Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adf Catllar Montgrony 2008

873 views

Published on

Presentació - Memòria 2008 de l'ADF 223

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adf Catllar Montgrony 2008

 1. 1. Agrupació de defensa forestal nº 223 “Catllar-Montgrony” Memòria-resum 2008 Campdevànol, Gombrèn, Les Llosses, Ripoll
 2. 2. MEMÒRIA-RESUM Ripoll, desembre 2008
 3. 3. <ul><li>L’Agrupació de Defensa Forestal Catllar-Montgrony és una associació sense ànim de lucre que es va crear a l'empar de l'Ordre de 6 d'octubre de 1986. Gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment dels seus fins, i es regeix pels seus propis estatuts i per la legislació aplicable. L’Agrupació està integrada per: </li></ul><ul><li>Els Ajuntament s de Campdevànol, Gombrèn, Les Llosses i Ripoll. </li></ul><ul><li>Propietaris forestals de l'àmbit territorial </li></ul><ul><li>Organitzacions professionals agràries i altres entitats de defensa de la natura vinculades al s municipi s . </li></ul>
 4. 4. Finalitats i funcions de l'ADF : 1.- Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis (forestals) 2.- Elaboració i execució col·lectiva d'un programa d'actuacions urgents en cas d'incendis. 3.- La col.laboració activa en l'organització i el control de mesures dictades per la Direcció General de Boscos i Biodiversitat l o per qualsevol altre organisme o autoritat competent per a la prevenció i la lluita contra els incendis. 4.- La col·laboració en la realització de campanyes de divulgació per a la protecció del medi ambient entre els titulars dels terrenys forestals. 5.- La col·laboració amb altres entita t s amb finalitats semblants. 6.- Obtenir de l'Administració Pública els mitjans necessaris per prevenir i pal·liar catàstrofes naturals que puguin afectar el seu àmbit territorial o els seus associats. 7.- Vetllar per a la preservació i el manteniment de la massa forestal del s terme s municipals .
 5. 5. Un territori singular a custodiar <ul><li>L’Agrupació de Defensa Forestal Catllar-Montgrony integra els termes municipals de Campdevànol, Gombrèn, Les Llosses i Ripoll, al baix Ripollès. Amb una extensió de 33 + 44 + 114 + 73 km 2 respectivament. (264 km 2 ) </li></ul><ul><li>Un territori amb prop del 95% ocupat per massa forestal. Amb dos municipis declarats d’alt risc d’incendi (Les Llosses i Ripoll) i 3 zones PEIN (Cavallera, Montgrony i Milany). </li></ul>
 6. 7. presentació pública del primer material i equips, l’any 1998 Una ADF amb història :
 7. 8. Per què som importants els membres de les ADF ? <ul><li>Perque en cas d’emergència es poden veure desbordats els cossos professionals </li></ul><ul><li>Perque els propietaris forestals i els voluntaris som coneixedors propers del terreny, dels camins i de la població </li></ul><ul><li>Perque col.laborem -en el dia a dia- en les tasques de prevenció i conscienciació </li></ul>
 8. 9. Què fem els socis i voluntaris de l’ADF ? 1.- Donem suport als cossos professionals durant una situació d’incendi forestal. 2.- Col.laborem en tasques de manteniment de pistes, prevenció, manteniment de basses, neteja... 3.- Promovem activitats de prevenció, formació i conscienciació del propi voluntariat i de la població autòctona del territori en general.
 9. 10. Col·laboració amb els cossos de seguretat : Policia Local i Mossos d’Esquadra Bombers Equips Sanitaris Protecció Civil Associacións Municipals de Voluntaris de Ripoll i Campdevànol
 10. 11. ACTIVITATS EN LES QUE HEM PARTICIPAT -durant el 2008-
 11. 12. Actuacions realitzades 2008 <ul><li>Manteniment de pistes forestals. </li></ul><ul><li>Prevenció : desbrossament de camins d’accés a finques forestals, manteminent i inspecció de basses anti-incendi, conscienciació i difusió d’informació a la població (escoles, associacions…), manteniment i operativitat dels mitjans materials i vehicles. </li></ul><ul><li>Formació : cursets de formació per al voluntariat : extinció d’incendis, autoprotecció, regulació i afectació del trànsit </li></ul><ul><li>Renovació d’un vehicle del nostre parc. </li></ul><ul><li>Curset obtenció carnet B2 i C1 per als voluntaris </li></ul><ul><li>Curset de repàs de primers auxilis per a voluntaris </li></ul><ul><li>Intervenció durant els aiguats de l’agost 2008 a Ripoll i Les Llosses </li></ul><ul><li>Col.laboració en incendi urbà a Ripoll, agost 2008 </li></ul><ul><li>Col.laboració durant les nevades del 26 de desembre de 2008 </li></ul>
 12. 13. Primer omplenat del nou dipòsit anti-incendis al cim de la muntanya de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses (abril 2008)
 13. 14. Cursets i pràctiques Des de 1999 cada any abans de l’estiu organitzem pràctiques i cursets d’extinció d’incendis amb el Parc de Bombers de Ripoll
 14. 15. Cursets Pràctiques amb foc real durant els Cursets anuals d’extinció d’incendis
 15. 16. Pràctiques a la zona del Torrent de la cabana (Campdevànol), juliol 2008
 16. 17. Pràctiques a la zona del Torrent de la cabana (Campdevànol), juliol 2008
 17. 18. Recollint després de les pràctiques a la zona del Torrent de la cabana (Campdevànol), juliol 2008
 18. 19. Cursets Cursets anuals d’extinció d’incendis
 19. 20. Cursets Coordinació de mitjans i equips durant els Cursets anuals d’extinció d’incendis
 20. 21. Cursets Coordinació del personal durant els Cursets anuals d’extinció d’incendis
 21. 22. Col·laboració amb les escoles de la Vila Visita d’alumnes de l’escola Vedruna Ripoll i pràctiques amb el material de l’ADF Catllar Montgrony
 22. 23. Manteniment de pistes forestals Cada any es repassen pistes a partir dels ajuts econòmics rebuts i les necessitats detectades
 23. 24. Agost 2008 <ul><li>Aiguat a Les Llosses </li></ul><ul><ul><li>Reparació de la pista El Saiol – La Riba – Llentes i l’Hostalet </li></ul></ul>
 24. 28. Prevenció : promoció de basses anti-incendis S’han promogut dues basses : Puigempí (Les Llosses) i Puig dels Brucs (Ripoll) en els darrers anys, emplaçades en els llocs recomanats pel Parc Comarcal de Bombers
 25. 29. Prevenció : manteniment de basses anti-incendis Octubre 2004 : Buidat per reparació del dìpòsit de Puig Empí (Les Llosses)
 26. 30. Inspecció de dìpòsits contra-incendis
 27. 31. Inspecció de dìpòsits contra-incendis Vigilància del conjunt de basses i dipòsits anti-incendi del nostre territori : Gombrén Puigbò (gestionada pel propietari) Montgrony (Medi Ambient) Les Llosses La Cabana-Subirats (gestionada pel propietari) El Puig de Viladonja (gestionada pel propietari) Llimós (Pagada pel propietari) Puigempí (gestionada per l'ADF) Les Muntades (pagada pel propietari) Baborés (gestionada pel propietari) L'Auró (Medi Ambient) Ripoll El Puig de Llaers (gestionada pel propietari) El Puig dels Brucs (gestionada per l'ADF)
 28. 32. Exposició del material a la Fira de les 40 hores de Ripoll 2008
 29. 33. Nevades desembre 2008
 30. 34. Curset i pràctiques socorrisme per als voluntaris
 31. 35. Històric d’Intervenció en Emergències <ul><li>Aportació aigua a l’incendi del nucli de Ventolà, 1999 </li></ul><ul><li>Col.laboració extinció incendi “La Corba” i Montagut, a Ribes de Freser, 2000 </li></ul><ul><li>Col.laboració extinció incendi zona Molí de Vilardell – Catllar a Les Llosses-Ripoll, juny 2000 </li></ul><ul><li>Col.laboració extinció incendi muntanya Sant Bartomeu de Ripoll, abril 2001 </li></ul><ul><li>Col.laboració extinció incendis a Les Llosses, agost 2003 </li></ul><ul><li>Alerta per incendi forestal a zona Beget, agost 2003 </li></ul><ul><li>Col.laboració extinció incendi a Serradora Carreras de Ripoll, a camps sobre zona Cementiri municipal, a incendi margeres zona Font del Sofre... 2003 i 2004 </li></ul><ul><li>Alerta per incendi a Montgrony, 19 març 2005 </li></ul>
 32. 36. <ul><li>Aportació aigua sanitària per bombeig per centre de persones disminuïdes (Fundació ACELL-ASPASIM) (Ribes de Freser) per avaria sistema de bombeig del pou. 2004 </li></ul><ul><li>Aportació d’aigua sanitària per avaria del bombeig al Mas Can Dachs de Les Llosses. 2004 </li></ul><ul><li>Aportació aigua pel bestiar per avaria sistema de bombeig a granja d’estabulament de Ripoll. 2006 </li></ul><ul><li>Aportació d’aigua al nou dipòsit de Sant Antoni a Sant Joan de les Abadesses. Abril de 2008 </li></ul><ul><li>Incendi urbà a Ripoll, agost de 2008 </li></ul><ul><li>Aiguats a Ripoll i Les Llosses, agost de 2008 </li></ul><ul><li>Nevades a Ripoll i Vallfogona, desembre 2008 </li></ul>Històric d’Intervenció en altres cassos i pre-emergències
 33. 37. Tasques de replegament posteriors a l’extinció de l’incendi a la Zona del “Catllar” i “Molins de Vilardell”
 34. 38. Incendi a la muntanya de Sant Bartomeu, Ripoll abril de 2001
 35. 39. i allà estarem els voluntaris de Protecció Civil i els diferents mitjans en joc durant l’incendi de Ripoll
 36. 40. tot l'any, 24 hores
 37. 41. Els voluntaris ens reunim setmanalment per discutir i planificar activitats. A Ripoll ho fem tots els dimecres a les 18h i els dissabtes a partir de les 16h al nostre local del Passeig Honorat Vilamanyà de Ripoll. A Campdevànol tots els dissabtes a la tarda al local de la Plaça Clavè.
 38. 42. Quin material tenim ? <ul><li>1 Nissan Terrano 7 places + remolc </li></ul><ul><li>1 camió Land Rover 2000 amb motobomba i cisterna de 2000 L d’aigua </li></ul><ul><li>emissores fixes i mòbils </li></ul><ul><li>2 braços desbrossadors </li></ul><ul><li>4 grups electrògens </li></ul><ul><li>1 Nissan Terrano 5 places amb remolc-cisterna motobomba amb 500 L d’aigua </li></ul><ul><li>1 remolc-cisterna amb bomba, 3.500L d’aigua </li></ul><ul><li>1 motobomba portàtil </li></ul><ul><li>1 retroexcavadora </li></ul>
 39. 43. Bassa de 300.000 L situada a Puigempí (Les Llosses)
 40. 44. Camió Land Rover 2000 equipat amb cuba de 2000L d’aigua i motobomba de succió i expiració.
 41. 45. Vehicle Nissan Terrano de 7 places equipat amb baca, cabrestany i remolc per al transport de persones i materials
 42. 46. <ul><li>Vehicle Nissan Terrano de 5 places equipat amb telèfon i emissora </li></ul>
 43. 47. Remolc-cuba de 500L d’aigua amb moto-bomba de succió i expiració, equipat amb 200m de mànegues
 44. 48. Remolc per al transport de material divers
 45. 49. Remolc-cuba per a 3500L d’aigua amb bomba de succió i expiració operat per tractor
 46. 50. Grups electrògens i motobomba portàtil amb 50m de mànega
 47. 51. Retroexcavadora New Holland destinada al manteniment i reparació de pistes forestals Dos braços desbrossadors per tractor
 48. 52. Actuacions previstes 2009 <ul><li>Seguiment i actualització del Pla d’Incendis elaborat amb la col.laboració del Consell Comarcal del Ripollès i el consorci dels espais PEIN. </li></ul><ul><li>S’ha sol.licitat en ferm al Secretariat Nacional d’ADF poder adquirir un dels camions-cuba que ofereix el Departament de Medi Ambient. Repàs i equipament del mateix. </li></ul><ul><li>Nova campanya de repàs i manteniment de pistes forestals segons prioritats del Pla d’Incendis. </li></ul><ul><li>Prevenció : </li></ul><ul><ul><li>desbrossament de camins d’accés a finques forestals, </li></ul></ul><ul><ul><li>manteninent i inspecció de basses anti-incendi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Accions de conscienciació i difusió d’informació a la població (escoles, associacions…), </li></ul></ul><ul><ul><li>manteniment i operativitat dels mitjans materials i vehicles. </li></ul></ul><ul><li>Nous cursets de formació per al voluntariat : </li></ul><ul><ul><li>extinció d’incendis i autoprotecció </li></ul></ul>

×