empiema subdural Cefotaxima 300 Absceso cerebral + Cloxacilina 150-200 Meningitis 6-8 semanas4. Embolización séptica senos profundos: Trombosis seno lateral/arteria carótida Plan: Ingreso y Ab ev TAC mastoides (+ TAC craneal si Osteítis) +/- Cirugía
 64. 64. 4. SINUSITISSenos maxilares(4) y etmoidales (2) :Nacimiento - 4 añosSenos esfenoidales (5) : 2 años – 6 añosSenos frontales (1): 6 años – 10 añosClínica: Antecedentes de CVA / procesos alérgicos vías altas Fiebre + Cefalea + Obstrucción nasal +Rinorrea purulenta Dolor a la presión del seno afecto Rx senos: opacidad, nivel hidroaéreo,engrosamiento de mucosa (> 4mm) AG: leucocitosis + desviación I ; pcr alta TAC senos (Osteítis) TAC craneal(Comp. Intracraneales)
 65. 65. •VÍRICA 10%: adenovirus, parainfluenzae, influenzae A/B, Etiología: enterovirus, rhinovirus • BACTERIANA 90% : S. Pneumoniae ( 30-40%) H. Influenzae (15-27%) S. Pyogenes (3-5%) moxarella catarhalis, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, mycoplasma ,chlamydia • FÚNGICA : aspergillus, cándida (Immunodeprimidos) Tratamiento: Streptococcus pneumoniae Sensible R. Mod. Resistente Amoxicilina (CMI<2mg/ml) 87.6% 6.2% 6.2% Cefalosporinas 51.5% 7.5% 41% Macrólidos 48% ----- 52% Haemophilus influenzae (Betalactamasa + 23%) Amox-clav / Cefalos. 99.5% Macrólidos 89.4% 9.2% 1.4% Streptococcus pyogenes Peni, Amox, Cefalos. 100 % Macrólidos 79.5 % ----- 20.5%• Amoxicilina (+/-clavulánico) 80 mg/kg/día c/8h vía oral 15 d• Vasoconstrictores tópicos nasales• Mucolítics i Analgésicos
 66. 66. Complicaciones:Sinusitis + OsteítisCelulitis Orbitaria: Preseptal Amoxi-Clav 100 ev (hasta apirexia) Postseptal Cefotaxima 300 ev + Cloxacilina 100 ev Intracraneal: meningitis +/- cirugía absceso epidural empiema subdural Cefotaxima absceso cerebral + Cloxacilina trombosis seno + Metronidazol cavernoso +/- cirugíaPlan: Ingreso + Tto endovenoso TAC órbita +/- craneal
 67. 67. TAP 3 anys, consulta per tos i afoniaAspecte general :Perfusió cutània:Treball respiratori:Tiratge intercostal i subcostal Estridor audible i tos perruna DIFICULTAT RESPIRATÒRIA
 68. 68. 5. OBSTRUCCIÓ AGUDA VIES RESPIRATÒRIES ALTES5.1 LARINGITIS: Estridor inspiratorio, tos perruna, afonia 3 – 6 % niños < 6 años (2 años) 21 – 5 horas • Croup espasmódico: + brusco, sin fiebre, nocturna, recurrente etiología ? • Laringotraqueobronquitis viral: + tórpida, síntomas CVA (fiebre, rinorrea...) Virus parainfluenzae, influenzae Score de Taussig: 0 1 2 3 Estridor No Leve Moderado Grave Retracción No Leve Moderado Grave Hipoventilación No Leve Moderada Grave Color Normal (0 p.) Cianosis Conciencia Normal Intranquilo Agitado Deprimidoleve: < 5 Dexametasona 0’15 mg/kg dosis única vomoderado 5–8 Budesonida nebulizada. 2 mg + Dexametasona vograve > 8 Adrenalina nebulizada 4 mg (dosis rep.) + Dexa vo
 69. 69. 5.2 TRAQUEÍTIS BACTERIANA:• Muy infrecuente pero muy grave• S. Aureus, H. Influenzae, pneumococo, estreptococo, M. Catarrhalis• Inicio igual pero no respuesta al tto con fiebre alta, aspecto séptico y dificultad respiratoria grave.• Leucocitosis y desviación a la izquierda con pcr alta• UCI +/- Intubación / Ab ev
 70. 70. 5.3 EPIGLOTITIS: •Obstrucción grave y progresiva de la vía aérea superior • mortal sin tto (Emergencia)•Haemophilus influenzae tipo b, Estreptococo, S. Aureus
 71. 71. Epiglotitis:•MEG, fiebre+++, disnea y estridorinspiratorio +++, no afonia ni tos• Disfagia, odinofagia, babeoy postura en trípode (hiperextensión cabeza, bocaabierta y protusión de la lengua) •Rx cuello: inflamación epiglotis (dedo pulgar) • Leucocitosis, pcr alta • HE + • UCI , Intubación* • Ceftriaxona o Cefotaxima ev
 72. 72. ÍNDEX:1. Síndrome febril2. Infeccions respiratòries via aèria superior.3. Infeccions respiratòries via aèria inferior.4. GEA5. Infecció d’orina6. Dermatologia7. Eines útils informatives
 73. 73. INFECCIONES RESPIRATORIAS VÍA AERIA INFERIOR1. Bronquitis/Crisis asmàtica.2. Bronquiolitis3. Pneumònia
 74. 74. TAP 3 anys, consulta per tos i febreAspecte general :Perfusió cutània:Treball respiratori:Tiratge intercostal i subcostal Sibilàncies audibles DIFICULTAT RESPIRATÒRIA
 75. 75. BRONQUITIS / CRISIS ASMÀTICA:•ASMA: Malaltia inflamatòria crònica de les vies aèries ambobstrucció variable i reversible del flux aeri i hiperreactivitatbronquial, que cursa amb episodis recurrents de sibilàncies,dificultat respiratòria i tos. (GINA 95) Prevalença: 6 – 14 %•CRISIS ASMÀTICA: Empitjorament progressiu, en un espaibreu de temps, d’alguns o tots els símptomes relacionats ambl’asma (tos, dispnea, sibilàncies i opressió toràcica) ques’acompanyen d’una disminució en el flux aeri espiratori.
 76. 76. Fenotips d’asma. Història natural de l’asma pediàtric. Nens 6-15% 60% 20% 20% Adults 4-5%Stein R et al.Thorax 1997
 77. 77. Sibilants Persistents Asmàtics transitoris no atòpics Persistents precoços atòpicsDuració sibilàncies < 3 anys fins pubertat > 11 anysTabac matern prenatal +++ +/- +Infec respiratòries +++ ++ +/-Germans / Guarderia +++ + -AF atòpia/al·lèrgia - - +++Funció pulmonar:•Naixement molt baixa +/- normal•6 anys baixa +/- baixa•11 anys baixa +/- molt baixaHRB metacolina - - +++Variabilitat PEF - + ++Resposta broncodilatadora - ++ +
 78. 78. Índex Predictiu d’asma modificat per Guilbert≥ 4 episodis de sibilàncies amb ≥ 1 confimada pel metgeCriteris majors: • Història parental d’asma • Diagnòstic mèdic de dermatitis atòpica • Sensibilització al·lèrgica a ≥ 1 pneumoal·lergèCriteris menors: • Sensibilització al·lèrgica a llet, ou o nous • Sibilàncies no relacionades amb quadres catarrals • Eosinofília ≥ 4% 1 criteri major o 2 menors: OR 4,3 – 9,8 tenir asma als 6 i 13 anys IPA negatiu: 95 % no tindran asma a edat adulta Guilbert TW el al. J Allergy Clin Immunol 2004
 79. 79. ASMA PERSISTENT ATÒPIC Marxa al·lèrgica 0 any Dermatitis atòpica 1-3 any Al—lèrgia alimentaria IgEespecífica ou 3 anys- adolescent: Asma Adolescent – adult: Rino-conjuntivitis
 80. 80. Valoració clínica de la crisisPulmonary Score + Sat Hb
 81. 81. No cortis Cortis
 82. 82. Sistemes de Inhalació
 83. 83. Teràpia inhalatòria:•Velocitat sortida aerosol: més velocitat = més dipòsit orofaringe (90%)•Tamany de la partícula d’aerosol Dipòsit (MMAD 3-5 mcm) pulmonar: Nebulitzador: 3-10 mcm 1–7% MDI + Càmara: 2’8 – 4’3 mcm 10 – 20% Pols seca 25-40%•Apnea postinspiratòria•Capacitat de la via aèria
 84. 84. Sistemes de inhalació en nens Edat Preferent Alternativa< 4 anys Inhalador pressuritzat amb càmera Nebulitzador amb espaïadora i mascareta facial mascareta facial4-6 anys Inhalador pressuritzat amb càmera Nebulitzador amb espaïadora mascareta facial> 6 anys Dispensador de pols sec Nebulitzador amb boquilla
 85. 85. > 6 anys
 86. 86. Video pols seca
 87. 87. Video accuhaler
 88. 88. Video Novolizer
 89. 89. > 6 anys Ttmt Manteniment No fase aguda
 90. 90. TAP 2 mesos, portada perquè “s’ofega”Aspecte general : Hipotonia Plor dèbilTreball respiratori: Respiració ronca-nasal Balanceig capPerfusió cutània: INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA
 91. 91. BRONQUIOLITIS:• Episodi de dificultat respiratòria amb sibilants o subcrepitantsen el lactant de <1 any (Obstrucció a nivell bronquíol).• Etiologia: VRS : novembre – febrer //Adenovirus, Influenzae... Lactant amb quadre catarral de 1 setmana d’evoluciódificultat respiratòria, tos, taquipnea, tiratge, febrícula o afebril sibilants, subcrepitants, irritable, rebuig de l’alimentEscala Wood-Downes modificada per Ferrés 0 1 2 3Sibilàncies: No Teleespiratoris Panespiratoris Ins+espiratorisTiratge: No Sub+Intercostal Inf. +Supracclav +aleteig nasal +SupraesternalFR: < 30 31-45 46-60 >60FC: < 120 >120Ventilació: Bona Regular Molt disminuïda SilentCianosis: No Si Lleu: < 3 Moderada: 4-7 Greu: > 8 Ingrés > 3
 92. 92. Factors de risc mala evolució: displàsia broncopulmonar, prematurs,cardiopates, apnea prèvia, immunodeficències, < 6 setmanes (risc apnees) Diagnòstic: CLÍNIC/Detecció ràpida VRS +/- EAB segons clínica RxTòrax / Analítica general: Si sospita Sobreinfecció Bacteriana Criteris d’ingrés: 1.Edat < 6 setmanes (per alt risc d’apnees) 2. Nens de risc de mal pronòstic: displàsia broncopulmonar, prematurs, cardiopates, història d’apnea prèvia i immunodeficències. 3. Dificultat respiratòria: Escala de Wood-Downes modificada per Ferrés > 3 4. Hipòxia: cianosis, letargia, agitació, alteració de la consciència , Sat Hb < 94 % 5. PCO2 capil·lar > 50 mmHg. 6. Presència d’apnees. 7. Signes de infecció bacteriana associada. 8. Rebuig de l’aliment. 9. Ambient familiar incapaç de col·laborar amb el tractament. 10. Visites repetides (major o igual a 3) al servei d’urgències en el mateix episodi ?.
 93. 93. Tractament:• Oxigenoteràpia si hipòxia• Fisioteràpia respiratòria i aspiració secrecions• Monitor d’apnees ?• Humidificació i fluidoteràpia (en fase secretora)• Salbutamol: realitzar prova terapéutica i valorant resposta• L-Adrenalina nebulitzada (1/1000) 1 cc + 3 cc SF c/3-8 h)• SSH 3’5% nebulitzat (+/- Salbutamol)•Antibiòtics (amoxi-clàv/Cefotaxima): Si sobreinfecció bacteriana Altres: • Corticoides : NO • Teofilina /Bromur d’Ipatropi: NO • Ribavirina: Només en pacients de risc • Anticossos IgG monoclonals (Palvizumab®): PREVENCIÓ /NO TTMT • VM / Heliox
 94. 94. PNEUMONIAEtiologia:< 3 anys: VIRUS (VRS); pneumococ ; chlamydia, haemophilus 3 anys: PNEUMOCOC; mycoplasma ; VRS ; chlamydia; haem. 10 anys: MYCOPLASMA; chlamydia; pneumococ Diagnòstic: CLÍNIC – RADIOLÒGIC +/- hemograma/pcr/mantoux/serologies/hemocultiu Dx diferencial: BACTERIANA ATÍPICA Febre alta/brusca BEG Dolor punta costat Febre < 39’5ºC Auscultació focal Auscultació generalitzada Expectoració purulenta Rx sense broncograma/consolidació Rx condensació Analítica normal Leucocitosis + neutrofilia
 95. 95. Tractament: Citar en 48 h pediatre capçalera (+ mantoux) < 3 anys: Simptomàtic > 3 anys: Macròlids (Azitromicina 3d) Amoxicilina 80-90 mg/kg/día vo Si ingrés: Amox-clav ev (100 mg/kg/día)1. Edat < 6 mesos (recomanable entre 6–12 mesos)2. Malaltia de base important: immunodeficiència, cardiopatia, fibrosis quística, malnutrició...3. Signes clínics de gravetat: insuficiència respiratòria, hipòxia, afectació de l’estat general, inestabilitat hemodinàmica, sèpsia, convulsions ...4. Complicacions pulmonars: afectació multilobular, embassament pleural, pneumotòrax, abscés, cavitació...5. Intolerància a la antibiotecoteràpia oral: vòmits... Criteris d’ingrés6. Ambient familiar incapaç de col·laborar amb el tractament.7. Falta de resposta al tractament oral.
 96. 96. Dubtes, preguntes, comentaris....
 97. 97. 30 minuts de descans ?
 98. 98. ÍNDEX:1. Síndrome febril2. Infeccions respiratòries via aèria superior.3. Infeccions respiratòries via aèria inferior.4. GEA5. Infecció d’orina6. Dermatologia7. Eines útils informatives
 99. 99. GASTROENTERITIS AGUDA EstiuEtiologia: Tardor/hivern • Secretora: E.Coli, Adenovirus, Rotavirus, V. Cholerae... • Invasiva: Salmonella, Campylobacter, Shigella, Clostridium, Yersinia, E.Coli enteroinvasor... VALORAR ESTAT D’HIDRATACIÓ• Clínica +/- AnalíticaCOPROCULTIU: Invasiva / > 1 setmana / malaltia base < 6 mesos / deshidratació/ sèpsiaIngrés: Deshidratació moderada/greu; Intolerància oral;Inestabilitat hemodinàmica / Ambient familiar no coŀlaborador
 100. 100. Tractament: REHIDRATACIÓ (ORAL) Alimentació ORAL precoç Antibiòtic: NO INDICATMolt controvertits els canvis de dieta actualment, per lo queactualment no s’aconsella el canvi a llet sense lactosa, ni variar lesconcentracions dels biberons; només indicat la rehidratació ambsueros ( Sueroral®, Oralsuero®, Citorsal®)No emprar Primperan© (major risc d’efectes extrapiramidals).Si vòmits incoercibles:Ondansetron (0’15 mg/kg ev, màxim 8 mg)No emprar medicacions antidiarreiques.Es pot utilitzar Tiorfan© ( racecadrotilo), en diarrees intenses enque es insuficient la rehidratación, per afavorir l’absorció hidrica delbudell.
 101. 101. ÍNDEX:1. Síndrome febril2. Infeccions respiratòries via aèria superior.3. Infeccions respiratòries via aèria inferior.4. GEA5. Infecció d’orina6. Dermatologia7. Eines útils informatives
 102. 102. TAP 6 mesos, consulta per febreAspecte general :Perfusió cutània:Treball respiratori: NORMALITAT
 103. 103. Infecció d’orina. IntroduccióEs un problema freqüent en lactants i nens(prevalença 2-5 %)Al final de l’edat pediàtrica, 8-10% nenes i 2-3% nens han tingut una ITU verificada ambcultiuEn menors de 6 m, mes freqüent en nens 5/1A partir de 3 anys , mes freqüent en nenes10/1El RVU es detecta en el 20-30% de nens/esmenors de 2 anys desprès de la primera ITU
 104. 104. Infecció d’orina. IntroduccióFactors de risc pel desenvolupament de cicatriurenal Menors de 2 anys Retard en el tractament ITU recurrent RVU >grau III Uropatia obstructiva
 105. 105. ITU: EtiologiaMicroorganisme Percentatge Algunes soques de E.ColiEscherichia Coli 75-90% presenten factors d’adhesió vesicalKlebsiella sp. 1-8%Proteus sp. 0,5-6%Enterobacter sp. 0,5-6%Pseudomona aeruginosa 1-2%Enterococ 3-8% Nadons .Estafilococ 2-5% Staf.saprophyticus en noiesAltres 1-2%
 106. 106. ITU: PatogeniaVia ascendent: bacteri intestinal que atraves uretra, colonitza la bufetaA partir de la colonització de la bufeta ,la possibilitat de que hi hagi ITUdependrà de: Factors del pacient Factors microbians
 107. 107. Manifestacions clíniques de ITUEdat Importants Inespecifiques<3m Febre >38,5. Irritabilitat. Corba de pes plana. Afectació estat general Rebuig aliment. Ictericia perllongada Vomits . Antecedents familiars. Eco prenatal anormal.3a Febre >38 sense focus Vomits.24m Dolor suprapubic. Diarrea Micció dolorosa. Estancament ponderal Orina terbola i mala olor Convulsió febril Anorexia Irritabilitat / apatia>2 Febre alta / calfreds Dolor abdominal difusanys Molesties urinàries( disuria Vomits polaquiuria , tenesme) Hematuria Dolor lumbar Orina terbola i mala olor
 108. 108. DIAGNOSTIC ITUPROBABLE: TIRA REACTIVA PATOLÓGICADEFINITIU: CULTIU POSITIU D’UNA MOSTRA BEN RECOLLIDA
 109. 109. Mètodes d’obtenció d’orinaRaig miccional mig En nens i nens continents Mètode: • Mantenir un interval prolongat entre dos miccions per afavorir el creixement bactèria • Rentar genitals amb aigua ,esbandir amb aigua i eixugar làrea periuretral • Recollir l’orina amb el meat “descobert” – Posició de peus – Retirar prepuci o obrir els llavis majors • Iniciar la micció , rebutjant la primera part • Recollir una mostra de l’orina següent • Refrigerar a 4º , fins arribar al laboratori
 110. 110. Mètodes d’obtenció d’orinaBossa adhesiva En nens i nenes no continents Contaminació elevada : amb tècnic adequada el 10% de les mostres de nens sans mostraran >50.000ufc/ml Alt VPN: útil per descartar ITU en < 2 anys Mètode: • Rentat de genital amb aigua i sabó • Esbandir amb aigua abundant i eixugar amb gasa estèril • Posar la bossa • Mantenir el nen aixecat • Retirar la bossa immediatament que el nen ha orinat • Refrigerar a 4º fins el transport al laboratori
 111. 111. Mètodes d’obtenció d’orinaCateterisme vesical Nens i nenes no continents Tècnica estèril •Rentats de genitals amb aigua , sabó i eixugar amb gases estèrils •Rentat quirúrgic de mans i guants estèrils •Catèter: sonda d’alimentació o sonda Lee ( 4-6 ff) •Recollir mostra per TR i per urocultiu
 112. 112. Mètodes d’obtenció d’orinaPunció suprapubica Nens i nens <12 mesos , amb un % dèxits variable ( 30-80%) segons lexperiència del professional. Guiada per ecografia, millora el rendiment al 90- 95% Tècnica estèril • Confirmar almenys una hora des de la darrera micció • Desinfecció de la zona de punció ( povidona ,clorhexidina) • Rentat quirúrgic de mans i guants estèrils • Xeringa de 2.5, amb agulla de 22G i 2,5 cm • Evitar la micció durant el procediment: pressió penis • Lloc de la punció : 1-2 cm a la línia mitja per sobre de la sinfisi pubiana, amb angle de 10-20º. • Introduir l’agulla 2.5 cm, màxim, aspirant durant la introducció fins l’obtenció d’orina • Recollir mostra per TR i per urocultiu
 113. 113. Mostres d’orina en nens/es no continents PPS Cateterisme BossaAvantatges El mes exacte Molt exacte Senzill, no invasiu Ràpid i segurDesavantatges Invasiu Invasiu Taxa alta de Cal experiència Risc de trauma contaminació Èxit variable (50- uretral Exploracions 70% Risc de addicionals, contaminació(bacteri innecessàries, s de dintroit uretral) molestes ,amb risc i alt costIndicacions Urinalisi Urinalisi Urinalisi Frotis ( Gram) Frotis ( Gram) No Urocultiu Urocultiu Urocultiu
 114. 114. Estratègia de recollidaSOSPITA ITU: Bossa adhesiva Tira reactiva ALTERADA REPETIR RECOLLIDA PER PSP O SONDANo curseu urocultiu per bosseta (mai)
 115. 115. METODES DE DIAGNOSTIC RAPIDTIRA REACTIVA ( N-Multixtix) Nitrits Estearasa leucocitariaSEDIMENT Bactèries : Gram Leucòcits : 5LxC
 116. 116. Test NITRITS +Detecta la presència de nitrits a l’orinaBacteris ( E. Coli) redueixen els nitrats(provenen del metabolisme normal) anitrits.Falsos negatius:en nens petits menorpresència de nitrats i menor períoded’incubació a la bufeta .Mínim 4 hores a la bufeta
 117. 117. Test estearasa leucocitariaDetecta leucòcits a l’orinaDetecta la estearasa dels leucòcits lisatso intactes.Si les estearasas son en quantitatsuficient (+ de 5LxC) es produeix unareacció colorimetrica.Mes color lila, mes leucocituria
 118. 118. UROCULTIU.És el diagnòstic definitiuNo iniciar el tractament d’una probableITU sense cursar abans un cultiu permètode estèril.
 119. 119. Pielonefritis vs CistitisPielonefritis: ITU febril + leucocitosis +PCR/PCT altaCistitis: Síndrome miccional sense febre iamb analítica normal.
 120. 120. ITU vies baixes. Cistitis Amoxi/Clav; Cefal.1ªG(Cefalexina, cefaclor, cefadroxilo), Fosfomicina, TPM/SMX Via Oral 3-5 dies
 121. 121. ITU febril. PNACursar urocultiu mètode estèrilSi BEG i > 3 mesos: Cefixima (8 mg/kd/dia c/12 hores) via oral 10- 14 dies Amoxi/Clav (50 mg/kg/dia c/8 hores) via oral 10-14 diesSi < 3m, MEG, malformacions urològiques,vòmits: Derivar a hospital per analítica i valorarttmt ev.
 122. 122. ÍNDEX:1. Síndrome febril2. Infeccions respiratòries via aèria superior.3. Infeccions respiratòries via aèria inferior.4. GEA5. Infecció d’orina6. Dermatologia7. Eines útils informatives
 123. 123. DERMATOLOGIA
 124. 124. DERMATITIS ATÓPICA:• Curs crònic i recidivant 10-15% població• Lactant: 3 m galtes, front i cara (respecta triangle nasolabial) tòrax, dors mans i peus• Infantil: flexures antecubital i poplítea, nuca, mans i tronc• Hidratació abundant : Sabó d’avena / Banys oleosos• Exacerbació: Cortis suaus: hidrocortisona / fluocortina Antihistamínics vo /AB vo si sobreinfecció• Dermatòleg: Cortis vo / Immunosupressors tòpics
 125. 125. DERMATITIS SEBORREICA:• 2 setmanes – 3 mesos Pityosporum ovale• Costra làctia: placa en cuir cabellut amb escames groguenques• Banys amb sabons d’avena• Rentats capil·lars amb olis d’oliva o d’ametlles• Si + imp.: Corticoides suaus: Hidrocortisona al 1% (Lactisona loción®)• Antimicótics en crema: Crema/Xampú de ketoconazol 2% (Ketoisdin tòpic®)
 126. 126. DERMATITIS DEL BOLQUER • 50% nens / 9-12 mesos • Multifactorial: Irritants, Sobreinfecció: Càndida, S. Aureus• Higiene: Canvis freqüents bolquer / Deixar al aire• Pasta al aigua (òxid de zenc) /Pasta Lassar /Eryplast®• Si no milloria: Cortis suaus: hidrocortisona/fluocortina (Peitel®)• Si sobreinfecció per Candida: Nistatina tòpica
 127. 127. URTICARIA:• Lesions evanescents (< 24 hores)eritemato-edematosesamb important prurit. Urticària Angioedema Anafilàxia • 70 % Idiopàtiques • Virasis resp, estreptococ, llet de vaca, peix, fruit secs, marisc, additius, penicil·lines, aspirina, antiepilèptics, plantes, animals... • Tractament: Antihistamínics:. Hidroxicina diclorhidrato Atarax® , Dexclorfeniramina Polaramine®, •Si anafilàxia: Adrenalina IM 1/1000: 0.01 mg/kg (màx. 0.5 ml)
 128. 128. IMPETÍGEN: GINGIVOESTOMATITIS PER HERPES SIMPLE:
 129. 129. PITIRIASIS ROSADA ERITEMA INFECCIOSO:
 130. 130. ÍNDEX:1. Síndrome febril2. Infeccions respiratòries via aèria superior.3. Infeccions respiratòries via aèria inferior.4. GEA5. Infecció d’orina6. Dermatologia7. Eines útils informatives
 131. 131. Fulls informatius pares SEUP
 132. 132. Fulls informatius pares SEUP
 133. 133. www.seup.org
 134. 134. www.pediatriadelspirineus.org
 135. 135. www.pediatriadelspirineus.org
 136. 136. www.pediatriadelspirineus.org
 137. 137. 3. Criteris d’exclusió escolar Seguim, això és curtet !
 138. 138. Normalidad = 3 deposicions/dia – 3 deposiciones/setmama
 139. 139. Dubtes, preguntes, comentaris.... 5 minuts de descans
 140. 140. 4. Emergències Pediàtriques. Estabilizació Inicial.
 141. 141. Avaluació del nen greu • Impressió general • Principal àrea de compromísTAP • Rapidesa d’actuació • Avaluació ràpida i ordenadaABCDE • Detecció de problemes • Sistemàtica d’actuació • TOCAR!! Cts vitalsEXAMEN FÍSIC SECUNDARI I Hº CLÍNICA DETALLADA
 142. 142. ABCDE És vital assegurar la via aèrea i respiracióA. Via aèreaB. Respiració (Ventilació i Oxigenació)C. CirculacióD. Exàmen neurològic bàsicE. Exposició i primer exàmen físic* En el trauma, A inclou alerta i columna cervical i C inclou control d’hemorràgies.
 143. 143. ABCDE VALORACIÓ: Freqüència respiratòria:Color (Cianosi) Nounat: 30-60 rpmFreqüència respiratòria Lactant: 20-40 rpmPatró respiratori Nens <5a: 20-30 rpmTreball respiratori Nens >5a: 12-20 rpmSorolls respiratorisAuscultacióPulsioximetria
 144. 144. ABCDESignes de risc de PCR:o Augment de la FR (>60rpm) i treball respiratorio Bradipnea (<20 rpm en <5a i <12 rpm en >12a), apnea i respiració “gasping”o Disminució dels sorolls respiratoriso Oximetria < 90% tot i 100% O2o Hipercapnia i acidosio Vulnerabilitat de la via aèrea del nen: més estreta, més colapsable.
 145. 145. ABCDEINTERVENCIÓ:Maniobra obertura VA:Maniobra front mentó*Tracció mandibularAspiració secrecionsCànula orofaríngea (Guedel) * Excepte si trauma cervical
 146. 146. A BCDE “TOT NEN GREU HA DE REBRE PRECOÇMENT O2 A LA MÀXIMA FIO2 DISPONIBLE”Cànules nasals(FiO2 0.24-0.40) Bossa autoinflable Fluxe 3-6 lpm amb reservori Mascareta simple Mascareta amb (FiO2 0.30-0.60) Mascareta reservori Fluxe 5-8 lpm Venturi (FiO2 0.55-1) (FiO2 0.24-0.60) Fluxe 10-15 lpm Fluxe 8-10 lpm
 147. 147. ABCDEINTERVENCIÓ:Maniobra avançada: ¿ Quan intubar?Intubación orotraqueal • Parada respiratòria o cardiorrespiratòria • Via aèrea obstruida o no sostenible • Compromís respiratori • Compromís circulatori • Glasgow < 8 • Anticipació pre-trasllat
 148. 148. MATERIAL PER LA VIA AÈREA I VENTILACIÓSeleccionar el material més adequat pel pacient: Lactant (250mL) Infantil (450mL) Adult (1,6-2 L)
 149. 149. ABCDEVALORACIÓ:Freqüència cardíaca 1ºPerfusió cutània 2ºPolsos perifèrics i centrals 3ºPressió arterial 4ºAuscultacióGasometria ALERTA!! LA PRESSIÓ ARTERIAL ÉS L’ULTIM A ALTERAR-SE
 150. 150. ABCDE
 151. 151. ABCDESignes de risc de PCR:o Taquicardia: >180 bpm en <5 a >160 bpm en >5 ao Bradicardia: <60 bpmo Polsos dèbils: central +, perifèric- TAs: 90-50o Hipotensió arterial: <70 mmHg en lactants <70 + (2 x edat en anys) en nenso Ritmes anormalso Acidosi metabòlica
 152. 152. ABCDE < 8 añosINTERVENCIÓ:ACCÉS VASCULAR:Via perifèricaVia intraòsea > 8 añosOPTIMITZACIÓ DE LA VOLEMIA (15-20 mL/Kg):o CRISTALOIDES: SSI*, Ringer Lactat®, Plasmalyte®o COLOIDES: Gelatines, albúmina, Almidons (Voluven®)VALORAR FÀRMACS INOTRÒPICS SI XOC DESCOMPENSAT*Si TCE valorar Sèrum Salí Hipertònic al 6% (SSH 6%) 4 ampolles de NaCl 20% en 100 mL SSI
 153. 153. ABCDE VALORACiÓ: • Consciencia inicial (conscient, obnubilat o coma) • Reacció pupil·lar • Escala de Glasgow Ojo període postcríticGlucèmia capilar
 154. 154. ABCDESignes de risc de PCR:o Disminució de consciènciao Pèrdua del to muscularo Anisocoria/midriasi
 155. 155. ABCDE INTERVENCIÓ:TRACTAMENT ESPECÍFIC:Hipoglucemia SG 10% 2 mL/Kg evConvulsions Diacepam 0’3 mg/kg rectal Midazolam 0,15-0,2 mg/Kg in Diacepam o Midazolam 0,1-0,15 mg/kg evHIC SSH 6% 2 mL/Kg ev Hiperventilación
 156. 156. ABCDEEXPOSICIÓ:VALORACIÓ + INTERVENCIÓ:o Despullar al neno Visualització general i detecció de grans lesionso Control ambiental: ¡Vigilar la hipotèrmia!
 157. 157. CIAP 2009 AVALUACIÓ SECUNDÀRIA: una vegada estabilitzat al pacient o Anamnesi completa i dirigida al problema o Exploració física completa o Exploracions complementàries necessàries o Intervencions: Tractament específic
 158. 158. CONSIDERACIONS FINALS:- Per tractar s’ha de RECONÈIXER al nen greu.- S’ha de ser SISTEMÀTIC i ORDENAT: utilitat delTAP i ABCDE.- Reevaluació constant.- Hem de conèixer les nostres limitacions i serresponsables del nen fins a l’última intervenció.
 159. 159. 5.1. Emergències Pediàtriques. Estabilizació Inicial.
 160. 160. Convulsión• Emergencia pediátrica más frecuente (convulsiones febriles)• Motivo importante de angustia en la familia y deestrés en el personal que lo atiende• La mayoría de veces cederá espontáneamente enmenos de 5-10 minutos• La convulsión por ella misma no representa un peligroinminente para la vida del niño.
 161. 161. Convulsión• A: Aspiración de secreciones + cánula Guedel• B: Oxígeno• C: Monitorización + Vía Venosa• D: Diazepam rectal o Midazolam intranasal (0’3 mg/kg) (0’15 mg/kg)• Si estabilidad hemodinámica/respiratoria: Traslado hospital (valproato ev) Fernandez Y. Crisis Epilépticas. En: Benito J et al. Tratado de Urgencias en Pediatría. Ed. Ergon 2005.Pág. 486-489.
 162. 162. Anafilaxia• A: permeable Adrenalina (0,01 mg/kg IM) (máx 0,5 mg)• B: Oxígeno• C: Monitorización + Adrenalina + Vía Venosa• D: OK Si broncoespasmo: Salbutamol nebulizado Si no mejora: Carga volumen SF 20 ml/kg + adrenalinaChowdhury BA, Meyer RJ. Intramuscular versus subcutaneous injection ofepinephrine in the treatment of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2002;109:720
 163. 163. TAP 8 anys, consulta per febreAspecte general: obnubilat, paraules inadecuades, no contacte visualTreball respiratori:Perfusió cutània: pàlid, vasoconstret XOC DESCOMPENSAT
 164. 164. Shock sépticoShock caliente o hiperdinámico: • Fiebre Shock frío o hipodinámico: •Piel seca y caliente • Hipotermia (mínimo retraso en el relleno capilar) •Piel pálido-grisácea / cianótica •Taquipnea (aumento gradiente térmico) •Taquicardia •Relleno capilar enlentecido +++ •Aumento de la presión diferencial •Taquicardia (pulsos saltones; presión diastólica baja) • Taquipnea Depresión respiratoria •Diuresis normal o disminuida •Hipotensión +++ •Cambios en el estado mental (pulsos débiles, pinzamiento arterial) (obnubilación e irritabilidad) • Oligoanuria ¡ Diagnóstico fase precoz ! • Obnubilación Coma
 165. 165. Shock séptico Asegurar vía aérea. Oxígeno Pulsioximetría. Monitorización Acceso ev (vía periférica/Intraósea) 20 ml/kg SF en 5-10 minutos (Si es posible: Recoger hemocultivo) Antibiótico: Cefotaxima / Ceftriaxona Traslado a hospital / llamar SEM-PFàbrega J. Estabilización del paciente grave. Shock Séptico. ¿Qué hacer durante la primera hora deasistencia? X Reunión Anual de la sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Abril 2005. Libro deponencias; 21-23
 166. 166. TAP 12 anys, portada perquè “s’ofega”Aspecte general : Hipotonia Plor dèbilTreball respiratori: Respiració ronca-nasal Balanceig capPerfusió cutània: INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA
 167. 167. Crisis Asmática • Debe ser diagnosticada y tratada rápidamente, puesto que de su precocidad en el inicio de las maniobras terapéuticas depende, en gran parte, su correcta evolución posterior • Oxigenoterapia • Salbutamol nebulizado + Bromuro de ipatropio 3 dosis cada 15 minutos • Corticoides: Hidrocortisona evCastro-Rodríguez JA. Tratamiento de la crisis asmática en pediatría.An Pediatr (Barc). 2007;67(4):390-400.
 168. 168. Politraumatismo Vía aérea y columna cervical Respiración (oxigenación y ventilación) Circulación y control hemorragiasEvaluación neurológica E Exposición Primer examen físico
 169. 169. Coma• A: Permeabilidad vía aérea: aspiración de secreciones, cánula de Guedel… Si TCE: collarín cervical• B: Oxigenoterapia• C: Monitorización: pulsioximetría +/- MCR continua Instaurar vía venosa + glucemia capilar• D: Breve anamnesis: AP (enfermedad base, alergias); fármacos•Si Glasgow < 8: Intubación Orotraqueal.•Si hipoglucemia: Suero Glucosado al 25%: 2 ml/kg ev•Si hipoventilación y/o miosis: Naloxona ev (o IM)•Si sospecha de intoxicación por benzodiazepinas: Flumazenil(Anexate®)• Traslado al hospital Frías M, Comas E. En: Pérez-Navero JL, Camino R. Urgencias neuropediátricas. 1ª edición 2005. Ed. Ergon. Madrid. Pág 27-38.
 170. 170. IntoxicacionesABCD:• asegurar la apertura de la vía aérea• administrar oxígeno• ventilar con bolsa autoinflable o intubación si es necesario• canalizar vía venosa + glucemia capilar• Si hay compromiso circulatorio: líquidos si existe hipotensióno adrenalina/atropina si bradicardia y maniobras de RCP si PCRTipo de tóxico, vía de administración, dosis, tiempo desde suingesta y sintomatología.Instituto Nacional de Toxicología de Madrid (telf 91 562 04 20) Carbón activado
 171. 171. Intoxicaciones Tóxico Antídoto Paracetamol N-acetilcisteína Monóxido de Carbono Oxígeno Opiáceos Naloxona Benzodiacepinas Flumazenil (Anexate®) Metoclopramida Biperideno (Akinetón®) ß-bloqueantes Glucagón Dicumarínicos Vitamina K Metahemoglobinemia Azul de metileno Organofosforados Atropina Etilenglicol, Metanol EtanolMendoza A, Martín MJ. Accidentes e intoxicaciones. En: Muñoz MT et al. Pediatría extrahospitalaria.Aspectos básicos en atención primaria. 3ª edición. 2001. Ed. Ergon. Madrid. Pág: 493-6.
 172. 172. Aturada Cardiorespiratòria
 173. 173. Rcp
 174. 174. Tipus de parada cardiorrespiratòria Tipus “ADULT” Tipus “PEDIÀTRIC” PCR cardíaca PCR asfíctica Accés a Ventilació i desfibrilador compressions toràciques
 175. 175. SVADESFIBRIL—LADOR EXTERNAUTOMÀTIC (DEA) • Edat > 8 anys • Utilització de DEA d’adult • Edat 1-8 anys • Utilització d’electrodes i reductor de dosis pediàtrics (si no està disponible: DEA d’adults) • Edat < 1 any • La seva utilització és raonable, preferiblement amb un reductor de dosis
 176. 176. SUPORT VITAL BÀSIC PEDIATRIC AMB D.E.A. HI HA PERILL? VALORA LA VICTIMA NO RESPON ? CRIDA: AJUDA aè Obre la via aèria NO RESPIRA 5 VENTILACIONS ACTIVA 112/061 si la parada es de sobte i RCP FINS DEA PREPARAT sinó presenciada, sinó al minut de RCPRCP 15:2 (adultRCP 30:2 (adult opob.)pob.) Anàlisi ritme XOC INDICAT XOC NO INDICAT DESFIBRIL— DESFIBRIL—LAR 1 XOC Bifà 150J Bifàsic o atenuadors pedià pediàtrics RCP 2 min RCP 2 min 5 CICLES 30/2 5 CICLES 30/2 10 CICLES 15/2 10 CICLES 15/2 respiració Continuar fins respiració normal Arribada SEM
 177. 177. SVA ALGORITMESDEA: RITME NO DESFIBRIL—LABLEDesfibril—lador manual: ASISTÒLIA, BRADICÀRDIA SEVERA, ACTIVITAT ELÈCTRICA SENSE POLS,Bloqueig A-V complert SEQÜÈNCIA BÀSICA: cada Optimitzar RCP: oxigenar, ventilar, cicle igual a l’anterior, però Adrenalina cada intubar, vies... 3-5’: A CICLES ALTERNS Bicarbonat: 1mEq/Kg si PH<7.10 o RCP>10 minuts Líquids: 20cc/Kg en: Hipovolèmia. Sempre en AESP 15:2 En la AESP descartar: Hipovolèmia, pneumotòrax a tensió, 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ taponament cardíac, intoxicacions, ACR RCE hipotèrmia, alt. electrolítiques 1 2 3 4 5 BRADICÀRDIA I BLOQUEIG AV valorar a més: Adrenalina Adrenalina Adrenalina 10 mcgr/Kg 10 mcgr/Kg 10 mcgr/Kg Atropina 0,02 mg/Kg (mínim 0,1 mg) Marcapàs Ventilar/Oxige Si via aèria segura no interrompre nar Accès IO/IV compressions toràciques durant Fàrmacs ventilació! Intubació
 178. 178. SVA ALGORITMESDEA: RITME DESFIBRIL—LABLEDesfibril—lador manual: FIBRIL—LACIÓ VENTRICULAR, TAQUICÀRDIA VENTRICULAR SENSE POLS 15:2 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ ACR RCE 1 2 3 4 5 6 7 Adrenalina Adrenalina Adrenalina 10 mcgr/Kg 10 mcgr/Kg 10 mcgr/Kg Amiodarona Amiodarona 5 mg/Kg 5 mg/Kg Ventilar/Oxige nar Accès IO/IV Fàrmacs Intubació No interrompre el massatge mentre es carrega el desfibril·lador
 179. 179. Video RCP musical
 180. 180. Guies iProtocols
 181. 181. Guías - Protocolos
 182. 182. Guías - Protocolos
 183. 183. Moltes Gràcies per la vostra atenciópreguntes, dubtes i/o comentaris…
 184. 184. Agraïments• Tots els membres (pediatres i infermers) de Pediatriadels Pirineus• Dra. Anna Fàbregas (Urgències Pediàtriques HMIVH)• Dra. Imma Caubet (Espitau Vielha)• Dr. Jose Mª Toboso (SEM adults HUGTiP)• You Tube (+ Dr. Pablo Ercoli)
 185. 185. Qualsevol dubte o comentari: Jfabrega@pediatriadelspirineus.org www.pediatriadelspirineus.org @jorfabrega (Twitter)
 186. 186. Algú s’anima a practicar lesmaniobres amb els ninos ?

×