Alfred causi rafael pous

325 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • titulo ponencia + ponente
 • titulo ponencia + ponente
 • titulo ponencia + ponente
 • titulo ponencia + ponente
 • titulo ponencia + ponente
 • titulo ponencia + ponente
 • Alfred causi rafael pous

  1. 1. Telemedicina RAFAEL POUS, ALFRED CAUSI Barcelona , 24 de maig de 2012Amb la col·laboració:
  2. 2. TELEMEDICINA A BLUEFIELDS,NICARAGUA 2. Telecos Sense Fronteres 3. Bluefields, la RAAS 4. Objectius i el perquè 5. Les fases del projecteAmb la col·laboració:
  3. 3. Telecos Sense Fronteres 2. Membres i estructura 3. Socis 4. FinanciacióAmb la col·laboració:
  4. 4. Telecos Sense Fronteres Junta Gestió Projectes Comunicació Financiació (Nicaragua) Director TècnicAmb la col·laboració:
  5. 5. Telecos Sense Fronteres Projectistes TFC’s i PFC’s Gestió Projectes (Nicaragua) Grup treball Col·laboració amb EETACAmb la col·laboració:
  6. 6. TELEMEDICINA A BLUEFIELDS,NICARAGUA • Financiació i col·laboradorsAmb la col·laboració:
  7. 7. El projecte Telemedicina a Nicaragua
  8. 8. El projecte Telemedicina• S’inicia col·laborant amb l’ONG Desos Opció Solidària• TSF s’encarrega del “Plan de telecomunicaciones para el Kukra River”
  9. 9. El projecte Telemedicina• Dotar als professionals de la medicina en entorns rurals de l’est de Nicaragua, d’una xarxa de comunicació per a tasques de consulta i de cerca d’un segon diagnòstic mèdic.• Xarxa ampliable i distribuïda amb seu a Bluefields, i amb el propòsit d’estendre-la a tota la regió.
  10. 10. El projecte TelemedicinaPlan de telecomunicaciones para el Kukra RiverCarlos Garcia Poy, "Disseny • Localització:dun sistema punt a puntvia radioenllaç en – Hospital HRESB Bluefieldsentorns rurals orientat aaplicacions en – “Puesto de salud”telemedicina", febrer 2006. La AuroraAntoni Pulido Rodríguez iAlbert Torró Vilert, "Telecos • Radioenllaç de 35 Km per comunicació veuSense Fronteres: Pla detelecomunicacions per ala regió del Kukra River.Fase I.", novembre 2006. sobre IP
  11. 11. Fase I
  12. 12. Fase I
  13. 13. Fase I
  14. 14. Fase I
  15. 15. Fase IILluc Febrer Hernández"Telecos SenseFronteres: Plan detelecomunicacionespara la regió n delKukra River. Fase II",desembre 2008.
  16. 16. Fase II
  17. 17. Fase II
  18. 18. Fase II
  19. 19. Fase II
  20. 20. Fase II
  21. 21. Fase II
  22. 22. Fase II
  23. 23. Fase II
  24. 24. Fase II
  25. 25. Fase II
  26. 26. Fase II
  27. 27. Fase II
  28. 28. Fase II
  29. 29. Fase II
  30. 30. Fase IIhttp://elmedicodesanpancho.blogspot.com
  31. 31. Fase IIIMateu Seguí Dopazo,"Nicaragua 2009 STASFase II - Instalació n delservidor y el softwarede gestió n mé dica enel Hospital ErnestoSequeira Blanco deBluefields", maig 2009.Judit Rius Camprubí,"Projecte Telemedicinaa Nicaragua, Fase III",
  32. 32. Fase III• Es passa a col·laborar amb el MINSA com a contrapart• Cablejat estructurat HRSB i instalació servidor• Inici implantació CARE2X
  33. 33. 1, 5 0 M A P A D E TU B O S 2 Rac k # Ros e ta s : 4 2 0 S w it c h Zona 1: 15 R o u te r Zona 2 : 11 2 7 Zona 1 Zona 3: 3 Zona 2 Zona 4 : 13 Zona 3 Zona 4 T C a ja C odo Tu b o s 0 6 0 ,5 0 4 0 0 ,5 1 1 0 0 0 1 6 1 0 0 4T e le m e d i F a r m a c ia 2 005 0c in a UC I 4 4 , 6 1, 5 Á r c h iv o I 4 E me rg e nc ia s 5 2 0U lt r a s o n i A r c h iv o II T r a b a jodo S o c ia l 3 C o lp o s c o Á d m is ió n P a t o lo g ía p ía 4 6 6 0 3 0 0 S upe rv 0 ,5 0 6 0 ,5 0 E nfe rm e rí a 0 0 ,5 0 6 0 C o n s u lt a e x te rna 0 0 0 1 0 0 ,2 5 4 0 0
  34. 34. 3 . 1 Q u ir ó f a n o 1. 4 B o d e g aMAPA DE o f ic in aC ARB cLk E A D O a S w it c h R o u te r Zona 1 Zona 2 1. 3 Zona 3 L a b o r a t o r io Zona 4 T C a ja C odo Tu b o s 1. 2 . 1 F i s i o t e r a p i a 1. 2 . 2 F in a n z a s 1. 2 . 3 F in a n z a s 1. 1. 1 E p i d e1. 1.o l o g í a mi 2 A u d it o r io 1. 1. 10 1. 1. 3 C o n t a b ilid a d 1. 1. 9 S u b d ir e c c ió n 1. 1. 6 R R H H 1. 1. 8C o n t a b i l i d a d 1. 1. 4 1. 1. 7 A d m in is t r a c ió n D ir e c c ió n 1. 1. 5 EB ifb l ro t e r ía n eim c
  35. 35. MAPA DE 2 .3 .5 B o d e g a m e d ic a m e n t o sC ARB cLk E A D O a S w it c h 2 . 3 . 7 S w it c h 2 . 3 . 4 S e r v ic io s R o u te r e m p re s a e x te rna G e n e r a le s Zona 1 Zona 2 Zona 3 2 . 3 . 6 P u e s t o e n f e r m e r ía g in e c o lo g ía Zona 4 T 2 . 3 . 2 P u e s t o e n f e r m e r ía C a ja p e d ia t r ía 2 . 3 . 3 D e s p a c h o C odo 2 . 3 . 1 D e s p a c h o p e d ia t r ía Tu b o s 2 .3 g in e c o lo g ía S w it c h 2 .2 .2 D e s p a c ho 2 . 2 . 1 P c ie u go a e n f e r m e r í a u rs t í c ir u g ía 2 . 1. 2 E m p r e s a e x te rna 2 . 1. 3 D e s p a c h o m e d i c i n a 2 . 1. 1 P u e s t o e n f e r m e r í a m e d ic in a
  36. 36. MAPA DEC ARB cLk E A D O a S w it c h R o u te r Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 T C a ja C odo Tu b o s 3 .2 L a b o r y P a rto s 3 .3 N e o na to s 3 . 1 Q u ir ó f a n o 1. 4 B o d e g a o f ic in a
  37. 37. MAPA DE *U C I-T r a b a jo S o c ia l- F a r m a c ia e n u n m is m oC ARB cLk E A D O a 4 . 6 T e le m e d ic in a tu b o S w it c h R o u te r Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 T 4 .3 U C I C a ja C odo Tu b o s e m e r g e n c ia 4 .5 R e c e p c ió n 4 . 7 A r c h iv o 4 . 8 A r c h iv o U lt r a s o n id o F a r m a c ia A d m is ió n 4 .4 s .2 4I . 9 4 4 . 1 T r a b a jo S o c ia l I I 4 . 11 P a t o l o g í a 4 . 10 C o lp o s c o p ía 4 . 12 S u p e r v i s i ó n e n f e r m e r í a 4 . 13 E s t a c i ó n c o n s u l t a e x te rna
  38. 38. Fase III
  39. 39. Fase III
  40. 40. Fase III
  41. 41. Fase III
  42. 42. Fase III
  43. 43. Fase III
  44. 44. Fase IV i V• Grup de treball a EETAC (2n cicle E.Telecom.) – Enllaç HRSB Bluefields amb “Punta Gorda”• Enviament de material donat per EDS• Inici al febrer d’una estada de 6 mesos
  45. 45. Fase IV i VSanti Furtet“Telecos SenseFronteres: Pla detelecomunicacions per ala regió del KukraRiver. Fase V”, set. 2010.
  46. 46. Fase VI Monitorització sistema instal·lat Instal·lació radioenllaç Monkey PointMacarena Palau, JesusBenavides Formació i assessorament local“Implantació n de latelemedicina en laregió n RAAS deNicaragua. Fase VI”, set.2011.
  47. 47. Fase VIMacarena Palau,Jesus Benavides“Implantació n de latelemedicina en laregió n RAAS deNicaragua. Fase VI”, set.2011.
  48. 48. Fase VII Radioenllaç Monkey Point Implementar software de gestió Millorar informàtica HospitalGenis Mauri, Alba Boj Connectar poblacions
  49. 49. Fase VII
  50. 50. Moltes gràcies! http://telecossensefronteres.orghttp://telecossensefronteres.blogspot.comhttp://elmedicodesanpancho.blogspot.com

  ×