Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 5 Internet i Comunicació

889 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 5 Internet i Comunicació

 1. 1. • Què és una xarxa?Un conjunt d’ordinadors que estan connectats entre ellsmitjançant cables o dispositius sense fils. Intercanviar Compartir el Compartir maquinari informació programari• Què és Internet?– Conjunt de xarxes informàtiques que s’han estès per tot el món. (Interconnected Networks)– Per a un usuari és una sèrie de serveis als quals s’accedeix des d’un ordinador connectat.
 2. 2. LAN
 3. 3. Article cable que uneix Sud-est asiàtic, l’est mitjà i l’Europe de l’oest espatllat.
 4. 4. AVANTATGES d INTERNET INCONVENIENTS d INTERNET Podem accedir a tot tipus d’informació Els pirates informàtics poden malmetredes de casa (cal verificar-la) ordinadors.Disposem d’una gran quantitat És fàcil la propagació de virus informàtics.d’informació (però no tota) de fonts No hi ha cap control i es poden publicarparticulars, institucions o empreses. continguts de qualsevol tipus. (alguns tipusPodem consultar la informació a qualsevol de continguts són penats per la llei)moment. Risc en transaccions econòmiques.Podem comunicar-nos amb rapidesa i Es pot distribuir informació falsa.eficàcia. Recepció d’spam al correu-e. Alguns serveis poden crear addicció.
 5. 5. El correu electrònicServeix per enviar i rebre missatges escrits entre usuaris d’una xarxa informàtica.Podem consultar-ho en un client de correu o en el correu web.La missatgeria instantàniaLa comunicació és més fluida que en el correuelectrònic, ja que es desenvolupa pràcticament entemps real. Podem saber quins altres membres estanconnectats.
 6. 6. La world wide web (teranyina mundial)Ens permet accedir a informació organitzada en blocs que anomenem pàginesweb.o Hi ha molta informació sobre qualsevol temàtica.o Les pàgines web poden incorporar elements multimèdia.o S’hi navega fent clics amb el ratolí sobre hipertexts.o Permet accedir a fitxers situats en equips remotso Per visualitzar les pàgines web necessitem els navegadors.Els fòrums de discussióÉs un servei en el que els usuaris poden escriuremissatges que poden ser llegits i contestats peraltres visitants. Es classifiquen per temàtiques.
 7. 7. La transferència de fitxers (FTP)Permet transferir fitxers entre equips informàtics.L’intercanvi de fitxers (P2P)Permet l’intercanvi directe de fitxers entre moltsusuaris. L’avantatge és que es poden obtenirtrossos d’un mateix fitxer de diferents usuarisreduint el temps de descàrrega. (l’intercanvi dedeterminats fitxers pot infringir la llei)
 8. 8. Els servei de conversa en línia (xat)Dos o més usuaris poden establir converses on es van intercalant lesaportacions de cada.La telefonia IPPermet parlar per telèfon a través de la xarxa. Lestarifes són molt més baixes.
 9. 9. Altres serveiso Comerç electrònic.o Plataformes d’aprenentatge.o Vídeo conferència.o Telnet.
 10. 10. Què és un navegador?Aplicació que facilita la cerca d’informació (navegar) a Internet ique visualitza les pàgines web. COM ACCEDIR A UNA PÀGINA WEB Amb el botó Des de Enllaç des Controls “Inici” de la l’apartatAdreça URL d’una altra d’avanç i barra de d’adreces pàgina retrocés. tasques del d’interès. navegadorEls navegadors s’encarreguen de d’interpretar el llenguatge ambque s’escriuen les webs (HTML) i mostrar-lo per pantalla.
 11. 11. • Què és un cercador?– És un programa que s’encarrega de buscar en una base de dades organitzada per paraules claus la informació que l’internauta demana.– Ofereixen el resultat ordenat en funció de la importància.• Exemples: www.google.cat www.ct.yahoo.com www.altavista.com www.lycos.es
 12. 12. • Com buscar informació mitjançant un cercador?– Escriure les paraules clau separades per espais o el signe +.– Per buscar una frase exacta s’ha de posar entre cometes.– Per buscar amb restriccions hem d’escriure el signe – davant de la paraula restringida.– En tots els cercadors hi trobarem l’opció de cerca avançada.
 13. 13. • La revolució en la nostra comunicacióLa telefonia mòbil i Internet estan modificant els nostres hàbitsde comunicació i provocant canvis profunds en la nostra cultura ila nostra civilització.• Aparició de nous conceptesAquesta revolució ha donat lloc a l’aparició de dos nousconceptes:Les comunitats virtuals: grups de persones amb els mateixosinteressos amb l’objectiu d’intercanviar idees, experiències,...El veïnatge universal: La possibilitat de comunicar-se id’intercanviar informació amb altres usuaris.
 14. 14. – Servei de comunicació que ens permet enviar missatges.– Ho podem fer per mitjà del correu web o d’un programa client de correu.Client de correu: programes que ens permeten baixar al nostre ordinador elsmissatges que rebem al servidor de correu.• Estructura del servei de correu electrònicSMTP (System Mail Transfer Protocol).POP3 (Post Office Protocol)
 15. 15. • El correu webDes de qualsevol ordinador podem consultar i enviar els nostresmissatges accedint a la pàgina que gestiona el nostre correu webi posant el nostre usuari i contrasenya.• Correu en dispositius mòbilsUna altra manera de consultar el nostre correu és per mitjà delsmòbils, portàtils... Fent servir una xarxa WIFI o la xarxa telefònicacel·lular.
 16. 16. • Conversa en línia: xatÉs un sistema de comunicació basat en un servidor al qual s’hiaccedeix per conversar amb d’altres usuaris connectats en elmateix moment. Ens cal registrar-nos a una comunitat virtual.S’hi desenvolupa un argot propi a partir d’emoticones iabreujaments.• Missatgeria instantàniaÉs un terme mig entre el correu i els xats, ens permet parlar atemps real i podem veure qui està connectat.• Comunicació multimèdia: àudio i videoconferènciaPermet comunicar-se amb una o varies persones transferint laimatge i el so d’aquestes a temps real.
 17. 17. • FòrumPermet obrir temes de debat que es mostren de formaclassificada. Els usuaris poden donar la seva opinió. Només hipodem accedir a través d’un navegador.• Grups de discussió (news)Semblant a un fòrum però podem baixar els missatges al nostreordinador mitjançant un client de correu. Permet fer unseguiment dels temes que es tracten a la comunitat virtual.• Llistes de distribucióFormades per un conjunt de persones que s’han inscrit a un grupde correu que els permet enviar missatges a tot el grup i rebre’n.
 18. 18. • Baixada directa des d’una pàgina webCal conèixer els tipus de llicència que regula cada aplicació:– Programari lliure (llicència GNU, Llicència pública general).– Programari freeware (gratuït).– Programari shareware (de prova).– Programes comercials.• Programes d’intercanvi (P2P)La comunicació i l’intercanvi és directa entre els usuaris.S’intercanvien trossos de fitxers que es reconstrueixen encompletar-se.Els sistemes P2P són legals, el que podria incórrer en delicte ésl’intercanvi de certs continguts protegits per drets d’autor.
 19. 19. El segundo consejo de ministros del nuevo Gobierno ha aprobado la ley Sinde y hasuprimido el canon digital. Tras el consejo de ministros, la portavoz del Gobierno,Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la aprobación de la Disposición FinalSegunda de la Ley de Economía Sostenible, la ley Sinde (llamada así por su promotora,la exministra de Cultura Ángeles González Sinde), que protege los derechos de autoren la red y permite el cierre rápido de webs que vulneren la propiedad intelectual.Según Sáenz de Santamaría, la intención del Gobierno es “proteger los derechos depropiedad intelectual frente al expolio”. Y ha aclarado que se actuará “con protecciónjudicial, frente a quienes indebidamente hacen negocio con la piratería”. Habrá queesperar a la publicación en el BOE del reglamento de la ley para conocer todos losdetalles.El Gobierno también ha acordado suprimir el canon digital que grava la compra deaparatos y dispositivos que permiten descargar o almacenar archivos protegidos porla ley de propiedad intelectual. En su lugar, se establecerá un sistema desubvenciones como compensación a las copias privadas, del que no se han ofrecidomás datos. [http://www.efeeme.com]
 20. 20. •Què és Internet?•Quins són els seus avantatges i inconvenients ?•A què ens referim quan diem que Internet suposa una revolució ens lanostra comunicació?•A què fa referència el concepte “veïnatge universal”?•De quines maneres podem consultar al correu electrònic?•Què és necessari per poder enviar un missatge i quins elements convéconèixer per fer servir correctament el correu electrònic?•Poseu exemples de serveis síncrons i asíncrons.•Quins tipus de llicències de programes podem trobar?•Com funcionen el programes P2P?

×