Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llença't a la xarxa!

712 views

Published on

El nou espai obert a Internet es basa en compartir continguts per un be comú. Com a professional, empresari o empresària , com a directiu o directiva, només cal que et llencis a la xarxa per formar part de la gran innovació que suposa crear i compartir per obtenir nou coneixement amb unes eines que són gratuïtes de manera que el cost d'utilitzar aquesta nova manera d'organitzar.se la societat i crear el l'instrument que permet crear coneixement, es insignificant i en canvi el valor de la innovació, pot ser infinit.

Nomes cal que et llencis a aquesta nova experiència vital ja que e t farà millor professional i t'enriquirà com a persona, perquè les interaccions son entre persones, no entre entitats anònimes i despersonalitzades.

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Llença't a la xarxa!

  1. 1. • Creació del teu Weblog personalitzat i formació per el seu manteniment.1
  2. 2. • Vivim en la societat de la informació i la comunicació• Internet és l’espai on tothom va a buscar informació• Internet es l’espai on la gent es comunica• Cal que les empreses i professionals hi participin ipuguin comunicar• Cal integrar l’activitat professional a una estratègia2.0 i comunicar-ho a» 64% de persones hi han entrat algun cop (22Milions)» 53% de persones hi entren freqüentment (18,5 M)» 39% de persones hi entren diàriament (13,5M)21. Població entre 16 i 24 anys. Espanya 2009.
  3. 3. • I per fer-ho cal ser a Internet de forma3ACTIVA CONTINUA ESCOLTANT DIALOGANT APORTANTCONTINGUTSIDENTITATDIGITAL
  4. 4. • Disposar d’un weblog et permet disposard’una– Eina de relació– Eina de comunicació– Eina de marketing– Eina d’innovació– Eina de negoci– Identitat Digital4
  5. 5. 5• Llença’t i participa... et sentiràs en forma!!

×