Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jordplan på norsk

686 views

Published on

Jordplan lar deg registrere dine jordanalyser og skifter og avlinger på kart og på internett

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jordplan på norsk

 1. 1. . http://jordplan.no Nå kan du registrere dine egne gårdsdata direkte på nett med http://jordplan.no
 2. 2. Data om jord, næring og avling <ul><li>Jordanalyser er uvurderlige får å gjøre riktige vurderinger av hva som bør prioriteres når det gjelder skiftets tilstand og plantenes næringsbehov. </li></ul><ul><li>Best utnyttelse får du når jordprøvene er tatt riktig, analysert korrekt og tolket optimalt. </li></ul><ul><li>Soil and Plant Analysis Handbook, Midwest Laboratories Inc. </li></ul><ul><li>Vi lager en systematisk beskrivelse av ditt viktigste produksjonsmiddel – jorda – og kombinerer analysedata med avlingsdata og tiltak på en enkel måte. </li></ul><ul><li>Vi vil forbedre de økonomiske og miljømessige resultatene, ved å levere løsninger som forvalter bondens eiendom bedre. </li></ul><ul><li>http://jordplan.no </li></ul>
 3. 3. Jordplan følger åpne standarder og er utviklet med fri programvare <ul><li>Vi bruker: </li></ul><ul><li>Implementerer OGC standarer: http://www.opengeospatial.org/ </li></ul><ul><ul><li>WMS Web Map Service </li></ul></ul><ul><ul><li>WFS-T Web Feature Service Transactions </li></ul></ul><ul><li>Tilgang til offentlige kartdata i Norge og Europa er også en del av grunnlaget for jordplan.no </li></ul><ul><li>Du bruker: </li></ul><ul><ul><li>En hvilken som helst datamaskin tilkoblet internet med en nettleser </li></ul></ul>
 4. 4. jordplan.no <ul><li>Uavhengig av : </li></ul><ul><ul><li>Analyselaboratorier </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjødselleverandører </li></ul></ul><ul><ul><li>Leverandører og kjøpere </li></ul></ul><ul><ul><li>Jordprøve takere </li></ul></ul><ul><ul><li>Rådgivere og konsulenter </li></ul></ul><ul><li>Avhengig av : </li></ul><ul><ul><li>Internasjonale standarder </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvaliteten på de tjenestene vi leverer </li></ul></ul><ul><ul><li>Engasjerte kunder </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeid med alle </li></ul></ul>Dette vil også gjelde for jordplan.se, jordplan.dk og jordplan.com !
 5. 5. Problemet
 6. 6. Norske gjødselplaner <ul><li>Jordanalyser skal taes hvert 4-8 år, og analysene må omfatte pH, Fosfor og Kalium og innholdet av organisk materiale </li></ul><ul><ul><li>http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990701-0791.html </li></ul></ul><ul><li>En gjødslingsplan skal inneholde et kart over arealene med de forskjellige avlingene. For hvert skifte skal følgende informasjon være tilgjengelig : </li></ul><ul><li>a) Areal i dekar </li></ul><ul><li>b) Jordtype og jordanalyse av pH, P-AL, K-AL og organisk innhold </li></ul><ul><li>c) Avling foregående år </li></ul><ul><li>d) Avling inneværende år </li></ul><ul><li>e) Forventet avling pr. da </li></ul><ul><li>Dette er også de grunnleggende kravene til http://jordplan.no </li></ul>
 7. 7. http://jordplan.no <ul><li>Hver bruker lager sin egen private database for sine egne data </li></ul><ul><ul><li>Dine data er beskyttet av brukernavn og passord </li></ul></ul><ul><ul><li>Du bestemmer hvem du vil dele data med for en kortere eller lengere periode </li></ul></ul><ul><ul><li>Full tilgang til kart over hele Norge </li></ul></ul><ul><ul><li>Din database har sikker lagring på våre servere </li></ul></ul><ul><li>Leiekjørere </li></ul><ul><li>Rådgivere </li></ul><ul><li>Ideelt for de som driver sammen med fler, eller har ansatte som har behov for informasjon </li></ul>
 8. 8. Enkel bruk Applikasjons faner Kart kilder Tegnforklaring Skjema for data Kart vindu Tidsperiode Data kommandoer Kolonne overskrift
 9. 9. Geostatistikk(K-Al)
 10. 10. Norske gjødselplaner <ul><ul><li>f) Størrelse på behovet av N, P og K </li></ul></ul><ul><ul><li>g) Gylle, slam eller annen organisk gjødsel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Beskrivelse av type </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Mengde pr. da og planlagte spredningsdatoer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>h) Mineralgjødsel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Beskrivelse av type </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Mengde pr. da og planlagte spredningsdatoer </li></ul></ul></ul><ul><li>6. Gjødslingen skal tilpasses til følgende kriterier : </li></ul><ul><ul><li>a) Jordanalyser av P, K og organisk innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Avling og gjødslingsnormer for området </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Historisk avlingsnivå eller forventet avling </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Vekst foregående år </li></ul></ul><ul><li>7. Hvis veksforholdene avviker fra forutsetningene i gjødselplanen skal den justeres </li></ul>
 11. 11. Mobilen <ul><li>GPS </li></ul><ul><li>Internet tilknytning </li></ul><ul><li>Enkle registreringer i felt </li></ul>
 12. 12. . http://jordplan.no Spørsmål ? Jordplan AS [email_address] http://about.me/rolfhillestad

×