Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20140702 gesop sant feliu2014_presentacio_premsa

1,185 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20140702 gesop sant feliu2014_presentacio_premsa

 1. 1. GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S. L. c/ Llull 102 5a planta 08005 Barcelona • Tel. 93 300 07 42 • Fax 93 485 49 09 • www.gesop.net • www.twitter.com/_GESOP PRESENTACIÓ Juny de 2014 ENQUESTA D’IMATGE MUNICIPAL A SANT FELIU DE LLOBREGAT
 2. 2. OBJECTIUS I FITXA TÈCNICA
 3. 3. OBJECTIUS I FITXA TÈCNICA OBJECTIU GENERAL Avaluar l’estat d’opinió dels ciutadans de Sant Feliu al voltant del seu municipi, la gestió municipal i la política municipal OBJECTIUS ESPECÍFICS • Satisfacció i valoració sobre l’evolució de la ciutat • Principals preocupacions i/o inquietuds de la ciutadania • Valoració de la gestió municipal, tant a nivell general com per àmbits de gestió • Política municipal •Valoració de l’alcalde i altres polítics locals •Expectatives electorals
 4. 4. Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI). Àmbit geogràfic: Sant Feliu de Llobregat. Univers: Població de 18 i més anys empadronada a Sant Feliu de Llobregat. Número d’entrevistes: 800 entrevistes. Error de la mostra: ± 3,4% per un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. Tipus de mostreig: Estratificat per districtes; selecció aleatòria de les llars i selecció de la persona a entrevistar per quotes creuades de sexe i edat d’acord a la distribució real de la població en cada barri. El treball de camp s’ha dut a terme del 2 al 6 de juny de 2014. FITXA TÈCNICA: OBJECTIUS I FITXA TÈCNICA
 5. 5. LA CIUTAT DE SANT FELIU
 6. 6. 84,7 73,1 94,6 87,5 84,7 88,2 81,4 89,6 83,5 88,9 78,3 80,6 82,2 84,3 14,5 26,9 5,4 12,5 14,3 11,4 17,8 9,6 15,0 9,7 21,7 16,7 17,8 15,7 0,9 1,0 0,5 0,7 0,9 1,5 1,3 2,8 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 84,7 82,4 86,7 87,3 81,5 85,4 86,3 84,8 84,9 84,4 84,3 84,5 85,4 14,5 16,6 12,6 11,8 17,3 14,1 12,8 13,9 14,0 15,6 14,8 14,3 14,0 0,9 1,1 0,7 0,8 1,2 0,5 0,9 1,2 1,2 0,8 1,2 0,5 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) SATISFACCIÓ DE VIURE A SANT FELIU Em podria dir si vostè se sent molt, bastant, poc o gens satisfet de viure a Sant Feliu de Llobregat? LA CIUTAT DE SANT FELIU 89,810,0 2004 Molt + bastant Poc + gens 89,8 90,3 89,0 85,3 84,7 10,0 9,8 11,0 14,3 14,5 2004 2005 2006 2010 2014 Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència Sexe Molt + bastant satisfet 84,7
 7. 7. 40,9 42,3 45,9 43,8 31,6 49,0 40,7 38,3 44,2 37,7 37,1 55,6 46,7 35,3 30,6 30,8 28,4 26,6 37,8 33,7 27,1 32,2 29,1 31,2 32,0 22,2 22,2 40,2 25,3 26,9 20,3 25,0 27,6 16,3 26,4 27,8 25,2 23,4 27,8 16,7 30,0 21,6 3,3 5,4 4,7 3,1 1,0 5,7 1,7 1,5 7,8 3,1 5,6 1,1 2,9 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 40,9 40,9 40,8 53,4 35,8 41,4 39,7 47,4 38,3 37,4 43,7 37,2 40,5 30,6 32,4 29,0 23,7 35,8 28,8 29,7 26,3 28,8 38,9 27,7 29,8 37,3 25,3 24,4 26,1 20,3 25,7 26,8 26,0 22,7 29,7 20,9 24,6 29,1 21,1 3,3 2,3 4,1 2,5 2,6 3,0 4,6 3,6 3,3 2,8 3,9 3,9 1,1 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) EVOLUCIÓ RECENT DEL MUNICIPI En el darrer any, vostè creu que Sant Feliu ha millorat o ha empitjorat? LA CIUTAT DE SANT FELIU Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència 44,341,5 Ha millorat Està igual Ha empitjorat 44,3 43,0 47,8 45,0 40,941,5 26,8 32,0 25,3 30,6 11,9 27,8 18,8 27,3 25,3 2004 2005 2006 2010 2014 Ha millorat 40,9
 8. 8. 56,5 53,8 58,1 64,1 49,0 67,8 54,3 53,9 59,2 54,5 53,6 55,6 61,1 55,9 7,5 7,7 10,8 3,1 10,2 5,0 9,3 5,2 8,3 8,4 10,3 11,1 6,7 3,9 19,3 23,1 12,2 23,4 23,5 13,9 19,3 20,9 18,0 16,9 24,7 22,2 18,9 17,6 16,8 15,4 18,9 9,4 17,3 13,4 17,1 20,0 14,6 20,1 11,3 11,1 13,3 22,5 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 56,5 56,0 57,0 69,5 56,2 51,0 54,8 57,0 55,5 57,3 56,9 55,8 56,8 7,5 8,0 7,0 5,9 6,8 6,1 10,5 8,0 5,3 10,4 7,0 8,9 6,5 19,3 20,7 17,9 13,6 21,9 23,7 15,1 17,1 21,4 18,5 17,1 20,9 21,1 16,8 15,3 18,1 11,0 15,1 19,2 19,6 17,9 17,8 13,7 19,0 14,3 15,7 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) EVOLUCIÓ FUTURA DEL MUNICIPI De cara al futur, vostè creu que Sant Feliu millorarà o empitjorarà? LA CIUTAT DE SANT FELIU 67,27,5 Millorarà Continuarà igual Empitjorarà 67,2 66,3 70,5 67,3 56,5 7,5 5,3 6,8 4,3 7,5 7,7 17,5 11,0 15,3 19,3 2004 2005 2006 2010 2014 Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència Millorarà 56,5
 9. 9. EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– LA CIUTAT DE SANT FELIU Ambient tranquil 49,0% Serveis i equipaments 25,0% Urbanisme, espais verds 22,5% Comunicacions 20,8% Altres 11,6% Situació 22,1% Cap: 1,9% Tot: 0,6% NS/NC: 12,0% 25,3 12,8 8,3 2,6 20,8 15,6 6,5 13,1 3,6 3,5 2,3 11,4 7,1 3,0 1,9 1,6 2,6 2,1 2,0 0,6 4,3 Tranquil·litat, qualitat de vida Ambient, la gent Ciutat petita ("és com un poble") Seguretat Ben comunicada / Transports Proximitat a Barcelona L'entorn Espais verds Urbanisme Ciutat neta Obres noves / canvis i millores Serveis i equipaments Oci i cultura Comerç Instal·lacions esportives Té de tot / bons serveis en general Gestió municipal Barris o zones concretes Li agrada Creixement, ciutat gran Altres
 10. 10. EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– LA CIUTAT DE SANT FELIU 2004 2005 2006 2010 2014 ALTRES 22,6 12,2 17,3 11,4 11,6 Gestió municipal 2,6 Barris o zones concretes 5,0 2,3 2,5 1,0 2,1 Li agrada 3,2 0,8 3,5 2,8 2,0 Creixement, ciutat gran 4,2 4,0 0,5 0,8 0,6 Soterrament de la via 5,0 2,3 Habitatge 3,5 1,8 2,8 1,0 Altres 6,7 3,3 3,0 3,5 4,3 Cap 1,0 4,3 2,0 1,8 1,9 Tot 1,0 1,3 5,8 0,5 0,6 NS/NC 11,7 9,8 10,8 17,3 12,0 2004 2005 2006 2010 2014 AMBIENT TRANQUIL 55,2 45,1 43,0 45,1 49,0 Tranquil·litat, qualitat de vida 30,6 25,0 25,3 25,5 25,3 Ambient, la gent 12,4 14,3 8,5 9,8 12,8 Ciutat petita ("és com un poble") 10,7 4,0 8,3 7,0 8,3 Seguretat 1,5 1,8 1,0 2,8 2,6 COMUNICACIONS 17,4 16,8 14,8 21,3 20,8 Ben comunicada / Transports 17,4 16,8 14,8 21,3 20,8 SITUACIÓ 20,6 17,8 13,5 20,6 22,1 Proximitat a Barcelona 15,9 11,5 9,0 16,8 15,6 L'entorn* 4,7 6,3 4,5 3,8 6,5 URBANISME, ESPAIS VERDS 24,7 29,1 23,0 20,1 22,5 Espais verds 15,7 15,8 12,8 9,3 13,1 Urbanisme 3,5 2,0 1,3 2,0 3,6 Ciutat neta 2,5 4,8 2,8 2,3 3,5 Obres noves / canvis i millores 3,0 6,5 6,3 6,5 2,3 SERVEIS I EQUIPAMENTS 14,9 22,6 17,8 15,1 25,0 Serveis i equipaments 3,7 2,8 1,8 5,8 11,4 Oci i cultura 2,5 8,8 3,8 3,0 7,1 Comerç 1,5 2,0 1,5 1,8 3,0 Instal·lacions esportives 3,3 1,5 1,9 Té de tot / bons serveis en general 7,2 9,0 7,5 3,0 1,6 –Evolució–
 11. 11. Mobilitat 22,4% Seguretat i civisme 5,9% Altres 7,1% Serveis i equipaments 23,6% LA CIUTAT DE SANT FELIU EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNICIPI Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– Espai públic 55,3% Situació econòmica 39,3% Cap: 1,6% NS/NC: 9,5% 15,9 15,7 15,3 3,8 1,8 1,8 1,0 14,0 12,4 10,3 2,5 0,1 11,8 5,1 3,1 2,4 5,4 4,5 4,4 3,3 3,1 2,0 0,9 2,0 2,0 1,9 7,3 2,1 1,9 0,5 2,6 Soterrament de la via del tren Estat espai públic Neteja Brutícia gossos Espais verds Soroll Contaminació Atur Manca de comerç Impostos, preus Crisi econòmica Deute municipal Transports (metro i trambaix) Aparcament Comunicacions i accessos Circulació Manca d'oci Serveis i equipaments sanitaris Serveis i equipaments educatius i culturals Instal·lacions esportives Atenció joventut (equipaments) Equipaments i serveis socials Habitatge Incivisme Policia (vigilància) Seguretat ciutadana Gestió municipal Pèrdua de caliu, d'ambient de poble Immigració Massificació Altres Gestió municipal 7,3%
 12. 12. LA CIUTAT DE SANT FELIU EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNICIPI Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– * El codi "seguretat ciutadana" inclou els antics codis: «Bandes juvenils / grups de skins» i «drogoaddicció». 2004 2005 2006 2010 2014 SEGURETAT I CIVISME 19,6 22,1 17,0 10,3 5,9 Incivisme 3,5 3,3 2,0 2,0 Policia (vigilància) 4,2 5,0 3,8 1,8 2,0 Seguretat ciutadana* 15,4 13,6 10,0 6,5 1,9 GESTIÓ MUNICIPAL 0,7 1,5 3,5 7,3 ALTRES 15,4 10,1 13,8 7,6 7,1 Pèrdua de caliu, d'ambient de poble 1,0 2,1 Immigració 3,0 3,8 3,5 1,8 1,9 Massificació 2,7 1,8 4,0 0,8 0,5 Altres 9,7 4,5 6,3 4,0 2,6 Cap 1,2 5,0 3,5 0,3 1,6 NS/NC 9,7 3,8 5,3 8,8 9,5 2004 2005 2006 2010 2014 ESPAI PÚBLIC 42,1 52,0 60,5 68,2 55,3 Soterrament de la via del tren 14,9 7,3 20,0 16,8 15,9 Estat de l'espai públic 5,0 5,6 9,8 12,8 15,7 Neteja 9,5 26,5 21,5 26,3 15,3 Brutícia gossos 3,0 3,8 1,3 3,5 3,8 Espais verds 6,2 5,3 5,0 7,3 1,8 Soroll 3,5 3,5 3,0 1,5 1,8 Contaminació 1,0 SITUACIÓ ECONÒMICA 8,5 10,5 6,5 16,8 39,3 Atur 2,0 2,0 1,3 8,0 14,0 Manca de comerç 3,0 4,0 1,5 4,5 12,4 Impostos, preus 3,5 4,5 3,8 4,3 10,3 Crisi econòmica 2,5 Deute Municipal 0,1 MOBILITAT 43,1 39,0 32,5 35,3 22,4 Transports (metro i trambaix) 25,1 17,5 16,8 14,0 11,8 Aparcament 8,0 11,0 7,3 14,5 5,1 Comunicacions i accessos 6,0 5,5 4,8 4,3 3,1 Circulació 4,0 5,0 3,8 2,5 2,4 SERVEIS I EQUIPAMENTS 33,8 32,5 32,3 26,7 23,6 Manca d'oci 5,4 Serveis i equipaments sanitaris 3,5 3,5 3,5 2,5 4,5 Serveis i equipaments educatius i culturals 5,2 6,1 4,0 7,8 4,4 Instal·lacions esportives 5,7 5,8 4,5 2,8 3,3 Atenció joventut (equipaments) 5,0 3,8 1,0 2,8 3,1 Equipaments i serveis socials 4,7 4,8 8,5 7,3 2,0 Habitatge 9,7 8,5 10,8 3,5 0,9 –Evolució–
 13. 13. LA GESTIÓ MUNICIPAL
 14. 14. 52,7 50,0 55,0 66,1 49,8 56,0 45,7 47,0 54,0 57,4 48,7 53,9 58,4 15,4 15,3 15,5 8,5 13,2 9,1 27,4 24,7 11,9 10,0 21,8 12,0 7,6 26,5 29,8 23,4 19,4 29,8 31,8 21,5 22,3 28,8 27,5 23,2 29,8 28,1 5,5 4,9 6,0 5,9 7,2 3,0 5,5 6,0 5,3 5,2 6,2 4,3 5,9 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) 52,7 46,2 55,5 51,6 36,7 68,3 57,1 54,8 59,2 55,2 43,3 58,4 44,4 47,1 15,4 19,2 20,3 6,3 20,4 14,9 12,9 12,2 12,6 19,5 18,6 8,3 18,9 14,7 26,5 23,0 19,0 29,7 37,7 14,9 24,3 26,1 24,8 20,1 27,9 22,2 35,6 32,3 5,5 11,5 5,4 12,5 5,1 2,0 5,7 7,0 3,4 5,1 10,3 11,1 1,1 5,9 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència Com qualificaria la gestió de l’actual Ajuntament de Sant Feliu: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? VALORACIÓ GENERAL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL LA GESTIÓ MUNICIPAL 40,028,1 11,92004 Bona + molt bona Ni bona ni dolenta Dolenta + molt dolenta 40,0 49,3 54,3 41,6 52,7 28,1 24,0 26,8 26,3 15,4 11,9 22,3 16,8 28,8 26,5 2004 2005 2006 2010 2014 Bona + molt bona 52,7
 15. 15. 5,6 5,3 5,9 5,8 5,4 5,5 5,9 5,9 5,5 5,6 5,8 5,5 5,6 Total (n=778) Home (n=377) Dona (n=401) De 18 a 29 (n=114) De 30 a 44 (n=255) De 45 a 59 (n=194) 60 i més (n=215) Baix (n=247) Mitjà (n=325) Alt (n=205) Mig-baix/Baix (n=349) Mig (n=251) Alt/Mig-alt (n=178) 5,8 5,6 5,8 5,3 5,6 2004 2005 2006 2010 2014 En una escala del 0 al 10 com valoraria la gestió de l’actual Ajuntament? VALORACIÓ GENERAL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 5,6 5,8 5,9 5,3 5,2 6,2 5,5 5,5 5,7 5,9 5,5 6,4 5,4 5,3 Total (n=778) PP (n=26) CiU (n=71) ERC (n=61) PSC (n=97) ICV-EUiA (n=200) No va votar (n=135) Districte 1 (n=111) Districte 2 (n=203) Districte 3 (n=150) Districte 4 (n=92) Districte 5 (n=34) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=98) Districte de residència Mitjana 5,6 2,1 0,8 3,0 5,3 9,1 22,6 21,8 20,9 9,3 1,4 1,1 2,6 0,1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC 20,3 44,4 30,2 2,5 2,7 –Evolució–
 16. 16. En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu LA GESTIÓ MUNICIPAL VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL: PER ÀMBITS DE GESTIÓ 6,0 10,6 9,6 9,4 11,3 17,5 17,5 20,5 18,3 22,4 19,5 21,4 23,1 22,9 28,5 26,5 19,3 33,9 32,0 28,0 34,9 33,4 32,0 26,9 28,4 29,0 42,5 43,0 30,0 25,0 35,6 39,6 37,3 35,0 34,4 37,4 16,5 16,1 15,9 15,9 10,4 9,1 9,5 7,9 10,3 9,6 9,0 7,5 8,0 4,3 3,5 2,9 12,8 7,5 24,8 36,9 11,4 0,6 7,6 0,6 6,5 0,3 32,9 30,6 29,1 Bus urbà Activitats culturals Serveis a la gent gran Escoles bressol Atenció ciutadana Recollida de residus Instal·lacions esportives Manteniment de parcs i zones verdes Policia municipal Neteja viària i d'espais públics Ajuts i serveis socials Serveis d'ocupació Serveis als joves Suspès (0-4) Aprovat (5-6) Notable (7-8) Excel·lent (9-10) NS/NC 7,0 6,6 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,0 5,9 5,9 5,3 5,2 5,1 Mitjana
 17. 17. LA GESTIÓ MUNICIPAL En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL: PER ÀMBITS DE GESTIÓ * Fins a l'onada de 2010, se suggeria «Equipaments culturals». 2004 2005 2006 2010 2014 Bus urbà 6,6 7,0 6,8 7,0 7,0 Activitats culturals* 6,1 6,1 6,0 6,1 6,6 Serveis a la gent gran 6,5 6,7 6,4 6,7 6,4 Escoles bressol 5,5 5,2 5,8 6,4 Atenció ciutadana 6,3 Recollida de residus 6,7 5,6 5,2 5,6 6,2 Instal·lacions esportives 5,4 5,3 5,5 6,1 6,2 Manteniment de parcs i zones verdes 5,5 5,4 6,0 Policia municipal 5,2 5,3 5,4 5,9 5,9 Neteja viària i d'espais públics 5,7 5,2 5,0 5,2 5,9 Ajuts i serveis socials 5,3 Serveis d'ocupació 5,2 Serveis als joves 4,6 4,8 4,6 4,9 5,1 –Evolució–
 18. 18. Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS 82,4 71,8 68,0 66,9 65,0 54,9 45,1 26,7 3,9 6,1 4,5 4,4 5,6 4,8 5,1 2,6 12,9 21,4 27,4 28,3 27,3 36,6 29,9 19,2 0,9 0,7 0,1 0,5 2,1 3,8 19,9 51,4 Seguretat ciutadana Estat de l'espai públic Enllumenat Soroll Civisme Contaminació Transparència de l'Ajuntament Tarifació social Molt bé + Bé Ni bé ni malament Malament + Molt malament NS/NC
 19. 19. Coneix o ha sentit a parlar de les mesures de l’Ajuntament per establir preus variables en funció del nivell de renda de cada família en alguns serveis públics municipals? NOTORIETAT DE LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL LA GESTIÓ MUNICIPAL 31,9 30,6 33,1 13,6 37,4 36,9 30,6 23,1 29,7 45,5 25,5 34,1 41,1 68,1 69,4 66,9 86,4 62,6 63,1 69,4 76,9 70,3 54,5 74,5 65,9 58,9 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus 31,9 26,9 25,7 28,1 22,4 43,1 20,0 38,3 34,0 31,2 27,8 22,2 34,4 26,5 68,1 73,1 74,3 71,9 77,6 56,9 80,0 61,7 66,0 68,8 72,2 77,8 65,6 73,5 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Record de vot 2011 Districte de residència 31,9 68,1 Sí No ?
 20. 20. Com valora aquestes mesures? VALORACIÓ DE LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL LA GESTIÓ MUNICIPAL 63,2 65,1 61,4 75,4 61,9 69,2 52,5 56,6 66,5 65,4 58,6 67,4 66,0 2,3 1,8 2,7 1,9 1,5 4,6 4,8 0,6 1,9 3,4 2,3 18,4 17,1 19,6 7,6 20,7 19,2 20,5 19,9 18,4 16,6 19,6 18,2 16,2 16,3 16,1 16,4 16,9 15,5 10,1 22,4 18,7 14,5 16,1 18,5 12,0 17,8 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus 63,2 38,4 63,5 59,3 43,9 72,8 72,2 66,1 68,4 61,7 56,7 66,7 53,3 64,7 2,3 11,5 4,1 1,6 2,0 2,0 0,7 0,9 2,4 1,9 4,1 4,4 1,0 18,4 26,9 14,9 17,2 32,6 11,9 12,1 14,7 14,0 14,9 22,7 22,3 30,0 20,6 16,3 23,1 17,6 21,9 21,4 13,4 15,0 18,3 15,1 21,4 16,5 11,1 12,2 13,7 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Record de vot 2011 Districte de residència 17,9 45,3 2,3 14,1 4,3 16,3 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 63,2 18,4 Molt bé + Bé 63,2 ?
 21. 21. Esports, cultura i polítiques socials
 22. 22. Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit dels esports? LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DELS ESPORTS LA GESTIÓ MUNICIPAL 7,4 4,4 2,8 2,0 1,8 7,0 5,6 1,1 8,0 5,4 4,1 2,4 1,1 1,0 0,5 5,6 Més (i millors) instal·lacions Renovació, millores a les instal·lacions actuals Adequar espais a l'aire lliure per fer esport Millor gestió de les instal·lacions existents Aprofitar millor les instal·lacions actuals Fomentar, promocionar l'esport Abaratir preus, gratuïtat Organització d'activitats esportives Piscina Poliesportiu, gimnàs Futbol Bàsquet Bici Atletisme Patinatge Més varietat i esports minoritaris Més equipaments i/o millorar els actuals Millores en la gestió Demandes per a esports concrets Altres: 0,3% Tot: 0,3% NS/NC: 31,4% Res: 15,8% ?
 23. 23. Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit de la cultura? LA GESTIÓ MUNICIPAL 7,6 2,1 1,3 1,1 4,0 2,4 2,3 1,4 1,4 8,1 6,8 4,9 3,8 2,5 1,8 1,0 0,9 0,6 Més oferta d'activitats Més espais Més recursos Espais d'oci i diversió per joves Fomentar, potenciar, promoure la cultura Difusió de les activitats Més implicació amb les entitats locals Preus assequibles, gratuïtat Millor gestió de l'administració Teatre (equipaments i oferta) Biblioteca Cinema (equipaments i oferta) Música (auditori, concerts,…) Exposicions, galeries Cursos, tallers, escoles Museus Escoles Xerrades, conferències, tertúlies Més espais i activitats Millores en la gestió Demandes per equipaments concrets Altres: 3,3% Tot: 3,6% NS/NC: 37,6% Res: 12,6% LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA ?
 24. 24. Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit de les polítiques socials? LA GESTIÓ MUNICIPAL Altres: 2,1% Tot: 0,3% NS/NC: 57,4% Res: 5,0% LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES SOCIALS 9,0 2,0 1,1 0,9 5,0 2,6 2,5 1,8 1,0 4,8 3,5 2,3 1,9 1,0 0,9 Ajudes socials i econòmiques Recursos Reduir desigualtats, més polítiques socials Ajudes per l'habitatge Ajudes a la gent gran Ajudes a la família i la infància Polítiques d'ocupació Ajudes als joves Ajudes a discapacitats Proximitat al ciutadà, escoltar la gent Millorar gestió, transparència Més informació i difusió Control dels destinataris de les ajudes Bons serveis públics (sanitat, educació,…) Baixar impostos Ajudes socials Col·lectius concrets Aspectes de gestió ?
 25. 25. POLÍTICA MUNICIPAL
 26. 26. El pacte de govern ?
 27. 27. Em podria dir quin partit o partits governen actualment l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat? –Espontània– PARTITS DE GOVERN LA GESTIÓ MUNICIPAL Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig- baix/ Mig Alt / Mig-Alt PP CiU ERC PSC ICV- EUiA No va votar (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) (n=26) (n=74) (n=64) (n=98) (n=202) (n=140) ICV-EUiA + CiU 23,9 31,6 16,7 15,3 20,0 27,8 29,7 15,9 21,7 37,0 18,2 24,0 34,6 11,5 27,0 28,1 16,3 40,1 14,3 ICV- EUiA (+ altres) 32,0 32,6 31,4 25,4 37,8 32,4 28,4 28,3 31,5 36,9 29,1 32,5 36,8 26,9 31,1 39,1 26,5 39,6 27,8 CiU (+ altres) 5,8 5,2 6,3 5,1 5,6 7,6 4,6 6,4 6,5 3,8 5,6 7,4 3,8 23,0 5,4 4,7 2,0 2,5 7,1 PSC 7,9 7,8 8,0 8,5 10,6 6,1 5,9 7,2 9,5 6,2 8,1 8,1 7,0 7,7 5,4 9,4 7,1 5,9 8,6 Altres 5,1 4,6 5,5 2,5 4,5 6,1 6,4 5,6 5,9 3,3 4,5 8,2 2,2 3,8 5,4 3,1 7,1 4,5 4,2 No ho sap 25,4 18,1 32,1 43,2 21,5 20,2 25,1 36,7 24,9 12,8 34,5 19,8 15,7 26,9 25,7 15,6 40,8 7,4 37,9 Total ESTATUS RECORD DEVOT MUNICIPALSSEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS 23,9 32,0 5,8 7,9 5,1 25,4 ICV-EUiA + CiU ICV-EUiA (+ altres) CiU (+ altres) PSC Altres No sap ?
 28. 28. Com valora el pacte de govern municipal entre ICV-EUiA i CiU: Molt bé, bé, malament o molt malament? VALORACIÓ DEL PACTE DE GOVERN D’ICV-EUiA I CiU 40,3 36,6 43,7 45,7 38,2 39,4 40,6 39,1 40,1 42,2 38,4 42,7 40,5 36,3 44,5 28,5 29,6 39,3 39,9 32,9 31,1 37,4 40,8 34,2 35,3 41,6 23,5 18,9 27,8 24,5 22,6 20,7 26,5 29,8 22,5 17,0 27,5 22,2 17,8 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus 40,3 19,2 66,2 45,3 25,5 53,5 31,4 45,2 48,0 41,6 22,7 58,4 32,2 34,4 36,3 57,7 17,6 29,7 47,0 36,1 35,7 35,6 34,0 34,4 40,2 19,4 43,3 40,2 23,5 23,0 16,2 25,0 27,5 10,5 32,8 19,2 18,0 24,0 37,1 22,2 24,4 25,5 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Record de vot 2011 Districte de residència LA GESTIÓ MUNICIPAL 40,3 36,3 23,5 Bé Malament No es defineix ?
 29. 29. L’alcalde
 30. 30. 38,9 3,9 57,3 Jordi San José Altres respostes NS/NC Em podria dir el nom de l’alcalde de Sant Feliu? –Espontània– NOTORIETAT ESPONTÀNIA DE L’ALCALDE POLÍTICA MUNICIPAL 38,9 38,6 39,1 27,1 34,0 45,5 45,2 30,7 38,9 48,8 33,6 40,7 46,5 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus 38,9 46,2 47,3 39,1 22,4 55,4 25,0 54,8 42,2 44,8 28,9 13,9 30,0 31,4 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Record de vot 2011 Districte de residència Notorietat espontània alcalde 38,9
 31. 31. En una escala de 0 a 10 com valora l’actuació de l’actual alcalde de Sant Feliu, Jordi San José? VALORACIÓ DE L’ALCALDE POLÍTICA MUNICIPAL 6,1 5,8 6,3 6,1 5,8 6,0 6,4 6,4 5,8 6,0 6,2 5,9 6,0 Total (n=688) Home (n=349) Dona (n=339) De 18 a 29 (n=88) De 30 a 44 (n=236) De 45 a 59 (n=176) 60 i més (n=188) Baix (n=213) Mitjà (n=288) Alt (n=186) Mig-baix/Baix (n=299) Mig (n=230) Alt/Mig-alt (n=159) Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus 6,1 6,3 6,1 5,4 5,6 6,9 5,9 6,3 6,3 6,1 6,0 6,7 5,7 5,6 Total (n=688) PP (n=23) CiU (n=65) ERC (n=57) PSC (n=86) ICV-EUiA (n=189) No va votar (n=107) Districte 1 (n=101) Districte 2 (n=179) Districte 3 (n=130) Districte 4 (n=80) Districte 5 (n=29) Districte 6 (n=79) Districte 7 (n=90) Record de vot 2011 Districte de residència Valoració alcalde 6,1 1,5 0,6 2,5 3,6 6,8 17,0 17,0 16,5 13,1 4,4 3,0 9,1 1,0 3,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC No coneix 15,0 34,0 29,6 7,4 14,0
 32. 32. Líders polítics locals
 33. 33. 67,0 51,9 35,4 27,0 24,3 Lourdes Borrell (PSC) Rosa Maria Martí (CiU) Xavier Alegre (C's) Sergi Jiménez (PP) Oriol Bossa (ERC) NOTORIETAT ALTA NOTORIETAT BAIXA Ara li llegiré el nom d’alguns polítics locals. Digui’m si els coneix encara que només sigui de nom. NOTORIETAT SUGGERIDA DE POLÍTICS LOCALS A PART DE L’ALCALDE* POLÍTICA MUNICIPAL * No s’ha demanat específicament la notorietat suggerida de l’alcalde Jordi San José, ja que s’ha demanat de forma espontània. De totes maneres, el 86% dels entrevistats són capaços de valorar la seva actuació, el que posa de manifest el seu nivell de coneixement sobre l’alcalde.
 34. 34. 6,1 5,6 5,1 5,6 4,2 3,9 Jordi San José (ICV-EUiA) Rosa Maria Martí (CIU) Lourdes Borrell (PSC) Oriol Bossa (ERC) Sergi Jiménez (PP) Xavier Alegre (C's) NOTORIETAT ALTA NOTORIETAT BAIXA VALORACIÓ DELS PRINCIPALS POLÍTICS LOCALS POLÍTICA MUNICIPAL * La valoració de Jordi San José s’ha demanat per separat de la de la resta de líders polítics locals. ** A l’hora d’analitzar les valoracions dels líders polítics, cal tenir en compte que només donaven la valoració aquells entrevistats que afirmaven conèixer cadascun dels líders suggerits. Valori’ls de 0 a 10 segons l’opinió que li mereixen essent 0 la pitjor valoració i 10 la millor possible. *
 35. 35. Expectatives electorals
 36. 36. ESTIMACIÓ DE VOT A LES ELECCIONS MUNICIPALS POLÍTICA MUNICIPAL Vots %cens %votants Regidors Record de vot (%cens) Intenció de vot (%cens) Intenció + simpatia (%cens) Estimació: %votants Estimació: regidors Total cens 32.151 Participació 16.867 52,5 Abstenció 15.284 47,5 17,5 10,5 18,0 Nuls 392 1,2 2,3 0,8 0,9 Blancs 928 2,9 5,5 3,9 6,1 NS 7,4 26,8 7,1 NC 8,9 7,4 6,4 PP 2.441 7,6 14,5 4 3,3 1,8 2,4 11,5 - 12,5 3 CiU 2.855 8,9 16,9 4 9,3 4,9 7,0 12,5 - 13,5 3 ERC 742 2,3 4,4 8,0 10,0 13,5 14,0 - 15,0 3-4 PSC 4.217 13,1 25,0 6 12,3 4,4 8,4 14,0 - 15,0 3-4 ICV-EUiA 4.423 13,8 26,2 7 25,3 17,5 22,1 26,0 - 27,0 6-7 C's 441 1,4 2,6 1,9 3,1 4,5 7,0 - 8,0 1-2 Podem 4,6 7,6 6,0 - 7,0 1 Altres* 428 1,3 2,5 1,8 2,1 3,0 5,0 - 6,0 * A l'estimació, la categoria ALTRES inclou els vots en blanc i els nuls RESULTATS MUNICIPALS 2011 ENQUESTA POLÍTICA MUNICIPAL JUNY 2014
 37. 37. CONCLUSIONS
 38. 38.  La gran majoria de ciutadans estan satisfets de viure a Sant Feliu de Llobregat, satisfacció que és transversal als diferents segments de població analitzats.  Quatre de cada deu consideren que ha millorat en el darrer any, mentre que una quarta part pensa que ha empitjorat, un nivell inferior al de fa quatre anys. De cara al futur, la majoria es manté optimista.  La tranquil·litat, les bones comunicacions i la proximitat a Barcelona són els aspectes que els ciutadans més destaquen com a positius de la localitat.  Els problemes del municipi que més es destaquen són els relacionats amb l’espai públic (soterrament de la via del tren, estat de l’espai públic, neteja), per davant dels relacionats amb la situació econòmica (atur, manca de comerç, impostos) i amb el transport.  Les mencions als problemes econòmics són les que més creixen respecte a la darrera enquesta realitzada a la ciutat.  Retrocedeixen de forma molt important les cites relatives als problemes de neteja de la ciutat. CONCLUSIONS
 39. 39.  Els ciutadans valoren l’actuació de l’Ajuntament amb una nota mitjana de 5,6, tres dècimes més que fa quatre anys; tots els segments de població analitzats aproven la gestió municipal.  Dels diferents àmbits de gestió suggerits als entrevistats, el bus urbà es manté com el millor valorat, per davant de les activitats culturals. En canvi, els serveis d’ocupació i els destinats als joves són els que reben les notes més baixes, tot i que sempre per sobre el cinc.  En comparació amb fa quatre anys, tots els àmbits de gestió mantenen o veuen millorar la seva nota, excepte els serveis a la gent gran.  En el mateix sentit, dels diferents aspectes de la ciutat suggerits, tots ells reben més opinions positives que negatives. La seguretat ciutadana es el que recull més valoracions favorables i la contaminació, el que n’obté més de desfavorables.  Quan es pregunta per la tarifació social -utilitzant aquesta denominació-, la meitat dels entrevistats no sap pronunciar-se. Quan s’explica el seu significat, un terç diu haver sentit a parlar de les mesures endegades en aquest sentit i sis de cada deu en tenen una opinió positiva. CONCLUSIONS
 40. 40.  Una quarta part sap dir espontàniament que el govern municipal està format per una coalició entre ICV-EUiA i CiU, mentre que un terç cita només la formació ecosocialista, en solitari o amb altres coalicions.  En qualsevol cas, quan es demana específicament pel pacte de govern entre aquests dos partits, la ciutadania apareix dividida, si bé l’acord rep el suport de la majoria dels votants d’aquestes dues formacions.  Quatre de cada deu saben dir espontàniament el nom de l’alcalde de Sant Feliu, Jordi San José. La seva actuació es valora amb una nota mitjana de 6,1. A banda de l’alcalde, Lourdes Borrell i Rosa Maria Martí són les líders polítiques locals més conegudes. La cap de llista de CiU rep una nota mitjana de 5,6 i la socialista, de 5,1.  Pel que fa a les expectatives electorals, en un context polític general convuls i en permanent transformació, ICV-EUiA tornaria a guanyar avui les eleccions locals a Sant Feliu de Llobregat, amb un resultat similar al dels comicis de 2011. En canvi, CiU, el PP i sobretot el PSC veurien retrocedir els seus resultats, davant la pujada de formacions com ERC, C’s o Podem que, a hores d’ara, aconseguirien representació i deixarien un consistori més fragmentat que el sorgit de les eleccions de fa tres anys. CONCLUSIONS
 41. 41. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. c/ Llull 102 5a planta 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 485 49 09 www.gesop.net www.twitter.com/_GESOP

×