Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria 2013 ADF Catllar Montgrony (El Ripollès)

550 views

Published on

Agrupació de Defensa Forestal 223 ADF
Memoria 2013
Resume 2013 from ADF 223 Catllar Montgrony

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria 2013 ADF Catllar Montgrony (El Ripollès)

 1. 1. Agrupació de defensa forestalAgrupació de defensa forestal nº 223 “Catllar-Montgrony”nº 223 “Catllar-Montgrony” Memòria-resum 2013Memòria-resum 2013 Campdevànol, Gombrèn,Campdevànol, Gombrèn, Les Llosses, RipollLes Llosses, Ripoll
 2. 2. MEMÒRIA-RESUM Ripoll, desembre 2013
 3. 3. L’Agrupació de Defensa Forestal Catllar-Montgrony és una associació sense ànim de lucre que es va crear a l'empar de l'Ordre de 6 d'octubre de 1986. Gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment dels seus fins, i es regeix pels seus propis estatuts i per la legislació aplicable. L’Agrupació està integrada per: • Els Ajuntaments de Campdevànol, Gombrèn, Les Llosses i Ripoll. • Propietaris forestals de l'àmbit territorial • Organitzacions professionals agràries i altres entitats vinculades a la defensa de la natura vinculades als municipis.
 4. 4. Finalitats i funcions de l'ADF : 1.- Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis (forestals) 2.- Elaboració i execució col·lectiva d'un programa d'actuacions urgents en cas d'incendis. 3.- La col.laboració activa en l'organització i el control de mesures dictades per la Direcció General de Boscos i Biodiversitat l o per qualsevol altre organisme o autoritat competent per a la prevenció i la lluita contra els incendis. 4.- La col·laboració en la realització de campanyes de divulgació per a la protecció del medi ambient entre els titulars dels terrenys forestals. 5.- La col·laboració amb altres entitats amb finalitats semblants. 6.- Obtenir de l'Administració Pública els mitjans necessaris per prevenir i pal·liar catàstrofes naturals que puguin afectar el seu àmbit territorial o els seus associats. 7.- Vetllar per a la preservació i el manteniment de la massa forestal dels termes municipals.
 5. 5. Un territori singular a custodiar • L’Agrupació de Defensa Forestal Catllar- Montgrony integra els termes municipals de Campdevànol, Gombrèn, Les Llosses i Ripoll, al baix Ripollès. Amb una extensió de 33 + 44 + 114 + 73 km2 respectivament. (264 km2 ) • Un territori amb prop del 95% ocupat per massa forestal. Amb un municipi declarat d’alt risc d’incendi (Les Llosses) i 4 zones PEIN (Cavallera, Montgrony, Milany i Rasos de Tubau).
 6. 6. presentació pública del primer material i equips, l’any 1998 Una ADF amb 15 anys d'història :
 7. 7. Per què som importants els membres de les ADF ? •Perque en cas d’emergència es poden veure desbordats els cossos professionals •Perque els propietaris forestals i els voluntaris som coneixedors propers del terreny, dels camins i de la població •Perque col.laborem -en el dia a dia- en les tasques de prevenció i conscienciació
 8. 8. Què fem els socis i voluntaris de l’ADF ? 1.- Donem suport als cossos professionals durant una situació d’incendi forestal. 2.- Col.laborem en tasques de manteniment de pistes, prevenció, manteniment de basses, neteja... 3.- Promovem activitats de prevenció, formació i conscienciació del propi voluntariat i de la població autòctona del territori en general.
 9. 9. Col·laboració amb elsCol·laboració amb els cossos de seguretat :cossos de seguretat : Policia Local iPolicia Local i Mossos d’EsquadraMossos d’Esquadra BombersBombers Equips SanitarisEquips Sanitaris Protecció CivilProtecció Civil Associacións Municipals de Voluntaris de ProteccióAssociacións Municipals de Voluntaris de Protecció Civil de Ripoll i CampdevànolCivil de Ripoll i Campdevànol
 10. 10. ACTIVITATSACTIVITATS EN LES QUE HEMEN LES QUE HEM PARTICIPATPARTICIPAT -durant el 2013--durant el 2013-
 11. 11. Actuacions realitzades 2013 • Manteniment de pistes forestals. • Prevenció : desbrossament de camins d’accés a finques forestals, manteniment i inspecció de basses anti-incendi, conscienciació i difusió d’informació a la població (escoles, associacions…), manteniment i operativitat dels mitjans materials i vehicles. • Formació : cursets de formació per al voluntariat en extinció d’incendis amb els Bombers del Ripollès. • Participació Simulacre territorial de Girona. • Manteniment del web-blog per a la difusió de les activitats i informació de l’ADF : • http://adfcatllarmontgrony.blogspot.com • Participació activa al Secretariat d’ADF de Catalunya. • Repàs situació basses anti-incendis.
 12. 12. Cursets i pràctiquesCursets i pràctiques Des de 1999 cada any abans de l’estiu organitzem pràctiques i cursets d’extinció d’incendis amb el Parc de Bombers de Ripoll. També des del 2010 al simulacre de coordinació d'ADF i Bombers de la demarcació de Girona.
 13. 13. IntervencionsIntervencions • Focs controlats recuperació de pastures al Pla d’Anyella
 14. 14. • 3 de febrer i 26 de febrer de 2013, incendis als laterals de la C26b en terme municipal de Ripoll
 15. 15. Informació pública i difusió :Informació pública i difusió : Manteniment al dia de les xarxesManteniment al dia de les xarxes socials i la web-blogsocials i la web-blog http://adfcatllarmontgrony.blogspot.com https://www.facebook.com/groups/101691423203621/ I enllaç directe des de la web www.ripoll.cat
 16. 16. Manteniment de pistesManteniment de pistes forestalsforestals Cada any es repassen pistes a partir dels ajuts econòmics rebuts i les necessitats detectades
 17. 17. Inspecció de dìpòsits contra-incendis
 18. 18. Inspecció de dìpòsits contra-incendis Vigilància del conjunt de basses i dipòsits anti-incendi del nostre territori : Gombrén Puigbò (gestionada pel propietari) Montgrony (Medi Ambient) Les Llosses La Cabana-Subirats (gestionada pel propietari) El Puig de Viladonja (gestionada pel propietari) Llimós (Pagada pel propietari) Puigempí (gestionada per l'ADF) Les Muntades (pagada pel propietari) Baborés (gestionada pel propietari) L'Auró (Medi Ambient) Mas Capdevila (ADF) Mas Baumala (ADF) Ripoll El Puig de Llaers (gestionada pel propietari) El Puig dels Brucs (gestionada per l'ADF)
 19. 19. Exposició del material a la Fira de les 40 hores de Ripoll 2013
 20. 20. Assemblees participatives
 21. 21. Històric d’Intervenció enHistòric d’Intervenció en Emergències per incendiEmergències per incendi • Aportació aigua a l’incendi del nucli de Ventolà, 1999 • Col.laboració extinció incendi “La Corba” i Montagut, a Ribes de Freser, 2000 • Col.laboració extinció incendi zona Molí de Vilardell – Catllar a Les Llosses-Ripoll, juny 2000 • Col.laboració extinció incendi muntanya Sant Bartomeu de Ripoll, abril 2001 • Col.laboració extinció incendis a Les Llosses, agost 2003 • Alerta per incendi forestal a zona Beget, agost 2003 • Col.laboració extinció incendi a Serradora Carreras de Ripoll, a camps sobre zona Cementiri municipal, a incendi margeres zona Font del Sofre... 2003 i 2004 • Alerta per incendi a Montgrony, 19 març 2005
 22. 22. Històric d’Intervenció enHistòric d’Intervenció en Emergències per incendiEmergències per incendi • Col.laboració amb bombers incendi industrial a Sant Quirze de Besora, juliol 2009 •Col.laboració incendi al sector urbanitzable de Can Guetes de Ripoll, 17 octubre 2009 • Prealertes per incendis a Beget, Bruguera, Ventolà (2010) •Revetlla de Sant Joan 2010, incendis urbans. •Incendi urbà, variant C17, 25 maig 2011 •Incendi Montgrony, 3 setembre 2011 •Incendi ajuntament de Les LLosses (desembre 2012) •Incendis laterals C26b en tram urbà de Ripoll (febrer 2013) •Participació preventiva a les cremes de recuperació pastures al Pla d'Anyella i collada de Toses (2013)
 23. 23. • Aportació aigua sanitària per bombeig per centre de persones disminuïdes (Fundació ACELL-ASPASIM) (Ribes de Freser) per avaria sistema de bombeig del pou. 2004 • Aportació d’aigua sanitària per avaria del bombeig al Mas Can Dachs de Les Llosses. 2004 • Aportació aigua pel bestiar per avaria sistema de bombeig a granja d’estabulament de Ripoll. 2006 • Aportació d’aigua al nou dipòsit de Sant Antoni a Sant Joan de les Abadesses. Abril de 2008 • Incendi urbà a Ripoll, agost de 2008 • Aiguats a Ripoll i Les Llosses, agost de 2008 • Nevades a Ripoll i Vallfogona, desembre 2008 • Nevades a Ripoll i comarca, 6 de gener 2009 • Aiguats a Ripoll, juny 2009 • Aportació d’aigua sanitària per tall de subministrament a la Residència de Gent Gran de Ripoll (juliol 2009) • Nevades Ripoll març 2010 • Alerta màxima estiu 2012 per risc d’incendis. Control campaments juvenils, patrullatge espais protegits conjuntament amb MMEE, reunions quinzenals amb bombers per seguiment accions a emprendre. • Actuació preventiva nevades 2012 Històric d’Intervenció en altresHistòric d’Intervenció en altres cassos i pre-emergènciescassos i pre-emergències
 24. 24. Els voluntaris ens reunim setmanalment per discutir i planificar activitats. A Ripoll ho fem tots els dimecres a les 18h i els dissabtes a partir de les 16h al nostre local del Passeig Honorat Vilamanyà de Ripoll. A Campdevànol tots els dissabtes a la tarda al local de la Plaça Clavè.
 25. 25. Actes socials • Celebració del Dia internacional del Voluntariat desembre 2013 • Celebració al setembre de la trobada anual de voluntaris, socis i familiars
 26. 26. Pràctiques amb la retroexcavadora •2 cops a l’any
 27. 27. Prevenció incendis revetlles i fogueres •Xerrades escoles de Ripoll, el maig de 2013
 28. 28. Quin material tenim ? • 1 Nissan Terrano 7 places + remolc polivalent • 1 camió Land Rover 2000 amb motobomba i cisterna de 2000 L d’aigua • emissores fixes i mòbils VHF • 2 braços desbrossadors • 4 grups electrògens •1 Nissan Terrano 5 places amb remolc-cisterna motobomba amb 500 L d’aigua • 1 remolc-cisterna amb bomba, 3.500L d’aigua • 1 motobomba portàtil •1 retroexcavadora
 29. 29. Camió Land Rover 2000 equipat amb cuba de 2000L d’aigua i motobomba de succió i expiració.
 30. 30. Vehicle Nissan Terrano de 7 places equipat amb baca, cabrestany i remolc per al transport de persones i materials
 31. 31. Vehicle Nissan Terrano de 5 places equipat amb telèfon i emissora
 32. 32. Remolc-cuba de 500L d’aigua amb moto-bomba de succió i expiració, equipat amb 200m de mànegues
 33. 33. Remolc per al transport de material divers
 34. 34. Remolc-cuba per a 3500L d’aigua amb bomba de succió i expiració operat per tractor
 35. 35. Grups electrògens i motobomba portàtil amb 50m de mànega
 36. 36. Retroexcavadora New Holland destinada al manteniment i reparació de pistes forestals Dos braços desbrossadors per tractor
 37. 37. Actuacions previstes 2014 • Seguiment i actualització del Pla d’Incendis elaborat amb la col.laboració del Consell Comarcal del Ripollès i el consorci dels espais PEIN. • Nova campanya de repàs i manteniment de pistes forestals segons prioritats del Pla d’Incendis. • Prevenció : – desbrossament de camins d’accés a finques forestals, – manteninent i inspecció de basses anti-incendi, – Accions de conscienciació i difusió d’informació a la població (escoles, associacions…), – manteniment i operativitat dels mitjans materials i vehicles. • Nous cursets de formació per al voluntariat : – Pràctiques extinció d’incendis al parc Bombers (juny 2014) – Participació simulacre territorial de Girona (juny 2014)

×