Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Presentació del portal
         EscolaLliureX
      EscolaLliureX: entorn per a la gestió de

       c...
Presentació del portal
●  EscolaLliureX: entorn per a la gestió de
  continguts i espais d'aprenentatge


       ...
●  Plataforma
  tecnològica exclusiva
  i dedicada a la seua
  funcionalitat.
●  Permet assignar
  espais a cada...
3 eixos conceptuals del Portal:

  La personalització

  L'autogestió

  La col·laboració
La personalització


  Un entorn virtual diferent per a cada usuari

  Escenari adaptat gràfica i funcionalment

  F...
Un entorn virtual diferent per a
     cada usuari
Escenari adaptat gràfica i
   funcionalment
Escenari adaptat gràfica i
       funcionalment
  l'usuari decideix
  l'aspecte i l'organització
  del seu esp...
Ferramentes especifíciques

  correu

  contactes

  agenda

  tasques
3 eixos conceptuals del Portal:

  La personalització

  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.

  La col·laboració
L'autogestió de continguts

  L'usuari gestiona els continguts

    Potent ferramenta de creació de continguts basad...
Cada àmbit es caracteritza per:

  La relació entre els membres de la comunitat.
  És a dir, determinant quins usuaris...
Típus d'àmbits:

  Àmbit personal
  Àmbit de la classe
  Àmbit del centre
  Àmbit de la comunitat virtual
  Àmbi...
Àmbit personal

  Des d'on cada usuari pot crear i publicar els
  seus continguts
  Solament l'usuari pot visualitza...
Àmbit de la classe

  Àmbit de recursos en EscolaLliureX compartit
  per tots els membres de cada classe de les
  es...
Àmbit del centre

  Àmbit compartit per tot el professorat i alumnat
  del centre.

  Tots els membres de la comunit...
Àmbit de la comunitat virtual
  Agrupa usuaris amb interessos específics i
  comuns.
  Té associat un àmbit de recur...
Àmbit de la revista digital

  El Rebost Educatiu
  Canal de comunicació de contingut general.
  Enfocament didàctic...
Àmbit públic per a usuaris
       registrats


  Àmbit restringit als usuaris registrats

  Administrat pel sup...
Àmbit EscolaLliureX

  Àmbit que pot ser visitat per qualsevol visitant,
  registrat o anònim

  Administrat per adm...
L'autogestió de continguts

  L'usuari pot crear els continguts

    Des del seu àmbit personal

    Mitjançant ...
L'autogestió de continguts

  El gestor de continguts s'organitza en un
  conjunt de solapes que agrupen els camps de
...
15 típus de continguts diferents

  Notícia: informacions amb enfocament educatiu
  Esdeveniment: de tipus cultural o ...
15 típus de continguts diferents

  Ajuda: ajuda contextual d'una funcionalitat del
  portal
  Multimèdia: recurs au...
15 tipus de continguts diferents

  Enllaç: permet referenciar una URL
  Fitxer web: permet crear un contingut format
...
3 eixos conceptuals del Portal:

  La personalització

  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.

  La col·laboració
L'autogestió dels usuaris

  La administració del portal està basada en rols
  (administrador d'usuari, administrador ...
L'autogestió dels usuaris
  Els usuaris poden gestionar parcialment les
  seues dades personals (com la contrasenya) a...
Ferramenta de gestió d'usuaris

  Funcionalitats:
    Alta d'usuaris
    Recerca d'usuaris i edició de dades
  ...
Característiques dels usuaris

  EscolaLliureX assigna uns valors
  predeterminats referents a la quota de correu,
  ...
Funcionalitats dels usuaris

  Tots els usuaris tenen a la seua disposició una
  web personal que sols ells administre...
3 eixos conceptuals del Portal:

  La personalització

  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.

  La col·laboració
L'autogestió d'espais

  Son entorns web que han de ser dissenyades,
  creades i mantingudes:
    Webs personals
 ...
L'autogestió d'espais web

  El portal incorpora una potent ferramenta de
  creació i administració de webs basada en
...
3 eixos conceptuals del Portal:

  La personalització

  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.

  La col·labora...
La col·laboració
  Un concepte clau: traslladar els entorns reals
  que hi ha a la comunitat educativa: aules,
  esc...
Les comunitats virtuals

  Es consten d':

    Un usuari administrador

    Un àmbit de recursos

    Un esp...
Les comunitats virtuals

  Son espais per a compartir.

  Hi ha de dos tipus:

    Educatives (de classe): reflect...
Educatives (de clase):

  En EscolaLliureX existeix una comunitat per
  cada classe

  Administrades pel tutor

  ...
Temàtiques:

  Entorn de col·laboració sobre un tema especific

  Pot ser administrada per tants administrador
  com...
Ferramentes de col·laboració:

  Apropen als integrants d'una comunitat
  permetent la comunicació entre els seus
  ...
Ferramentes de col·laboració:

  Ferramentes exclusivament d'ús personals:
  p.e. correu electrònic  Ferramentes...
Accés a les ferramentes
  A través de la barra de ferramentes

  A través de la auto configuració de l'escriptori

  ...
Altres ferramentes de
       col·laboració:
  Fòrums

  Servei de xat

  L'aplicació d'enquestes

  El taul...
Continguts per a compartir:

  Els usuaris poden publicar continguts en les
  comunitats a les que pertanyen


  La ...
Continguts per a compartir:

  Els continguts creats per un usuari poden ser
  visibles i compartits per altres usuari...
Publicació de continguts

  S'ha de fer clic en l'opció de compartir o cedir el
  contingut del llistat de l'àmbit per...
Cessió de continguts

  Si l'usuari ha creat un contingut i vol transferir
  la seua propietat a altre àmbit per futur...
Compartir continguts

  Procés en cascada de manera que un
  contingut travessa diversos àmbits


  Tots els usuaris...
Gràcies
per l'atenció
G
EscolaLliureX
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EscolaLliureX

640 views

Published on

presentació del portal

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EscolaLliureX

 1. 1. Presentació del portal EscolaLliureX  EscolaLliureX: entorn per a la gestió de continguts i espais d'aprenentatge  És necessari que el professorat dispose d' espais d'aprenentatge que puguen ser gestionats (tant els usuaris com els continguts) forma senzilla
 2. 2. Presentació del portal ● EscolaLliureX: entorn per a la gestió de continguts i espais d'aprenentatge usuaris Gestionats de forma fàcil continguts
 3. 3. ● Plataforma tecnològica exclusiva i dedicada a la seua funcionalitat. ● Permet assignar espais a cada usuari
 4. 4. 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió  La col·laboració
 5. 5. La personalització  Un entorn virtual diferent per a cada usuari  Escenari adaptat gràfica i funcionalment  Ferramentes específiques
 6. 6. Un entorn virtual diferent per a cada usuari
 7. 7. Escenari adaptat gràfica i funcionalment
 8. 8. Escenari adaptat gràfica i funcionalment  l'usuari decideix l'aspecte i l'organització del seu espai personal:  color  distribució d'elements, seccions, ferramentes...
 9. 9. Ferramentes especifíciques  correu  contactes  agenda  tasques
 10. 10. 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.  La col·laboració
 11. 11. L'autogestió de continguts  L'usuari gestiona els continguts  Potent ferramenta de creació de continguts basada en formularis intuïtius  Permet la publicació a les diverses àrees del portal  Disponible per a professorat i alumnat de segon cicle i secundària
 12. 12. Cada àmbit es caracteritza per:  La relació entre els membres de la comunitat. És a dir, determinant quins usuaris poden usar els recursos i quins, a més a més, poden administrar-los.  La visibilitat de l'àmbit: en quines condicions es poden visualitzar els continguts de l'àmbit.
 13. 13. Típus d'àmbits:  Àmbit personal  Àmbit de la classe  Àmbit del centre  Àmbit de la comunitat virtual  Àmbit de la revista digital  Àmbit públic per a usuaris registrats  Àmbit EscolaLliureX
 14. 14. Àmbit personal  Des d'on cada usuari pot crear i publicar els seus continguts  Solament l'usuari pot visualitzar els continguts que es troben al seu àmbit personal  Si vol que altres usuaris els visualitzen haurà de sol·licitar la seua publicació a altre àmbit
 15. 15. Àmbit de la classe  Àmbit de recursos en EscolaLliureX compartit per tots els membres de cada classe de les escoles existents.  L'alumnat d'una classe pot buscar i visualitzar els recursos de l'àmbit  El professorat/tutor pot gestionar-los.
 16. 16. Àmbit del centre  Àmbit compartit per tot el professorat i alumnat del centre.  Tots els membres de la comunitat educativa d'una escola poden buscar i visualitzar el recursos.
 17. 17. Àmbit de la comunitat virtual  Agrupa usuaris amb interessos específics i comuns.  Té associat un àmbit de recursos propi  Tots els membres poden consultar els recursos de l'àmbit o usar-los a les seus webs  Els administradors de la comunitat els gestionen
 18. 18. Àmbit de la revista digital  El Rebost Educatiu  Canal de comunicació de contingut general.  Enfocament didàctic  Es gestiona com qualsevol altra web d'EscolaLliureX
 19. 19. Àmbit públic per a usuaris registrats  Àmbit restringit als usuaris registrats  Administrat pel superadministrador
 20. 20. Àmbit EscolaLliureX  Àmbit que pot ser visitat per qualsevol visitant, registrat o anònim  Administrat per administradors assignats pel superadministrador
 21. 21. L'autogestió de continguts  L'usuari pot crear els continguts  Des del seu àmbit personal  Mitjançant l'assistent de creació de contingut
 22. 22. L'autogestió de continguts  El gestor de continguts s'organitza en un conjunt de solapes que agrupen els camps de cada contingut  Solapa principal: camps obligatoris per crear el contingut  Solapes addicionals: accessibles un cop el contingut ha estat creat
 23. 23. 15 típus de continguts diferents  Notícia: informacions amb enfocament educatiu  Esdeveniment: de tipus cultural o educatiu  Element de catàleg de programari: programa educatiu  Notícia de cinema: comentari cinematogràfic  Llibre: fitxa de referència bibliogràfica  Document didàctic: curs orientat als usuaris del portal  Conte: orientat a la lectura
 24. 24. 15 típus de continguts diferents  Ajuda: ajuda contextual d'una funcionalitat del portal  Multimèdia: recurs audiovisual, especial per a jocs, activitats, música.  Contingut lliure: element de maquetació complementari als recursos de contingut  Pregunta freqüent: FAQ  Vídeo streaming: permet la visualització multimedia online  Anunci: per a informar d'un acte
 25. 25. 15 tipus de continguts diferents  Enllaç: permet referenciar una URL  Fitxer web: permet crear un contingut format per un fitxer en format zip que comprim una sèrie de fitxers html per a ser navegats  Es molt important que als noms del arxius utilitzen la nomenclatura Linux, és a dir, en minúscula, sense accents i sense espais.  La codificació dels documents html ha de ser Unicode (UTF-8)
 26. 26. 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.  La col·laboració
 27. 27. L'autogestió dels usuaris  La administració del portal està basada en rols (administrador d'usuari, administrador de centre, coordinador, director...)  Els rols son un conjunt de propietats que poden ser assignades als usuaris.  El rol de d'administrador permet la creació, modificació o supressió d'usuaris.
 28. 28. L'autogestió dels usuaris  Els usuaris poden gestionar parcialment les seues dades personals (com la contrasenya) a través de l'opció “El meu perfil”  En funció de l'usuari que donem d'alta al portal, la ferramenta de GESTIÓ D'USUARIS s'adapta al tipus d'usuari seleccionat: professorat o alumnat) mostrant seccions amb sentit per a ells.
 29. 29. Ferramenta de gestió d'usuaris  Funcionalitats:  Alta d'usuaris  Recerca d'usuaris i edició de dades  Altres:  Altes massives  Operacions d'inici de curs  Professorat en expectatives de centre
 30. 30. Característiques dels usuaris  EscolaLliureX assigna uns valors predeterminats referents a la quota de correu, la quota de centre de recursos i a la visibilitat de la seua web personal  La funcionalitat del correu per als xiquets està limitada: solament poden rebre correus d'usuaris registrats
 31. 31. Funcionalitats dels usuaris  Tots els usuaris tenen a la seua disposició una web personal que sols ells administren  Tant el compte d'accés al portal com la el compte de correu pot ser activat o desactivat en qualsevol moment
 32. 32. 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.  La col·laboració
 33. 33. L'autogestió d'espais  Son entorns web que han de ser dissenyades, creades i mantingudes:  Webs personals  Webs de centres  Webs de comunitats temàtiques  Webs de comunitats educatives
 34. 34. L'autogestió d'espais web  El portal incorpora una potent ferramenta de creació i administració de webs basada en finestres que permet crear espais multi secció i configurar l'espai visual i el contingut de cada una de les seccions
 35. 35. 3 eixos conceptuals del Portal:  La personalització  L'autogestió: continguts, usuaris, espais.  La col·laboració: comunitats i ferramentes de col·laboració
 36. 36. La col·laboració  Un concepte clau: traslladar els entorns reals que hi ha a la comunitat educativa: aules, escoles, etc. a un entorn virtual.  Les comunitats virtuals d'EscolaLliureX reflecteixen l'entorn educatiu al que cada usuari pertany.  Son el mitjà d'expressió d'un conjunt d'usuaris
 37. 37. Les comunitats virtuals  Es consten d':  Un usuari administrador  Un àmbit de recursos  Un espai web
 38. 38. Les comunitats virtuals  Son espais per a compartir.  Hi ha de dos tipus:  Educatives (de classe): reflecteixen l'entorn educatiu al que cada usuari pertany  Temàtiques: creades al voltant d'un tema on s'inclouen usuaris voluntàriament
 39. 39. Educatives (de clase):  En EscolaLliureX existeix una comunitat per cada classe  Administrades pel tutor  Usuaris l'alumnat  El tutor gestiona els continguts per a fer participar l'alumnat en la comunitat i compartir els recursos de la classe
 40. 40. Temàtiques:  Entorn de col·laboració sobre un tema especific  Pot ser administrada per tants administrador com es considere.  Els usuaris poden accedir a traves de la web “Les meues comunitats” si son membres o a través del buscador de comunitats o introduint directament la URL si la coneixen
 41. 41. Ferramentes de col·laboració:  Apropen als integrants d'una comunitat permetent la comunicació entre els seus membres.  Juguen, per tant, un paper fonamental en els entorns virtuals
 42. 42. Ferramentes de col·laboració:  Ferramentes exclusivament d'ús personals: p.e. correu electrònic  Ferramentes d'ús públic dins d'una comunitat, web personal o de centre: p.e. l'agenda
 43. 43. Accés a les ferramentes  A través de la barra de ferramentes  A través de la auto configuració de l'escriptori personal  A través de les comunitats que les tinguen incorporades en alguna de les seues seccions
 44. 44. Altres ferramentes de col·laboració:  Fòrums  Servei de xat  L'aplicació d'enquestes  El taules d'anuncis  La galeria d'imatges
 45. 45. Continguts per a compartir:  Els usuaris poden publicar continguts en les comunitats a les que pertanyen  La publicació de continguts és la base del treball col·laboratiu dins del portal
 46. 46. Continguts per a compartir:  Els continguts creats per un usuari poden ser visibles i compartits per altres usuaris del portal  Els administradors accepten les sol·licituds
 47. 47. Publicació de continguts  S'ha de fer clic en l'opció de compartir o cedir el contingut del llistat de l'àmbit personal  S'ha de seleccionar l'àmbit on es vol publicar  S'ha d'adjuntar un missatge destinat a l'administrador de la comunitat de destí explicant les raons de la seua sol·licitud
 48. 48. Cessió de continguts  Si l'usuari ha creat un contingut i vol transferir la seua propietat a altre àmbit per futures modificacions, ha de sol·licitar la cessió del contingut  El contingut cedit desapareix de l'àmbit personal de l'usuari
 49. 49. Compartir continguts  Procés en cascada de manera que un contingut travessa diversos àmbits  Tots els usuaris tenen almenys la capacitat de gestionar el seu àmbit personal de continguts
 50. 50. Gràcies per l'atenció
 51. 51. G

×