Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011

585 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011

 1. 1. AJUNTAMENT DE RIPOLL LA SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA A 10 DE JUNY DE 2011
 2. 2. L’Ajuntament te concertades 2 pòlisses de tresoreria per import de 2.025.000,00 € , i estant disposades en un promig del 97,765% I) ESTAT DE LA TRESORERIA Saldos en bancs, caixa i disposició de pòlisses de tresoreria -1.584.140,43 Saldos en bancs o caixa 395.942.91 Saldos en pòlisses de crèdit -1.980.083.34
 3. 3. L’Ajuntament de Ripoll té 22 préstecs formalitzats amb entitats bancàries. Durant els últims 8 anys s’han concertat tots ells amb un termini d’amortització de 20 anys , vencent l’últim préstec l’any 2.030 . Fins l’any 2.017 la capacitat d’endeutament de l’Ajuntament de Ripoll es molt limitada Nivell d’endeutament a 31/12/2010: II) OPERACIONS DE CRÈDIT Import Total Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini - 9.712.506,45 Deute viu curt termini (amortització anualitat 2.011) - 576.220,71 - 10.288.727,16 Nivell d’endeutament a llarg termini 101,59 % Nivell d’endeutament a curt termini 19,55 % Nivell d’endeutament total 121,14 %
 4. 4. <ul><ul><li>Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 10.06.2011 </li></ul></ul><ul><li>Concepte Inicial Creacions Amortitzac. Llarg termini Curt termini Total </li></ul><ul><li>PRÉSTEC VIVENDA J.M. PELLICER (1) 18.437,22 0,00 656,16 17.124,84 656,22 17.781,06 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC VIVENDA J.M. PELLICER (1) 18.437,22 0,00 656,16 17.124,84 656,22 17.781,06 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC VIVENDA J.M. PELLICER (1) 18.437,22 0,00 656,16 17.124,84 656,22 17.781,06 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC VIVENDA J.M. PELLICER (2) 19.840,71 0,00 706,14 18.428,40 706,17 19.134,57 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC VIVENDA J.M. PELLICER (2) 19.840,71 0,00 706,14 18.428,40 706,17 19.134,57 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC VIVENDA J.M. PELLICER (2) 19.840,71 0,00 706,14 18.428,40 706,17 19.134,57 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2001 487.845,67 0,00 22.174,81 399.146,45 66.524,41 465.670,86 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2002 227.288,95 0,00 16.234,93 162.349,24 48.704,78 211.054,02 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2005 570.625,00 0,00 22.825,00 479.325,00 68.475,00 547.800,00 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC LA LIRA (BBVA) 139.850,78 0,00 11.654,25 111.880,60 16.315,93 128.196,53 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2003 (BBVA) 432.225,00 0,00 25.425,00 330.525,00 76.275,00 406.800,00 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2004 (BBVA) 549.600,00 0,00 91.600,00 458.000,00 0,00 458.000,00 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2006 (BBVA) 1.179.722,20 0,00 38.055,56 1.103.611,09 38.055,55 1.141.666,64 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 1999 7.813,09 0,00 7.813,09 0,00 0,00 0,00 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2000 203.156,30 0,00 11.950,89 155.352,72 35.852,69 191.205,41 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC REFINANÇAMENT (BBVA) 810.068,71 0,00 26.131,26 757.806,21 26.131,24 783.937,45 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2007 1.314.096,58 0,00 18.531,11 1.241.804,10 53.761,37 1.295.565,47 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC HIPOTECARI ANY 2008 590.625,00 0,00 16.875,00 556.875,00 16.875,00 573.750,00 </li></ul><ul><li>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2008 (BBVA) 808.942,36 0,00 23.112,64 762.717,08 23.112,64 785.829,72 </li></ul>PRÉSTEC INVERSIONS ANY 2009 932.260,00 0,00 0,00 906.363,89 25.896,11 932.260,00 PRÈSTEC CANVI FINANÇAMENT INVERS 1.181.064,32 0,00 0,00 1.164.660,65 16.403,67 1.181.064,32 PRESTEC INVERSIONS ANY 2010 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00 TOTAL Deutes amb entitats de crèdit 10.070.017,75 0,00 336.470,44 9.217.076,75 516.470,56 9.733.547,31 PRÉSTEC MITYC NAUS TRANSICIÓ 2008 400.000,00 0,00 0,00 360.000,00 40.000,00 400.000,00 TOTAL Deutes amb ens públics 400.000,00 0,00 0,00 360.000,00 40.000,00 400.000,00 Devolució Participació Tributs de l'Estat 2008 169.287,10 0,00 14.107,25 135.429,70 19.750,15 155.179,85 TOTAL Altres deutes 169.287,10 0,00 14.107,25 135.429,70 19.750,15 155.179,85 TOTAL CAPITALS 10.639.304,85 0,00 350.577,69 9.712.506,45 576.220,71 10.288.727,16
 5. 8. El promig de pagament als proveïdors per despeses corrents era de: 120 dies (4 mesos) Transferències a altres Administracions per serveis prestats per recollida i tractament de residus, Fundació Guifré, Consorci de Benestar Social.... A proveïdors per despeses de inversions, es consignen les factures pendents de pagament per inversions (Museu, Nou Pavelló, La Lira, Casal de Joves, La Barricona, Carrer Pirineus) En aquests moments no es pot planificar els seu pagaments, ja que està subjecte al cobrament de subvencions que les finançaven. III) DEUTES PENDENTS Import Total A proveïdors per despeses corrents - 618.381,61 Transferències a altres Administracions per serveis prestats - 1.023.694,38 A proveïdors per despeses de inversions - 2.719.607,16 - 4.361.683,15 Factures pendents pagament any 2.008 117.734,14 Factures pendents pagament any 2.009 150.591,65 Factures pendents pagament any 2.010 664.925,43 Factures pendents pagament de gener a maig 2.011 1.786.355,94
 6. 9. Les factures d’actuacions realitzades sense consignació pressupostària, son despeses que l’anterior equip de govern va realitzar i que no va consignar en l’actual pressupost. (Pilona carrer Pirineus: 9.237,38 € subvencionada en 9.000,00 €, adequació obres Passeig Freser: 11.115,60 €, Fundació Guifré: 16.350,00 €, Terra de Comptes despeses funcionament 2.011: 30.909.64 €, Liquidació complementaria pòlissa Assegurances R.C.: 15.000,00 €, Vídeo Produccions Zebra: 18.880,00 €, Fundació Guifré dèficit any 2.010: 70.490,38 €). Les actuacions realitzades per urgència son despeses no previstes però que s’han de realitzar per obligació (actuació urgent col·legit Joan Maragall: 40.960.81 €, Assajos Camp de Futbol: 4.606.72 €) La previsió per reclamació interessos de contractistes, inclou el càlcul dels interessos fins el 31/12/2011 , que han reclamat els proveïdors per despeses de inversions al demorar-ne el pagament. Aquest proveïdors es pagaran en el moment de rebre les subvencions atorgades, aquest interessos s’incrementaran si el pagament es produeix durant el 2.012. IV) ALTRES DEUTES Import Total Factures d’actuacions realitzades sense consignació pressupostària - 162.983,00 Actuacions realitzades per urgència sense previsió - 45.567,53 Previsió per reclamació interessos de contractistes per demora en el pagament (contats fins 31/12/2011) - 78.403,43 - 286.953,96
 7. 10. Paral·lelament a les dades de l’Ajuntament de Ripoll, l’estat comptable de la Fundació Guifré, també pot condicionar a mig termina la situació econòmica municipal. La Fundació Guifré es una fundació pública creada per l’Ajuntament de Ripoll, i el dèficit que es pugui produir, l’ha d’assumir legalment l’Ajuntament. V) DEUTES DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA (Fundació Pública Guifré) Import Total Deute viu curt i llarg termini per operacions de crèdit - 819.346,65 A proveïdors per despeses de inversions - 113.513,25 A la Seguretat Social - 29.251,56 - 962.111,46
 8. 11. L’Estat ha reduït l’aportació per a participació en els Tributs de l’Estat que ha passat de 2.051.478,01€ de la liquidació del 2.007 a 1.550.061,75 € en la liquidació 2.009 , representa una reducció del 24,44% (a) Import a retornar que es dedueix de les aportacions dels 5 propers anys, en anualitats iguals. VI) DEUTES CONSIGNATS DESPRÈS 10.06.2011 PROVINENTS D’EXERCICIS ANTERIORS Devolució Participació Municipal en Tributs de l’Estat any 2009 - 254.608.02 Any Entregues a compte Liquidació definitiva Import a retornar 2.005 1.534.410,60 1.729.714,17 2.006 1.680.222,93 1.924.238,54 2.007 1.788.884,04 2.051.478,01 2.008 1.884.235,92 1.714.948,28 169.287,10 (a) 2.009 1.799.843,76 1.550.061,75 254.608,02 2.010 1.622.413,92 pendent
 9. 12. I) ESTAT DE LA TRESORERIA Total Saldos en bancs, caixa i disposició de pòlisses de tresoreria -1.584.140,43 € II) ENDEUTAMENT PER OPERACIONS DE CRÈDIT Import Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini - 9.712.506,45 Deute viu curt termini (amortització anualitat 2.011) - 576.220,71 - 10.288.727,16 € III) DEUTES PENDENTS Import A proveïdors per despeses corrents - 618.381,61 Transferències a altres Administracions per serveis - 1.023.694,38 A proveïdors per despeses de inversions - 2.719.607,16 - 4.361.683,15 € IV) ALTRES DEUTES Import Factures d’actuacions sense consignació pressupostària - 162.983,00 Actuacions realitzades per urgència sense previsió - 45.567,53 Previsió per reclamació interessos (contats fins 31/12/2011) - 78.403,43 - 286.953,96 € V) DEUTES DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA Import Deute viu curt i llarg termini per operacions de crèdit - 819.346,65 A proveïdors per despeses de inversions - 113.513,25 A la Seguretat Social - 29.251,56 - 962.111,46 € VI) DEUTES CONSIGNATS DESPRÈS 10.06.2011 , D’EXERCICIS ANTERIORS Devolució Participació Municipal en Tributs de l’Estat any 2009 - 254.608.02 € TOTAL DEUTE (Dos mil nou-cents cinquanta milions de pessetes) -17.738.224,18 €
 10. 13. A tenir en compte: 1) Interessos de les operacions de crèdit : 2) Ingressos disponibles pendents d’aplicar: 3) Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament: L’endeutament per operacions de crèdit ( 10.288.727,16 € ) recull el capital per préstecs formalitzats pendent de retornar. A aquest import s’ha de sumar els interessos que l’Ajuntament haurà de pagar i que ascendeixen a 1.945.516,89 €, amb les condicions financeres actuals, a satisfer durant els propers 19 anys. Romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals 2010 14.214,87 Romanent de Tresoreria disponible per a inversions liquidació 2010 108.016,58 Ingressos patrimonials pendents d’aplicar 369.744,43 TOTAL 491.975,88 Import pendent d’ingressar en concepte de subvencions 2.965.642,23 Contribucions especials pendents de cobrament 694.214,57 Contribucions especials pendents resolució judicial -279.294,13 TOTAL 3.380.562,67
 11. 14. ASPECTES A DESTACAR: 1) Obres que s’han de finalitzar i que l’Ajuntament no disposa de finançament (*) gestionat pel Pla de Dinamització turística de Terra de Comtes Algunes de les obres pendents de finalitzar, en cas d’aturar-se, i no poder entrar en funcionament, podrien originar el inici de revocació de les subvencions per les fases anteriors, ocasionant també efectes econòmics molt negatius. 2) Arrel de l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en el 2.008 es van interposar diferents recursos contenciosos administratius contra el mateix, pendents en data d’avui de sentència, que poden suposar indemnitzacions, expropiacions, i en resum importants despeses per l’Ajuntament que podrien hipotecar inversions futures. Segona fase antiga Biblioteca per a local de joves 150.000,00 Expropiació edifici c/ Sant Jaume,14 328.514,00 Terra de Comtes 3ª fase (*) 300.000,00
 12. 15. <ul><li>CONCLUSIONS: </li></ul><ul><li>1.- Greus problemes de tresoreria : La situació econòmica - financera de l’Ajuntament de Ripoll comporta greus problemes de tresoreria i per tant de pagaments a tercers. Aquesta situació és de difícil solució a curt termini, atès que la normativa pressupostaria limita que les administracions locals s’endeutin i no poden ampliar les línies de finançament per circulant, per tant només podem millorar a partir que la Generalitat realitzi els pagament de les subvencions que ens deu. </li></ul><ul><li>2.- Reducció progressiva d’ingressos : El futur dels ingressos està molt condicionat a la conjuntura econòmica, impost construcció, plusvàlues, I.A.E...., però el més preocupant en aquests moments és la reducció d’ingressos provinents de l’Estat. </li></ul><ul><li>La única via que pot aplicar l’Ajuntament per incrementar els ingressos és a partir de l’augment dels impostos (més pressió fiscal), i el nostre compromís, atès la situació econòmica actual, és no augmentar-los per sobre de l’IPC. </li></ul>
 13. 16. <ul><li>CONCLUSIONS: </li></ul><ul><li>3.- Increment de despeses : La contenció de la despesa serà la tònica dels futurs pressupostos, però la posta en marxa de nous equipaments implica més despesa i en alguns casos molt considerable, que tampoc ha estat prevista adequadament, i per tant caldrà prendre decisions importants a nivell de reducció de despesa municipal, que obligarà a un anàlisi exhaustiu del funcionament de tots els serveis municipals. </li></ul><ul><li>4.- Inversions : Les inversions futures estaran totalment condicionades pel poc marge d’endeutament, i per la poca capacitat de generar estalvi corrent per finançar inversions. </li></ul><ul><li>5.- Ens depenents : S’haurà de vetllar pel bon funcionament dels Ens dels que l’Ajuntament en forma part, per tal de no condicionar a mig termini la situació econòmica municipal per decisions indirectes. </li></ul>
 14. 17. IMP. INDIRECTES (0,61%) IMPOSTOS DIRECTES (40,71%) TAXES I ALTRES INGRESSOS (22.97%) ING. PATRIMONIALS (3.31%) TRANSFERÈNCIES CORRENTS (32.40%) INGRESSOS CORRENTS 2.011 9.759.010 € DESPESES CORRENTS ABANS INVERSIONS DESPESES PERSONAL (40,54%) EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT. INGRESSOS = DESPESES IMP. INDIRECTES (0,52%) ING. PATRIMONIALS (3.45%) INGRESSOS CORRENTS 2.012 9.550.000 € IMPOSTOS DIRECTES (42,30%) TAXES I ALTRES INGRESSOS (22,70%) TRANSFERÈNCIES CORRENTS (30,73%) DESPESA FINANCERA (7,55%) BENS CORRENTS i SERVEIS (30,04) TRANSFERÈNCIES CORRENTS (21,87%) DESPESES CORRENTS DESPRÈS INVERSIONS DESPESES PERSONAL (40,65%) DESPESA FINANCERA (12,96%) BENS CORRENTS i SERVEIS (31,35%) TRANSFERÈNCIES CORRENTS (15,04%)

×